Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık
8.Sınıf
Tür kçe
TA ÖóRET
õ
OR
EÇõö SõST
E
EG
M
EóõTõMDE
EL
N
M
Sor u Kitabı
TEOG
TE
ALİ PEHLİVAN
P ALME Y AYINCILIK
õ
10 VE 11.
ÜNİTE
Noktalama
İşaretleri
Metin Türleri
M
6ÇQDYÇQD
+D]ÇUOÇN
NOKTALAMA İŞARETLERİ
10. ÜNİTE
KONU TESTİ - 1
1.
Arkadaşlar, noktalama işaretlerinin
kullanım amaçları sizce ne olabilir?
Duygu ve düşünceleri daha açık
ifade etmek
Toprak
Cümlenin yapısını
ve duraklama noktalarını belirtmek
I. Gidiyorum bir şey demeden, şikayet etmeden.
II. Prof. Dr. Fatma Biçer, ameliyattan sonra bizimle görüşecek mi?
III. XVI. yüzyıl divan edebiyatının altın çağıdır.
IV. 28.12.2014 Pazar günü veli toplantısı mı varmış?
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki cümlelerde kullanılan noktanın kullanım alanlarından değildir?
Ela
A) Gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden
ayırmak için kullanılır.
Yazının konusunu
ve ana düşüncesini
vurgulamak
B) Bazı kısaltmaların sonuna konur.
C) Arka arkaya sıralanan rakamlardan sonra konur.
D) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
Seda
Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin
sorusuna yanlış cevap vermiştir?
A) Doruk
B) Ela
C) Toprak
D) Seda
Palme Yayıncılık
Doruk
3.
4. Onun gözleri pek sert (I) parlak (II) gaga gibi burnuyla (III) sapsarı saçlarıyla (IV) tüyleri dökülmüş
kaşlarıyla bize bakardı.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisine
noktalı virgül getirilmelidir?
A) I.
2. Büyük bir bahçe (I) Ortasında köşk biçiminde yapılmış bembeyaz bir ev (II) Sağ köşesinde her zaman oturduğumuz beyaz perdeli oda (III) Sabahları
annem beni bebek gibi, pencerenin yanına oturtur,
dersimi yineletir, sütümü içirirdi (IV)
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine
diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I.
2
B) II.
C) III.
D) IV.
B) II.
C) III.
D) IV.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçla gösterilen yere iki nokta (:) konulmalıdır?
A) Evliliği ayakta tutan üç şey vardır ( ) sevgi,
saygı ve sadakat.
B) İnsanlar yavaş yavaş yürüyordu ( ) bir yere
yetişmek gibi amaçları yoktu sanki.
C) Orada tek başıma değildim ( ) oğlum, eşim ve
yeğenlerim yanımdaydı.
D) İşten gelince onu hastanede ziyaret ettim ( )
onun bütün ihtiyaçlarını aldım.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
NOKTALAMA İŞARETLERİ
6. Hepimiz, hayalimizde bazı iç konuşmalar yaparız:
8. Sanatçı ne demek istiyordu (I) Biz ne anladık (II) Sa-
Zengin olmak mı? Bu iş için büyük sermaye lazım.
Yazar olmak mı? Konuşmayı bile bilmiyorum, annemin karnında böyle bir şey öğrenmedim. Meydanlara çıkıp “Benim işçim, benim köylüm!” diye
konuşmak mı? Ben Süleyman değilim. ...
natçı toplumun tüm bireylerinden farklı kişiliğe sahiptir. Shakespeare’in yeniden yorumlanıyor olması
(III) onu tam olarak anlayamadığımızın bir göstergesi değil mi (IV)
Bu parçada kullanılan üç noktanın kullanılış
amacını aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru
tespit etmiştir?
A)
B)
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Herhangi bir nedenle bitmemiş
cümlelerden sonra kullanmak
Sayılan örneklerin devam ettiğini
göstermek
Kaba sayıldığı için ya da herhangi
bir sebeple söylenmeyen sözcük
ne kullanmak
kulla
anmak
k
ya da sözlerin yerine
C)
D)
9. İçeride saksı saksı fesleğenler, hatta domatesler
Karşılıklı konuşmalarda birine
cevap verilmediğini göstermek
ek
Palme Yayıncılık
(I) Emekli bir öğretmenin açtığı bu lokanta sıklıkla
ziyaret ediliyor kasabanın damak zevkine düşkün
olanlar tarafından (II) Dillerden düşmüyor sıcak yemeklerin yanında yöreye özgü salataları (III) Burası
temizliği ve tutarlı fiyat politikasıyla insana “iyi ki
var” dedirtecek cinsten bir lokanta (IV)
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
10. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yay ayraç ( )
işaretini yanlış kullanmıştır?
A)
7.
I. Yakında yine bahar gelecek, ağaçlar çiçek
açacak.
II. Bugünün işini yarına bırakma, diyordu.
III. Yerine oturdu, kitabının sayfalarını çevirdi,
okumaya başladı.
IV. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi virgülün kullanılış amacı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.
TÜRKÇE
B) II.
C) III.
D) IV.
B)
C)
D)
Doğduğum yıl (2000), dayım sekiz
yaşındaymış.
Arkadaşım bu yaptıkları ile müdür
yardımcımız (Ramiz Karabulut’u)
çok sinirlendirdi.
Toru Iwatani (1955- ...) en popüler
bilgisayar oyunlarından olan
Pacman’ın tasarımcısıdır.
Hiciv (eleştiri) türü halk edebiyatında taşlama olarak adlandırılır.
3
NOKTALAMA İŞARETLERİ
KONU TESTİ - 1
11. I. Osman Gazi - Osmanlı Devleti’nin ilk hüküm-
13. Balıkçılara getirilen balıklar ( ) belediyelerin vete-
darı - Türk boyları ile mücadele etti.
riner hekimleri tarafından kontrol edilmektedir ( )
Kontrol sırasında balıkların büyüklüklerine ( ) nerede ve ne zaman avlandıklarına ( ) gönderilme ve
geliş tarihlerine bakılır ( )
II. Türk - Irak ilişkileri yapılan enerji antlaşmaları
ile düzeldi.
III. 1914 - 1918 yılları arasındaki savaşlarda pek
çok insan ölmüştür.
IV. “Tuzluluk” kelimesi ekine ve köküne şöyle ayrılır: tuz-lu-luk
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda numaralanmış cümlelerdeki kısa çizginin (-) kullanım
alanlarından değildir?
A) ( , ) ( . ) ( , ) ( , ) ( . )
A) Başlangıç ve bitiş yılları arasında kullanılır.
D) ( , ) ( . ) ( ; ) ( , ) ( . )
Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilmelidir?
B) ( , ) ( : ) ( , ) ( ? ) ( . )
C) ( , ) ( . ) ( , ) ( , ) ( ? )
B) Dil bilgisi çalışmalarında kelimenin kökünü ve
eklerini göstermek için kullanılır.
C) İki isim arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır.
D) Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır.
Palme Yayıncılık
14. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde
virgül yanlış kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)
Romandaki kişi kadrosu da, son
derece sınırlıydı.
Gamze
Konsere giderken, onu da yanımıza aldık.
Zehra
Ahmet, bizim en yakın arkadaşımızdır.
Tülin
Mesut, olmuş görmek isterdim
hepinizi.
Selin
12. Necip Fazıl, “Devler gibi eserler vermek için karıncalar gibi çalışmak lazım.” demiştir.
Bu cümle farklı bir noktalama işareti kullanılarak yeniden yazılırsa aşağıdakilerden hangisi
doğru yazım olur?
A) Necip Fazıl, devler gibi eserler vermek için karıncalar gibi çalışmak lazım, demiştir.
B) Necip Fazıl: devler gibi eserler vermek için karıncalar gibi çalışmak lazım, demiştir.
C) Necip Fazıl; devler gibi eserler vermek için karıncalar gibi çalışmak lazım, demiştir.
D) Necip Fazıl; "Devler gibi eserler vermek için karıncalar gibi çalışmak lazım." demiştir.
4
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti ( ’ ) yanlış kullanmıştır?
A) Ali Bey’in evi, Osman Temiz Mahallesi’ndeydi.
B) MEB’deki görevinden 1992’de istifa ederek
buralara kadar gelmiş.
C) Ankara’nın Çankaya’sı diğer semtlerden daha
güzeldir.
D) Dünya’nın en zengin dili Türkçe’dir.
TÜRKÇE
10. ÜNİTE
NOKTALAMA İŞARETLERİ
KONU TESTİ - 2
1.
4.
Cümle niteliği taşıyan
yargıların sonuna nokta konur.
La Bruyer, “Dünyada başarı kazanmanın iki
yolu vardır: ya kendi aklından yararlanmak ya
da başkalarının akılsızlığından yararlanmak...”
Aşağıda verilerden hangisicümle niteliğinde olmadığı için
sonuna nokta getirilemez?
Bu cümlede görülen noktalama yanlışlığı ya da
eksikliği, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
yaptığı değişiklikle giderilebilir?
A)
Virgül yerine iki nokta (:) getirilerek
Pembe
A) Azıcık aşım, kaygısız başım
B) Günler ya serin ya sıcaktır
B)
C) Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır
“yararlanmak” kelimesinden sonra
virgül (,) getirilerek
Özge
D) Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız
C)
Üç nokta (...) yerine nokta getirilerek
Ezgi
D)
2. Kütüphaneme bakıyorum, onlarca dostum var
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
nokta ( . ) getirilemez?
A) I.
B) II.
C) III.
Mücahit
Palme Yayıncılık
(I) Cansız gibi duran binlerce yaprak, milyonlarca
cümle (II) Yalnızlığımı unuttururlar bazen bana (III)
Hepsi bana daha yakındır en iyi dostlarımdan (IV)
İki nokta (:) yerine noktalı virgül
getirilerek
D) IV.
3.
gözlerin gözlerime değince,
I
felaketim olurdu, ağlardım
II
beni sevmiyordun, bilirdim
III
bir sevdiğin vardı, duyardım.
IV
5. Okulda uygulanan birden fazla ceza vardı ( ) falaka ( ) Falakadan korkmayan ( ) titremeyen yoktu
( )
Bu şiirde numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I.
TÜRKÇE
B) II.
C) III.
D) IV.
Yukarıdaki yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işeretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (:) (...) (,) (.)
B) (;) (...) (,) (.)
C) (,) (...) (;) (...)
D) (,) (.) (,) (.)
5
NOKTALAMA İŞARETLERİ
KONU TESTİ - 2
6.
9. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi köşeli ayracın
Ayşe; Ali, Canan ve beni
doğum gününe davet etti.
[ ] kullanım alanını söylemiştir?
A)
B)
Serap
Ayraç içinde ayraç kullanmak
gerektiğinde dıştaki ayraç köşeli
ayraç olur.
Beyza
Ara söz ve ara cümleleri ayırmada
kullanılır.
Begüm
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül
(;) Serap’ın cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?
C)
A) Yelda’nın; öyküleri çok sevdiğini hepimiz biliyorduk.
D) Bir kişiden ya da bir yazıdan aynen
aktarılan sözleri belirtmede kullanılır.
Yelda
D) Yarın pazar, banyo günü; termosifonu yakacağım, daha erken kalkmalıyım.
7. Aşağıdakilerden hangisi virgülün (,) kullanım
Palme Yayıncılık
B) Hatıralarımı anmak istemem; hatıralarım, bana
zoru hatırlatır.
C) Ressam; ağacı, çiçeği, suyu görünenden çok
farklı bir şekilde aktarır.
Tırnakla aktarılan sözün içinde
yine tırnak kullanmak gerektiğinde
kullanılır.
Feride
alanlarından biri değildir?
A) Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılır.
B) Yüklemden uzakta kalmış, özneden sonra kullanılır.
C) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
D) Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda
kullanılır.
8.
I. Kişileri tanıma ve tanıtmada en önemli etken,
onların davranışları ve eylemleridir.
II. Kişileri tanıtırken kişilerin eylemlerini ele alma,
bunlar karşısında başkalarının tepkilerini gösterme gibi özellikler de dikkate alınır.
III. Bazı insanlar, olaylar karşısında soğukkanlı olmayı başaramazlar.
IV. Kişilerin karakteri, olaylar karşısında gösterdikleri tepkiyle belirlenir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde
kullanılan virgül (,) kullanılış amacı bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A) I.
6
B) II.
C) III.
D) IV.
10. Aşağıdaki cümlelerde ayraçla belirtilen yere iki
nokta ( : ) ya da noktalı virgül ( ; ) getirilemez?
A) Bu olay bana çok şey öğretti ( ) Bunlardan biri
de herkese hak ettiği kadar değer vereceksin.
B) Dolmuşta dört kişiydik ( ) yaşlı teyze, yaşlı
amca, ben...
C) Çok mutluydu ( ) oğlu üniversiteyi bitirmiş, avukat olmuştu.
D) Matematik ve İngilizceden iyi ( ) tarihten ve
Türkçeden kötü not aldı.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
NOKTALAMA İŞARETLERİ
11.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru
işareti ( ? ) getirilemez?
( ) Sus, sus ( ) Babam duymasın ( ) merakından çıldırır ( ) Belki tanıdıklardan birinin evine
gitmiş, bırakmamışlardır. ( ) diyordu bana.
A) Onu bu kadar hızlı giderken hiç görmemiştim,
nereye gittiğini bilmiyordum
B) Peki, ama polemik nasıl bir makinedir, nasıl işler
Yukarıdaki cümlede ayraçla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangisi getirilmelidir?
C) Peki, bu uygarlıklara ne olmuştur da bir anda
ortadan kalkmıştır
D) Kim bilir şu an bulunduğunuz yerde bundan
bin, hatta on bin veya yüz bin yıl önce kimler
yaşıyordu
A) ( “ ) ( ! ) ( , ) ( . ) ( ” )
B) ( “ ) ( , ) ( ! ) ( . ) ( ” )
C) ( – ) ( ! ) ( , ) ( . ) ( . )
12. İyice azalmakta olan birtakım küçük pasta fırınları
geliyor aklıma... Böyle bir fırının ustası olsam tepsileri fırına sürerken, düşünür müyüm? Küçüklü
büyüklü çocuklar; öğle tatilinde uğrayan çalışanlar,
konuk bekleyen ev hanımları müşterilerim olur.
Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi
yanlış kullanılmamıştır?
A) ...
B) ,
C) ;
D) ?
Palme Yayıncılık
D) ( – ) ( ... ) ( , ) ( . ) ( ” )
15. Tamamlayamadı ( ) Bihter ( ) bir adım geri atmış
idi ( ) Behlül'ün yüzüne bir şey düştü ( ) o kadar
ani idi ki Behlül birden anlamadı ( ) sonra bir hamlede bu kadının üstüne atılmak ( ) onun kollarını
kırmak hevesiyle çıldırdı ( )
Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilmelidir?
A) ( . ) ( , ) ( , ) ( . ) ( ; ) ( , ) ( . )
B) ( ... ) ( : ) ( . ) ( . ) ( ; ) ( , ) ( . )
C) ( . ) ( , ) ( , ) ( . ) ( ; ) ( , ) ( ! )
13. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi tırnak işaretini
D) ( ... ) ( , ) ( . ) ( : ) ( ; ) ( , ) ( . )
(“ ”) yanlış kullanmıştır?
A)
B)
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
“Huzur” romanını çok seviyorum.
Selim
O: “Daima yanımda ol.” diyordu.
Aslı
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç ( )
diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
“Buralara bir daha gelmeyeceğim.”
diyordu genç adam.
Ayla
C)
D)
“Bu kış yağmur yağmazsa yaz,
kurak geçecektir.” demektir.
Ergün
TÜRKÇE
A) Divan şiirindeki mazmunlar (kalıplaşmış sözler)
halk şiirinde de kullanılmıştır.
B) Bu cümlede beşten fazla sıfat (ön ad) kullanılmıştır.
C) Türk edebiyatında üç vezin (ölçü) kullanılmıştır.
D) Boccacio (Bokasyo) ilk hikâye yazarıdır.
7
NOKTALAMA İŞARETLERİ
10. ÜNİTE
KONU TESTİ - 3
1.
3.
Üç nokta (...)
nerelerde kullanılır,
acaba?
Dillerde dolaşıyor şarkımız bizim
Müge
Çalışkanlığı, dürüstlüğü bir de
insanı mest eden güzelliği
Kerim
Aşağıdaki
öğrencilerden hangisi
Kerim’in
sorusuna
yanlış cevap
vermiştir?
Nazlı
Derinden derine ırmaklar ağlar
A)
Herhangi bir nedenle bitmemiş
cümlelerden sonra kullanılır.
Cebrail
B)
Sayılan örneklerin devam ettiğini
göstermek için vb. yerine kullanılır.
Ersan
Sevinç
Gözlerim gözlerinde dinlenirken
eriyor
Mehmet
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu
cümlenin sonunda nokta getirilemez?
A) Müge
B) Nazlı
C) Sevinç
D) Mehmet
Adile
Palme Yayıncılık
D)
2.
I. Bir isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan
arasında
II. Bağlaçlardan sonra
III. Zarf-fiil eklerinden sonra
IV. İkilemeyi oluşturan kelimeler arasında
V. Sıfat tamlamasında sıfatla isim arasında
VI. Şart ekinden sonra
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi virgülün kullanılmayacağı yerlerdendir?
A) 3
8
B) 4
Kaba sayıldığı için ya da herhangi
bir sebeple söylenmeyen sözcük
ya da sözlerin yerine kullanılır.
C)
Kendisinden sonra örnek verilecek, açıklama yapılacak cümlenin
sonuna konur.
Bekir
4. Karakaçan (♦) Hocaefendi'nin yaşlı eşeğiydi ()
C) 5
Kara (♠) huysuz (♥) inatçı bir hayvan (♣)
D) 6
Yukarıdaki ayraçla belirtilen yerlerin hangilerine
diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A)  ve ♣
B)  ve ♥
C) ♥ ve ♣
D) ♦ ve ♠
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 3
NOKTALAMA İŞARETLERİ
5. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi tek tırnak işa-
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru
retinin (‘ ’) kullanım alanını söylemiştir?
işareti (?) getirilemez?
A) Sabahtan beri burada beni mi beklediniz
Tırnakla aktarılan bir ifadenin içinde
yine tırnak kullanmak gerektiğinde
kullanılır.
A)
B) Bu güzel romanı siz mi yazdınız
C) Ne zaman bitecek bu mesai
D) Caddeye indiğimde onu görmeyeyim mi
B)
Ayraç içinde ayraç kullanmak
gerektiğinde kullanılır.
C)
Bir kişiden ya da bir yazıdan aynen
aktarılan sözleri belirtmede kullanılır.
9. Aşağıda verilenlerden hangisinde kısa çigi (-),
heceleri ayırmada yanlış kullanılmamıştır?
Herhangi bir nedenle söylenmek
istenmeyen kelime ya da sözler
yerine kullanılır.
A) ilk - o - kul
B) ba - şöğ - ret - men
C) in - san - oğ - lu
Palme Yayıncılık
D)
D) ka - ra - os - man - oğ - lu
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
yanlışı yapılmıştır?
A) Pınar Hanım, İsmail’in annesi, bugün bize gelecek mi?
B) Havalar gittikçe ısınıyor, İzmir’e gitme vaktimiz
geldi.
10.
C) Araba Sevdası, Şıpsevdi, Felatun Bey ile Rakım Efendi gibi Batılılaşmanın işlendiği romanlardandır.
Eleştirmen nasıl olur da bu sanatçı hakkında
böyle bir savda bulunabilir ( )
Soru İşareti (?)
Ünlem İşareti (!)
Bu sorularda karşılaşılan birçok kavram
vardır ( ) açıklık, yalınlık, duruluk...
Kürkün yumuşaklığı,
iğneye basmanın
acısı, ateşin sıcaklığı
ve eli buzlu suya
sokmanın verdiği ( )
D) Kütüphanesinde ne ararsan vardı: romanlar,
hikâyeler, masal kitapları...
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı
İki Nokta (:)
ögeleri ayırmıştır?
1
Noktalı
Virgül (;)
2
Nokta (.)
Üç Nokta (...)
3
4
A) Annesini, ablasını ve halasını çok seviyordu.
C) Kızını, oğlunu yanına aldı ve buralardan gitti.
Yukarıda ayraçla belirtilmiş yerlere doğru noktalama işareti getirilerek ilerlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
D) Aklını, gönlünü bu işten uzak tutma.
A) 1
B) Havada, karada, denizde giden bir aracımız
olsa...
TÜRKÇE
B) 2
C) 3
D) 4
9
NOKTALAMA İŞARETLERİ
KONU TESTİ - 3
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,)
14.
Kadının özgür olmadığı yerde erkeğin özgürlüğünden söz edilebilir mi (--) yani kadının zincirleri bir yerde erkeği de zincirlemiyor mu (--)
Özgürlük dar anlamda tanımlanabilecek bir
şey değildir (--) Özgürlük her alanda yaygınlaşır (--) her bakışa, her anlayışa sinerse ancak
gerçek özgürlükten söz edilebilir (--)
cümleden çıkarılması anlam değişikliğine neden olmaz?
A) Yaşlı, bana yaptıklarını sonunda itiraf etti.
B) İhtiyar, adamları sopayla kovaladı.
C) O, kadını tanımadığını söyledi.
D) Genç, adama yaklaşıp adres sordu.
12.
.
;
"" ?
Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilmelidir?
A) ( , ) ( ? ) ( . ) ( ; ) ( . )
B) ( ? ) ( ? ) ( . ) ( ; ) ( . )
( ) Hanımeli ( ) bu kasabada ev yemekleri yapıp satan şirin bir lokanta.
C) ( , ) ( . ) ( . ) ( ; ) ( . )
D) ( , ) ( ? ) ( . ) ( : ) ( . )
Palme Yayıncılık
Ne var ki tüm bu yayın organlarının iyi şeyleri yansıttığını söyleyemiyoruz ( )
Anlatım ( ) süsten, gösterişten uzak bir şekilde
yazarın düşüncesini iletmektir.
Dilimizin kelime bakımından her amacı ifadeye ne
kadar yeterli olduğunu bilmiyorlar ( )
Yukarıdaki tabloda yay ayraçla gösterilen yere
gelecek noktalama işareti hangisinde yanlış
gösterilmiştir?
A)
B)
C)
D)
15. I. Hey gidi günler ( ) Nasıl da yenmiştik onları
( )
13. I. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”. sözü ne güzeldir?
II. Ne iyi ettin, bugün bizi gömeye geldin ( )
epeydir görüşemiyorduk.
III. Sanat mükemmelleşir, böyle gelişmiş toplumlarda ( )
II. Dünkü toplantıda konuşan kişinin kim olduğunu çok merak ettim?
III. Benim Nevşehir’li olduğumu herkes biliyor
mu?
IV. Özgür’ün öyle konuşmasına İlhan neden olmuş ( )
IV. Aruz ölçüsünden vazgeçmemiş üç şairimiz
vardır: Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Mehmet
Âkif.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde ayraçla
( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?
10
A) Ünlem İşareti (!)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?
B) Soru İşareti (?)
A) I.
D) Nokta (.)
B) II.
C) III.
D) IV.
C) Noktalı Virgül (;)
TÜRKÇE
Download

10.Ünite