Návod na používanie zdravotníckej pomôcky Aniball
Aniball je zdravotnícky prostriedok, ktorý spočiatku slúži k tomu, aby žena spoznala svoje panvové dno,
jeho silu a pochopila, na akom princípe funguje. Aniball slúži k predpôrodnej príprave a regenerácii svalstva
po pôrode. Je určený na precvičovanie svalstva panvového dna, príprave pôrodných ciest a spevnenie
svalstva panvového dna po pôrode.
Účel použitia
Aniball (ďalej tiež ako "balónik") je unikátna pomôcka, ktorá účinným spôsobom napomáha posilnenie
svalstva panvového dna, pozitívne stimuluje pošvové svalstvo a precvičuje napínanie a uvoľňovanie hrádze
počas predpôrodnej prípravy. Výsledkom cvičenia je uľahčenie vypudzovania novorodenca (jednoduchší a
rýchlejší priebeh vypudzovacej fázy pri pôrode), skrátenie 2. doby pôrodnej a významné zníženie rizika
nastrihnutí hrádze. Používaním pomôcky po pôrode dochádza k regenerácii svalstva v panvovej oblasti, čo
prispieva k obmedzeniu inkontinencie v neskoršom období.
Zdravotnícka pomôcka, ktorú práve držíte v ruke, bola vyvinutá v spolupráci s gynekológmi a
fyzioterapeutmi zaoberajúcich sa pôrodnou tematikou. Na rozdiel od iných, podobných výrobkov
predstavuje tú najlepšiu tréningovú metódu, ako sa úspešne vyhnúť natrhnutiu, či nastrihnutí hrádze pri
pôrode.
Skladá sa:
1. anatomicky tvarovaný nafukovací balónik z lekárskeho silikónu
(materiál ELASTOSIL LR3003)
2. mechanická pumpička
3. hadička
4. spojovacia redukcia
5. dvojsmerný ventil
Pokyny pre používanie
- Silikónový nafukovací balónik je z výroby len dezinfekčne ošetrený, nie je sterilizovaný, preto je nutné
ho pred prvým použitím vložiť do vodného kúpeľa o teplote aspoň 70 ° C na dobu cca 1 minúty (môže
prejsť aj varom). Aj keď silikónový balónik tesne prilieha k redukcii, je možné ho ručne z plastovej
redukcie odstrániť a po vyvarení opäť nasadiť. Pred nasadením je nutné nechať balónik riadne
vyschnúť.
- Pred prvým použitím je vhodné balónik nafúknuť na obvod 30 cm, aby bola overená jeho neporušenosť
a správna funkčnosť.
- Pred každým použitím je vhodné balónik dôkladne umyť pod tečúcou teplou vodou. Pumpička s
ventilom sa pritom nesmie namočiť. Potom nechajte balónik oschnúť a to na čisté hladkej podložke bez
vlákien (najlepšie na umývadle). K osušenie balónika nepoužívajte papierové obrúsky či vatové
tampóny, ktoré na ňom môžu zanechať nežiaduce vlákna. Pre kompletnú dezinfekciu môžete použiť
70% roztok izopropanolu, ktorým na záver balónik po jeho úplnom uschnutí potrite (najlepšie
zdravotníckym tampónom bez vlákien).
- Pre zvýšenie komfortu pri užívaní je možné povrch balónika zvlhčovať prostriedky na to určenými a to
najlepšie lubrikačným gélom na vodnej báze.
- Balónik skladujte na suchom tmavom mieste.
- Balónik je nutné uchovávať mimo dosahu detí.
- Pozor na kontakt balónika s ostrými predmetmi.
- Nepoužívajte balónik vo vode.
Postup pri cvičení
Aniball je vhodné začať používať najskôr 3-4 týždne pred plánovaným termínom pôrodu.
Pre samotné cvičenie si vyhraďte približne 15 - 30 minút. Zaujmite polohu ležmo s mierne pokrčenými
nohami. Je možné zvoliť aj inú polohu, ktorá Vám bude pri cvičení vyhovovať.
1. Pred samotným zavedením balónika sa uvoľnite a snažte sa zostať uvoľnená počas celého cvičenia.
Schopnosť sústredeného sťahovania a uvoľňovania svalstva je pre výsledok cvičenia veľmi dôležitá.
2. Uchopte balónik za plastový kŕčok a zaveďte jeho väčšiu zaoblenú časť (cca 7cm) do pošvy. Pre
ľahšie zavedenie odporúčame balónik najprv jedným alebo dvoma stiskami nafúknuť. Tiež je možné
povrch balónika zvlhčiť pozri Pokyny pre používanie.
3. Ak máte balónik zavedený a nespôsobuje Vám bolesť či iné nepríjemné pocity, stlačte niekoľkokrát
ručnú pumpičku. Nafukovaním balónika dochádza k zvyšovaniu tlaku, ktorý pôsobí na okolitú
svalovinu a oblasť hrádze. Počet stiskov je pri prvej aplikácii nízky (1-5 stlačení) a postupne sa pri
ďalšom cvičení zvyšuje. Zväčšovaním balónika vo vnútri pošvy dochádza k napínaní svalstva a
pocitu pnutia, ktoré je pri precvičovaní normálne. Pomocou ventilu môžete kedykoľvek v priebehu
cvičenia objem balónika zmenšiť.
4. Pri prvom cvičení je dôležité uvedomiť si polohu balónika a jeho správanie vo vnútri pošvy vedomou
prácou svalov panvového dna. Vťahovaním a uvoľňovaním tohto svalstva dochádza k miernemu
pohybu balónika vo vnútri pošvy. Opakujte tento postup po dobu 1-2 minút v intervaloch po 10
sekundách - vtiahnuť a uvoľniť.
5. Teraz môžete prejsť k vypudzovaniu balónika. S plným sústredením sa snažte vytlačiť balónik
z pošvy von. Tlak musí vychádzať iba z dna panvového (nesmiete cítiť zvyšujúci sa tlak v hlave častá chyba). Vaše telo by malo byť od pása hore úplne voľné a relaxované. Pocit tlaku sa dá
najlepšie priblížiť pocitu tlaku na stolicu. Balónik mierne napne hrádzu a potom vykĺzne z pošvy
von.
6. Celý postup niekoľkokrát opakujte.
Výsledok cvičenia si môžete vždy overiť pomocou priloženého metra. Každým cvičením postupne
dosiahnete väčšieho obvodu. Cieľom je dosiahnutie cca 30cm obvodu balónika a to po 3-4 týždňoch
pravidelného cvičenia, to odpovedá priemernému obvodu hlavičky novorodenca.
Kontraindikácie
Aniball sa nedá používať v týchto prípadoch:
- pri rizikovom tehotenstve
- pri pošvovom krvácaniu
- pri neobvyklej polohe plodu
- pri rizikových nálezoch, ktoré znemožňujú vaginálny pôrod (napr. v cestné lôžko)
- pri nebezpečí vzostupnej infekcie (napr. predčasný odtok plodovej vodu, pošvová infekcia)
- pri nedoliečených zraneniach v oblasti genitálií
- pri zhubných nádoroch v oblasti genitálií (napr. rakovina maternicového čipka)
- pod vplyvom drog a alkoholu
V prípade, že máte niektorý z nižšie uvedených zdravotných dôvodov, je cvičenie s balónikom vhodné
prevádzať pod dohľadom pôrodnej asistentky:
- pri poškodení nervov a iných ochorení, ktoré obmedzujú vnímanie bolesti v oblasti genitálií
- pri priečnom ochrnutí (paraparéza)
- pri roztrúsenej skleróze
- pri užívaní liekov proti bolesti, ktoré obmedzujú vnímanie bolesti v oblasti genitálií
- pri rozšírení žíl v okolí pošvového vchodu (kŕčové žily)
Zdravotnícky prostriedok Aniball bol vyvinutý v súladu so Smernicou 93/42/EHS, NV 336/2004 Sb. a
zákonom č. 123/2000 Sb. o zdravotníckych prostriedkoch, v znení neskorších predpisov.
Dátum poslednej revízie: 1.3.2014
RR Medical s.r.o.
Jihlavská 7, 664 41 Troubsko
IČ: 019 99 541
tel. kontakt +420 739 634 155
Download

Návod na použitie