2013
Kompozitní poklopy a mříže
Poklopy MITECH s.r.o.
www.poklopymitech.cz
Poklopy a mříže z kompozitního materiálu:
Nabízíme Vám poklopy a mříže z nelitinového materiálu. Využití výrobků z kompozitních materiálů
je v poslední době velmi žádané pro jejich široké využití snad ve všech oborech lidské činnosti.
Jedná se o materiál, který není plast, který nerezaví, tudíž nepotřebuje další údržby, jako jsou např.
nátěry.
Je netečný vůči agresivnímu prostředí, snáší velké rozdíly teplot od -50°C do 180°C, víka poklopů
nekončí ve sběrných surovinách
Složení:




Skleněné vlákno 30%
Pryskyřice 30%
Plnivo 35%
Pojivo 5%
Použití:






Zakrytí inspekčních šachet
Telekomunikační šachty
Parkoviště
Silnice
Pěší zóny
Všude tam, kde litinové poklopy nejsou vhodné ať už z důvodu krádeží nebo agresivního
prostředí
www.poklopymitech.cz
Stránka 2
GLOBAX A15
třída zatížení A15
Vhodný na komunikace pro chodce a cyklisty
Kruhový poklop třídy zatížení A15
Odpovídá požadavkům normy EN 124
Rám i víko jsou vyrobené z kompozitního materiálu
SMC – vyztuženého skleněnými vlákny zalitím do formy
Jednoduchá přeprava a manipulace
Odolnost vůči povětrnostním vlivům, chemikáliím a korozi
Vysoká houževnatost materiálu
Povrch s protiskluzovou úpravou, barva černá
Poklopy jsou uzamykané na nerezový imbusový šroub
Možnost vložení loga zákazníka
Model
Vnější
rozměr
A (mm)
GLOBAX A15 kru
780
kruh
www.poklopymitech.cz
Jmenovitá Průměr Výška
světlost
víka
O (mm)
C (mm) H (mm)
600
650
40
Hmotnost
kg
13,5
Provedení
Cena
se zámkem
bez těsnění
1 049 Kč
Stránka 3
GLOBAX A15
třída zatížení A15
Vhodný do pěších zón, zelené plochy
Čtvercový poklop třídy zatížení A 15
Odpovídá požadavkům normy EN 124
Rám i víko jsou vyrobené z kompozitního materiálu
SMC – vyztuženého skleněnými vlákny zalitím do formy
Jednoduchá přeprava a manipulace
Odolnost vůči povětrnostním vlivům, chemikáliím a korozi
Vysoká houževnatost materiálu
Povrch s protiskluzovou úpravou, barva černá
Poklopy jsou uzamykané na nerezové imbusové šrouby
Možnost vložení loga zákazníka
Model
Vnější
rozměr
D x D (mm)
GLOBAX A15 kru
680x680
600x600
www.poklopymitech.cz
Rozměr
Jmenovitá
víka
světlost
d x d (mm) p x p (mm)
620x620
600x600
Výška
Hmotnost
H (mm)
40
kg
11,5
Provedení
Cena
se zámkem
bez těsnění
1 049 Kč
Stránka 4
GLOBAX B125
třída zatížení B125
Vhodný na parkovací a odstavné plochy pro osobní vozidla
Kruhový poklop třídy zatížení B125
Odpovídá požadavkům normy EN 124
Rám i víko jsou vyrobené z kompozitního materiálu
SMC – vyztuženého skleněnými vlákny zalitím do formy
Jednoduchá přeprava a manipulace
Odolnost vůči povětrnostním vlivům, chemikáliím a korozi
Vysoká houževnatost materiálu
Poklopy jsou uzamykané na nerezové imbusové šrouby
Možnost vložení loga zákazníka
Model
Vnější
rozměr
A (mm)
GLOBAX B125 kru
780
kruh
www.poklopymitech.cz
Jmenovitá Průměr Výška
světlost
víka
O (mm)
C (mm) H (mm)
600
650
40
Hmotnost
kg
24
Provedení
Cena
se zámkem
bez těsnění
1 958 Kč
Stránka 5
GLOBAX B125
třída zatížení B125
Vhodný pro parkoviště, odstavné plochy osobních aut
Čtvercový poklop třídy zatížení B 125
Odpovídá požadavkům normy EN 124
Rám i víko jsou vyrobené z kompozitního materiálu
SMC – vyztuženého skleněnými vlákny zalitím do formy
Jednoduchá přeprava a manipulace
Odolnost vůči povětrnostním vlivům, chemikáliím a korozi
Vysoká houževnatost materiálu
Povrch s protiskluzovou úpravou, barva černá
Poklopy jsou uzamykané na nerezové imbusové šrouby
Možnost vložení loga zákazníka
Model
Vnější
rozměr
D x D (mm)
GLOBAX B125 680x680
600x600
www.poklopymitech.cz
Rozměr
Jmenovitá
víka
světlost
d x d (mm) p x p (mm)
620x620
600x600
Výška
Hmotnost
H (mm)
40
kg
25
Provedení
Cena
se zámkem
bez těsnění
1 958 Kč
Stránka 6
GLOBAX D400
třída zatížení D400
Vhodný do běžných vozovek
Kruhový poklop třídy zatížení D400
Odpovídá požadavkům normy EN 124
Rám i víko jsou vyrobené z kompozitního materiálu
SMC – vyztuženého skleněnými vlákny zalitím do formy
Jednoduchá přeprava a manipulace
Odolnost vůči povětrnostním vlivům, chemikáliím a korozi
Vysoká houževnatost materiálu
Povrch s protiskluzovou úpravou, barva černá
Poklopy jsou uzamykané na nerezové imbusové šrouby
Možnost vložení loga zákazníka
Model
GLOBAX D400
kruh
Vnější
rozměr
A (mm)
780
www.poklopymitech.cz
Jmenovitá Průměr Výška
světlost
víka
O (mm)
C (mm) H (mm)
600
650
90
Hmotnost
kg
53
Provedení
Cena
se zámkem
a těsněním
4 010 Kč
Stránka 7
GLOBAX D400, s pantem a zámkem
třída zatížení D400
Vhodný do běžných vozovek
Kruhový poklop třídy zatížení D400
Odpovídá požadavkům normy EN 124
Rám i víko jsou vyrobené z kompozitního materiálu
SMC – vyztuženého skleněnými vlákny zalitím do formy
Jednoduchá přeprava a manipulace
Odolnost vůči povětrnostním vlivům, chemikáliím a korozi
Vysoká houževnatost materiálu
Povrch s protiskluzovou úpravou, barva černá
Poklopy jsou uzamykané na speciální klíč s pojistkou s těsněním
Možnost vložení loga zákazníka
Plastová krytka přes zámek
krytka zámku
Model
GLOBAX D400
kruh
Vnější
rozměr
A (mm)
820
www.poklopymitech.cz
Jmenovitá Průměr Výška
světlost
víka
O (mm)
C (mm) H (mm)
600
690
100
Hmotnost
kg
55
Provedení
Cena
se zámkem
a těsněním
4 010 Kč
Stránka 8
GLOBAX D400
třída zatížení D400
Vhodný do vozovek pro běžný provoz
Čtvercový poklop třídy zatížení D 400
Odpovídá požadavkům normy EN 124
Rám i víko jsou vyrobené z kompozitního materiálu
SMC – vyztuženého skleněnými vlákny zalitím do formy
Jednoduchá přeprava a manipulace
Odolnost vůči povětrnostním vlivům, chemikáliím a korozi
Vysoká houževnatost materiálu
Povrch s protiskluzovou úpravou, barva
černá
Poklopy jsou uzamykané na nerezové
imbusové šrouby
Možnost vložení loga zákazníka
Model
Vnější
rozměr
D x D (mm)
GLOBAX D400 770x770
600x600
GLOBAX D400 762x612
600x450
GLOBAX D400 1070x670
600x900
NOVINKA
Rozměr
Jmenovitá
víka
světlost
d x d (mm) p x p (mm)
650x650
600x600
Výška
Hmotnost
H (mm)
100
kg
65
650x500
600x450
100
47
650x950
600x900
100
89
Provedení
Cena
se zámkem 4 485 Kč
s těsněním
se zámkem 3 042 Kč
s těsněním
se zámkem 11 193 Kč
s těsněním
VODOTĚSNÝ
Příslušenství:
Všechny poklopy (mimo poklopu na str. 7) jsou vybaveny nerezovým imbusovým šroubem.
Model
Klíč imbusový
Klíč na pružinový zámek
Klíč na pružinový zámek
www.poklopymitech.cz
Cena
30 Kč
150 Kč
Klíč imbusový
Stránka 9
Doporučený postup při montáži kompozitních poklopů:
připravte obvodový pevný betonový podklad
položte poklop do betonové mazaniny max. 20mm silné
zkontrolujte, vycentrujte a případně opravte polohu poklopu a rám dobetonujte
naneste maltovou směs do výše rámu poklopu
zamezte potřísnění maltovou směsí těsnění a šrouby
poklopy v zatížení D400 s pantem se pokládají do vozovky tak, aby vozidlo nejdřív
najíždělo na rám s pantem, následně pak přes zámek
zkontrolujte funkčnost poklopu
naneste závěrečný kryt vozovky
směr jízdy vozidel
Pro bezproblémové užívání poklopů je nutné, aby těsnění a dosedací plochy byly před opětovným
uzavřením poklopu očištěny. Volte poklopy předepsané nosnosti.
NOVINKA:
poklop D400 Js 600x900
vodotěsný
po obvodě má 10 nerezových
šroubů
www.poklopymitech.cz
Stránka 10
NOVINKA:
Mříž D400 500x500 uzamykatelná
Mříž bude na trhu na přelomu roku 2012/2013
Poklopy MITECH s.r.o.
Roštín 77
Tel.: 573 332 619
Mobil: 776 688 353
Email: [email protected]
www.poklopymitech.cz
Stránka 11
Download

Kompozitní poklopy a mříže - Info