INagent2
Informacioni sistem agencije
za zastupanje i posredovanje
u osiguranju
Damir Koprivica
IN2 Beograd
Oktobar 2011
Zastupanje/posredovanje
u osiguranju - Srbija
74 agencije koje imaju dozvolu za obavljanje poslova
zastupanja/posredovanja u osiguranju
190 lica koja imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u
osiguranju
22 banke imaju posebnu dozvolu za obavljanje poslova
zastupanja u osiguranju
www.nbs.rs (Narodna banka Srbije)
Oktobar 2011
INagent2
2
Zastupanje/posredovanje
u osiguranju - Srbija
Prosječna agencija:
1-3 stalno zaposlena
mreža agenata prodaje (10-100)
obračun provizije rade pomoću excel-a
minimalna ulaganja u IT
Oktobar 2011
INagent2
3
Zastupanje/posredovanje
u osiguranju - Srbija
CILJ
IT podrška agencijama i licima sa dozvolom za posredovanje i
zastupanje u osiguranju za obračun provizija
Tržišno prihvatljiva cijena
Oktobar 2011
INagent2
4
INagent2 – koncepti poslovanja
agencija
Mreža
ugovorena
provizija
interna
provizija
osiguravajuća kuća
proizvod osiguranja
uloga
stroga
evidencija
zastupnik
dokument osiguosiguranja ranik
karijera
obračun
provizije
izvještaj o uplati/izvod
korekcija
probni obračun
ISPLATA
konačan obračun
Oktobar 2011
konačan obračun
INagent2
• zastupnicima
• faktura prema os. kućama
5
INagent2 - arhitektura
Oracle Apex 4.1
Oracle XE, SE1, SE i EE, od verzije 10.0.2 pa naviše
Oracle XE – besplatan
v10 – 4 GB , 1 GB RAM , 1 CPU
v11 – 11 GB, 1 GB RAM, 1 CPU
bez podrške za Javu
Reporti: Jasper Report + Tomcat - besplatno
Oktobar 2011
INagent2
6
INagent2 - aplikacija
skup 1
funkcionalnost 1
skup 2
funkcionalnost 2
skup N
funkcionalnost N
pravo na skup
uloga
zastupnik
bredcumb
apex user
Page
prijava
Page 101
Oktobar 2011
INagent2
7
INagent2 - aplikacija
Organizaciona struktura
Oktobar 2011
INagent2
8
INagent2 - aplikacija
Dokument osiguranja
Oktobar 2011
INagent2
9
Logging oracle user-a
Oracle user
Oracle
Forms
Apex
Table
....
USER
Oktobar 2011
klasičan BIU trigger
..
:new.user := USER;
...
:new_user := ‘APEX_PUBLIC_USER’;
if SYS_CONTEXT('USERENV','MODULE') like 'APEX%' then
:new.user :=SYS_CONTEXT('USERENV','CLIENT_INFO');
else
:new.user := USER;
end if;
INagent2
10
Integracija Oracle Forms i Apex
Roel Hartman
80 % formi
Forms conversion
(od 3.2)
20 % vrijeme projekta
20 % formi
Complex forms
80 % vrijeme projekta
Komunikacija Forms -> Apex
Oktobar 2011
Komunikacija Apex -> Form
INagent2
11
Integracija Oracle Forms i Apex
NAPOMENA:
I dalje je potreban
Forms Server
Oktobar 2011
INagent2
12
Mobilni interface za Oracle Apex
ORACLE 4.1
Mobile Applications – Release 4.1 includes a number of key improvements to
improve support for mobile frameworks, including form rendering without HTML
tables.
ORACLE 4.2
Mobile Applications – Enhanced themes and HTML templates to enable developers
to declaratively create mobile applications and/or mobile pages
TRENUTNO RJEŠENJE
kreirati potrebne template sa jQuery mobile ili
čekati Oracle 4.2
Oracle Apex + jQuery mobile (trenutno RC1) + HTML5 template (već postoji u 4.1)
Oktobar 2011
INagent2
13
Mobilni interface za Oracle Apex
Oktobar 2011
INagent2
14
Mobilni interface za Oracle Apex
POSTUPAK
napraviti potrebne template
page:
Page, Login Page, Popup
region
report
list
Apex aplikacija bez tab-ova
dynamic list predstavlja osnovni meni
report je trolinijski, sa jednom kolonom, pa se koristi odgovarajući
oblik SQL upita
forme za ažuriranje uobičajeno + iskoristiti plugin za numeric i text
field HTML5 (da bi PDA uređaj mogao aktivirati odgovarajaću
screen tastaturu)
Oktobar 2011
INagent2
15
Mobilni interface za Oracle Apex
Oktobar 2011
INagent2
16
Mobilni interface za Oracle Apex
Oktobar 2011
INagent2
17
Mobilni interface za Oracle Apex
Oktobar 2011
INagent2
18
Pitanja & Odgovori
Download

INagent2 Informacioni sistem agencije za zastupanje i