AGRO-KREDIT spol. s r.o.| 930 40 Štvrtok na Ostrove č. 437
1.
Názov zákazky:
Rekonštrukcia maštalí
Zverejnené:
Vestník verejného obstarávania č. 125/2013 - 28.06.2013, zn. 10345 - WYP
Označenie relevantnej informačnej povinnosti
podľa § 41 ods. 1 zákona:
otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk:
19.07.2013, 10:30
Dátum uverejnenia tejto informácie:
18.07.2013
Označenie relevantnej informačnej povinnosti
podľa § 41 ods. 1 zákona:
otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk:
28.08.2013, 09:00
Dátum uverejnenia tejto informácie:
27.08.2013
2.
Názov zákazky:
Technológia ustajnenia - maštaľ pre ošípaných a kone
Zverejnené:
Vestník verejného obstarávania č. 126/2013 - 29.06.2013, zn. 10485 - WYT
Označenie relevantnej informačnej povinnosti
podľa § 41 ods. 1 zákona:
otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk:
19.07.2013, 11:00
Dátum uverejnenia tejto informácie:
18.07.2013
Označenie relevantnej informačnej povinnosti
podľa § 41 ods. 1 zákona:
otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk:
28.08.2013, 09:30
Dátum uverejnenia tejto informácie:
27.08.2013
Download

AGRO-KREDIT spol. s r.o.| 930 40 Štvrtok na Ostrove č. 437