Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK
Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Eğitim:Lisans: Dicle
Üniversitesi,Fen Edb. Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1991.Yüksek Lisans Dercesinin Alındığı
Yer ve Yılı: Dicle Üniversitesi, 1994.Doktora Dercesinin Alındığı Yer ve Yılı: Hacettepe
Üniversitesi, 2003.İlgi Alanı: Ekoloji, Yaban Hayatı, Evrim, Vektör ekolojisi.
Download

Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK Harran Üniversitesi, Fen