Download

Splenenie povinnosti o verejnom obstarávaní (.pdf)