ul. Kráčiny 2, Martin
[email protected]
00421 43 4302048
0918 902 554, 0903 456 528
www.termika.sk
Podmienky akcie „Dovoz za 10 €”
firmy Termika s.r.o.®
1. Všeobecné podmienky organizátora
1.1. Tieto predpisy („Podmienky”) stanovujú pravidlá akcie „Dovoz za 10 €“.
1.2. Organizátorom akcie je Termika s. r. o., CENTRÁLNY SKLAD: ul. Kráčiny 2, 036
01 Martin; IČO: 36416916, IČ DPH: SK2021799395
2. Termín a miesto akcie
2.1. Akcia trvá od 01. februára 2014
2.2. Termín ukončenia akcie bude uvedený v týchto podmienkach organizátorom
najneskôr 7 pracovných dní pred dátumom ukončenia akcie.
2.3. Akcia prebieha na území Slovenskej republiky.
2.4. Podmienky sa týkajú akcie „Dovoz za 10€“ prezentovaných v novinách, v
rádiu, na internetovej stránke www.termika.sk a na billboardoch.
3. Účastníci akcie
3.1. Účastníkmi akcie môžu byť plnoleté osoby, nakupujúce s účelom, ktorý je
mimo ich podnikania a povolania, ďalej len „účastník” alebo „kupujúci”.
Účasť na tejto akcií je dobrovoľná.
3.2. Akcia nie je určená pre: osoby samostatne zárobkovo činné, ktoré nakupujú
za účelom ďalšieho predaja.
4. Pravidlá akcie
4.1. Cena za dovoz tovaru je 10,00 € + DPH.
4.2. Cena 10,00 € sa týka dodania tovaru na celom území Slovenskej republiky.
4.3. Akcia sa vzťahuje na ľubovoľný počet objednaného tovaru.
4.4.
4.5.
V prípade, že chcete využiť akciu je potrebné ju nahlásiť pri objednávke.
Pri objednávke je potrebné zaplatiť zálohu minimálne 10% z hodnoty celej
objednávky. Doplatok je potrebné uhradiť na účet firmy Termika s. r. o. podľa
údajov na faktúre tak, aby finančné prostriedky boli pripísané na účet
najneskôr v deň nakladania tovaru alebo v hotovosti pri odbere tovaru.
Formu úhrady je potrebné oznámiť pri objednávke.
4.6. Akcia sa vzťahuje len na prepravu nižšie uvedených produktov:
 Okná
 Vchodové dvere
 Interiérové dvere
 Podlahy
 Príslušenstvo a dodatočné vybavenie vyššie uvedených produktov
objednané spoločne s nimi (napr. parapetné dosky, žalúzie, kľučky,
podklady, podlahové lišty).
4.7. Akciová cena za dovoz tovaru sa nevzťahuje na produkty:
 zlacnené napr. výrobná vada,
 v akciových cenách ,
 zakúpené vo výpredaji,
 ktorých cena je znížená z dôvodu odberu väčšieho množstva.
4.8. Akcia sa týka dovozu tovaru objednaného v jednej z pobočiek firmy Termika
s. r. o. (kontaktné údaje sú na www.termika.sk) alebo cez internetový obchod
www.termika.sk
4.9. Objednaný tovar bude zákazníkovi dodaný do 7 pracovných dní od dňa
prijatia tovaru na sklad firmou Termika s. r. o.
Zákazník bude informovaný o presnom termíne dodávky najneskôr deň, pred
dodaním tovaru.
4.10. Tovar bude zákazníkovi dovezený na adresu, ktorú nahlási pri objednávke.
4.11. V rámci dovozu tovaru, objednané produkty budú doručené na adresu, ktorú
nahlási klient pri objednávke.
Vyloženie a vynášanie tovaru do domu/bytu si zabezpečí zákazník sám.
5. Záverečné ustanovenia
5.1. Organizátor si vyhradzuje právo uskutočňovať kedykoľvek zmeny v
ustanoveniach týchto pravidiel, pričom zmeny sa nebudú vzťahovať na už
uskutočnené nákupy alebo objednávky.
5.2. Celý obsah uvedený v propagačných materiáloch má len informatívny
charakter.
5.3. Aktuálne podmienky budú dostupné na internetovej stránke www.termika.sk
a v sídle organizátora.
5.4. V prípade využitia akcie je kupujúci povinný oboznámiť sa a prijať podmienky
stanovené organizátorom.
Download

Podmienky akcie Dovoz SR