Doma v záhrade
MAREC
M
MA
ARE
REC 2014
REC
2014
014
01
2.
2. ročník
roč
očn
níík
Pre predplatiteľov 0,55 €
Cena 0,60 €
Rady Ivana
Hričovského
Cukor v nektári,
med a včely
Dopestujte si
huby doma
ný
ž
ťa íz
ú
s kv
ISSN 1339-1224
Ako využiť
pôdnu vlhkosť
pôdn
Ke kury
Keď
nechcú niesť
ne
n
Recept na
domáci chlieb
2. strana
ZAUJÍMAVOSTI
Doma v záhrade
Napíísali ste nám
Editoriál
Už kvitne drieň
J
ar tento rok s príchodom nerobí drahoty.
Už koncom februára sa roztvorili mnohé
kvety. Nielen snežienky a fialky či krókusy. Rozbehli sa aj ovocné stromy – mandle
a marhule otvárali púčiky a okolo sliviek sa
už v deň uzávierky tohto čísla šírila charakteristická omamná vôňa. Drieň kvitne.
Ak charakter počasia nezasiahne prudká zmena, tak záhradkári majú o zábavu postarané.
Navyše vďaka mimoriadne priaznivému postaveniu planét máme pred sebou tento rok
len do zmrznutých tri plné obdobia výsadby.
Čo umožní prikročiť aj k tým opatreniam, na
ktoré po iné roky zväčša nezostáva čas. Teda
zelené hnojenie, vrúbľovanie plánok a náhodných semenáčov v záhrade i vo voľnom
teréne, rozširovanie starých a krajových
odrôd so vzácnymi vlastnosťami, budovanie
vysokých záhonov, ale aj kŕmidiel, napájadiel,
úkrytov pre drobnú faunu, a azda zvýši čas aj
na krajinotvorbu alebo komunitné záhrady.
Iste viacerí z vás stratifikovali ovocné kôstky
z minulého a predminulého leta a s napätím
očakávajú, čo z náhodných semenáčov vzíde
a aké vlastnosti budú mať. Zvlášť pri broskyniach kôstkari dosahujú touto metódou veľmi
zaujímavé výsledky.
Pre tých, ktorí stavili na istotu, sú tu znova
osvedčené spôsoby vegetatívneho rozmnožovania ovocín. Podľa ohlasov mnohých
čitateľov – a čitateliek – vás v minulom čísle
zaujal spôsob vrúbľovania v ruke v pohodlí
dielne. Tentoraz sa dočítate viac o aktuálnom
reze ovocných drevín a o tom, prečo rezať na
vnútorný púčik.
A, samozrejme, čoraz viac času si vyžadujú
priesady, a dochádza aj na vysievanie do
voľnej pôdy. Mrazuvzdorné a chladuodolné
rastliny, hrach či bôb, alebo koreňová zelenina, ale aj šalotka, cesnak už v pôde prečkajú
aj prípadné ochladenia, ktoré budú čoraz
kratšie, ak vôbec nejaké budú. Navyše včas
zasiate rastliny zužitkujú maximum pôdnej
vlhkosti, čo sa spočiatku neprejaví až tak
v ich nadzemnej, ako v podzemnej časti.
Prehľadnú tabuľku vhodných a nevhodných
susedov na zeleninovom políčku a množstvo
ďalších tém a tipov pre vás pripravujeme už
v najbližšom čísle. Veľa úspechov v rozbiehajúcej sa sezóne.
V
druhom čísle (prvé
som nestihol) ma zaujal
Jurajj Hladný
l d zo S
Stupavy má
odrodu malín, s ktorou je
veľmi spokojný a chcel by vedieť, akými spôsobmi možno
maliny rozmnožovať.
Maliny patria medzi drobné
ovocie, ktoré je u nás žiaľbohu
nedocenené. Mnohé mestské
deti poriadne nevedia, čo je to
pravá záhradná malina. Rozoznávame jedenkrát rodiace
maliny, rodiace koncom júna,
začiatkom júla, podľa oblasti,
napríklad Granát, alebo takzvané remontantné maliny, spomeniem odrody Ada, Medea
vyšľachtené v Bojniciach, ale
aj niektoré zahraničné. Všetky
maliny môžete rozmnožovať
vegetatívnym spôsobom –
vyberaním z pôdy, oddelkami.
Maliny vyberajte aj s pôdou,
položte ich na nejakú fóliovú
plachtičku a posaďte ich do
pripravenej jamky. Korienky
môžete podľa potreby zakrátiť.
Vrchnú časť skráťte na tridsať
centimetrov a máte záruku, že
na budúci rok už budete mať
svoje maliny. Ak ich zasadíte
na jar, vyženú mladé letorasty,
ktoré už na rok rodia.
Aké sú hlavné výzvy marcovej
ovocnej záhrady?
Môžeme pokračovať v reze
Ján Litvák,
šéfredaktor
článok Prvé priesady. Je tam
dobrý a praktický návod, čo
a kedy vysievať. No nielen
ja, ale množstvo záhradkárov
by privítalo, ak by tam bola
vložená rubrika z biodynamického kalendára, aj keď len
veľmi stručná, aby sme po
kalendároch nemuseli hľadať,
či je mesiac stúpajúci alebo
ubúdajúci, či je v znamení
raka, býka a podobne, a k
tomu na príslušné dni uviesť,
čo je vhodné sadiť, siať, orezávať stromčeky, neorezávať,
hnojiť alebo nie a podobne.
Jozef Holomani,
Humenné
Ďakujeme za váš podnet, sme
si vedomí širšieho záujmu
o vedomostné pestovateľské
postupy. Aj v budúcnosti
Otázka pre
profesora Hričovského
a tvarovaní ovocných kríkov a stromov, najmä jabloní, hrušiek, ríbezlí,
egrešov a marhúľ,
a ku koncu marca
aj slivkovín.
Kontrolujeme
uskladnené vrúble
čerešní a višní, ktoré sme
narezali v decembri a v januári.
Musí tam byť vzdušná vlhkosť.
Pozor, aby vám nevypučali, potom sú nepoužiteľné. Vhodné
vrúble použijeme na vrúbľovanie koncom marca alebo pod
kôru počiatkom apríla. Pokiaľ
ide o ríbezle alebo egreše, často
vidíme vrabce, že nám vyzobávajú kvetné púčiky. Ochráňte
ich netkanou textíliou. Okolo
kmienkov ovocných stromov
vyrastajú bočné výhony. Tie
treba vyrezať a odkopať aj
s korienkami.
Sadíme ovocné stromčeky.
Mierna zima nám umožnila,
aby sme si jamy pripravili
vopred.
Aj v marci ešte prikrmujeme
užitočné vtáctvo.
Kontrolujeme uskladnené ovocie.
Obaly, ktorými sme
chránili ovocné
stromčeky, odstránime, aby pri stúpajúcej teplote nedošlo
k zapareniu.
V marci môžeme
hlbšie zmladiť staršie stromy
jadrovín, ktoré majú malé
prírastky.
Prečo práve marhule a broskyne trpia extrémne
šokom
trémn
rémnee šo
šoko
kom
m
z presádzania?
Ako
mu
a?
u
predísť?
Je dôležité, abyy
mal certifikovaa-ný materiál meenovku, na ktorej
rejj
je odroda a podpdpník. Tým, ktorýý kupujú broskyne,
e, odporúčam,
odpporúčam, abyy
ich nekupovali na semenáčoch,
ale na mandľových podpníkoch. Výborný podpník je GF
677. Tam je záruka dobrého
ujatia a dlhého života.
Dôležitá je čo najskoršia výsadba, lebo pri prevzatí na dobier-
chceme prinášať vhodné
termíny pre biodynamické
pestovanie rastlín a aspoň
krátky odsek na túto tému
nájdete aj v tomto čísle, tentoraz na strane 9 v Úžitkovej
záhrade. Na strane 8 nájdete
článok o zelenom hnojení. Je
to téma, o ktorej písali nielen
priekopníci biodynamického
pestovania súčasnosti, ale už
Plínius pred naším letopočtom.
Takisto pokiaľ ide o aktuálne práce v ovocnej záhrade,
sledujeme postup aktuálnych
prác a aj v tomto, aj v budúcich číslach vám prinesieme
s predstihom prehľad kľúčových úkonov a termínov.
Redakcia
ku
k dochádza
d h d často k poškok
deniu, miernemu zaschnutiu.
Korienky skracujeme o jednu
tretinu. Skrátime ich úmerne
k nadzemnej časti. Miesto štepenia musí byť po vysadení 10
až 15 centimetrov nad zemou
pri všetkých ovocných stromčekoch. Dôležité sú ako zálievka,
tak aj oporný kolík. Jarnú
výsadbu odporúčame zvlášť pri
broskyniach a marhuliach.
Broskyne by mali byť aspoň
tri metre od seba, potrebujú
úrodné pôdy. Pre výsadbu je
vhodný jednoročný materiál.
Marhule vyžadujú piesočnatohlinité a zemité pôdy s obsahom ílovitých častíc až do 40 %.
Neznášajú
Nezn
Ne
znáš
ášaj
ajú
ú kyslú
kysl
ky
slú
ú a zamokrenú
pôdu, ktorá je často
čass príčinou
uhynutia
v treuhynn
ťom
a
štvrtom
ťoo
roku.
Treba
r
pamätať
na to,
p
že
pochádzajú
ž
z Arménska.
A
Pre sslabšie rastúce
marhule je
j vhodný
vhodnn napríklad
podpník St. Julien. Na ťažších
pôdach sa nevyhneme podpníku myrobalán. Po vysadení
robíme aj rez korunky, pri
broskyniach je to kotol alebo
štíhle vreteno, pri marhuliach
voľne rastúca koruna.
!
RIADKOVÁ INZERCIA
 Septiky- ekologické betónové nádrže, rôzne veľkosti,
certifikované, montáž, dovoz.
Žilina, 0944 344 677.
Doma v záhrade
Kupón na riadkovú inzerciu ZDARMA
VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM / DODRŽUJTE MEDZERY MEDZI SLOVAMI!
1
2
 Hľadáme ľudí so znalosťou
poľského jazyka. Žilina, +48
600 588 666.
3
meno/firma
m
 Predám Pionier na súčiastky. Dvory nad Žitavou, 0907
037 279.
 Predám kabínu na traktor
Major, agregát ma IMajor 30
a iné súčiastky. Michalovce,
0908 970 867.
uulica / PSČ obec
te
telefón/e-mail
Váš inzerát uverejníme v najbližšom možnom
vydaní. Za vecný obsah inzercie nezodpovedáme.
Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace
sa spoločenskej etike neuverejňujeme.
Každému písmenu, interpunkčnému znamienku
či medzere medzi slovami zodpovedá vždy
jedno políčko.
Adresy inzerentov nevydávame
Kupón zasielajte na adresu: Petit Press – Doma v záhrade, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
AKTUÁLNE
Doma v záhrade
Čo s cesnakom?
A
j vám sa urodilo
viac cesnaku, ako
dokážete spracovať?
Alebo proste dopestovanej úrode nedokážete poskytnúť optimálne
podmienky skladovania
a uskladnený cesnak
sa vám z ničoho nič
začína „kaziť“? Netreba
hneď hádzať flintu do
žita, cesnak je veľmi
dobre spracovateľná
plodina a pri správnom
spôsobe spracovania vydrží veľmi dlho. Medzi najjednoduchšie spôsobí patrí určite výroba cesnakovej pasty. Postup výroby je veľmi jednoduchý. Cesnak dôkladne očistíme a z očistených strúčikov vyrežeme všetky napadnuté
miesta. Následne ho pomelieme na jemno na mäsovom
mlynčeku a odvážime. K pomletej mase pridáme soľ v
množstve rovnajúcom sa 20 % z hmotnosti cesnaku (na
kilo pomletého cesnaku 20 dkg soli) a dôkladne ich spolu
premiešame. Následne túto zmes naplníme do umytých
malých zaváraninových pohárov, uzavrieme a bez sterilizácie uskladníme v chladnejšej miestnosti, napríklad v
pivnici. Na záver malý tip – aby vám cesnak pôsobením
svetla nehnedol, odporúčame obaliť jednotlivé poháre
Marián Komžík
papierom.
Hľuzy
kapucínky
sú jedlé
O
význame vtáctva
v ovocnej záhrade je
zbytočné písať. Množstvo
škodlivého hmyzu a vajíčok, ktoré ročne zlikvidujú,
sú nevyčísliteľné. Preto ich
treba v záhradách nielen
podporovať budovaním
kŕmidiel a pravidelným
prikrmovaním, ale tiež udržovať. To najlepšie docielime vybudovaním vtáčích
búdok, v ktorých spevavce
zahniezdia, vďaka čomu
sa zo záhrady rozhodne
nikam nepohnú počas celej
vegetácie. Búdky však tiež
nevydržia večnosť a poveternostné vplyvy, ktorým
sú vystavené, sa na nich
pravidelne podpisujú. Zimné a predjarné obdobie preto využijeme na ich opravu.
V prvom rade z nich treba odstrániť staré hniezda so zvyškami peria,
jedla a najmä exkrementov. Následne vymeníme všetky poškodené či
inak mechanicky narušené diely novými a spevníme tie zubom času
povolené. Zrekonštruovanú búdku natrieme vhodným prírodným náterom, aby sme zachovali jej trvácnosť. Vhodná je napríklad impregnácia jedlým olejom. Nakoniec búdky vhodne uskladníme a tesne pred
začiatkom vegetácie vyvesíme na vhodné vyvýšené miesto spoľahlivo
Marián Komžík
chránené pred mačkami.
K
vtáčích búdok
apucínka sa v lete pestuje
ako nenáročná letnička s
prekrásnymi ohnivo zafarbenými kvetmi. Gurmánov však
poteší, že jej všetky časti
(kvet, listy, semená a hľuzy)
sú jedlé. V zime je kapucínka
neoceniteľná práve hľuzami. Pred tisícročiami ju ako
koreňovú zeleninu pestovali
Inkovia vo vyskopoložených
miestach Ánd. Kapucínke
sa dobre darilo v prostredí
s extrémnymi teplotnými
rozdielmi, málo výživnou
Doma v záhrade
C
Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
R
Redakcia: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava.
Mesačník
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská 12,
814 64 Bratislava, e-mailom: [email protected]
alebo objednajte telefonicky: 02/323 77 777,
prípadne faxom: 02/59 233 339.
Š
Šéfredaktor: Ján Litvák, e-mail: [email protected]
Do objednávky uveďte: meno, adresu, telefón, e-mail.
Oprava
pôdou, nestálymi zrážkami
a silnými vetrami. Preto sa
okrem zemiakov stala veľmi
dôležitou súčasťou výživy
Inkov.
Hľuzy obsahujú až 80 %
sacharidov, 15 % bielkovín,
beta-karotén, vitamín C. Konzumujú sa len tepelne upravené, za surova sú nechutné.
Po úprave získavajú sladkastú alebo horkastú chuť.
Môžu sa dusiť, variť, pražiť.
Výborne chutí pyré s maslom
samostatne alebo ako prílo-
IInzercia: Mgr. Tatiana Poláčková, tel.: 0902 113 311,
e-mail: [email protected]
G
Grafika: Pavel Ragas.
Mesačník Doma v záhrade vydáva spoločnosť
Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08
Bratislava.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa,
vložka č. 2471/B,
IČ 35790253, IČ DPH: SK2020278766.
IČO:
Z obsah inzercie a platených článkov redakcia nezodpovedá.
Za
Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava
T
R
Rozširuje: Mediaprint Kappa a lokálni predajcovia
P
Predseda
predstavenstva: Alexej Fulmek.
Č
Členovia
predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica Tomkov Peter Mačinga, Dušan Deván.
vá,
ha k mäsu. Z listov a kvetov
sa vyrábajú chutné šaláty a
nátierky s ostrou korenistou
chuťou, pripomínajúcou chuť
žeruchy. Hľuzy kapucínky
sa používajú aj v liečiteľstve. Kapucínka sa osvedčila
v boji proti bakteriálnym a
vírusovým chorobám. Lieči
sa ňou salmonelóza, zápaly
močových a dýchacích ciest,
kožné choroby. Najnovšie sa
aplikuje aj proti obávanému
zlatému stafylokokovi.
Renata Kubečková
EEvidenčné číslo MK SR: EV 4742/13
ISSN 1339-1224
C
Copyright Petit Press, a. s. Autorské práva sú vyhradené
a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v
to
tomto vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
p
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos
ččlánkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženín týchto
ččlánkov v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zá
zákona.
N
Neoznačené fotografie: www.fotolia.com
3. strana
 KVÍZ 
1. Jedna z najstarších
okrasných rastlín v našich záhradách korunka
kráľovská má kvety
farby
a) žltej a oranžovej
b) žltej a fialovej
c) oranžovej a fialovej
2. Hlúboviny sa dobre
znášajú s
a) cesnakom
b) cibuľou
c) kríčkovou fazuľou
3. Polka je vynikajúca
odroda
a) jahody
b) maliny
c) ríbezle
4. Vratič odpudzuje
a) vošky
b) lienky
c) mravce
5. Sýkorka za rok skonzumuje až
a) 75 kg hmyzu
b) 7,5 kg hmyzu
c) 0,75 kg hmyzu
6. V Nemecku pracujú
na vývoji pneumatiky,
pri výrobe ktorej použili
výťažok
a) z arniky
b) zo zeleru
c) z púpavy
7. Pax je moderná odroda
a) beztŕňového egreša
b) červenej ríbezle
c) josty
8. Čierna ríbezľa rodí na
a) ročnom
b) dvojročnom
c) trojročnom dreve
9. Zákvas z listov bazy
čiernej je veľmi účinný
prostriedok na odohnanie
a) ôs
b) túlavých mačiek
c) hlodavcov
Odpovede na kvízové
otázky z tohto čísla posielajte najneskôr do
15. marca.
Správne odpovede z februárového čísla:
1c, 2a, 3a, 4b, 5c, 6c, 7b,
8a, 9b.
Knihu p
posielame Tomášovi Šiškovi z Dubovian,
Anne Káczovejj z Modrian
a Miroslavovi Ďurčovičovi
z Hurbanova.
Víťťazo
azom grat
atulu
u ujem
j e.
je
inzercia
35. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA KVETOV A ZÁHRADNÍCTVA
ORGANIZÁTOR:
53/"74,«$&45"t#3"5*4-"7"
po - so 800 – 1900
ne 1000 – 1800
1.  4. MÁJ 2014
štvrtok – nedeľa
INCHEBA EXPO BRATISLAVA 9:00  19:00 hod.
www.kulla.eu
BP - 140560
4. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
Dvojstupňový
sektorový rez
P
odobné dogmy
stále ostávajú zakorenené v mysliach
väčšiny záhradkárov. Táto technika, ako
i téza samotná, sú už totiž
dlhé roky dávno vyvrátené
neoblomnými argumentmi
a každoročne sa o nej stále
nanovo píše. Ide najmä o
neznalosť prameniacu z
absencie dopĺňania aktuálnej odbornej literatúry v
súkromných knižniciach
záhradkárov. V starých
knihách nájdeme veľa poučných rád, mnohé z nich
sú dodnes neprekonané
a stavia na nich moderná
veda. Informácie však
vždy treba selektovať a
konfrontovať s modernými
publikáciami plnými súčasných výsledkov a zistení.
Vďaka tomu sa vyhneme
množstvu chýb, ktoré sme
pri troške pozornejšieho
štúdia aktuálnej literatúry
nemuseli urobiť.
Prečo na
vnútorný púčik
Jednou z týchto chýb je aj
spomínaný rez na vonkajší
púčik. Jeho priamym protikladom je práve dvojstupňový sektorový rez. Rez,
ktorý tu je už minimálne
20 rokov a jeho aplikácia je
čoraz rozsiahlejšia. O čom
Dvojstupňový
sektorový rez je technika rezu ovocných
drevín, pri ktorej
nerežeme zaužívaným
spôsobom na vonkajší,
ale naopak na
vnútorný púčik.
teda vlastne tento rez je?
Dvojstupňový sektorový
rez (ďalej DSR) je technika
zimného či predjarného
rezu ovocných drevín, pri
ktorej nerežeme zaužívaným spôsobom na vonkajší,
ale naopak na vnútorný
púčik. Odpoveď na tento
sprvoti nelogický krok dáva
práve slovko „dvojstupňový“. Zimný rez je totiž iba
prvým stupňom tohto rezu,
druhý stupeň sa vykonáva v aktuálnom roku, ale
o čosi neskôr. Dôvodom,
prečo po tomto reze siahame, je fyziológia. Jedným
zo základných pravidiel
rastu a rodivosti totiž je,
že ako prvý začína pučať
najvrchnejší púčik každého
výhonu. Nasleduje druhý,
tretí a ďalšie výhony. Tu sa
však dostávame k ďalšiemu
zákonu rastu a rodivosti,
ktorý nás učí o dominancii najvyššie položeného
výhonu. Keďže však i vo
svete rastlín existuje čosi, čo
by sme mohli nazvať bojom
o moc (v skutočnosti ide,
samozrejme, o boj o dominanciu), disponujú jednotlivé výhony zaujímavými
zbraňami moci. Tou základnou je látka zvaná auxín,
ktorú okamžite po vypučaní produkuje terminálny
výhon. Jej jediným cieľom
je inhibovať bočné puky,
nedovoliť im vypučať a
tým zachovať dominanciu
stredníka. Na rozkonárovanie bočných pukov slúžia
naopak cytokiníny a giberelíny. Tie však auxíny zväčša
spoľahlivo potláčajú, vďaka
čomu dochádza k predlžujúcemu rastu stredníka
a nedostatočnému rozkonárovaniu. Preto práve z
tohoto dôvodu je potrebný
hlbší či menej hlbší rez terminálu - aby sme donútili
výhon rozkonáriť sa.
Myslíme na
reakciu stromu
I tu však platia zákonitosti. Ponechaný terminálny
púčik po reze sa totiž
inzercia
Profesionálne náradie
od Švajčiarskej firmy FELCO
F820
F801
Zástupca
firmy FELCO:
ASTRA –
Jozef Cicák,
M.R.Štefánika
1178/6, Sereď
Tel.: 031/7895490,
0905 642914,
Web: www.cicak.sk,
E-mail: [email protected]
Elektrické akumulačné nožnice F820 s prestrihom do 4,5 cm s možnosťou polovičného
otvárania čepelí.
Elektrické akumulačné nožnice F801 s prestrihom do 3 cm.
Záhradné nožnice
aj pre ľavákov.
Diamantový ostrič
čepelí a nožov.
Nožnice na hrubé konáre s 26 násobným prevodom.
Strihajú s ľahkosťou konáre do hrúbky 4 cm.
Štepárske nože.
BP - 140559
Neskorá zima a skorá jar sú obdobím rezu
ovocných drevín. S touto problematikou je
spojená i technika rezu. Tá nám už roky
rokúce hovorí, že rezať treba na vonkajší
púčik. Ale čo ak opak je pravdou?
Ideálny postup pri DSR:
 výhon zrežeme na vnútorný púčik,
 reakciou je rast veľmi silného vertikálneho výhonu z terminálneho
vnútorného púčika,
 vďaka jeho dostatočnej sile je
výborná tiež jeho inhibičná sila.
Jej dôsledkom vyrastajú následne z
ďalej postavených púčikov výhony,
ktoré sila terminálu veľmi dôrazne
odkláňa od pôvodného výhonu,
 výsledkom je optimálny až ideálny
horizontálny odklon týchto výhonov,
 za dva mesiace - v období,
keď
báza mladých výhonov
začne drevnatieť, nastáva druhý stupeň
DSR. V ňom odrežeme vyrastený terminálny vertikálne
postavený
výhon rezom
na prevod na
najbližšie
opäť snaží udržať si svoju
nadobudnutú dominanciu,
čo prezentuje pomerne
silným, ale najmä prudko
vertikálnym rastom. Tento
novovzniknutý výhon opäť
vplýva svojím pôsobením
(vylučovaním auxínov) na
nižšie postavené výhony,
ktoré takto odkláňa do horizontálneho smeru. Výsledkom rezu na vonkajší púčik
je teda jeden silný termi-
rastúci horizontálny výhon, čím
dosiahneme optimálne postavenie
letorastov v korune,
 odstrániť v tomto období môžeme i
nadbytočne vyrastené či nevhodne
rastúce výhony,
 ponechané horizontálne výhony
ešte v danom roku stihnú vydiferencovať kvetné puky a v následnom
roku priniesť úrodu.
DSR je dnes veľmi široko uplatňovaný.
V intenzívnom tvare štíhle vreteno sa
vďaka absencii skracovania síce
nevyužíva, ale v prípade
klasických tvarov je nenahraditeľný. Pozitívom pre
záhradkárov je tiež fakt,
že s touto technikou rezu
boli zaznamenané veľmi
dobré výsledky nielen
na jadrovinách, ale
tiež na slivkách či
marhuliach.
nálny vertikálny výhon a
následné slabšie horizontálne výhony.
Ako však vieme, kvetné
puky sa optimálne diferencujú na horizontálne
postavených konároch.
Rovnako vieme, že na vertikálnych konároch sa kvetné
puky nevytvárajú, ale tieto
konáre naopak podporujú
nadmerne silný rast, ktorý
je v rodivých výsadbách
zväčša neželanou reakciou
na rez. Aby sme sa teda z
tohoto neželaného stavu
vymotali, už vopred myslíme na reakciu stromu, ktorá
po reze nastane, a siahneme
po DSR.
DSR je vlastne zhrnutím
toho všetkého, čo tu bolo
doteraz napísané, akurát je
pre jeho dokonalosť pridaný k nemu ten avizovaný
druhý stupeň.
Staré
odrody
14. diel
Oldenburgovo
červené
Odroda pochádza z Nemecka, kde vznikla ako púčiková mutácia pôvodnej odrody Oldenburgovo. Je
rozšírená najmä v Českej republike.
Stromy rastú stredne bujne, v období rodivosti slabšie. Tvoria rozložité guľaté, neskôr mierne previsnuté
koruny. Základné konáre sú hrubé, vyrastajú v tupom
odklone od stredníka. Rodivý obrast je krátky a bohatý.
Kvety kvitnú skoro, veľmi bohato a pravidelne. Vhodnými opeľovačmi sú James Grieve, Wealthy Double
Red, Spartan, Golden Delicious a i. Je veľmi dobrým
opeľovačom.
Plody sú stredne veľké, guľovité až vyššie guľovité,
hladké. Základná svetlozelená farba plodov prechádza
neskôr do žiarivočervenej, pravidelne rozptýlenej takmer po celom povrchu plodu. Dužina je žltkastá, stredne šťavnatá, pomerne pevná. Chuť je osviežujúca, slabo
navinutá, korenistá, príjemne voňajúca. Zber plodov je
okolo 15. septembra, konzumnú zrelosť dosahujú plody
začiatkom októbra, skladovanie je do konca novembra
i dlhšie. Plody sú stredne odolné proti otláčaniu. Odporúča sa rýchla spotreba veľkých plodov, ktoré pomerne
skoro podliehajú skladovým chorobám.
Ontario
5. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
Stará kvalitná kanadská odroda, pochádzajúca ešte
z roku 1820. Kedysi bola u nás veľmi rozšírená, dnes je
už dlhodobo na ústupe.
Vytvára riedke, menšie, mierne rozložité koruny.
Vhodná je pre všetky pestovateľské tvary, vyhovujú
jej podpníky od slabo rastúceho M9 až po silne rastúce
podpníky A2 a M1. Kvitne stredne neskoro a je veľmi
dobrým opeľovačom ostatných odrôd. Dobre ju opelia
odrody Baumanova reneta, Coxova reneta, James Grieve, Jonathan, Matkino, Oldenburgovo, Parména zlatá
zimná, Priesvitné letné či Zvonkové.
Odroda má veľmi veľké plody a charakteristická je
pre ne kyselkavá chuť. Šupka je slamovožltej farby, na
slnečnej strane prekrytá rozmytým červeným líčkom.
Dužina je mäkšia, veľmi šťavnatá, s vyšším obsahom
vitamínu C. Odroda je výnimočne vhodná pre cukrovkárov. Celkovo je na pestovanie nenáročná.
Jar je pre
každého
ovocinára
najkrajším
obdobím v roku.
Po chladnej
zasneženej
zime sa príroda
prebúdza,
kvetné puky sú
na prasknutie
a celoročný
vegetačný
kolobeh opäť
naplno štartuje.
J
ar je bdobie, keď
môžeme po zimnom
zmazaní vlaňajších
chybičiek opäť naplno
začať a poučení nanovo
vzdorovať výzvam prírody.
Jar je však aj obdobím
výsadby. A práve tá je
počiatkom života každého
ovocného stromu.
Odkedy dokedy
Stromčeky môžeme v jarnom období vysádzať od
rozmrznutia pôdy až do
času, keď nám to postupujúca vegetácia dovolí.
Tento čas ohraničujú príliš
napučané púčiky ovocných
výpestkov, ktoré sťažujú
ujatie. Je pravdou, že i nakvitnutý výpestok sa vám
dokáže ujať, vitalita jeho
rastu je však slabšia, čo je
nežiaduci sprievodný jav.
Výpestky vysádzame do
pôdy, ktorú sme si na
tento účel pripravili už
v jesennom období. Malo
by ísť o vzdušnú prekopanú pôdu bez prítomnosti
burín. Jamy pre jednotlivé
stromčeky kopeme tesne
pred výsadbou, prípadne
si ich môžeme vykopať
vopred a nechať odležať.
S veľkosťou jamy sa veľmi
netrápime, kopeme preto
iba takú jamu, aby sa nám
tam pohodlne a s malou
rezervou zmestil koreňový
systém stromu. Pre väčšinu
ovocných druhov zväčša
postačuje jama veľkosti
vedra, pre kôstkoviny a výpestky štepené na silnejšie
rastúcich podpníkoch treba
jamu zväčšiť.
Nespáľte korene
Pred samotnou výsadbou
do jamy zatlčieme oporný
kolík z dostatočne pevného materiálu. Ideálne sú
agátové kolíky, použiť sa
však krátkodobo dajú aj
Nezabudnite si poznačiť, čo
ste kde vysadili. Náveska
časom podľahne atmosférickým
vplyvom a o pár rokov si na
väčšinu názvov nespomeniete.
Výsadba
ovocných
drevín
inzercia
kolíky z iného druhu dreva,
z dlhodobého hľadiska
sú použiteľné tiež kovové
kolíky. V žiadnom prípade
do jamy nepridávajte umelé
hnojivo ani čerstvý maštaľný hnoj a to ani v prípade,
že pôda nebola v jesennom
období obohatená o živiny. Tieto hnojivá by mohli
popáliť korene do takej
miery, že by došlo k úhynu
stromčekov. Zvolíme preto
radšej prírodné hnojivá na
báze rohoviny alebo dobre
vyzretý kompost.
Korene následne postupne
prisypeme asi do polovice,
potom ich riadne zalejeme
vodou. Tá spláchne pôdu
dokonale medzi korene
a to i do miest, kde sa pri
zasýpaní nedostala. Opäť
prisypeme väčšiu časť ostávajúcej zeminy a dôkladne
ju nohou utlačíme ku koreňom. Zopakujeme zálievku,
prisypeme zvyšnú pôdu
a opäť utlačíme. Konečnou
fázou je priviazanie stromčeka ku kolíku na dvoch
miestach osmičkovým
uzlom a dokonalé hlboké zrezanie vysadených
výpestkov.
DVOJSTRANU
PRIPRAVIL
MARIÁN KOMŽÍK
STOP ŠKODCOM
GÉL PROFESIONÁL
LIKVIDUJE: krty, hlodavce, hraboše,
myši, potkany, krysy
Škodce láka svojou intenzívnou vôĖou, gél zožerú alebo do gélu
stúpia. Keć sa þistia, nástrahu obliznú – tak sa im dostane do tela.
Zlikviduje všetky škodce. Pri likvidácií myší, potkanov a krýs gél
vytlaþte do miest výskytu. Pri likvidácii krtkov, hlodavcov,
hrabošov gél vytlaþte priamo do chodieb, kde sa pohybujú.
Balenie: kartuša 300 g
Cena: 6,52 eura
AKCIA:
2ks
11,41 eura
5ks
27,34 eura
10ks
53,02 eura
WEITECH WK 0051
odpudzovaþ kún, maþiek, psov, zajacov atć.
VeĐmi úþinný výrobok proti všetkým túlavým zvieratám. Možné použiĢ v
záhrade, na povale proti kunám, maþkám, líškam, psom, zajacom a ćalším
túlavým zvieratám. Hneć ako sa škodca priblíži na
vzdialenosĢ 15 m, pohybový senzor sa zapne a zaþne
vydávaĢ zmes zvukov, ktoré sa nepravidelne striedajú a
škodca opúšĢa strážený priestor. Uhol vyhĐadávania je
90 stupĖov. Úþinný na 200 m2. Napájanie na štyri batérie
veĐkosti D – veĐké monoþlánky. CENA: 41,08 eura
WK 0677 - solárny odpudzovaþ krtkov
Solárny vibraþný odpudzovaþ krtkov.
Zariadenie vydáva každých 30 s zvukový a vibraþný signál smerom
do zeme. Odpudzovaþ je napájaný Ni-Cad batériou, ktorá sa
automaticky dobíja zabudovaným solárnym panelom. PokiaĐ je
batéria naplno dobitá, bude zariadenie fungovaĢ 24 hodín denne.
Zariadenie odoláva bežným poveternostným podmienkam. Pre
optimálny výsledok odporúþame na väþšej ploche umiestniĢ viac
odpudzovaþov 20 až 30 m od seba. Chráni plochu až 350 m2. CENA: 24,61 eura
V sortimente ponúkame aj nástrahy na hlodavce, elektronické
odpudzovaþe myší, potkanov, krtkov, prípravky proti hmyzu, dymovnice
proti hmyzu, prípravky proti zosadaniu vtáctva, proti obhrýzaniu, proti
diviakom atd.
Objednávky a informácie:
Tel: +420 734 339 670
email:[email protected]
Vyrába a dodáva: Gremlin, s. r. o., Prakšická 281, UHERSKÝ BROD 688 01
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Pri poslaní tovaru na dobierku poštovné 5,20 eura. Pri objednávke nad 100 eur zadarmo.
www.stopskodcom.sk
BP - 140261
6. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
Dopestujte si
že:
,
e
t
e
vie liva j ba,
h
u
že
áh
a
Keď kazn sadb
o
a
o
v
s
dre kne ať i d
y
v
zv očko a.
za drev
huby doma
Správny hubár huby nehľadá, ale
zbiera. To isté môžete zažiť aj vy.
Dokonca bez toho, aby ste museli
ísť na lúku alebo do lesa. Stačí,
ak sa rozhodnete pre domáce
pestovanie húb a s tým spojenú
bohatú hubačku
J
e to úplne jednoduché,
ale má to i nevýhodu.
Namiesto upokojujúcich vychádzok do
prírody si užijete iba výlety
do pivnice.
Huby žijú vo svojom vlastnom mikrosvete, s trochou
šikovnosti doň dokážete
ľahko preniknúť. Nezáleží
na tom, či im ponúknete
svoju pivnicu, balkón,
šachtu plnú rúr alebo kus
pozemka v záhrade pod
stromom. Skôr či neskôr sa
vám odmenia.
Na začiatok
skúste hlivu
Najjednoduchšie je začať s pestovaním hlivy.
V predajniach so záhradníckym sortimentom alebo
cez internet si kúpte vrece
s naočkovaným substrátom
hlivy ustricovitej. Do rúk
sa vám najčastejšie dostane
10-litrové vrecko bielym
podhubím prerasteného
substrátu, ktoré v žiadnom
prípade nerozbaľujte.
Ak množiteľ sadby neradí
inak, vrece umiestnite najlepšie na vlhké, chladnejšie
miesto s miernym presvetlením. Huby nemajú rady
úplnú tmu, ale ani priamy
slnečný svit. Kedykoľvek
si na vrece spomeniete,
jemne ho pokropte vodou
z postrekovača.
Keď je všetko tak akurát,
z predpripravených otvorov
začnú vyrastať malé sivé
guľôčky. Ani vtedy nepres-
A
ami
Dokážete to aj sa
k ste s úspechom „odchovali“
svoju prvú hubovú minizáhradku,
možno zatúžite i po iných druhoch
húb. Z ponuky špecializovaných
predajcov si určite máte z čoho
vyberať. Okrem hlivy ustricovitej
vám doma môžu vyrásť aj iné druhy,
napríklad hliva miskovitá alebo hliva
pľúcna.
Ak vás už nenapĺňa iba oberanie
a chceli by ste sa pozrieť bližšie do
zákulisia hubového mikrosveta, ktorý
predchádza bohatej úrode, namiesto
celého pripraveného vreca si môžete
zakúpiť iba sadbu.
Doma si pripravte čistú narezanú
slamu, piliny, hobliny alebo nadrvené
kukuričné šúľky. Nasypte
asypte a natlačte
ich do veľkého priehľadného
riehľadného
vreca z hrubého
o
plastu, aby vydržalo
ržalo
nápor horúcej v
vody.
ody.
Drvinu zalejte d
doploplna, uzatvorte špapagátom a nechajte
te
približne pol dňa
távajte s rosením. Huby
rastú priam pred očami
a keď sa trs rozrastie a konce hlivy sa začnú narovnávať, je správny čas na zber
úrody. Najlepšie urobíte, ak
celý trs vykrútite i s trochou
podhubia von z otvoru.
Ak sa vám bude zdať, že si
jednotlivé trsy zavadzajú,
alebo rastú jeden na úkor
druhého, oberte ich skôr.
Najvhodnejšie teplotné
podmienky sú od 10 do 18
stupňov, pričom ak máte
pocit, že po prvom silnom plodení sa dlhodobo
za pomalého chladnutia dezinfikovať.
Potom odstrihnite na vreci rožky
a nechajte vodu vytiecť.
Ak nechcete skončiť s popáleninami, nie je na škodu slamu dezinfikovať vo veľkom paráku, aký poznáte
z dedinských zabíjačiek a obecných
gulášov a až potom ju prekladať do
vreca.
Sterilnú slamu zmiešajte s nadrvenou sadbou, opätovne uviažte a nechajte odpočívať pri teplote predpísanej výrobcom vami zvolenej sadby.
Jedným litrom sadby sa vám podarí
naočkovať približne 20 kg mokrej
hmoty. Pri správnych podmienkach
začne sadba viditeľne prerastať.
Pozor na čistotu p
pri práci, inak vám
vo vreci vyrastie
pleseň alebo
vyrass
nežiaduce huby. Keď celé vrece prerastie,
pokračujete
prera
už tak,
ta
a ako to poznáte,
s jediným
rozdielom.
s je
e
Tentoraz
musíte na
Ten
n
vreci
vre
e otvory pre plody
narezať
vy sami.
narr
nič nedeje,
premiestnite vrece na pár
dní na chladnejšie miesto.
Po opätovnom vrátení do
teplejšej klímy sa spustí
ďalšia vlna plodenia, presne
tak ako v lese po mierne
chladnej upršanej noci. Ak
máte v pivnici okienko, nezaškodí občasné vyvetranie.
Huby totiž milujú čerstvý
vzduch. Hlavne ten nočný.
Substrát hlivy ustricovitej
vás bude odmeňovať postupne. Striedajú sa obdobia
hojnosti s obdobím „ticha“.
Každá vlna plodenia trvá
vreca za jeho život dopestovať 3 - 5 kilogramov húb,
môžete si gratulovať.
Ide to aj inak
Keďže hliva je drevokazná
huba, zvykne sa sadba zaočkovať i do dreva. Klátiky
listnatého dreva musia byť
primerane dlhé, aby sa s
nimi dobre manipulovalo,
drevo nesmie byť ani staré,
hnilé, suché ale ani úplne
čerstvo spílené. Také akurát.
Najvhodnejšie je drevo vŕby,
gaštan, orech, topoľ alebo
buk. Ojedinele, ak to vhodné
podmienky dovoľujú, sa
podarí dopestovať huby i na
nechcenom pni v záhrade,
ktorý tak pred odstránením
ešte poslúži nielen dekoračne, ale i úžitkovo.
Napílené klátiky na vybranom mieste polejte horúcou
vodou, navŕtajte, vypíľte
alebo vyrežte otvory, do
nich natlačte sadbu určenú
približne 6 - 10 dní a medzi pre rast húb na dreve a uzatnimi nastáva približne 15vorte, najlepšie štepárskym
až 20-dňový útlm. Takéto
voskom. Naočkované drevo
striedanie sa za jeden život- uložte do plastových vriec,
ný cyklus vreca zopakuje
uzatvorte a odložte na
asi 5-krát.
dômyselne vybrané miesto,
Celý proces stihnete asi
čo sa teploty i svetla týka.
za pol roka a keď sa vám
Na prerastenie si síce
bude zdať, že úrody je
počkáte oveľa dlhšie ako
čoraz menej a vrece sa tiež pri balíku slamy, ak sa však
trošku scvrkne a zmäkne,
kúzlo podarí, huby budete
je najvyšší čas „pochovať“
zbierať až niekoľko rokov.
ho. Najlepšie urobíte, ak ho Po 3 - 4 mesiacoch môžete
necháte skompostovať a ne- prerastené klátiky vybaliť
skôr využijete ako kvalitné a premiestniť na ich stále
hnojivo.
stanovisko. Najvhodnejšie
Ak sa vám podarí z jedného je ich zakopať do zeme, tak,
aby tam pevne držali, ale
nebránili rastu húb. Z pôdy
si budú brať vlahu a živiny
samy, neznamená to však,
že ich z času na čas nebudete
musieť zalievať i vy.
Kým balíkovú sadbu prinútite vhodnými podmienkami
rodiť kedykoľvek počas
roka, na klátikoch umiestnených vonku sa budú huby
správať presne tak, ako
všade v prírode.
Využite pestrý
výber
Popularite sa tešia i šampiňóny a húževnatec jedlý,
známejší ako shii-take.
Pestovanie šampiňónov je
trošku náročnejšie, pretože
potrebujú na svoj rast hnoj –
najlepšie konský. V domácich
podmienkach by ste skôr
ošediveli, ako pripravili tie
najvhodnejšie podmienky
pre rast. Opäť vás zachráni
kúpený naočkovaný substrát.
I tak sa vám nemusí podariť
dosiahnuť očakávané výsledky, keďže šampiňóny sú
naozaj citlivky. Na vznik síce
nepotrebujú svetlo, zato trpia
chorobami plodníc a maličké
mušky alebo komáriky ich
nakladením vajíčok dokážu
zlikvidovať na počkanie. Tak
čo, vyskúšate to už tento rok,
alebo ostanete verní svojmu
miestu v neďalekom lese?
A možno sa raz dočkáme
i záhrad plných húb, kde
kozáky a dubáky rastú ako
z rozprávke.
MARCELA GIGELOVÁ
7. strana
ZDRAVÁ VÝŽIVA
Doma v záhrade
Sp
S
poľa
ľ hlivý
ý recep
ptt
750 - 800 g hladkej múky
T650
550 ml vlažnej vody
20 g čerstvého droždia
2 PL oleja
1 PL octu
2 ČL soli
1 ČL cukru
1 PL rasce alebo koriandra,
múka na pomúčenie dosky
Zmiešajte polovicu vody,
droždie a cukor a odložte
na teplé miesto,
iesto
ie
sto,, aby
aby dro
drož
drožž
die začalo pracovať.
Medzitým preosejte múku
u.
Pridajte k n
nej
soľ, rascu,
ocot, olej
a nakoniec
Voľakedy bolo všetko inak. Kým
naši predkovia prešli od ovsených kaší a nekysnutých placiek
k chlebu, uplynuli veky
P
ečenie chleba bolo
čisto ženskou
výsadou a celé
tajomstvo sa dedilo
z pokolenia na pokolenie.
Všetko sa začalo už deň
vopred prípravou kvásku.
Na druhý deň sa nakúrilo
v peci, nahriala sa voda,
preosiala múka a mohlo
sa začať dlhé miesenie vo
veľkom drevenom koryte.
Hotové cesto sa nechalo
poriadne vykysnúť a potom
sa tvarovalo do bochníkov,
ktoré sa ukladali do drevených alebo pletených mís.
Až v 19. storočí sa kvalita
pečenia chleba posunula výrazne vpred vďaka
mlynom, ktoré pomohli
skvalitniť múku. Postupne
sa z núdze, ale i nápaditosti a špekulantstva začalo
cesto pripravovať zo zmesi
rôznych druhov múky,
alebo sa do cesta pridali
varené zemiaky, kyslé
mlieko či koreniny, ktoré
ovplyvňovali kvalitu, chuť
i trvácnosť.
Rovnako je to i dnes a je
iba na vás, ako sa k svojmu
prvému chlebu postavíte
a postupne ho zlepšíte.
Ak patríte k šťastlivcom a
nemusíte držať bezlepkovú
diétu, máte otvorené všetky
dvere do komnát kráľovstva experimentov.
Na surovinách
záleží
Základom je hladká múka.
Pre začiatok môžete siahnuť i po obyčajnej T-650,
neskôr možno zistíte, že
bude pre vás výhodnejšie
popýtať sa v najbližšej
pekárni alebo mlyne. Múku
je dobré pred pečením
preosiať, aby sa očistila
a prevzdušnila.
Ak máte radšej chlieb tmavý, určite siahnite po ražnej
múke. Ak však nechcete
zažiť po prvýkrát sklamanie, radšej jej pridajte do
cesta len trošku. Vyžaduje
ľahkú ruku pri miesení,
pretože sa horšie spracúva
a chlieb môže počas pečenia
klesnúť na možno chutnú
alebo nepodarenú tehlu.
Podobné je to i s múkou
celozrnnou.
Asi vám chvíľu potrvá,
kým si namiešate z rôznych
druhov múky presne takú
zmes, aká vám najviac
vyhovuje. Nebojte sa ani
špaldovej múky, ovsených
vločiek či otrúb. Siahnuť
môžete i po hotových zme-
kvások. Postupne dolievajte
zvyšnú vodu a vypracujte
cesto. Nechajte v teple
kysnúť asi 1 hodinu, potom
ho vytvarujte na pomúčenej doske, preložte na plech
a nechajte krátko podkysnúť. Na povrchu urobte
ostrým nožom 2-3 šikmé
zárezy a pečte vo vyhriatej
rúre pri 220 - 230 stupňov
približne 25 minút, potom
teplotu stiahnite na 190
a dopečte
a
a dope
dopečte
čte ďa
ďalší
ďalších
lších
ch 20 minút.
Po dopečené horrrúci chlieb
potrite slllanou
vodou
u a nechajte
prik
k
krytý utierko
ou úplne
o
vy
ychladnúť.
y
siach na pečenie chleba.
Ďalšou veľmi dôležitou
súčasťou chleba je droždie.
V obchodoch so zdravou
výživou zoženiete i sušené ražný kvások. Stačí
sa poobzerať na internete
po kváskovej mape alebo
po inzerátoch. Za malú
protihodnotu vás obdaruje
hocijaký fanúšik kváskového pečenia vo vašom
najbližšom okolí, alebo vám
ho radi zašlú na dobierku.
Časom sa možno ako i naše
staré matere naučíte založiť
si svoj vlastný kvások, ktorý vám vydrží celé roky.
MARCELA GIGELOVÁ
inzercia
BP - 140415
8. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Zelené hnojenie
namiesto náradia
K
tvom hrčkovitých baktérií
na svojich koreňoch viažu
pôdny dusík.
Komonica, mulč
a Plínius
Na rekultiváciu zničenej
ubitej pôdy výborne poslúži komonica biela. Všetky
rastliny určené na zelené
hnojenie prikrývajú pôdu
pred slnečnou páľavou
a nedovolia lejakom, aby
ju vyplieskali. Zeleným
hnojením podstatne zvyšu-
ných procesoch a tvorbe
humusu. Napokon, nie je
to žiadna novinka, o týchto
postupoch písal už Plínius
pred začiatkom nášho
letopočtu. Konkrétne veľmi
vysoko na tento účel ocenil
zaprávanie lupiny do pôdy
potom, ako zakvitne, ale
ešte predtým, než vytvorí
struky.
Ďalším aspektom je medonosná vlastnosť niektorých
rastlín. Zvlášť strnisková
rastlina facélia vratičolistá
v tomto smere vyniká.
Podpora včelstiev je jednou
z hlavných výziev pre
prírode priateľsky uvažujúcich hospodárov. Bez
včiel dosiahneme iba slabú
úrodu na ovocí či zelenine.
Na ľahšie pôdy sa osvedčil
napríklad nechtík lekársky. Rovnako blahodarne,
ako výťažky z neho pôsobia na ľudskú pokož-
Zeleným hnojením
podstatne zvyšujeme
úrodnosť a znižujeme
pôdnu únavu.
ku, pôsobí nechtík aj na
povrch pôdy.
V neposlednom rade sú
mnohé rastliny, ktoré
rýchlo vytvárajú krov
a s ich výsevom je dobré
začať už v predjarí a pokračovať aj v medziobdobiach po zbere jednotlivých plodín. Vysievame
ich na každú uvoľnenú
parcelu. Výsledkom je
správne prevzdušnená
drobnohrudkovitá pôda,
ktorú záhradné plodiny
milujú, pričom kyprenie
motykou či rýľovanie nie
je možné ani vhodné vykonávať stále, sú to z pohľadu pôdy a drobného života
v nej dosť drsné opatrenia,
navyše pri nich často
dochádza k poškodeniu
koreňov a celých rastlín.
Pre záhradkárov, ktorí
v tomto smere iba získavajú skúsenosti, možno
odporučiť vysievať na
uvoľnené plochy horčicu bielu, ktorá svojou
nenáročnosťou a prospešnosťou presvedčí každého
o zásadnej potrebe týchto
jednoduchých, ale mimoriadne účinných opatrení
blahodarne pôsobiacich na
pôdu a pôdny život.
JÁN LITVÁK
enisko
Pare
Na tento účel sa hodí viacero rastlín. Niektoré sú
dobre známe: špenát, horčica, lupina – vlčí bôb,
facélia, žerucha, nechtík
oreňový systém
uvedených rastlín je väčší ako
ich nadzemná
časť. Prekoreňujú pôdu,
skyprujú ju do hĺbky
a zabezpečujú prepojenie
jej jednotlivých vrstiev,
vďaka čomu sprístupnia
hlavným plodinám živiny,
ku ktorým by sa vlastnými koreňmi nedostali.
Bôbovité a strukoviny
majú navyše unikátnu
schopnosť – prostredníc-
Doma v záhrade
jeme úrodnosť a znižujeme
pôdnu únavu. Neoceniteľné je toto opatrenie aj
preto, že tlmí rast buriny.
Aj keď rastliny určené na
zelené hnojenie zosekáme
alebo iba zoškrabneme
motykou a necháme ležať
v medziriadkoch, slúžia
ako mulč. Prípadne ich môžeme plytko zapraviť pod
povrch. Aj po tomto opatrení zostáva ich koreňová
sústava v pôde a zúčastňuje sa v nej na prospeš-
Zostavte drevený rám s tupým sklonom, naložte naň obloky vyplnené
fóliou, polykarbonátom alebo sklom
a máte chránený záhon, ktorý sa
zo svojho miesta sťahuje iba raz za
niekoľko rokov. Pre rýchlenie zeleniny
a predpestovanie priesad, ktoré sa
pýšia mocným a hustým vzrastom.
Dnes už málokde nájdete šikovného
záhradkára, ktorý by na parenisko
pomýšľal už v jeseni hlbokým výkopom. Ak sa doň vo februári našliape
čerstvý konský hnoj a prikryje sa
vrstvou ľahkej zeminy, je to, akoby
pod hriadku ktosi ukryl radiátor.
Potom už stačí len odieť dosky do
polystyrénu a na noc zakrývať rohožou. Kým všade navôkol ešte badať
sneh, v parenisku je čulý život. Vďaka
mikroorganizmom v hnoji, ktoré sa
pri pilnej práci zapotia natoľko, že
vykúria celý úkryt.
Nadovšetko populárne sú však studené pareniská, ktoré sú väčšími bratmi
fóliových bunkrov. V nich sa sezóna
začína rýchlenou zeleninou, pokračuje predpestovaním priesad hlúbovej
zeleniny, na sklonku leta prichádzajú
odrezky drevín na zakorenenie a v jeseni sa opäť začína rituál zeleniny
až do sklonku jari. A ak je záhradkár
šikovný, pod vrstvou suchej rašeliny
a rohožami v ňom do začiatku zimy
uchová čerstvý pór a koreňovú zeleninu, ktoré v mnohom predčia tie,
ktoré oddychujú v pivnici.
(mg)
inzercia
AGRIPON - Poniky s.r.o.
Phone: +42148413505
Fax: +421484193506
Mobile: +421905626077
Email: [email protected]
@ g p
Web: www.agripon.sk
g p
SKVELÁ PONUKA PRE ZÁHRADKÁROV
MULÿOVACIE AGROPELETY S LIGNOHUMÁTOM
Agropelety na mulþovanie s lignohumátom
„ prírodný mulþovací materiál s pridaním originálneho
Lignohumátu
„ vhodné na mulþovanie zeleniny, ovocných kríkov
a ovocných stromov
„ udržujú vlhkosĢ pôdy
„ zabraĖujú nežiaducemu rastu burín
„ zlepšujú vitalitu
a zdravotný stav
rastlín
„ pomáhajú prekonaĢ
stresové faktory
„ po zapracovaní
výrazne obohacujú
pôdu o organickú
hmotu.
Agropelety na podstielku – ideálne na podstielku pre kone ale i do
klietok pre chov malých zvierat. Sú vyrábané z energetického sena.
„ vysoká nasávacia schopnosĢ
„ viažu zápach
„ bez dráždivých úþinkov
„ 100% biologicky odbúrateĐné
„ prírodná aróma 10 x väþšia nasávacia schopnosĢ ako slama
„ zbavené nežiaducich plesní
Agropelety na kĚmenie – vyrobené z kvalitného chemicky
neošetrovaného lúþneho sena
„ vysoká stráviteĐnosĢ
„ znížený výskyt nežiaducich mikroorganizmov
„ nižšia nároþnosĢ na skladovacie priestory
„ predĎžená doba skladovania
„ vhodné pre kravy, kone ovce , kozy , králiky a iné bylinožravce.
BP - 140518
Rýchlenie,
pareniská
a skleníky
Prvý jarný mesiac marec mal tento rok
vážneho predchodcu už vo februári.
Drobným hospodárom mimoriadne
priaznivé počasie umožnilo uskutočniť
penzum predjarných prác
sa zakorenia predovšetkým ríbezle a josta.
Prirýchlime rebarboru.
Stačí nad ňu postaviť
dostatočne veľkú nádobu
obrátenú hore dnom. Rebarbora sa v mikroklíme
„rozbehne“.
Polievame iba v skleníku,
parenisku, fóliovníku. Vysiate ani vysadené semená
a rastliny vo voľnej pôde
v podstate nepolievame.
O všetko sa postará pôdna
vlhkosť, ktorá má v tomto
období vysoké hodnoty.
Aktuálne práce
v ovocnej záhrade
Predjarie
nastalo skôr
Š
tatisticky najzimnejší mesiac
február sa niesol
v znamení mierneho počasia. Všetka úroda
z predchádzajúcej sezóny
je už zozbieraná. Posledné
paštrnáky, čierny koreň,
kučeravý či ružičkový kel,
pór a ďalšiu nemrznúcu
zeleninu sme zužitkovali
v kuchyni.
Prechodné krátke zhoršenie počasia využívali
ovocinári napríklad
na vrúbľovanie v ruke
v pohodlí vyhriatej dielne,
o ktorom sme podrobne
písali v minulom čísle.
Záhradkári si predovšetkým spravili prehľad
v semenách. Tie sme si
pracovne rozdelili na dve
hlavné skupiny: semená
určené na predpestovanie
priesad a semená určené
pre výsevy do voľnej
pôdy. Sú roky, keď nemusíme na nič čakať. Rok
2014 je presne taký.
Ako sa darí
priesadám
Na parapete či v skleníku
sa darí priesadám papriky
a zeleru z januárových výsevov. Vo februári k nim
pribudli rajčiny a baklažány.
Na marec nám zostáva
výsev listovej zeleniny
určenej na predpestovanie
(šalát, kaleráb, kapusta,
kel), ďalej kvetových
zelenín (brokolica, karfiol),
9. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
a plodových rastlín (vysievame ešte rajčiny, baklažán, napokon uhorky).
Pikírujeme tie priesady,
ktoré presiahli štartovaciu
nádobu a je im tesno. Jednotíme ich do zakoreňovacích nádobiek. Papriky
rozsádzame po dvojiciach.
jám najideálnejšie korene
mrkvy, červenej repy
a vkladáme ich do voľnej
pôdy. Čoskoro sa na nich
obnovia ružice listov.
Vykonávame hrubé
a prístreškov. Odkrývame
kvetové záhony. Odstraňujeme rastlinné zvyšky
a kypríme pôdu.
V ovocnej záhrade predovšetkým vysádzame ovocné stromčeky a kríky drobného ovocia. Obnovíme
malinisko a jahodovisko
a zásobíme ich vyzretým
kompostom. Prevzdušníme pôdu okolo ríbezlí
a stromčekov. Uskutočňujeme rez ovocných drevín
a odstraňujeme múmiové
plody. Kontrolujeme
vrúble zozbierané v zime.
Je čas použiť ich, kým nevypučia. Rozmnožujeme
drobné ovocie drevnatými
odrezkami. Veľmi ľahko
Vhodné
termíny pre
biopestovateľov
Pre biopestovateľov sa
marcové obdobie výsadby začína v pondelok 10.
a utorok 11. marca kvetom. Pre výsadbu a výsev
listových rastlín sú vhodné
12. a 13. marec. Piatok
14. a sobota 15. marca sú
termíny na výsev a výsadbu plodových rastlín. Na
výsev koreňovej zeleniny
sú vhodné napríklad
pondelok a utorok 17. a 18.
marca, a dokonca ešte niekoľko ďalších termínov.
V aprílovom čísle sa
dočítate viac o vhodných
kombináciách hlavných
záhradných plodín, byliniek a kvetov. Urobte si
ešte raz dokonalý prehľad
v semenách a podrobný
plán výsadby. Pri takomto
nezvyčajnom vývoji predjarného počasia sa črtajú
až tri výrazné obdobia výsadby ešte pred zmrznutými, vďaka čomu istotne
zužitkujete všetky staré
zásoby semien a osiva.
JÁN LITVÁK
inzercia
Veľká zásielková služba
Vonku využijeme
pôdnu vlhkosť
Počasie nám umožňuje
pracovať aj vonku a siať,
sadiť a presádzať všetky
chladnomilné a mrazuvzdorné kultúry. Ide
predovšetkým o koreňovú
zeleninu, teda petržlen,
mrkvu, paštrnák, čierny
koreň. Ak by sa aj vrátila
zima, budú ochladenia
čoraz kratšie a vysiatym
semenám zatlačeným do
pôdy neuškodia. Naopak,
drsnejšie počasie zásobí
pôdu dostatkom vlahy.
Takisto môžeme do voľnej
pôdy vysievať špenát,
hrach a reďkovky, kôpor
a sadiť cibuľku, šalotku
i cesnak. Nezabúdame ani
na staré záhradné plodiny
ako bôb a cícer.
Vykopávame chren,
ktorý je zdrojom vitamínov. V tomto období sa
vyberajú zo zeme aj hľuzy
topinamburov, kapucínky
alebo napríklad menej
známeho čistca Sieboldovho.
Ak si plánujeme dopestovať vlastné semená, vyberáme zo zazimovacích
Obrovský výber rastlín do záhrady,
na balkón, terasu a záhradníckych pomôcok!
Zeleniny už aj na terase! Novinky:
Strapcovitý rajčiak Tomaccio
MultiFlora mini karfiol
Čerstvé a mäkučké karfiolové ružičky
pre gurmánov. Opakovane rodiaci
mini karfiol do kvetináča, debničky
aj do záhrady. Ľahký zber, v surovom
stave sa hodí aj do šalátov. Čerstvý
karfiol môžete oberať niekoľko
mesiacov. Deti ich pre svoj rozmer
majú zvlášť radi. Oberanie: jún, júl.
Dodávame silné rastliny
vo výživných téglikoch
665.87
Ak by sa aj vrátila
zima, budú ochladenia
čoraz kratšie a vysiatym
semenám zatlačeným
do pôdy neuškodia.
zemné práce. Zakladáme
živé či pokladané ploty
a vyvýšené záhony. Vyrezávame náletové dreviny.
Drevnú hmotu zužitkujeme pri stavbe opôr, pergol
5 ks
10 ks
Exkluzívna ponuka pre čitateľov Doma v záhrade:
5 ks MultiFlora karfiol a 2 ks Strapcovitý rajčiak Tomaccio
namiesto 15,75 EUR len 12,25 EUR!
Číslo tovaru: 683.80 Ušetríte 3,50 EUR
Nevídane sladké, zdravé rajčiny.
Na každom strapci sa urodí asi
10-15 medovo sladkých paradajok.
Zaujímavosťou je, že sa plody môžu
vysušiť, a tak sa nádherné chute
Stredomoria zachovajú aj po dobu
viacerých týždňov. Dodávame silné
rastliny v 10,5 cm črepníku
685.80
685.78
1 ks
2 ks
5,40 EUR
10,30 EUR
5,45 EUR
10,30 EUR
Sieberz, s.r.o., Veľká zásielková služba
Széchenyiho ul. 2000/11, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 550 05 05, Fax: 031 550 05 05, e-mail: [email protected]
www.sieberz.sk
BP - 140514
10. strana
OKRASNÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
Poslovia jari
Snežienka
letničkami, čím poskytujú
pastvu pre oči po celý rok.
Aby tulipány vždy načas
pekne zakvitli, odporúča
sa cibuľky vyberať každé
2-3 roky. Inak by sa zahustili a zoslabli. Cibuľky sa
udržujú v suchej miestnosti. Vysádzajú sa v septembri iba silné, nepoškodené
kusy. Mäkké a zhnité treba
vyhodiť.
Pôsobí nežne a krehko.
Napriek tomu sa v nej
skrýva neobyčajná sila.
Vydrží mrazy až do -10
°C. Je to vraj preto, lebo v
dávnych časoch snežienka prejavila ľútosť nad
snehom, ktorý prosil iné
kvety o farbu. Nevyhovel
mu žiaden, iba snežienka, ktorá mu darovala zo
svojej belostnej krásy. Od-
vtedy snežienke neublíži
žiadny mráz ani sneh.
No má aj jednu zvláštnu
schopnosť. Snežienka
dokáže uvoľniť nahromadenú energiu, čím roztápa
sneh okolo seba. Pripravuje si takto priaznivé podmienky na kvitnutie. Nie
je žiadnou raritou, ak ju vidíme kvitnúť už koncom
februára. Dokonca tento
rok kvitla na chránených
miestach už v januári.
Zvyčajne kvitne od marca
do apríla. Vyrastie až do
výšky 20 cm. Snežienky
vyrastajú v trsoch, niekedy
tvoria porasty na lúkach
a v lesoch. Pestuje sa aj
v záhradkách, hlavne na
okraji záhonov, kde pôsobí
veľmi dekoratívne. Má
rada vlhkú pôdu, ale príliš
mokrú a ťažkú pôdu neznáša. V našich podmienkach rastie iba jeden druh,
ale poznáme snežienky
kaukazské, maloázijské
alebo pyrenejské. Pri
manipulácii si treba dávať
pozor, lebo snežienka je
jedovatá.
Narcis
Žlto rozkvitnuté narcisy
vnášajú veselosť a
radosť do života
záhrady. Ale ako
sa k nám dostali?
Podľa starogréckej legendy
krásny mládenec Narkissos
rád obdivoval
svoju krásu vo
Hyacint
Sú prvými poslami jari, po šedivej zime očaria každého farbami. Sú
to všestranné cibuľoviny. Skrášľujú parky, záhrady, námestia. Môže
sa z nich tešiť každý, kto si ich na jeseň zasadil do pripraveného
záhonu. A nielen tam. Môžu byť zasadené aj do trávnika, pod
stromy a v ozdobných kvetníkoch
vodách jazera. Raz si nedal
pozor, padol do vody a
utopil sa. Na tom mieste
vyrástol kvet, ktorý nesie
po ňom meno - narcis.
Časom sa vypestovalo
40 druhov a 27 000 odrôd,
ktoré sa líšia tvarom a
veľkosťou kvetu. Spomenieme napríklad plnokveté
narcisy, narcisy s
dlhou alebo krátkou korunkou,
cyklámenové či
orchideokveté
narcisy.
Nie sú náročné
na pôdu, ale
prihnojovanie
by im ublížilo. Sadia
sa do záhonov alebo pod
stromy. Neodporúča sa ich
sadiť do trávnika. Narcisy
po odkvitnutí potrebujú
vegetačný pokoj. Skoré
skosenie listov spolu s
trávnikom by oslabilo
cibuľky a budúcoročné
kvitnutie. Narcisy majú
rady svoje pôvodné stanovište, cibuľky netreba
vyberať. Najkrajšie kvitnú
až po 3 - 4 rokoch od zasadenia. Krásne kvitnú aj v
črepníkoch. Keď sa objavia
lístočky, dáme ich na slnečné, ale chladné miesto.
Po objavení púčikov môže
byť už rastlinka premiestnená do interiéru.
Tulipán
Oddávna patril medzi
obľúbené kvety tureckých
sultánov. Veď názov a
tvar turbanu odvodili od
tohto vznešeného kvetu.
Jeho domovom je Malá
Ázia a do našich končín
sa dostal vďaka tureckým
nájazdom. Veľmi rýchlo sa
udomácnil aj v záhradách
šľachty. Krása tulipánu
inšpirovala aj ľudových
umelcov. Spodobnili ho v
maľovaných ornamentoch
či vo výšivkách. Najväčší
tulipánový ošiaľ však zaznamenali v Holandsku v
17. storočí, kde sa za jednu
cibuľu ponúkali horibilné
sumy či celé majetky. Aj
z tulipánov je v ponuke
ohromné množstvo odrôd
a druhov. Svätým grálom pestovateľov je však
stále nevyšľachtený čierny
tulipán.
Tulipány sa často vysádzajú spolu s narcismi a
inými cibuľovinami. Spolu
vytvárajú nádherné vzorové koberce, ktoré sa časom
prestriedajú s rôznymi
Názov kvetu je tiež gréckeho pôvodu. Podľa starej
legendy boh Apolón a boh
vetra Zefiros súperili o
priazeň spartského princa
Hyakinta. Mladík si zvolil
Apolóna a urazený Zefiros mu spôsobil smrteľné
zranenie pri hode diskom.
Z krvi princa vyrástli prvé
kvety hyacintu. Krása
princa sa premietla aj
do krásy a opojnej vône
kvetu.
Z pôvodne modrej odrody
sa vyšľachtili biele, ružové, fialové... Rastlina je
veľmi náročná na výživnú
pôdu, preto je aj pestovanie náročnejšie. Odráža sa
aj v cenách: cibule hycintu
sú robustnejšie a drahšie
ako tulipánové. Pri sadení
treba vykopať väčšiu
jamu, lebo cibuľa je z roka
na rok väčšia. Hyacinty sa
v posledných rokoch stali
obľúbenými izbovými
kvetmi.
Po ich rozkvitnutí je silno
prevoňaná celá miestnosť,
preto je dôležité občas
vyvetrať. Po odkvitnutí
kvetináč dáme do tmavej a
suchej miestnosti. Zeminu
pravidelne zalievame,
aby bola mierne vlhká.
Vegetačný pokoj sa končí,
keď sa rastlinke objavia
prvé lístočky. Vtedy ho
opäť môžeme dať do izby
a tešiť sa na rozkvitajúci
zázrak.
RENATA KUBEČKOVÁ
IZBOVÉ RASTLINY
Doma v záhrade
zálievok môžeme podstatne prispieť k ich zmohutneniu a rozkošateniu.
Zelené pľúca
domácnosti
Vplyv izbových
kvetov na zdravie
Jednou z podmienok harmonického života je aj
prítomnosť izbových kvetov. Predstavujú kúsok
prírody v interiérových podmienkach. Za dobrú
starostlivosť sa kvety odmenia nielen krásnym
a zdravým vzhľadom, ale vykonávajú aj viacero
užitočných služieb pre zdravie človeka. Poďme
sa bližšie pozrieť na to, ktoré to sú
I
zbové kvety majú
rad zdraviu prospešných vlastností,
ktoré si treba pripomenúť. Produkujú kyslík
a zároveň odstraňujú z
ovzdušia v miestnosti oxid
uhličitý a na svojich listoch
zadržiavajú prach. Z listov
sa uvoľňuje aj vodná para,
čím sa obsah vlhkosti
vo vzduchu zvyšuje na
potrebnú úroveň. Je to
dôležité hlavne v zime,
keď počas vykurovacieho obdobia vykurovacie
telesá vysušujú vzduch, čo
podporuje vznik rôznych
dýchacích ochorení. Tu sa
dobre uplatňujú kvety s
veľkými listami, ktoré sú
výbornými zvlhčovačmi
vzduchu. Obľúbeným
kvetom je papraď Asplenium. Zo svojej zálievky je
schopná vrátiť až 97 %
vlhkosti do okolitého
vzduchu. Najúčinnejším
zvlhčovačom je vodná
palma (Cyperus). Väčší
exemplár tejto palmy v
dobre vykúrenej miestnosti vstrebe aj niekoľko litrov
vody, čím následne z listov
uniká veľké množstvo vlhkosti. V porovnaní s rôznymi človekom vyrobenými zvlhčovačmi vzduchu
sú rastliny nenahraditeľné
a predovšetkým nimi produkovaná para je zdravá a
sterilná.
Živé steny
v miestnosti
Krásu a využitie interiéru
vyzdvihujú aj živé zelené,
steny, ako napríklad lopatkovec (Spathiphyllum),
Aspidistra alebo svokrine jazyky (Sansevieria).
Decentne dokážu rozdeliť
miestnosť na funkčné celky, kde svojím pôsobením
umocňujú pocit súkromia
a intimity. Vhodné sú tiež
Aj v domácom prostredí nám hrozia zdraviu
škodlivé látky, ktoré na
nás útočia z rôznych strán.
Vyprchávajú z kobercov,
drevotrieskového nábytku
a zo stien do ovzdušia.
Najlepšími čističmi a
bojovníkmi proti škodlivinám sa opäť ukázali
kvety. Proti formaldehydu
sa osvedčila chryzantéma
(Chrizantémum L.) alebo
gerbera (Gerbera). Svojimi
krásnymi kvetmi nielen
rozjasnia okolie, ale dobre
pohlcujú trichlóretylénové
výpary a benzén. Gerbera
výborne prečistí vzduch
aj od exhalátov produkovaných fajčiarmi. Niektoré
rastliny ako filadendrón,
brečtan a dracéna vedia znížiť koncentráciu
nečistôt až o 50 – 70 %.
Ďalšími bojovníkmi proti
formaldehydu sú aloe vera
(Aloe barbadenzis), zelenec
(Chlorophytum elatum) a
filadendrón (Phylodendron
selloum). Fikus malolistý si
poradí aj s výparmi z lakov
a čistiacich prostriedkov.
Amoniak a čpavok sa uvoľňujú pri čistení dlaždíc a
leptajú sliznicu. Pomocníkmi proti ich účinku sú
antúria (Anthurium) a Rhapis excelsa - známa aj pod
názvom Lady Palm.
Kvety
a elektrosmog
Elektormagnetické žiarenie
pôsobí všade okolo nás.
Ak je ho priveľa, vzniká
takzvaný elektrosmog,
ktorý pôsobí škodlivo na
naše zdravie. Jeho zdrojom
sú elektrické spotrebiče
a prístroje v prevádzke.
Aj tu nám účinne pomôžu
naši zelení priatelia. Medzi
najväčších hltačov elektrosmogu patria kaktusy a vo
všeobecnosti sukulenty.
Patria sem kaktus saguaro
(Carnegiea gigantea) a
stĺpovitý kaktus (Cereus
peruvianus) – znižujú
škodlivé účinky elektromagnetického vyžarovania.
Sú to veľmi nenáročné
rastliny. Vyžadujú svetlé
miesto a minimálnu zálievku. Prírodnými pohlcovačmi elektrosmogu sú aj
svokrine jazyky (Sansevieria), brečtan a paprade.
11. strana
Zaujímavosti
 Vedeli ste, že kvety
sa ako interiérové
doplnky používali
pred viac ako 5000
rokmi? Dôkazom
toho sú archeologické vykopávky v
Číne, kde sa našli
prekrásne terakotové nádoby na
pestovanie veľkých
rastlín.
 Papraď Asplenium
je zo svojej zálievky
schopná vrátiť až
97 % vlhkosti do
okolitého vzduchu.
 Najúčinnejším
zvlhčovačom je
vodná palma (Cyperus).
 Gerbera výborne
prečistí vzduch od
cigaretového dymu.
 Filadendrón, brečtan a dracéna vedia
znížiť koncentráciu
nečistôt až o 50 –
70 %.
 Medzi najväčších
hltačov elektrosmogu patria kaktusy
a vo všeobecnosti
sukulenty.
RENATA KUBEČKOVÁ
inzercia
Medzi najväčších
hltačov
elektrosmogu
patria kaktusy
a sukulenty.
popínavé rastliny, ktoré
pôsobia zmäkčujúco a
zakryjú ostré hrany nábytku. Do tmavých kútov
môžete umiestniť rebrovku rôznolistú (Blechnum
spicant), figovník (Ficus),
ananás (Ananas comosum), šefleru (Schefflera),
aglaonému (Aglaonema).
No aj rezané kvety sú
dobrou voľbou. Pomocou
vhodných črepníkov,
výživnej zeminy, dobre
nastavených intervalov
BP - 140516
12. strana
VČELÁRSTVO/OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
viie
v
ette
e, ž
e,
že
e?
Včely,
čmeliaky
a cukor
v nektári
Pri spontánnom kvitnutí čerešní dochádza
často k poškodeniu
jarnými mrazíkmi a
je veľmi dôležité, aby
každý nepoškodený
kvet bol opelený.
Aj pri samoopelivých
odrodách zohrávajú
včely dôležitú úlohu.
Je dokázané zvýšenie
úrody.
opeľovačov. Pri zaraďovaní
cudzoopelivých odrôd sa
žiada prisunúť štyri včelstvá na každý hektár. Aj pri
samoopelivých odrodách
zohrávajú včely dôležitú
úlohu. Pri prisunutí aspoň
jedného včelstva na rovnakú plochu je dokázané
zvýšenie úrody. Zdôvodňuje sa to menšou príťažlivosťou kvetov višní pre včely
a kratším účinným opeľovacím obdobím.
Opeľovanie ovocných druhov
je nemysliteľné bez včely
medonosnej a čmeliakov. Závisí
od nich nielen množstvo plodov,
ale aj ich kvalita. Niektoré
odrody sú samoopelivé,
ale množstvo odrôd závisí
od vhodného opeľovača
a dostatočného počtu včiel
P
ri výbere opeľovačov treba brať do
úvahy obdobie kvitnutia, dozrievania
a príťažlivosť pre včely.
Jablone
Sú cudzoopelivé a vyžadujú
opelenie inou odrodou.
Sklon k samoopelivosti,
ktorá sa pri niektorých odrodách vyskytuje, nemožno
u nás považovať za hospodársky spoľahlivú. Vzájomná inkompatibilita odrôd je
vzácna. I napriek tomu pri
výsadbách vzájomne kombinujeme vybrané odrody
s poznaním ich peľovej
znášanlivosti.
Iný problém predstavujú
triploidné odrody, napríklad Jonagold, Boskopské
červené, Mutzu, Sir Prize,
ktoré nemôžu byť zaradené
ako opeľovače a vyžadujú
kombinovanie minimálne
s dvoma ďalšími odrodami.
V kvetoch jabloní je obsiahnutých 25 kilogramov
cukru v nektári na hektár.
Na zabezpečenie dobrého
opelenia jabloní na takejto
ploche postačia 2 včelstvá.
Hrušky
Sú cudzoopelivé, ale pri
niektorých odrodách, ako
napríklad Konferencia, sa
častejšie vyskytuje samoopelivosť. Kvety hrušiek sú
pre včely podstatne menej
atraktívne ako kvety jabloní.
Aj pri hruškách sa vyskytujú
triploidné odrody, napríklad
odroda Lucasova. Opeľova-
Slivkoviny
Najmenej cukru
v nektári je v kvetoch
hrušiek, vysoký podiel
cukru je v nektári
sliviek, najviac je ho
v kvetoch malín.
Medzi prvými ovocinami
kvitnú v našich podmienkach mandle (na snímke).
väčších záhradách je dôležité, aby vysadená odroda
priamo susedila s vhodným
opeľovačom. Je to najmä
preto, že pri spontánnom
kvitnutí čerešní dochádza
často k poškodeniu jarnými
mrazíkmi a je veľmi dôležité, aby každý nepoškodený
kvet bol opelený. Na jeden
hektár výsadby čerešní
sa počíta s prísunom 3-4
včelstiev.
Višne
če zaraďujeme obdobne ako
pri jabloniach – dbáme na
zhodu kvitnutia. V kvetoch
hrušiek je obsiahnutých
iba päť kilogramov cukru
v nektári na jeden hektár. Zo
všetkých ovocných druhov
je to najmenej.
Čerešne
Okrem odrody Stella
a Lapins sú všetky u nás
pestované odrody čerešní
samoopelivé. Pri výbere
odrôd sa odporúča dbať
na možnú neznášanlivosť
a obdobie kvitnutia. Aj vo
Sú tetraploidným ovocným
druhom. Popri samoopelivých odrodách, ako sú
napríklad Fanal, Morela neskorá, Favorit, Meteor alebo
Korai, sa v praxi rozširujú aj
odrody cudzoopelivé, ktoré
sú nenáročné na vhodných
Med –
čo o ňom
možno neviete
IVAN HRIČOVSKÝ
 Jedna včela prispeje počas svojho
života (asi šesť týždňov) k vytvoreniu
menej ako lyžičky medu. Doslova sa
upracuje na smrť.
 Jedna včelia kolónia vyprodukuje za
leto zhruba 20 kilogramov medu,
čo predstavuje asi milión ciest za
nektárom.
Sladíme ním od dávnych
čias. Stále populárny je
nielen pre výnimočnú chuť,
ale aj liečivé a kozmetické
účinky, za ktoré vďačí
množstvu obsiahnutých
prospešných látok.
 Med, ktorý je potravou včelstva počas
zimy, vyrábajú včely z nektáru, ktorý
zbierajú z rastlín a pritom ich aj opeľujú. Až 80 % produkcie bavlny priamo
závisí od včiel. Až 90 % opeľovania
vôbec zaobstarávajú včely. Zaujímavosťou je, že nektár niektorých rastlín
(napr. tekvice) zbierajú iba určité
včely.
 Ak sa chce jedna včielka vrátiť do
úľa s plným medovým vačkom, musí
navštíviť asi 1500 kvetov.
 Keď je už med uložený v pláste,
robotnice pri ňom trepocú krídelka-
Opeľovanie včelami je
nevyhnutné aj pri samoopelivých odrodách. Odporúča
sa zaradiť 2-3 včelstvá na
hektár. Z odporúčaných
odrôd sú samoopelivé
odrody Čačanská najbolja,
President. Z ringlôt je cudzoopelivá Zelená ringlota.
Pri výsadbe aj cudzoopelivých odrôd sa odporúča
umiestniť 3-4 včelstvá na
hektár. Umocnenie opelenia
zabezpečíme striedaním
odrôd, ktoré sa navzájom
opeľujú.
Pri slivkách je vhodná
kombinácia aj v záhradkách
vysadením stromčekov
odrody Čačanská lepotica
a odrody Čačanská najbolja.
Slivka poskytuje okolo 70
kilogramov cukru v nektári
na hektár.
Ako si môžete overiť kvalitu medu
mi. Odparí sa tak z neho voda a med
nadobudne sirupovitú konzistenciu.
Potom včely plást uzavrú voskom.
Naberte si med na lyžičku a pokvapkajte
ho liehom. Ak sa rozpustí, je pravý. Na
dne lyžice by mala ostať usadenina. Ak
neostane, med nie je kvalitný.
Ak vám med skryštalizoval, neznamená
to, že nie je kvalitný. Ak ho chcete mať
opäť tekutý, postavte pohár s medom do
hrnca s teplou vodou, nie však viac ako
50 ºC, lebo by sa znehodnotili niektoré dôležité látky, napríklad vitamín C,
ochranné látky, ktoré zabraňujú šíreniu
mikroorganizmov, či éterické látky. (mv)
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
Načúvajte
Nie je to len neživý nános
zvetraných hornín, ale živý
organizmus
V
ďaka pôde
máme čo dýchať, jesť a kam
zložiť hlavu
pred nečasom. Bez nej by
tu boli iba pusté skaliská
a voda bez akéhokoľvek
života. Ak sa v najbližšom
čase priberiete vziať do
rúk motyku alebo rýľ,
spomeňte si na to, že idete
zasahovať do mikrosveta,
na ktorom stojí všetko
okolo nás.
Akú pôdu máte?
Mnohé o kvalite pôdy
vyjaví pohár s vodou.
Rozmiešajte v ňom vzorku
zeminy odkopanej z hriadky a sledujte, ako rýchlo sa
mútna voda začne usádzať.
Ak obsahuje mnoho piesku,
už po minúte môžete sledovať drobné zrniečka, ako sa
usádzajú na dne. Voda sa
v priebehu hodiny či dvoch
vyčíri, o chvíľu je všetko
na dne. Čím rýchlejšie sa
zrniečka usadia, tým väčšiu
starostlivosť pôda vo vašej
záhrade vyžaduje. Piesčité
pôde
zeminy rýchlo prichádzajú
o živiny a ešte rýchlejšie
sa z nich tratí voda. Sú
vzdušné a ľahké, rýchlo sa
na jar zahrievajú, avšak bez
pomoci človeka priveľmi
nezarodia. Cibuľa, cesnak,
hrášok a fazuľa ich milujú,
zvyšné druhy zeleniny iba
dokážu tolerovať.
Pôda, ktorá vytvorí
v priebehu pol dňa na dne
pohára gradujúce vrstvičky
jemných častíc rôznych
farieb a zrnitostí, patrí
medzi najúrodnejšie. Je to
hlinitá zem, ktorá dobre
absorbuje živiny z ekosystému a statočne hospodári
s vodou. Či sa jej farba
uberá k žltkavým, červenkastým, hnedastým či
tmavým tónom, to jej vlastnosti neovplyvňuje. Ak je
v dobrej kondičke, rastie
v nej všetko do krásy a úžitku. Triešti sa na hrudky
a priam prekypuje životom.
Najviac by azda o hlinitej
pôde vedela rozprávať
mrkva. Je ako semafor,
ktorý vám naznačí, že máte
sme chceli, mohli by sme
povedať, že práve humus
je tými ostatkami. Voňajúci
po zmoknutom bukovom
lese v jeseni, pružný, vlhký
a hrejúci. A predsa rozptýlený v jemných čiastočkách
všade v pôde okolo nás.
Koľko humusu je v zemine
na hriadkach? Keď vodný
živel odhalil jej štruktúru,
oheň vyjaví množstvo
humusu. Nechajte vzorku
zeminy dokonale vyschnúť
niekoľko dní na okennom
parapete. Potom ju rozbite
na prach, odvážte a zohrievajte nad plameňom,
kým vám nos neprezradí,
že všetky tie úžasné vône
života prestali cirkulovať
vzduchom. Ak po vychladnutí vzorku odvážite, zistíte, koľko životodardného
humusu ste v pôde premenili na neživé minerály.
Kým z lesnej hrabanky by
vám nad plameňom azda
nič nezostalo, z lúčneho
úhora by ste spálili šestinu
a z neúrodného kyslého ílu,
na ktorom ani byliny rásť
nechcú, by neubudlo takmer nič. Tento experiment
by mal byť pre vás posolstvom. Poznáte ten príbeh
o dvoch záhumienkaroch,
z ktorých jednému z roka
na rok za brázdou klesá ho-
rizont a druhému sa dvíha?
To jeden z nich statočne
hnojí, aby vrátil do zeme
viac, ako vzal, a druhý iba
naťahuje ruky.
Živiny v rovnováhe
Sedliacky rozum nemusí
nazerať do skúmaviek
v laboratóriu, aby vedel, čo
v zdravej pôde chýba a čo
nie. Vie, že v jeseni patrí
na hriadky hnoj a kompost
a v zime ich treba posýpať
drevným popolom z piecky.
Keď sa všetko pod ťarchou
dažďa prepadne do zeme,
všetky plodiny budú mať
dostatok živín. Pre rozvoj
koreňov, rast listov i pre
násadu kvetov, dozrievanie
plodov a tvorbu semien.
Koľko z pôdy vyberieme,
toľko toho musíme vrátiť
späť. Ak sa však problém
ukrýva pred zrakom,
treba povolať odborníkov,
ktorí v laboratóriu nazrú do
vzoriek. Nielen oni sa však
zaujímajú o pôdu, aby zistili, či ju treba prisoliť bórom,
dodať jej mangánu alebo ju
treba privápniť. Biológov
odnepamäti zaujíma, čo sa
deje v tmavom svete pod
povrchom. Mikroskopom
nazerajú do tajomného
života mikroorganizmov,
aby spoznali, ktoré sú nám
13. strana
Možno typ pôdy
zmeniť? Áno, ale iba
načas. Piesčitú pôdu
zlepší kompost, ílovitú
piesok a popol.
prospešné a ktoré nie.
Počuli ste už niekedy
o baktérii menom Mycobacterium vacae? Lieči astmu,
rakovinu, depresiu, malomocenstvo či tuberkulózu.
Stimuluje rast neurónov
a keby ju človek sám vedel
zo zeme povyberať spomedzi ostatných, bol by vari
nesmrteľným.
Takýchto zázrakov je
v pôde nespočet a o mnohých dodnes netušíme, aké
je ich poslanie v prírode.
Jedny rozkladajú zložitejšie organické materiály na
jednoduchšie, iné vysávajú
z pórov pôdy dusík, aby ho
uväznili pod zemou a ďalšie zasa spôsobujú nepekné
nemoci, akou je neslávne
známy tetanus.
Kto si dovoľuje vravieť, že
hlina zamazáva len podošvy topánok?
MILAN GIGEL
inzercia
tú najlepšiu zem v okolí.
Ak zostáva voda v pohári
mútna i po dni či dvoch,
zaiste máte v záhrade íl,
ktorý je ťažký, studený
a jeho najväčším nepriateľom je sucho. Stačí prudké
pohladenie slnečnými lúčmi a povrch takejto pôdy
sa mení na pevnú kôru,
húževnatú sťa kameň. Pod
jej ťarchou sa dusí všetok
život a záhradkár má čo
robiť, aby z nej dostal to
najlepšie. Mnohé druhy
zeleniny v nej dokážu
prežívať, avšak iba vďaka
šikovnosti záhradkára.
Humus dáva život
Humus je čiastkou kolobehu života. Každý živý
tvor – živočích i rastlina - sa
musí na sklonku svojho
bytia rozpadnúť. Či už ide
o drobnú baktériu, vláknitú
hubu, lezúci hmyz, chrumkavú zeleninu, sladučké
ovocie, vtáča, čo šteboce
na streche či o človeka. Iba
tak môže na ich ostatkoch
vzniknúť nový život. Ak by
BP - 140106
14. strana
DROBNOCHOV
Doma v záhrade
Čo robiť, keď kury
nechcú niesť?
Stáva sa to mnohým. Tešia sa
na domáce vajíčka, a kury namiesto
toho, aby sadali do hniezd, venujú
sa kadejakým iným kratochvíľam. Vo
väčšine prípadov však vina padá na
drobnochovateľa. Nedokáže nahliadnuť
do slepačej duše alebo prehliadol dôležitý
signál? Ako dať veci do poriadku?
S
ú to hormóny, ktoré
riadia znášku a nie
je v moci sliepky
rozhodnúť sa, že
z trucu prestane znášať
vajíčka. Ak je v dobrej kondícii a má všetko pre to, aby
mohla rozvinúť miniatúrny
zárodok z vaječníka na vajíčko v krehkej škrupinke,
stane sa tak.
Práca nielen pre
detektíva
Hybridná nosnica dospieva
v 22. týždni od vyliahnutia a začína so znáškou.
Zdrobneným plemenám
kúr to trvá o nejaký týždeň
kratšie, mohutným ťažkým
o dva či tri dlhšie. Všetky
však naštartujú cyklus
znášania a dá sa naň spoľahnúť.
Ak vajíčka v kuríne chýbajú, treba zistiť, či nemohli
zmiznúť po znesení. To,
že by sliepky zožrali samy
seba, keby vedeli, že sú
z mäsa, sa nehovorí len tak
do vetra. Ak niektorá z nich
príde na to, že vajíčka sú
chutné, čochvíľa podľahne tomuto zlozvyku celý
kŕdeľ. Vajíčka zmiznú aj so
škrupinami, len sem-tam
sa objaví drobný fľak od
žĺtka. Vyriešiť to možno iba
nožom.
Vajíčka však chutia aj mačkám, ktoré na rozdiel od
kuny prichádzajú na istotu
v každú dennú hodinu.
Zájsť do kurína cez víkend
každú pol hodinu sa na
začiatku pátrania vyplatí.
Niekedy to vyrieši všetky
obavy a podozrenia.
Smädná sliepka
nenesie
Ak človek na túre vysmädne a studnička je
v nedohľadne, stráca silu,
aby sa vyštveral na bralá,
ktoré sa pred ním týčia.
Sliepka je na tom rovnako.
Potrebuje sa napiť dosýta,
aby sa cítila dobre a popri
tom potrebuje ešte aj čosi
navyše, aby mala z čoho
vyrobiť vajíčko. Možno ste
si to nikdy neuvedomili, ale
tri štvrtiny z jeho hmotnosti
tvorí voda.
Zamrznutá ľadová kryha
na miske s vodou je pri
napájaní rovnakou bariérou
ako prehriata voda v napájačke v letných mesiacoch.
Kým k prvej sa sliepka
nedostane, druhú tvrdošijne odmieta, pretože smäd
neuhasí. Nosnice preto
vyžadujú neobmedzený
prístup k čerstvej vode, čo
je omnoho jednoduchšie
možné zariadiť v lete ako
v zimných mesiacoch.
V tuhých mrazoch tak treba
vyjsť do dvora i trikrát
denne.
Obezita nosniciam
nesvedčí
Každý, kto kŕmi obilím
alebo kŕmnou zmesou, by
sa mal naučiť používať
váhu alebo odmerku. Tieto
krmivá sú natoľko koncentrované, že kura bez dozoru zaručene stučnie. Nech
by sa na lúke akokoľvek
štedro napchávala pastvou,
hmyzom a červami, stále
by bola fit. Život v kuríne
s mŕtvym výbehom je ako
život človeka v ére civilizačných chorôb.
Tučná sliepka znáša
menšie vajíčka ako štíhla
rovnakej fajty a mohol by
to potvrdiť nejeden gazda,
ktorý sliepkam naordinoval úsporné kŕmenie. Malé
vajíčka sa začali zväčšo-
za nové. Vajíčka musia
počkať, pretože bielkoviny
sa musia zužitkovať na
výrobu nového peria. A to
nejaký čas potrvá. Ak boli
kurčatá liahnuté v nesprávnom čase, neraz sa stáva, že
ich táto povinnosť zastihne
v nevhodnom čase.
Podvýživa vznikne aj
vtedy, ak sliepky nemajú
prístup ku gritu. Potrebujú
mať vo svalnatom žalúdku
drobné kamienky a piesok, aby ním obilie a šrot
rozomleli a mohli z neho
v črevách prijať živiny.
Tučná sliepka znáša
menšie vajíčka ako štíhla
rovnakej fajty a mohol
by to potvrdiť každý, kto
sliepkam naordinoval
úsporné kŕmenie.
vať a početnosť znášky
postupne narástla. Tuk
tlmí hormóny a v pritesnom bruchu niet miesta
pre vajíčka. Ak je kura
pritučná, neznáša vôbec.
Taká sliepka je plná masti
a polievka z nej je prisilná
aj pre človeka zmoreného
prácou.
Odpichnite sa od miery 55
gramov obilia na kus a to
dvakrát denne. Ráno vo
forme šrotu, večer ako celé
obilie. Ak k tomu pribudnú
Zdravie
je nadovšetko
zvyšky z kuchyne, dávku
treba o čosi priškrtiť.
Niekedy sliepka
nemá dosť síl
Ani hladné sliepky neznášajú, pretože by to bolo na
úkor ich tiel. Vápnik z kostí,
bielkoviny zo svalov,
a z veselej kury je podchvíľou úbohá troska.
Ochranný mechanizmus
ich bráni pred vyčerpaním.
A to nielen vtedy, ak v žalúdku od hladu vyhrávajú
cigáni. Nároky na kŕmenie
rastú v tuhej zime, keď telo
potrebuje dostatok energie
na zahriatie.
To platí obzvlášť v zle
vetraných kurínoch, kde sa
para zráža na perí a premáča ho tak, že hydina trpí
chladom. Podobné je to aj
vtedy, ak musí telo bojovať
s parazitmi alebo chorobami.
Sliepka nemá čas myslieť
na znášanie ani vtedy, keď
pŕchne a mení staré perie
Každý správny kurín má
pod bydlami trusnú dosku,
ktorá je pre drobnochovateľa hygienickou stanicou.
Stačí skúmavý pohľad,
a krv v truse okamžite upozorní na to, že kŕdeľ bojuje
s kokcidiózou. Rovnakým
spôsobom možno odhaliť aj
iné druhy vnútorných parazitóz, pre ktoré existujú
veterinárne liečivá.
Ak sa k takejto náprave pridá aj úprava črevnej flóry
probiotickým prípravkom,
kŕdeľ sa zotaví pomerne
rýchlo. Sanitárny zásah
však žiada okrem kurína
i výbeh, aby sliepky parazitózou netrpeli opakovane.
MILAN GIGEL
RADY DO ZÁHRADY
Doma v záhrade
Hriadky chránime
pred časom i nečasom
My záhradkári sme už raz takí.
Chceme čo najviac predĺžiť
pestovateľskú sezónu a dať
šancu aj tým druhom zeleniny,
ktoré by v našej klíme nestihli
dozrieť. Netrpezlivo čakáme
na deň, keď jar pokorí zimu
a s rovnakým napätím ju
odsúvame, keď prichodí po
jeseni. A v tom nám pomáha
výbava, ktorá s dobrou taktikou
dokáže zázraky
J
e to, akoby sme páchali
malý podvod na prírode. Zaodejeme hriadku
pod ochranný štít
a vytvoríme klímu, ktorá v
okolí nemá páru. Zachytíme
slnečné lúče, pribrzdíme
kolobeh vlahy a vytvoríme svet, z ktorého máme
nesmiernu radosť.
Netkaná textília
Niet záhradkára, ktorý
by ju nemal pripravenú
v pohotovosti. Netkaná
textília je jemnučký štít,
ktorý možno rozbaliť na
počkanie. Ochráni záhon
pred nočnými mrazíkmi,
spomalí odparovanie vlahy
a urýchli zahrievanie pôdy
v skorých jarných mesiacoch. Pri ťažkých pôdach
utlmí tvorbu prísuškov
a keď sa začnú rojiť drobné
škodce, aby započali svoje
poslanie, narazia na bariéru,
cez ktorú sa dostanú iba tie
najzdatnejšie. Je ako jemná
pavučinka, s ktorou nemožno nič pokaziť.
Ak ste jej doposiaľ neprišli
na chuť, vyskúšajte ju tento
rok pri rýchlení zimujúceho
špenátu a poľníčka, prikryte
ňou zelenú cibuľku, ktorú
ste do zeme napichali ešte
v jeseni a nariaste ju nad
hriadkou s včasnou karotkou, aby čo najskôr poputovala do hrnca. Ak ju vietor
nepotrhá, je takmer večná.
Chráni pred chladom,
chráni pred horúčavou,
môže byť na záhone od jari
do jesene.
Fóliový bunker
Niet dostupnejšej taktiky na
rýchlenie reďkoviek, šalátu
a drobnolistých zelenín
ako zakryť na hriadke ich
výsevy fóliovým bunkrom.
Je ako tunel s kovovou či
drevenou konštrukciou,
ktorý je potiahnutý fóliou. Môžete ho v priebehu
sezóny sťahovať z miesta
na miesto, môžete ich mať
niekoľko. Vždy zakrývajú
v malých záhradkách, kde
nieto priestoru pre pevné
umiestnenie ochrany.
Klimatizačná
bunka
Kto by ju nepoznal z éry
sedemdesiatych rokov. Štyri
vysoké kolíky zapichnuté
do zeme a vedľa jedného
z nich rúrka z PVC. Na tom
natiahnutý rukáv z fólie
a dnu sa statočne týčia
mocné výpestky paradajok,
papriky, baklažánov a uhoriek. Vždy po dve či štyri,
uviazané ku kolíku.
Klimatizačná bunka je ako
fóliovník pre chudobných,
ktorého teplo si užijú iba
rastliny v ňom pestované.
Začínajú ako priesady uzavreté pod fóliou. Čím vyššie
rastú, tým viac je isté, že
leto prichádza v plnej sile.
Klimatizačnú bunku otvárame čoraz väčšmi, až kým jej
fóliu nezosunieme kdesi do
výšky kolien. Vtedy už sa
teplomilné rastliny i v záhradke cítia ako doma.
Tento kolobeh sa opakuje
každý rok. Kto si raz na klimatizačné bunky privykol,
ten to už inak ani neskúša.
15. strana
o voľbu medzi plastom
a sklom. S novými materiálmi prichádzajú aj nové
vlastnosti.
Predstavte si fóliovník, ktorý nedusí hriadky vo svojich
útrobách súvislým kusom
tenkého igelitu. Pokrytý je
pásmi štruktúrovanej viacvrstvovej fólie so vzduchovými medzerami – akoby na
ňom boli uložené obrovské
šindle. Podchvíľou medzi
ne zaveje vetrík a vyvetrá
sparený vzduch. A ak v noci
prituhne, fólia funguje ako
izolácia.
Pôsobí robustne, je trvácny
a rastliny v ňom sú chránené pred úpalom.
Najväčší rozmach zažívajú
polykarbonátové skleníky,
dodávané na trh vo forme
stavebnice. Nepotrebujú
podmurovku, komôrkovými výplňami výborne izolujú pred nárazmi mrazov
a sú také ľahké, že nedá
mnoho úsilia premiestniť
ich z miesta na miesto.
Obľúbili si ich hlavne
záhradkári v podhorských
oblastiach, kde sa každý
hrejivý deň navyše skutočne
počíta. Tu sa však vyplatí
Vzduch vo vnútri sa
začne v slnečnom
dni prehrievať
i napriek tomu,
že na teplomere je iba
osem stupňov.
iba jeden riadok starostlivo
okopanej pôdy s drobnými
rastlinkami derúcimi sa na
svetlo sveta.
Je omnoho účinnejší ako netkaná textília. Keď zozbiera
dostatok slnečných lúčov
a teplom nabije zem, vzduch
vo vnútri sa začne v slnečnom dni prehrievať i napriek tomu, že na teplomere
je iba osem stupňov. Vtedy
musí byť človek vždy naporúdzi, aby ho podložil. Iba
tak nadbytočné teplo unikne
a zelenina pod ním neuhynie. Je neoceniteľný hlavne
V priebehu sezóny bunka
mení svoje poslanie. Začína
ako fóliovník, pokračuje ako
zakrývacia fólia a končí ako
opora, ktorá nesie kilogramy úrody.
Fóliovník alebo
skleník?
Aj keď by mnohí na túto
otázku odpovedali, že
každý môže skákať iba do
hrúbky svojej peňaženky,
nie je to až tak úplne pravda. Technológie v priebehu
posledných rokov natoľko
pokročili, že už nejde iba
prezieravosť, pretože nie
všetky dokážu zvládnuť
nápory vetra a hrubej vrstvy
snehu, ktoré sú v našej prírode bežnou súčasťou kolobehu. Vyplatí sa vyzvedať
v radoch tých, ktorí už majú
takúto výbavu doma.
Kráľmi krytých záhonov
však navždy zostanú skleníky s betónovou či tehlovou
podmurovkou, tak ako ich
vídame v záhradách po celé
stáročia. Sú ako zimné záhrady, avšak trochu svojské,
na záhonoch.
MILAN GIGEL
inzercia
BP - 140386
16. strana
MALÉ VEĽKÉ STAVBY
Doma v záhrade
Slovensko sa vždy hrdilo
množstvom lesov a preto sa aj
najviac domov stavalo z dreva.
Už temer 100 rokov však
prevažujú murované domy
a podiel drevených je len čosi
vyše 5 %. Aj dnes prevláda
názor, že predsa tehla je tehla.
Súčasné technológie sa však
snažia spájať mnohoúčelnosť,
útulnosť dreveníc s náročnými
požiadavkami komfortu dneška
D
revené stavby a
zruby si čoraz
viacej nachádzajú svoje miesto
na vidieku alebo v záhradách. Obľúbené sú nielen
pre svoj príjemný prírodný
vzhľad, ale aj pre relatívne
rýchlu stavbu. Vybudovanie
rodinného domu trvá 2-3
mesiace, závisí od náročnosti
stavby. Postavenie domu
urýchľuje aj suchý proces
výstavby z prvkov, predstavaných vo výrobe. Stavanie už nie je záležitosťou
širokého rodinného kruhu,
ale remeselníkov a firiem.
Pri stavbe sa okolie takmer
nenarušuje, pre materiál
stačí menej miesta a používa
sa iba ľahká mechanizácia.
Po dokončení sa dá drevený
dom okamžite užívať.
Drevo je ekologický
materiál, ktorý sa bezo
zvyšku dá recyklovať
a trámy sa môžu použiť
aj na stavbu druhého
domu.
Drevostavby –
výhody a nevýhody
Druhy
drevostavieb
Veľmi obľúbenými a najrozšírenejšími sa stali montované domy z panelov pre
svoju cenovú dostupnosť a
rýchlu výstavbu. Panely sa
predchystajú vo výrobe a
následne rýchlo zmontujú na
stavbe. Podľa funkčnosti sa
panely delia na podlahové,
priečkové, obvodové, stropné, strešné. Po omietnutí
nemožno stavbu odlíšiť od
murovanej. Zrub je celoročne obývateľný a nepotrebuje
žiadnu vonkajšiu izoláciu.
Exteriér a interiér tvorí kvalitný masív zo smrekového
dreva, z kmeňov opracovaných tradičným spôsobom:
sekerou alebo ručnou pílou.
Priečky sa spájajú rozličnými vyrezávanými spojmi,
škáry sa utesňujú tmelmi a
tesniacimi profilmi. Iným
typom priečok sú lepené
zrubové prvky. Tvoria ich
vrstvy zlepené z viacerých
častí. Vyznačujú sa vysokou
kvalitou, odolnosťou a lepším vzhľadom. Sendvičové
zruby alebo aj falošné zruby
spojili výhody montovaných
domov a zrubov. Nosná
konštrukcia môže byť z
dreva, betónu a steny tvoria
panelové systémy, ktorých
základom je drevený rám.
Steny sú tepelne izolované
a stavba tvarom zrub iba
imituje. Nie sú príliš rozšírené pre svoju cenovú a na
detaily náročnú výstavbu.
Prečo práve drevo
Drevo je v stavebníctve
všestranne využiteľná surovina. Patrí medzi obnoviteľné suroviny a zatiaľ je
ho dostatok. Dá sa z neho
postaviť takmer celý dom
od vonkajších a vnútorných
stien, nosných konštrukcií
až po okná, dvere, schody,
nábytok... Drevo sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami.
Nepotrebuje vonkajšie
zateplenie, lebo samo osebe
dobre izoluje, čím pomáha
znižovať spotrebu. Drevo
má výborné mechanické
vlastnosti. Na svoju nízku
hmotnosť unesie vysokú záťaž, v porovnaní s oceľovým
nosníkom s tou istou hmot-
nosťou je 20-krát nosnejšie.
Váha dreva priamo úmerne
vplýva aj na ekonomiku
prepravy. Za tých istých
energetických podmienok
sa prevezie viac dreva než
ťažkého materiálu, ako je betón, kameň, tehly. Drevo je
ekologický materiál, ktorý sa
bezo zvyšku dá recyklovať a
trámy sa môžu použiť aj na
stavbu druhého domu.
o zrubových domoch zo
solídnych stromových kmeňov. A práve pri povodniach
a zemetraseniach sa ukázali
ako veľmi odolné.
Sú cenovo
dostupné?
Ďalšie výhody
Drevený dom má schopnosť regulovať vnútornú
vlhkosť vďaka pohlcovacím
schopnostiam materiálu, čím
sa vytvára príjemná tepelne
vyrovnaná klíma. Nemožno
obísť ani jeho akustickoizolačné vlastnosti, dobre
tlmí vonkajší hluk a ruch
z blízkeho okolia. Domy z
dreva sú zdravotne neškodné. Doteraz neboli dokázané
žiadne alergické reakcie ani
iné chorobné prejavy. V interiéri dreveného domu sa nevyskytuje statická elektrika,
lebo dokáže zviesť elektrický
náboj z človeka a z celého
prostredia. Drevo pôsobí
na človeka aj esteticky a
zmyslovo. Jeho prirodzená
krása, vôňa, textúra nás stále
uchvacujú a nadchýnajú.
Menšia životnosť?
Surové drevo rýchlo podlieha vplyvom prostredia zubu
času, hlavne v nechránených
expozíciách. Na zvýšenú
vlhkosť aktívne reaguje
drevokazný hmyz, huby
a plesne. Preto je nutná jeho
pravidelná údržba. Drevo
do seba dokáže nabrať, ale aj
vypúšťať vlhkosť, čo spôsobuje zmenu tvaru a objemu.
Dôležitá je kvalitne navrhnutá konštrukcia a technológia
výroby, ktoré rešpektujú
tieto vlastnosti. Obavy panujú aj z menšej protipožiarnej odolnosti. Výrobcovia
tvrdia, že sa dielce požiarne
testujú a trvá 45 minút, kým
budova celkom zhorí. To
stačí na evakuáciu v prípade
potreby. Odolnosť proti
požiarom sa dá zabezpečiť
nehorľavými materiálmi a
retardérmi horenia. Tvrdí
sa, že ľahká konštrukcia
drevených domov nedostatočne odoláva víchriciam a
uragánom, čo sa nedá tvrdiť
Ale ako je to s cenou samotného domu? Tu už odpoveď
nie je až taká priaznivá.
Cena dreveného domu je
porovnateľná s klasickým
murovaným domom, ba aj
vyššia. Závisí to od typu
domu, materiálov, vyhotovenia a podobne. Ceny
montovaných drevených domov sa pohybujú od 600 do
800 eur na štvorcový meter.
Ceny zrubov z masívneho
dreva sú až 1000 a viac eur
na štvorcový meter. Drevostavby sa svojimi kvalitami
radia k energopasívnym
stavbám, ktoré pomáhajú
šetriť financie za teplo. Náklady za vykurovanie, ako
uvádzajú firmy na svojich
stránkach, klesnú až o jednu
tretinu.
RENATA KUBEČKOVÁ
Download

Marec 2014 - Doma v zahrade