Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık
8.Sınıf
Tür kçe
TA ÖóRET
õ
OR
EÇõö SõST
E
EG
M
EóõTõMDE
EL
N
M
Sor u Kitabı
TEOG
TE
Fiilde Çatı
ALİ PEHLİVAN
P ALME Y AYINCILIK
õ
4. ÜNİTE
M
6ÇQDYÇQD
+D]ÇUOÇN
FİİLDE ÇATI
4. ÜNİTE
KONU TESTİ - 1
1.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi etken
çatılı bir fiildir?
A) En iyi yaptığı iş, uyumaktı.
İsim cümlelerinde çatı
özelliği aranmaz.
C) Dün akşam aldığım süt bitti mi?
D) Orada saatlerce boşa bekletildim.
A)
Nehir
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin
uyarısına örnek olacak bir cümle kurmuştur?
Şiir yarışmasında birinci oldum.
B)
Ömer
B) Ayşe, toplantıya çağrıldı.
Arkadaşımın annesi çok
hastaymış.
5. I. Ali Hoca, sınavları bugün açıkladı.
D)
Hale
C)
Bu hayvanlar birbirine benziyor.
Bekir
Evin hanımı kedi ve köpekten
korkardı.
II. O, sınavları bugün açıkladı.
III. Sınavları bugün açıkladı.
IV. Sınavlar Ali Hoca tarafından açıklandı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı bir fiil değildir?
2. Aşağıdaki
cümlelerden hangisinin yüklemi
özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden
farklıdır?
B) II.
C) III.
esmerleşti
esmerleşti
tanıştım
tanıştım
konuştum
konuştum
güzelleşti
güzelleşti
D) IV.
Palme Yayıncılık
A) I.
6.
A) Gözlerimin içine bakıp susma.
B) Sen yokken kayboldum kaç kere.
C) Sırdaşım duvarlar, dile gelip konuşmaz.
D) Dile getirilmez, aşktan ne çektiğim.
Yukarıdaki yapboz parçalarından üzerinde
işteş fiillerin yazılı olmadığı parçalar çıkarılırsa yapbozun yeni görünümü aşağıdakilerden
hangisi olur?
B)
A)
B)
A)
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir?
A) Bu yaptıklarınıza çok üzülüyorum.
B) Şimdi ağlamak geldi içimden.
C) Zamanla her şey o kadar değişir ki...
C)
C)
D)
D)
D) Ali, buralarda çok sevilirdi.
2
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
FİİLDE ÇATI
7. Sınavdan yüksek not alınca çok sevindi.
10. I. Güvercinler küçük bir ekmek parçasının üzeri-
II
ne üşüşmüştü.
Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili kelimelerin
çatısı ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisi
doğru bilgi vermiştir?
dönüşlü
etken
etken
B)
etken
C)
edilgen
D)
işteş
II. Burada meyveler ilkbahar olgunlaşır.
III. Olaylar istediğimiz gibi gelişir.
IV. Yazılıya birlikte çalıştılar.
Yukarıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş çatılı bir fiildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Palme Yayıncılık
edilgen
Nisan
dönüşlü
A)
Çağıl
II
Rüya
I
Esen
I
11.
Arkadaşlar! Geçişsiz fiiller
nesne alamayan fiildir.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü çatılı bir fiildir?
A) Bu düşünceler üzerinde tartışmalıyız.
B) Buket, bu habere çok üzüldü.
C) Konuşurken karşımdaki kişiyi çok önemserim.
D) Romandaki ilk satırdan yazarın bir şair olduğu
hemen anlaşılır.
Fatma
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Fatma'nın verdiği bilgiye örnek olabilecek bir cümle kurmuştur?
A) Dün akşam yemekleri ben yaptım.
9. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi özneyüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Benden ayrıldığın yerde aradım seni.
Yusuf
C) Bayramda Niğde’ye
gidemedim.
B) Bardakların hepsini
ben kırdım.
Suat
D) Coşkun ağabeyimi
çok seviyorum.
B) İçine zehir katılan bir yemek yemiş padişah.
C) Akşama kadar çay içilen bir yerdi burası.
D) Bu konuda konuşulmasını istemiyorum.
TÜRKÇE
Enes
Tolga
3
KONU TESTİ - 1
FİİLDE ÇATI
15.
12. I. Kısa zamanda bütün eksiklerimi giderdim.
NOT: Türkçede
kullanılan çatı ekleri
şunlardır: "-r, -t,
-tır; -l, -n, -ş."
II. Evlerin planını bir mimara çizdirdik.
III. Bütün öğrencilere renk renk boya aldırdı.
IV. Kafamdakileri kâğıda tek tek yazdırdım.
Yukarıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) I.
B) II.
C) III.
Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi birden
fazla çatı eki almamıştır?
D) IV.
A)
13. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisi
geçişli bir fiil değildir?
aldırttı
B)
D)
bekletildi
oturttu
Palme Yayıncılık
C)
çıkarttı
A) Mektubun bir kenarına şiir yazdım.
B) Erken başladım valizimi hazırlamaya.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği
C) Ertesi sabah buralardan uzaklaşmak istedim.
aranmaz?
D) Gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi söylüyordu.
A) Senin için hep iyi şeyler dilerim.
B) Üzüldüğüm tek şey ona inanmıştım.
C) Yaptığı en iyi şey yalan söylemekti.
D) Huzurum kalmadı artık.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısı bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A) Yağlı boya tablosu duvara asıldı.
B) Evin altındaki banka dün yine soyuldu.
C) Ayşe, hazırladığım sofraya bayıldı.
D) Sarı yıldızlı bardaklara çay koyuldu.
4
17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem
ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Düşüncelerinle toplumu aydınlatacaktın.
B) Bugün kar yağmayacak.
C) Bir daha sakın ağlama!
D) Oraya izin almadan gitmeyelim.
TÜRKÇE
4. ÜNİTE
FİİLDE ÇATI
KONU TESTİ - 2
3.
1. I. Okulun en çok sevilen öğretmeniydi.
Fiilin bildirdiği işi yapan belli ise o
fiil etken çatılıdır.
II. En çok kızdığı şey, bekletilmekti.
III. Söylediklerinizin hepsi yalanmış.
IV. 19. yüzyılda Türk toplumu ne ölçüde Avrupalaştı?
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde çatı
özelliği aranır?
A) I.
B) II.
C) III.
Selin
D) IV.
Aşağıdakilerden hangisi Selin'in verdiği bilgiyi
örneklendiren bir cümle kurmuştur?
A)
O zamanlar yeni bir doktordum.
Zehra
B)
Bu şarkı burada hiç sevilmezdi.
Aysun
C)
Çay bugün erken bitti.
Elçin
Palme Yayıncılık
D)
2.
gezdirdi
tanıttı
Berna
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne hem
gezdirdi
tanıttı
yedirdi
yansıtır
yedirdi
işi yapan hem de işten etkilenen durumundadır?
yansıtır
A) Hepiniz için ayrı hediyeler hazırlandı.
B) Salon biraz sonraki konferans için hazırlandı.
Yukarıdaki pasta grafikten ettirgen fiillerin bulunduğu dilimler çıkarılırsa grafiğin yeni görünümü aşağıdakilerden
hangisi gibi olur?
A)
B)
A)
C) Bu oda misafirler için özel hazırlandı.
D) Özge bu sınav için iyi hazırlandı.
B)
5.
C)
C)
Ödevler zamanında yapıldı.
D)
D)
Uzay, işten daha dün ayrıldı.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından yukarıdaki cümleyle özdeştir?
A) İki yüz kişinin ismi tek tek okundu.
B) Okuma aışkanlığımızın olmamasından yakınıyordu.
C) Bu olayı bir türlü söyleyemedim size.
D) Sana bir öykü anlatayım mı?
TÜRKÇE
5
KONU TESTİ - 2
FİİLDE ÇATI
6.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleminde
Fiilin bildirdiğ
i işi yapan
belli değilse o
fiil edilgen
çatılıdır.
karşılıklı yapma anlamı vardır?
A) Tarlada akşama kadar çalıştık.
B) Onun bu yaptıklarına hepimiz alıştık.
C) Okuldan sonra arkadaşlarıyla konuştu.
D) Bu espriye uzun bir süre gülüştük.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu bilgiye örnek olabilecek bir cümle kurmuştur?
Ahmet, soruyu
çözmek için
birden atıldı.
A)
Emine haberi
duyunca
yıkıldı.
B)
Fatih
Aradığımı
buralarda
bulamadım.
C)
Furkan
Palme Yayıncılık
9. I. Bu konu hakkında seninle görüştüler mi?
II. Askerdeyken onunla çok mektuplaştık.
III. Mete, arkadaşlarından ayrılınca durgunlaştı.
IV. Biz onunla her konuda anlaştık.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamı
yoktur?
Onun hakkında iyi şeyler
söylendi.
D)
A) I.
Melek
B) II.
C) III.
D) IV.
Duygu
7. I. Kuşlar yoldaki su birikintisinde yıkanıyor.
6
II. Araban en son ne zaman yıkandı?
III. Canan spordan sonra yıkanırdı.
IV. Bu evde üç günde bir çamaşırlar yıkanırdı.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangilerinin
yüklemi edilgen çatılıdır?
10.
uyutmuş
sindirmiş
pişirmiş
yürüttüler
duyurmuş
biriktirdim
A) I ve II
B) I ve IV
Yukarıdaki fiillerden kaç tanesi oldurgan fiil değildir?
C) II ve IV
D) III ve IV
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
FİİLDE ÇATI
11. I. Vergi kaçıranlar Maliye Bakanlığına bildirildi.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geçişli ol-
II. Adalet Bakanlığının önünde bir bildiri dağıtıldı.
duğu hâlde nesne kullanılmamıştır?
III. MEB, öğretmen atamalarını açıkladı.
B) Art arda sorduğu sorularla bezdirdi.
IV. Eyleme katılanlar, seslerini Başbakan'a duyurdular.
C) Ekmek daha yeni alındı.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru bir değerlendirme yapmamıştır?
A)
A) Bizi yarın Ordu'ya davet ediyor.
D) Bu heyecanı size de yaşatacağım.
I. cümlede birden fazla çatı eki almış
bir fiil vardır.
Özlem
II. cümlede yüklem, edilgen çatılı bir
fiildir.
Serda
Ayşe
D)
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem
III. cümlede yüklem geçişli ve etken
bir fiildir.
C)
ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
Palme Yayıncılık
B)
III. cümlenin yüklemi, oldurgan çatılı
bir fiildir.
Dilek
A) Yol kenarındaki koyunları ürküttü.
B) Bu yaptıklarıyla herkesi bezdirdi.
C) Bu insanlar seslerini her yere duyuruyorlar.
D) Sanatçı, konserde herkesi coşturdu.
15.
Geçişli fiillerin kök ya da gövdelerine
“-r, -t, -tır” eklerinden biri getirilerek
geçişlilik derecesi artırılan fiillere
ettirgen fiiller denir.
12. I. Aklıma gelenleri tek tek yazdırdım.
II. Çocuğun elindeki bıçağı yere attırdı.
III. Oğlumu yüzme kursuna başlatacağım.
IV. Ses kaydını bize dinletti.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinin
yüklemi çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.
TÜRKÇE
B) II.
C) III.
D) IV.
Bu bilgiye göre aşağıdaki fiillerden hangisi ettirgen bir fiil değildir?
A)
yıkattı
B)
sevdirdi
C)
içirdi
D)
düşürdü
7
FİİLDE ÇATI
4. ÜNİTE
KONU TESTİ - 3
1. Hasret, özlenenden uzak mı kalmaktır?
I
Özlenen yakındayken hicran duyulmaz mı?
II
Hırsızlık; para, mal mı çalmaktır?
III
Saadet çalmak, hırsızlık olamaz mı?
IV
4. I. Arkadaşları için çok koşuşturmuştu.
II. Böyle davrandıkça sorunların çözümü güçleşiyordu.
III. Nihal, annesi yoğun bakıma alınınca fenalaştı.
IV. Serçeler, güneşin doğuşuyla ötüştü.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler özne-yüklem
ilişkisi bakımından eşleştirilirse hangisi dışarıda
kalır?
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerin hangilerinde çatı özelliği aranmaz?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I ve III
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
II. Demirler erken paslanmış.
III. Kuş yavruları yuvadan düşmüş.
IV. Doktor, ameliyat için çağrıldı.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler özne-yüklem
ilişkisi bakımından eşleştirilirse hangisi dışarıda
kalır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Palme Yayıncılık
2. I. Batıda güneş geç batar.
5.
Fiilin bildirdiği işi yapan, bu
işten etkileniyorsa o fiil
dönüşlü fiildir.
3.
Sınavın ne zaman
açıklanacağını
söylemedi.
Gazi
Bir tohum verdin
Çiçeğini al
Bir çekirdek verdin
Ağacını al
Bir dal verdin
Ormanını al
Dünyamı verdim sana
Bende kal
Aziz Nesin
Bulut
Salim
Söylediklerime
çok sevindi.
Ali
Buralarda alışverişten önce hâl
hatır sorulurdu.
Yalan söylediği gözlerinden belli olurdu.
Yukarıdaki dizelerde etken çatılı kaç fiil kullanılmıştır?
A) 6
8
B) 5
C) 8
D) 7
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi, verilen bilgiye örnek olabilecek bir cümle kurmuştur?
A) Bulut
B) Gazi
C) Salim
D) Ali
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 3
FİİLDE ÇATI
6. I. Söylediklerinize çok alındı.
9. I. Okullar gelecek hafta açılıyormuş.
II. Dört yüze yakın polis müdürü görevinden alındı.
III. Suçlular, sabaha karşı evlerinden alındı.
IV. Basın mensupları, içeri alındı.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler özne-yüklem
ilişkisi bakımından eşleştirilirse hangisi dışarıda
kalır?
A) I.
B) II.
C) III.
II. Bütün kapıları birer birer kapatmıştı.
III. Ahmet, ekmeğini taştan çıkarıyordu.
IV. Akşam öyle sinirlenmiş ki...
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlenin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir.
D) IV.
B) II. cümlenin yüklemi ettirgen çatılı bir fiildir.
C) III. cümlenin yüklemi oldurgan çatılı bir fiildir.
7.
Palme Yayıncılık
D) IV. cümlenin yüklemi işteş çatılı bir fiildir.
IV
işteş
III
dönüşlü
II
etken
I
edilgen
10.
alıştı
ağladı
gitti
yapıldı
NOT: Geçişli fiiller nesne alabilen
fiillerdir.
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu nota örnek
olacak bir cümle kurmuştur?
A)
Ahmet bugün kimseyle konuşmadı.
Meryem
B)
Bugün toplantıya geç kaldık.
Gülçin
8. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin yüklemi
C)
geçişsiz çatılı bir fiil değildir?
Hatice
A) Onunla saat kaçta buluşacaktık.
B) Bana siz de mi inanmıyorsunuz?
Babam akşam eve erken geldi.
D)
Çamaşırları bugün ben yıkadım.
C) Bilemem ki bizi kimin çağırdığını.
D) Bu dükkâna sakın bir daha uğramayın.
TÜRKÇE
Zeliha
9
KONU TESTİ - 3
FİİLDE ÇATI
11.
Örnek: ağla-t
cümlelerden hangisinin yüklemi
nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) Nehir kıyısı boyunca ağır ağır yürüdük.
B) Ankara Kalesi'ni babamla gezdik.
uç-ur
Geçişsiz
Geçişsiz
Geçişli
Geçişli
C) Seni bir ömür boyu bekleyeceğim.
D) Kararımı en kısa zamanda vereceğim.
�������
Hacer
13. Aşağıdaki
Geçişsiz fiillerin kök ya da
gövdelerine “-r, -t, -dır” eklerinden biri getirilerek geçişli
yapılan fiillere oldurgan fiiller
denir.
oldurgan
Yukarıda Hacer Öğretmen'in anlattığı oldurgan
fiillere aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru
örnek vermemiştir?
A)
Bu davranışlarıyla herkesi
bıktırdı.
B)
C)
Elindeki bardakların hepsini
düşürdü.
Süleyman
Sabaha kadar yağan kar
yolları kapattı.
Mert
D)
Palme Yayıncılık
Gamze
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Soruların çözümüne başlandı.
Uyarmamıza rağmen
yanlışlarını sürdürdü.
B) Duvara yavaşça yaslandı.
Mine
C) Kapının arkasına saklandı.
D) Söylenenlerin hepsini üstüne alındı.
12. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin yüklemi
ettirgen çatılı bir fiil değildir?
10
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde
A) Oyuncaklarını kimseye kırdırma.
birden fazla çatı eki vardır?
B) Kitabı babasına aldırdı.
A) Tasarı en sonunda kabul edildi.
C) Hindileri bahçeden uzaklaştırdı.
B) Ödevlerinizi başkasına yaptırmayın.
D) Elindeki son parayı da dolandırıcılara kaptırmıştı.
C) Bu sorular sınıfta çözüldü.
D) Ödevler tam zamanında bitirildi.
TÜRKÇE
4. ÜNİTE
FİİLDE ÇATI
KONU TESTİ - 4
1.
4. I. İstinat duvarı park hâlindeki araçların üzerine
(I) Ofislerimiz ve çalışma masalarımız çoğu zaman birbirine geçmiş kablolarla doludur. (II) Bu
birbirine girmiş kablolar görüntü kirliliğine neden
oluyor. (III) Masalarımızın üstünü rahatlatan gelişme kablosuz teknoloji ile oldu. (IV) Klavyeler,
fareler, telefonlar, modemler, kulaklıklar vb. çevre birimi aygıt kablosuz olarak çalışıyor.
yıkıldı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?
A) I.
B) II.
C) III.
II. Arda Turan gol atınca Londra yıkıldı.
III. Hasarlı binaların bazıları belediye tarafından
yıkıldı.
IV. Kötü haberi duyunca yıkıldı.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin yüklemi özne-yüklem ilişkisi bakımından eşleştirilirse
hangisi dışarıda kalır?
D) IV.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
5.
2. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi geçişsiz
A) Soruların böyle çözülmesi gerektiğini unutmuştu.
B) Düğün için epey para birikmişti.
C) Bu saçlar değirmende ağarmamıştı.
Bugün nişanlansan, yarın evlensen
Benden başka binbir kişi sevsen
Hepsiyle ayrı ayrı izdivaç görsen
Bir gün dönersin diye bekleyeceğim.
A. Hamdi Tanpınar
Palme Yayıncılık
çatılı bir fiil değildir?
D) Sabahları evden hep erken çıkardı.
Yukarıdaki dizelerde dönüşlü çatılı kaç fiil vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
3.
Seni beklemekle geçse de ömrüm
Şu fani dünlada kalmasa günüm
Senden uzakta ölürsem bir gün
Ahirette seni bekleyeceğim
A. Hamdi Tanpınar
6. Aşağıdaki
cümlelerden hangisinin yüklemi
nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) Yemekler bugün erken pişti.
Yukarıdaki dizelerde etken çatılı kaç fiil vardır?
A) 2
TÜRKÇE
B) 3
C) 4
D) 5
B) Bu kadar para kolay birikmedi.
C) Çalışmalar sabaha kadar sürdü.
D) Kitaplarımın hepsini imzaladım.
11
KONU TESTİ - 4
FİİLDE ÇATI
7.
10. I. Bahçedeki çiçekler iyice gelişmişti.
NOT: İşteş
fiiller karşılıklı
ya da birlikte
yapılma
anlamı olan
fiillerdir.
1. dolaşıyor
2. güçleşti
3. tanışıyor
4. dönüşüyor
II. Sınavlar gün geçtikçe kolaylaşıyordu.
III. İşler zamanında bitirildi.
IV. Ergün son zamanda çok durgunlaştı.
Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. cümlenin yüklemi işteş çatılı bir fiildir.
B) II. cümlenin yüklemi geçişli çatılı bir fiildir.
Numaralanmış kelimelerden hangisi notta verilen bilgiye örnek olarak gösterilebilir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
8. "-ş" çatı eki, eklendiği fiillere işin birden fazla varlık
tarafından birlikte veya karşılıklı yapılma anlamı katar. Kimi fiiller bu eki almadığı hâlde işteşlik bildirir.
D) IV. cümlenin yüklemi oldurgan çatılı bir fiildir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bu
açıklamaya örnek olabilir?
Palme Yayıncılık
C) III. cümlenin yüklemi birden fazla çatı eki almış
bir fiildir.
11.
durdurdum
ağarttı
duyurdum
A) Olaylardan sonra ortalık biraz yatıştı.
B) Onlarla istedikleri yerde, her konuda görüşürüm.
bezdirdi
çizdirdi
bağlattı
coşturdu
Yukarıdaki fiillerden kaç tanesi ettirgen fiil değildir?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
C) Onunla ayaküstü, pek çok konu hakkında konuştuk.
D) Güvercinler, serçelerin arasında dolaşıyor.
12. I. Salıncaklara binilip oyunlar oynanıyordu.
9.
12
Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru
I
II
Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme.
III
IV
II. Ömer, okul başkanı olarak seçilmişti.
III. Müdür beni yarın toplantıya çağırdı.
IV. Kötü haberi alınca çok üzüldü.
Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıdaki altı çizili sözlerden hangisi özneyüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. cümlenin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir.
A) IV.
D) IV. cümlenin yüklemi dönüşlü çatılı bir fiildir.
B) III.
C) II.
D) I.
B) II. cümlenin yüklemi etken çatılı bir fiildir.
C) III. cümlenin yüklemi geçişli çatılı bir fiildir.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 4
13.
FİİLDE ÇATI
düştüm
güçleşti
dönüştü
geldiler
16.
anlamadılar
seviyoruz
NOT: Bazı cümlelerde fiil geçişli
olduğu hâlde nesne
kullanılmayabilir.
tanıştım
Yukarıdaki fiillerden kaç tanesi geçişsiz fiildir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Buna örnek olabilecek cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
A) O buraya hiçbir zaman gelmez.
B) Küçük çocuğun sözlerine alındım.
C) Onun buraya gelmesini istemiyorum.
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ettir-
Palme Yayıncılık
D) Her zamanki gibi saatlerce bekledi.
gen çatılı bir fiildir?
A) Çocuğu yine erkenden uyuttu.
B) Bizi dün istasyona kadar götürdüler.
C) Güzel yemekler pişirmişti.
D) İşlerini yine bana gördürdün.
17.
15. I. Çocuk büyüyünce güzelleşti.
Git, sor, niçin sana düşman kesilmiş
Geceden geceye uçan yarasa?
II. Tatilde iyice esmerleşmişsin.
III. Türk toplumu Batılılaşıyor mu?
IV. Köpekten korkanlar kaçıştılar.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.
TÜRKÇE
B) II.
C) III.
D) IV.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Etken fiil
B) Edilgen fiil
C) Dönüşlü fiil
D) Geçişsiz fiil
13
FİİLDE ÇATI
4. ÜNİTE
KONU TESTİ - 5
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem
4.
ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
Bu kitabı iki
günde
okudum.
A) Ablamla eniştem yarın bize gelecek.
B) Kitabımı yanıma almayı unuttum.
Konuşmaları
cep telefonuna
kaydetti.
C) Buradaki arsalar teker teker satıldı.
D) Arabayı güzelce yıkadı.
Gülü seven
dikenine
katlanır.
En sevdiği
saati kayboldu.
Öznesine göre
Etken
Edilgen
A)
B)
C)
D)
Nesnesine göre
Geçişli
Geçişsiz
Bu tablo aşağıdaki cümlelerden hangisine aittir?
A) Arkadaşımın yazdığı bir şiiri dergiye gönderdi.
B) İlkokul arkadaşımla bir iş görüşmesinde karşılaştım.
Palme Yayıncılık
2.
Yukarıdaki görsellerden hangi ikisi nesne alabilen fiilleri karşılar?
C) Kıyafetler toplandı ve dolaba konuldu.
D) Eve geldiğinde herkesle tokalaştı.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği
aranmaz?
14
5. Aşağıdakilerin hangisinde, özne hem fiili yapan
hem de fiilden etkilenen bir varlıktır?
A) Cep telefonlarınızı kapatınız.
A) Bir süre bu evde yaşadık.
B) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı.
B) İki adam yolun ortasında tartışıyordu.
C) Eve gelirken iki ekmek al.
C) Arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.
D) İnsanları anlamak gerçekten zor.
D) Bu güzel habere herkes çok sevindi.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 5
FİİLDE ÇATI
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözde özne
9.
kullanılmıştır?
Kitaplar, öğretmenler
tarafından dağıtıldı.
A) Yılbaşında cadde baştan sona süslendi.
B) Cuma akşamı sinemada Oscar adayı filmi izleyeceğim.
C) Belediye ekipleri çevreyi temizledi.
Ekinler biçildi.
D) Yaşlı kadın, torunuyla övünüyor.
Yukarıdaki görselde yer alan cümlelerdeki fiillerin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etken, geçişsiz
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde
B) Edilgen, geçişli
C) Dönüşlü, geçişli
A) Annemle okuldan eve dönerken karşılaştık.
D) Edilgen, geçişsiz
B) Bir süredir mektuplaşıyorlardı.
C) Eski günleri yad edip gülüştük.
D) İki kardeş küslüğü bitirip barıştı.
Palme Yayıncılık
"birlikte yapılma" anlamı vardır?
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işi bir başkasına yaptırma anlamı vardır?
A) Odanın kapısını sertçe kapattı.
B) Çözemediği soruları arkadaşına çözdürdü.
8.
Ben ciğeri çok severim.
C) Bir saat boyunca mağazanın önünde bizi bekletti.
D) Arkadaşlarıma hiç unutmadığı bir anısını anlattı.
................................
Boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse iki cümle de aynı çatı özelliğine
sahip olur?
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil yapılış
yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Ben kemiğe bayılırım.
A) Yaptığı taklitlerle bizi güldürdü.
B) Hayvan barınağında kalıyorum.
B) Çalışanına iki simit aldırdı.
C) İnsanlar beni sadık bir dost olarak görürler.
C) Parkta köpeğini gezdirdi.
D) Birçok yarışmaya katıldım.
D) Kardeşimi ellerinden tutarak yürüttü.
TÜRKÇE
15
KONU TESTİ - 5
FİİLDE ÇATI
12.
15.
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün.
İnsanlar kendileri için hep güzel sözler söylensin ister. Küçücük kötü söz bile bazılarının en
büyük mutsuzluğu olur. Günümüzde eleştiri
olumsuz bir yorum gibi algılanmadığından eleştiriden uzak duruyoruz. Bu durumdan bir şekilde kurtulmalıyız.
Ben rüyamda bile bir tek seni sevdim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor.
Yukarıdaki dizelerin hangisinde çatı özelliği
aranmaz?
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Yukarıdaki parçada nesne alabilen fiiller kutuya konulacaktır.
Buna göre kutuya kaç nesne alabilen fiil konulur?
Palme Yayıncılık
A) 1.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13. Arkadaşlarla buluşup ---
Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle devam ettirilirse fiil etken ve geçişli olur?
A) sinemaya gideceğiz.
B) sanal ortamda savaşacağız.
C) müzeyi gezeceğiz.
D) ilkokul öğrencilerimizle görüşeceğiz.
16.
14. Aşağıdaki fiillerden hangisi nesne alamaz?
16
A) bak–
B) kır–
C) oku–
D) dök–
1
Mert kardeşini dövdü.
2
Mert dövüldü.
3
Mert acı haberi alınca dövündü.
4
Mert okuldaki arkadaşlarıyla dövüştü.
"Döv-" fiili hangi cümlede edilgen çatılıdır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
TÜRKÇE
Download

4.Ünite