06.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
M.SAMUR
11/B/FİZ
10/B/TAR
11/B/FİZ
9/A/FİZ
9/A/FİZ
6
10/B/TAR
10/A/TAR
8
O.AYDIN
10/A/TAR
9/B/REH
9/B/TAR
11/C/SBED
9/B/TAR
7
11/C/SBED
Ö.ERDİNÇ
Ö.TİRYAKİ
F.ÖZEK
12/B/KİMY
12/A/EDB
11/B/KİM
12/A/DİL
12/B/KİMY
D.ÇELİK
S.KINACI
S.BACAĞIKIRIK
11/A/SNT
9/A/MAT
12/A/MANT
11/A/SNT
11/C/SNT
12/A/EDB
11/B/KİM
S.KIZILTUĞ
11/C/SNT
9/A/MAT
11/B/SEÇGEO
11/B/SEÇGEO
12/A/MANT
11/A/GEO
11/C/B.KRM
S.KIZILTUĞ
S.KINACI
S.BACAĞIKIRIK
11/C/RSM
12/B/GEO
12/A/DİL
11/A/GEO
11/A/EDB
9
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
D.DALGAR
Öğretmenler Bazında Toplu Program
D.DALGAR
M.SAMUR
O.AYDIN
10/A/FİZ
11/B/TAR
11/A/SBED
10/A/FİZ
4
11/B/TAR
12/B/ÇAĞ
12/B/ÇAĞ
5
11/A/TAR
6
11/A/TAR
7
9/A/TAR
8
9/A/TAR
9
11/A/SBED
Ö.ERDİNÇ
11/A/BED
11/A/BED
11/B/SBED
11/B/SBED
10/A/BED
10/A/BED
10
Ö.TİRYAKİ
12/A/REH
11/C/SOS
10/B/KİM
11/C/SOS
10/B/KİM
F.ÖZEK
11/C/EDB
D.ÇELİK
12/A/SEDB
12/A/SDİL
12/A/SDİL
12/A/EDB
12/B/REH
11/B/EDB
11/C/COĞR
12/B/EDB
9/B/RSM
12/B/GEO
10/A/MAT
9/A/MES
9/A/MAT
11/C/DİN
10/A/MAT
11/C/COĞR
9/A/MAT
9/A/MES
10/B/REH
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
6
11/B/İNK
12/B/BED
8
12/B/BED
11/C/İNK
9/B/BED
11/A/REH
10/B/BED
11/C/İNK
7
9
Ö.ERDİNÇ
Ö.TİRYAKİ
11/A/FEL
11/A/FEL
11/A/SOS
11/A/SOS
9/B/BED
F.ÖZEK
12/B/DİL
12/B/DİL
11/B/EDB
11/B/EDB
10/B/BED
D.ÇELİK
10/A/COĞ
S.KIZILTUĞ
10/A/COĞ
S.KINACI
S.BACAĞIKIRIK
9/A/MAT
9/B/MES
9/A/MAT
10/A/MAT
10/A/MAT
12/A/COĞR
11/B/SEÇGEO
12/A/COĞR
9/B/MES
9/A/SETKN
9/A/SETKN
9/A/B.KRM
9/B/COĞ
9/B/COĞ
10
11
1
2
3
4
5
D.DALGAR
M.SAMUR
10/B/FİZ
11/A/İNK
10/B/FİZ
12/B/FİZ
12/B/FİZ
6
11/A/İNK
O.AYDIN
Ö.ERDİNÇ
Ö.TİRYAKİ
11/C/TDİN
11/C/TDİN
11/C/TAR
11/C/TAR
12/A/ÇAĞD
10/A/KİM
8
11/A/EDB
12/B/EDB
9/B/KİM
11/A/TDİN
Ö.ERDİNÇ
Ö.TİRYAKİ
9/B/KİM
9
F.ÖZEK
11/A/EDB
10/A/KİM
12/A/ÇAĞD
7
11/A/TDİN
12/B/EDB
11/C/EDB
11/C/EDB
D.ÇELİK
S.KIZILTUĞ
S.KINACI
12/A/COĞR
11/B/REH
10/A/MAT
12/A/COĞR
9/A/COĞ
9/A/COĞ
11/A/COĞR
11/A/COĞR
11/B/RSM
9/A/RSM
11/B/COĞ
10/A/MAT
S.BACAĞIKIRIK
12/A/MATE
12/A/MATE
11/B/MTM
11/B/MTM
11/B/COĞ
10
11
12
Gün
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
O.AYDIN
11/B/İNK
12/A/ÇAĞD
5
12
C
u
m
a
M.SAMUR
12/A/ÇAĞD
4
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
D.DALGAR
D.DALGAR
9/B/FİZ
9/B/FİZ
M.SAMUR
O.AYDIN
12/A/BED
12/A/BED
11/C/FEL
11/C/BED
11/C/BED
11/B/FEL
9/A/BED
12/B/KİMY
11/B/BED
9/A/KİM
9/A/BED
11/B/BED
11/C/FEL
9/A/KİM
11/B/FEL
F.ÖZEK
D.ÇELİK
S.KIZILTUĞ
S.KINACI
10/B/COĞ
12/B/TRF
11/A/MATE
10/B/COĞ
12/B/COĞ
12/B/RSM
12/B/COĞ
11/A/RSM
11/C/COĞR
12/A/TRF
11/C/COĞR
11/A/COĞR
11/A/COĞR
12/A/RSM
11/A/MATE
12/A/SGEO
12/A/SGEO
11/B/MTM
11/B/MTM
S.BACAĞIKIRIK
9/B/B.KRM
11/A/B.KRM
9/A/REH
06.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
C
u
m
a
r
t
e
s
i
1
M.SAMUR
O.AYDIN
Ö.ERDİNÇ
Ö.TİRYAKİ
F.ÖZEK
D.ÇELİK
S.KIZILTUĞ
S.KINACI
S.BACAĞIKIRIK
D.DALGAR
M.SAMUR
O.AYDIN
Ö.ERDİNÇ
Ö.TİRYAKİ
F.ÖZEK
D.ÇELİK
S.KIZILTUĞ
S.KINACI
S.BACAĞIKIRIK
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
D.DALGAR
2
Gün
P
a
z
a
r
Öğretmenler Bazında Toplu Program
06.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
A.DAĞHASAL
9/B/BİY
12/B/YDİL
9/B/BİY
4
6
7
9/A/BİY
9
10/B/BİY
8
10
12/B/YDİL
S.HOCA
M.GENÇ
Ş.KAYIŞOĞLU
11/A/YDİL
9/B/MAT
9/A/İNG
12/B/MTM
11/A/YDİL
5
9/A/İNG
9/B/MAT
12/B/MTM
11/B/DİN
10/B/MAT
B.ÇALBAK
E.
10/A/MUH
11/C/DİL
10/A/MUH
10/A/MUH
10/B/MUH
10/B/MUH
10/B/MUH
10/B/MAT
10/A/KLV
Ş.KAYIŞOĞLU
B.ÇALBAK
11/C/DİL
10/B/EDB
10/A/DİL
10/A/DİL
10/A/KLV
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
R.BOĞAN
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
R.BOĞAN
9/A/BİY
A.DAĞHASAL
S.HOCA
9/A/BİY
9/B/DİN
9/B/SAĞ
11/B/KURN
9/B/BİY
M.GENÇ
10/B/MUH
10/B/MUH
12/A/DİN
7
10/A/OFİS
9/B/EDB
10/B/KLV
9/B/DİL
10/A/OFİS
11/A/DİN
8
E.
10/B/OFİS
11/B/KURN
6
10/B/OFİS
10/B/KLV
9
10/A/REH
10
9/B/EDB
9/B/DİL
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
6
7
12/A/YDİL
11/B/BİYO
11/B/BİYO
10/A/BİY
9/A/SAĞ
9/B/İNG
9/B/İNG
10/B/YDİL
S.HOCA
M.GENÇ
10/B/DİN
Ş.KAYIŞOĞLU
B.ÇALBAK
11/C/GEO
10/B/KLV
11/C/GEO
12/B/MTM
10/B/YDİL
12/B/MTM
11/C/REH
10/A/KLV
10/A/MUH
10/A/MUH
E.
11/C/SDİL
11/C/SDİL
11/A/DİL
11/A/DİL
9/A/EDB
9/A/EDB
10
11
1
2
3
4
5
R.BOĞAN
12/B/BİYO
12/B/BİYO
10/A/BİY
10/A/BİY
6
A.DAĞHASAL
9/B/İNG
9/A/İNG
9
M.GENÇ
9/B/SETKN
9/B/SETKN
11/B/YDİL
9/A/İNG
8
S.HOCA
11/B/YDİL
9/B/İNG
7
Ş.KAYIŞOĞLU
B.ÇALBAK
10/B/DİL
10/B/DİL
11/C/MATE
10/B/EDB
11/C/MATE
10/A/DİN
9/A/DİL
9/A/DİL
9/B/MAT
9/B/MAT
9/A/DİN
E.
10/B/EDB
10/B/MAT
10/B/MAT
10/A/EDB
10
11
12
Gün
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
10/B/BİY
12/A/YDİL
9
12
C
u
m
a
A.DAĞHASAL
10/B/BİY
8
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
R.BOĞAN
R.BOĞAN
A.DAĞHASAL
9/A/İNG
S.HOCA
M.GENÇ
Ş.KAYIŞOĞLU
9/A/İNG
10/A/YDİL
9/B/İNG
11/C/YDİL
11/C/YDİL
E.
10/A/OFİS
11/B/DİL
10/A/OFİS
10/B/OFİS
10/A/YDİL
9/B/İNG
B.ÇALBAK
12/B/DİN
10/B/MAT
10/B/MAT
9/B/MAT
9/B/MAT
10/B/OFİS
10/A/MUH
10/A/MUH
10/B/MUH
10/B/MUH
11/B/DİL
9/A/EDB
9/B/EDB
11/A/SDİL
11/A/SDİL
10/A/EDB
10/A/EDB
06.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
C
u
m
a
r
t
e
s
i
1
A.DAĞHASAL
S.HOCA
M.GENÇ
Ş.KAYIŞOĞLU
B.ÇALBAK
E.
R.BOĞAN
A.DAĞHASAL
S.HOCA
M.GENÇ
Ş.KAYIŞOĞLU
B.ÇALBAK
E.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
R.BOĞAN
2
Gün
P
a
z
a
r
Öğretmenler Bazında Toplu Program
Download

Öğretmen Programları