Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör Adayı
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
@muzaffer_elmas
[email protected]
www.elmas.sakarya.edu.tr
0264 295 50 00
0533 666 68 68
Birlikte Başarıyoruz
Değerli Meslektaşım,
Ülkemizin yükseköğretim alanında öncü
kurumlarından biri haline gelen
Sakarya Üniversitesi’nin, bu alandaki
rolünü geliştirerek sürdürmesi hepimizin
ortak hedefidir.
Rektör Yardımcılığım ve Rektörlüğüm
süresince ilke edindiğim; şeffaf,
küresel gelişmelere açık, sürekli
yenilikçi olma, birlikte çalışma ve
farklılıkları kucaklayabilme anlayışımı
sürdürerek, Sakarya Üniversitesi’ni bir
dünya üniversitesi yapmak amacıyla
Üniversitemiz Rektörlüğüne adayım.
Hiçbir kurum hedeflerine çalışanlarının
katkısı ve desteği olmadan ulaşılamaz.
Birlikte başardığımız pek çok konuda
olduğu gibi, birlikte belirleyeceğimiz
yeni hedeflere ulaşmak için, yapılacak
rektörlük seçiminde desteğinizi bekliyorum.
Vereceğiniz destek, yeni hedeflere daha
kolay ulaşmamızı sağlayacaktır.
Her şeyin hayırlı olması dileğiyle sizlere
en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Sakarya Üniversitesi Rektör Adayı
DÜNYA ÜNİVERSİTESİ
Birlikte Başarıyoruz:
Tüm programlarda akreditasyon
ECTS Label & DS Label
Eğitim ve öğretim bilgi paketi
Yabancı öğrenci sayısı
Lisansüstü/ Lisans oranı
Öğrenci/Öğretim Üyesi
EFQM Ulusal Kalite Ödülü
177
0,1
55
Önceden öğrenmelerin tanınması
ECTS Label & DS Label
AECT Ödülü
Her yıl iç değerlendirme
Program güncelleme
MÜDEK Akreditasyonu & 3 fakülte başvuru
Uluslararası ortak program
1
Yabancı öğrenci sayısı
2000
Lisansüstü/ Lisans oranı
0,3
Öğrenci/Öğretim Üyesi
50
EFQM Mükemmelikte Süreklilik Ödülü
EFQM Avrupa Kalite Ödülü
Kişi başı yayın oranı
0,5
Yıllık indeksli yayın sayısı
500
TÜBİTAK, SAN-TEZ (4 Yıllık) 24
Yabancı akademisyen sayısı
10
Türkiye sıralaması
38
Dünya sıralaması
1150
Girişimcilik Endeksi
45
Kişi başı yayın oranı
Yıllık indeksli yayın sayısı
TÜBİTAK Projesi (4 Yıllık)
Yabancı akademisyen sayısı
Türkiye sıralaması
Dünya sıralaması
Girişimcilik Endeksi
Her fakültede İngilizce program
Esnek öğrenme ve ÇAP
Disiplinlerarası lisansüstü
Uluslararası ortak program
Yabancı öğrenci sayısı
10
5000
Lisansüstü/ Lisans oranı
0,4
Öğrenci/Öğretim Üyesi
40
Eğitim-Öğretim
Kişi başı yayın oranı
0,3
Yıllık indeksli yayın sayısı
199
TÜBİTAK, SAN-TEZ (Tamamı) 30
Yabancı akademisyen sayısı
Türkiye sıralaması
63
Dünya sıralaması
1600
Girişimcilik Endeksi
-
1
1100
150
100
20
600
20
Yayınlar, Projeler, Ar-Ge
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör Adayı
Akademik Özgürlük
Değerli Mesai Arkadaşlarım,
Sakarya Üniversitesi eğitim ve yönetim alanında dünya
çapında bir sistem kurarak, tüm akreditasyon ve kalite
kurumlarından kolayca onay alacak duruma gelmiştir.
Bilimsel yayınlarda elde edilen önemli artışın daha nitelikli
yayınlara yönelerek sürdürülmesi esas alınacaktır.
Üniversitemizin gelişmeye en açık olan alanı ulusal ve
uluslararası projelerdir. Ulaştığımız diğer hedeflerde
olduğu gibi, lisans/ lisansüstü öğrencilerimizi, öğretim
elemanlarımızı ve kaynakları harekete geçirerek bu
alanda da istediğimiz hedefimize birlikte ulaşacağız. Bu
çalışmalar gerçekleştirildiğinde Üniversitemiz bir dünya
üniversitesi olma yolunda hızla ilerleyecektir.
Birlikte Başarıyoruz...
Sakarya Üniversitesi’ndeki tüm yöneticilerimizin temel
görevi, bu hedefler doğrultusunda katkı yapacak öğretim
elemanlarını ayrım gözetmeden motive etmek, varsa
eksiklikleri hızla gidermek ve akademik özgürlüğü her
şeyin üzerinde tutmaktır.
Yaşadığımız Rektörlük seçimi sürecinde, siz değerli
akademisyenlerimizden ve dış paydaşlarımızdan gelen
büyük destek, çalışma azmimizi ve sorumluluğumuzu
daha da artırmaktadır.
Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra da
birlikte başaracağız.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör Adayı
Download

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS