Bakteriálna vaginóza
MUDr. Juraj Minárik
Vaginálny výtok
Opakované vaginálne zápaly
Poruchy vaginálneho prostredia
Vaginálna mikroflóra
a jej význam pre zdravie ženy
V pošve každej ženy žije veľa rôznych mikroorganizmov, ktoré spoločne vytvárajú tzv.
vaginálnu mikroflóru. Zloženie vaginálnej mikroflóry závisí na veku, hormonálnom
stave, sexuálnej aktivite a celkovom zdravotnom stave ženy.
U zdravej ženy prevažuje v pošve prítomnosť niekoľkých z približne sto druhov laktobacilov,
ktoré súťažia s ostatnými prítomnými mikroorganizmami o miesto na priľnutie k pošvovej
sliznici. Odtiaľ potom získavajú živiny (glykogén) potrebné pre svoj rast a množenie.
Laktobacily následne menia glykogén na kyselinu mliečnu (laktát) a tým udržujú v pošve
fyziologické (normálne) pH v rozmedzí hodnôt 3,8–4,5.
V prípade, že dôjde k zvýšeniu
vaginálneho pH nad hodnotu 4,5, začne
sa vytvárať optimálne prostredie pre
množenie choroboplodných baktérií
a kvasiniek. Pomnožené patogény
vytesnia laktobacily od pošvovej sliznice
a sami sa začnú živiť glykogénom.
Vaginálne laktobacily na snímku z mikroskopu
s fázovým kontrastom
Z dôvodu nedostatku potravy a vysokého pH sa rast laktobacilov zastavuje, klesá množstvo
nimi produkovanej kyseliny mliečnej a zvyšuje sa vaginálne pH. Dochádza k premnoženiu
choroboplodných organizmov a vzniká infekcia.
Vaginálne infekcie sa najčastejšie prejavujú týmito príznakmi:
• nepríjemný výtok,
• svrbenie a/alebo pálenie v oblasti genitálií,
• špinenie (stopy krvi),
• bolesť pri pohlavnom styku,
• bolesť v panvovej oblasti.
3
Niektoré typy vaginálnych zápalov
a ich príznaky
Vaginálne zápaly sú najčastejšou príčinou návštevy gynekológa.
Môžu byť spôsobené rôznymi druhmi patogénov, z ktorých najviac sa stretávame s:
• kvasinkami – pôvodcovia vaginálnej kandidózy,
• prvokmi – pôvodcovia trichomoniázy,
• baktériami – pôvodcovia bakteriálnej vaginózy.
Vaginálna kandidóza
Vaginálna kandidóza je kvasinkové ochorenie, ktoré sa prejavuje úmorným až bolestivým
svrbením genitálií a belavým výtokom často pripomínajúcim hrudky tvarohu. K liečbe sa
zvyčajne užívajú antimykotiká vo forme vaginálnych čapíkov, globulí, krémov alebo tabliet.
V závažnejších prípadoch Vám gynekológ predpíše celkové antimykotiká, ktorá sa užívajú
perorálne (ústami).
Kolposkopický snímok výtoku pri kandidóze.
Trichomonas vaginalis na snímku z mikroskopu
s fázovým kontrastom.
Trichomoniáza
Jedná sa o pohlavne prenosnú genitálnu infekciu sprevádzanú pálením, bolesťou alebo
podráždením v pošve a bolesťou pri pohlavnom styku. Liečbu určí Váš gynekológ, je
nevyhnutné liečiť aj sexuálneho partnera.
Pre správnu diagnózu akejkoľvek infekcie je potrebné navštíviť lekára, ktorý Vám na
základe vyšetrenia odporučí vhodnú liečbu.
4
Bakteriálna vaginóza – príčiny a následky
Bakteriálna vaginóza patrí medzi najčastejšie príčiny abnormálneho vaginálneho
výtoku u žien v reprodukčnom (plodnom) veku. Dochádza pri nej k narušeniu rovnováhy
vaginálnej mikroflóry, ktoré je sprevádzané:
• zvýšením vaginálneho pH nad 4,5,
• potlačením laktobacilovej flóry,
• premnožením choroboplodných
baktérií a kvasiniek.
Vaginálny výtok priľnutý na krčok
maternice pri bakteriálnej vaginóze.
Bakteriálna vaginóza môže často prebiehať bez príznakov alebo spôsobuje len mierne
ťažkosti (pálenie a svrbenie v oblasti genitálií). Typický je hojný riedky vaginálny výtok
bielej až šedej farby s charakteristickým “rybím zápachom”.
Medzi najčastejšie príčiny vzniku bakteriálnej vaginózy patrí:
• liečba antibiotikami,
• narušenie rovnováhy pošvového prostredia vplyvom menštruácie1–4,
• stres,
• kúpanie v chlórovanej vode alebo prírodných kúpaliskách,
• oslabená imunita dôsledkom iného ochorenia, napr. cukrovky.
U pacientok s bakteriálnou vaginózou sa popisuje zvýšené riziko
• predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej hmotnosti novorodenca 5–6,
• výskytu opakovaných močových infekcií,
• výskytu infekcií po vaginálnej chirurgii vrátane interupcie,
• popôrodnej endometritídy (zápalu maternice) 7–8,
• nákazy pohlavne prenosnými chorobami vrátane HIV,
• neplodnosti alebo mimomaternicového tehotenstva 9–11.
5
Liečba bakteriálnej vaginózy
Hoci v niektorých prípadoch môže bakteriálna vaginóza ustúpiť aj samovoľne, všeobecne
sa odporúča jej liečba kvôli možnému riziku vzniku komplikácií. Obzvlášť dôležitá je
liečba bakteriálnej vaginózy v tehotenstve a pred gynekologickými operačnými
výkonmi (interupcia, hysterektómia, zavedenie vnútromaternicového telieska a pod).
Správnu diagnózu a liečbu určí Váš lekár. Úspešnosť celkovej liečby (najčastejšie metronidazolom) sa pohybuje medzi 70–82 % 12. Do jedného mesiaca po ukončení liečby však
dochádza k opakovanému výskytu bakteriálnej vaginózy až u 30 % pacientok,
do 9 mesiacov po liečbe až u 80 % pacientok 13.
Dôvodom opakovaného výskytu bakteriálnej vaginózy je skutočnosť, že celková liečba obvykle výrazne zníži počet choroboplodných baktérií, ale nedochádza k ich úplnej likvidácii.
V pošve pretrváva mierne zvýšené pH (nad 4,5), pri ktorom sa pošvové laktobacily nie sú
schopné množiť a obnoviť tak svoju prirodzenú prevahu.
Laktobacily sa nemôžu množiť,
ak je vaginálne pH vyššie ako 4,5.
Moderný prístup v liečbe bakteriálnej vaginózy a v prevencii jej opakovaného výskytu je
zaručiť zníženie vaginálneho pH pod 4,5. Takáto hodnota je potrebná na zabezpečenie
rastu a množenia laktobacilov prirodzene sa vyskytujúcich v pošve každej ženy. Akonáhle
sa laktobacily rozmnožia, začnú produkovať kyselinu mliečnu a udržujú tak optimálne pH.
Je dôležité vedieť, že zastúpenie a pomer jednotlivých
druhov laktobacilov je u každej ženy iné. Preto pokusy
dodávať priamo do pošvy niektoré druhy laktobacilov
získané v laboratórnych podmienkach v komerčne
vyrábaných prípravkoch majú len obmedzený efekt.
6
VITAgyn C v liečbe
a prevencii bakteriálnej vaginózy
VITAgyn C je vaginálny krém s kyslým pH.
VITAgyn C prináša v liečbe a prevencii bakteriálnej vaginózy trojaký účinok:
1. Okamžite znižuje vaginálne pH vďaka obsahu vysoko stabilnej formy vitamínu C
a tým umožňuje obnovenie rastu vlastných pošvových laktobacilov.
2. Pokytuje laktobacilom živiny pre ich rýchle množenie vo forme prebioticky
pôsobacich maltodextrínov.
3. Potlačuje rast choroboplodných baktérií, plesní a parazitov v pošve.
7
VITAgyn C má klinicky overenú účinnosť 14
% pacientok so zlepšením
(mikroskopický nález laktobacilov v pošvovom sekréte)
100 %
92,5 %
77,5 %
Rých
ly úč
inok
Dlhodobý účinok liečby
2 týždne
12 týždňov
čas
0
po 2 týždňoch liečby
3 mesiace po ukončení liečby
VITAgyn C bol podaný 40 pacientkám s najmenej trikrát opakovanou bakteriálnou vaginózou za
posledných 12 mesiacov bez mikroskopického nálezu laktobacilov v pošvovom sekréte.
Už po 2 týždňoch liečby VITAgynom C bolo zaznamenané zlepšenie u 92,5 % pacientok, z toho 72,5 %
pacientok malo v pošve výhradne laktobacily a u 20 % pacientok došlo k zvýšeniu ich
počtu. Jednalo sa teda u každej pacientky o rozmnoženie jej vlastných laktobacilov. Žiadne cudzie
laktobacily nebolo nutné do pošvy dodávať. Zlepšený stav pošvovej mikroflóry pretrvával aj 3 mesiace
po liečbe VITAgynom C.
Záver:
1. Účinnosť liečby je rýchla a dlhodobá.
2. Liečba podporuje množenie žene vlastných laktobacilov.
8
Odporúčania pre použitie
VITAgyn C prináša trojitý účinok v liečbe a prevencii bakteriálnej vaginózy:
1. Okamžite znižuje vaginálne pH.
2. Poskytuje prebioticky pôsobiace živiny pre rýchle množenie laktobacilov.
3. Pôsobí proti choroboplodným baktériám a plesniam.
VITAgyn C sa odporúča k:
• prevencii a liečbe bakteriálnej vaginózy,
• prevencii opakovaných močových infekcií,
• obnove a udržaniu fyziologického vaginálneho pH.
Aplikácia:
Raz denne na noc po dobu šiestich po sebe idúcich dní.
Pre prevenciu používajte 1–2 aplikácie týždenne po dobu aspoň 12 týždňov.
Pri močových infekciách liečených iba celkovou liečbou sa často choroboplodné baktérie presúvajú z močovej trubice do pošvy a unikajú tak pred
pôsobením liečby.
Po ukončení terapie sa tieto baktérie vrátia späť do močovej trubice a spôsobujú opakovaný zápal močových ciest sprevádzaný pálením a rezaním pri
močení.
VITAgyn C by sa mal stať aj samozrejmou sprievodnou liečbou močových
infekcií, pretože potláča rast a množenie týchto baktérií.
VITAgyn C je možné užívať po celú dobu tehotenstva.
9
Použitá literatúra
1. Holzman C, Leventhal JM, Qiu H. et al. Factors Linked to Bacterial Vaginosis in Nonpregnant Women. Am
J Pub Health 2001; 91(10): 1664–1470.
2. Priestley CJ, Jones BM, Dhar J, Goodwin L. What is normal vaginal flora?
Genitourin Med 1997; 73: 23–28.
3. Keane FE, Ison CA, Taylor Robinson D. A longitudinal study of the vaginal flora over a menstrual cycle. Int
J STD AIDS 1997; 8: 489–494.
4. Hay PE, Ugwumadu A, Chowns J. Sex, thrush and bacterial vaginosis.
Int J STD AIDS 1997; 8: 603–608.
5. Hillier SL, Nugent RP, Eschenbach DA et al. Association between bacterial vaginosis and preterm delivery
of a low birth weight infant. N Engl J Med 1995; 333: 1737–1742.
6. Hillier SL, Martius J.; Krohn MA et al. A case-control study of chorioamnionic infection and histologic
chorioamnionitis in prematurity. N Engl J Med 1988; 319: 972–978.
7. Hillier SL, Kiviat NB, Hawes SE et al. Role of bacterial vaginosis associated microorganisms in endometritis. Am J Obstet Gynecol 1996; 175: 435–441.
8. Watts DH, Krohn MA, Hillier SJ, Eschenbach DA. Bacterial vaginosis as a risk factor for post cesarean
endometritis. Obstet Gynecol 1990; 75: 52–58.
9. Paavonen J, Teisala K, Heinonen PK et al. Microbiological and histopathological findings in acute pelvic
inflammatory disease. Br J Obstet Gynaecol 1987; 94: 454–460.
10. Larsson P, Platz-Christensen JJ, Thejls H et al. Incidence of pelvic inflammatory disease after first
trimester legal abortion in women with bacterial vaginosis after treatment with metronidazole:
a double-blind, randomized study. Am J Obstet Gynecol 1992; 166: 100–103.
11. Ness RB, Kip KE, Hillier SL et al. A Cluster Analysis of Bacterial Vaginosis–associated Microflora and Pelvic
Inflammatory Disease. Am J Epidemiol 2005; 162: 585–590.
12. Larsson PG, Forsum U. Bacterial vaginosis–a disturbed bacterial flora and treatment enigma. Apmis
2005; 113(5): 305–316.
13. Hillier SL, Holmes KK. Bacterial vaginosis, p. 547. In: Holmes KK, Mardh PA, Sparling PF, Wiesner PJ (eds.).
Sexually transmitted diseases, 2nd ed. McGraw-Hill Book Co., New York, 1990.
14. Miniello G. Una associazione Vitamina C e Argento nella profilassi della Vaginosi Batterica ricorrente. La
Colposcopia in Italia Anno XXI – N. 2. 17–21.
Všetky kolposkopické snímky vytvoril a láskavo zapožičal prof. Giovanni Miniello, Univerzita Bari, Taliansko.
10
Download

Bakteriálna vaginóza