ANKARA
2013
Dijital Çağ ve Öğrenme Kültürü
2
BİLGİ
• Bilgi; İnsanlığın 5000 yıl kadar önce dil ile
resimleri birleştirerek yazıyı bulmasından,
böylece bilginin aktarılması ve saklanmasının
mümkün hale gelmesinden bu yana her
zaman bir ilerleme kaynağı olmuştur.
Gutenberg'in 15. yüzyılda geliştirdiği tipografi
tekniği ya da 20. yüzyılda gerçekleştirilen
Radyo, Televizyon ve elektronik bilgi işlem
teknolojilerindeki buluşlar bilgi alışverişinde
çığır açmış ve iletim hızını arttırmıştır.
3
Bir Meta Olarak Bilgi
• Bir meta olarak bilginin bir noktadan bir noktaya
ulaştırılması (transferi) ne derece hızlı gerçekleşirse,
metanın değeri de o derece artmaktadır. Bunu ilk
olarak ispatlayanlardan biri bugün milyarlarca dolar
ciroya ulaşan bir şirketin kurucusu olan Julius
Reuter'dır. Reuter 28 Nisan 1950'de 45 posta güvercini
ile Brüksel ile Aachen arasında olmayan telgraf
bağlantısının açığını kapatıyordu. 200 Km'lik bir uzaklığı
2 saatten biraz uzun bir sürede kat eden güvercinleri ile
bilginin tıpkı başka bir meta gibi ticaretini yapıyor,
bilginin hızlı ulaşımının o metaya verilen değeri
arttırdığını ortaya koyuyor ve bu noktadan
günümüzdeki Reuter Ajansı'na uzanan yola çıkmış
4
oluyordu.
Bir Meta Olarak Bilgi
• Bilginin bir meta olduğu fikrinin tarihi, bilgi
toplumunun ortaya çıkışından daha öncesine
uzanmakta ise de, yeni bilgi ve iletişim
teknolojileri bilginin değerinin artmasını
sağlamıştır. Donanımın (Kişisel bilgisayarlar,
modemler, telefonlar vs.) ve yazılımın
maliyetinin düşmesi teknolojinin
yaygınlaşmasında ve bu tür bilgi ileten
teknolojilerin kullanıcı sayısının artmasında
özellikle önemli bir rol oynamıştır.
5
Bilginin Ulaştığı Miktar
Internet
ortamındaki
bilginin miktarı,
yazının icadından
günümüze kadar
var olan bilginin
şimdilik yarısıdır.
(1997)
6
Bilgi Çağı ve Parametreleri
• Büyük miktarlarda verinin (örneğin tarayıcılar
kullanarak) veri ortamlarına kaydedilmesinin
ucuzlaması; (Sayısallaştırma)
• Bilginin toplu depolarda (örneğin bulutta)
saklanması;
• Bilgi işlenmesinde kullanılan hızlı bilgisayarlar;
• Kullanıcıların verileri bulmasını ve aralarında çapraz
referanslar oluşturmasını mümkün kılan kullanıcı
dostu yazılımlar;
• Verilerin noktalar arasında mümkün olan en kısa
zamanda üretilmesini ve iletilmesini mümkün kılan
iletim teknolojisi.
7
Bilgiden Yeni Bilgiler Üretmek
• Dünyanın her hangi bir yerinde depolanmış
bilgilere erişme ve hepsinden önemlisi, büyük
miktarda veriyi birleştirme ve çözümleme
olanağı sayesinde başka insanların sahip
olmadığı ve değer içeren yeni bilgileri üretmek
artık mümkün hale gelmiştir. Bir bilgi
toplumunda, bilgi en önemli metadır.
8
BİLGİ OKURYAZARLIĞI (Tanım)
• Rader, bilgi okuryazarlığını, yaşam boyu öğrenmenin,
mesleğe yararlı olmanın ve sosyal problemleri
çözmenin önkoşulu saymaktadır. Bilgi okuryazarı
bireyler “nasıl öğreneceklerini öğrenmiş bireylerdir”
(ALA 1998, 55 - 56). Nasıl öğreneceklerini bilirler,
bilginin nasıl düzenlendiğini, bilgiyi nerede
bulabileceklerini ve başkalarının onlardan
öğrenecekleri şekilde bilgiyi kullanmayı bilirler
(Byerly & Brodie, 1999). Bilgi okuryazarlığı,
AASL/AECT (1998) tarafından da bilgiye ulaşma ve
bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanmaktadır.
Bilgi okuryazarı olmak, bilgiye gereksinim
duyulduğunda bunu hissetmek ve gereksinim
duyulan bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve etkili
9
olarak kullanabilmektir.
Bilgi Toplumu Strateji Belgesi
• Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan
(2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde
• Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Sistemimizde
kullanımıyla ilgili olarak
• “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin
temel araçlarından biri olacak ve
öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri
etkin kullanımı sağlanacaktır.” hedefi yer
almaktadır.
10
Kuşak Sınıflandırması
• Emekliler (1925 öncesi doğanlar)
• Kurucu kuşak (1926 – 1945 arasında
doğanlar)
• Bebek patlaması (1946 – 1964 arasında
doğanlar)
• X Kuşağı (1965 – 1981 arasında doğanlar)
• Y Kuşağı (1982 – 1994/2000 arasında
doğanlar)
• Z / Milenyum Kuşağı (1995/2001 ve
sonrasında doğanlar)
11
Yeni Nesil ve Teknoloji
• Z / Milenyum Kuşağı: Bu yeni ve yakın geleceği
şekillendirecek olan kuşağa ait belirgin özellikler:
• Internet ve çok kanallı televizyon ile birlikte büyüdüler.
• Mobil, ya da yüz yüze görüşme haricinde sanal görüşmeyi de
tercih edebiliyorlar.
• Yokluk bilgileri yok, sabırsızlar.
• Teknoloji dostu olmalarının ötesinde bireysel, zor beğenen
küresel dünya vatandaşlarıdır.
• Özgürlüğüne düşkün, sadakatsiz ve tatminsizdirler.
• Kendilerini iyi ifade eder ve tercihlerini açıkça ortaya koyarlar.
• Sosyalliği ve çalışmayı çok sevmezler.
12
Yeni Nesil ve Teknoloji
• Z / Milenyum Kuşağı / Dijital Doğanlar(*)
• Dijital Doğan kime denir ?
• 1990’lı yıllardan sonra doğdular.
• Telefonsuz, çok kanal renkli televizyonsuz,
bilgisayarsız hayat nedir görmediler.
• Mobil iletişim devriminin içine düştüler ,
• Çekirdek aile ortamında yetiştiler ,
• Biz dijital göçmenleriz, onlar dijital yerli.
13
Ortak Özellikleri
• Konuşmaktan çok mesajlaşmayı tercih
ediyorlar.
• Çok hızlı adapte oluyorlar.
• Multitasking çalışıyorlar.
• Dikkatlerini toplamada zorluk yaşıyorlar,
sabırsızlar.
• Sosyal ağlarda arkadaş çevreleri oldukça geniş.
14
Ortak Özellikleri (devam)
Kullanma kılavuzu olmadan yeni teknolojiyi çözebiliyorlar.
Hayatlarına teknolojiyi çok daha hızlı adapte edebiliyorlar.
Öteki nesiller ile iletişim problemliler.
Sanal dünyayı gerçek olana tercih ediyorlar.
Arkadaş çevrelerinde bilgi çok hızlı yayılıyor. (internet)
15
Biz ve Milenyum Nesli
Z Nesli ile önceki nesillerin arası gittikçe açılıyor.
Onları tanımak ve anlamak bizim için gittikçe zorlaşıyor.
Geliştirdikleri savunma mekanizmalarının farkında mıyız?.
16
Yeni Nesil ve Teknoloji
TÜBİTAK’ın 2010 Yılında yaptığı bir araştırmaya göre
liseli Gençlerin yüzde 53’ü bilgisayarı Facebook ve
MSN’ye girmek, yüzde 32’si oyun oynamak için
kullanırken, ödev ve araştırma için kullananların
oranı yüzde 13’de kaldı. Ankete katılan gençlerin
yüzde 87’si internet olmaması halinde bilgisayarı
bugünkü sıklıkta kullanmayacağını söyledi.
Amerikalıların günde ortalama 3
saat 59 dakika ile birinci sırada yer
aldığı televizyon izleme
sıralamasında, Türkiye 3 saat 36
dakika ile ikinci sırada yer alıyor
17
Dijital Yerliler
18
Dijital Yerliler
19
Yeni Nesil ve Teknoloji
Türkiye’de yaşayan yaklaşık 71 milyon kişinin
% 25’i bu kuşağa aittir.
20
Teknoloji ve Toplumsal Değişim
BT’nin gelişimi
günümüzde hızla
ilerlemekte
BT’nin gelişimi
günümüzde hızla
ilerlemekte
Her alanda olduğu gibi
eğitimde de farklı yöntem
ve araçların geliştirilmesi
ve kullanılmasında etkili
olmaktadır.
En hızlı etkilenen kesim
çocuklar ve gençler (Z
kuşağı)
21
Arayüz
Etkileşiminde
Dönüşüm
22
Donanım Alanında Dönüşüm
23
İçerik Ortamlarında Değişim
İçerik Ortamlarında Değişim
MASAÜSTÜ
1980’ler – 1990’lar
GUTENBERG 1450
TABLET
2011
24
Dünyanın ilk katlanabilir ‘kağıt’ bilgisayarı
geliştirildi
İSTANBUL - Devrim niteliğindeki nanoteknoloji araştırmaları,
akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların gelecekte esnek
yapıda olabileceklerini haber veriyor. Kanada ve
ABD’deki bilim insanları, katlanabilir kağıt inceliğinde
bilgisayar geliştirdi. Kanada’nın Ontario kentindeki
Queen’s Üniversitesi ile ABD’deki Arizona Eyalet
Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla imal edilen kağıt
bilgisayar, ‘PaperPhone’ adı verilen bir prototip akıllı
telefon ve ‘Snaplet’ ismindeki esnek bileklik cihazında
kullanıldı. ‘Katlanabilir iPhone’ lakabı takılan
PaperPhone, 9,5 santimetre uzunluğunda köşegen,
esnek, kıvrılabilir bir E-Ink ekranından oluşuyor. Elektrik
alanla pozisyonunu değiştiren ve ışığı yansıtan yüklü
parçacıkların kullanıldığı E-Ink, arka plan ışığına ihtiyaç
duymayan ve kağıt baskıya yakın sonuç veren panel
teknolojisi olarak açıklanıyor. Her şartta kullanılabilecek
olan bilgisayar, cebe de rahatça sığabiliyor. Teknolojinin
uygulandığı diğer aygıt ise bileklikle kullanılan ‘Snaplet’.
İki üniversitenin diğer çalışması olan Snaplet, kola
takılabilen bir tablet bilgisayar görünümünde.
Çalışmaları
hakkında
bilgi
veren
Queen’s
Üniversitesi’nden
Roel
Vertegaal,
“Geleceğin
bilgisayarları işte bunlar. 5 yıl içerisinde bütün
bilgisayarlar bu şekilde üretilmeye başlanacak. Küçük
interaktif bir kağıt gibi görünüyor, hissediliyor ve
işliyorlar. Bir cep telefonu ya da tablet bilgisayar gibi
kullanabilirken kenarlarını bükebiliyor ve üstüne yazı
yazabiliyorsunuz” dedi. Kağıt bilgisayar, Kanada’nın
Vancouver şehrinde 10 Mayıs’ta düzenlenecek olan
Computer Human Interaction (CHI 2011) konferansında
ilk kez tanıtılacak. (CİHAN)
25
İçerik Ortamlarında Dönüşüm
26
Değişim / Dönüşüm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Değişim / Dönüşüm
–İçeriklerde Çok Hızlı Artış
–İçerik Ortamlarında Değişim
–Kaydetme Teknolojilerindeki
Y/D Gelişim ve Ucuzlama
–Saklama Teknolojilerinde
Genişleme ve Ucuzlama
–Bulut Bilişim
–PC’den Tablet’e Dönüşüm
–Bilişimde İnsan Makine Arayüz Değişimi
–Daha Çok Robot Teknolojisi
–Nanoteknolojik gelişmeler
–İletişim Ortamlarında Değişim ve Hızlanma
27
Eğitimde değişim gerekli mi?
Multitasking sınıf ortamı oluşturmak.
Eğitimcilerin iletişim becerilerinin arttırılması.
Katılımcı sistemler geliştirmek.
Devlet, okul, aile koordinasyonu.
Okul, Oyun, Internet, TV, Telefon… mobilize olarak hepsi öğrenme aracı haline gelmeli.
28
SOSYAL AĞLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASI
29
SOSYAL AĞLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASI
Günümüzde ortaöğretim düzeyindeki gençlerin çok sık kullandığı
Popüler sosyal paylaşım platformudur. Öğretmenler için,
•Öğrencilerini sanal bir grup altında toplanması,
•Öğrenciler için pedogojik içerikli paylaşımların yapılması,
•Öğrencilerin arkadaş ilişkilerinin takip edilmesi,
•Öğrencilerin kişiliğini olumsuz yönde etkileyecek faktörlerin tespit
edilmesi,
•Öğrencilerin psikolojik özelliklerin tespit edilmesi
SOSYAL AĞLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASI
En önemli dosya ve resim vs paylaşım bloğu dur
31
SOSYAL AĞLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASI
• Yaklaşık 200 milyon profesyonel bilgi, fikir ve
fırsat alışverişi için LinkedIn'i kullanmaktadır
• Kişileriniz ve sektör hakkında haber alın
• Hedeflerinize ulaşmak için gereken kişileri ve
bilgileri bulun
• Profesyonel kimliğinizi oluşturun ve çevrimiçi
olarak denetleyin
Google + uygulamaları google’a ait olan bir çok sevis ile
entegre çalıştığından eğitimciler için oldukça verimli hale
gelmiştir.Eğitimciler için,
•Öğrencileri ile facebook benzeri bir sosyal paylaşım sağlaması
•E-Mail grupları oluşturarak bilgilendirme
•Google Drive ile öğrencilere sanal bellek oluşturma ve ders
materyallerinin paylaşımı
•Google Analiystic kullanarak öğrencilere anket düzenleme
işlemleri yapılabilir.
SOSYAL AĞLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASI
Twitter üzerinden diğer sosyal paylaşım sistemlerinden farklı olarak sosyal medya
mantığı ile kişilerin kendi düşünce ve fikirlerini özgürce ifade etmelerini
sağlamaktadır.Öğretmenler için,
•Öğrencilere twitter üzerinden bilgi paylaşımı yapılabilir.
•Eğitim Etkinlikleriyle ilgili görüş belirten kişilerin düşünceleri
özgürce paylaşılabilir.
•Twitter üzerinden öğrencilerin fikirleri takip edilip onlara ve
fikirlerine değer verildiği gösterilebilir.
• GÜVENLİ İNTERNET NEDİR?
• Güvenli İnternet Hizmeti ile çocuklarınızı ve
sevdiklerinizi İnternetin muhtemel zararlı
içeriklerinden koruyabilirsiniz.
• Bu hizmet bazı firmalarca ücretsiz
verilmektedir.(TTNET)
• ÇOCUK VE AİLE PROFİLİ MEVCUTTUR
• http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular20
11/guvenliinternet/
35
• ÇOCUK PROFİLİ
• Pedagoji, sosyoloji ve psikoloji alanlarında
uzman akademisyenlerin bulunduğu bir
komisyon tarafından belirlenen kriterlere
uygun kategorilerdeki sitelere erişilebilir.
• Çocuk profili ile eğitim, ödev, bankacılık
uygulamaları, alışveriş, müzik-oyun-eğlence,
haber, e-posta, resmi ve kamu siteleri, tatil,
özel şirketler, eğitim kurumları, e-devlet gibi
pek çok farklı türden siteye erişebilirsiniz.
36
• AİLE PROFİLİ
• Kumar, uyuşturucu, fuhuş, müstehcenlik,
şiddet, terör, dolandırıcılık, zararlı yazılım gibi
kategorilerdeki siteleri engelleyen profildir.
• Çocuk profiline ek olarak kişisel sitelere, forum
ve paylaşım sitelerine erişim sunar.
• Ayrıca sosyal medya, oyun ve sohbet
kategorilerine ayrı ayrı seçimle erişim imkânı
sunar.
37
Eğitimde değişim gerekli mi?
1960 1960
2013
2013
38
Dijital Yerliler Okulda
39
Yeni Bir Eğitim Teknolojisi Lansmanı
“Bu araç, göze ve kulağa seslenir. Bunun için dikkati toplama alışkanlığını doğal
yoldan geliştirir. Öğrenci, verilmek isteneni anlamadığı zaman, öğretmene konuyu
genişleterek anlatma ve daha anlaşılır hale getirme olanağı yaratabilir.”
a) Televizyon
b) Karatahta
c) Bilgisayar
d) Projeksiyon
e) Akıllı Tahta (IWB)
40
Yeni Bir Eğitim Teknolojisi Lansmanı
Karatahtadan Bilgisayara
Sözü edilen araç ne televizyon ne de bilgisayar. Bildiğimiz karatahtadan
başka bir şey değil. Karatahta, günümüzde de sınıfta etkin bir biçimde
kullanılıyor. Oysa 1855’ de öğretmenlere ilk tanıtıldığı sıralarda pek
de kabul görmemişti. Kabul görmeyişinin nedeni, öğretmenlerin
bu
yeni
teknolojiden
korkması
ya
da
onu
kullanmayı
bilmemesinden kaynaklanmıyordu. Bu teknoloji 19. y.y.da ki okul
ve sınıf yapısına uygun değildi. Çünkü, o dönemde karma yaş
uygulaması vardı ve sınıftaki 5-17 yaş arasındaki çocuklar birlikte
eğitim görüyordu. Öğretmen, bu çocuklara küçük gruplar halinde
ilgileniyordu. (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE ders
notları, Öğr. Gör. Mehmet Karahan, Eğitimde Bilgi Teknolojileri,
S.94)
a)Televizyon
b) Karatahta
c) Bilgisayar
d) Projeksiyon
e) Akıllı Tahta (IWB)
41
Yeni Bir Eğitim Teknolojisi Lansmanı
1926--1930
42
Projenin Bileşenleri
Donanım ve Yazılım Altyapısı
(Yaklaşık 40.000 Okul, 620.000
Sınıf ve Eğitim Ortamı)
Derslerde BT
Kullanımı için
Öğretmenlere
Hizmetiçi Eğitim
Bilinçli, Güvenli,
Yönetilebilir ve
Ölçülebilir BT ve
İnternet Kullanımı
e-İçeriğin
Sağlanması ve
Yönetilmesi
Öğretim
Programlarında
Etkin BT Kullanımı
43
Projenin Süreci
Projenin 3 + 2 yılda bitirilmesi öngörülmektedir.
Proje 2011 – 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
2014 – 2016 tarihleri arasında projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi
yapılacaktır.
44
Donanım ve Yazılım Altyapısı
Her Okula
• •1 Adet Çok Amaçlı Yazıcı
• •1 Adet Doküman Kamera
Her Dersliğe BT
• •Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta
• •Kablolu İnternet Bağlantısı
Her Öğretmene
• •Dizüstü Bilgisayar veya Tablet PC
Her Öğrenciye
• •E-Kitap-Tablet
45
Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni
46
Eğitimde Fırsat Eşitliği
Ses ve görüntü ile birlikte aynı okulda
sınıftan sınıfa, tahtadan tahtaya
paylaşım.
Ses ve görüntü ile birlikte okuldan
okula paylaşım(gerekli internet
bağlantı hızı sağlanırsa).
47
Sanal Ders Araçları
Sanal Öğretmen Ders
Notları
Sanal Eğitim
Materyalleri
Web Tabanlı
İçerikler
48
Bilgisayar, LCD Panel, Beyaz Tahta, Yeşil Tahta, Etkileşim
Her Yerde Her Zaman Eğitim
Mekandan ve zamandan bağımsız içeriklere
erişim(gerekli internet bağlantı hızı
sağlanırsa).
49
Öğrenme Kaynaklarına Erişim Kolaylığı
50
Eğitim Sistemi İle STK’ların İşbirliği
STK’ların içeriklere katkıda
bulunması (afet bilinci ve arama
kurtarma eğitimi…)
51
Sayısal Uçurum ve Dijital Transformasyon
Donanım ve
Yazılım Altyapısı
Derslerde BT
Kullanımı için
Öğretmenlere
Hizmetiçi Eğitim
e-İçeriğin
Geliştirilmesi ve
Sağlanması
Eğitimde FATİH Projesi
Bilinçli, Güvenli,
Yönetilebilir ve
Ölçülebilir BT
Kullanımı
Öğretim
Programlarında
Etkin BT
Kullanımı
52
Eğitim için Dijital Dünyanın geleceğinde,
Dijital İçerik Geliştirme,
Dijital İçerik Yayınlama, ile
Eğitim sisteminin ve eğitimcilerin buna
entegrasyonu vardır.
Bu konularda ve EFP’nin başarısı için,
Bilişim öğretmenleri ile Eğitim
Teknoloğlarının bu projeye dahil edilmesi
önem taşımaktadır.
53
İnsan / Makine
Günümüzün çağdaş teknolojilerini oluşturan
yeni bilgi teknolojilerinin, her ne kadar eğitim
sürecindeki önemi ve işlevi büyükse de
“...eğitime anlam ve ruh veren, onu
işlevsel, etkili ve verimli kılan temel unsur
öğretmendir.
Sihirli olan bilgisayarlar değil, öğretmenler..
Craig R. Barrett
Intel Corporation,
Yönetim Kurulu Başkanı
54
Analog Göçmenlerin Sorumlulukları
• Milenyum öncesi analog dünyayı yaşamış
kuşaklar olarak;
• Dijital Dünyanın Evrensel Kurallarını Deklare
etmeliyiz.
55
Analog Göçmenlerin Sorumlulukları
• Dijital Çağ Öğrenme Kültürü: Eğitim yöneticileri tüm
öğrenciler için yoğun, uygun ve ilgilerini çeken
bir eğitim sağlayan dinamik dijital çağ kültürünü
yaratır, geliştirir ve destekler.
• Eğitim Yöneticileri
• Dijital çağda öğrenmenin sürekli gelişimi üzerine
odaklanmış öğretimsel yenilikleri sağlar.
• Öğrenme için yoğun ve etkili teknoloji kullanımında
model olur ve teknoloji kullanımını teşvik eder.
56
Analog Göçmenlerin Sorumlulukları
• Dijital Çağ Öğrenme Kültürü: Eğitim yöneticileri tüm öğrenciler
için yoğun, uygun ve ilgilerini çeken bir eğitim sağlayan
dinamik dijital çağ kültürünü yaratır, geliştirir ve destekler.
• Eğitim Yöneticileri
• Tüm öğrencilerin farklı ve bireysel gereksinimlerini karşılamak için
öğrenme kaynakları ve teknolojiyle donatılmış öğrenci merkezli öğrenme
çevreleri hazırlar.
• Teknoloji alanında ve teknolojinin müfredat/ öğretim programları ile
bütünleştirilmesinde etkili uygulamalar gerçekleştirir.
• Dijital çağ işbirliğini, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden yerel, ulusal ve
evrensel öğrenme topluluklarını destekler ve bunlara katılır.
57
Analog Göçmenlerin Sorumlulukları
• öğrenmenin zamana
ve mekana bağlı
olmadığı bir okul
Sürekli
Nitelikli
• güncel ve nitelikli
ders içeriği ve
öğrenme araçlarının
bulunduğu bir okul
• Her bir öğrencinin
bireysel ihtiyaçlarına
cevap verebilen bir
eğitimin olduğu okul
Uyarlanabilir
58
Download

Dijital Çağ ve Öğrenme Kültürü Sunusu