POSUVNÉ SAMONOSNÉ BRÁNY
Posuvné samonosné brány WIŚNIOWSKI
znamenajú záruku bezporuchovej a obratnej práce
10 | www.wisniowski.pl
PREDNOSTI
KVALITA A BEZPEČNOSŤ
$ Všetky prvky brán sú vyrábané veľmi dôkladne, vďaka čomu sa
posuvné brány WIŚNIOWSKI charakterizujú najvyššou kvalitou.
$ Bezpečné používanie posuvných brán okrem iného zaručujú
preťažovací vypínač, fotobunky, bezpečnostné lišty alebo výstražná
signalizačná lampa.
$ Automatika môže byť kompatibilná s inými zabezpečujúcimi
systémami, napr. s protipožiarnym systémom.
RIEŠENIE PRE NÁROČNÝCH
$ Vďaka solídnej konštrukcii a masívnej budove môže zatvárať naozaj
veľké vjazdy. Jedna posuvná brána môže uzatvoriť vjazd o svetle 18
metrov, a v prípade spojenia dvoch protiľahlých posuvných brán
otvor, ktorý sa uzatvorí môže vyniesť až 24 metrov.
$ Posuvná priemyselná brána WIŚNIOWSKI sa pohybuje pozdĺž
oplotenia, preto k jej montáži a správnemu pôsobeniu je potrebný
priestor po boku vjazdu, aby sa krídlo mohlo bezproblémovo
presúvať.
BEZPORUCHOVÉ PÔSOBENIE
$ Posuvná priemyselná samonosná brána je výložníkovo zavesená
niekoľko centimetrov nad podlažím. Vďaka tomu v jej svetle sa
nenachádzajú žiadne prekážky a brána pracuje správne nezávisle
od ročného obdobia.
$ Systém ložiskových valčekov zaručuje plynulý pohyb krídla.
$ Pohon sa vyberá podľa veľkosti brány a podmienok používania, čo
zaručuje dlhodobé a obratné používanie.
OBRATNÁ LOGISTIKA
$ Dokonca aj veľmi ťažká brána sa vďaka obratným a bezpečným
logistickým operáciám dostane k zákazníkovi v perfektnom stave.
$ Výrobok je vhodne zabezpečený a prichystaný k prevozu: zabalený
do fólie a vybavený ochrannými rohmi, ktoré zabezpečujú najviac
náchylné miesta na poškodenie.
$ Špeciálne prevozové háky pripevnené k veľkým bránam umožňujú
bezpečný a úplne kontrolovaný priebeh operácie spojenej
s nakladaním a vykládkou.
11
POSUVNÉ SAMONOSNÉ BRÁNY – DRUHY
POSUVNÉ BRÁNY PI 200
Ručná brána
200
200
Samonosná posuvná brána PI 200 je určená k uzatvoreniu vjazdov o šírke
prejazdu 18 metrov, v prípade spojenia dvoch protiľahlých brán (2 x 12 m)
do 24 metrov.
Charakteristické vlastnosti:
- koľajnica 200 x 155 mm,
- trojitý rám vedenia v ručnej bráne,
- dvojitá tyč s chápadlom uzavretia,
- zadná podpera stabilizujúca krídlo po jeho otvorení,
- brána s pohonom, ktorý sa nachádza v stĺpe,
- možnosť prevedenia s vonkajším pohonom.
Brána s pohonom
15
5
15
5
12 | www.wisniowski.pl
POSUVNÉ BRÁNY PI 130
Ručná brána
Brána s pohonom
130
Samonosná posuvná brána PI 130 je určená k uzatvoreniu vjazdov o šírke prejazdu
do 9 metrov, v prípade spojenia dvoch protiľahlých brán (2 x 8 m) do 16 metrov.
Charakteristické vlastnosti:
- koľajnica 130 x 115 mm,
- dvojitý rám vedenia,
- dvojitá tyč s chápadlom uzavretia,
- zadná podpera stabilizujúca krídlo po jeho otvorení (v závislosti od šírky brány),
- brána s pohonom, ktorý sa nachádza v stĺpe s uzatvorením v podobe krytu,
- možnosť prevedenia s vonkajším pohonom alebo s pohonom v nízkom stĺpe.
Brána s pohonom
s nízkym stĺpom
11
5
POSUVNÉ BRÁNY PI 95
Ručná brána
95
Samonosná posuvná brána PI 95 je určená k uzatvoreniu vjazdov o šírke prejazdu
do 7 metrov, v prípade spojenia dvoch protiľahlých brán (2 x 6 m) do 12 metrov.
Charakteristické vlastnosti:
- koľajnica 95 x 85 mm,
- dvojitý rám vedenia v ručnej bráne,
- jednoduchá týč s chápadlom uzavretia,
- zadná podpera stabilizujúca krídlo po jeho otvorení (v závislosti od šírky brány),
- brána s pohonom, ktorý sa nachádza v stĺpe s uzatvorením v podobe krytu,
- možnosť prevedenia s vonkajším pohonom.
Brána s pohonom
85
13
POSUVNÉ SAMONOSNÉ BRÁNY – VZORY, FARBY
Rôzne výplne posuvných brán umožňujú
zloženie jednoliateho celku oplotenia
14 | www.wisniowski.pl
VZORY BRÁN
Príklady výplní
posuvných samonosných brán
Posuvná brána PI 200 s výplňou uzatvorenou tvarovkou 25 x 25 mm, zváranou ku konštrukcii
– obraz zo strany pozemku
Posuvná brána PI 200 s výplňou mriežkového panelu VEGA B, naskrutkovanou ku konštrukcii
– obraz zo strany pozemku
Posuvná brána PI 200 s výplňou mriežkového panelu VEGA 2D Super, naskrutkovanou ku konštrukcii
– ku konštrukcii – obraz zo strany pozemku
FAREBNÉ PREVEDENIA
Štandardné farby posuvných samonosných brán
Posuvné samonosné brány sú dostupné aj v iných farebných
prevedeniach z palety RAL.
Modrá, RAL 5010
Zelená, RAL 6005
Šedá, RAL 7030
Biela, RAL 9016
Grafitová, RAL 7016
Farby ako aj stupne lesku prezentované v materiáloch by mali stanoviť iba príklad farby.
15
POSUVNÉ SAMONOSNÉ BRÁNY – VYBAVENIE
Posuvné brány WIŚNIOWSKI sú vyrábané v súlade
so systémom ISO 9001 a platnými normami
16 | www.wisniowski.pl
TECHNICKÝ POPIS
Ostré zakončenie
V podobe oceľového hrebeňa môže byť montované
na horný okraj krídla brány.
Nastavovací prvok
umožňuje dodatočné nivelovanie krídla vzhľadom na
podlažie počas montáže brány a opravovania jeho
pozície počas používania.
Zámok k ručnej bráne
Je to pevné a trvalé uzatvorenie brány otváranej ručne,
nachádza sa v hliníkovom kryte.
Fotobunky
Sú montované na stĺpoch brány – ak v príjazdovej ceste
sa objaví prekážka, nasleduje prerušenie infračervených lúčov vďaka čomu sa krídlo zastaví a vráti sa späť.
Bezpečné riadenie brány
Pomocou spínacej skrinky, ktorá je vybavená
v bezpečnostný vypínač – prekrútenie kľúčika uvádza
do pohybu operáciu otvárania alebo zatvárania brány,
stlačenie bezpečnostného vypínača spôsobuje
okamžité zastavenie pohybu krídla.
Pohon nachádzajúci sa v stĺpe
Je zabezpečený pred mechanickými poškodeniami,
negatívnym vplyvom atmosférických podmienok
a prístupom neoprávnených osôb.
Bezpečnostná lišta
Spôsobuje zastavenie a vrátenie brány späť v prípade
kontaktu s prekážkou. Je montovaná na čele krídla, ráme
vedenia alebo na konci brány.
Indukčný systém
Posiela impulz spôsobený tlakom na bezpečnostnú lištu
impulz z krídla brány do prepínača.
Bezpečnostné lišty a výstražná lampa
sa nachádzajú na stĺpe. Bezpečnostné lišty reagujú na
tlak, a lampa informuje o pohybe krídla počas každého
uvedenia brány do pohybu.
17
Download

POSUVNÉ SAMONOSNÉ BRÁNY