POZVÁNKA
Odborný seminár priamo u Vás v obci !
Vyhľadávanie a pátranie po nezvestných osobách, dobrovoľnými
hasičmi, záchranármi.
TERMÍN:
vyberte si
/ pondelok – piatok /
ČAS:
od 17:00 h. ( registrácia účastníkov do 17:15 h. )
MIESTO KONANIA:
vo vašom okrese, obci, DHZO
Začíname
od 4.marca
2015
KEDY SA STRETNEME: zapojte min. 20 hasičov, záchranárov z min. troch zborov
a už len doladíme miesto a deň.
Aj tieto témy, otázky budú zodpovedané !
Ako pomôcť pri pátraní, zásahu, ak nie ste volaný ?
Prečo Vás nik nezavolá na pomoc, zásah ?
Viete ako máte postupovať pri vyhľadávaní nezvestnej osoby ?
Čo robiť v prípade nezvestnej osoby ?
Čakať 24 hodín, kým sa nevráti ?
Aké spolky, združenia a sily povolať na pomoc ?
Ako Vám môžu pomôcť privolané DHZO, spolky .... ?
Spolupracujete so zložkami ministerstva vnútra a obrany SR ?
Pýtajú sa Vás, prečo ste nezasahovali tam a tam ?
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 5,90 € / účastník
V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady organizátora seminára.
Prihlásiť sa môžete: tel. č. 043 / 430 02 24, mobil: 0911 164 424
+ Bonus
Najpoužívanejšia výstroj
a výzbroj DHZO SR.
PRIHLÁŠKY
alebo na
[email protected]
Názov DHZO, organizácia:
Titul, meno a priezvisko:
Bytom:
Mesto:
PSČ :
Mobil.:
E-mail.:
V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas školiacej organizácii, aby
sa moje osobné údaje použili na evidenciu vydanie preukazu , osvedčenia a potrebných materiálov..
Záväzne sa prihlasujem na seminár
(podpis) ..............................................................
!!! Prihlášky na seminár je možné podať do 30.3.2015 !!!
Tešíme sa na stretnutie.
Semináre budú prebiehať v mesiacoch marec – máj 2015 !!!!Začíname od
4.marca 2015
Download

viacej tu