Şartlı 4 Arap safkan kum pist yarışlarının
istatistiksel analizleri ve tahminleri
● Yrd. Doç. Dr. İlker AKYÜZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon / e-mail: [email protected]
Bu yazımızda ŞARTLI 4 ARAP safkan yarışları detaylı
bir şekilde incelenmiştir. 1996 yılından yazımızın ha-
zırlandığı 17 Haziran 2014 tarihine kadar Türkiye’de
toplam Şartlı 4 Arap safkan yarışları kum ve çim pistte
576 kez yapılmıştır. (A,B,C Grubu Arap safkan yarışları
bu grubun dışında tutulmuştur.)
● Tablo 1’de bu Arap safkanların yaptığı bu yarışların tüm dağılımları görülmektedir.
YARIŞ TÜRÜ
ŞARTLI 4
ŞARTLI 4
ŞARTLI 4
ŞARTLI 4
ARAP SAFKAN YAŞ
KATEGORİSİ
3 Yaşlı Arap
4 Yaşlı Arap
4 YK Arap
5 YK Arap
PİST DURUMU
Kum
Kum
Kum
Kum
ARAP SAFKAN YAŞ
KATEGORİSİ
MESAFE(METRE)
KAÇ KEZ YAPILDIĞI
1000
7
1000
5
1100
9
1100
7
1200
41
1200
43
1300
9
1400
26
1300
12
1500
9
1400
15
1600
5
1900
1
1200
6
YARIŞ TÜRÜ
ŞARTLI 4
3 Yaşlı Arap
PİST DURUMU
Çim
MESAFE(METRE)
KAÇ KEZ YAPILDIĞI
1500
1
1600
10
1700
4
4
5
1300
1
1900
1400
10
1200
1500
23
1300
4
1600
12
1400
10
1800
4
1600
8
1900
5
1700
3
2000
13
1800
2
2100
9
2200
1
2400
2
1200
12
1300
1
1400
12
1500
10
ŞARTLI 4
4 Yaşlı Arap
Çim
1900
6
2000
1
2100
5
2200
4
1200
1
1300
1
10
1600
8
1400
1800
6
1600
12
1900
8
1700
2
2000
11
2100
13
2200
10
2000
3
2400
5
2100
5
1200
5
2200
2
1300
2
1400
6
2400
4
1500
8
1200
4
1600
10
1700
1
1800
3
ŞARTLI 4
ŞARTLI 4
4 YK Arap
5 YK Arap
Çim
Çim
1800
1
1900
15
1300
1
1400
5
1600
5
1900
6
3
1900
6
2000
2
2000
2100
7
2100
2
2200
2
2200
4
● Tablo 2. Türkiye genelinde Şartlı 4 ARAP safkan KUM yarışlarında birinci gelen safkanların kilo dağılımları,handikap kaçıncısı, ganyan ortalaması ve yüzdesel değerler
1000 m KUM
1100 KUM
1200 KUM
1300 KUM
1400 kum
3 YAŞLI ARAP
3 YAŞLI ARAP
3 YAŞLI ARAP
3 YAŞLI ARAP
3 YAŞLI ARAP
Yapılan yarış sayısı:7
Yapılan yarış sayısı:9
Yapılan yarış sayısı: 41
Yapılan yarış sayısı: 9
Yapılan yarış sayısı: 26
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
3
-
4
2
2
5
12
8
21
3
1
5
9
6
12
%57.1
%22.2
%22.2
%55.5
%29.2
%19.6
%51.2
%33.3
%11.2
%55.5
%34.6
%19.3
%46.1
%42.9
Düşük
Kazanan safkanın o gruptaki
handikap sırası
Kazanan safkanın o
gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap
sırası
4 kez handikap 2. si, 1’er kez
handikap 1,5,0.sı kazanmıştır.
5 kez handikap 1.si, 2
kez handikap 2.si, 1 kez
handikap 4.sü
11 kez hand. 4.sü 8 kez hand. 1.si 7 kez hand. 3.sü 6 kez hand. 2 ve 5.si 2 kez hand. 7.si 1
kez hand. 0.sı
4 kez hand. 1.si2 kez hand. 2.si1 kez hand. 3.sü1
kez hand 4.sü1 kez hand. 5.si
10 kez hand. 1.si4 kez hand.2.si ve ve
4.sü3 kez hand.3.sü ve 6.sı1 kez hand.
5.si ve 0.sı
Ganyan Ort: 1.30
Ganyan Ort: 2.10
Ganyan Ort: 4.32
Ganyan Ort: 2.57
Ganyan Ort: 4.02
FAVORFavori
Favori-Plase
Plase-sürpriz-favori
Plase-Favori
Plase- Favori-Sürpriz
● Tablo 3. Türkiye genelinde Şartlı 4 ARAP safkan KUM yarışlarında birinci gelen safkanların kilo dağılımları,handikap kaçıncısı, ganyan ortalaması mesafe ve yüzdesel değerler
1500 m KUM
1600 KUM
1900 KUM
1200 KUM
1300 kum
3 YAŞLI ARAP
3 YAŞLI ARAP
3 YAŞLI ARAP
4 YAŞLI ARAP
4 YAŞLI ARAP
Yapılan yarış sayısı:9
Yapılan yarış sayısı:5
Yapılan yarış sayısı: 1
Yapılan yarış sayısı: 6
Yapılan yarış sayısı: 1
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
2
2
5
1
3
1
-
-
1
2
4
-
-
1
-
%55.5
%20.0
%60.0
%20.0
%100
%33.4
%66.6
-
-
%100
-
%21.2
%21.2
Düşük
Kazanan safkanın o gruptaki
handikap sırası
Kazanan safkanın o
gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap
sırası
3 kez handikap 1. Si2 kez
hand.2 ve 5.si1 kez hand.3
ve 4.sü
3 kez handikap 1.si1 kez
hand.3.ve 6.sı
1 kez hand. 4.sü
2 kez hand. 3.si1 kez hand. 1,2,4,14.sü
1 kez hand. 4.sü
Ganyan Ort: 5.40
Ganyan Ort: 8.70
Ganyan Ort: 3.50
Ganyan Ort:12.47
Ganyan Ort: 6.05
FAVORSüpriz-plase
Sürpriz-Favori-Plase
Plase
Sürpriz-plase-favori
Plase-Sürpriz-Favori
● Tablo 4. Türkiye genelinde Şartlı 4 ARAP safkan KUM yarışlarında birinci gelen safkanların kilo dağılımları,handikap kaçıncısı, ganyan ortalaması mesafe ve yüzdesel değerler
1400 m KUM
1500 KUM
1600 KUM
1800 KUM
1900 kum
4 YAŞLI ARAP
4 YAŞLI ARAP
4 YAŞLI ARAP
4 YAŞLI ARAP
4 YAŞLI ARAP
Yapılan yarış sayısı:10
Yapılan yarış sayısı:23
Yapılan yarış sayısı: 12
Yapılan yarış sayısı: 4
Yapılan yarış sayısı: 5
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
3
4
3
6
8
9
2
4
6
2
-
2
1
4
-
%30.0
%26.2
%34.7
%39.1
%16.7
%33.3
%50.0
%50.0
-
%50.0
%20.0
%80.0
-
%30.0
%40.0
Kazanan safkanın o gruptaki
handikap sırası
Kazanan safkanın o
gruptaki handikap sırası
6 kez handikap 7.si4 kez
4 kez handikap 1. si3 kez
2.si3 kez hand.
hand. 4.sü2 kez hand.6.sı1 kez hand.1.ve
3.sü2 kez hand. 5.si1 kez
hand. 2.si
hand.4,9,10,11.si
Düşük
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap
sırası
4 kez hand. 3.sü 3 kez hand.2.si2 kez hand. 1 ve 6.sı1 kez hand 9.su
2 kez hand. 1.si1 kez hand. 3. ve 4.sü
2 kez hand. 1 ve 2.si1 kez hand. 3.sü
Ganyan Ort: 3.95
Ganyan Ort: 6.31
Ganyan Ort: 3.62
Ganyan Ort:3.68
Ganyan Ort: 2.11
FAVORPlase
Sürpriz-Plase-Favori
Plase
plase-favori
Favori-Plase-Sürpriz
● Tablo 5. Türkiye genelinde Şartlı 4 ARAP safkan KUM yarışlarında birinci gelen safkanların kilo dağılımları,handikap kaçıncısı, ganyan ortalaması mesafe ve yüzdesel değerler
2000 m KUM
2100 KUM
2200 KUM
2400 KUM
1200 kum
4 YAŞLI ARAP
4 YAŞLI ARAP
4 YAŞLI ARAP
4 YAŞLI ARAP
4 YUKARI ARAP
Yapılan yarış sayısı:13
Yapılan yarış sayısı:9
Yapılan yarış sayısı: 1
Yapılan yarış sayısı: 2
Yapılan yarış sayısı: 12
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
5
4
4
2
2
5
-
1
%30.8
%22.2
%22.2
%55.5
-
%100
%38.4
%30.8
Kazanan safkanın o gruptaki
handikap sırası
Kazanan safkanın o
gruptaki handikap sırası
4 kez handikap 2. si3 kez hand. 3 kez handikap 1 ve3.sü1
1.si2 kez hand.3 ve 4.sü.1 kez
kez hand.2,5,7.si
hand. 5 ve 6.sı.
Düşük
Kazanan safkanın kilosu
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
-
1
1
1
8
3
%50.0
%50.0
%8.4
%66.6
%25.0
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap
sırası
1 kez hand 7.si
1 kez hand. 3. ve 10.su
3 kez hand. 2.si2 kez hand. 1 ve 4.sü1
kez hand.3.sü
Ganyan Ort: 3.33
Ganyan Ort: 2.92
Ganyan Ort: 2.70
Ganyan Ort:20.35
Ganyan Ort: 4.45
FAVORPlase-Favori
Favori-Plase
Favori-Plase
Sürpriz-plase-favori
Plase-Sürpriz-favori
● Tablo 6. Türkiye genelinde Şartlı 4 ARAP safkan KUM yarışlarında birinci gelen safkanların kilo dağılımları,handikap kaçıncısı, ganyan ortalaması mesafe ve yüzdesel değerler
1300 m KUM
1400 KUM
1500 KUM
1600 KUM
1800 kum
4 YUKARI ARAP
4 YUKARI ARAP
4 YUKARI ARAP
4 YUKARI ARAP
4 YUKARI ARAP
Yapılan yarış sayısı:1
Yapılan yarış sayısı:12
Yapılan yarış sayısı: 10
Yapılan yarış sayısı: 8
Yapılan yarış sayısı: 6
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
-
1
-
7
5
-
5
5
-
2
6
-
1
5
-
-
%58.3
%41.7
-
%50.0
%50.0
%25.0
%75.0
-
%16.7
%83.3
-
%100
Kazanan safkanın o gruptaki
handikap sırası
Kazanan safkanın o
gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap
sırası
1 kez hand. 4.sü
4 kez handikap 2.Sİ2 kez
hand.1 ve 4.sü1 kez hand.
3ve 5.si
3 kez hand 3.sü2 kez hand. 4 ve 5 ve 6.sı1 kez hand. 1.si
3 kez hand. 1. Si2 kez hand. 2.si ve 4.sü1 kez
hand.3.sü
3 kez hand. 1.si1 kez hand. 4,5 ve 7.si
Ganyan Ort: 2.85
Ganyan Ort: 3.96
Ganyan Ort: 5.38
Ganyan Ort:3.11
Ganyan Ort: 5.58
FAVORPlase-Favori
Plase-Favori
Sürpriz-Plase-Favori
plase-favori
Sürpriz-Plase-favori
● Tablo 7. Türkiye genelinde Şartlı 4 ARAP safkan KUM yarışlarında birinci gelen safkanların kilo dağılımları,handikap kaçıncısı, ganyan ortalaması mesafe ve yüzdesel değerler
1900 m KUM
2000 KUM
2100 KUM
2200 KUM
2400 kum
4 YUKARI ARAP
4 YUKARI ARAP
4 YUKARI ARAP
4 YUKARI ARAP
4 YUKARI ARAP
Yapılan yarış sayısı:8
Yapılan yarış sayısı:11
Yapılan yarış sayısı: 13
Yapılan yarış sayısı: 10
Yapılan yarış sayısı: 5
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
3
4
1
6
4
1
2
11
-
4
5
1
3
2
-
%37.5
%50.0
Kazanan safkanın o gruptaki
handikap sırası
%12.5
Kazanan safkanın o
gruptaki handikap sırası
%54.5
%36.3
%9.2
%15.4
%84.6
-
%40.0
%50.0
%10.0
2 kez hand.2, 4 ve 6.sı1 kez
hand. 1. Ve 3.sü
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
%60.0
%40.0
Kazanan safkanın o gruptaki handikap
sırası
4 kez handikap 1.sİ3 kez
hand.4.sü2 kez hand. 2.si1
kez hand 3. ve 6.sı
4 kez hand 3.sü3 kez hand. 1.si1 kez hand. 2 ve 4.sü
4 kez hand. 1. Si3 kez hand. 2.si 2 kez hand.4.sü1
kez hand. 7.si
3 kez hand. 1.si1 kez hand. 3 ve 6.sı
Ganyan Ort: 8.21
Ganyan Ort: 3.10
Ganyan Ort: 3.95
Ganyan Ort:4.27
Ganyan Ort:1.84
Sürpriz-Plase-Favori
Plase-Favori
Plase-Favori
plase-favori
favori
● Tablo 8. Türkiye genelinde Şartlı 4 ARAP safkan KUM yarışlarında birinci gelen safkanların kilo dağılımları,handikap kaçıncısı, ganyan ortalaması mesafe ve yüzdesel değerler
1200 m KUM
1300 KUM
1400 KUM
1500 KUM
1600 KUM
5 YUKARI ARAP
5 YUKARI ARAP
5 YUKARI ARAP
5 YUKARI ARAP
5 YUKARI ARAP
Yapılan yarış sayısı:5
Yapılan yarış sayısı:2
Yapılan yarış sayısı: 6
Yapılan yarış sayısı: 8
Yapılan yarış sayısı: 10
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
1
3
1
-
2
-
2
3
1
4
4
-
4
4
2
%20.0
-
%100
-
%33.3
%50.0
%16.7
%50.0
%50.0
-
%40.0
%40.0
%20.0
%20.0
%60.0
Düşük
Kazanan safkanın o gruptaki
handikap sırası
Kazanan safkanın o
gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap
sırası
2 kez hand.1, ve 3.sü.1 kez
hand. 2.si
2 kez hand. 2.si
2 kez hand 1.si1 kez hand. 2,3,4 ve 12.si
3 kez hand. 4. Sü2 kez hand. 2.si 1 kez hand.
1,3,9.su.
3 kez hand. 1.si2 kez hand. 2.Sİ1 kez
hand 3 ve 4.sü
Ganyan Ort: 3.98
Ganyan Ort: 4.32
Ganyan Ort: 14.70
Ganyan Ort:3.02
Ganyan Ort:6.26
Plase-Favori Sürpriz
Plase-Sürpriz-Favori
Süpriz
plase-favori
Sürpriz-Plase
● Tablo 9. Türkiye genelinde Şartlı 4 ARAP safkan KUM yarışlarında birinci gelen safkanların kilo dağılımları,handikap kaçıncısı, ganyan ortalaması mesafe ve yüzdesel değerler
1700 m KUM
1800 KUM
1900 KUM
2000 KUM
2100 KUM
5 YUKARI ARAP
5 YUKARI ARAP
5 YUKARI ARAP
5 YUKARI ARAP
5 YUKARI ARAP
Yapılan yarış sayısı:1
Yapılan yarış sayısı:3
Yapılan yarış sayısı: 6
Yapılan yarış sayısı: 2
Yapılan yarış sayısı: 7
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkan kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Kazanan safkanın kilosu
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
Düşük
Ağır
Orta
-
1
-
-
-
3
3
3
-
-
2
-
3
3
1
-
-
-
%100
%50.0
%50.0
-
-
%100.0
-
%42.8
%42.8
%14.4
-
%100
Düşük
Kazanan safkanın o gruptaki
handikap sırası
Kazanan safkanın o
gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap sırası
Kazanan safkanın o gruptaki handikap
sırası
1 kez hand. 1.si
2 kez hand. 2.si1 kez
hand 3.sü
4 kez hand 2.si1 kez hand. 1 ve 3.sü
1 kez hand. 1 ve 3.sü
2 kez hand. 2. ve 5.si1 kez hand 1, 7
ve 10.su
Ganyan Ort: 5.75
Ganyan Ort: 3.76
Ganyan Ort: 2.55
Ganyan Ort:2.67
Ganyan Ort:7.11
Plase-Sürpriz
Plase-Sürpriz-Favori
Favori-plase
plase-favori
Sürpriz-Plase
Tablolar incelendiğinde ŞARTLI 4 ARAP yarışlarında tüm mesafe ve KUM pistte birinci olan safkanların handikap kaçıncısı olduğu, kilo durumu, ganyan ortalamaları ve yarışın
favori, plase veya sürpriz bitişleri detaylı olarak verildiği görülmektedir. Tüm yarışseverlere bol şans dilerim..
8 Temmuz 2014 Salı günkü 1060 sayılı Yarış Dünyası Dergisi’nden alınmıştır
Download

istatistiksel analizleri ve tahminleri