Do
no
va
ly

Mestský
Park
Plážové
Kúpalisko
B re
zn o


Zvolen
Centrum
Mesta
II. odborný seminár ProCare 2.4.2011
POZVÁNKA
MIESTO KONANIA
Mammacentrum sv. Agáty
Ul. Tibora Andrašovana 46
974 01 Banská Bystrica
na II. odborný
seminár ProCare
MANAŽMENT PACIENTA S NÁDOROVÝM OCHORENÍM
PRSNÍKA A NOVÉ POSTUPY PRI DIAGNOSTIKE A LIEČBE
TOHTO OCHORENIA
• ODBORNÝ GESTOR SEMINÁRA:
MUDr. Ivan Turčan, primár
• Podujatie je zaradené do postgraduálneho
vzdelávania SACCME. Slovenská akreditačná
rada pridelila podujatiu 5 kreditov.
• II. odborný seminár ProCare, a.s. sa koná dňa
2.4.2011 v konferenčnej miestnosti Mammacentra sv. Agáty.
• MHD DOSTUPNOSŤ:
Z hlavnej železničnej stanice: autobus č. 33.
Parkovanie v okolí Mammacentra sv. Agáty.
ÚČASŤ NA SEMINÁRI JE BEZPLATNÁ.
Organizátori nehradia náklady na cestu
a ubytovanie.
SPÔSOBY PRIHLÁSENIA
• mailom na adresu: [email protected]
(vyplnený registračný formulár)
• poštou na adresu:
ProCare, a.s., Mgr. Emília Markechová,
Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava
• Registračný formulár si môžete stiahnuť
z www.procare.sk v sekcii Aktuality.
Viac informácií ohľadom odborného seminára
nájdete na www.procare.sk alebo Vám ich
poskytne Mgr. Emília Markechová.
e-mail: [email protected]
tel.:
+421 2 32 14 10 46
• Prihlásiť sa môžete najneskôr do 23.3.2011.
09:30 – 10:00
Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10
Príhovor medicínskeho riaditeľa
Waldemar Krzysztof Kmiecik
medicínsky riaditeľ
10:10 – 10:30
Karcinóm prsníka,
multidisciplinárny problém
MUDr. Ivan Turčan
10:30 – 10:40
Diskusia
10:40 – 11:10
Súčasnosť a perspektívy bioptickej
diagnostiky karcinómu prsníka
11:10 – 11:20
Diskusia
11:20 – 11:45
Mamodiagnostika – súčasné možnosti
11:45 – 11:55
Diskusia
11:55 – 12:25
Intervenčné metódy v mamodiagnostike
12:25 – 12:35
Diskusia
12:35 – 13:10
Prestávka s občerstvením
13:10 – 13:40
Karcinóm prsníka
štandardné chirurgické postupy
13:40 – 13:50
Diskusia
13:50 – 14:20
Možnosti chemoterapie, hormónoterapie
a cielenej liečby karcinómu prsníka
14:20 - 14:30
Diskusia
14:30 – 15:00
Rádioterapia karcinómu prsníka
15:00 – 15:10
Diskusia
15:10 – 15:25
Prestávka
15:25 – 15:55
Karcinóm prsníka - možnosti
ambulantného gynekológa
15:55 – 16:05
Diskusia, záver
16:05 – 17:05
Prehliadka Mammacentra sv. Agáty
doc. MUDr. Karol Kajo PhD.
MUDr. Daniela Babiaková
MUDr. Marcela Beerová
MUDr. Ivan Turčan
MUDr. Etela Mišurová
MUDr. Dagmar Styková
MUDr. Zuzana Petrovičová
Download

Podrobnosti ohľadom časového harmonogramu a programu