Platnosť od 4.6.2014
Uznes.P-OSBD č.35/06/2014-S
OKRESNE STAVEBNE BYTOVE DRUZSTVO DOLNY KUBIN
Zochova 1117/97, 026 01 Dolny Kubin
Cenník údržbárskych prác : ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Číslo
položky
317
03 17 001
00 17 003
00 17 004
03 22 001
03 25 001
324
03 24 001
03 24 002
331
03 31 001
03 31 002
03 31 003
03 31 004
03 31 005
03 31 006
03 31 007
03 31 008
03 31 010
03 31 011
03 31 012
03 31 013
332
03 32 002
03 32 005
03 32 006
03 32 007
03 32 008
03 32 009
333
03 33 001
03 33 002
03 33 003
03 33 004
03 33 005
03 33 006
03 33 007
03 33 008
335
03 35 001
03 35 002
03 35 004
Názov operácie
Rozpis prác
Merna
jedn.
Oprava a vymena schodiš.automatu
Oprava automatu ( zist.zavady., opr.vzduch.valca.nastavenie na
cel.
čas, odskúš.)
Výmena automatu - za rovnaký typ
cel
Výmena automatu - za iný typ, vrátane úprav pripojenia a
cel
uchytenia
ks
Domové osvetl. - oprava
Norma obsahuie: preskúš. funkcie autom. hľad.závady v krabic., tlačít.,
osvetl.teles.. prep.deň-noc. poist. v stup.skríň. odstrán.závady
Prehl. elektroinšt. (pre zist.závady podľa STN)
ks
v bytovej jednotke. kancelár., alebo prev.miestnosť.
Opravy stup.vedenia
Domove osvetl .-opravy stup.vedenia
ks
provizor.odstr.zavady a nahlás. k def .oprave
Defin. oprava stup. vedenia
ks
Norma obsahuje: preskúš. Obvodu, hľad.závady v stp.skrini (svorkovnice,
poistky), provizorne odst.závad a nahlás. k def. oprave
Rozvádzače
Zapoj.bytov.rozvodníc do 4 istič.
ks
Zapoj.bytov.rozvodníc do 6 istic.
ks
Mont.pristr.dosky premix 225x450
ks
Dtto - 450x450
ks
Dtto - 450x600 drev.
ks
Vŕt.otvorov do dosiek priem. 1 2mm
ks
Mont.stup.svorkovn. do 4x10 mm2
ks
Dtto - do 4x1 6 mm2 (4x35 mm2)
ks
Mont.nulov.mostíka 25A
ks
Mont.nulov.mostíka BOA
ks
Mont.nulov.mostíka univer.
ks
Čistenie rozvádz.na poschodí
ks
Norma obsahuje: vypn.-zapn. HDS. odskrutk.-zaskr.kryc.plech., čist, a
dotiahn.svorkovnice
Svietidlá
Mont, a napoj.prenos.svietidla na prenos.šnúru
ks
Mont.záves.svietidla s trub. so sklom, vr.lusterháka
ks
Mont.záves.svietidla (do 3 zar.) '
ks
Mont.strop.telesa vr.skla
ks
Mont.nasten.telesa vr.skla
ks
Mont. a rezanie lignat.podl. do 250x250mm
ks
Uzemnenie, pospojenie
Mont.vodiča s podper.bez pripoj. do 50 mm2
m
Dtto - pod omietku
m
Mont. AB svorky bez pripoj.
ks
Obsek.trubky, zhot.kapl.
ks
Preklen.vodomeru 2 svork.
ks
Preklen.plynomeru 2 svork.
ks
Preklen.vodomeru 4 svork.
ks
Preklen.vodomeru 6 svork.
ks
Trubky, žľaby-ulož. pod a na omietku(bez krabíc)
Trubky KOPEX a PVC ulož.pod om. 1 6, 23 a 29mm
m
Trubky KOPEX a PVC ulož.pod om. 36 a 48mm
m
Trubky KOPEX a PVC ulož na om. 1 6, 23 a 29mm
m
1
Jednotkova cena
OSBD
Ostatní
(Euro)
(Euro)
7,85
9,03
6,64
10,22
7,63
11,76
14,22
16,35
4,74
5,45
9,47
10,90
11,30
12,99
9,47
14,22
2,37
5,69
6,64
0,47
1,89
2,37
1,42
1,89
2,37
9,47
10,90
16,35
2,72
6,54
7,63
0,55
2,18
2,72
1,63
2,18
2,72
10,90
3,79
3,79
5,69
2,84
2,37
0,95
4,36
4,36
6,54
3,27
2,72
1,09
1,89
1,42
1,42
2,37
2,84
3,79
3,79
4,74
2,18
1,63
1,63
2,72
3,27
4,36
4,36
5,45
0,95
1,42
1,42
1,09
1,63
1,63
Platnosť od 4.6.2014
Uznes.P-OSBD č.35/06/2014-S
OKRESNE STAVEBNE BYTOVE DRUZSTVO DOLNY KUBIN
Zochova 1117/97, 026 01 Dolny Kubin
Číslo
položky
Cenník údržbárskych prác : ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Merna
Jednotkova cena
Názov operácie
OSBD
jedn.
Ostatní
Rozpis prác
03 35 005
03 35 006
03 35 007
03 35 008
03 35 009
03 35 010
338
03 38 001
03 38 002
03 38 003
03 38 004
03 38 005
03 38 006
03 38 007
03 38 008
03 38 009
03 38 010
03 38 012
03 38 013
03 38 014
341
03 41 003
03 41 004
03 41 005
03 41 006
03 41 007
03 41 008
03 41 009
03 41 010
03 41 011
03 41 016
03 41 017
03 41 018
03 41 019
03 41 020
03 41 021
03 41 022
342
03 42 001
03 42 002
03 42 003
03 42 004
03 42 005
03 42 006
03 42 007
03 42 008
03 42 009
03 42 010
03 42 011
343
03 43 001
03 43 002
03 43 003
03 43 004
Trubky KOPEX a PVC ulož.na om. 36 a 48mm
Trubky pancier.ulož.pod om. 16mm
Trubky pancier.ulož.pod om. 21mm
Trubky pancier.ulož.pod om. 29mm
Trubky pancier., žľaby, uloženie na omietku do 20 mm
Trubky pancier., žľaby, uloženie na omietku, 21 až 50mm
Mont.krabíc, vypínač., zásuviek
Mont.a zapoj.krabice KR 68 - 4 vodiče
Mont.a zapoj.krabice KR 68-6 vodičov
Mont.a zapoj.krabice KR 68 - 8 vodičov
Mont.a zapoj.krabice KR 97-8 vodičov
Mont.a zapoj.krabice KR 97 - 1 0, 12 vodičov
Mont.a zapoj.krabice KR 97- 14 vodičov
Mont.a zapoj.krabic.rozvod. do vlhka
Mont.dvojvývodky
Mont.a zapoj.vypínača - jednopol., dvojpol.
Mont.a zapoj.vypínača- sérij., stried., kríž.
Mont.a zapoj.vypínača-- do vlhka
Mont.a zapoj.zásuvky-jednod., dvojita
Mont.a zapoj.zásuvky-do vlhka
Mont, a zapoj. rôznych elektroprvkov
Žiarivk. závesna 2x40 W
Žiarivk. stropná 2x40 W
Žiarivkove trafo
Svietidlo stropné 2x40 W
Mont, sieť . napájača
Mont, relé RP na rozv.dosku do 40A
Mont, relé RP v rozvádz.
Mont, stykače na rozv.dosku do 40A
Mont, stakača v rozvád. do 40A
Mont. 3 pol. vypinače nad 60A a zásuvky
Mont. 3 pol. vypinače do 60A a zásuvky
Mont. zvončeka vr.osad. 2 koliíov
Mont, vývod.pre káble pod omiet- priem. 23 mm
Mont, vývod.pre káble pod omiet.- priem. 48 mm
Osad.krabíc PVC vr.zavíč- KO 97, KP 58
Osad.krabíc PVC vr.zavíč.- KO 125, KP 250
Dom.rozvod-zásuv.obvod-hl'ad.závady-oprava
Hľad-zav. v zásuvke, poist, rozv.krab.-1 miestn.
1 fáz.zásuvka - výmena
1 fáz.zásuvka - oprava
*
3 fáz.zásuvka - výmena, oprava
Výmena poistky
Zist'.poruchy na silnopr.inšt. - 1 obyt.miestn.
Zisť.poruchy na silnopr.inšt. - 2 obyt.miestn.
Zisť .poruchy na silnopr.inšt. - 3 obyt.miestn.
Zisť .poruchy na silnopr.inšt. - 4-5 obyt.miestn.
Zisť .poruchy na silnopr.inšt-kancel. do 5 miestn.
Zisť .poruchy na silnopr.inšt. - 6 a viac miestn.
Dom.rozvod-rozvádz., výmena kábl., výmena prvkov
Rozvádz.-demont.ochr.kryt.
Rozvádz.-výmena ističa 1 fáz.
Rozvádz.-výmena stykačov do 40A
Rozvádz.-mont.ochr.kryt.
2
(Euro)
(Euro)
m
m
m
m
m
m
1,89
1,42
1,89
2,37
1,89
2,37
2,18
1,63
2,18
2,72
2,18
2,72
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,42
1,89
2,37
2,37
3,31
4,27
4,74
5,69
0,95
1,42
2,37
1,42
2,37
1,63
2,18
2,72
2,72
3,81
4,91
5,45
6,54
1,09
1,63
2,72
1,63
2,72
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
11,37
13,27
2,37
6,16
7,58
11,37
13,74
14,23
15,64
7,11
6,64
3,31
0,47
0,95
1,42
2,37
13,07
15,26
2,72
7,09
8,72
13,07
15,80
16,37
17,98
8,17
7,63
3,81
0,55
1,09
1,63
2,72
miest.
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2,37
1,42
3,31
1,89
0,47
2,37
3,79
6,16
9,47
10,89
12,32
2,72
1,63
3,81
2,18
0,55
2,72
4,36
7,09
10,90
12,53
14,17
ks
ks
ks
ks
0,47
6,64
6,64
0,95
0,55
7,63
7,63
1,09
Platnosť od 4.6.2014
Uznes.P-OSBD č.35/06/2014-S
OKRESNE STAVEBNE BYTOVE DRUZSTVO DOLNY KUBIN
Zochova 1117/97, 026 01 Dolny Kubin
Číslo
položky
Cenník údržbárskych prác : ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Merna
Jednotkova cena
Názov operácie
OSBD
jedn.
Ostatní
Rozpis prác
03 43 005
03 43 006
03 43 007
03 43 008
03 43 009
03 43 010
03 43 011
03 44 001
03 44 006
03 45 001
346
03 46 001
03 46 002
03 46 004
03 46 005
347
03 47 001
03 47 002
03 47 003
03 47 004
03 47 005
348
03 48 001
03 48 002
03 48 003
03 48 004
03 48 005
03 48 006
03 48 007
349
03 49 001
03 49 002
03 49 011
03 49 012
351
03 51 001
03 51 002
03 51 003
03 51 004
03 51 005
03 51 006
357
03 57 001
03 57 002
03 57 003
03 57 004
03 57 005
358
03 58 001
Prevleč.vodič.do starých trúb. - 1 ,5 ai 4 mm2
Dtto-6až10mm2
Dtto-nad 10mm2
Ulož.trub.. prisádr. 3 bodov na 1m (vodič pretiah.)
Zapoj.nového vod. na oboch konc.-2 a 3 zil.
Dtto.-4 žil.
Presk.rozvodu, zavičk.krabíc, zásuv., vypin.
Dom. os vetl.- vyýena pist.základu - istič. 1 fáz.
Dom.osvetl.-výmena pist.základu - istič. 3 fáz.
Dom.osvetl.-vým.vypin., tlač., zásuv. - 220 V(380V)
Dom.osvetlenie-opravy žiariviek
Vým.trubic, štart, v žiar.sviet. - otvorených
Vým.trubíc,štart, v žiar.sviet. - uzavretých
Vým.tlmiv., kondenz.,objím.pre trub.(štart.)- otvor.
Vým.tlmiv., kondenz.,objím.pre trub.(štart.)- uzavr.
Dom.osvetlenie-opr.,výmena krabice, mostika
Výsek., odpojenie starej rozv.krab. - tehla
Výsek., odpojenie starej rozv.krab. - betón
Osad., zapoj.,preskúš.,zavičk. rozvod.krabice
Otvor.krab., odpoj. mostíka, demont.
Mont.mostíka, preskúš.obvodu, zavičk.krabice
Oprava zvonč.obvodu
Výmena tlačítka
Výmena zvonč.trafa
Výmena alebo opr.zvončeka
Oprava zvonč.vedenia (pre 1byt a 1 posch.)
Výmena poistky
Preskúš.obvodu do 3. posch.
Preskúš.obvodu - za každé ďal. 3posch. + 0,37 €
Mont, tlačít. na zvonč. paneloch
Mont. tlačít na zvonč. paneloch - 4 tlačitka
Za každe ďalšie 2 tlač.
Elektr.vrátnik - oprava. výmena
Sieť'.napájač el vrátnika - oprava, výmena
Ventilátory - oprava, výmena
Oprava vent., demont+mont. - do 1,5kW
Oprava vent., demont.+mont. - nad 1 ,5kW
Oprava vent.v digest.- demont. digest.od kuch.linky
Oprava vent.v digest.- odpojenie ventil.
Oprava vent.v digest.- demont. ventil. z digest.
Výmena ventil.v kupelni - demont.+mont.
Prípr.práce a doplň.operácie elektroprác
Výp.vedenia vr.zaist.vyp.stavu, zaves.výstr.tab.,zapn
Zist.smeru ved. v zost.krab., bez rozp.
Zist.závad na sign.zar. za 1 okruch s 1 vyv.
Dtto s 10 vývodmi
Pripr.práce-zast.vyp. HDS telef. a zabezpeč. odpojenia na SEE
Kontrola a presk.vodičov
V rozv.skrini malej, v x-podl.dome
(sňatie hor.krytu. vyp prudu. očist.konc.drôt., dotiahn.skrut.. mont.
zapn.prúdu. preskúš)
03 58 002
360
03 60 001
V rozv.skrini velkej, v prizemi x-podl.domu
Polož.nového ved., opr.rozvet.obvodu
Polož.nového ved. v ryhe, alebo pretiah.kábta trub.,
3
(Euro)
(Euro)
m
m
m
m
ks
ks
ks
eel.
eel.
eel.
0,47
0,95
1,42
1,89
1,42
2,37
1,42
6,64
8,53
2,84
0,55
1,09
1,63
2,18
1,63
2,72
1,63
7,63
9,81
3,27
ks
ks
ks
ks
0,95
1,42
1,89
2,84
1,09
1,63
2,18
3,27
ks
ks
ks
ks
ks
2,84
5,69
3,79
0,95
1,89
3,27
6,54
4,36
1,09
2,18
ks
ks
ks
ks
ks
0,47
6,64
0,95
1,89
0,47
0,95
0,55
7,63
1,09
2,18
0,55
1,09
ks
+2ks
ks
ks
4,74
2,09
2,37
6,64
5,45
2,40
2,72
7,63
ks
ks
ks
ks
ks
ks
3,79
5,69
18,95
7,11
9,00
18,00
4,36
6,54
21,79
8,17
10,35
20,71
ks
ks
ks
ks
ks
1,89
0,95
1,42
4,74
4,74
2,18
1,09
1,63
5,45
5,45
ks
5,21
5,99
ks
12,79
14,71
m
0,95
1,09
Platnosť od 4.6.2014
Uznes.P-OSBD č.35/06/2014-S
OKRESNE STAVEBNE BYTOVE DRUZSTVO DOLNY KUBIN
Zochova 1117/97, 026 01 Dolny Kubin
Číslo
položky
Cenník údržbárskych prác : ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Merna
Jednotkova cena
Názov operácie
OSBD
jedn.
Ostatní
Rozpis prác
03 60 002
03 60 003
03 60 004
03 60 005
03 61 001
HZS
Vysek.ryhy do 3x1 0 cm, alebo vysek.st.káb.vr.prier.
Dtto-tehla osto pálená
Dtto-betón
Opr.rozvet.obvodu-presk.obv.,hl'ad. a odstr.závady
Zhotov.ochr.spojenia v kúpel.
Práce neuvedené v cenníku (rozpísať)
m
m
m
m
ks
hod
(Euro)
(Euro)
2,37
3,79
6,16
6,16
18,95
10,00
2,72
4,36
7,09
7,09
21,79
11,50
Poznámky:
1./Vcene prac nie je zahrnutá spotreba času na diagnost.poruchy,zaistenie materialu ,presun na
pracovisko, uvedenie pracovneho miesta do pôvodného stavu.
2./V cene nie je zahrnuta cena materialu a presun materialu a pracovnikov na pracovisko.
4
Download

cenník elektroinštalačných prác