ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM
INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF’2014 PROGRAMME
24.11.2014
Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM
08.30 – 09.30
Kayıt / Registration
Açılış Oturumu / Opening Session
09.30 – 11.00
-
Av. Çiğdem DİLEK / Global Enerji Derneği Başkanı / Attorney – President, Global Energy Association
Kongre Başkanı / Congress Chairman,
Ana sponsor / Main Sponsor
Halil Mazıcıoğlu/ TBMM Enerji Kom. Bşk. / Chairman, The Grand National Assembly of Turkey Energy Committee
Erol KAYA/TBMM Çevre Komisyonu Başkanı / Chairman, The Grand National Assembly of Turkey Environment Committee
Mustafa Yılmaz / EPDK Başkanı / President of Energy Market Regulatory Authority (EMRA)
Yabancı bakanlar ve üst düzey yetkililer / Foreign Ministers and senior executives
Kate Middleton
Taner YILDIZ / T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı / Minister of Energy and Natural Sources, The Republic of Turkey
Recep Tayyip Erdoğan/ Başbakan / Prime Minister of Turkey (
11.00 – 11.30
Plaket Töreni / Opening Ceremony
11.30 – 12.00
Fuar Alanı Açılışı / Opening of the Exhibition
12.00 – 13.30
13.30 – 15:00
Öğle Yemeği / Lunch
2014 Dünya Enerji Görünümü / World Energy Outlook
Oturum başkanı /Chairman
AÇILIŞ SALONU
15:00-15:10
15.10-16:30
KAHVE ARASI
Türkiye Enerji Piyasasının ve Enerji Yatırımlarının Değerlendirilmesi / Evaluation of Energy Markets and Energy Investments in
Turkey-ELDER
AÇILIŞ
SALONU
Oturum Başkanı /Chairman
16.30:18.00
Uluslararası Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi, Dünya ve Türkiye Enerji Güvenliği / Evaluation of International Energy Projects,
Energy Security in Turkey and the World
AÇILIŞ
SALONU
Oturum Başkanı /Chairman
SALON B /HALL B
13:30-16:00
Lisanssız Elektrik Üretimi ATO ÖZEL SEMİNERİ / Unlicensed Electricity
16:00- 17:30
KBSB ÖZEL OTURUMU
Enerji Üretiminde Yerlileşme / Localization in Energy Production
MADEN ÖZEL OTURUMU/ Mine Special Session
25.11.2014
09.30 -10.30
A – SALONU / HALL A
B- SALONU / HALL B
C- SALONU / HALL C
D- SALONU / HALL D
SALON A/ HALL A
SALON B/ HALL B
C- SALONU / HALL C
D- SALONU / HALL D
Güneş Enerjisi : Piyasanın
Değerlendirilmesi,
Mevzuat ve Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar/
Solar Energy: Market
Assessment, Legislation and
Practice Problems
Yatırımcı Gözüyle
Lisanslama Sürecinin
Değerlendirilmesi /
Evaluation of the Licensing
Process
Elektrik ticareti / Toptan satış
Kömür Madeninden Elektrik
Üretiminde Güncel / Current
Situation in Electricity Production
from Coal Mine
Oturum Başkanı /Chairman
Oturum Başkanı/Chairman
Electricity Trading / Wholesale Sales
Oturum Başkanı /Chairman
Oturum Başkanı / Chairman
10:30-12:00
SALON A/ HALL A
SALON B/ HALL B
C- SALONU / HALL C
D- SALONU / HALL D
Hidroelektrik Santral
Yatırımlarının
Değerlendirilmesi /
Assessment of Hydroelectric
Power Plant Investments
Ostim Özel Oturumu /
Ostim Special Session
Türkiye ve Civar Bölgeler Petrol
ve Doğalgaz Arama – Üretim
Faaliyetleri / Turkey and the
Surrounding Region Oil and Gas
Search - Production Activities
Kömür Santral İşletimlerinde
Teknolojik Gelişmeler,
Optimizasyon, Modernizasyon
/Technological Developments In
The Coal Plant Operation,
Optimization, Modernization
Oturum Başkanı/ Chairman
Oturum Başkanı/ Chairman
Oturum Başkanı/ Chairman
Öğle Yemeği /Lunch
12:00-13.30
SALON A/ HALL A
SALON B/ HALL B
C- SALONU / HALL C
D- SALONU / HALL D
Atıktan Enerji Üretimi /
Waste-to-Energy Production
Yenilenebilir Enerji
Yatırımlarının finansmanı /
Renewable Energy
Investment Finance
Türk Petrol Kanunu Kapsamında
İntibak Sürecinin
Değerlendirilmesi
Bor Madeninin Enerji Sektöründe
Kullanımı / Boron Mines Uses in
the Energy Sector
Evaluation of the adaptation process
under the Turkish Petroleum Law
Oturum Başkanı /Chairman
13.30-14.30
Oturum Başkanı /
Chairman
14.30-15:30
SALON A/ HALL A
SALON B/ HALL B
C- SALONU / HALL C
D- SALONU / HALL D
Güneş Enerjisi II/ Solar
Energy II
Nükleer Yatırımlar /
Nuclear Investments
Enerji yatırımları ve Çevre/ Energy
Investments and Environment
Bor -Enerji Bağlamında
Teknolojik Fırsatlar, Trendler Ve
Beklentiler/ Bor-Energy in the
Context of Technological
Opportunities, Trends and Prospects
Oturum Başkanı /Chairman
Oturum Başkanı/ Chairman
15:30-15:40
KAHVE ARASI
SALON A/ HALL A
SALON B/ HALL B
C- SALONU / HALL C
D- SALONU / HALL D
Rüzgar Enerjisi Yatırım
Ortamı Değerlendirilmesi /
Wind Energy Investment
Climate Assessment
Doğalgaz Piyasası Kanunu
ve Elektrik Piyasası Kanunu
Değerlendirilmesi/ Natural
Gas Market Assessment Act
and the Electricity Market Law
Enerji Yatırımlarında İşletme,
Bakım ve Modernizasyon /
Investment , Maintenance and
Modernization in Energy
Management
Türkiye’nin Bor Rezervleri Ve
Yatırımlarında Güncel Durum /
Turkey's Boron Reserves And
Investment In The Current Situation
Oturum Başkanı/ Chairman
Oturum Başkanı / Chairman
Oturum Başkanı / Chairman
Oturum Başkanı /Chairman
15.40-17.00
Download

uluslararası enerji kongresi ve fuarı/ eıf 2014 program ınternatıonal