NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU ANIBALL
Aniball je zdravotnický prostředek, který zpočátku slouží k tomu, aby žena poznala své pánevní dno, jeho
sílu a pochopila, na jakém principu funguje. Aniball slouží k předporodní přípravě a regeneraci svalstva po
porodu. Je určený k procvičování svalstva pánevního dna, přípravě porodních cest a zpevnění svalstva
pánevního dna po porodu.
Účel použití
Aniball (dále také jako „balónek“) je unikátní pomůcka, která účinným způsobem napomáhá posílení
svalstva pánevního dna, pozitivně stimuluje poševní svalstvo a procvičuje napínání a uvolňování hráze
během předporodní přípravy. Výsledkem cvičení je usnadnění vypuzování novorozence (jednodušší a
rychlejší průběh vypuzovací fáze při porodu), zkrácení 2. doby porodní a významné snížení rizika nástřihu
hráze. Používáním pomůcky po porodu dochází k regeneraci svalstva v pánevní oblasti, což přispívá
k omezení inkontinence v pozdějším období.
Zdravotnická pomůcka, kterou právě držíte v ruce, byla vyvinuta ve spolupráci s gynekology a
fyzioterapeuty zabývající se porodní tématikou. Na rozdíl od jiných podobných výrobků představuje tu
nejlepší tréninkovou metodu, jak se úspěšně vyhnout natržení či nástřihu hráze při porodu.
Skládá se:
1. anatomicky tvarovaný nafukovací balónek z lékařského silikonu
(materiál ELASTOSIL LR3003)
2. mechanická pumpička
3. hadička
4. spojovací redukce
5. dvousměrný ventil
Pokyny k používání
- Silikonový nafukovací balónek je z výroby pouze dezinfekčně ošetřen, není sterilizován, proto je nutné
jej před prvním použitím vložit do vodní lázně o teplotě alespoň 70°C na dobu cca 1 minuty (může
projít i varem). I když silikonový balónek těsně přiléhá na plastovou redukci, je možné jej ručně
z plastové redukce sejmout a po vyvaření opět nasadit. Před nasazením je nutné balónek nechat řádně
vyschnout.
- Před prvním použitím je vhodné balónek nafouknout na obvod 30 cm, aby byla ověřena jeho
neporušenost a správná funkčnost.
- Po každém použití je nutné balónek důkladně omýt pod teplou tekoucí vodou. Pumpička s ventilem se
přitom nesmí namočit. Poté nechejte balónek oschnout a to na čisté hladké podložce bez vláken (nejlépe
na umyvadle). K osušení balónku nepoužívejte papírové ubrousky či vatové tampony, které na něm
mohou zanechat nežádoucí vlákna. Pro kompletní dezinfekci můžete použít 70% roztok isopropanolu,
kterým na závěr balónek po jeho úplném oschnutí potřete (nejlépe zdravotnickým tamponem bez
vláken).
- Pro zvýšení komfortu při užívání je možné povrch balónku zvlhčovat prostředky k tomu určenými a to
nejlépe lubrikanty vyrobenými na vodní bázi.
- Balónek skladujte na suchém temném místě.
- Balónek je nutné uchovávat mimo dosah dětí.
- Pozor na kontakt balónku s ostrými předměty.
- Nepoužívejte balónek ve vodě.
Postup při cvičení
Aniball je vhodné začít používat nejdříve 3 - 4 týdny před plánovaným termínem porodu.
Pro samotné cvičení si vyhraďte přibližně 15 – 30 minut, kdy nebudete rušena. Zaujměte polohu ležmo
s mírně pokrčenýma nohama. Je možné zvolit i jinou polohu, která Vám bude při cvičení vyhovovat.
1. Před samotným zavedením balónku se uvolněte a snažte se zůstat uvolněná po celou dobu cvičení.
Schopnost soustředěného stahování a uvolňování svalstva je pro výsledek cvičení velmi důležité.
2. Uchopte balónek za plastový krček a zaveďte jeho větší zaoblenou část (cca 7cm) do pochvy. » Pro
snazší zavedení doporučujeme balónek nejprve jedním nebo dvěma stisky nafouknout. Také je
možné povrch balónku zvlhčit viz. Pokyny k užívání.
3. Pokud máte balónek zavedený a nezpůsobuje Vám bolest či jiné nepříjemné pocity, stiskněte
několikrát ruční pumpičku. Nafukováním balónku dochází ke zvyšování tlaku, který působí na
okolní svalovinu a oblast hráze. Počet stisků je při první aplikaci nízký (1–5 stisknutí) a postupně se
při dalších cvičeních zvyšuje. Zvětšováním balónku uvnitř pochvy dochází k napínání svalstva a
pocitu pnutí, které je při procvičování normální. Pomocí ventilu můžete kdykoliv v průběhu cvičení
objem balónku zmenšit.
4. Při prvním cvičení je důležité uvědomit si polohu balónku a jeho chování uvnitř pochvy vědomou
prací svalů pánevního dna. Vtahováním a uvolňováním tohoto svalstva dochází k mírnému pohybu
balónku uvnitř pochvy. Opakujte tento postup po dobu 1-2 minut v intervalech po 10 vteřinách –
vtáhnout a uvolnit.
5. Nyní můžete přejít k vypuzování balónku. S plným soustředěním se snažte vytlačit balonek z pochvy
ven. Tlak musí vycházet pouze ze dna pánevního (nesmíte cítit zvyšující se tlak v hlavě - častá
chyba). Vaše tělo by mělo být od pasu nahoru naprosto volné a relaxované. Pocit tlaku se dá nejlépe
přiblížit pocitu tlaku na stolici. Balónek mírně napne hráz a poté vyklouzne z pochvy ven.
6. Celý postup několikrát opakujte.
Výsledek cvičení si můžete vždy ověřit pomocí přiloženého metru. Každým cvičením postupně dosáhnete
většího průměru. Cílem je dosažení cca 30cm obvodu balónku a to po 3 - 4 týdnech pravidelného cvičení,
což odpovídá průměrnému obvodu hlavičky novorozence.
Kontraindikace
Aniball nelze používat v těchto případech:
- při rizikovém těhotenství
- při poševním krvácení
- při neobvyklé poloze plodu
- při rizikových nálezech, které znemožňují vaginální porod (např. vcestné lůžko)
- při nebezpečí vzestupné infekce (např. předčasný odtok plodové vody, poševní infekce)
- při nedoléčených zraněních v oblasti genitálií
- při zhoubných nádorech v oblasti genitálií (např. rakoviny děložního čípku)
- pod vlivem alkoholu a drog
V případě, že máte některý z níže uvedených zdravotních problémů, je cvičení s balónkem vhodné provádět
pod dohledem porodní asistentky:
- při poškození nervů a jiných onemocněních, která omezují vnímání bolesti v oblasti genitálu
- při příčném ochrnutí (paraparéza)
- při roztroušené skleróze
- při užívání léků proti bolesti, které omezují vnímání bolesti v oblasti genitálu
- při rozšíření žil kolem poševního vchodu (křečové žíly)
Zdravotnický prostředek Aniball byl vyvinutý v souladu se Směrnicí 93/42/EHS, NV 336/2004 Sb. a
zákonem č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
Datum poslední revize: 1.3.2014
RR Medical s.r.o.
Jihlavská 7, 664 41 Troubsko
IČ: 019 99 541
tel. kontakt +420 739 634 155
Download

Návod na používání zdravotnické pomůcky Aniball