BAŞVURU FORMU
*Başvuru Numarası
(PLASTİK KAYNAKÇILARI İÇİN)
A. BU BÖLÜM BAŞVURU YAPAN ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.▼
A1.Aday Personel Bilgileri
Adı-Soyadı
T.C. Kimlik No
İrtibat Adresi:
Telefon No:(Cep)
(
)
Telefon No:(İş)
(
)
Kaynak Sektöründeki
İş Tecrübesi Süresi
Mail Adresi:
………..(Yıl)…………(Ay)
@
Okur-Yazar Değil
Şirket Bilgileri
İlköğretim
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Daha Önce Çalıştığı Sektörler:
Şuan Çalıştığı Sektör:
Başvurunun Durumu
Daha Önceden Almış Olduğu Belge(ler)(Varsa Yazınız)
İlk Başvuru
Süre Uzatma
Belge Yenileme
A2. Gerekli Şartlar (Aşağıdakilerden En Az Birini Sağlayabileceğiniz şartı işaretleyiniz.)
Plastik İşçisi Olarak Çıraklığımı Tamamladığımı Şirketimden Aldığım Referans Yazısıyla Ispatlayabilirim.
En Az İki Yıllık İş Tecrübesine sahip olduğumu Şirketimden Aldığım Referans Yazısıyla Ispatlayabilirim.
Plastik Kaynağı ile ilgili olarak Teknik ve/veya Uygulamalı Eğitim Aldığımı bir belge ile Ispatlayabilirim.
Kaynak Yapmaya Fiziksel Bir Engelim:
Yok ( )
Var ( )
Kaynak Yapmaya Bir Engeliniz Varsa Belirtiniz:......................................................................................................................................................
*INSPECCO, Gerekli görürse Başvuran kişiden sağlık raporu ister.
*INSPECCO, İlgili belgelendirme kapsamında başvuran kişiye danışmanlık hizmeti vermez.
*INSPECCO, Başvuran kişi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirten yazılı bir sözleşme yapar.
*INSPECCO, Belge almaya hak kazanılması durumunda Belgeli kişinin Ad- soyad, Belge Türü ve Belge Numarası bilgilerini, internet ortamında ve INSPECCO'nun
diğer yayın organlarında belgenin geçerlilik süresi boyunca yayınlar.
*Başvuran Kişi, Sınav ve Belgelendirmeye ait bilgileri PB.F35 KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI VE KURALLAR ve PB.F29
BELGELENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI dokümanlarına www.inspecco.com web sitesinden ve 0216 313 14 20 No'lu telefonu arayıp INSPECCO Personel
Belgelendirme Müdürlüğünden ulaşarak öğrenebilir.
A3.Başvuru Yapılan Kaynak Sınavının Teknik Detayları
Standart
Malzeme Grubu
Alt Grup
A4.Başvuru Yapan
TS EN 13067
Birleşim Tipi
3. Grup : PE
Manşon( ) Saddle-T( )
3.4( ) 3.5( ) 3.6( ) 3.7( ) 3.8( ) 3.9( ) 3.10( )
Ürün Tipi
Boru
Kaynak Prosesi
Plâka
Elektrofüzyon
Isıtılmış Eleman
Başvuru sahibi olarak, Gerekli Şartları okuduğumu ve bu şartlara
katiyetle uyacağımı ve bu formdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve
taahhüt ederim.
Adı-Soyadı-İmza-Tarih
B. BU BÖLÜM INSPECCO TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.▼
Evet
INSPECCO talep edilen belgeyi verebilecek durumda mıdır?
Başvuru Sahibi Program Hakkında bilgi sahibi midir?
Başvuru Sahibi Program Hakkında yeterli eğitim ve deneyime sahip midir?
Başvuru sahibinin fiziksel bir engeli var mıdır?
B1.Başvuru Belgeleri Kontrolü
1
Varsa Daha Önceden Alınan Belgeler
2
T.C. No Yazılı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3
2 (İki) Adet Vesikalık Fotograf
4
Belge Kapsamına Uygun Pwps/WPS
5
Eğitim Durumunu Gösterir Belge(Gerekli Görülürse)
B2.Başvuruyu Değerlendiren Belgelendirme Sorumlusu
Adı-Soyadı:
Tarih:
……………………………………………………………………..
……………/………………../……………..
İmza
B3.Sınav İçin Atanan Sınav Sorumlusu
B4.Personel Belgelendirme Müdürü Kararı
Adı-Soyad:
Başvuran Aday İçin Sınav Yapılması Uygundur.
Sınav Yeri/Tarihi/Saati:
……………/………………../……………..
İmza
PB.F32 Rev.No : 06 / Tarih: 17.10.2014
Hayır
Başvuran Aday İçin Sınav Yapılması Uygun Değildir.
İmza
Download

Telefon No:(İş) Daha Önce Çalıştığı Sektörler: 3. Grup : PE Birleşim