İLKADIM KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SURESİ(EN GEÇ)
1
AYNİ VE NAKDİ
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa)
2.Sorgu İzni Dilekçesi
7 GÜN
2
YAKACAK YARDIMI
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa)
2.Sorgu İzni Dilekçesi
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa)
2.Sorgu İzni Dilekçesi
7 GÜN
BARINMA
YARDIMLARI(KİRA)
SOSYAL DESTEK
YARDIMLARI(Bir defaya
mahsus nakdi/periyodik)
EĞİTİM YARDIMLARI(Bir
defaya mahsus nakdi/periyodik)
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa) 2.Sorgu
İzni Dilekçesi
15 GÜN
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa) 2.Sorgu
İzni Dilekçesi
15 GÜN
6
ŞARTLI EĞİTİM SAĞLIK
YARDIMI(ŞESY)
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa)
2.Sorgu İzni Dilekçesi
7 GÜN
7
AFET DESTEKLERİ(DepremYangın-Sel)
8
TERÖR ZARAR YARDIMI
3
4
5
9
10
PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİ
PROJELER)
PROJE DESTEKLERİ
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa)
2.Sorgu İzni Dilekçesi 3.Hasar tespit raporu(AFAD veya İtfaiye
tarafından düzenlenen)
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa) 2.Sorgu
İzni Dilekçesi 3.Terör zararı tespit tutanağı
1.Fayda sahibi başvuru formu 2.Proje hazırlama 3.Sorgu İzni Dilekçesi
formatı 4.Fayda sahibinin iş tecrübesini kanıtlayıcı ustalık, kalfalık,
diploma, sertifika, referans mektubu vb. belge. NOT: Proje destek
başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün
içinde karara bağlanır. Uygulanabilir kararı alan projeler
değerlendirilmek üzere Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğüne gönderilir.
1.Fayda sahibi başvuru formu 2.Proje hazırlama formatı 3. Proje
başvuru formuNOT: Proje Destek başvurularını uygunluğu Mütevelli
Heyeti tarafından en geç 30 gün içerisinde karara bağlanır.
Uygulanabilir kararı alan projeler değerlendirilmek üzere Politikalar
Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.
7 GÜN
7 GÜN
7 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
11
12
13
EŞİ VEFAT ETMİŞ
KADINLARA YÖNELİK
DÜZENLİ YARDIM
PROGRAMI
2022 YAŞLI VE ENGELLİ
AYLIKLARI
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa)
2.Sorgu İzni Dilekçesi 3.Yardım programından faydalanmak istediğine
dair matbu dilekçe3. 2022 sayılı kanundan yaralanıyorsa feragat
ettiğine dair matbu dilekçe.
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa)
2.Sorgu İzni Dilekçesi 3.Sağlık kurulu raporu
MUHTAÇ ASKER
AİLELERİNE YAPILAN
DÜZENLİ NAKDİ YARDIM
PROGRAMI
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk kez başvuru yapılıyorsa)
2.Sorgu İzni Dilekçesi 3.Yardım programından faydalanmak istediğine
dair matbu dilekçe
7 GÜN
30 GÜN
7 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Adres : Hançerli Mah. Atatürk Bulvarı no:120 Ilkadim/SAMSUN
Mail :[email protected]
İlk Müracaat Yeri: İlkadım Kaymakamlığı SYDV
İsim
: Esat BAYRAKÇI
Unvan
: SYDV Müdürü
Adres
: İlkadım Kaymakamlığı
Telefon
:0 362 445 20 29
Faks
:0 362 445 20 91
İkinci Müracaat Yeri : İlkadım Kaymakamlığı
İsim
: Ahmet NARİNOĞLU
Unvan
: Kaymakam
Adres
: İlkadım Kaymakamlığı
Telefon
:0 362 435 10 03
Faks
:0 362 435 10 23
Download

ilkadım kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı