Pozvánka
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., Medicínske laboratórium Žilina
za spoluúčasti vzdelávacieho grantu firmy Abbott
Vás pozývajú na seminár
Kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov/Pepsinogén I a II
Seminár sa uskutoční dňa 07.10.2014 v Žiline
Miesto konania: Hotel Polom****, P.O.Hviezdoslava 22, 010
SACCME pridelila podujatiu
01 Žilina
2 kredity
Program:
07.10.2014
14,45 -15,00 Registrácia
15,00- 15,10 Otvorenie a predstavenie prednášajúcich
15,10- 15,50
Pepsinogen I,II novinka v diagnostike ochorení žalúdka
(Mgr. Martina Bohuňková, Abbott Laboratories, Praha)
15,50 – 16,00 Prestávkav
16,00- 16,40 Imunologické parametre v gastroenterológii (RNDr. Pavol Bologa, KB s.r.o
Žilina)
16,40 – 17,00 Celiakia z pohľadu patológa (MUDr. Michal Kalman, Martin)
Mgr. Jarmila Melegová, RNDr. Pavol Bologa
organizátori seminára
MUDr. Juraj Vavrík
medicínsky riaditeľ
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti resp. neúčasti mailom na adresu
[email protected] prípadne zaslaním návratky poštou resp. po našom vodičovi
najneskôr do piatku 03. 10. 2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., Medicínske laboratórium Žilina
Návratka
Meno a priezvisko:
Titul:
Reg. číslo v komore:
Adresa pracoviska:
Zúčastním sa seminára:
áno / nie
Doprava: hotel sa nachádza oproti železničnej stanici
Miesto konania: Hotel Polom****, P.O.Hviezdoslava 22,
Na parkovanie je možné využiť hotelové parkovisko.
GPS: 49°13´36,06´´ N
18°44´44,20´´ E
010 01 Žilina,
Download

Microsoft Word Viewer - Pozvanka seminar 07_10_2014_jm