T.C
SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 29102141/950/ 1533831
Konu : 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve
01-07 Mart Deprem Haftasında
Yapılması Planlanan Tatbikatlar.
11/02/2015
……………………MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı İş Takvimi.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05/01/2015 tarihli ve 954.99/663066
sayılı yazısı
Ülkemizin dünya üzerinde coğrafi konumundan kaynaklanan jeo-stratejik önemi ve doğal afetler
bakımından riskli bir bölgede yer alması nedeniyle; savaş, asimetrik tehdit, deprem ve yangın felaketi
oluşturabilecek unsurların can ve mal kaybına yol açabileceği öngörülmektedir.Toplu yaşanılan Kurum, Okul ,
Öğretmenevi, Lokal vb. yerlerde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve
panik ortamının azaltılması ancak eğitim ve tatbikatlarla mümkün olabilmektedir.İlgi (a) iş takviminde yer
aldığı üzere, İlçemiz Okul ve Kurumlarında 28 Şubat Sivil Savunma gününde “İkaz Alarm tatbikatı”, 01/07
Mart Deprem haftasında “Personel Tahliye tatbikatı” yapılacaktır.
1- İkaz ve Alarm tatbikatında; personel ve öğrencilerin sivil savunmanın önemi, tanımı, kavram ve
tedbirleri ile ikaz ve alarm işaretleri, kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) silahların
etkileri,bunlara karşı korunma önlemleri, gizleme ve karartma konularında (EK-1)’e göre eğitim verilip alarm
işaretleri üzerine planlı bir şekilde Kurum , Okul ve Dersliklerin boşaltılarak sığınaklarda/sığınma yerlerinde
toplanmaları sağlanacaktır.
2- Personel Tahliye Tatbikatında; personel ve öğrencilere kurum ve Okullarımızda can ve mal kaybının
en aza indirilmesi için alınan/alınacak tedbirler ile deprem ve yangın eğitimi konularında (EK-2)’ye göre eğitim
verilip Kurum, Okul ve Dersliklerin planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir
izdihama yol açmadan toplanmaları sağlanacaktır.
Bu nedenle; İlçemiz Okul ve Kurumlarında yapılacak olan tatbikatların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
veya bu konuda eğitim veren sivil toplum kuruluşları (AKUT) vb., Belediye Başkanlıkları (İtfaiye
Müdürlüğü/İtfaiye Amirliği) ile koordinasyona ve işbirliğine gidilerek gerçekleştirilmesi sağlanıp ilişikte
gönderilen Ek-3/b tatbikat sonuç raporunu Okullar düzenleyerek 27 Nisan 2015 Pazartesi günü mesai bitimine
kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini;Tatbikatların süresi içinde yapılması husunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ferah SAN
Ilçe Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
1-Form-3/b
Cumhuriyet Mah.İnönü Cad.No: 52/1 48850 Seydikemer/MUĞLA
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Saide UZUN Şef-14
Tel: (0 252) 656 23 00
Faks: (0 252) 656 23 01
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d67-a4ed-324c-b0c6-e335kodu ile teyit edilebilir.
Download

Konu : 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 01