EN 440:
EN 1668:
SFA-AWS A 5.18:
Wr.Nr.:
EVB
DRÔT
TD MAK 10
G3Si1
W3 Si1
ER 70 S-6
1.5125
VÝROBCA:
TRADER Spa
CERTIFIKÁTY:
TÜV,DB
ŠPECIFIKÁCIA:
Zvárací drôt určený pre zváranie nelegovaných konštrukčných ocelí
s pevnosťou do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s medzou klzu do 420 MPa.
Drôt je dodávaný na drôtených cievkach 5 alebo 15 kg alebo v sudoch 100
kg, 250 kg resp. 450 a 500 kg.
ZÁKLADNÉ MATERIÁLY:
Nelegované ocele
Jemnozrnné ocele
Ocele na výrobu tlakových
nádob
Rúry
Ocele pre lodný priemysel
Oceľoliatiny
MECHANICKÉ VLASTNOSTI:
Pevnosť v ťahu
Rm (N/mm2)
530
CHEMICKÉ ZLOŽENIE:
C
0,07
Ni
0,045
BALENIE:
Priemer
mm
0,6
0,6
0,8
1,0
1,2
1,6
Si
0,84
Mo
0,008
od St33 do St 60.2
od St E 255 do St E 355
W St E 255 do W St E 355
HI, H II, 17 Mn4, 19 Mn5
10025
St 35 až St 52.4
E St E 210.7 až St E 360.7
A,B,D,E
GS 38 až GS 52
1.7354
Medza klzu
Rp (N/mm2)
430
Mn
1,46
Al
0,004
Balenie
kg
5
5/15
5/15/250
5/15/250
15/250
15/250
Ťažnosť
A5 (%)
24
P
0,013
V
0,004
S
0,016
Zr+Ti
0,009
10028-2
10025
Vrubová húževnatosť
ISO-V ( J)
> 80 J -40oC)
Cu
0,055
N
˂0,01
Cr
0,040
O
˂0,01
Download

DRÔT TD MAK 10