Milé maminky,
chcete-li se při porodu vyhnout natržení nebo nástřihu hráze, pak se seznamte se zdravotní pomůckou Aniball, sloužící k předporodní přípravě a zpevnění svalstva pánevního
dna po porodu. Začít můžete 3-4 týdny před termínem porodu, stačí 15 minut denně.
Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší:
podstatně nižší riziko natržení či nástřihu hráze při porodu
významné zkrácení 2. doby porodní
sníženou potřebu použití medikace proti bolesti
více pohodlí, méně stresu a strachu z porodu
nácvik vypuzování novorozence
posílení svalstva pánevního dna po porodu
prevence inkontinence moči
Aniball je zdravotnická pomůcka pro přirozený porod, která na úplném začátku slouží k
tomu, aby žena objevila své pánevní dno, jeho sílu a pochopila, na jakém principu funguje. Aniball slouží k předporodní přípravě a regeneraci svalstva po porodu. Je určená k
procvičování svalstva pánevního dna, přípravě porodních cest a zpevnění svalstva pánevního dna po porodu.
Zdravotnický prostředek Aniball je registrovaný u Ministerstva zdravotnictví ČR.
Byl vyvinutý v souladu se Směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích,
NV 336/2004 Sb. a zákonem č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích.
Cvičení před porodem
Balónek je vhodné začít používat nejdříve 4 týdny před plánovaným termínem porodu.
Pro samotné cvičení si vyhraďte přibližně 15 – 30 minut, kdy nebudete rušena. Zaujměte polohu, která Vám bude nejvíce vyhovovat (ležmo s mírně pokrčenýma nohama,
v kleku, polosedu..). Alespoň si můžete před porodem vyzkoušet, která poloha Vám nejvíce vyhovuje.
Před samotným zavedením se uvolněte a snažte se zůstat uvolněná po celou dobu cvičení. Schopnost soustředěného stahování a uvolňování svalstva je pro výsledek cvičení
před porodem velmi důležité.
Uchopte balónek za plastový krček a zaveďte jeho větší zaoblenou část (cca 7 cm) do
pochvy. » Pro snazší zavedení doporučujeme balónek nejprve jedním nebo dvěma stisky
nafouknout. Také je možné povrch balónku zvlhčit viz. Pokyny k užívaní.
Pokud máte balónek zavedený a nezpůsobuje Vám bolest či jiné nepříjemné pocity,
stiskněte několikrát ruční pumpičku. Nafukováním balónku dochází ke zvyšování tlaku,
který působí na okolní svalovinu a oblast hráze. Počet stisků je při první aplikaci nízký
(1–5 stisknutí) a postupně se při dalších cvičeních zvyšuje. Zvětšováním balónku uvnitř
pochvy dochází k napínání svalstva a pocitu pnutí, které je při procvičování normální.
Pomocí ventilu můžete kdykoliv v průběhu cvičení objem balónku zmenšit.
Při prvním cvičení je důležité uvědomit si polohu balónku a jeho chování uvnitř pochvy
při vědomé práci se svaly pánevního dna. Vtahováním a uvolňováním tohoto svalstva
dochází k mírnému pohybu balónku uvnitř pochvy. Opakujte tento postup po dobu 1-2
minut v intervalech po 10 vteřinách – vtáhnout a uvolnit.
Nyní můžete přejít k vypuzování balónku. S plným soustředěním se snažte vytlačit balonek z pochvy ven. Tlak musí vycházet pouze ze dna pánevního (nesmíte cítit zvyšující
se tlak v hlavě – častá chyba). Vaše tělo by mělo být od pasu nahoru naprosto volné a
relaxované. Pocit tlaku se dá nejlépe přiblížit pocitu tlaku na stolici. Balónek mírně napne
hráz a poté vyklouzne z pochvy ven.
Celý postup několikrát opakujte.
Výsledek Vašeho cvičení si můžete vždy ověřit pomocí přiloženého metru. Každým cvičením postupně dosáhnete většího obvodu balónku. Cílem je dosažení obvodu 30 cm a
to po cca 3 týdnech pravidelného cvičení, což odpovídá potřebnému prostoru miminka
(respektive hlavičky) při porodu.
Pomůcku Aniball můžete využít také k poporodnímu cvičení (podrobnosti naleznete na
našich webových stránkách www.aniball.cz).
Časté otázky
Jak často mám s Aniballem cvičit? Kdy začít?
Začít s cvičením můžete 3-4 týdny před plánovaným termínem porodu, stačí 15 min. denně
(u někoho je výhodou delší doba, např. 30minut). Můžete cvičit i častěji, omezení je pouze
bolestivost při cvičení.
Jaký výsledek má být cvičením dosažen?
Cílem je dosažení cca 30 cm obvodu balónku a to po cca 3 – 4 týdnech pravidelného cvičení,
což odpovídá průměrnému obvodu hlavičky novorozence při porodu. Tento obvod ale není
jediným správným výsledkem – i 28 cm může být pro porod dostačující.
Můžu začít cvičit jen 14 dní před porodem?
Určitě. I dva týdny mohou mít velký vliv, zvlášť, když budete cvičit každý den a to třeba ráno i večer.
Při cvičení se objevila krev, mám se cvičením přestat?
V době, kdy se začíná s používáním Aniballu, již děložní čípek pomalu dozrává, měkne a
připravuje se na porod. V této době je hodně prokrvený, křehký, stačí lehký dotyk a může
se objevit slabé zakrvácení či špinění. Pokud se toto objeví po cvičení s Aniballem, nebo po
lékařském vyšetření, není potřeba se znepokojovat a pokud špinění po cvičení hned ustane,
lze dál v používání Aniballu pokračovat.
Z jakých důvodů se nedoporučuje cvičení dříve jak 4 týdny před termínem porodu?
Tento typ cvičení se před 36. týdnem nedoporučuje z důvodu rizika odtoku plodové vody –
není myšlen odtok veškeré plodové vody, ale třeba i jen části. Porodní asistentky do tohoto
termínu nedoporučují ani tlačení nebo např. hopsání na balónu a to právě z tohoto důvodu.
Co je nástřih hráze a jaké může mít následky?
Nástřih hráze (epiziotomie) je chirurgický zákrok v oblasti perinea – hráze (oblast mezi pochvou a konečníkem) prováděný výlučně v druhé době porodní. Jejím smyslem je zvětšení
poševního otvoru a ochrana ženy před spontánním natrhnutím v oblasti perinea. Nástřih
hráze může být ale velmi nepříjemný – jde často o špatné hojení a pozdější následky týkající se bolesti při vyprazdňování, omezený milostný život, nutnost plastické operace hráze,
inkontinence v pozdějším věku a další.
Je epiziotomie opravdu potřebná?
Jsou případy, kdy je epiziotomie nevyhnutelná nebo prospěšná: urychlení porodu dítěte
(problémy s dýcháním), porod nezralého plodu, ulehčení porodu pánevním koncem atd.
Při většině porodů s aplikovanou lokální masáží a kontrolou tlačení se však vaginální tkáň
bez problémů roztáhne a vrátí do původní polohy sama. A když se náhodou stane, že se přirozeně natrhne, rána je menší a méně bolestivá než chirurgický nástřih a obyčejně vyžaduje
méně stehů než epiziotomie. Navíc při přirozeném natrhnutí hrozí menší riziko infekce než
při epiziotomii. Aniball díky postupnému roztahování oblasti hráze připraví ženu na porod
bez nástřihu hráze nebo s minimálním nástřihem.
Nemůže při cvičení s Aniballem dojít k předčasnému porodu?
Klinické studie obdobných výrobků prokázaly, že používání těchto pomůcek nemůže vyvolat předčasný porod.
Doporučujete cvičení s Aniballem při rizikovém těhotenství?
Jestliže Vám lékař indikoval rizikové těhotenství (zkrácený děložní čípek, miminko je velmi
nízko atd.), určitě nejdříve doporučujeme konzultaci s lékařem.
Nemůže balónek při cvičení prasknout a způsobit zdravotní komplikace?
Nemůže, Aniball byl řádně testován dle evropské směrnice 93/42/EHS o zdravotnických
prostředcích. V rámci testování byla provedena tlaková zkouška balónku v SZÚ, s.p. v Brně,
která potvrdila, že při mezním tlaku uvnitř balónku (41,5 kPa, průměr 250 mm) nedošlo k
jeho destrukci, ale pouze k samovolnému oddělení od plastové redukce.
Je možné stejný Aniball použít při dalším těhotenství a jaká je jeho životnost?
Při dodržení všech podmínek pro používání a skladování výrobku jsou vlastnosti silikonové
pryže neměnné po dobu minimálně 36 měsíců. Je však nutné podotknout, že častým používáním může dojít ke zvýšenému opotřebení a tím i zkrácení jeho životnosti. Proto rozhodně
nedoporučujeme cvičení s již používaným balónkem (používaným jinou osobou) a nabízíme
možnost zakoupit náhradní silikonový balónek samostatně za výrazně nižší cenu.
Můžu se připravovat s Aniballem, i když jsem poprvé rodila císařským řezem?
Ano, díky používání Aniballu přirozený porod po císařském řezu možný je. Jste-li zdravá
žena a nejsou zde jiné překážky pro přirozený porod, je možné cvičit s Aniballem.
Kde se Aniball vyrábí?
Silikonový balónek je český výrobek. Materiál balónků, ELASTOSIL_LR3003, německého výrobce Wacker, je silikonový materiál nejvyšší kvality schválený pro použití ve zdravotnictví.
Ostatní díly jsou vyráběny mimo EU. Ke kompletaci a kontrole výrobku dochází také v ČR.
Jakým způsobem Aniball pomáhá po porodu a může pomoci při inkontinenci moči?
Při cvičení po porodu dochází k regeneraci svalstva v pánevní oblasti a tím také
k omezení úniku moči bezprostředně po porodu i pár měsíců po něm a možnosti
vzniku inkontinence v pozdějším období.
Zkušenosti uživatelek
Renata Z., Kroměříž, 27let:
„Když se mi dostal do rukou balónek, pochybovala jsem trošku o jeho výsledcích a možné
pomoci v přípravě na porod. Jistou logiku jsem ale v tom viděla – co se trénuje, to funguje.
Cvičila jsem poctivě každý den cca 3,5 týdne před termínem porodu a dostala jsem se na
29,5cm. Do porodnice jsem jela klidná. Věděla jsem, že pokud mnou „prošel“ balónek o
průměru hlavičky novorozence, musí projít bez problémů i hlavička dcerky. Samotný porod
byl docela rychlý, bez komplikací, bez medikace a hlavně bez jakýchkoliv následků – žádný
nástřih, ani malé natržení. Přirozený porod (a to jsem byla prvorodička). Po 20 minutách
po porodu jsem vstala a šla si pro malou. Můžu říct, že jsem po porodu „stejná“ jako před
ním. Díky přípravě s Aniballem jsem věděla, co mám dělat, jak zatlačit. Předporodní cvičení
s balónkem vřele doporučuju.“
Petra F., Svitavy, 33let, fyzioterapeutka zabývající se porodní i poporodní tématikou:
„Moje zkušenosti s Aniballem jsou jednoznačně pozitivní. Po negativních zkušenostech z
prvního porodu mé dcery (3200/51cm) jsem chtěla vyzkoušet vše, co by mi porod zjednodušilo. A povedlo se. S Aniballem jsem pravidelně trénovala od 36.tý těhotenství a vyplatilo
se. Porodila jsem syna 3800/54cm, bez nástřihu, bez pomoci lékaře a bez šití. Sama lékařka, která vše sledovala z povzdálí, tomu nechtěla věřit. Byl to opravdu zázrak a porod, na
který si po letech ráda vzpomenu.“
Hana, Brno, 30 let:
„Balonek jsem vyzkoušela u druhého porodu. První syn byl císařským řezem, takže k druhému porodu jsem šla v podstatě jako prvorodička. Cvičila jsem cca 4 týdny. Ze začátku mi
přišlo úplně nereálné nafouknout balonek do velikosti hlavičky, ale každodenním cvičením
se mi dařilo objem zvětšovat. Dokonce to byla zábava. Do porodnice jsem šla s odteklou
vodou a s vědomím, že porodními cestami to miminko projde, protože to mám nacvičené a
vím, které svaly používat. Jak porod proběhl pro vnější pozorovatele nevím, ale mně v hlavě
zůstane jen to, že jsem párkrát zatlačila a bylo to. Bolely jen kontrakce před tím, ale na samotné „vykouknutí na svět“ mám vzpomínku hezkou.
Díky za balonek. Přes kvantum hrozivých scénářů porodu a nástřihů, kterých je na internetu
plno, mě dostal do absolutní psychické pohody a na proces porodu jsem se těšila.“
Radka, Brno, 31let, (aktivně závodí na koni):
„Aniball mohu jen doporučit, je to úžasná příprava na porod. Malá měla 4,2kg, obvod hlavičky 37cm. Hráz byla bez poškození a bez nástřihu. Rekonvalescence po porodu proběhla bez
problémů, přesně za týden po porodu jsem byla jezdit na svém koníkovi. Troufám si tvrdit,
že jako prvorodička s takto velkým miminkem, bych to bez cvičení s Aniballem nezvládla
bez poranění.“
Eva Wittgruberová:
„Narodil sa nam krasny velky syn – 4360g, 54cm, hlava 36cm. Bez nastrihu a bez akejkolvek rany. Vdaka Bohu a vdaka Aniballu. Funguje to aj ked som stihla prist len po 28 cm
;0) Prve dieta som mala 3680g, hlava 31cm a riadne som sa natrhla a teraz vobec nic. Na
druhy den som si mohla sadnut ako by som vobec nerodila.“
Jana S. Kryštoforyová:
„Cvičení s Aniballem mi přineslo sebedůvěru pro porod. V to, že dokážu miminko vytlačit.
Pomohl mi nejen s přípravou hráze zvýšením její pružnosti, ale naučila jsem se také, jak
vlastně správně a účinně tlačit. V neposlední řadě jsem si také mohla sama vyzkoušet,
v jaké poloze mi tlačení nejvíce vyhovuje.
Jako prvorodička jsem porodila syna 3.35 kg bez poranění hráze a během porodu jsem
nepotřebovala žádné prostředky pro zmírnění bolesti. Porod jsem prožila jako posilující
zkušenost.
Doporučují:
Jana Čurdová, dula, máma dvou dětí:
„Aniball vidím jako užitečnou pomůcku k poznání svého těla. Pomůže objevit ženě, jak vlastně její tělo při vypuzování funguje a jaké pocity se budou v závěrečné fázi porodu objevovat.“
Mgr. Jitka Macoun Sidorová, porodní asistentka, máma jednoho dítěte:
„Z pozice porodní asistentky mohu pomůcku Aniball vřele doporučit, mám sama osobní
zkušenost a považuji Aniball za skvělou přípravu na porod po fyzické, ale hlavně i po psychické stránce.“
Petra Knejflová Frantová, fyzioterapeutka, máma dvou dětí:
„Pro některé z vás nebude cvičení snadné, ale jak se říká:“těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.
Já osobně Aniball s čistým srdcem doporučuji, protože cvičení s ním opravdu funguje. Přeji
Vám bezpečný a snadný porod.“
Veronika Zelinková, porodní asistentka, máma dvou dětí:
„Je v nás zakořeněný strach z porodu. Porod může dát ženě obrovskou sílu. Díky Aniballu
získáte jistotu, že to zvládnete.“
Download

Brožura Aniball