Sevinç'le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
TÜRKÇE TESTİ
TÜRKÇE TESTİ
1.
4.
Aşağıdaki sözcüklerden hangilerinde farklı anlam ilgisi vardır?
A)
B)
C)
D)
Şehir – kent
Vatan – yurt
Güzel – iyi
Hediye – armağan




Bana bunu neden söylemedin
Size gelen kimdi bugün
Ne zaman geleceğini bilmiyoruz
Yaşasın, isteğim yerine geldi
Ege, tahtadaki cümlelerin hangilerinin sonuna aynı noktalama işaretini koymalıdır?
2.
5.
“Bol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
A)  – 
B)  – 
C)  – 
D)  – 
Aşağıdakilerin hangisinde “akıl” sözcüğü
deyim içinde kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)
Çiçeklere bol su verelim.
Üzerinde bol bir giysi vardı.
Bu pastanede bol çeşit bulunur.
Balık bu aralar bol ve ucuzdur.
Herkes kendi aklını beğenir.
Doktor olmayı aklına koymuş.
Söylediklerin aklımda kalmadı.
Her şeyi aklımda tutarım.
6.
Olanlara çok …….. bakışlarından anladım.
3.
“Şimdi çalışmam gerek çünkü ….” sözleri
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
A)
B)
C)
D)
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır?
sonra konuşuruz.
ödevimi bitiremem.
seninle gelemem.
yarın sınav var.
A) hiddetlendiğini
C) kızdığını
B) öfkelendiğini
D) üzüldüğünü
3
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
5. Sınıf
Sevinç'le Tanışma Sınavı
TÜRKÇE TESTİ
9.
7.
Hepsi güzeldir Adalar’ın ama ben içlerinde en çok Burgaz’ı severim. Eskisi
gibi değildir artık, biliyorum; zevksiz
yapılarla dolmuştur, kalabalıklaşmıştır.
Varlıklarıyla çevrelerini renklendiren
Rumlar da terk etmiştir onu. Olsun, o
hâlâ …..
Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A)
B)
C)
D)
(1) Koku alma duyusu, köpeklerin en
gelişmiş duyusudur. (2) Burunlarında
insanlarınkinden yirmi beş kat daha fazla
koku alıcı hücre bulunur. (3) Bu nedenle
kokulara karşı köpekler çok daha duyarlıdır. (4) Ayrıca bıyıklarıyla da havadaki
çok küçük basınç değişikliklerini sezebilirler.
Yukarıdaki cümlelerin hangisi, köpeklerin
kokulara karşı daha duyarlı olmasının nedenini açıklar?
eski güzelliklerini korumayı bilmiştir.
benim için eskisinden farksızdır.
güzelliğini korumaktadır benim gözümde.
her hâliyle sevdiğim bir yerdir.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarma”
anlamı vardır?
A)
B)
C)
D)
İlaçlarını almadan evden çıkma.
Yaptıklarınızı hiç beğenmedim.
Söylediğim hiçbir şeyi dinlemiyorsun.
Hayatta her şey yolunda gitmeyebilir.
8.
1. Sıcak bir şeyler içmek için bir kafeye girdiler.
2. Kapıdan uzak, klimaya yakın bir
masa bulup oturdular.
3. Tiyatrodan çıktıklarında yağmur
dinmiş, hava iyice soğumuştu.
4. Saleplerini içerken koyu bir sohbete daldılar.
11. Düşündüğün her şeyi söyleme ama her söylediğini düşün.
Yukarıdaki cümlede öğütlenen aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki cümlelerin olay akışına göre
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 – 3 – 4 – 1
C) 3 – 4 – 2 – 1
A)
B)
C)
D)
B) 3 – 1 – 2 – 4
D) 4 – 1 – 2 – 3
Çok konuşmamak
Düşündüğünü söylememek
Düşünerek konuşmak
Konuşmaktan çekinmemek
4
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
5. Sınıf
Sevinç'le Tanışma Sınavı
TÜRKÇE TESTİ
12.
1.
2.
3.
4.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük somut anlamlı bir varlık adı değildir?
Tatilini Ayvalıkta geçirir.
Ali Bey, akrabamız olur.
Okulu Haziranda bitiyor.
Özgür apartmanında oturuyor.
A)
B)
C)
D)
Güneş batmak üzereydi.
Sokakta kimse kalmamıştı.
Duygularını dile getiremiyordu.
Sıcak bir çay içelim.
Aytaç, tahtadaki cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı bulamaz?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü
edilen eylemin yapıldığı kesindir?
13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte
daha önce yer alır?
A) gömlek
C) görgü
A)
B)
C)
D)
B) gölge
D) gökyüzü
5
Ablam da bizimle gelebilirmiş.
Başarılı olacağımı sanıyorum.
Hafta sonu o filme gidelim.
Her gün okula bu yoldan giderim.
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
Sevinç’le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
MATEMATİK TESTİ
MATEMATİK TESTİ
2.
1.
2A4AA5A7
Yukarıdaki izometrik kağıt üzerinde verilen örüntüyü oluşturmak için aşağıdaki
çokgenlerden hangisi kullanılmamıştır?
A) Altıgen
B) Eşkenar dörtgen
C) Paralelkenar
D) Çeşitkenar üçgen
Gaye Öğretmen, tahtaya yazmış olduğu sayıdaki A rakamlarının basamak değerleri toplamının dokuz milyon doksan dokuz bin doksan olduğunu söyleyip, A rakamlarının sayı
değerleri toplamını soruyor.
Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiştir?
A)
B)
90099090
9999
Kaan
Gözde
C)
D)
45
Ebru
6
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
36
Uğur
Sevinç’le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
MATEMATİK TESTİ
3.
5.
Tablo: Bazı illerimizde 2011 yılında üretilen
arpa ve buğday miktarı
Üretim Miktarı (Ton)
2100
2000
1900
Gökhan, kibrit çöpleriyle yukarıdaki şekillere
eş olan 10 tane ev ve 5 tane çam ağacı yapıyor.
1800
1700
1600
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu
kullandığı toplam kibrit çöpü sayısını verir?
A) (6+10) x 12
B) 17+11
C) (10x7) + (5x6)
D) (10+5) x 13
1500
İller
Afyon
Uşak
Konya
Adana
Buğday
Arpa
Yukarıdaki grafikte bazı illerimizde 2011 yılında üretilen arpa ve buğday miktarı gösterilmiştir.
Grafiğe göre,
söylenemez?
aşağıdakilerden
hangisi
A) Adana ve Konya’da üretilen toplam arpa
miktarı 3200 tondur.
B) Buğday üretiminin en fazla olduğu il
Uşak’tır.
C) Afyon ve Adana’daki buğday üretim miktarları aynıdır.
D) Arpa üretiminin en az olduğu il Afyon’dur.
4.
Ege kumbarasına eşit sayıda 5 liralık, 10 liralık ve 20 liralık kağıt para atıyor. Kumbarasını açıp kağıt paraları
saydığında 315 lira para biriktirdiğini görüyor.
Buna göre, Ege’nin kaç
tane kağıt parası vardır?
A) 18
B) 21
C) 25
D) 27
7
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
Sevinç’le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
MATEMATİK TESTİ
8.
6.
0
1.şekil
2.şekil
3.şekil
4.şekil
Emre Bey, arabasının benzin göstergesi şekildeki konumdayken 72 L benzin alarak deposunun tamamını doldurmuştur.
1.şekildeki dosya kağıdı karşılıklı kenarları
üst üste gelecek biçimde art arda üç kez ikiye
katlanarak 4.şekil elde ediliyor. 4.şekildeki
katlanmış kağıdın bir yüzü boyanıyor.
İbre sıfırı gösterdiğinde aracın deposu boş
olduğuna göre, boş deponun tamamı kaç
L benzin ile dolar?
Kağıt açılarak 1.şekildeki haline getirildiğinde boyalı kısma karşılık gelen kesir
aşağıdakilerden hangisi ile denktir?
A)
1
16
B)
2
16
C)
3
16
D)
1
A) 90
B) 86
C) 84
D) 82
4
16
9.
Her diş fırçalamasında eşit miktarda diş macunu kullanan Onur, dişlerini günde iki kez
fırçalayarak 150 mL olan diş macununu 15
günde bitiriyor.
7.
Diş doktoru Onur’un dişlerini günde üç
kez fırçalamasını söylediğine göre, bu durumda diş macunu kaç gün önce bitecektir?
Aşağıdaki yıllardan hangisi artık yıldır?
A) 2002
C) 2010
B) 2006
D) 2012
A) 3
B) 5
C) 6
8
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
D) 10
Sevinç’le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
MATEMATİK TESTİ
12. Ezgi Öğretmen, öğrencilerinden tahtaya sonucu basit kesir olan bir işlem yazmalarını istiyor.
10.
5 lira
Buna göre, hangi öğrencinin yazdığı işlem
doğrudur?
A)
Bir kırtasiyede 4 tane silgi 5 liraya satılmaktadır.
3
1
2
2
Elinde 25 lira olan Oğuzhan, bu silgilerden
kaç tane alabilir?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 24
B)
1
1
2
C)
2 1
D)
1
2
1 2

3 3
11.
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
Yukarıda ilk dört adımı verilen şekil örüntüsü devam ettirildiğinde 7. adımda kaç
tane nokta kullanılır?
A) 27
B) 24
C) 21
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
D) 18
9
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
Sevinç’le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
FEN
BİLİMLERİ
TESTİ
FEN
BİLİMLERİ TESTİ
1.
2.
1. Karbonhidratlardan daha a
fazla enerji verir. İhtiyaçtan
fazlası vücutta depo edilir.
2. Büyüme ve gelişmede ay- b
rıca yaraların iyileşmesinde
vücudumuzun ihtiyacı olan
besinlerdir.
3. Vücudumuzda düzenleyici c
olarak görev yapar. Yeterince alınmazsa vücudun
direnci düşer.
Yağlar
Yutak ile mide arasında bulunur. Yediklerimiz ve içtiklerimiz buradan mideye gider.
Vitaminler
Posa içinde kalan su ve mineraller burada
son kez emilir. Katılaşan posa dışkı olarak
dışarı atılır.
Proteinler
Kaslı bir yapıya sahiptir. Besinleri ezer,
karıştırır, bulamaç haline getirir.
Bu görevler ait oldukları yapı ve organlarla eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi
açıkta kalır?
Yukarıdaki tabloda verilen ifadelerin doğru
kavramlarla eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
1.
a
2.
B)
1.
a
b
2.
b
3.
c
3.
c
1.
a
1.
a
2.
b
2.
b
3.
c
3.
c
D)
Aşağıda sindirim sisteminde bulunan bazı
yapı ve organların görevleri verilmiştir.
A)
B)
İnce bağırsak
C)
Mide
D)
Yemek borusu
12
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI • 5. SINIF – 01/02 Mart 2014
Kalın bağırsak
Sevinç’le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
FEN BİLİMLERİ TESTİ
3.
5.
Aşağıda besinlere hangi çözeltiler
damlatıldığında hangi renk değişimine
sebep olacağı belirtilmiştir.
İfade
D
Uçaktan paraşütle atlayan bir
kişinin yere inme süratini hava
direnci azaltır.
Havaya attığımız bir top yerçekimi kuvvetinin etkisiyle yere
düşer.
Sürtünme kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
Büyük kütleli cisimlerin altına
tekerlek takılması sürtünme
kuvvetini arttırıcı bir uygulamadır.
Karbonhidrat + İyot çözeltisi →Mavi–mor
renk
Protein + Nitrik asit → Sarı renk
Protein + Biüret → Mavi – mor renk
Ege, elindeki besine çözelti damlattığında
mavi – mor renk elde etmek istediğine göre, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Tabloda verilen ifadelerin doğru ya da
yanlış olanlarının yanına “” işareti konularak tablonun hatasız doldurulmuş hali
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Cevizin üzerine iyot çözeltisi damlatmalıdır.
B) Sütün üzerine iyot çözeltisi damlatmalıdır.
C) Ekmeğin üzerine nitrik asit çözeltisi damlatmalıdır.
D) Yumurtanın üzerine biüret çözeltisi damlatmalıdır.
A)
D Y
B)
D Y
C)
D Y
D)
D Y
4.
I.
II.
III.
IV.
Akciğer
Deri
Böbrekler
İnce bağırsak
Yukarıda verilen organlardan hangileri
boşaltımda görev almaz?
A) Yalnız IV
C) III ve IV
Y
B) I ve II
D) I, II ve III
13
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI • 5. SINIF – 01/02 Mart 2014
Sevinç’le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
FEN BİLİMLERİ TESTİ
6.
7.
Kuvvet ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden
hangisinin ifadesi yanlıştır?
K
L
100 mL
A)
Duran bir cismi harekete geçirir.
50 mL
20 ºC
20 ºC
Ýrem
B)
Hareket halindeki bir cismi
durduramaz.
Bir grup öğrenci K ve L kaplarına başlangıç
sıcaklıkları 20 ºC olan 100 mL ve 50 mL su koyup özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor.
Filiz
C)
Cisimlerin þekillerini deðiþtirebilir.
Öğrenci suların sıcaklıklarını 5 dakika aralıklarla termometre ile ölçtüğünde aşağıdaki tablolardan hangisini elde etmiş olabilir?
Ayþe
D)
Cisimlerin hareket yönlerini
deðiþtirebilir.
Þana
A)
Zaman
sıcaklık
5 dk.
(ºC)
10 dk.
(ºC)
15 dk.
(ºC)
K
25
30
35
L
30
40
50
5 dk.
(ºC)
10 dk.
(ºC)
15 dk.
(ºC)
K
30
40
50
L
25
30
35
5 dk.
(ºC)
10 dk.
(ºC)
15 dk.
(ºC)
Madde
B)
Madde
Zaman
sıcaklık
C)
Madde
Zaman
sıcaklık
K
30
40
50
L
30
40
50
5 dk.
(ºC)
10 dk.
(ºC)
15 dk.
(ºC)
K
25
30
35
L
40
60
80
D)
Madde
Zaman
sıcaklık
14
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI • 5. SINIF – 01/02 Mart 2014
Sevinç’le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
FEN BİLİMLERİ TESTİ
8.
11. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ışık
1
2
Erime
4
Genleşme
5
Buharlaşma
kaynağı değildir?
3
A)
Donma
B)
6
Yoğuşma
Kaynama
Yıldırım
C)
Güneş
D)
Yukarıda numaralandırılmış olaylardan
hangileri ısı alarak gerçekleşir?
A) 1, 4, 5,
C) 1, 2, 4, 6
B) 2, 3, 4
D) 2, 4, 5, 6
Ateş böceği
Ampul
9.
40 ºC
10 ºC
L
K
L
K
Demirden yapılmış 40 ºC ve 10 ºC sıcaklığındaki K ve L cisimleri şekildeki gibi üst üste
konulup bir süre bekletiliyor.
12. Ses ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Bu deney sonunda, gerçekleşebilecek durumlarla ilgili yapılan yorumlardan hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Ses en iyi boşlukta yayılır.
Ses titreşim sonucu oluşur.
Kuş doğal ses kaynağına örnektir.
Ses dalgalar halinde yayılır.
L cisminin kütlesi artar.
K cismi L ye ısı verir.
K cisminin sıcaklığı azalır.
L cisminin hacmi artar.
10. I. Donma noktası
II. Kaynama noktası
III. Erime noktası
Yukarıda verilenlerden hangileri maddenin
ayırt edici özelliklerindendir?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.
15
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI • 5. SINIF – 01/02 Mart 2014
Sevinç'le Tanışma Sınavı
5. Sınıf
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
1.
3.
Belli düşüncelerin, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, genellikle devletle ilişkisi olan toplumsal örgütlenmelere “kurum” adım verilir.
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların
devlete karşı sorumluluklarından biri değildir?
Bu anlatıma göre, aşağıdakilerden hangisini kurum olarak gösteremeyiz?
A)
B)
C)
D)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey
devletin kendisine tanıdığı haklardan yararlanabileceği gibi bireylerin de devlete karşı bazı
sorumlulukları vardır.
TBMM
Türk Silahlı Kuvvetleri
Milli Eğitim Bakanlığı
Halk oyunları ekibi
A)
B)
C)
D)
2.
4.
İnsanların üyesi olduğu grup
ya da kurumlarda belli rolleri
vardır. Rol, bir kimsenin üzerine düşen görevdir.
Oy kullanmak
Aile kurmak
Vergi vermek
Kanunlara uymak
I. Peri bacaları
II. Ayasofya Müzesi
III. Aspendos Tiyatrosu
IV. Efes Harabeleri
Ülkemizde yer alan yukarıdaki turistik
yerlerden hangisi diğerlerinden farklı özelliktedir?
Ali
Ali’nin bu söylediklerine göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) I
B) II
C) III
A) İnsanlar her kuruma üye olabilirler.
B) Grup içerisinde bütün insanların rolleri
aynıdır.
C) İnsanlar üyesi bulunduğu grup ya da kurumda farklı roller üstlenebilir.
D) Bütün kurumlar devlete bağlıdır.
16
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
D) IV
5. Sınıf
Sevinç'le Tanışma Sınavı
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
7.
5.
Sosyal ve hukuksal anlamda
kadın – erkek ayrımı ……….
İle son bulmuştur.
Bir yerin dağlarını, platolarını, ovalarını, vadilerini, akarsularını, göllerini
gösteren haritalara …………. denir.
Yukarıda sözü edilen inkılap aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
A) Kroki
C) Fiziki harita
Harf devriminin yapılması
Medeni Kanun’un ilanı
Cumhuriyet’in ilanı
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
6.
8.
Biz din işlerini millet ve devlet işleri ile karıştırmamaya
çalışıyoruz. Amaca ve eyleme dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz ve
buna asla meydan vermeyeceğiz.
Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca devam
eden atmosfer olaylarının ortalamasına iklim
denir. İklimin insan ve çevre üzerine büyük
etkisi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan ve
çevre üzerindeki etkileri arasında gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
Yukarıdaki metin Atatürk’ün hangi ilkesiyle
ilgilidir?
A) Laiklik
C) Devletçilik
B) Siyasi harita
D) Genel harita
B) Halkçılık
D) Milliyetçilik
Tarımsal faaliyetler
Kültürel faaliyetler
Ekonomik etkinlikler
Siyasi düşünceler
17
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
5. Sınıf
Sevinç'le Tanışma Sınavı
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
9.
İnsanlar yerleşim yeri olarak iyi yaşayabilecekleri ve ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekleri alanları tercih ederler.
11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı
iklim özelliklerinin görüldüğüne kanıt olarak gösterilemez?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insanların bir yerde yaşamak için aradıkları
özelliklerden biri değildir?
A) Bölgelerin ekonomik olarak farklılık göstermesi
B) Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesi
C) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
D) Aynı günde farklı bölgelerde değişik hava
olaylarının yaşanması
A)
B)
C)
D)
Toprağın verimli olması
Yeryüzü şekillerinin engebeli olması
Su kaynaklarının bol olması
Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması
12.
Erkek
Kadın
%15,0
%19,8
%51,1
%48,5
%26,5
%29,1
: Hizmetler
: Sanayi
: Tarım
Yukarıda ülkemizde ekonomik faaliyetlere
göre çalışanların (kadın - erkek) dağılımı verilmiştir.
10.
Buna göre,
ulaşamayız?
Sağlam temel, sağlam evler
Sözüm size mimar beyler
Sağlam yapın her binayı!
Yıkılmasın kentler köyler!
hangisine
A) Hizmet sektöründe erkeklerin payı daha
fazladır.
B) Kadınlar daha çok tarım sektöründe yer
almaktadır.
C) Sanayi sektöründe çalışan nüfus içerisinde erkeklerin oranı daha fazladır.
D) İhracatta sanayi daha fazla yer tutar.
Yukarıda verilen İbrahim Şimşek’e ait dizeler ülkemizde görülen aşağıdaki doğal
afetlerden hangisine önlem aldırmaya yöneliktir?
A) Sel
C) Deprem
aşağıdakilerden
B) Erozyon
D) Tsunami
TEST BİTTİ.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
18
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
5. Sınıf
Sevinç'le Tanışma Sınavı
ÖZEL SEVİNÇ DERSHANELERİ
5. SINIF SEVİNÇ’LE TANIŞMA SINAVI
Türkçe Testi
1 2 3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
C B D A A D A B B A
Matematik Testi
1 2 3 4 5 6
7
8
7
8
8
D
C
D
C
B
C
9 10 11 12
B A D A C B A C A
Sosyal Bilgiler Testi
1 2 3 4 5 6 7
B
9 10 11 12
D D C D B B D A B
Fen Bilimleri Testi
1 2 3 4 5 6
C
D
D
A
9 10 11 12
D C B A B A C D B
C
A
D
19
SEVİNÇ DERSHANELERİ SEVİNÇ'LE TANIŞMA SINAVI  5. SINIF – 01/02 Mart 2014
Download

Tıklayınız. - Sevinç Dershaneleri