Model No: K 313 PopCorn
Mısır Patlatma Makinesi
Popcorn Maker
Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual
Mısır Patlatma Makinesi
Popcorn Maker
K 313
PopCorn
Meaning of the Symbols in These Instructions
All safety instructions are marked with this symbol. Read these
instructions
carefully and follow them to avoid injury to persons or damage to property.
Tips and recommendations are marked with this symbol.
Suitable for use with food.
Safety Instructions
Intended Use
■ This device is intended to be used for shredding, chopping up and
grinding/grating fruit, vegetables, nuts, chocolate or hard cheese.
■ This device is not suitable for chopping up extremely hard products (e. g. nutmegs,
coffee beans or cereals).
■ The device is not a meat grinder! The device is not suitable for chopping up meat.
■ This device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
■ The device must only be used as described in the operating instructions. Any other
use is deemed to be improper.
Danger of Injury
■ Please keep the device and packaging material out of the reach of children and
pets. There is a danger of injury and suffocation!
■ This device should not be used by people (including children) with impaired
sensory or mental faculties or who do not have adequate experience and/or
knowledge of such devices, unless they are supervised by a person responsible
for their safety, or have supervised in order to ensure that they do not play with the
device.
■ Keep your head, hands, hair, jewellery and clothing away from rotating parts of
the device.
■ Do not reach into the feed tube to push food further down. Only use the plunger
to push food further down.
■ The blades and edges of the inserts are sharp! Be careful when changing the
inserts. Switch off the device before inserting or removing the inserts. Only ever
grasp the inserts by the plastic surfaces when you want to insert or remove the
inserts.
■ Keep the device out of the reach of children! Children must be well supervised
if the device is used near to them.
■ The device should not be used if it is damaged.
STRUCTURE
MEASURING CUP
TOP COVER
MATERIAL ENTRANCE
BODY
SWITCH
INSTRUCTION GUIDE
1. Please read all instructions before operate.
2. Remove measuring cup and top cover, fill the measuring cup with corn.
3. Put corn in through material entrance (1 measuring cup once). Do not use any
other ingredients such as oil, fat, salt, etc.
4. Mount the cover measuring and cup again. The top cover must close to the
body tightly.
5. Connect the power and switch off and cut off the power when finished.
6. Pour the melted butter on popcorn. If you’d like, you can add salt or sugar
into the popcorn and it becomes more flavorful.
Cream, sugar, salt or other ingredients can be added to popcorn.
If you want to make popcorn contionously, empty the remain completel out the
container, then repeat the steps mentioned as above. Please make sure that the
machine must have a 15 minutes interval after working 5 minutes.
IMPORTANT SAFEGUARDS
■ Check power supply before use. The voltage is 230V standard.
■ The machine works without oil or fat to be added. The machine could be
damaged if oil were used when it is working.
■ Do not touch the top cover and material entrance when working for high
temperature. No children use alone. It must be under parents guide.
■ Avoid the hot popcorn touching your body when it is working.
■ Do not take the popcorn out or remove the top cover and measuring cup to when
the machine is working.
■ Do not use more than two circles at one time (one circle means from adding
corn to the popcorn out.) Switch off and cool down 15 minutes before you
use it again.
■ Do not put the machine into the water or other liquid except the measuring
cup and top cover when cleaning. Please clean it with cloth.
■ The power cord use ‘Y’ connection. Please send the machine to maintenance
shop if something wrong. Never repair it by yourself.
■ To protect against electric shochk do not immerse cord, pludgs, or (state specific
part or parts in question) in water or other liquid.
■ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before
putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
■ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest
authorizer service facility for examination, repair or adjusment.
■ Do not use ourdoors.
■ Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
■ Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
■ Do not use appliance for other than intended use.
■ A popper that is plugged into an outlet should not be left unattended.
■ Extreme caution must be used when unloading popcorn. Always turn these
unit over a counter-top so that residual hot corn running out will hot cause burns.
This popper will not shut off automatically. To avoid overheating, add corn
before operating. Do not operate the machine when no corn inside.
CLEANING
1. Always unplug before cleaning.
2. To clean, wipe the surface of the appliance with a damp cloth, if necessary add
a little washing up liquid, then dry thoroughly. The measuring cup and top cover
can immerse into water but do not use any proprietary cleaner.
3. Do not immerse or rinse body. Wiper only with damp cloth.
Caution:
1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use
of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
3. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
Sembol Anlamları
Cihazı ilk defa kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz ve güvenli
bir yerde saklayınız. Eğer cihaz başka birine verilecekse bu talimatlarda
beraberinde verilmelidir. Satıcı firma bu talimatlara uyulmadığı takdir de
sorumluluk kabul etmez.
Bütün talimatları dikkatlice okuyunuz ve kişilerin yaralanmasından veya
cihaza zarar verilmesinden kaçınmak için bunlara uyunuz.
İpuçları ve tavsiyeler bu sembolle belirtilir.
Yiyecekle kullanılmasına uygundur.
Emniyet Talimatları
Kullanım Amacı
■ Bu cihaz dilimleme, doğrama ve meyveleri, sebzeleri, fındıkları, çikolata ve sert
peynirleri öğütme/rendeleme amacı ile kullanılabilir.
■ Bu cihaz aşırı sert ürünleri (küçük Hindistan cevizi, kahve tanecikleri veya gevrekleri)
doğramaya uygun değildir.
■ Bu cihaz bir kıyma makinesi değildir! Bu cihaz et doğramaya uygun değildir.
■ Bu cihaz sadece kişisel kullanım amaçlıdır, ticari amaçla kullanılamaz.
■ Bu cihaz sadece bu kullanma kitapçığında tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır.
Diğer kullanım şekilleri uygunsuz sayılacaktır.
Yaralanma Tehlikesi
■ Cihazı ve paketleme malzemelerini çocukların ve evcil hayvanların ulaşabileceği
yerlerden uzak tutunuz. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır!
■ Bu cihaz fiziksel ve zihinsel kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya deneyim ve
bilgiden yoksun kişilerin, güvenliklerinden sorumlu kişilerin yakın gözetimi olmaksızın
veya cihazın kullanımına dair bilgi verilmeden, kullanmalarına izin verilmemelidir.
■ Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için yakın gözetim gerekmektedir.
■ Başınızı, ellerinizi, saçlarınızı, mücevherlerinizi ve elbiselerinizi cihazın dönen
parçalarından uzak tutunuz.
■ Yiyecekleri daha aşağı ittirmek için besleme borusunun içine ulaşmayınız. Yiyecekleri
aşağı ittirmek için iticiyi kullanınız.
■ Bıçaklar ve giriş kenarları çok keskindir! Bıçakları değiştirirken çok dikkatli olunuz!
■ Bıçakları söküp takmadan önce cihazı kapatınız. Bıçak disklerini söküp takarken
sadece plastik kısımlarından tutunuz.
■ Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız! Cihaz çocukların yanında
kullanılacaksa yakın gözetim gerekmektedir.
■ Cihaz zarar görmüşse kullanılmamalıdır.
PARÇALARI
ÖLÇÜ KABI
ÜST KAPAK
MALZEME GİRİŞİ
GÖVDE
ÇALIŞTIRMA
DÜĞMESİ
KULLANIM REHBERİ
1. Çalıştırmadan önce bütün talimatları okuyunuz.
2. Ölçü kabını ve üst kapağı çıkartınız ve ölçü kabını mısır ile doldurunuz.
3. Mısırı malzeme giriş yerine koyunuz (her defasında 1 ölçü kabı). Yağ ve tuz
gibi başka malzemeler kullanmayınız.
4. Ölçü kabını ve üst kapağı yerine geri koyunuz. Üst kapak gövde üzerine sıkıca
kapatılmalıdır.
5. Cihazın fişini prize takınız ve cihazı çalıştırınız, bir dakika sonra mısırlar
patlamaya başlayacaktır. Bittiği zaman lütfen cihazı kapatınız ve fişini prizden
çekiniz.
6. Erimiş tereyağını patlamış mısırın üzerine dökünüz. Eğer isterseniz, patlamış
mısırınıza tuz ve şeker de ilave edebilirsiniz ve daha lezzetli hale gelir.
Krema, Şeker, tuz ve diğer malzemeler patlamış mısıra ilave edilebilir.
Sürekli olarak mısır patlatmak isterseniz, hazne içinde kalan mısırı boşaltınız ve
yukarıda belirtilen adımları tekrar ediniz. Cihazın 5 dakika çalıştıktan sonra 15
dakika dinlendirildiğinden emin olunuz.
ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI
■ Kullanmadan önce evinizdeki voltajla cihazın üzerinde belirtilen voltajın aynı
olduğundan emin olunuz. (230 V)
■ Cihaz yağ ilave edilmeden çalışır. Çalıştığı sırada cihaza yağ ilave edilirse cihaz
hasara uğrayabilir.
■ Cihaz yüksek ısıda çalışırken üst kapağına ve malzeme girişine dokunmayınız.
■ Çocukların yalnız kullanmasına izin vermeyiniz. Yetişkinlerin gözetimi altında olmalıdır.
■ Cihaz çalışırken patlamış sıcak mısırın vücudunuza temas etmesinden kaçınınız.
■ Cihaz çalışırken patlamış mısırları, üst kapağı ve ölçü kabını çıkartmayınız.
■ Bir seferde iki turdan fazla kullanmayınız. (Bir tur demek ilk çıkan patlamış
mısırlara mısır ilave etmektir.). Cihazı kapatınız ve tekrar kullanmadan önce 15
dakika soğumasını bekleyiniz.
■ Cihazı temizlemek için ölçü kabı ve üst kapağı dışında suyun veya diğer sıvıların
içine sokmayınız. Lütfen bir bez ile temizleyiniz.
■ Fişli kablo “Y” bağlantı kullanır. Eğer cihazda bir sorun olursa bakımı ve tamiri için
en yakın yetkili KING servisine götürünüz. Kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız.
■ Elektrik çarpma riskine karşı korunmak için kabloyu, fişi veya belirli veya emin
olmadığınız parçaları suyun ve diğer sıvıların içine sokmayınız.
■ Kullanmadığınız zaman veya temizlemeden önce fişini prizden çekiniz. Parçalarını
söküp takmadan önce veya cihazı temizlemeden önce soğumasına izin veriniz.
■ Cihazı hasar görmüş bir kablo veya fiş ile veya cihaz bozulduktan sonra veya
herhangi bir şekilde hasara uğramışsa çalıştırmayınız. Cihazı bakımı ve tamiri için
en yakın yetkili KING servisine götürünüz.
■ Dış mekanlarda kullanmayınız.
■ Kablonun masa ve tezgah kenarlarından sarkmasına ve sıcak yüzeylere temas
etmesine izin vermeyiniz.
■ Cihazı sıcak gazlı ve elektrikli ısıtıcıların üzerine veya yanına veya ısınmış bir
fırının içine yerleştirmeyiniz.
■ Cihazı amacı dışında kullanmayınız.
■ Fişi prize takılmış bir cihaz asla yalnız bırakılmamalıdır.
■ Patlamış mısırları boşaltırken çok dikkatli olunmalıdır. Cihazı daima bir tezgah
üzerinde çeviriniz ki cihaz içinde kalan sıcak mısır dışarı dökülürken yanmalara
neden olmasın.
Bu mısır patlatma makinesi otomatik olarak kapanmaz. Aşırı ısınmasından
kaçınmak için, çalıştırmadan önce mısır ilave ediniz. Cihazı içinde mısır olmadan
çalıştırmayınız.
TEMİZLİK
1. Temizlemeden önce daima fişini prizden çekiniz.
2. Temizlemek için, cihazın dış yüzeyini nemli bir bezle siliniz, eğer gerekirse az
miktarda sıvı deterjan ilave ediniz ve sonra iyice kurulayınız. Ölçü kabı ve üst kapak
suyun içine sokulabilir ama özel temizleyiciler kullanmayınız.
3. Gövdeyi suyun içine sokmayınız veya durulamayınız. Sadece nemli bir bezle siliniz.
Uyarı:
1. Bu cihaz fiziksel ve zihinsel kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya deneyim ve
bilgiden yoksun kişilerin, güvenliklerinden sorumlu kişilerin yakın gözetimi
olmaksızın veya cihazın kullanımına dair bilgi verilmeden, kullanmalarına izin
verilmemelidir.
2. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için yakın gözetim gerekmektedir.
3. Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile
çalıştırılmasına izin verilmemelidir.
SATIŞ SONRASI SERVİS
Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi’ne başvurmadan önce
aşağıdaki kontrolleri yapınız.
1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?
2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?
Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi’ne müracaat ediniz.
Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili
Servisi’nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.
DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı
düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları
kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce King
Yetkili Servisi’ne tetkik ettiriniz.
TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak
yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik
parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.
NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA
SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.
UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır.
Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici
haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar
yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri’nden temin edilmek zorundadır.
King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan
şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.
Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz
zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle
birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için
cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye
saygı göstermiş olursunuz.
Download

K 313 PopCorn Kullanma Klavuzu