Š IKOVNÍ
KOPÁČI
Kivi je čudný vták na Novom Zélande, ktorý dokáže
nájsť dážďovku skrytú aj tri centimetre pod zemou.
Pri hľadaní hmyzích lariev či ulitníkov sa spolieha
na zobák vyzbrojený citlivým čuchom. Kivi má aj
výborný hmat a sluch, čo mu takisto pomáha pri
nočnom love.
Najvyšší tvor sveta, žirafa dosahujúca výšku
4,5 až 5,5 metra, spása listy akácií dlhým
obratným jazykom. Jazykom a pyskmi vtiahne
listy do úst a premieša ich s hustými slinami, čo
uľahčí prehĺtanie.
zývaný aj
rgus latro, na
Krab druhu Bi prispôsobil životu
, sa
palmový krab ry, že sa utopí, keď
mie
j
te
do
ši
na sú
d vodu.
sa dostane po
Široké laby pokryté hustou srsťou
umožňujú leopardovi snežnému behať
po studenom snehu. V lete ho zasa
chránia pred rozpálenými skalami
a ostrými kameňmi.
VÔŇA
VŠETKO
Chameleón sediaci na konári je vo svete živočíchov neobvyklý,
pretože dokáže pohybovať očami nezávisle od seba a pozerať sa
každým z nich inde. Kým jedným okom sleduje korisť, druhým
dáva pozor, či mu nehrozí nebezpečenstvo. Keď sa chystá na lov
a okolie je bezpečné, pripraví sa na útok. Zameria sa na cieľ
oboma očami, odhadne vzdialenosť a začne sa pomaly plaziť
dopredu. Ak sa mu podarí dostať nepozorovane na dosah,
predvedie svoje lovecké majstrovstvo. V zlomku sekundy vystrelí
vpred svoj dlhý jazyk. Pre korisť prilepenú na jeho lepkavom
zakončení niet úniku. Lapený hmyz si ani neuvedomí, čo sa deje.
Skôr ako sa spamätá, skončí v chameleónovom žalúdku.
Keď príde čas rozmnožovania okáňov hruškových,
vypúšťa samica do vzduchu zvláštny pach. Látka zvaná
feromón sa vytvára v žľazách v jej brušku a ona ju
rozptyľuje do okolia mávaním krídel. Keď tento milostný
signál doputuje k samcom, ktoré ho vnímajú pomocou
veľmi citlivých tykadiel s čuchovými bunkami, tie vyrazia
priamo k miestu, odkiaľ sa vôňa šíri. Po stope silnejúceho
pachu čoskoro dorazí mnoho samcov, ktoré sa roja
okolo samice. Samica si rýchlo vyberie partnera a po
oplodnení sa oba okáne rozídu. Oplodnená samica
odlieta naklásť vajíčka na ovocný strom.
>
VIDÍ
LÁSKY
ZMYSLOVÉ ORGÁNY
Chameleóny majú široké zorn
é pole,
lebo sa môžu pozerať každým
okom
inde.
KOKOSY
Tzv. kokosové či palmové kraby (Birgus latro) vyliezajú zo svojich brlôžkov
v noci, aby hodovali na rastlinách a zdochlinách živočíchov. Keď sa tento krab
s rozpätím nôh až jeden meter ocitne v ohrození, alebo si chce spestriť jedálny
lístok, dá sa do šplhania. Silnými zašpicatenými končatinami sa drží drsného
palmového kmeňa a vyťahuje sa po ňom nahor. V korune palmy odštipkáva
klepetami kokosové orechy a potom po ne zlezie na zem. Silnými klepetami
rozlomí škrupinu, aby sa dostal k chutnej dužine. Keď sa nasýti a vysmädne,
namáča si klepeto do vody, ktorá mu začne odkvapkávať do ústneho otvoru.
NEOBYČAJNÉ SCHOPNOSTI
C HUTNÉ
>
mi,
í hľuza
sý sa živ mi rastlín.
ly
š
o
p
a
ý
R
ľk
i a cibu
ko re ň m
Ako dočiahne žirafa na listy tŕnitých akácií?
Samec okáňa hruškového dokáže zachytiť pach
samice až na vzdialenosť piatich kilometrov.
37
Ríša zvierat
Neobyčajné schopnosti
R
ýpoš lysý vyzerá ako vyzlečený z kožucha. Srsť vôbec nepotrebuje,
lebo žije v horúcich suchých oblastiach východnej Afriky. Rýpoše žijú
v rodinných skupinách a spoločne budujú labyrint podzemných chodieb
a komôr. Vytvárajú si podzemné „diaľnice“ tým, že prednými zubami
vyhrabávajú dlhé chodby. Ako však zabezpečia, aby sa im do papuľky
nedostalo plno hliny? Veľmi ľahko vedia zovrieť pysky, lebo hlodavé zuby
im vyčnievajú ďaleko pred ňufák. Usilovne teda odhrabávajú hlinu s pevne
zatvorenou papuľou. Prvý rýpoš vytrvalo hrabe a odhŕňa hlinu za seba
priamo do tváre druhého člena kolónie. Tomu to však vôbec nevadí, lebo
je takmer slepý. Aj druhý rýpoš odhadzuje hlinu za seba a tak ďalej, až ju
napokon posledný člen kopáčskej čaty vyhodí na povrch.
Ako hľadá kivi potravu?
Download

Ukážka z knihy [PDF 623.4 kB]