ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat
İKTİSAT BÖLÜMÜ 1.SINIF
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
SALI
ENF 101 (S)
Temel Bilgi Teknolojileri
Öğr.Gör.Cem BAŞ
LAB
ENF 101(S)
Temel Bilgi Teknolojileri
Öğr.Gör.Cem BAŞ
LAB
ENF 101(S)
Temel Bilgi Teknolojileri
Öğr.Gör.Cem BAŞ
LAB
İKT 101
İktisada Giriş I
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
Z-04
İKT 101
İktisada Giriş I
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
Z-04
İKT 101
İktisada Giriş I
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
Z-04
SBK 131
Uygarlık Tarihi (S)
Doç.Dr.İlhan AKSOY
Z-06
SBK 131 (S)
Uygarlık Tarihi
Doç.Dr.İlhan AKSOY
Z-06
SBK 131
Uygarlık Tarihi (S)
Doç.Dr.İlhan AKSOY
Z-06
İŞL 103 (S)
Genel Muhasebe I
Yrd.Doç.Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR
204
İŞL 103 (S)
Genel Muhasebe I
Yrd.Doç.Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR
204
İŞL 103 (S)
Genel Muhasebe I
Yrd.Doç.Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR
204
PERŞEMBE
CUMA
İŞL 101 (S)
Genel İşletme I
Yrd.Doç.Dr. Nahit YILMAZ
Z-05
İŞL 101 (S)
Genel İşletme I
Yrd.Doç.Dr. Nahit YILMAZ
Z-05
İŞL 101
Genel İşletme I (S)
Yrd.Doç.Dr. Nahit YILMAZ
Z-05
İKT 101
İktisada Giriş I
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
Z-04
İKT 101
İktisada Giriş I
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
Z-04
İKT 101
İktisada Giriş I
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
Z-04
İKT 127
Sosyal Bilimlere Giriş I
Yrd.Doç.Dr. Demet ÖZMEN YILMAZ
Z-04
İKT 127
Sosyal Bilimlere Giriş I
Yrd.Doç.Dr. Demet ÖZMEN YILMAZ
Z-04
İKT 127
Sosyal Bilimlere Giriş I
Yrd.Doç.Dr. Demet ÖZMEN YILMAZ
Z-04
MAT 107
Genel Matematik I
Doç.Dr.İker ERYILMAZ
Z-04
MAT 107
Genel Matematik I
Doç.Dr.İker ERYILMAZ
Z-04
MAT 107
Genel Matematik I
Doç.Dr.İker ERYILMAZ
Z-04
MAT 107
Genel Matematik I
Doç.Dr.İker ERYILMAZ
Z-04
SBK 111 (S)
Siyaset Bilimi I
Yrd.Doç.Dr. A.Sait SÖNMEZ
Z-06
SBK 111 (S)
Siyaset Bilimi I
Yrd.Doç.Dr. A.Sait SÖNMEZ
Z-06
SBK 111 (S)
Siyaset Bilimi I
Yrd.Doç.Dr. A.Sait SÖNMEZ
Z-06
08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
(S); Seçmeli Ders
-
TDİ 101 ve YDİ 101 Derslerinin saatleri daha sonra ilan edilecektir.
Saat
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
PAZARTESİ
SBK 245
Hukukun Temel Kavramları
Prof.Dr. Mustafa Tiftik
104
SBK 245
Hukukun Temel Kavramları
Prof.Dr. Mustafa Tiftik
104
SBK 245
Hukukun Temel Kavramları
Prof.Dr. Mustafa Tiftik
104
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
İKTİSAT BÖLÜMÜ 2.SINIF
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
İKT 203
İKT 205
İŞL 201 (S)
İktisatçılar İçin İstatistik I
İktisat Tarihi I
Yönetim ve Organizasyon
Yrd.Doç.Dr.Elif BULUT
Doç.Dr.Özgür ÖZTÜRK
Doç.Dr. Hasan GÜL
104
104
105
İKT 203
İKT 205
İŞL 201 (S)
İktisatçılar İçin İstatistik I
İktisat Tarihi I
Yönetim ve Organizasyon
Yrd.Doç.Dr.Elif BULUT
Doç.Dr.Özgür ÖZTÜRK
Doç.Dr. Hasan GÜL
104
104
105
İKT 203
İKT 205
İŞL 201 (S)
İktisatçılar İçin İstatistik I
İktisat Tarihi I
Yönetim ve Organizasyon
Yrd.Doç.Dr.Elif BULUT
Doç.Dr.Özgür ÖZTÜRK
Doç.Dr. Hasan GÜL
104
104
105
13.00-13.45
SBK 243 (S)
İdare Hukuku
Yrd.Doç.Dr. Yakup GÖNEN
106
İKT 201
Mikroiktisat Teorisi
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
104
14.00-14.45
SBK 243 (S)
İdare Hukuku
Yrd.Doç.Dr. Yakup GÖNEN
106
İKT 201
Mikroiktisat Teorisi
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
104
15.00-15.45
SBK 243 (S)
İdare Hukuku
Yrd.Doç.Dr. Yakup GÖNEN
106
İKT 201
Mikroiktisat Teorisi
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
104
(S); Seçmeli Ders
SBK 211 (S)
Siyasal Düşünceler Tarihi I
Yrd.Doç.Dr. A.Sait Sönmez
106
İŞL 207 (S)
Pazarlama İlkeleri
Yrd.Doç.Dr.Evrim ERDOĞAN
105
SBK 211 (S)
Siyasal Düşünceler Tarihi I
Yrd.Doç.Dr. A.Sait Sönmez
106
İŞL 207 (S)
Pazarlama İlkeleri
Yrd.Doç.Dr.Evrim ERDOĞAN
105
İKT 201
Mikroiktisat Teorisi
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
104
İKT 201
Mikroiktisat Teorisi
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
104
SBK 211 (S)
Siyasal Düşünceler Tarihi I
İKT 201
Yrd.Doç.Dr. A.Sait Sönmez
Mikroiktisat Teorisi
106
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
İŞL 207 (S)
104
Pazarlama İlkeleri
Yrd.Doç.Dr.Evrim ERDOĞAN
105
ATİ 201 Dersinin saati daha sonra ilan edilecektir.
CUMA
İKT 203
İktisatçılar İçin İstatistik I
Yrd.Doç.Dr.Elif BULUT
104
İKT 203
İktisatçılar İçin İstatistik I
Yrd.Doç.Dr.Elif BULUT
104
Saat
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
PAZARTESİ
İŞL 301 (S)
Maliyet Muhasebesi I
Yrd.Doç.Dr. Mehpare KARAHAN GÖKMEN
205
SBK 321 (S)
Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Prof.Dr.Fatih YÜKSEL
206
İŞL 301 (S)
Maliyet Muhasebesi I
Yrd.Doç.Dr. Mehpare KARAHAN GÖKMEN
205205
SBK 321 (S)
Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Prof.Dr.Fatih YÜKSEL
206
İŞL 301 (S)
Maliyet Muhasebesi I
Yrd.Doç.Dr. Mehpare KARAHAN GÖKMEN
205205
SBK 321 (S)
Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Prof.Dr.Fatih YÜKSEL
206
İŞL 303 (S)
Finansal Yönetim I
Yrd.Doç.Dr. M. Burak KAHYAOĞLU
205
İŞL 303 (S)
Finansal Yönetim I
Yrd.Doç.Dr. M. Burak KAHYAOĞLU
205
İŞL 303 (S)
Finansal Yönetim I
Yrd.Doç.Dr. M. Burak KAHYAOĞLU
205
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
İKTİSAT BÖLÜMÜ 3.SINIF
SALI
ÇARŞAMBA
İKT 301
Ekonometriye Giriş I
Ar.Gör. Abreg S. ÇELEM
204
İKT 317
Uluslararası İktisat I
Doç.Dr.Melda YAMAN
204
PERŞEMBE
CUMA
İKT 301
Ekonometriye Giriş I
Ar.Gör. Abreg S. ÇELEM
204
İŞL 307 (S)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Tuba BEKİŞ
205
İKT 301
Ekonometriye Giriş I
Ar.Gör. Abreg S. ÇELEM
204
İKT 317
Uluslararası İktisat I
Doç.Dr.Melda YAMAN
204
İKT 301
Ekonometriye Giriş I
Ar.Gör. Abreg S. ÇELEM
204
İKT 301
Ekonometriye Giriş I
Ar.Gör. Abreg S. ÇELEM
204
İKT 317
Uluslararası İktisat I
Doç.Dr.Melda YAMAN
204
İKT 301
Ekonometriye Giriş I
Ar.Gör. Abreg S. ÇELEM
204
İŞL 309 (S)
İKT 315
Üretim Yönetimi
Matematiksel İktisat
Yrd.Doç.Dr. Nahit Yılmaz
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
205
204
İŞL 309 (S)
İKT 315
Üretim Yönetimi
Matematiksel İktisat
Yrd.Doç.Dr. Nahit Yılmaz
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
205
204
İŞL 309 (S)
İKT 315
Üretim Yönetimi
Matematiksel İktisat
Yrd.Doç.Dr. Nahit Yılmaz
Prof.Dr.H.Alper GÜZEL
205
204
(S); Seçmeli Ders
İKT 313
Para Teorisi ve Politikası
Yrd.Doç.Dr. A. Öznur ÜMİT
204
İKT 313
Para Teorisi ve Politikası
Yrd.Doç.Dr. A. Öznur ÜMİT
204
İKT 313
Para Teorisi ve Politikası
Yrd.Doç.Dr. A. Öznur ÜMİT
204
İŞL 307 (S)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Tuba BEKİŞ
205
İŞL 307 (S)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Tuba BEKİŞ
205
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
İKTİSAT BÖLÜMÜ 4.SINIF
Saat
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
İŞL 403 (S)
Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. M. Burak KAHYAOĞLU
204
İŞL 403 (S)
Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. M. Burak KAHYAOĞLU
204
İŞL 403 (S)
Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. M. Burak KAHYAOĞLU
204
İKT 427 (S)
Kadın ve Ekonomi
Doç.Dr. Melda YAMAN
209
İKT 427 (S)
Kadın ve Ekonomi
Doç.Dr. Melda YAMAN
209
İKT 427 (S)
Kadın ve Ekonomi
Doç.Dr. Melda YAMAN
209
İKT 435 (S)
Açık Ekonomi Makroekonomisi
Yrd.Doç.Dr.A.Öznur ÜMİT
209
İKT 435 (S)
Açık Ekonomi Makroekonomisi
Yrd.Doç.Dr.A.Öznur ÜMİT
209
İKT 435 (S)
Açık Ekonomi Makroekonomisi
Yrd.Doç.Dr.A.Öznur ÜMİT
209
İŞL 401 (S)
İşletme Politikası
Yrd.Doç.Dr. Nahit YILMAZ
104
İŞL 401 (S)
İşletme Politikası
Yrd.Doç.Dr. Nahit YILMAZ
104
İŞL 401 (S)
İşletme Politikası
Yrd.Doç.Dr. Nahit YILMAZ
104
SBK 449 (S)
Kamu Maliyesi
Öğr.Gör. Cüneyt MUMCU
204
SBK 449 (S)
Kamu Maliyesi
Öğr.Gör. Cüneyt MUMCU
204
SBK 449 (S)
Kamu Maliyesi
Öğr.Gör. Cüneyt MUMCU
204
13.00-13.45
İKT 401
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi
Doç.Dr. Koray R. YILMAZ
105
İKT 415 (S)
Çalışma Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Ferhat AKYÜZ
209
14.00-14.45
İKT 401
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi
Doç.Dr. Koray R. YILMAZ
105
İKT 415 (S)
Çalışma Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Ferhat AKYÜZ
209
15.00-15.45
İKT 401
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi
Doç.Dr. Koray R. YILMAZ
105
İKT 415 (S)
Çalışma Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Ferhat AKYÜZ
209
08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
16.00-16.45
(S); Seçmeli Ders
İKT 421
Kalkınma İktisadı(S)
Yrd.Doç.Dr. Demet ÖZMEN
YILMAZ
209
İKT 421
Kalkınma İktisadı(S)
Yrd.Doç.Dr. Demet ÖZMEN
YILMAZ
209
İKT 421
Kalkınma İktisadı(S)
Yrd.Doç.Dr. Demet ÖZMEN
YILMAZ
209
Download

İktisat Bölümü 2014 Güz Yarıyılı Ders Programı için tıklayınız.