T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YÜKSEK LİSANS SINAVI SONUÇLARI
MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAMI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADI
SOYADI
GÖZDE
İMGE
GÜNEY
MURAT ÖZER
BURHANETTİN
HACI MEHMET
CEREN
SERDAR
MUZAFFER
KIZILTUĞ
SINMAZ
CAF
ÖZTÜRK
KAPLAN
ANDAÇ
YILMAZ
ÇELİK
YOLUK
TOPLAM
PUAN
73,621
71,450
65,081
65,043
64,742
60,404
58,626
58,605
58,300
BASARI
DURUMU
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Not: Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri gereğince mülakat baraj puanı 100 üzerinden en az 50 olup, daha aşağı puan alan
adaylar başarısız olarak değerlendirilmiştir.
Download

GÖZDE KIZILTUĞ 73,621 İMGE SINMAZ 71,450 GÜNEY CAF