Platnosť od 4.6.2014
Uznes.P-OSBD č.35/06/2014-S
OKRESNE STAVEBNE BYTOVE DRUZSTVO DOLNY KUBIN
Zochova 1117/97, 026 01 Dolny Kubin
Cenník údržbárskych prác : ZÁMOČNÍCKE A SKLENÁRSKE PRÁCE
číslo
položky
1010
1010001
1010002
1011
1011001
1011002
1011003
1011004
1012
1012001
1012002
1020
1020001
1020002
1020003
1020004
1020005
1021
1021001
1021002
1021003
1021004
1021005
1022
1022001
1022002
1022003
1022004
1022005
1023
HZS
Názov operácie
Rozpis prac
Merna
jedn.
Výmena samozatvar. dverí
Demont. samozatvar. dverí
Mont.samozatv.dverí a jeho nastavenie
Výmena samozatvár.dverí s úpravou uchyt.
Demont.samozatv.dverí
Navarenie platničky na zárubňu
Vyvŕtanie 4 ks otvorov,narezanie závitov
Mont.samozatv.dverí a jeho nastavenia
Výmena samozatvár.dverí s úpravou uchyt.
Demont.samozatv.dverí
Mont.samozatv.dverí a jeho nastavenia
Zasklenie dverí, okna do pl. skla0,5 m2
Zavesenie zo závesov
Vybratie rozb.skla z ramu,očist.dražky
Meranie a narezanie skla
Zasklenie dverí, okna
Zavesenie do závesov
Zasklenie dverí,okna do pl.skla 1 m2
Zavesenie zo závesov
Vybratie rozb.skla z ramu,očist.dražky
Meranie a narezanie skla
Zasklenie dverí,okna
Zavesenie zo závesov
Zasklenie dverí,okna do pl.skla 1,5 m2
Zvesenie zo závesov
Vybratie rozb.skla z ramu,očist.dražky
Meranie a narezanie skla
Zasklenie dverí,okna
Zavesenie do závesov
Zasklenie dverí + rozdel.plochy na 2(3) časti
Prace neuvedené v cenníku (rozpísať
kpl
ks
ks
kpl
ks
ks
ks
ks
kpl
ks
ks
kpl
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
kpl
Jednotkova cena
OSBD
Ostatní
(Euro)
(Euro)
10,77
2,56
8,21
28,21
2,56
8,21
7,18
10,26
9,75
2,56
7,18
23,59
1,55
5,64
5,13
8,21
3,08
35,39
3,58
9,23
7,18
10,26
5,13
39,48
3,58
9,75
7,69
13,34
5,13
53,33
10,00
12,39
2,95
9,44
32,44
2,95
9,44
8,26
11,80
11,21
2,95
8,26
27,12
1,78
6,48
5,90
9,44
3,54
40,69
4,12
10,62
8,26
11,80
5,90
45,41
4,12
11,21
8,84
15,34
5,90
61,33
11,50
Poznámka
na kovovu zarubňu
na kovovu zarubňu
vrát.jej výroby-upravy
na drevenú zárubnu
jednoduche zasklenie v
cene nie je zarat. strata
času na prevoz
dverí(okná)z bytovky na
dielňu a späť
jednoduche zasklenie v
cene nie je zarat. strata
času na prevoz
dverí(okná)z bytovky na
dielňu a späť
jednoduche zasklenie v
cene nie je zarat. strata
času na prevoz
dverí(okná)z bytovky na
dielňu a späť
Poznámky:
1./Vcene prac nie je zahrnutá spotreba času na diagnost.poruchy,zaistenie
materialu ,presun na pracovisko, uvedenie pracovneho miesta do pôvodného stavu.
2./V cene nie je zahrnuta cena materialu a presun materialu a pracovnikov na pracovisko.
1
Download

cenník zámočníckych a sklenárskych prác