KONSTANTIN E. JACOBY
EEE JacobyKo spol. s r.o. • Mlynské nivy 48 • 821 09 Bratislava • Slovak Republic
+49 (0) 944 043211 • [email protected]
MANAGING DIRECTOR • SENIOR CONSULTANT
Je dynamický vedúci pracovník s viac ako 20 – ročnými medzinárodnými skúsenosťami v
projektovaní, predaji a manažmente technológií, ktoré sa zakladujú na obchode a R&D projektoch v
energetike, automatizácii a informačnom priemysle. Ako team leader so svojou vysokou
organizovanosťou, interdisciplinárnosťou, analytickosťou a kooperáciou ponúka zriedkavú kombináciu
skúseností v marketingu a predaji, technických tréningoch, líniovom manažmente a praktickom
projektovom manažmente. Zameriava sa na energetický trh v strednej a východnej Európe. Ponúka
konzultácie v koordinácii školení personálu elektrární, spojených s plánovaním obchodu a
manažmentu pre malé a stredné organizácie.
Základné schopnosti
Rozvoj predaja • Marketing • Medzinárodné poradenstvo • Plánovanie obchodu
Zmluvné rokovania a administrácia • Projektový manažment • QA manažment
R&D • Technická a logistická koordinácia • Školenia pre elektrárne a simulácie
Jadrové a tepelné elektrárne • Kombinované technológie palív
EC fundované a bilaterálne východoeurópske projekty
INSC • TACIS & PHARE • Jadrová bezpečnosť • EBRD SIP / BIDSF
Nástroje školení pre elektrárne (CBT, tele-learning a simulátory) • Projekcia systémov elektrární
Osobné skúsenosti
EEE JacobyKo spol. s r.o., Bratislava, Slovenská republika • 2012 • IČO 46 494 901
Ako štatutárny zástupca – riaditeľ novo založenej spoločnosti ponúka od januára 2012 nezávislé
odborné poradenstvo a podporné služby:
•
v oblasti rozvoja a prevádzky energetických infraštruktúr a priemyslu v strednej a východnej
Európe a mimo nej
•
v oblasti energetiky – komunikáciu a marketing, vývoj projektov a školení
•
v oblasti využitia premeny odpadu na energiu a s nimi spojené technológie obnoviteľných zdrojov
energie, vodných elektrární, najmä prečerpávacich vodných elektrární, mierového využitia
jadrovej energie (TVR, VVER)
AREVA NP, Offenbach & Erlangen, Germany • 2003-2011(Máj)
Svetový líder v rozvoji jadrovej energie, s viac ako 14,000 zamestnancami a ročným prijímom €12B.
Tvorca 100 jednotiek v 11 krajinách, ktoré zabezpečujú kapacitu približne 30% globálnej jadrovej
energie.
Regionálny marketingový riaditeľ, Česká republika 2007-2009 a Slovenská republika 20072011(Máj)
Rozvoj obchodných vzťahov s kľúčovými politickými, priemyselnými a finančnými skupinami,
pôsobiacimi v rozvoji jadrovej energie. Vylepšenie umiestnenia pre program tlakového vodného
reaktora a kvalifikácia pre participáciu v multi-biliónovom (v dolároch) tendri.
•
•
•
Uznávané strategické prepojenie so skupinami pre nové vybudovanie NPP a odstránenie NPP v
elektrárni Bohunice v Slovenskej republike
Kvalifikácia AREVA NP pre ponukový tender na nové vybudovanie projektu NPP (Temelín Blok 3
a 4), pri stavebných prácach partnerstvo s českou spoločnosťou ČEZ.
Presvedčenie skeptických marketingových riaditeľov v Paríži pri demonštratívnej obchodnej
expertíze, s výnimočnými komunikačnými schopnosťami na všetkých úrovniach.
Regionálny marketingový riaditeľ Ruskej federácie, Moskva a Rusko NPP Sites • 2003-2006
• Navýšenie prijímu objednávok o 300% počas rokov 2003-2006 pri rozvoji a riadenia komplexne
plánovanej analýzy trhu a prieskumu zákazníckych organizácií a potencionálnych obchodných
partnerov.
• Uznávaný a koordinovaný program nahradenia fundovaných energetických projektov EC
bilaterálnym servisom a dodávkou zákaziek od ruských obchodných partnerov.
KONSTANTIN E. JACOBY • Strana 2
[email protected]
Manažér konzorcia a projektu, Regióny Kyjev & Zaporožie, Ukrajina • 2009-2010
Odborné vedenie národného operačného a školiaceho centra pre personál NNEGC Energoatom.
Zabezpečovanie stáleho a nepretržitého rozvoja v obsluhe elektrární, manažovanie školení a
celoplošná kultúra bezpečnosti na všetkých úrovniach pre štáty Ukrajiny, ktoré prevádzkujú 15
jadrových elektrární.
• Autorizované technické a finančné návrhy, založené na úspešnej skúsenosti s černobyľským
Shelter Implementation Plan.
• Získanie kontraktu pri vedúcich rokovaniach tímu, ktorý bol ocenený najvyšším skóre tendrovou
komisiou Európskej komisie.
SIEMENS AG POWER GENERATION GROUP/ FRAMATOME ANP GmbH, Karlstein / Offenbach,
Germany • 1995-2002
Jadrová podskupina Siemens AG zlúčená s Framatome SAS v roku 2001.
Riaditeľ školení personálu pre elektrárne • 2000-2002
Transformácia školiaceho nákladového strediska na centrum, ktoré poskytuje vysoko ziskové služby –
orientované na obchod, zakladajúce sa na celosvetových priemyselných prácach pre nové elektrárne,
spaľujúce fosilé palivo. Celkovo zmodernizované školenie pre 5, 200 manažérov a technikov
elektrární. Obnovovanie a rozširovanie programov, dokumentácie, nástrojov, CBT, simulátorov,
služby on-site (na mieste), organizácia školiaceho centra a projekcia.
•
•
•
•
•
Plánovanie a vedenie významného školiaceho centra, transformácia zo straty na profit 26%.
Zisk kontraktov na predaj a služby pre elektrárne a infraštruktúra prevádzok po celom svete.
Štandardizovanie školiacich nástrojov a externý rozvoj požiadaviek na získavanie inovatívnych
intelektuálnych vstupov do technických podporných služieb, počas trvalej vnútornej redukcii štábu
Rozvoj nových služieb v kooperácii s vybranými spoločnosťami v Rusku, Ukrajine a VB.
Nastavenie oddelenia pre eventuálny outsourcing a zlúčenie alebo spájanie podnikov v závislosti
od budúceho globálneho zlučovania energetických sektorov.
Projektový manažér/zástupca riaditeľa oddelenia • 1995-2000
Riadenie oddelenia Siemens - Krízového centra pre 22 NPP blokov po celej Európe – vedenie
školenia krízovej pohotovosti pre manažérov a technikov centra. Koordinovaný rozvoj objektov s
operačnými organizáciami, VGB a národnými regulačnými orgánmi a vedenie rokovaní o nových
kontraktoch so všetkými Siemensom naprojektovanými NPP v Európe. Riadenie QA auditu pre
nemecké NPP krízové plánovanie Siemensu a obnova rozvoja QA programu.
•
•
•
Rozvoj jadrového krízového centra – vedenie k rentabilite, dlhodobá zákazka pre školenia s
majoritnými nemeckými spoločnosťami.
Odborné vedenie východoeurópskych programov s poskytovaním technickej asistencie v oblasti
jadrovej bezpečnosti, vrátane 700 osobomesiacov pre rozvoj clean-up (čistiaceho) školenia pre
Černobyľskú elektráreň v Ukrajine (až do 2005).
Rozvoj a implementácia školiacich a nových programov pre tepelné elektrárne v Európe, na
blízkom východe, v juhovýchodnej Ázie a Ameriky, ako aj priemyselné elektrárne v Mexiku a
Brazílii a EMAS projekt vysokorýchlostnej železnice v Malajzii (až do 2002).
SIEMENS AG, KORPORÁCIA VÝSKUMU A ROZVOJA, Mníchov, Nemecko • 1987-1995
R&D manažér skupiny, technicko – projektový manažér
Riadenie špeciálnych technologických projektov informačných systémov a vedenie vedeckého
výskumu umelej inteligencie pre priemyselné použitie. Medzinárodne uznaný nový výskum prototypu
“informácie ako interdisciplinárny koncept.”
• Odborné vedenie prvého kooperatívneho R&D projektu jadrovej operačnej podpory prenesenej
do novej Siemens Power Generation Group (formálne Siemens KWU).
• Vedenie Európskych výskumných projektov, ktorých sa zúčastnilo 55 expertov z 10 spoločností a
výskumných inštitútov.
• Zakladateľ a člen rady pre fyziku, počítačové vedy a komunikačné technológie spojenej pracovnej
skupiny kombinujúcej snahu 3 rozličných vedecko-technických spoločností.
• Získanie medzinárodných patentov z oblasti simulácie a systémového riadenia spracovania dát.
KONSTANTIN E. JACOBY • Strana 3
[email protected]
VZDELANIE
Doktor prírodných vied • Diplom z matematických vied
Univerzita Ludwiga Maximiliana, Mníchov, Nemecko
PROFESIONÁLNE ČLENSTVÁ A ŠKOLENIA
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)
Európsko-ukrajinská agentúra pre energiu (European-Ukrainian Energy Agency EUEA)
KTG (Nemecká jadrová technologická asociácia)
EPR ™ Semináre o hodnotách predaja a zákazníka • Hodnotový predaj
Princípy a postupy vo vedení • Predaj a hodnotenie externých vzťahov
Assessment centrum pre manažment • Biznis manažment pre inžinierov • Projektový manažment
Ochrana zdravia pri práci • Základy riadenia ľudských zdrojov • Rétorika • Pokročilá komunikácia v
ruskom jazyku
TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE ŠTANDARDY
IAEA TECDOCs on SAT, Jadrová bezpečnosť a kultúra jadrovej bezpečnosti
FIDIS, EBRD a podmienky kontraktov Európskej komisie pre služby a dodávku
Podmienky jadrovej zodpovednosti (Vienna Convention (Viedenská dohoda), atď.)
ISO 9000, 1401 a rad 9003, vrátane radu, týkajúceho sa Russian GOST
EFQM Accessment
VÝBER PUBLIKÁCIÍ
Zasadnutia a panelová diskusia na témy "Waste to Energy" a "Aktuality energetickej bezpečnosti":
ENKO 2012-2013, Energetický deň 2012 zo EUEA (Kyjev), Nuclear Energy Summit 2012 (Praha)
AREVA projekty s EPR™ reaktormi v rokoch 2007-2010 ENKO, NERS, NUSIM, SES a AF Power
Konferencie v Čechách a na Slovensku
Koncepty školení v roku 1998 NUSIM, 2000 VGB a 2010 ENKO Konferencie
Nehodový manažment v roku 1997 SARM Konferencia, Piešťany, Slovensko
Rozmanité publikácie a editoriály o elektronickej projekcii, simulácii a akcelerácii (Oxford, UK)
JAZYKY
Materinský jazyk nemecký
Plynne anglicky a rusky,
aj ukrajinský (zvladenie čítania), slovenský (začiatocné zvladenie)
VÝBER POČÍTAČOVÝCH SCHOPNOSTÍ
MS Project • Spider Project • Primavera • MS Office • Access
Oracle a ostatné príbuzné databázy • UNIX a súvisiace systémy rozvoja nástrojov
FORTRAN • Pascal • C++ • SMALLTALK • CBT rozvojové systémy
AREVA bezpečnosť reaktora, výrobné a kontrolné systémy
Siemens elektrárne - kontrolné procesy a systémy inžinieringu
OSOBNÉ ÚDAJE
Dátum narodenia: 23.09.1957 • Nemecká občianstvo • trvalý pobyt na Slovensku v Bratislave •
ženatý, dve dospelé dcéry
Download

KONSTANTIN E. JACOBY