ZEPO, spol. s r. o., Priemyselná 16,
071 01 Michalovce
Cenník poklopov a mreží platný od 1.11.2014
typ
A15
A15
Poklop liatinový kruhový
Poklop DN 600 h= 50mm
CLASSIC
Poklop DN 600 h= 80mm uzamykateľný
Kľúč k uzamykateľnému poklopu Poľsko
Poklop DN 600 h= 40mm
RÍMSKY
Poklop DN 600 h = 80mm uzamykateľný
Poklop DN 600 h=115mm uzamykateľný
Kľúč k uzamykateľnému poklopu Poľsko
Poklop DN 600 h=100mm s tesnením
REXESS
Poklop DN 600 h=100mm uzamykateľný
OMNIUM
Kľúč k uzamykateľnému poklopu OMNIUM
Poklop DN 600 h=100mm s tesnením
GLOBEX
Poklop DN 600 h=100mm s tesnením s odvetraním
GLOBEX
Poklop DN 600 h=100mm s tesnením uzamykateľný
GLOBEX
Kľúč k uzamykateľnému poklopu GLOBEX-štvorhran
pôvod
hmotnosť
Poľsko
38 kg
Poľsko
45 kg
Poľsko
Poľsko
35 kg
Poľsko
70 kg
Poľsko
85 kg
Poľsko
Francúzsko
65 kg
Poľsko
98 kg
Poľsko
Turecko
65 kg
Turecko
64 kg
Turecko
65 kg
Turecko
Poklop liatinový štvorcový
Poklop 600x600 h= 50mm (vonk.680x680)
CLASSIC
Poklop 300x300 h= 24mm (vonk.400x400)
Poklop 400x400 h= 36mm (vonk.500x500)
Poklop 600x600 h= 40mm (vonk.690x690)
GLOBEX
Poklop 600x600 h= 87mm uzamyk.na 2 skrutky, vodotesný
AGARA
Poklop 700x700 h= 45mm (vonk.800x800)
Poklop 600x600 h=100mm (vonk.700x700)
GLOBEX
Poklop 600x600 h=100mm uzamyk.na 4 skrutky, vodotesný
Poklop 700x700 h=100mm (vonk.800x800)
Poľsko
Taliansko
Taliansko
Turecko
ČR
Turecko
Turecko
ČR
Turecko
33 kg
10 kg
17 kg
42 kg
45 kg
47 kg
62 kg
66 kg
78 kg
56.64
18.00
25.20
57.60
109.20
96.60
115.20
153.60
155.94
Mreža liatinová štvorcová
Mreža 500x500 s nálievkou celoliat. na pánt uzamykateľná h=115mm
Mreža 500x500 s nálievkou BEGU na pánt h=160 mm
Mreža 620x420 s nálievkou celoliat. na pánt uzamykateľná h=115mm
Mreža 620x420 s nálievkou celoliat. na pánt uzamykateľná h=150mm
Kľúč k uzamykateľnej mreži
Poľsko
ČR
Poľsko
Poľsko
Poľsko
69 kg
68 kg
90 kg
100 kg
82.80
81.90
102.00
117.60
7.92
Koše do mreží - na zachytávanie nečistôt
Bahenný kôš malý l=240 mm
Bahenný kôš veľký l=570 mm
Pozink
Pozink
5 kg
10 kg
14.52
18.72
Mreže obrubníkové
Mreža 620x420 obrubníková schodík, h=250/100 mm na pánt
Mreža 620x420 obrubníková, h=250/100 mm na pánt
Kľúč k uzamykateľnej obrubníkovej mreži
Poľsko
Poľsko
Poľsko
105 kg
110 kg
132.00
129.60
7.92
D400
D400
D400
D400
Mreža liatinová k revíznym šachtám
Mreža 340x420 h= 80mm na PVC hl.rúru pr.315 na hrdlo
Mreža 340x420 h= 80mm na PVC hl.rúru pr.315 na hrdlo uzamykateľná
Mreža 500x500 h=115mm na PVC hl.rúru pr.400 na hrdlo
Mreža 500x500 h=115mm na PVC hl.rúru pr.400 na hrdlo uzamykateľná
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko
D400
D400
D400
Poklop ventilový, voda, plyn
Poklop šupátkový, voda, plyn
Poklop hydrantový, voda
Poľsko
Poľsko
Poľsko
B125
B125
B125
D400
D400
D400
D400
D400
A15
B125
B125
B125
B126
B125
D400
D400
D400
D400
D400
D400
D400
C250
C250
Ceny sú uvedené bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Michal Jozef
e - mail: [email protected]
mobil: 0911 299 030
CENA v EUR
50.64
71.28
7.92
57.60
80.64
98.16
7.92
94.80
88.32
5.04
91.08
92.40
93.24
7.92
53.76
57.84
114.24
118.32
6 kg
11 kg
28 Kg
8.40
13.92
30.36
Download

ZEPO, spol. s r. o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce