Doma v záhrade
FEBRUÁR 2014
Vrúbľovanie
v pohodlí
dielne
2. ročník
Pre predplatiteľov 0,55 €
Cena 0,60 €
Spoľahlivé
fašiangové
recepty
Kvitnú
a voňajú
napriek
mrazom
Domácke
spracovanie
mlieka
ISSN 1339-1224
ný
ž
ťa íz
ú
s kv
Malé veľké stavby –
strecha z tŕstia
J váš domáci
Je
m
miláčik šťastný?
Vypletačky z prútia
vŕb a liesok
ZAUJÍMAVOSTI
Editoriál
Naučme sa čítať
prírodu
P
ranostiky, ktoré zosnovali naši predkovia na hrboľatej zemi medzi Tatrami
a Dunajom, sú fajn. Poučné, výstižné
a múdre. Zdá sa však, že sa na ne budeme
môcť spoliehať čoraz menej. Príroda akoby
prechádzala pubertou a ukazuje nám
kadejaké kúsky.
Mohli sme si na vlastnej koži užiť teplý príchod zimy typický pre ostrovnú
Britániu, v lete nás zastihla klíma saván
a ani ostatné ročné obdobia v posledných
rokoch neboli typické. Akoby jar a jeseň
strácali na sile a leto so zimou silneli viac,
ako nám je milé.
Čo to pre nás záhradkárov znamená?
Mali by sme začať z rukávov vyťahovať
nové esá, aby sme dokázali čeliť vrtochom
s vyššími úspechmi. Patrí sa nám sústrediť
pozornosť na staré zabudnuté plodiny
s vyššou odolnosťou, dať priestor zelenine
s krátkym vegetačným obdobím a zamyslieť sa aj nad spôsobom jej pestovania.
Treba nám vyhľadať dvojice rastlín, kde
jedna dokáže ochrániť druhú pred suchom, páľavou či chladom, nájsť si v rohu
záhrady miesto pre chránený záhon pod
fóliou či sklom a zmobilizovať hrantíky
a kvetináče, v ktorých môžu hriadky v prípade náhlych vrtochov cestovať z jedného
miesta na druhé.
Tak, aby sme vždy mali na tanieri pestrosť
bez ohľadu na to, čo sa nosí a čo nie. Veď
nie v tučnote a dĺžke koreňa mrkvy spočíva jej podstata, ale v sladkosti chuti. Akosi
sme si príliš zvykli na druhy zeleniny
a ovocia, ktoré ešte pred desiatkami rokov
boli skôr neznámou raritou z časopisov
ako záhradkárskym štandardom.
Učme sa od záhradkárov z iných klimatických pásiem, aby sme vedeli využiť
záhradku naplno.
MILAN
GIGEL
RIADKOVÁ INZERCIA
Predám el. motor pätkový
220/380 V, 2,2 kW, 1400 ot.
Cena 45 €. Tel.: 0907 611 221
Nová Baňa.
Predám rám na šachtu 46 x
53 cm s liatinovou mriežkou.
Cena 25 €. Tel.: 0907 611 221
Nová Baňa.
Predám kosačku na trávu
doma robenú. Motor 370 W,
2875 ot., záber 33 cm. Cena 20 €.
Tel.: 0907 611 221 Nová Baňa.
Predám nové plastové okno
zelenej farby 88 x 108 cm. Cena
30 €. Tel.: 0907 611 221 Nová
Baňa.
Predám odšťavovač ROHONSON 850 W. Cena 20 €.
Tel.: 0907 611 221 Nová Baňa.
Doma v záhrade
ápisníka
Z vrchárskeho z
Č
lovek zahryzol zopár
lyžíc ovsenej kaše, vypil
čaj, obliekol capí kožuštek,
zapol opasok s osekávačom. Sadol si ešte chvíľu na
kreslo, potom vstal a pobral
sa hore stráňou, kde ráno
cítil teplo. Už ani neskúšal snoriť po kríkoch, len
pohrúžene šliapal smerom,
kde to cítil. Prešiel popod
osiky a hraby, stúpajúc
akoby k hrebeňu, ale na
západ. Prezeral stopy kôz
a vošiel okolo brezy do
pásma borievok a zrak
mu hneď padol na krvavé
črevá, čo ležali pred ním na
snehu. V človeku hrklo. Krvavé črevá na snehu. A telo
nikde. Kde je telo? Podišiel
bližšie a zrazu videl, že to
nie sú črevá, ale pôrodné
blany s pupočníkom a plodovým koláčom. A tuto,
aha, na snehu, je žltý fľak
od pôrodného hlienu, ktorý
mávajú na sebe mláďatá.
Hneď začal snoriť po okolí.
O chvíľu zočil kozičku, stá-
Kedy možno uskutočniť rez
drobného ovocia a viniča?
Aj keď február je ešte typický
zimný mesiac, ovocné stromy
a kríky sú už pripravené na
aktívny život. Pokiaľ to počasie dovolí a nebude mrznúť,
môžeme robiť rez ríbezlí,
egrešov, rez viniča aj jadrovín.
Rez ríbezlí je veľmi významný
z toho pohľadu, že v kríku
čiernej ríbezle by nemal byť
starší konár ako štvorročný.
Ríbezľa rodí na jednoročnom
dreve. Musíme mať stále veľa
jednoročných výhonkov, ktoré
minimálne skracujeme, lebo
hlbokým rezom odhadzujeme
úrodu na zem. Červené a biele
ríbezle rodia na dvojročnom
dreve. Tam by malo byť najstaršie drevo v kríku päť- až
FOTO – ARCHÍV AUTORA
2. strana
Kozička
la pred borievkou, jej srsť
hnedých odtieňov splývala
so suchou trávou a zoschnutými, napadanými ihličkami jalovca, okolo ktorého bol sneh vypálený. A čo
mladé? Aha, tu je – zaryté
do trávy, pod borievkou.
Človek ho schytí do rúk.
Je chladné. Ale ešte trochu
teplé. Žije, ale vyzerá, že
dohasína, nijako sa nehýbe,
neodpovedá. Vyzerá to na
mŕtvolné chladnutie? Privinie si ho na hruď, na teplý
capí zimný kožuch a trie ho
rukami. Teplo má len okolo
srdca. Labky studené, akoby si držal žabu. Človek si
ho schúli do kožúška. Zdá
sa, že sa preberá. Koza uteká preč. Malé však po chvíli
zrazu zamečí. A znova.
Kozu, mladú prvorodičku,
Otázka pre
profesora Hričovského
šesťročné. Kríčkové ríbezle môžu
vydržať v záhrade
dvadsať i viac
rokov. Pri stromčekových tvaroch
sa na podpníku
ríbezle zlatej dožíva
ríbezľa či egreš
10 až 12 rokov.
Rez viniča je v záhradkách
najideálnejší v polovici februára, najskôr režeme odolnejšie
odrody pri múrikoch, neskôr
kríky pestované na voľnej
ploche. Málo rodiace a pre-
starnuté kríky
hlboko zmladzujeme a zapestujeme
si nový kmeň.
Ako podporiť
úrodnosť ríbezlí?
Úrodnosť ríbezlí
popri reze podporíme, ak ich budeme pestovať
v obrábanej pôde, nie v trávniku. Ak v trávniku, treba ich
okopať približne do 30 centimetrov. Prihnojujeme na jar
najmä dusíkatými hnojivami
a v jeseni maštaľným hnojom
to priláka. Človek má na
opasku zvonec a novonarodené kozľa mečí. Koza ide
za nami. Človek si mláďa
pritíska na hruď, hreje ho
a trochu trie. Znovu a znovu zamečí. Ožíva. Chúďa,
v takomto mraze prežilo
noc na stráni. Bohvie, kedy
sa vlastne narodilo. Či už
poobede a vyschlo ešte cez
deň, alebo večer, koza ho
vylízala a schlo v tom mraze? Statočná kozička, neprišla s ostatnými do stajne,
ale zabezpečila mladé, hoci
aj prvorodička, materský
pud bol dostatočne silný aj
v tejto zime. Chvála.
Človek beží dole stráňou,
ku kolešni. S malou kozičkou na rukách. Drážka beží
za ním. Pri kolešni stoja
vyjavení a rozjarení – Lada
a malý Vrchár. Kozičku
hneď pohladkajú. „Vitaj,
vitaj.“ Človek ju hneď
zatvorí do priečinka aj
s mladou matkou, priloží ju
na vemeno a skontroluje, či
pije. To je už ôsmy pôrod
od sedemnásteho novembra.
(úryvok)
ŽIARISLAV ŠVICKÝ
alebo kompostom. Ríbezľa
je veľmi náročná na výživu,
najmä na organické hnojivá.
To sa týka aj egreša a josty.
Vrúble ktorých ovocných drevín sa odoberajú vo februári?
Vrúble jadrovín, ríbezlí, egrešov, josty. Vyberáme zdravé
a silné jednoročné výhonky
z úrodných a osvedčených
odrôd. Keď tieto vrúble odrežeme, uložíme ich v tmavšej
pivnici alebo miestnosti, kde
je dostatočná vlhkosť
(80 %) a teplota okolo štyri
až päť stupňov. Výhonky sú
asi z jednej tretiny ponorené
v piesku či zemine. Substrát
musí byť vlhký až do vrúbľovania, ktoré budeme robiť
na ríbezľu zlatú.
!
Doma v záhrade
Kupón na riadkovú inzerciu ZDARMA
VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM / DODRŽUJTE MEDZERY MEDZI SLOVAMI!
1
2
3
meno/firma
m
uulica / PSČ obec
te
telefón/e-mail
Váš inzerát uverejníme v najbližšom možnom
vydaní. Za vecný obsah inzercie nezodpovedáme.
Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace
sa spoločenskej etike neuverejňujeme.
Každému písmenu, interpunkčnému znamienku
či medzere medzi slovami zodpovedá vždy
jedno políčko.
Adresy inzerentov nevydávame
Kupón zasielajte na adresu: Petit Press – Doma v záhrade, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
AKTUÁLNE
Doma v záhrade
Kuriózne situácie
na kŕmidlách
M
inuloročná jeseň ako keby pretrvávala a charakterom počasia
ovplyvnila aj začiatok tohto roku. Ešte v druhej dekáde januára
panovali v južnejších okresoch prakticky jesenné teplotné pomery.
V januári ešte dokvitali minuloročné chryzantémy, nechtík, ruže, a zároveň už miestami zakvitali púpavy, snežienky a zlatovka. Na chránených miestach sa rozvinuli lístky bazy. Až v noci z 24. na 25. januára
vpád arktického vzduchu priniesol typické zimné počasie a posledná dekáda sa konala so snehom. Na vtáčích kŕmidlách, ktoré zrazu
navštevujú aj neokrídlené tvory, je tlačenica. Aj tie, ktoré si doposiaľ
držali istý odstup, strácajú plachosť.
Ján Litvák
Prvé priesady
N
Doma v záhrade
Mesačník
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská 12,
814 64 Bratislava, e-mailom: [email protected]
alebo objednajte telefonicky: 02/323 77 777,
prípadne faxom: 02/59 233 339.
Do objednávky uveďte: meno, adresu, telefón, e-mail.
Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
15. február, ktorý pripadá na sobotu. Pre koreňovú zeleninu je to
napríklad 18. a 19. február.
Pri výseve používame iba kyprý
osvedčený substrát. Semienka rozmiestnime
rovnomerne, zatlačíme ich a zasypeme
vrstvou preosiatej
zeminy. Substrát udržiavame vlhký. Väčšine druhov postačí
teplota okolo 18 –
20 stupňov. Teplomilné zeleniny (rajčiaky, baklažán, paprika)
vyžadujú teplotu 22 až 25o C.
Vyklíčiť môžu v tme, podstatné
sú pre ne v tejto fáze iba
teplota a vlhkosť, no
bezprostredne po vzídení im zabezpečíme
čo najlepšie svetelné
podmienky.
Ján Litvák
Redakcia: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava.
Šéfredaktor: Ján Litvák, [email protected]
Grafika: Pavel Ragas.
Za obsah inzercie a platených článkov
redakcia nezodpovedá.
T
Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava
Rozširuje: Mediaprint Kappa a lokálni predajcovia
1. Uhorky sa neznášajú s
a) kôprom
b) kríčkovou fazuľou
c) reďkovkou
3. Slovom afinita označujeme v ovocinárstve
a) schopnosť podpníka
znášať sa s vrúbľom
b) neschopnosť podpníka znášať sa s
vrúbľom
c) vrúbľovanie
A
a okenných parapetoch a dobre presvetlených miestach,
ako aj vo vykurovaných skleníkoch sa objavujú prvé lístky z tohoročnej výsadby. V predstihu sme vysievali
v januári papriky
a zeler, ktoré potrebujú dlhší čas
ako ďalšie druhy
zeleniny. Pri
paprike je to aj
vyššia teplota
potrebná na
klíčenie (zabezpečíme jej 25 stupňov Celzia).
Pre tých, ktorí pestujú biodynamicky, pripomíname,
že februárové obdobie
výsadby spadá podľa výsevných dní do
času medzi 9. a 24.
februárom. Pre výsev
plodových rastlín je
vhodný napríklad
„ KVÍZ „
2. Vojnu ruží o anglický
trón medzi lancasterskou a yorskou vetvou
rodu Plantagenetovcov symbolicky v ich
erboch znázorňovali
a) červená a biela ruža
b) červená a žltá ruža
c) žltá a biela ruža
Ustriehnite
holomrazy
k záhradku bičujú mrazy, pretože nie je zakrytá
snehovou čapicou, potrebné je venovať pozornosť
všetkým stromčekom, kríkom a rastlinám, ktoré by mohli
holomrazy poškodiť. Aj napriek tomu, že mrzne, ľad sa
mení na paru a uniká z pôdy, ale i zo stebiel a z konárov.
V jeseni vysadené stromčeky a kríky obaľte bielym papierom. Odrazí slnečné lúče a vytvorí pod sebou mikroklímu, v ktorej sa uzavrie vlhkosť. Vďaka nej sa bude spod
kôry vytrácať voda omnoho pomalšie. Najcitlivejšie sú
broskyne a marhule, holomrazy však môžu uškodiť aj
ostatným drevinám, ktoré ste vysadili až tesne pred príchodom zimy. A to nielen solitérom, ale aj živému plotu.
Holomrazy škodia aj výsadbe v nádobách. Zimujúce jahody a trvalky, ktoré ste v jeseni zabudli prikryť vrstvou
mulču, môžete ochrániť pred mrazom vrstvou vlhkej
rašeliny alebo dôkladne prevlhčenej slamenej rezanky.
Slnečné dni využite na zálievku, aj za cenu toho, že vyMilan Gigel
tvorí na zmrznutej pôde škrupinu.
3. strana
Rozkvitnutá
Veľká noc
K
eď sa v týždennom kalendári
začne na strane deliť január
s februárom, treba zájsť do
záhradného domčeka po
uskladnené cibuľky hyacintov
a preniesť ich do teplej pivnice. Ak po mrazivom spánku
dostanú vlahu a zacítia teplo,
začnú sa pomaly prebúdzať
a na svetlo vyšlú svoj prvý
klíček.
To je znamenie, že do príchodu Veľkej noci sa podarí
primať ich ku kvitnutiu, aby
ozdobili sviatočný stôl či parapety na oknách. Kým pobyt v teplej
miestnosti pred sviatkami pôsobí
ako urýchľovač, premiestnenie do chladnej špajze s oknom zabrzdí vývoj a pozdrží vykvitnutie.
Ak ste doposiaľ s narcismi a hyacintmi pracovali len vo
voľnej pôde, určite si vyskúšajte ich prirýchlenie pre
veľkonočné rozžiarenie interiéru. Z novej skúsenosti sa
Milan Gigel
u vás stane každoročná tradícia.
Mesačník Doma v záhrade vydáva spoločnosť
Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08
Bratislava.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa,
vložka č. 2471/B,
IIČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766.
P
Predseda predstavenstva: Alexej Fulmek.
Č
Členovia predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica Tomkovvá, Peter Mačinga, Dušan Deván.
EEvidenčné číslo MK SR: EV 4742/13
ISSN 1339-1224
C
Copyright Petit Press, a. s. Autorské práva sú vyhradené
a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v
ttomto vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
p
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný
p
prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnožženín týchto článkov v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d)
aautorského zákona.
N
Neoznačené fotografie: www.fotolia.com
4. Neriedený výluh
z listov rajčín sa používa ako
a) moridlo na osivo
b) ochrana hlúbovín
c) hnojivo na koreňovú
zeleninu
5. Výrazom „Erdbirne“
čiže zemská hruška sa
v nemčine označujú
a) zemiak
b) paštrnák
c) topinambur
6. Pri budovaní vysokých záhonov je odporúčaná šírka
a) 0,5 metra
b) 1 meter
c) 1,5 metra
7. Lienka skonzumuje
za deň až
a) 15 vošiek
b) 150 vošiek
c) 1500 vošiek
8. Motolicu skleníkovú
(bielu mušku) láka
farba:
a) žltá
b) zelená
c) červená
9. Priemer vletového
otvoru na búdke pre
sýkorku veľkú alebo aj
vrabca poľného je
a) 22 milimetrov
b) 32 milimetrov
c) 42 milimetrov
Knihu za úspešné
riešenie predchádzajúcich kvízových otázok
posielame Antonovi Jacinovi z Brekova, Jozefovi
Ďurčovičovi z Hurbanova a Antonovi Melišovi
z Košeckého Podhradia.
Víťazom gratulujeme.
Odpovede ku kvízu
z tohto čísla posielajte
najneskôr do 15. februára emailom na adresu
[email protected]
alebo poštou na adresu
Doma v záhrade,
Lazaretská 12,
811 08 Bratislava.
4. strana
OVOCINÁRSTVO
Moderný ovocný strom je
tvorený z dvoch základných
a vzájomne na seba
nadväzujúcich častí – podpníka
a samotnej naštepenej odrody.
Napriek tomu, že zákazníci
si kupujú strom na základe
želanej odrody, práve podpník
je tá časť, ktorá strom
ovplyvňuje viac
Č
o to teda vlastne
ten podpník je,
keď pre strom
tak veľa znamená? Podpník je bazálna
časť stromu, do ktorej je
naštepená kultúrna odroda.
Stromu tak vytvára jeho
koreňovú sústavu a priamo
ho tak ovplyvňuje v každej
sekunde jeho života. Na
naskytujúcu sa otázku, načo
sa stromy vlastne štepia do
podpníkov, existuje jednoduchá odpoveď. Semenné
potomstvo každého stromu
na tejto planéte prináša
rozštiepené potomstvo. To
znamená, že nikdy vopred
nevieme, čo nám zo zasadeného semena vyrastie a aké
budú následné vlastnosti
daného stromu. Pre zachovanie vlastností tých „vyhovujúcich“ vyselektovaných
odrôd ich treba množiť
jednoduchým klonovaním,
a tým je vrúbľovanie, do
vopred pripraveného podpníka. Takto dopestovaný
strom bude prinášať ovocie,
o ktorom vopred vieme,
ako bude vyzerať či chutiť.
Práve použitý podpník
však určuje ďalšie vlastnosti takto dopestovaného
stromu.
N
Podpníky
ovocných drevín
Sila rastu
Podpník v prvom rade
určuje silu rastu. Existujú
podpníky veľmi slabo až
veľmi silno rastúce a my
si môžeme vybrať, ktoré
použijeme. Vo všeobecnosti
Vo všeobecnosti platí,
že semenné podpníky
sú prevažne silno
rastúce, naopak,
vegetatívne množené
podpníky sú stredne až
slabo rastúce.
platí, že semenné podpníky
sú prevažne silno rastúce, naopak, vegetatívne
množené podpníky sú
stredne až slabo rastúce. Kedysi sa pestovali
iba semenné podpníky,
ktoré vo vtedajšej dobe
vysokokmeňov boli úplne
vyhovujúce. Až následná
intenzifikácia ovocinárskej
výroby priniesla so sebou
potrebu zahustených vý-
Zimné odoberanie vrúbľov
a to, aby sa nám
naštepované vrúble
na jar ujali, treba ich zo
stromu odoberať ešte
v tzv. spiacom štádiu.
Na toto odoberanie je
najvhodnejšie práve
zimné obdobie. Vrúble
odoberáme zásadne
zo zdravých stromov,
pri ktorých nehrozí prenášanie nejakej choroby
či škodcu. Odoberáme
ich v bezmrazových
dňoch, keď nepukajú
pletivá výhonov a tie
sa tak nepoškodzujú.
Na vrúble využívame
pevné vyzreté jednoročné letorasty,
ktoré režeme podľa
možnosti z južnej,
Doma v záhrade
juhovýchodnej alebo
juhozápadnej strany
koruny. Rozhodne nerežeme vlky, optimálne sú
vrúble s tupým uhlom
odklonu. Takto zrezané
vrúble treba vhodne
uskladniť, aby bez
poškodenia vydržali do
obdobia vrúbľovania.
Veľmi praktické je ich
uchovávanie v chladničke, pred uložením do
nej ich však treba ošetriť obalením do vlhkej
látky, aby nedochádzalo k ich vysychaniu. Vhodné je tiež
uskladňovanie takto
ošetrených vrúbľov
v priestoroch studní
či chladných pivníc.
Základné typy podpníkov
Medzi štandard sa pri jabloniach dnes považuje
slabo rastúci podpník M9. Je vhodný do intenzívnych zahustených výsadieb a ideálny pre pestovateľský tvar štíhle vreteno. Podobné sú tiež podpníky M27, J-OH-A či J-TE-E až J-TE-H. Zo stredne silno
rastúcich podpníkov sa používajú najmä podpníky
MM106, M26 a MM111. Silne rastúce podpníky sa
dnes používajú už iba do záhrad alebo do ekologických či krajinotvorných sadov a stromoradí. Medzi
najzákladnejšie patria jabloňový semenáč a podpníky A2 a M1.
V prípade hrušiek tvorí základ hruškový semenáč,
sadieb a s nimi súvisiacich
podpníkov oslabujúcich
rast naštepenej odrody. Výskum a šľachtenie sa preto
zamerali na selekciu práve
takýchto typov podpníkov.
Odvtedy už máme, samozrejme, takýchto podpníkov
viac ako dosť a výskum sa
preto môže zameriavať na
ďalšie želané vlastnosti, ako
je napríklad odolnosť proti
chorobám.
Vstup do
rodivosti
Podpník však ovplyvňuje
i ďalšie vlastnosti kultúrnej odrody. Vďaka svojej
funkcii sprostredkovateľa
medzi pôdou a nadzemnou
naštepenou časťou je to lo-
gicky hospodárenie s vlahou
a živinami. Hlbšie koreniace
silnejšie rastúce podpníky
dokážu v tomto smere viac
ako tie slabšie rastúce. I medzi slabo rastúcimi sú však
výnimky (rovnako ako i medzi silnejšie rastúcimi), ktoré
dokážu čosi viac či menej
oproti kolegom z rovnakej
skupiny.
So silou rastu zväčša priamo
súvisí tiež ďalšia vlastnosť
vysadeného stromu – vstup
do rodivosti. Tento faktor
je veľmi dôležitý najmä
vo veľkovýrobe. Stromy
štepené na slabšie rastúcich podpníkoch totiž skôr
vstupujú do rodivosti, čo
sa logicky odzrkadlí aj na
skoršej návratnosti vynalo-
slabo rastúcu verziu alternuje dulový podpník (MA,
MC). Čerešne sa bežne pestujú štepené na vtáčnici
či o čosi slabšie rastúcej mahalebke. Pokiaľ si želáte
ešte slabšie rastúce stromy, zvoľte podpník Colt,
ktorý rastie až o 40 % slabšie oproti vtáčnici. Ešte
slabšie rastúci podpník je napríklad Gisela 5, ktorý
oproti vtáčnici znižuje rast až o 70 %. Tu už však
je optimálne zabezpečiť dostatočnú oporu i doplnkovú závlahu. V prípade broskýň, marhúľ a sliviek
patria medzi klasické vitálne silne rastúce podpníky semenáče jednotlivých druhov. Slabšie rastúcou
alternatívou sú rôzne slivkové, vegetatívne množené podpníky (St. Julien, Waxwa, Wawit, skupina
GF a pod.)
žených investícií. Na margo
tohto bodu však treba uviesť
i opačnú stranu mince a tým
je potreba fixácie takýchto
stromov. Slabšie rastúce
podpníky disponujú totiž
plytším koreňovým systémom, ktorý v kombinácii
s predčasne zarodeným
a oveľa ťažším stromom
majú tendenciu sa vyvracať
z pôdy.
Na túto skutočnosť treba
myslieť už vopred a stromy
dostatočne včas zafixovať
v pôde. Naopak, stredne
a silno rastúce podpníky
síce vstupujú do rodivosti
neskôr, korenia však veľmi
dobre a stromy zväčša nevyžadujú špeciálnu
fixáciu.
Vplyv na odolnosť
Z ďalších vlastností, ktoré
podpníky ovplyvňujú, sú to
napríklad veľkosť koruny
a stromu samotného či
výška úrody. Opäť platí
závislosť, že čím je podpník
silnejší, tým je koruna i
úrodnosť vyššia. Rovnaký
vplyv má podpník i na dlhovekosť a celkovú vitalitu
stromu. Z ďalších bodov,
ktoré podpníky ovplyvňujú, sú to napríklad veľkosť
plodov, ich vyfarbenosť,
schopnosť stromu prijímať
určité živiny, nutričné hodnoty plodov, cukornatosť
či odolnosť proti chorobám
a škodcom. Nemenej významný je i vplyv podpníka
na odolnosť proti mrazom.
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
Staré
odrody
Medzi základné spôsoby štepenia zaraďujeme
očkovanie a vrúbľovanie. Práve vrúbľovanie
je ideálnym spôsobom množenia ovocných
drevín v zimnom období, pretože sa
vykonáva v čase vegetačného pokoja čiže
keď rastové púčiky spia
13. diel
Matkino
Odroda pochádza z
Boltonu v USA a známa
je u nás tiež pod názvom
Nonnetit. Na jej rozšírení u nás i v zahraničí sa
hlavnou zásluhou podpísali záhradkári. Pre svoju
adaptabilitu a veľké plastickosť
je u nás rozšírená po celom území – od
južných po severné polohy. Vzrast stromu je stredne
silný, vytvára kratší rodivý obrast, pravidelne rozložený v korune. Najvhodnejšími pestovateľskými tvarmi
sú voľne rastúci štvrťkmeň a voľne rastúci zákrpok. Má
mierne sklony k striedavej rodivosti, ktoré však možno
účinne eliminovať agrotechnickými zásahmi. Keďže
má mierny sklon k vyhoľovaniu konárov, vyžaduje v
prvých rokoch po výsadbe hlbší výchovný rez. Opatrne
treba pristupovať aj k udržiavaciemu rezu, hlboký rez
by mohol v dôsledku prerastania rodivého dreva načas
zastaviť rodivosť. Výhodou odrody je jej neskorší vstup
do vegetácie, ako aj neskorší začiatok kvitnutia, čo spravidla znamená vyhnutie sa poškodeniam spôsobeným
neskorými jarnými mrazmi. Odroda je náchylná na
múčnatku jabloní, proti chrastavitosti je pomerne odolná. Odroda je cudzoopelivá, vhodnými opeľovačmi
sú Starkrimson Delicious a Ontario, sama je vhodným
opeľovačom.
Plody sú stredne veľké až veľké, oranžovej farby s
tmavočerveným pásikavým až rozliatym líčkom. Dužina je šťavnatá, chuť je aromatická, veľmi dobrá. Plody
dobre znášajú transport, skladujú sa do decembra, v
klimatizovaných skladoch i dlhšie.
McIntosh Red
Je to semenáč odrody Fameuse známy od roku 1870.
Pôvodom pochádza z Kanady, kde ho vyšľachtil G.
Mc. Intosh. Vyselektovaných bolo niekoľko klonov,
z ktorých je najperspektívnejšou mutáciou Macspur,
vyznačujúca sa spurtypovým charakterom rastu.
Stromy rastú spočiatku bujne, v období rodivosti slabo.
Rodivý obrast je krátky, stredne husto rozložený v
korune. Kvitne stredne skoro a dosť bohato. Odrodu
veľmi dobre opeľujú Jonathan, Wealthy, Ontario, James
Grieve, Coxova reneta, Šampion, Idared, Oldenburgovo, Rubín, Lord Lambourne. Kombinovaná výsadba s
uvedenými odrodami je predpokladom dobrých úrod.
Plody sú stredne veľké, na slaborastúcich podpníkoch
veľké, purpurovočervenej farby. Tvar plodu je variabilný, plochoguľovitý. Dužina je biela, jemná, príjemne
aromatickej, výbornej chuti. Zber je v septembri až začiatkom októbra, v dobrých skladovacích podmienkach
vydržia plody do februára.
5. strana
rúbľovanie je
akt, keď spájame
želanú kultúrnu
odrodu s naštepovanou časťou. V tomto
prípade je to pripravený
podpník s pripravenými
alebo čerstvo odrezanými
vrúbľami. Vrúble by mali
byť v každom prípade
použité čerstvé, v prípade
dlhšieho uskladnenia bez
patričného ošetrenia dochádza totiž k vysychaniu
vrúbľov, čo vedie k slabšej
ujateľnosti. Preto i na krátkodobé uskladnenie treba
vrúble dôkladne zabezpečiť
proti vysychaniu.
V
Pohodlný spôsob
Zimné vrúbľovanie sa
vykonáva „v ruke“ čiže ide
o spôsob vrúbľovania, ktorý nie je závislý od podpníka vysadeného priamo
v teréne vo voľnej pôde.
Teoreticky ide o pomerne
pohodlný spôsob množenia, netreba však zabúdať,
že po samotnom množení
treba zaštepené a ošetrené
vrúbľovance opäť preniesť
na chladné chránené a najmä nevysychavé miesto,
kde prežijú bez ujmy do
jarného obdobia. V prípade
vykonávania tohto úkonu
v jarnom období, v čase
rozmrznutej a dostupnej
pôdy, je možné vrúbľovance po zavrúbľovaní vysadiť
okamžite priamo do pôdy
na požadované miesto.
Klasická kopulácia
Ako optimálne techniky sa
osvedčili dva spôsoby vrúbľovania – klasická a anglická kopulácia. Klasická
kopulácia spočíva v narezaní podpníka i vrúbľa čistým
dlhým šikmým rovnako
dlhým rezom a ich následným spojením. Spojenie sa
zafixuje vhodným viazacím
materiálom, ktorým je v
súčasnosti najvhodnejšia
prefabrikovaná plastová
viazacia páska. Vhodné
materiály sú tiež ďalšie
plastové či gumené pásky,
rovnako tiež rôzne lyká.
Zimné
vrúbľovanie
jadrovín
Zimné vrúbľovanie sa vykonáva v ruke
čiže ide o spôsob vrúbľovania, ktorý nie
je závislý od podpníka vysadeného
priamo v teréne vo voľnej pôde. Teoreticky
ide o pomerne pohodlný spôsob množenia
Anglická
kopulácia
Samotná technika anglickej
kopulácie je veľmi podobná
kopulácii klasickej. Dva
šikmé, rovnako dlhé rezy
a podľa možnosti súčasne
rovnaká hrúbka naštepo-
vaných výhonov. Oproti
klasickej kopulácii sa však
rezné rany priečne narežú
do hĺbky v smere pletív
v dĺžke asi pol centimetra.
Pre dokonalosť spojenia sa
treba na narezávanie pozerať zrkadlovo, čím vzniknú
tzv. protijazýčky. Podpník
narezať približne v tretine od kraja a vrúbeľ zas
v tretine od kraja druhého.
Tento jemný zárez spolu
s dôkladne spraveným
úkonom zabezpečia lepšiu
fixáciu a viac dotykových
plôch oproti klasického
vrúbľovaniu. Potrebu
kvalitného a dobre nabrúseného náradia azda netreba
ani zdôrazňovať. Po zaviazaní spojeného podpníka
s vrúbľom je vhodné zatrieť
reznú ranu stromovým
voskom a balzamom, čím
opätovne prispejeme k dokonalému ujatie vrúbľov.
DVOJSTRANU
PRIPRAVIL
MARIÁN KOMŽÍK
6. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Čierny koreň
Doma v záhrade
Vitamíny
erácie, keď ju pestovali na
á môôžže evokkovaťť staršie gen
koreň
Tajomný názov v nás
vidieku. V súčasnosti sa čierny
jeho
ach
lúk
niečo záhadné. Umocňujú to aj
považuje za burinu. Rastie na
í mor,
oká
iné názvy ako hadí koreň, had
a pri lesoch. Je to asi meter vys
táto
sovitýhadomor španielsky. Vskutku
trvalka so žltými kvetmi a elip
nej
aduje
rastlina je málo známa a ešte me
mi listami. Pri pestovaní si vyž
v tej
lnu
známejšia v gastronómii. Teda
piesčito-hlinitú pôdu a minimá
najú
slovenskej. Veľmi dobre ju poz
starostlivosť. Korene sú vítaným
ua
vne
v Rakúsku, Nemecku, Belgick
doplnením jedálneho lístka hla
naFrancúzsku, kde sa považuje za
e ako špargľa,
farbou v zime. Chutí podobn
Dá
ozajstnú delikatesu. Tvarom a
preto sa volá aj zimná špargľa.
a.
e
koreňa pripomína čierneho had
eln
sa konzumovať surový aj tep
aj v
u
nu
rnu
iern
ie
čier
č
Táto podobnosť sa využívala
iť
tiť rn
stiť
čist
oči
nehoo očis
ba
ba z neh
Treba
ný. Tre
vený.
ve
ave
rav
pra
up
, ktorí upr
a
la
ela
el
i
bie
bi
liečiteľstve Keltov a Germánov
á
v
kav
kavá
lepka
ká lep
yteeká
vyt
priččom vyt
u, prič
vu,
tvu
tvu
stv
vrs
vrst
ti
ti
oti
prot
ô e pro
ôž
pomôže
eňa
eňaa pom
reň
kore
ilaa kor
il
sil
la a
verili, že sila
iela
ie
bie
b
je
a
ň
eňa
ore
or
kor
k
a
na
žin
ži
Du
.
a.
na.
i
utin
utina
tek
tekut
Akoo
u. Ak
ru.
orru.
moru
prooti mo
adoovv a pro
had
u had
ju
to ju
uštipnutiu
pretto
ne,, pre
vne
tm vne
hu tma
chu
uch
duc
vzzdu
na vzd
hlo
hloo na
rýc
r ch
rý
ží-použžíala pou
al
ačaala
zač
na sa zač
ina
in
nin
eni
elen
zel
do
do
a
sa
s
konzumnáá zele
d
dí
dyy.. Ho
dy
vod
v j vo
ve
toove
octto
do oc
am
amee do
dáv
dávam
1 .
17
r, v 17.
kôr
kôr,
neskô
nonon
oko
ok
dok
d
vať oveľa nes
,
yréé,
pyr
ako pyr
k, ako
vok,
iev
ieevo
olie
pol
tovv,, pol
šalá
šaláto
ala
tovaala
.
v.
v
storočí, pesstov
ov.
ov
č
áč
olááčo
kol
aj do kol
ca
c aj
sa na
poliach
Francúzka..
cka
ska a Belgick
si
ň si
Čierny koreň
ako zeleninu
pamätajú aj
zo záhrady –
aj v zime
Hovorí sa, že počas zimného obdobia príroda spí
a potrebné vitamíny si môžeme doplniť zo zásob
v komore alebo z pivníc. Ale nie je všetko, ako sa
zdá. Aj v zime si môžeme obohatiť jedálny lístok
vlastnou a dokonca aj netradičnou zeleninou
s chutnými koreňmi a hľuzami
Topinamburosť topinamburu veno-
Veľkú pozorn
onštatovali, že
Ameriky a
ej
žn
Ju
z
í vedci, ktorí sk
al
sk
st
ru
li
do
va
sa
m
ná
ké
K
dovs
ia. Dá sa využiť
pod názvom ži
stlina 21. storoč
aj
ra
ho
to
e
je
ám
zn
po
íc,
travinárskom
aceutickom, po
príbuzný slnečn
rm
fa
vo
.
tá
zemiaky. Je to
uzna
ike a v poľnoaj slnečnica hľ
ysle, bioenerget
m
ie
pr
,
nu
preto sa nazýva
krajiny znova
zeleni
árstve. Západné leninu, kde
za prvú jarnú
od
sp
ho
e.
Označuje sa aj
zim
ú ze
rne chutia aj v
jú túto zaujímav
hoci hľuzy výbo medzi kalerábom objavu
získavajú na
né
va
vo
ra
ečo
nej prip
z
á
dl
je
i sta.
ii
Chuťou ide o ni
nóm
p edné mie
popr
úťažiacch po
yužitie v gastro
sú
ro
st
s
ga
a
í
na
in
a orieškami. V
pi
p mburov
top
ie to
u ova chut
Pestovvanie
ne.. Zasur
álne
je širokospektr
nýý
zakkáázzaané pod
ren
ás za
varre
nás
h.
h. Uva
je u ná
tieerrkkaacch
k ty od
v šalátoch, v ná
akoo
h, ak
h,
hrozbou poku
kocch
náttkko
dráždivý. Má silné antibakte
on
oná
riálne účinky, preto sa využíva v karbbo
0 0 eur.
10
do 00
3000 do
vlievvsa využívajú pri liečbe. Chren
k, v polie
je neodmysliteľ20
2
pyré, do placie
u
rokku 011 sa
Od ro
obssaa-nou súčasťou slovenskej kuc
ur ob
bu
hyne. Nezaobíde sa
a o inkach. Topinam
uvádza ak
sa-bez neho žiadna zabíjačka,
báze sa
kde sa podáva ako
rastlina,
a
huje cukry na
vn
vazí
mi
p ka
pi
pik
veľľm
kan
ant
ntn
je ve
tnonoo-k
-ky
kys
ysl
ys
sláá prí
prí
r loh
lohaa k mä
määssu.
musí kysu.
u Vý
V borne chutí
sa
charózy, preto
á
ktor
.
v.
ov
o
ko
ik
tik
ti
et
e
ab
z ieš
zm
ieša
di
šan
anýý so
aný
e
so st
sstrú
rú
úha
h
han
aný
nýým
ým ja
a e tam,
jablkom a s varevhodný pr
no
n žiť všad
u
ru
kr
uk
cu
c
u
in
ad
hl
ným hov
ným
skytne. Je
h ädzím mäsom.
ho
Upravuje
vyssk
kde sa vy
vi,
kr
k
v
l
ro
te
es
ol
Veľm
ak škoda,
ľ i sa hodí aj
v krvi, ch
všaak
to vš
i
r
pr
p
a
h
áh
m
po
a
s ojím
k ryb
rybám. Takmer
detoxikuje
lebo sv
éhoo
nééh
in
zabu
zab
o om a
u nutým jedlom
ud
obezite. Okrem
prínos
ík,
č osje výb
vý orná chrenová
i oččn
it
obsahuje krem
užito
k
nook,
zi
,
zo
le
omáčk
áč a. Chren mali v
fosfor, že
ťo
ť u ďaleko
Jee
úctee aj
úct
e čí
aj starovekí Egyppred
aminokyseliny.
náá
čn
ro
ná
ne
ť ni
ťa
ťan
nia
iaa a Gré
e ky
Gr ci. Dokladá
vššet
to veľmi
mi
too sta
sta
t rog
rogré
réck
réc
g tíva,
ckaa legenda, ktorá
nega
rastlina so žltý
ajúhovor
hov
orí,í, ako
orí
ako veš
veštic
ticaa Pýtia v Delfách
tica
kvetmi, dorast
ktorré sa nám
etvyveš
vyv
a
eštil
ešt
tilaa boh
bohov
ovii Ap
ovi
Apo
pol
oló
lóónovi, aký je
ca až do trojm
snaží leegislatív
de
K
y.
chren
chr
en cen
en
šk
cenný
ný.
ný.
ý. Je
Je cen
cenn
rovej vý
n až tak, že sa
ný
ť
pr
predostrieť.
o
m sel
mu
sel vyv
v va
vy
važ
ažo
žov
ovať
ať zla
sa uchytí, ťažk
z tom. A my s
nii..
t m môžem
tý
tým
žemee iba
iba súh
sú lasiť.
sa odtiaľ odstrá
Chren
Chren je u nás známy celé stá
ročia. Je to nenáročná kapustovitá rastlina,
vysoká až meter.
Rastie divoko na vlhkých lúk
ach, pri potokoch,
ale aj v záhradách. Používal
sa ako potravina i
ako liek. Vy
Vyu
yuž
uží
žív
ívaa sa
sa jeh
jehoo zna
zna
naččn
čne
ne veľ
v ľk
ve
ľkýý kor
koore
reň
eň
ň
valcovitéh
ho tv
tvaaru
rru
u a bel
belav
avej
ave
ej far
farbby.
by.
y Ho
Hoc
oci
cii sa zbi
z
bie
bi
eera hlavne naa jese
jes
eseeň
ň ale
ale
lebbo
bo na
na jar,
jaar, mô
môž
ôže
žem
em
me
ho nechať v zem
zemii a vvyk
y opa
yk
op
paťť
aj v zime, kkeď
eď nem
nem
mrz
rzn
ne.
ne
ee..
Pri rezaní ale
ale
lebboo strú
strrúúhaní vyvolá
oláva
va
va
silné slzeni
niee
ni
a dráždi d
dýýý-chacie cesty
ty..
Je to spôsooobené tým, že
ž sa
sa
uvoľňuje ggly
lyykoz
kozid
id
sigrín za vzn
vzzni
nik
iku
ku aly
ku
aly
lyll
izotiokyan
nátu
á u,, kto
át
kto
torrýý
je veľmi aaro
rom
ro
maati
ttick
ick
ckýý a
kolistá
Pálka širo čo naozaj
niny. Ale
ípance a popále
št
a v zime (ale
s
je, ak
i
y, je
ahyy,
námah
zi rastlinam
hu
ed
oc
m
tr
tu
za
í
ri
oj
ra
st
ú
nieekkooľľkkoo
Ako úpln
yťaahujete ni
vyť
e spomenuli
k) poovy
sm
ro
lý
by
i
ce
am
po
uz
aj
kattee vynika
jedlými hľ
zísskka
mi,i, zí
reňm
i nerastie priako
oc
s
H
aj
.
tú
lín
lis
st
ra
ko
pálku širo
ho
hovvaassttéé a
oznať ju
dlh
odl
pood
h, stojí zato sp
júce hľuzy. Sú
a
a
mo v záhradác
lin
st
ra
a
Pálka je vodná
krehké, zvnútr
podrobnejšie.
h riek
ýc
jn
ko
ú
po
uj
h
ah
oc
breh
5 biele. Obs
hojne rastie na
. Je vysoká až 2,
er
zi
ja
ch
ný
veľa C vitamíod
nedé
alebo prír
oh
av
tm
,
sú
m
enstvo
nu, sacharidov
úmetra a jej kvet
st
ra
y
ľk
é
té
šú
ži
že
le
,
avé je
škrob a dô
sú
šúľky. Zaujím
ie
žš
ni
y
ľk
ú
aj
šú
D
a
mčie
iť minerály.
ce vyššie sú sa
ať
dia vedeli využ
ľu
ti
os
ul
in
m
sa konzumovať
V
samičie.
šal
ie
m
a
l
ú
ra
aj
ajú
ie
m
a
zb
ľ sa
za surova
celú rastlinu. Pe
vná
ži
vý
a
tá
.
ť
ť.
žl
uť
la
ch
vznika
príjemnú
k.
s múkou, čím
ín z
chleba a placie
ie
en
ov
ot
Znalci pochuttíín
zh
zmes na
teká
vy
v
ž
, že
to
a
ia
lis
í
rd
tv
an
úp
prírody
,
Zo stonky po ol
ny
ra
na
á
rn
bo
a vý
mazľavá tekutin
o na ohni.
opečené priam
ce
jú
ka
ni
vy
sú
čené
ve chutia ako pe
Po takejto úpra
arené
V
y.
an
št
kurica či ga
uku
kuk
y, ku
iakkyy,
zemia
binujú s
h uzy sa v kom
e o pečené hľ
aleb
V južnejších
dr
d uhmi mäsa,
mi
rôznym
íklad aj v
jin
j ách, ako napr
krarvírujú
Maďarsku sa se
špecialitám.
hl
h avne k rybím
výhonky.
d é sú aj mladé
Jeedl
sa pestuje napPre jedlé hľuzy
nka, o ktorej
a ešte kapucí
ríklad
ebo
inulom čísle, al
sme písali v m
jho
sa
v, ktorý
čistec Sieboldo
tie
tiežž či
,
hu
tr
cúzskom
s ytuje na fran
vyssk
ne
n vy
iba ako
nás sa pestuje
no u ná
ČKOVÁ
A
REN TA KUBE
rarita.
Veľmi chutné hľuzy má aj čistec
Sieboldov, ktorý sa hojne
vyskytuje na francúzskom trhu, no
u nás sa pestuje iba ako rarita.
ZDRAVÁ VÝŽIVA/INZERCIA
Doma v záhrade
Stačí zájsť na najbližšie družstvo alebo do
mliečneho automatu
a do rúk sa vám dostane mlieko v takej
podobe, v akej ho poznajú farmári. Bez
pasterizácie, úprav
či spracovania
jogurtu, premiešajte, prikryte a nechajte pod perinou,
kým z riedkeho mlieka
nevyrastie hustý jogurt.
Ak je chladno, položte ho
k radiátoru alebo do rúry
vyhriatej na 30 °C.
Za niekoľko hodín je jogurt
akurát hustý. Vtedy ho treba odložiť do chladničky. Je
iba na vás, či jogurt využijete na prípravu nátierok,
dresingov a marinád, alebo
si ho vychutnáte v nezmenenej podobe. Maškrtné
jazýčky si do domáceho bieleho jogurtu môžu pridať
med, cereálie, džem, kúsky
ovocia.
Ak necháte jogurt odkvapkať v husto tkanom čistom
plátne, utierke alebo plienke na poličke v chladničke,
získate z neho lahodne
jemnú nátierku podobnú
tvarohovému syru. Stačí ju
už iba ochutiť.
Tip: každej
adom istota
č
Zákl
by je
ka
výro vna dáv
á
érií
r
p
bakt
as
h
c
ý
.
ocn
mov
pom
enzý
o
b
ale
S
Chuť mlieka
nenahradí nič
Ako chutí mlieko z papierovej škatule? Mnohí by
sme odpovedali asi rovnako – predsa ako mlieko.
Stačí však vymeniť ho
na niekoľko týždňov za
gazdovské a ochutnať opäť.
Je to, ako keby ktosi zo
sadnutého mlieka ukradol
smotanu a potajomky ho
uvaril. Ten rozdiel zamotá
jazyk každému. Nech sa
mliekarne akokoľvek snažia
mlieko spracovať pre dlhšiu
trvanlivosť, zanecháva to na
jeho chuti nemalé stopy. To
gazdovské, zachladené, alebo teplé priamo z vemena je
predsa len najchutnejšie.
Každé mlieko má svoju
typickú chuť a vôňu. Kým
kravské mlieko vonia lúčnou rosou a chutí sladučkou
smotanou, kozie akoby bolo
o máličko sladšie, ale o poznanie redšie. Z času na čas
sa pri letnej pastve pritrafí
horkastý tón zo zelín a konárikov, ktoré sa ponášajú
na chuť rukoly, inokedy
z neho voňajú čerstvé bylinky. Koza je ako lotéria,
v ktorej je výhrou vždy inak
ochutené mlieko. Veľmi
záleží na strave a ustajnení.
Ovčie mlieko je zas o kúsok
iné, akoby jemne orieškové. S vysokou tučnotou sa
priam pýta do oštiepkov,
pareníc a bryndze. Nuž,
z ovčieho sa vyrába iba to
najlepšie, pretože ovečky
v množstve mlieka pri pôdoji v mnohom zaostávajú
za kozami a kravami.
Iné národy si pochvaľujú
aj mlieko kobylie, ťavie či
sobie. Mlieko ľuėom jednoducho chutí.
Maslo
Na domácu prípravu masla
potrebujete určite viac ako
liter mlieka. Maslo však
môže byť v tomto prípade
vedľajším produktom,
napríklad pri výrobe tvarohu, keė necháte mlieko
skysnúť a odobratá smotana mu nebude chýbať.
Mlieko vlejte do nádoby so
širokým otvorom a nechajte
ho v chladničke 24 - 48 hodín. Dva- až trikrát denne
z povrchu zberajte tmavšiu
smotanu. Zo štyroch litrov
mlieka zozbierate približne 3 dl smotany s troškou
mlieka. Masla bude asi
polovica.
Smotanu šľahajte zo začiatku elektrickým metličkovým alebo ručným piestovým šľahačom. Dokonca ju
môžete hrkať v zaváracej
alebo plastovej fľaši. Po niekoľkých minútach ušľaháte
poctivú šľahačku, vy však
pokračujte v namáhavej
činnosti, až kým sa neoddelia hrudky. Tie zozbierajte,
cmar zlejte a budúce maslo
premyte. Je dobré ho premiesiť pod tečúcou vodou
alebo ním hrkať v nádobe
a vodu vymieňať, kým neostane čistá. Hotové maslo
vytvarujte a môžete ho
hneė jesť alebo ho zabaľte
a uskladnite v chladničke.
MARCELA GIGELOVÁ
inzercia
Malovýroba
v pohodlí domova
Základom každej výroby
je čistota a správna dávka
pomocných baktérií alebo
enzýmov. Pri práci a manipulácii využívajte radšej
nerezové riady, zėaleka sa
vyhnite použitiu obľúbenej
starej drevenej varešky.
Ėalším skvelým pomocníkom je sterilný kuchynský
teplomer alebo bezdotykový
infračervený merač teploty.
Jogurt
Najjednoduchším a pre malých i veľkých maškrtníkov
i najlepším mliečnym výrobkom je určite jogurt. Na jeho
výrobu nepotrebujete nič,
čo by ste nevedeli kúpiť v
potravinách alebo práve
nemali doma. Potrebujete
mlieko a jogurt so živou
mikrokultúrou.
Mlieko zahrejte v hrnci na
teplotu 80 stupňov, premiešajte ho lyžicou a prikryte
ho pokrievkou. Ak teplota
klesne na 30 stupňov, do
mlieka primiešajte dve
lyžice alebo aj celý téglik
najlepšieho bieleho živého
BP - 140106
trochou odvahy sa
môžete i vo svojej
kuchyni pustiť do
výroby jogurtov,
masla, smotanového syra
a bryndze. Či dokonca do
ťahania syrových nití podľa
tradičných receptúr. Je to
jednoduchšie, ako by sa na
prvý pohľad mohlo zdať,
zvládnete to aj bez skúseností.
Pri ďalšom tepelnom spracovaní možno z masla podomácky vyrobiť ghí.
7. strana
8. strana
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
Koľ ko
životov
má
baza?
Rastie vari všade. Kedysi sa verilo, že chráni pred
údermi blesku i požiarom. Dnes sa jej význam
neprávom podceňuje. Vyrezávanie bazy patrí
neodmysliteľne k zimným prácam. No bazové
drevo je veľmi vyhľadávané napríklad výrobcami
ľudových hudobných nástrojov
Baza čierna
(Sambucus nigra)
udové názvy bieda či
psia baza o nej ve a nenapovedia. Skôr porekadlo z
českej klenotnice udovej
múdrosti Před heřmánkem
klekni, před bezinkou
smekni. Ako nálet sa dostane všade a vo vhodných
podmienkach ve mi rýchlo
expanduje.
Tento bohato sa vetviaci
ker u nás dorastá do výšky
5 - 8 metrov a vyskytuje sa
do nadmorskej výšky 500
metrov na starých navážkach, lemuje preliačiny,
políčka a záhumienky,
listnaté a lužné lesy i smrečiny, vetrolamy, parky,
parkoviská i rumoviská.
No ak sa cielene vysadí
vo vyšších nadmorských
výškach, obstojí aj v drsnejšom prostredí. Napríklad v Alpách sa miestami
vyskytuje v polohách až
do 1500 m. n. m.
Bazou na hlodavce
skvelou zásobou vitamínov
v čase, keď je ich nedostatok. V priebehu roka sa
užitkuje najprv kvet, kôra,
plody, a v neposlednom
rade neprávom podceňované drevo. Tu sa výpočet,
samozrejme, nekončí. Aj
samotné kroviská bazy
sú použite né na vedenie
popínavých rastlín, ako sú
napríklad tekvice či fazu a.
Novomanželia v historických dobách dostávali
rastlinku bazy do daru. Keď sa starí námorníci
vydávali na more, dostávali od svojich manželiek
vetvičku čiernej bazy, aby nezabudli. Dnes sa
baza používa pre obsah cholínu ako dôležité
antisklerotikum. Náhoda či neuveriteľne hlboké
poznatky ľudí z dávnych dôb?
Bazová duša
Existuje veľmi účinný
prostriedok, ktorý sa pripravuje z bazy proti vyčíňaniu hlodavcov a hrabošov. Kilogram čerstvých
listov dáme do 10 litrov
vody. Nádobu necháme
na slnku, kde jej obsah po
niekoľkých dňoch vykvasí. Ešte kvasiacu tekutinu
Usídli sa vždy tam, kde
je pôda bohatá na živiny
a dusík a prevlhčená.
Ojedinele ju možno vytvarovať do podoby stromu,
ktorý je dlhovekejší. Ker
lejeme do otvorov, ktoré
vyryli v trávniku, zeleninovej záhrade i ovocnom
sade hlodavce. Je to veľmi
účinný prostriedok, ktorý
neznesú a odsťahujú sa.
Paradoxné je, že hraboš
poľný vie napáchať na
kríkoch bazy najväčšie
škody.
sa dožíva približne tridsať
rokov.
Škála využitia tejto dreviny
je neuverite ne široká. V
predjarí sa odporúča jesť
bazové puky, ktoré sú
V strede konárov je penovitý stržeň, nazývaný
udovo bazová duša. Pre
túto vlastnosť je bazové
drevo mimoriadne cenené
a vyh adávané výrobcami hudobných nástrojov.
Drevozber prebieha práve
v tomto období. Skúsení
hubári dobre vedia, že na jej
živom i odumretom dreve
nachádza útočisko ve mi
cenná huba uchovec bazový. Zberá sa aj počas zimy.
Napriek tomu, že baza
bohato kvitne už v máji,
júni a vo vyšších polohách
ešte dokvitá aj začiatkom
júla, nie je vo väčšej miere
navštevovaná hmyzom,
lebo neposkytuje medovinu. Včelám poskytuje iba
pe žltej farby. Okvetia sa
zberajú postupne a sušia
sa najlepšie na špagáte v
dobre vetraných priestoroch v tieni. Vyznačujú
sa nádhernou vôňou.
Usušené kvety sa zdrhnú
a preosejú. Skladovať ich
treba v dobre uzavretých
nádobách v tme a kontrolovať, inak sa znehodnotia.
Z čerstvých kvetov sa
robia osvedčené sirupy,
limonády aj akási podoba
šumivého vína. Okvetia
sa zužitkujú aj v kuchyni.
Máčajú sa v palacinkovom
ceste a krátko sa tepelne
upravujú na panvici v
horúcom oleji.
Plody treba
tepelne upravovať
Takisto sú predmetom zberu plody plné vitamínov
A, B a C a antioxidantov.
Nezrelé obsahujú alkaloid sambucín a glykozid
sambunigrín. Pre človeka
sú plody požívate né len
po tepelnej úprave alebo
usušení. Samotné sušenie
si vyžaduje istú rutinu.
Začerstva sa z bobú
lisuje šťava, varia sa z
nich džemy a marmelády,
pridávajú sa do ovocných
vín, uplatnenie nachádzajú
aj pri výrobe likérov a vo
farbiarstve. Bobule sú tiež
vyh adávané spevavým
vtáctvom (pinka, muchár
sivý).
Zdá sa, že nie je oblasť
úzko spojená s pestovaním, zberom, ovocinárskou
produkciou či tradičnou
udovou kultúrou, kam by
sme vkročili a okamžite sa
nestretli s bazou. Tajomstvo jej úspechu spočíva v
jej prakticky celoročnej a
mnohorakej užitočnosti.
ROZHOVOR/ZAUJÍMAVOSTI
Doma v záhrade
Fujara je vzduchozvučná hranová píšťala
dlhá niekedy až 1,8 m, zvyčajne zhotovená z bazového dreva s charakteristickým
zádumčivým zvukom. Za miesto jej zrodu
sa považuje stredné Slovensko - oblasť
Poľany a severný Gemer. Nie je známa
nikde inde na svete. (
Uchovec bazový –
nedocenená huba
drevobranie
Aké sú ideálne poveternostné podmienky
pri zimnom drevobraní bazy určenej na
výrobu hudobných
nástrojov?
Sú tri veci, ktoré ovplyvňujú zber. Drevo zaspí
pred zimným slnovratom.
V čase mesačného novu
mu ubúda vody, v čase
veľkých mrazov tiež,
a hustejšie drevo je na
suchých miestach. Takže
drevo, ktoré rastie na
suchom mieste, vyprosíme
v čase zimných mrazov, ak
sa dá smerom k mesačnému novu. Nie v každom
roku sa stretnú rovnako
dobre tieto podmienky. Na píšťaly sa týmto
všetkým nemusíme príliš
trápiť, ale v prípade fujary,
ktorá znáša väčšie tlaky,
je dobré si dať záležať a
prinajmenšom nerezať,
keď je odmäk. Isteže, zima
je ten správny čas. Kračún
(Vianoce) a obdobie
zimného slnovratu boli
napríklad vhodné termíny,
ale aj januárové mrazy sú
ešte dobré. Konce dreva na
fujaru treba zamazať, aby
nepraskali.
Ako dlho a akým spôsobom musí drevo
schnúť, kým sa použije?
Najlepšie je vŕtať ho
predtým, ako celkom
uschne. Najlepšie schne v
prievane, ale určite nie v
horúčave na slnku. Ak do
kôry urobíme zárezy alebo
z nej nožom zošúpeme
úzke pásiky, nie však celú
kôru, len pásiky, schne
rovnomernejšie. K jari
sa už dá vŕtať. Niekedy vŕtam aj celkom suché bazy,
ale pri tom sa dosť tupia
nebožiece.
Prečo práve baza?
Ľudové názvy bieda
alebo psia baza akoby
vôbec nič nenaznačovali o jej pozoruhodných vlastnostiach.
Čím je výnimočná?
Baza má veľkú dužinu a
po nej ide hlavica nebožieca, takže ručný vrták
poľahky sleduje stred
prútu. Sú fujary aj z jaseňa
alebo javora, tie sa vŕtajú
ťažšie, najistejšia je však
baza. Nie je to strom, ale
krík, takže zrezaním prútu
neublížime rastline tak ako
stromu. Baza je pre niektorých posvätné drevo.
Z bazy robíme nielen
píšťaly a fujary. Z kvetov
sa dá robiť liečivý čaj na
vykašliavanie, mušt, z
plodov sirup, kompót,
robíme aj bazovo-ríbezľové víno, čo je zásobáreň
vitamínu C, kvas sa dá
využiť aj inak. Tiež robím
z plodov bazy farbivo a
to aj na výzdobu píšťal
a fujár. V predjarnom
odmäku, keď do mokrej
zeme zapichnete konáre
bazy, vymladia, takto
máme záhradu zo severu
lemovanú bazovým plotom a ťahá sa po nej bežne
fazuľa, kivi, tekvice...
Spomenuté hanlivé názvy
sú z obdobia duchovného
úpadku. V prírodnom lese
má baza úlohu dreviny,
ktorá obsadzuje pusté
miesta. Jej duchovnou
úlohou je oživovanie.
DVOJSTRANU PRIPRAVIL
JÁN LITVÁK
FOTO – ARCHÍV Ž. Š.
Baza je pre výrobcov
ľudových nástrojov
nenahraditeľná. Vyrábajú
sa z nej píšťaly, koncovky,
a tiež fujary. Fujaru a
fujarovú hudbu zaradila
organizácia UNESCO
pred rokmi do zoznamu
svetového ústneho a
nehmotného kultúrneho
dedičstva ľudstva.
Zimné
O drevobraní v zimnom období
sme sa zhovárali s folkloristom,
výrobcom hudobných nástrojov
a majstrom ľudových remesiel
Žiarislavom Švickým (na fotografii).
Žije a hospodári tradičným
spôsobom so svojou ženou a
synom pri Kokave nad Rimavicou
9. strana
Práve počas miernej
zimy, v počasí, aké
panovalo napríklad na
prelome rokov v decembri a v januári, keď
je v lese stála vlhkosť
a teploty sa pohybujú
nad nulou, vyberajú sa
hubári za špecifickou
hubou. Nazýva sa Auricularia auricula-Judae,
Judášovo ucho, čierna
čínska huba, mu-er.
Preukázateľne patrí
medzi liečivé huby,
ba dokonca i medzi
nimi má osobitné
postavenie. Je súčasťou
mnohých tradičných
čínskych a japonských
jedál. U nás sa jej
výborne darí, no do kuchyne si ju vpustia len
odvážnejší ľudia. Pritom škála jej liečivých
účinkov je neuveriteľne
široká. Čistí krv, zmierňuje bolesti brucha
a žalúdka pri tráviacich ťažkostiach, znižuje vysoký krvný tlak.
Je vhodnou prevenciou
proti kôrnateniu ciev
a infarktu. Priaznivo
pôsobí na celý kardiovaskulárny systém, posilňuje imunitu, slúži
pri rekonvalescencii,
lieči hemoroidy, pôsobí
dobre pri psychickom
a fyzickom vyčerpaní,
napr. po pôrode. Obsahuje veľké množstvo
minerálov - vápnik,
draslík, fosfor, horčík,
sodík. Je neoceniteľná
pri očistách organizmu, blahodarne pôsobí
i na pokožku, nechty či
vlasy.
Výskyt a úprava
Zo všetkých tvarov najväčšmi pripomína ľudské ucho a to dokonca
i konzistenciou.
Má škoricovohnedasté
sfarbenie, za istých
podmienok s červenkastým rôsolovitým
nádychom. Po usušení
sčernie a to i na dreve.
V takejto podobe ju
môžeme kúpiť v čínskych obchodoch.
No ľahko si ju vieme
obstarať v prírode.
Za vlhkého počasia
sa huba vo veľkom
množstve objavuje na
živom i odumretom bazovom dreve a osídľuje
celé kolónie bazových
porastov. Nájdeme
ju príležitostne aj na
Vzácne možno nájsť aj
uchovec bazový biely.
dreve iných listnatých
drevín. Naša klíma jej
mimoriadne vyhovuje. Mladé plodnice sú
mäkké a jemne mäsité.
Vzácne možno nájsť aj
uchovec bazový biely.
S trochou zveličenia
sa o nej hovorí ako
o pochúťke, ale to je
mierny eufemizmus. Jej
konzumácia si vyžaduje skôr istú dávku
chuti experimentovať.
No ide jednoznačne
o jedlý druh, trochu
chrumkavý, čo uchovec bazový odlišuje
od iných druhov húb,
preto je pri ňom vylúčená možnosť zámeny.
Môže sa stať súčasťou
chutných pokrmov.
Používa sa do polievok, šalátov, rizota. Ak
plodnice predvaríme,
vodu nevylievame. Je
tiež zdrojom množstva
cenných látok, ktoré
náš organizmus mnohonásobne ocení.
OKRASNÁ ZÁHRADA
10. strana
Doma v záhrade
Hoci mrzne –
omamne voňajú
Mahónia
(Mahonia)
V minulom čísle sme sa dotkli nezvyčajnej témy,
kde sme opísali dva druhy v zime kvitnúcich
rastlín: čemericu a kríkový hamamel.
V tomto článku sa širšie venujeme tejto téme
a oboznámime vás s väčším počtom zaujímavých
v zime kvitnúcich okrasných drevín
rov. Na pôdu nie je náročný. Presádzanie
však príliš neznáša, preto si treba dobre
rozmyslieť, kam sa vysadí. Odporúča sa
do okrasnej záhrady alebo do skalky.
ríla sa pýši bielymi a ružovými kvetmi. Kalina nie je na pestovanie náročná. Má rada
polotienisté stanovištia a humóznu pôdu.
Treba dbať na to, aby mala dostatok vlahy
ahónia je veĢmi dekoratívny krík
so zaujímavými kvetmi, listami i
plodmi. Kvitne od novembra do februára. Kvety sú usporiadané do krátkych
strapcov a sú výrazne žltej farby. Listy sú
krásne lesklé, kožovité, tuhé. V zime menia
svoju farbu od červenej, ružovočervenej
až po hnedasté odtiene. Preto sa s obĢubou používajú ako dekoračný materiál do
vencov a kytíc. Mahónia je vždyzelený
krík, ktorý obĢubuje polotienisté miesta.
Pochádza z Ameriky a bola pomenovaná
podĢa slávneho írskeho záhradníka Bernarda M’Mahona.
Edgeworthia
M
Kalina vonná
(Viburnum farreri)
aj v zimnom období. Proti vysychaniu je
dobré korene pokryť mulčovacou vrstvou
alebo ju pravidelne zalievať. Po odkvitnutí
kvetov ker dekorujú modročierne drobné
bobuĢky.
Zimovec
(Chimonanthus praecox)
d decembra do marca púta svojimi
krásnymi zvonovitými kvetmi pripomínajúcimi orchideu. ġudovo sa nazýva aj
zimná orchidea. Zvonka sú žlté a vnútro
zdobia bordové okvetné lístky. S obĢubou
sa používajú na dekoráciu domácností,
ktoré čoskoro zalieva omamné vanilková
vôňa. Voňajú nielen kvety, ale aj listy a
kôra. Zaujímavé je, že zakvitne iba na
dvojročných konároch. Z týchto dôvo-
chrániť pred poveternostnými vplyvmi.
Preto je dobré ho sadiť na chránené, teplé
miesta. Je to opadavý ker nižšieho vzrastu.
Nerozmnožuje sa príliš Ģahko, trvá nejaký
čas, kým si zvykne. Po adaptácii je jeho
pestovanie už pomerne nenáročné. Jeho
pôvodnou domovinou je Kórea.
Zemolez kamčatský
(Lonicera caerulea
var.camtschatica Pojark)
Himalájí vypestovali niekoĢko desaťtisíc
odrôd. Edgeworthia má žlté rúrkovité
kvety so silnou vôňou, ktoré odolajú mrazom do -7 °C. Vôňa vie nalákať aj hmyz,
ktorý prebudí teplejšie zimné počasie.
Tenšie konáriky škoricovej farby sú také
ohybné, že sa na nich dajú viazať uzly.
Kôra z konárov sa používala aj na výrobu
japonských bankoviek.
O
ž z názvu je zrejmé, že ide o krík
s krásne voňavými kvetmi, ktoré
dokážu prevoňať celý byt. Jeho kvety sú
trúbkovitého tvaru, asi centimeter široké,
v bielych a ružových odtieňov. Kvitne v
miernejšej zime od novembra, v tuhšej od
januára do marca. Krásne sú aj samotné
puky, ktoré pripomínajú ružové perličky.
Samotný krík dorastá do výšky 2-3 metrov.
Nemá rád orezávanie. Je to predovšetkým
solitérna, nepravidelne rozložená rastlina,
preto by sa malo dopredu rozmýšĢať, kde
sa bude mať možnosť rozrastať. Krík bol
do Európy dovezený z Číny v roku 1910
a odvtedy sa vyšĢachtilo niekoĢko druhov
krásnych odrôd.
U
Kalina vavrínolistá
(Viburnum tinus)
a rozdiel od kaliny voňavej tento ker
má kompaktný habitus a dorastá do
výšky dvoch metrov. Od decembra do ap-
N
e to krásny opadavý ker nenáročný na
pestovanie. Vyžaduje si vlhkú humusovitú pôdu. Do Európy sa dostal cez
Východoindickú spoločnosť a Britániu
koncom 18. storočia. Jeho pestovanie sa
tam zmenilo na ošiaĢ a z troch druhov z
J
dov je dôležité si premyslieť rez, aby pri
budúcom kvitnutí bol dostatok potrebných
vetvičiek.
Ábeliovec dvojradý
(Abeliophullum distichum)
olá sa aj zlatovka bielokvetá. Kvety sú
veĢmi podobné zlatému dažďu, len
sú biele až ružové, hviezdicovitého tvaru
a jemne voňajú. Aj keď kvitne v zime, od
januára do apríla, treba ho do určitej miery
V
oznáme ho aj pod názvom kamčatská
čučoriedka. Ker nie je len dekoratívny,
ale rastie na ňom jedlé ovocie modrofialovej farby, chuťou pripomínajúce čučoriedky. Listy sú sivozelené a mierne ochlpené.
Kvety sú stredne veĢké, bieložltej farby,
trúbkovito až zvončekovito lievikovité.
Rastlina je mimoriadne odolná a vydrží až
–45 °C. V plnom kvete odolá mrazom do -7
°C. Zemolezu sa darí v hlinito-piesočnatej
pôde. Kríky sa nemajú orezávať prvých
5 rokov, dovtedy sa majú odstraňovať
poškodené alebo polámané konáriky.
P
Lykovec
(Daphne)
e to ker, ktorý rastie aj na Slovensku.
Patrí medzi jedovaté, ale veĢmi dekoratívne okrasné dreviny. Konáre husto
zarastajú drobnými ružovofialovými kvetmi zvončekovitého tvaru. Z ich omamnej
vône sa až hlava točí... Pripomína to,
akoby konáre boli obalené cukrovou vatou. Kvitne od februára do apríla. Lykovec
dorastá do výšky od 30 do 150 centimet-
J
Jazmín nahokvetý
(Jasminum nudiflorum)
e nižší druh kríka s dlhými, do zelena
sfarbenými tenkými konárikmi. VeĢmi
efektívne na nich vyniknú žlté kvietky rúrkovitého tvaru. Konáre sú veĢmi ohybné,
previsnuté, metlovitého vzrastu a majú
poliehavý rast. Po styku so zemou zakoreňujú. Jazmín nahokvetý sa dobre vyníma
pri plotoch, múroch alebo pri schodiskách.
Má rád slnečné miesta bez väčších poveternostných výkyvov. Odkvitá koncom
marca, keď sa na vetvičkách objavujú
nenápadné lístočky.
J
RENATA KUBEČKOVÁ
HISTORICKÉ REMESLÁ
Doma v záhrade
Vypletačky
y,
vin li
e
r
jd
ást
ine j by r užné
t
Nie tore a pr be.
ŕ
k
é
na é dlh na v tiež
o
n
k
k
v
a
ro úty a á vš ť.
pr ka m úknu
n
s
Lie čo po
z prútia
Sú materiály ktoré poskytuje iba
príroda. Či už ide o ohybné prútie
z vŕby,
z vŕby, alebo húževnaté konáre liesok.
Rastú bez toho, aby sa o ne musel človek starať a v správnej
ročnej dobe sú vždy pripravené ponúknuť materiál,
ktorý dokážu šikovné ruky zužitkovať
ýrobky z nich
nájdete na
farmách od Britských ostrovov
až po srbskú Vojvodinu.
Chýrne sú lieskové rohože,
z ktorých sa aj dnes stavajú
oplôtky pre hospodárske
zvieratá. V minulosti boli
veľmi rozšírené lúpkovie
košíky zo štiepanej liesky,
bez ktorých sa nezaobišla
žiadna kopačka zemiakov
na konci leta.
Azda najviac podôb však
majú výrobky z vŕbového
prútia. Od najmenších
košíkov na chlieb cez
veľké koše s ušami až po
vypletané treláže do záhrad, stojany na noviny či
dokonca vypletané kreslá.
Ak milujete vôňu a dotyk
prírody, tento rok si to
môžete skúsiť aj vy. Pri
pletení rohoží.
V
Zima je sezónou
vŕbového prútia
Aj keď sa vŕby hlavatice
z nášho vidieka spolu s košikármi pomaly
vytrácajú, stále ich možno
na prechádzkach nájsť na
zanedbaných brehoch riek,
potokov či pri poľných
cestách na vlhčinách,
v ktorých sa im darí. Sú
ako ozrutné kyjaky čnejúce
zo zeme, na ktorých hlavách sa tisnú tenké prútiky
jeden vedľa druhého.
Je to príbeh, ktorý píše
príroda. Na jar, keď sa
rozprúdi miazga, spiace
očká sa prebudia, napučia a zmenia sa na svieži
zelený výhonok. Ten
pri dostatku vody a slnka
rastie, predlžuje sa a pod
úzkymi lístkami si drží
svoju štíhlu líniu. Trvá mu
do pozdnej jesene, kým
zmocnie a vyzrie. S prvým
mrazom stratí lístie, šťavy
v ňom zhustnú a uloží sa
na zimný spánok.
Od tejto chvíle sú prúty
súce pre spracovanie až
do opätovného zazelenania sa listami. Tie čerstvo
narezané voláme zelenými aj napriek tomu, že
všetky pletené predmety
už čoskoro zmenia farbu
na červenkavú a neskôr
hnedastú. Kôrou obalené
prútie bolo vždy symbolom gazdovskej výbavy,
ktorá v sebe vždy spájala
surovú drsnosť prírody
s úhľadným pletením
šikovných rúk.
Prútie, ktoré zbavíme za
Urobte si prechádzku
do prírody, vyhľadajte
staré hlavatice a so
záhradníckymi
nožnicami sa pustite
do zberu prútia.
V tomto čase je
najkvalitnejšie.
čerstva kôry, voláme biele.
Jeho hladký jemný povrch
ho nasmeroval do kuchýň,
kde sa z neho vyrábajú
najrôznejšie košíky, misky
a podnosy. Hladké prútie
neporaní jemnú pokožku
ovocia a možno ho dokonca natierať prírodnými
farbami.
Ak ste však často vídavali
predmety z hladkého,
avšak červeného prútia,
šlo o prútie varené. Kôra
v kotle uvoľnila farbivá
a po uvarení sa z prútia
lúpala omnoho ľahšie.
Pretože iba prútie v miazge možno lúpať bez veľkej
námahy na biele.
Sezóna liesky je
po celý rok
Niet inej dreviny, na
ktorej by rástli rovné dlhé
a pružné prúty ako na
vŕbe. Lieska má však tiež
čo ponúknuť. Tvorí husté
porasty na okraji každej
hory či hája. Ak rastie na
dobrej pôde, jej kôra je tenká a hladká ako pokožka.
Pod ňou sa ukrýva pružné
drevo, ktoré možno štiepať
na polovice, štvrtinky či
prúžky, aby ho bolo možné vypletať rovnako dobre
ako vŕbu.
Tie najlepšie konáre sa
ukrývajú vždy vo vnútri
kriakového trsu. Sú štíhle,
rovné, bez rozbočení, pretože sa šplhajú z tmavého
klbka za slnkom. Zvyčajne
im trvá jeden až dva roky,
kým dosiahnu hrúbku palca na mohutnej chlapskej
11. strana
Vŕby hlavatice si zaslúžia,
aby sme ich zachovali pre
ďalšie generácie. Stačí
len na jar zasunúť mladé
napučané prútiky do vlhkej
zeme neďaleko od starých
stromov a ony sa vo vlahej
jarnej pôde ujmú a v priebehu rokov vyrastú do
majestátnych rozmerov. Vŕby majú neuveriteľnú
regeneračnú schopnosť a pevný koreňový systém,
re
ktorý chráni brehy pred eróziou.
ruke V takejto forme sú
ruke.
tým najlepším
n
materiálom
na spr
spracovanie. Bez ohľadu na tto, či boli doposiaľ
zaviate
z
zavia
snehom, alebo sa
na nich zelenejú listy. Len
aby vtáčatá na nich nemali
upletené svoje hniezdočko.
Lieskové konáre sa najlepšie štiepajú, keď sú čerstvé,
zelené. Stačí len nožíkom
nakrojiť drevo priečne cez
letokruhy a rukami driapať polovičky jednu od
druhej. Prasklinu možno
roztvárať páčením noža
alebo prehýbaním konára
cez dve priečky mocného
rebríka. S tenším materiálom sa vždy lepšie vypletá.
Kým výrobcovia lúpkových košíkov obojručným
nožom vyhladené prúžky
liesky pred pletením varia
alebo paria, pri výrobe
rohoží si možno vystačiť aj
so surovým materiálom.
MILAN GIGEL
Ako na pletenie rohoží?
Je to, ako keď sa pozriete na krosná. Kým
osnova z nitelnice je
natiahnutá priamo
v nich, člnok s priadzou
prechádzajúci pomedzi
ňu vytvára útok. Riadok
po riadku tak vzniká
súkno, ktoré treba
v studenej vode zraziť
pri praní, aby zhustlo.
Pri tkaní lieskových
rohoží potrebujete dať
na zem starý drevený
trám. Navŕtate doň
otvory na dlaň od seba,
tak aby stáli v zástupe
jeden za druhým. Do
každého z nich zasuniete okrúhly lieskový konár, aby stáli v šíku ani
vojaci. Teraz prichádza
rad na útok. Z naštiepaných štvrtín či polovíc vypletáte riadok po
riadku tak, že osnova je
raz pred štepinou, raz
za ňou. Ak sa všetky
poschodia naplnia, prichádza čas ukončenia.
Každý z pretŕčajúcich
koncov treba vykrútiť a zhúžviť, aby sa
rozdelil na vlákna. Tak
ho bude možné zahnúť
do rohože a zapliesť
dnu. Najčastejšie sa
pletú rohože s rozmermi 1x1,5 a 1,5x2 metra,
z ktorých sa skladajú
ploty, zátišia či opory
pre popínavé rastliny
alebo prístrešky.
Na prácu s vŕbou treba
menej fyzickej námahy.
Vo chvíli, keď z troch
prútov spravíte útok
a z troch ďalších v ich
strede osnovu, máte
základ rohože, ktorú
stačí už len rozpletať
do strán rovnakým spôsobom, ako ste začali.
Ak sa stane, že niektorý
s prútikov je prikrátky,
stačí ho len predĺžiť
zasunutím druhého
povedľa neho. Takéto
rohože sú zvyčajne
menšie, avšak hustejšie a tvárnejšie. Neraz
ich gazdovia používali
na ochranu ovocných
stromčekov pred obhrýzaním. Králiky a zajace
si pochutili na vŕbovej
kôre a stromček zostal
bez ujmy.
u
12. strana
FAŠIANGOVÉ RECEPTY
F
Pripravte si
ašiangy sa od
nepamäti oslavovali
radosťou, veselosťou, udovými
zábavami, hrami, karnevalmi a hojnosťou. K tej
patrili i dedinské páračky,
zabíjačky, svadby a plesy.
Tak ako vo všetkých tradíciách niečo upadlo a iné sa
zachovalo podnes.
Nazrime
do histórie
Doma v záhrade
masky, šišky
a fánky
Po výrobe masiek ste určite vyhladli a tak
sa pustite aj do prípravy sladkej maškrty.
Najtradičnejšie sú určite zlatisté šišky
a fánky. Existuje viacero receptov a v dnešnej
„zdravej“ dobe i viacero obmien, ako túto
pochúťku pripraviť lepšie a zdravšie. My
vám prinášame tipy na dva tradičné recepty
našich starým mám.
Šišky alebo
pampúšiky
Prečo sa oslavujú
Fašiangy sú prechodným
obdobím medzi dlhou
zimou a očakávanou očistnou jarou a teda i akousi
veselou spojnicou medzi
vážnym časom Vianoc a obdobím Ve kej noci. V tomto
uzimenom období bolo na
hospodárstve menej dôležitej práce, a preto vznikol
čas na viac zábavy. Tá sa
v podstate začala už na
Štefana a Silvestra. udia
sa cez fašiangy obliekali do
masiek, ktoré mali okrem
zábavnej i symbolický, ba
priam magický a pre človeka a zvieratá i ochranný
význam.
Cez celé fašiangy si treba
všetko užiť a dopriať
naplno. Vyvrcholením
sú posledné tri dni pred
koncom, keď je posledná
zábava spojená s tradíciou
symbolického pochovávania basy. Potom nastupuje
obdobie pokoja a tvrdého
40-dňového pôstu.
Príchod jari ako času nového kolobehu života oslavujú všetci. Možno ste si to ani
nedali do priameho súvisu,
ale ak obdivujete v televízii krásne pochody plné
pestrofarebných kostýmov
slávnych karnevalov v Riu
de Janeiro alebo v Benátkach, vedzte, že i tak vyzerá
bláznivý fašiang.
S maskou či bez
masky
Na ve kých sviatočných
plesoch sa dnes už masky
Sladké rodinné
pohostenie
Fašiangy sú pôvodne starobylé pohanské slávnosti,
ktoré majú pôvod v Egypte, odkia sa preniesli
do gréckych Téb, kde sa
udomácnili a ve mi rýchlo
rozniesli cez Jadranské
more do Ríma a odtia to
už bolo iba skok do celej
Európy. Nevieme, ako sa
nazývali dovtedy. Dnes je
však isté, že názov fašiangy
je pôvodom nemecké slovo,
i keď v 9. storočí sa u nás
používal výraz mjasopust,
čo znamenalo koniec jedenia mäsa pred pôstom.
Každý rok v tom istom období, a predsa vždy
v iný dátum. Fašiangy trvajú od Troch kráľov
do polnoci pred Popolcovou stredou alebo inak
zvanou i škaredou stredou. Aj tá má pohyblivý
termín a tento rok pripadne na 5. marca
nenosia. O to väčší dôraz sa
kladie na drahé a slávnostné šaty a obleky, často zrodené v dielni popredných
módnych návrhárov. Na
róby si potrpeli i v dobách
krá ovských a pre zachovanie tajomna nebolo na škodu siahnuť i po honosnej
parochni alebo elegantnej
škraboške.
Dnes sa s karnevalom pre
dospelých stretávame už
iba výnimočne. Zachovali
sa aspoň detské maškarné plesy na dedinách či
v školských zariadeniach.
Aj tu už vidno vplyv
modernej doby, keď je pre
rodičov, ale i deti, ktoré sa
chcú až prive mi podobať
na svojich rozprávkových
alebo filmových hrdinov,
jednoduchšie masku kúpiť
alebo vypožičať ako si pri
jej vlastnoručnej výrobe
Ako si zhotoviť masku
Ak sa vám nepodarí
zastihnúť poriadnu
dedinskú zábavu alebo
karneval, zabavte sa aspoň doma. Vyskúšajte si
spolu s deťmi pripraviť
jednoduchú papierovú
škrabošku alebo tradičnú masku tváre z papiera. Na ňu vám stačí
niekoľko starých novín.
Tie nastrihajte alebo natrhajte na menšie kúsky.
V miske zmiešajte rovnaké množstvo hladkej
múky a vody na hmotu
podobnú lepidlu. Môžete
využiť i škrob z obchodu.
Do hmoty primiešajte
kusy papiera.
Nafúkajte balón, položte
si ho na stôl alebo
do misky, aby sa vám
nehýbal a namočenými
papiermi vrstvite ovál
alebo kruh na základ
masky. Z papiera môžete
vytvoriť i vystúpené
časti tváre. Torzo masky
nechajte uschnúť do
druhého dňa. Ak chcete
masku jednoduchšie
premaľovať, na poslednú
vrstvu zvoľte biely papier. Na druhý deň balón
sfučte, masku vyberte,
zostrihajte a namaľujte
podľa fantázie hustými
akrylovými alebo temperovými farbami. Celkový
efekt umocnite špagátikmi, krepovým papierom,
stuhami, pierkami alebo
korálikmi.
užiť doma kopec zábavy.
A tak sa pomaly vytratili
tradičné symboly fašiangov
ako maska cigánky, kováča,
svadobčanov, medveďa,
kozy, turoňa, koňa, kominára, slameníka či stareny a
strigy a nahradili ich malé
princezné, víly, kostlivci
zombie či komiksoví superhrdinovia. Moderné líčidlá,
nekrčivé látky a trblietavé
spreje a flitre vytlačili
sadze,
s
slamu, papier či
stužky.
s
Ustúpilo
U
sa i od promenády
maškár
m
dedinou či mestom
spojenej
s
s hlasným spevom,
tancom
t
i drobnými zlomyse
m
nosťami, za ktoré si
sprievod
s
vyzbieral od prizzerajúcich gazdín vajíčka,
slaninu,
s
klobásy i pálenku.
Večer
V
sa z nazbieraných
vecí
v uskutočnila hostina pre
všetkých,
v
na ktorej nesmeli
chýbať
c
po a regiónov pražženia, huspenina, smažené
ššišky na bravčovej masti,
ffánky, trdelníky i spomínané klobásy, slanina i pečené
n
mäso. Všetko jedlo bolo
m
ttreba dobre spláchnuť pivom, vínom alebo studenou
v
i hriatou pálenkou.
MARCELA GIGELOVÁ
„ 650 g polohrubej múky
„ 40 g droždia
„ 300 ml mlieka
„ 1 celé vajíčko
„ 2 žĺtky
„ 70 g roztopeného masla
„ 50 ml rumu
„ 3 PL cukru
„ citrónová kôra
„ štipka soli
„ olej na vysmážanie
Z polovice vlažného mlieka,
cukru a droždia urobte kvások. Nechajte ho v
teple pracovať približne 20
minút. Do kvásku postupne primiešavajte zvyšné
mlieko, vajíčko, žĺtky, rum,
roztopené, ale nie horúce
maslo a nakoniec múku so
štipkou soli a citrónovú kôru.
Rukami mieste cesto, pokiaľ
nie je vláčne. Utvorte z neho
bochník, poprášte ho troškou
múky a prikryté odložte
na teplé miesto vykysnúť.
Hotové cesto vyklopte na pomúčenú dosku, postláčajte ho
rukami a nahrubo vyvaľkajte.
Pohárom vykrojte šišky, tie
nechajte znova podkysnúť
a upražte ich z obidvoch
strán na rozpálenom oleji
dozlatista. Pred pečením
im v strede môžete spraviť
prstom dierku na džem.
Hotové šišky odkladajte na
papierové obrúsky a pred
servírovaním ich pocukrujte,
dozdobte džemom alebo nad
parou ušľahaným snehom zo
zvyšných bielkov.
Fánky,
božie milosti
či chrapne
„ 500 g polohrubej múky
„ 500 g tvarohu
„ 2 vajíčka
„ 1 PL octu
„ 1 ČL jedlej sódy
„ 50 g roztopeného masla
„ olej na vysmážanie
Tvaroh zmiešajte s vajíčkami,
octom, roztopeným maslom
a nakoniec do cesta zapracujte múku s jedlou sódou.
Rukou vymieste nelepivé cesto a odložte ho prikryté do
chladničky. Asi po hodine cesto rozvaľkajte na pomúčenej
doske na plát hrubý približne
5 mm a radielkom narežte na
trojuholníky, obdĺžniky alebo
kosoštvorce. Do stredu každej
fánky urobte jeden alebo dva
zárezy. Šikovnejší môžu cesto
prevliekať a vytvoriť tak rôzne tvary alebo mašle. Fánky
vysmažte v rozpálenom oleji
a po čiastočnom vychladnutí
ich obaľte v práškovom cukre
alebo vo voňavej zmesi práškového a vanilínového alebo
škoricového cukru.
DROBNOCHOV
Doma v záhrade
13. strana
Exotické zvieratá pochádzajú
z horúcich stepí, dažďových
pralesov či rozľahlých saván,
kde slnečné lúče rozpaľujú pôdu,
piesok i vodu. Či už ide o rybičky,
plazy či vtáčatá, mnohé sa
bez celoročného prikurovania
nezaobídu. A nejde iba o teplotu.
Je váš domáci
miláčik šťastný?
Mnohým deťom sa túžba po zvieratku miláčikov majú viac starostí. semienok. Pretože krmivo
A preto nie je problémom,
je zdrojom nielen energie,
splnila na Vianoce. V príbytkoch že naše príbytky sú menšie ale aj minerálov a vitamínov, ktoré sú pre zdravie
pribudlo množstvo exotických tvorov. ako nekonečné siahy
prírody, ale že klíma, ktorú
kľúčové.
Nie vždy aj s primeranou výbavou a s kvalitnou obľubujeme my, nie je zviepríručkou. Ako sa starať o domácich maznáčikov, aby sme ich netrápili ratkám taká blízka ako nám. Veterinári
nie sú iba na
ani príliš nerozmaznávali? Tu je aspoň niekoľko hlavných zásad Kŕmenie nie je iba vyťahovanie peňazí
plnenie brucha
S
ú ako dojčatá. Tešíme sa z nich, robíme pre ne, čo im
na očiach vidíme
a snažíme sa ich vychovávať tak, aby žili svoj život
po boku ľudí. Sú však naši
domáci miláčikovia skutočne šťastní? Ich potreby sa
neraz líšia od toho, čo sa im
snažíme ponúknuť.
Vraví sa, že živý darček
naučí dieťa zodpovednosti.
Či už je to terárium s exotickým plazom, akvárium
s rybičkami, klietka s vtáčatami, debnička so zdrobneným králikom alebo mačka,
či psík, každý z nich vníma
svoj život odlišne. Jedno však majú spoločné.
Nevedia nám prezradiť, či
sa o ne staráme tak, ako sa
patrí, a jediným sudcom je
smrť. Ako nepochybiť?
v pevnom dennom režime,
alebo nie.
Kŕmenie podľa hodiniek,
prechádzky podľa rozpisu
a pravidelné víkendové čistenia musia prebiehať tak,
akoby na ne dohliadal tikot
hodín. Pretože len čo je čosi
inak, v živých tvoroch sa
hromadí stres a to im na
šťastí nepridáva. Je to, ako
keď sa bojazlivo posadíte
do plnej čakárne u zubára
a čakáte, čo príde.
Ak králik pohadzuje vo
svojom peliešku plechovku
na vodu, nerobí to z radosti, že vás vidí. Len vám
dáva najavo, že sa máte pozrieť na hodinky, pretože
už 30 minút meškáte s jeho
kŕmením. K stereotypu
patria aj chvíle oddychu
a súkromia, cez ktoré rušiť
neradno.
Stereotyp je živým
tvorom blízky
Životný priestor je
strojcom pohody
Živé tvory sa riadia svojimi
vnútornými hodinami
a nech to znie akokoľvek
fádne, stereotyp milujú.
Striedanie dňa s nocou na
seba naviazalo všetko, čo
sa v živote pritrafí. To musí
v starostlivosti rešpektovať
aj človek – či už sám žije
Rybe svedčí voda, vtáčaťu
povetrie a králikovi pevná
vná
zem pod nohami. My saa
možno najlepšie cítime
v pohodlnom kresle prii
šálke voňavého čaju s novinami na kolenách. Psík
ík
veselo vrtí chvostom
vedľa kresla na drevenej
ej
Živé tvory sa riadia
svojimi vnútornými
hodinami a nech to znie
akokoľvek fádne, stereotyp
milujú. Pravidelnosť je kľúčom
k ich spokojnosti a zdraviu.
podlahe a mačka pradie,
otierajúc si chrbát o papuču.
Žijú po našom boku tisíce
rokov a sú s našimi príbytkami rovnako spokojné ako
pavúky v kútoch a myši,
ktoré sa usídlili v špajzi.
Exotické zvieratá však
nemusia na klímu v našom
obydlí nazerať rovnako
spokojne. Pochádzajú z horúcich stepí, dažďových
pralesov či siahodlhých
saván, kde slnečné lúče
rozpaľujú pôdu, piesok
i vodu. Či už ide o rybičky,
plazy či vtáčatá, mnohé sa
bez celoročného prikurovania nezaobídu. A nejde iba
o teplotu.
Kým králik priam žiada,
aby sa mohol prehrabávať
v hlbokej slame a noriť sa
do stebiel, niektoré z vtáčat
túžobne očakávajú kúpeľ
vo vode a iné v prachu.
Mačka si neprestajne musí
zabrusovať pazúriky a krásna pestrá žabka by zhynula,
ak by vzduch nebol tak
zmáčaný
zmá
vlhkosťou,
že sa rosí všetko v jej
okolí.
o
Kým gazda
sa musí postarať
iba o to, aby v stajni
bolo sucho, čerstvo
nastlaté
a vyvetrané,
na
chovatelia
ch
domácich
„Nože pozri, ako mu
chutí,“ – kŕmenie sa stalo
pre mnohých atrakciou,
keď sa nevravné zvieratko
prejavuje viac ako v iných
chvíľach svojho života.
Čím vychýrenejšie maškrty servírujú, tým väčšiu
radosť z toho majú. Akoby
sa naruby prevrátila ich
myseľ a zabudli na to, že
ich zverenci stratili možnosť výberu. Môžu jesť iba
to, čo dostanú.
Kto má radosť z mľaskania
pri kŕmení, mal by si kúpiť
prasiatko. Pretože niet väčšieho trestu ako napchávať
domácich miláčikov dobrotami, ktoré vymysleli pre
ľudí. Rovnako často vidíme
obéznych psíkov, mačky
a zdutých králikov, ako
aj nedoperené vtáčatá či
matné plazy s chradnúcim zdravím iba preto, že
nedostávajú do svojich
žalúdkov to, čo potrebujú.
Preto by sme mali rešpektovať prirodzenú stravu
zvierat a zaistiť im pestrosť
pochúťkami, ktoré by si
vybrali na zasýtenie aj
vo voľnej prírode. A tak
králik bude mať najväčšiu
radosť zo sena, mačka
z mäsa a stehlík z drobných
Mnohé zo zvierat po
našom boku vyžadujú viac
ako len dobré ubytovanie,
pravidelný denný režim
a plnohodnotné krmivo.
Ak na ne zaútočia vírusy
a bacily, ktoré prenáša
vzduch a hmyz z miesta
na miesto, môžu zhynúť
nemocou bez ohľadu na to,
ako dobre sa o ne staráme.
Sú na tom rovnako ako
my. A je to často veterinár,
ktorý sa postará o to, aby
dostali svoj liek v správnom čase. Všetko potrebné
sa dočítate v literatúre a časopisoch, ktoré vám podajú presnejšiu informáciu
ako diskusie na internete,
ktoré dokážu viac človeka
oklamať a zneistiť, ako ho
správne nasmerovať.
MILAN GIGEL
RADY DO ZÁHRADY
14. strana
Doma v záhrade
Ako správne naložiť
s popolom
Popol je odpad, ktorý
vzniká po horení.
V domácnostiach či na
chalupách sa stretávame najmä
s popolom, ktorý vzniká počas
vykurovania v peciach
či kozuboch. Viete s ním
správne naložiť?
dstránenie
popola do
smetných nádob
je tá najhoršia
možnosť, pre ktorú sa môžete rozhodnúť. Rovnako
likvidácia popola priamo
prostredníctvom skládok.
Popol je totiž cenným
zdrojom popolovín, čo sú
vlastne anorganické zvyšky
horenia. Hovoríme o popole vzniknutom z horenia
dreva. Uhoľný či koksový
popol je lepšie odstrániť
zaužívanou cestou na
skládky na to určené. Drevný popol je naopak zdrojom
cenných látok pre pôdu i
rastliny.
O
Až keď vychladne
Ako s ním teda naložiť,
aby ste ho zužitkovali čo
najefektívnejšie? V prvom
rade si treba zaužívať pravidlo, že vždy spracúvajte
len vychladnutý popol.
V opačnom prípade by
ľahko mohlo dôjsť nielen
k zraneniu, ale i popáleniu
či trvalejšiemu poškodeniu
rastlín vo vašej záhrade.
Vysypať vedro popola na
jedno miesto v záhrade nie
je tiež najoptimálnejšia cesta. Popol je v nej potrebný
a vítaný, ale v rozumných
dávkach. Klasický zmesný
popol obsahuje hrubšie a
jemnejšie časti, ktoré spra-
Popol sa napríklad využíva
aj pri biodynamickom pestovaní
zemiakov.
inzercia
STOP ŠKODCOM
GÉL PROFESIONÁL
LIKVIDUJE: krty, hlodavce, hraboše,
myši, potkany, krysy
Škodce láka svojou intenzívnou vôĖou, gél zožerú alebo do gélu
stúpia. Keć sa þistia, nástrahu obliznú – tak sa im dostane do tela.
Zlikviduje všetky škodce. Pri likvidácií myší, potkanov a krýs gél
vytlaþte do miest výskytu. Pri likvidácii krtkov, hlodavcov,
hrabošov gél vytlaþte priamo do chodieb, kde sa pohybujú.
Balenie: kartuša 300 g
Cena: 6,52 eura
AKCIA:
2ks
11,41 eura
5ks
27,34 eura
10ks
53,02 eura
WEITECH WK 0051
odpudzovaþ kún, maþiek, psov, zajacov atć.
VeĐmi úþinný výrobok proti všetkým túlavým zvieratám. Možné použiĢ v
záhrade, na povale proti kunám, maþkám, líškam, psom, zajacom a ćalším
túlavým zvieratám. Hneć ako sa škodca priblíži na
vzdialenosĢ 15 m, pohybový senzor sa zapne a zaþne
vydávaĢ zmes zvukov, ktoré sa nepravidelne striedajú a
škodca opúšĢa strážený priestor. Uhol vyhĐadávania je
90 stupĖov. Úþinný na 200 m2. Napájanie na štyri batérie
veĐkosti D – veĐké monoþlánky. CENA: 41,08 eura
WK 0677 - solárny odpudzovaþ krtkov
Solárny vibraþný odpudzovaþ krtkov.
Zariadenie vydáva každých 30 s zvukový a vibraþný signál smerom
do zeme. Odpudzovaþ je napájaný Ni-Cad batériou, ktorá sa
automaticky dobíja zabudovaným solárnym panelom. PokiaĐ je
batéria naplno dobitá, bude zariadenie fungovaĢ 24 hodín denne.
Zariadenie odoláva bežným poveternostným podmienkam. Pre
optimálny výsledok odporúþame na väþšej ploche umiestniĢ viac
odpudzovaþov 20 až 30 m od seba. Chráni plochu až 350 m2. CENA: 24,61 eura
BP - 140261
V sortimente ponúkame aj nástrahy na hlodavce, elektronické
odpudzovaþe myší, potkanov, krtkov, prípravky proti hmyzu, dymovnice
proti hmyzu, prípravky proti zosadaniu vtáctva, proti obhrýzaniu, proti
diviakom atd.
Objednávky a informácie:
Tel: +420 734 339 670
email:[email protected]
Vyrába a dodáva: Gremlin, s. r. o., Prakšická 281, UHERSKÝ BROD 688 01
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Pri poslaní tovaru na dobierku poštovné 5,20 eura. Pri objednávke nad 100 eur zadarmo.
www.stopskodcom.sk
cúvame osobitne. Nemožno
zabudnúť ani na klince a
iné kovové prímesi, ktoré
sú častou súčasťou popola.
Samozrejme, len v prípade, že nespaľujeme iba
lesné drevo, ale popílené
odpadové drevo z dvora či
domácnosti.
V prvom kroku samotnej
recyklácie popola vyseparujeme z hmoty popola
najjemnejšie frakcie. Vhodné je na tento účel použiť
jednoduché sito s dostatočne jemnými otvormi.
Aby sme si ušetrili počet
operácií, môžeme tento proces vykonávať priamo nad
trávnikom či ornou pôdou.
Sitom natriasame opatrne,
aby sme sa zbytočne nezašpinili a tiež aby sme popol
rozsýpali rovnomerne na čo
najväčšej ploche. Postupom
času sa takto rozsypaný
popol stane súčasťou pôdy
a pre rastliny bude cenným
zdrojom anorganických
látok.
Odstrániť kov
Hrubý podiel, ktorý ostane
v site, následne rozsypeme
do radov ovocných stromov, kde prekážať nebude. Postupom času sa i tu
pomerne rýchlo rozpadne a
rovnako sa stane súčasťou
pôdy. Pokiaľ bolo na spaľovanie použité odpadové
drevo s prímesou kovu, treba kovové časti pred vysýpaním z hrubej časti popola
odstrániť. V pôde sú totiž
nežiaduce a ich prirodzený
rozpad je beh na dlhé trate.
Na odstránenie kovových
prímesí sú vhodnú väčšie
magnety, menšie množstvo
sa dá pomerne jednoducho povyberať z popola aj
ručne.
Pridať do kompostu
Časť popola sa dá využiť
i ako súčasť kompostu, i
tu ho však treba dávkovať
postupne v menších dávkach a zbaviť ho kovových
súčastí.
Popol môžeme tiež dávkovať na tzv. hluché miesta
záhrady, ktoré sú ťažko
kositeľné a šikovnou aplikáciou popola dokážeme
regulovať rast burín v týchto miestach. Ide napríklad
o podrastanie burín spod
betónových podmúrikov
a v ich bezprostrednom
okolí. Na tento účel použijeme horúci popol, ktorý
vyrastajúce buriny, ako
aj ich semená na povrchu
pôdy spáli a následne po
vychladnutí vytvorí akúsi
vrstvu mulču, brániacu ich
ďalšiemu vyrastaniu.
Na chodníky
V zimnom období je popol
tiež žiadanou surovinou na
protišmykové posýpanie
ciest a chodníkov. Aj v tomto prípade to však netreba
s množstvom preháňať ale
radšej si nájsť rozumnú
mieru a popol rozsýpať v
širších a tenších vrstvách.
Zbavenie popola kovových
a iných ostrých súčastí pred
rozsýpaním je samozrejmosťou.
V opačnom prípade by ste
na túto inak zmysluplnú
aktivitu mohli po sadnutí
za volant veľmi negatívne
spomínať.
MARIÁN KOMŽÍK
okálne vykurovanie
má svoje čaro. Keď
v kozube praskajú
polená a blčiace
plamene ihravo prepichujú
chlad, človek sa cíti akosi
veselšie. Akoby sa v nás
prebúdzali pudy minulých
vekov, keď bol oheň pre
nás zdrojom obživy, tepla
i bezpečia.
Je prekvapujúce, aké úsporné lokálne vykurovanie
môže byť. Kým centrálne
vykurovanie s kotlom ohrieva vodu, ktorá prúdi cez
rozvody do radiátorov, aby
zohriala vzduch v miestnostiach, teplo z piecky
či kozuba ohrieva priamo
predmety vo svojom dosahu. Jedinou stratou je teplo,
ktoré uniká so spalinami
von cez komín.
L
Zoznámte sa s kozubovou pieckou
Doveziete ju domov,
pripojíte ku skontrolovanému komínu, zapálite v nej
pod trieskami noviny a už
o desať minút z nej sála cez
presklené dvierka teplo do
miestnosti. Ak ide o lokálne
vykurovanie, kozubová
piecka je tým najpovolanejším ohniskom, ktoré si môžete zadovážiť bez starostí.
Stačí, ak máte v dome starý
tehlový komín 15x15, ktorý
dodnes statočne plní svoju
úlohu.
S dvoma vedrami smrekových polien budete mať
dostatok paliva na 4 až 6
hodín kúrenia, popol stačí
vyberať približne dvakrát
do týždňa. Výrobcovia však
akosi počítajú s tým, že ich
piecky poputujú do obydlí
z tradičných materiálov bez
zateplenia. V nich vyhreje
5 kW piecka miestnosť
bežných rozmerov, väčšia
piecka s výkonom od 9 do
11 kW vykúri i veľkú dvojizbu. V zateplenom dome
by pri nich bolo až príliš
horúco.
15. strana
POMÔCKY A POMOCNÍCI
Doma v záhrade
Cenovo dostupné kozubové
piecky sú vyrobené z oceľového plechu, v ktorom je
zo šamotových tvaroviek
zostavené ohnisko. Možno v nich kúriť kusovým
drevom, briketami z dreva,
slamy a rašeliny a príležitostne i dreveným uhlím.
To najlepšie na kozubových pieckach však je, že
na rozdiel od kotlov sú
pripravené na prerušované
vykurovanie. Aj keď v nich
rozdúchate plamene trikrát
denne, vždy podľa potreby,
nepodľahnú predčasnému
opotrebovaniu. Vždy však
kúria iba na želanie, ak ste
v práci, doma je chladno.
Vychladnú tak rýchlo, ako
rýchlo sa z nich vytratí
oheň.
Teplovzdušný
kozub je ako Golem
Okresajte kozubovú piecku
na holé ohnisko, urobte
okolo obstavbu pre vedenie
vzduchu, pridajte rozvody
ohriateho vzduchu pre
ostatné miestnosti v dome
a pristavajte komín, ktorý
má dostatočný ťah na to,
aby si poradil s udržiavaním takéhoto ohniska
v prevádzke. Pri pomyslení
na plápolajúce plamienky
skončíte pri stavbe golema,
ktorý sa stane súčasťou vášho príbytku. Spolu so vzduchotechnikou, cez ktorú
počuť vravu z miestnosti do
miestnosti, s ventilátorom,
ktorý z času na čas nefunguje, a ohniskom, ktoré bez
plameňov vábne nevyzerá.
Aj keď stavbu kozubov tohto typu u nás stále rozdúchavajú módne trendy, od
praktického kúrenia má
toto riešenie priďaleko. Je
to, akoby ste si presťahovali
kotolňu z pivnice do jednej
z obytných miestností. Spolu s kopou paliva, popolom
a zamazaným svetom nekonečnej šedi. Jediné, čo je
na teplovzdušnom kozube
Urobte si prehľad, aké
vykurovacie teleso
sa do vášho domu či
na chalupu najviac
hodí. Každé má nejaké
prednosti aj limity.
Ktoré telesá vás obslúžia
bezprostrednou
tepelnou pohodou
a ktoré majú na viac?
Piecka, kozub
či kachľovec?
Doveziete ju domov, pripojíte ku
skontrolovanému komínu, zapálite v nej pod
trieskami noviny a už o desať minút z nej sála
cez presklené dvierka teplo do miestnosti. Ak
ide o lokálne vykurovanie, kozubová piecka
je tým najpovolanejším ohniskom, ktoré si
môžete zadovážiť bez starostí.
v rodinnom dome romantické, je pomyslenie naň, ak
ho nemáte.
Ten príbeh poznajú mnohí.
Nekúrime v kozube, pretože sme zateplili a prehrieval
sa dom. Chcelo by to jeho
renováciu. Prestalo nás ba-
viť nekonečné vláčenie dreva po schodoch a zametanie
popola. Lepší je plynový
kotol, s ním je teplota pod
kontrolou. Ak ho nemáte,
zabudnite naň.
Kachľová piecka
vychladne pomaly
Kachliarski majstri majú
i dnes čo ponúknuť. Ak
nemáte práve chuť na
murovanie objemného
„šparheľtu“ v čerstvo
zrenovovanej kuchyni či
vystavanie kachľovca, ktorý
zrastie s podlahou, stále si
môžete zadovážiť kachlicovú piecku, ktorá stojí
na podlahe na vlastných
nohách rovnako
ako kozubová
piecka.
Či už ide
o kachľovú
piecku,
alebo sporák, obe majú
čosi spoločné. Pozostávajú
z niekoľko stokilogramového objemu hmoty, ktorá do
seba pri rozkúrení ohniska
akumuluje energiu. Trvá
dlhšie, kým sa rozohrejú,
len čo sa však nabijú teplom, bude trvať niekoľko
hodín, kým vychladnú.
A práve v tom je ich prínos.
Kým pokojne spíte alebo
sedíte v práci za písacím
stolom svojho chlebodarcu,
váš domov nevychladne.
Takéto pece sa robia na objednávku a nejedna z nich
vyžaduje nielen mocných
chlapov, ale aj drobnú úpravu v interiéri, aby mohla
slúžiť na mieste, ktoré si
zvolíte. Obzvlášť
v príbytkoch so
štukátormi,
kde treba
posilniť podlahu tak, aby
takúto záťaž uniesla.
Výhodou kachľovej pece je,
že palivo si nevyberá. Ak
do nej nasypete za vedro
kvalitnej ostravskej čiernej
kocky, môžete si byť istí, že
čochvíľa budete pobehovať
po dome v trenírkach.
Automat, ktorý
kúri aj bez vás
Nie pre všetky kozubové
piecky sú však typické
blčiace plamene. Ak sa pre
komfort dokážete vzdať
romantiky, poobzerať sa
môžete po modeloch pre
spaľovanie peliet, ktoré sú
vybavené zabudovaným zásobníkom a automatom. Na
prvý pohľad sú na nerozoznanie od tých obyčajných.
Automat termostatom sníma teplotu v miestnosti a po
malých dávkach prikuruje
podľa potreby. Je to, akoby
ste mali škriatka s malým
ohniskom, ktorý rozloží
vatru presne takú, aby ste
sa cítili pohodlne. Takáto
piecka kúri aj bez obsluhy
človeka a vyznačuje sa
dobrou regulovateľnosťou.
Je riešením pre miestnosti
v zateplených domoch, kde
nieto času na tradičné kúrenie v ohnisku.
Stačí len raz za niekoľko dní
dosypať pelety z vrecka do
zásobníka a z času na čas
vyniesť popol.
MILAN GIGEL
16. strana
MALÉ VEĽKÉ STAVBY
Doma v záhrade
Ako na to…
Na stavbu je vhodná trstina 1-2 metre dlhá a približne štyri milimetre hrubá. Musí byť očistená od iných
burín a nečistôt. Viaže sa do snopov s priemerom
26 centimetrov (čo je v obvode približne 85 centimetrov). Na dom priemernej veľkosti sa využije
približne 1000 snopov. Snopy sa k drevenej konštrukcii pripevňujú drôtom. Postupuje sa od dolnej
časti strechy smerom nahor, vyššie položené snopy
prekrývajú spodné. Na prikrývanie stačia dvaja,
traja ľudia. Jeden viaže snop na streche a prevlečený drôt posúva druhému pod strechou, ktorý drôt
pevne zaisťuje a posúva drôt smerom von. Strecha
by mala byť ostrejšia a zvierať uhol 36° až 45°, aby z
nej snehové a dažďové zrážky mohli lepšie odtekať.
Strecha z trstiny:
renesancia tradície
Trstina patrila už od pradávnych čias k jedným z
najpoužívanejších materiálov na pokrývanie striech. Vyskytovala
sa vo veľkých množstvách na močaristých územiach a pri riekach,
hlavne pri povodiach Dunaja, Váhu, Bodrogu a Tisy. Kosila
sa v zime a v lete sa ňou pokrývali strechy.
okrývanie striech
trstinou si vyžadovalo špeciálnu zručnosť a majstrovstvo,
čo zaručovalo dlhú odolnosť
a stálosť proti zubu času a
poveternostným podmienkam.
P
Atmosféra
dávnych čias
Strecha z trstiny dýcha
atmosférou dávnych čias.
Rodinnému domu vdychuje
romanticko-vidiecky ráz,
ktorý akoby spoma oval čas,
čo je v ostrom kontraste s
rýchlym životom v mestách. Trstinový pokrov sa
svojou prispôsobivosťou s
úspechom používa aj pri
modernejšie koncipovaných
budovách. Takto získavajú
nielen originálny vzh ad, ale
aj punc ekokvality. Trstina
sa dá rôznym spôsobom
formovať, dajú sa z nej
vytvárať rozličné vzory a ornamenty, ktoré neraz zdobia
povrch striech. Ozdoby najlepšie vynikajú na strechách
s oválnym alebo kruhovým
pôdorysom.
Čím sa ešte
strecha prikrývala?
Dobre spravená
trstinová strecha vydrží
aj štyridsať rokov.
Trstina hreje
O trstine sa udovo hovorí, že v zime hreje a v lete
chladí. Dnes tomu už dávajú
za pravdu viacerí stavbári,
ktorí sa rozhodli pre využitie
tejto tradičnej technológie.
Vynikajúce tepelnoizolačné
vlastnosti hovoria v jasných
úsporách na energiách.
Desať centimerov hrubá
vrstva trstinovej izolácie má
rovnakú účinnosť ako 7,5
centimetra hrubý pokrov
z priemyselne vyrábanej
minerálnej vlny. Na strechy
sa však pokladá ove a hrubšia vrstva, čím vynikajúco
zamedzuje úniku tepla.
Údržba je nutná
Viacerí namietajú, že trstinová strecha je málo protipo-
do asi 10-centimetrovej
hĺbky. Táto časť je sústavne
vystavená vplyvom počasia,
čím sa ničí, preto ju treba
pravidelne meniť. Trstina
sa o strešnú konštrukciu
pripevňuje tak, aby mohla
dýchať. V opačnom prípade
by sa z rozdielu vonkajšej
a vnútornej teploty vlhkosť
vzniknutá kondenzovaním
nemohla vypariť a začal
by sa proces hnitia. Proces
hnitia podporuje aj opadané
lístie, preto sa odporúča, aby
v blízkosti domu s trstenou
strechou neboli stromy.
žiarne odolná. Na zníženie
rizika sa odporúča pristaviť
hromozvod a natrieť strechu
vodným sklom (alebo inými
plameňobrániacimi prípravkami), čo zvyšuje odolnosť
aj proti poveternostným
vplyvom. Dobre spravená
trstinová strecha vydrží aj
štyridsať rokov. Odporúča
sa hornú vrstvu strechy
meniť každých 6 - 8 rokov
Slamou, kukuricou a
šind ami. V minulosti sa
dalo aj pod a striech domov
rozpoznať, akého rázu je
krajina obklopujúca miestnu
architektúru. Slamená
strecha vypovedala o tom,
že krajina je úrodná a teplá,
trstinová strecha prezrádzala, že v blízkosti určite tečie
rieka alebo sú mokrade....
udia umne vedeli využiť
každý (pre nás aj ve mi nezvyčajný) materiál zo svojho
okolia. Pokrývanie striech
sa teda riadilo nielen pod a
regiónov, miestnym podnebím, ale aj zvyklosťami a
dostupnosťou materiálov.
Po trstine druhým najvyužívanejším materiálom na
strechy je slama. Najlepšia
je ražná, kosená kosou a s
dlhými stonkami. Z takej
sa dobre viažu snopy s
priemerom 25 až 30 centimetrov. Svojimi krycími a
izolačnými vlastnosťami sa
dá porovnať s parametrami
trstinovej krytiny. Mechani-
záciou po nohospodárskych
prác sa už dá ťažie dostať
k slame s dlhým vláknom
a k dispozícii je nadrobno
sekaná. Takáto slama je už
menej kvalitná. Na pokrytie
strechy treba použiť hrubšiu
vrstvu, pričom sa nedá
zaručiť nepremokavosť a
odolnosť.
V južnejších oblastiach sa
hojne pestuje aj kukurica,
ktorej steblá si tiež našli využitie v stavebníctve (hlavne
v Maďarsku, Rumunsku,
Bulharsku a pod). Je vhodná
na strechy menších hospodárskych stavieb a prístreškov. Lisovaním stebiel
sa vyrábajú ve mi pevné
stavebné dielce a panely.
V európskej a americkej
kultúre majú ve kú tradíciu
aj šind ové strechy. Výrobné
postupy sa však na oboch
kontinentoch líšili. V Európe sa používali na tenko
štiepané šindle, široké 6-9
centimetrov.
Vyrábali sa z červeného smreku, smrekovca opadavého,
z jedle, z buku a podobne.
Ich trvácnosť sa zabezpečovala konzerváciou v dyme,
impregnáciou v smole alebo
napúšťaním chemickými
prostriedkami. V Amerike
sa šindle vyrábali z cédra.
Céder obsahuje väčšie
množstvo živice. Šindle sú
preto vysoko odolné proti
nepriazni počasia, drevokazným hubám a hmyzu.
Cédrové šindle nepraskajú,
sú široké 10 až 30 centimetrov, a pre svoje dobré
tepelnoizolačné vlastnosti sa
používajú aj ako obklady na
bočné steny stavieb.
RENATA KUBEČKOVÁ
Download

Február 2014 - Doma v zahrade