ZEPO, spol. s r. o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
Cenník poklopov - K O M P O Z I T Y platný od 1.11.2014
Poklop – rám a veko sú vyrobené z kompozitného plastu vystuženého sklennými vláknami zaliatím do formy.
Výrobky sú vhodné pre vozovky ciest, vrátane peších zón, parkovacích plôch...
Najdôležitejšia výhoda poklopv:
 Minimálna životnosť 30 rokov
 Odolné voči opotrebeniu a korózii
 Materiál poklopov nie je zaujímavý pre zlodejov
 Odolnosť voči chemikáliám, poveternostným podmienkam a UV žiareniu
 Nízka tepelná vodivosť
 Nízka hmotnosť, nízka oteruodolnosť
 Je možnosť vyrobiť aj vo farebnom prevedení
A/ POKLOPY KRUHOVÉ
Poklop kruhový - KOMPOZIT
Poklop pr.600 h= 40mm uzamyk.na 2 skrutky
Poklop pr.600 h= 40mm uzamyk.na 2 skrutky
Poklop pr.600 h=110mm
Poklop pr.600 h= 90mm uzamyk.
zaťaženie do 1,5 tony
KOMPOZIT
zaťaženie do 12,5 ton
KOMPOZIT
zaťaženie do 40 ton
KOMPOZIT
zaťaženie do 40 ton
KOMPOZIT
typ
A15
B125
D400
D400
pôvod
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
hmotnosť CENA v EUR
13 kg
35.88
27 kg
58.80
53 kg
106.20
55 kg
106.80
B/ POKLOPY ŠTVORCOVÉ
Poklop štvorcový KOMPOZIT
DN 600x600 h= 40mm uzamyk.na 2 skrutky, zaťaženie do 1,5 tony
DN 600x600 h= 40mm
zaťaženie do 12,5 ton
DN 600x600 h= 40mm uzamyk.na 2 skrutky zaťaženie do 12,5 ton
DN 600x600 h=100mm uzamyk.na 2 skrutky zaťaženie do 40 ton
DN 600x900 h=100mm uzamyk.na 2 skrutky s tesn. zaťaženie do 40 ton
Poklop studničný KOMPOZIT
Poklop A15 600x600 studničný bez VH
Poklop A15 600x600 studničný s VH
Poklop A15 700x700 studničný bez VH
Poklop A15 700x700 studničný s VH
KOMPOZIT
KOMPOZIT
KOMPOZIT
KOMPOZIT
KOMPOZIT
typ
A15
B125
B125
D400
D400
typ
h=72mm (vonk.roz.707x707)
h=72mm (vonk.roz.707x707)
h=72mm (vonk.roz.807x807)
h=72mm (vonk.roz.807x807)
A15
A15
A15
A15
pôvod
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
hmotnosť CENA v EUR
11,5 kg
54.00
25 kg
57.60
27 kg
60.00
65 kg
158.70
89 kg
360.36
pôvod
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
hmotnosť CENA v EUR
17 kg
63.24
17 kg
65.40
22 kg
78.60
22 kg
80.76
pôvod
Turecko
Turecko
Turecko
hmotnosť CENA v EUR
5.00
13.80
15.50
31.74
3.65
8.40
C/ POKLOPY malé
typ
Poklop šupátkový, voda, l=270mm
Poklop hydrantový
Poklop ventilový
KOMPOZIT
KOMPOZIT
KOMPOZIT
Poklopy sú certifikované TSU Piešťany, š.p. (dokladujeme k poklopom Prehlásenie o zhode).
Ceny sú uvedené bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Michal Jozef
e - mail: [email protected]
mobil: 0911 299 030
Download

Poklopy - Kompozity