POSUVNÉ BRÁNY ! DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNY ! BRÁNKY ! SEGMENTY
BRÁNY a PLOTOVÉ SYSTÉMY
PRE POZEMKY
SK
Firma WIŚNIOWSKI
Maliarska dielňa
Zinkovňa
2
OBSAH
AKO NAPLÁNOVAŤ PLOTOVÝ SYSTÉM
4-5
RADY A POKYNY
6-7
BRÁNY A PLOTOVÉ SYSTÉMY WIŚNIOWSKI
8-9
POSUVNÉ BRÁNY
10 - 11
DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNY
12 - 13
BRÁNKY
14 - 15
SEGMENTY A STĹPIKY
16 - 17
VZORY PLOTOVÝCH SYSTÉMOV
SYSTÉM
18 - 19
VZORY PLOTOVÝCH SYSTÉMOV
SYSTÉM
20 - 21
VZORY PLOTOVÝCH SYSTÉMOV
SYSTÉM Classic
22 - 23
SVET FARIEB
24 - 25
GALÉRIA
SYSTÉM
26 - 27
GALÉRIA
SYSTÉM
28 - 29
GALÉRIA
SYSTÉM Classic
30 - 31
3
AKO NAPLÁNOVAŤ OPLOTENIE ?
Väčšina z nás považuje súkromie vlastného domu za oázu bezpečia a pokoja. Strážcom nášho súkromia je oplotenie. Dobre navrhnuté a vyhotovené oplotenie
chráni pozemok pred nevítanými hosťami, je doplnkom architektúry budovy a dekoráciou prostredia. V ďalšej časti uvádzame niekoľko praktických pokynov, ktoré
Vám pomôžu správne navrhnúť oplotenie.
3
2
4
5
7
6
9
1
10
RÔZNE VARIANTY VYHOTOVENIA:
Oplotenie je možné realizovať niekoľkými
spôsobmi:
$ všetky elementy sú vyrobené z ocele:
segmenty, systémové stĺpiky, brána
aj bránka,
1
VÝBER ŠÍRKY SEGMENTOV:
Ako zvoliť vhodnú šírku plotových dielcov
umiestnených v jednom rade ?
Existujú dva spôsoby:
$ bok oplotenia sa skladá z plotových
segmentov identickej šírky, vyhotovených
„na mieru“,
všetky segmenty vyrobené „na mieru“
$ segmenty, brána a bránka sú vyrobené
z ocele, namontované v murovaných stĺpoch,
$ bok oplotenia sa skladá zo segmentov
typizovaného rozmeru + poslední plotový
segment je vyrobený „na mieru“.
$ zošikmené segmenty.
4
VJAZDOVÁ BRÁNA:
Posuvná brána je univerzálnym riešením
uzatvárania vjazdovej komunikácie. Krídlo
nezaberá miesto v priestore vjazdu, presúva
sa po vnútornej strane oplotenia, nedotýkajúc
sa pritom zeme.
5
2
4 štandardné dielce, posledný vyrobený „na mieru“
$ segmenty a systémové stĺpiky vyrobené z
ocele, montované na murovaných základoch.
ŠIKMÝ TERÉN:
Ak sa pozemok čiastočne nachádza
v naklonenom teréne, máš na výber dve
riešenia:
$ schodovité usporiadanie segmentov,
3
4
Dvojkrídlovú bránu môžeme namontovať
všade tam, kde je dostatočné množstvo voľného
miesta, umožňujúce slobodné otváranie krídel.
3
11
2
8
Vjazd sa obyčajne umiestňuje zarovno
s oplotením. Avšak v prípade pozemkov
situovaých pri úzkej ulici môže byť
nevyhnutné presunutie brány smerom
dovnútra pozemku. Bránu vtedy
umiestňujeme na teréne pozemku vo
výklenku s hĺbkou 1-2 m; viď 11 .
BRÁNKA:
Bránka by mala byť umiestnená tak, aby
zaisťovala bezproblémový vchod na terén
pozemku. Môže sa otvárať ľubovoľným smerom.
Dôležitý je typ zatváracieho systému:
elektromagnetický zámok alebo obyčajný zámok.
MIESTO NA KOŠ:
Dokonca aj tak málo príjemnú, aj keď nevyhnutnú,
záležitosť ako prítomnosť odpadkových košov na
našom pozemku môžeme jednoducho vyriešiť
prostredníctvom výstavby altánku, múru alebo
ohrady s dodatočnými bránkami alebo plotovými
segmentmi.
7
10
8
PRÍSTUP K MÉDIÁM:
Pokiaľ musíme zaistiť pohodlný prístup
k médiám nachádzajúcich sa v rôznych
častiach pozemku, môžeme na to použiť
dodatočné bránky alebo brány.
6
POŠTOVÁ SCHRÁNKA:
Schránka na listy by mala byť umiestnená
v blízkosti bránky. Po jej umiestnení v plotovom
segmente sa dobre vkomponuje do celého
systému oplotenia.
$ obstavanie elektrickej rozvodnej skrine
PREKÁŽKY V DRÁHE OPLOTENIA:
Pokiaľ sa v dráhe oplotenia nachádzajú
prekážky, ako napríklad stromy, kríky, stĺpy,
elektrické rozvodné skrine, ktoré nechceme
alebo nemôžeme odstrániť, je nutné sa týmto
prekážkam vyhnúť, najlepšie s použitím
plotových segmentov netypizovaných
rozmerov a tvarov.
11
$ vyhnutie sa stromom
9
5
RADY A POKYNY
Fragment plotového systému s posuvnou bránou vzor: AW.10.58, pohľad z ulice
Aké oplotenie vybrať?
Druh materiálov, z ktorých je oplotenie vyrobené,
jeho tvar a vzor, by mali byť zosúladené
s architektonickým štýlom domu a scenériou okolia.
K moderným domom sa hodia jednoduché,
oceľové oplotenia zatiaľ čo k veľkým obytným
rezidenciám skôr ozdobné ploty. Firma
WIŚNIOWSKI ponúka niekoľko desiatok rôznych
vzorov oplotenia: od najjednoduchších, klasických,
až po bohaté a originálne formy.
Prečo akurát oplotenie z ocele?
Na rozdiel od dreva alebo betónu, priehľadné
oplotenia z ocele robia dojem ľahkých, zväčšujú
opticky záhradu a vďaka veľkej rôznorodosti
vzorov sa dajú ľahko zosúladiť s každým okolím.
Vizuálny efekt však ešte nie je všetkým - oplotenia
z ocele sú pevné, predstavujú tvrdú a len ťažko
prekonateľnú konštrukciu. Vďaka žiarovému
zinkovaniu a práškovaniu sú veľmi dobre chránené
pred koróziou.
Prečo sa oplatí investovať do kompletného
plotového systému?
Výraz „plotový systém“ označuje brány, bránky,
plotové dielce, stĺpiky a príslušenstvo na montáž,
čiže všetky nevyhnutné prvky, zaručujúce funkčné
oplotenie pozemku. Objednaním kompletného
systému si môžeš byť istý, že celé oplotenie získa
ucelený vzhľad. Môžeš si byť tiež istý, že montáž
oplotenia bude jednoduchá. Okrem toho si celé
oplotenie môžeš objednať na jednom mieste a
nestrácať čas a energiu na hľadanie jednotlivých
častí. Firma WIŚNIOWSKI ponúka kompletné
plotové systémy dostupné v predajnej sieti na
celom území Poľska aj v zahraničí.
Ako najlepším spôsobom chrániť oceľové
oplotenie pred koróziou?
V súčasnosti najlepšími známymi metódami
ochrany ocele pred koróziou sú žiarové zinkovanie
a maľovanie metódou práškovania. Obom
procesom predchádza niekoľkoetapová príprava
Fragment plotového systému s dvojkrídlovou bránou vzor: AW.10.58, pohľad zo strany ulice
6
povrchu, ktorá zaručí dôkladné pokrytie
a priľnavosť vrstvy zinku alebo farby. Vďaka
moderným technologickým linkám získavajú
oplotenia WIŚNIOWSKI dlhoročnú životnosť, bez
nutnosti neskoršej nákladnej údržby.
Aký automat vybrať do vstupnej brány?
Automat umiestnený v oceľovom stĺpiku posuvnej
brány WIŚNIOWSKI je jediným riešením svojho
druhu na trhu. Namiesto vonkajších zariadení, ktoré
sú často predmetom krádeží, a ktoré kazia vzhľad
oplotenia, sa oplatí objednať bránu s integrovaným
automatom. Stĺpik chráni mechanizmus aj pred
nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
V prípade poruchy elektrického prúdu je možné
automat odblokovať a bránu otvoriť ručne.
Prečo je znak CE, umiestnený na bráne,
zárukou bezpečnosti?
Znak CE označuje bránu, ktorá spĺňa požiadavky
európskej normy EN 13241-1. Táto norma stavia
pred všetkých výrobcov brán vysoké požiadavky
v oblasti zaistenia bezpečnosti osôb a majetku.
Riešenia použité v bránach firmy WIŚNIOWSKI,
ako núdzový vypínač, nárazníková lišta,
signalizačná lampa, fotobunky a bezpečnostné
lišty zaručujú bezpečnú prácu brány.
Ako najlepšie namontovať posuvnú bránu?
Sú dve možnosti, v závislosti od vzoru oplotenia
a stavebných podmienok:
$ v prípade vzorov s ohýbanou hornou časťou
- montáž na 3 základových skrutkách,
$ v prípade ostatných vzorov - montáž na
2 základových skrutkách.
ČO O OPLOTENÍ HOVORIA POĽSKÉ STAVEBNÉ ZÁKONY?
Pri projektovaní oplotenia musíme v súlade
s predpismi Stavebných zákonov zohľadniť
niekoľko základných zásad.
1. Správne vytýčené oplotenie prebieha
presne pozdĺž hraníc nášho pozemku,
nemôže ich však prekračovať. Za účelom
správneho vyznačenia polohy oplotenia je
nutné využiť služby geodeta.
2. Brány v oplotení sa nemôžu otvárať smerom
von z pozemku a nemôžu mať prahy
sťažujúce vjazd postihnutých osôb
pohybujúcich sa na vozíkoch.
3. Oplotenie nemôže ohrozovať bezpečnosť
osôb a zvierat, preto je umiestňovanie
ostnatého drôtu, rozbitého skla alebo
iných ostro zakončených predmetov vo
výške menšej než 1,8 m zakázané.
4. Šírka vstupnej brány musí byť minimálne
2,4 m, zatiaľ čo šírka bránky najmenej
0,9 m.
5. Pokiaľ si ustanovenia miestneho územného
plánu, prípadne požiadavky na akustickú
ochranu či podmienky využívania
pozemku nevyžadujú výstavbu iného typu
oplotenia, oplotenie by malo byť
priehľadné, s minimálnou výškou viac
ako 0,6 m od zeme.
6. V zmysle platných právnych predpisov
musia byť brány a bránky označené
znakom CE.
7
BRÁNY A PLOTOVÉ SYSTÉMY WIŚNIOWSKI
Oplotenie pozemku je systémom plotových segmentov a stĺpikov ako aj posuvných alebo dvojkrídlových brán a bránok. Ponúkame niekoľko desiatok rôznych vzorov
v štandardných, špeciálnych farbách, prípadne v ľubovoľnej farbe z palety RAL, vyrobených v typizovaných rozmeroch, prípadne šitých na mieru podľa objednávky.
Všetky prvky systému je možné ľubovoľne komponovať a kombinovať. Táto modulová konštrukcia umožňuje zladiť oplotenie s každým pozemkom.
8
VÝHODY
ŠETRÍŠ PENIAZE AJ ČAS
$ Nemusíš hradiť žiadne dodatočné náklady súvisiace s antikoróznou
ochranou oplotenia. Získavaš niekoľkoročnú odolnosť a životnosť
vďaka dokonalému zabezpečeniu povrchov metódou žiarového
zinkovania a práškovania.
$ Modulová konštrukcia oplotenia umožňuje jednoduchú a rýchlu
montáž. Všetky prvky systému je možné spojiť vďaka vhodne
pripraveným otvorom a držiakom.
$ Nestrácaš čas ani energiu na hľadanie vhodných produktov, kupuješ
všetko na jednom mieste: stĺpiky, segmenty, bránky, vstupné brány.
Firma WIŚNIOWSKI ponúka hotové riešenia oplotení pozemkov.
oceľový prvok
vrstva zinku
(žiarové zinkovanie)
železnaté fosfátovanie
pasivácia
bez chrómu
polyesterová farba
CÍTIŠ SA BEZPEČNE
$ V bránach a bránkach firmy WIŚNIOWSKI sme použili
osvedčené systémy zaručujúce ich bezpečné používanie, potvrdené
označením CE.
$ Ochranu Tvojho pozemku zaručuje pevné oplotenie, ktoré je pre
nevítaných hostí ťažko prekonateľnou prekážkou.
REALIZUJEŠ VLASTNÉ NÁPADY
$ Vďaka pestrej ponuke vzorov môžeš prispôsobiť oplotenie
architektonickému štýlu Tvojho domu a okolitej scenérii krajiny,
realizujúc tak svoje vlastné predstavy.
$ Dokonalý vizuálny efekt zaručuje pomaľovanie oplotenia ľubovoľnou
farbou, môžeš si vybrať spomedzi niekoľkých stoviek rôznych odtieňov.
$ Individuálny a neopakovateľný štýl Tvojho pozemku ho odlíši od
iných.
DÁVAME TI PRESTÍŽ A NAJVYŠŠIU KVALITU
$ Zakúpením oplotenia firmy WIŚNIOWSKI získavaš zadosťučinenie
z používania značkového výrobku a faktu, že investuješ do dobrého
poľského produktu.
$ Kupuješ tovar vysokej kvality, vyrobený z najlepších materiálov
s využitím vlastnej výrobnej linky a moderných technológií.
vzor: AW.10.56
vzor: AW.10.53, pohľad zo strany pozemku
9
POSUVNÉ BRÁNY
Takmer každý vjazd je možné uzavrieť posuvnou plotovou bránou. Jej výhodami sú: bezchybná práca v každých podmienkach, bezpečnosť pri používaní potvrdená
označením CE, kompaktná konštrukcia a estetický vzhľad.
10
VÝHODY
MÁŠ VIAC VOĽNÉHO ČASU A POKOJ NA DUŠI
$ Nemusíš hneď robiť poriadky pri vjazde: snehové zrážky ani
padajúce lístie neprekáža slobodnému otváraniu a zatváraniu
brány. Jej krídlo sa pohybuje niekoľko centimetrov nad zemou,
vďaka čomu nie je ničím blokované.
$ Môžeš smelo zabudnúť na problémy spojené s opravami brány,
predovšetkým vďaka riešeniam zaručujúcim jej bezchybnú prácu:
vodiace kolieska uložené v ložiskách, špeciálny jazdný profil.
Bezporuchový automat s funkciou odblokovania, umožňujúci ručné
otvorenie brány v prípade poruchy napájania.
POHODLNE VCHÁDZAŠ NA POZEMOK
$ Daždivé počasie, víchrica alebo snežná búrka nepredstavujú už
žiaden problém. Bránu môžeš uviesť do pohybu pomocou diaľkového
ovládača, bez nutnosti vysadania z auta. Vďaka diaľkovo ovládanej
posuvnej bráne sa môžeš cítiť bezpečne aj v takýchto nepriaznivých
podmienkach.
CÍTIŠ SA BEZPEČNE
$ Bezpečnosť zaručujú: fotobunky, bezpečnostné lišty, núdzový vypínač.
Pohyb brány je signalizovaný pomocou lampy, a nárazníková lišta na
čele krídla chráni pred poškodením pri kontakte s prekážkou.
$ Spíš pokojne - automat vstavaný do stĺpika brány nemôžu zlodeji len
tak ľahko ukradnúť, stĺpik ho taktiež chráni pred poveternostnými
podmienkami: (pred dažďom a snehom). Automat je napájaný
bezpečným elektrickým napätím 24V.
$ Vďaka diaľkovo ovládanej bráne môžeš, obzvlášť v noci, bezpečne
vchádzať na svoj pozemok dokonca bez vysadania z vozidla.
MÁŠ PEKNÚ A FUNKČNÚ BRÁNU
$ Máš na svojom pozemku viac miesta - brána sa posúva pozdĺž
oplotenia, čo je obzvlášť dôležité v prípade, ak sa garáž nachádza v
blízkosti vstupnej plotovej brány.
$ Máš radosť z estetického vzhľadu Tvojej brány: automat schovaný v
stĺpiku, výstražná lampa - jednoduchosť a elegancia zároveň.
vzor: AW.10.33
vzor: AW.10.45, pohľad zo strany pozemku
11
DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNY
Luxusný charakter každého elegantného pozemku zdôrazňuje uzavretie vstupu dvojkrídlovou vstupnou bránou. Toto tradičné riešenie je v spojení so zaujímavými
vzormi a farbami ideálnym doplnkom architektonicky zaujímavej zástavby.
12
VÝHODY
DÁVAME TI POCIT BEZPEČIA
$ Bezpečnosť zaručujú: fotobunky a núdzový vypínač. Pohyb brány je
signalizovaný výstražnou lampou.
$ Vždy keď sa vraciaš domov a vchádzaš na svoj pozemok, cítiš
sa bezpečne. Vďaka diaľkovo ovládanej bráne môžeš, obzvlášť
v noci, bezpečne vchádzať na svoj pozemok dokonca bez
vysadania z vozidla.
UĽAHČUJEŠ SI ŽIVOT
$ Nestrácaš čas ani energiu na zbytočné hľadanie produktov. Ihneď
získavaš kompletnú bránu spolu s montážnymi prvkami, ktoré umožňujú
inštaláciu brány na stĺpikoch z ľubovoľného materiálu: z ocele, kameňa
alebo tehál typu klinker, do nového aj do existujúceho oplotenia.
$ Po zakúpení ručnej brány máš stále možnosť dodatočnej montáže
automatiky, bez veľkých rekonštrukcií alebo zbytočných nákladov.
ZÍSKAVAŠ ELEGANCIU A ŠTÝL
$ Tvoj pozemok nadobudne originálny charakter a vyberaný štýl, ak
bude uzatváraný ozdobnou dvojkrídlovou bránou. Je to moderné
riešenie v tradičnom vydaní.
POHODLNE VCHÁDZAŠ NA POZEMOK
$ Kedykoľvek v priebehu dňa alebo v noci, v každých poveternostných
podmienkach sa pohodlne a bezpečne dostaneš na svoj pozemok.
Vďaka diaľkovo ovládanej bráne nemusíš vysadať z auta. Bránu
otvoríš jedným prstom. Jedno stlačenie tlačidla a si vo vnútri.
vzor: AW.10.31
vzor: AW.10.48, pohľad zo strany pozemku
13
BRÁNKY
Pekná vstupná bránka je vizitkou každého domu, a použitý elektromagnetický zámok spolupracujúci s videotelefónom je zárukou Tvojho bezpečia. Dodatočnú
bránku je možné navrhnúť v ľubovoľnom mieste oplotenia, napr. ako prechod do záhrady suseda.
14
VÝHODY
STARÁŠ SA O BEZPEČNOSŤ A CHRÁNIŠ SVOJE SÚKROMIE
$ Bez vychádzania z domu rozhoduješ o tom, kto bude Tvojim hosťom.
Vďaka domácemu telefónu zamontovanému na stĺpiku máš jednoduchý
kontakt s osobou, ktorá stojí vonku pri bránke. Zakúpením videotelefónu
môžeš navyše vidieť s kým komunikuješ.
POHODLNE VCHÁDZAŠ A VYCHÁDZAŠ
$ V noci, počas daždivých alebo mrazivých dní nemusíš ani vyjsť z
domu. Jedným tlačidlom otvoríš bránku, pričom zámok sa následne
automaticky znovu zablokuje.
$ Získaš peknú a reprezentačnú bránku, cez ktorú sa príjemne vchádza
do vnútra. Ocenia to aj Tvoji hostia.
MÁŠ VYRIEŠENÝ PROBLÉM
$ Kupuješ všetko na jednom mieste: kompletná bránka spolu s
montážnou súpravou. Môžeš ju inštalovať na ľubovoľných stĺpikoch:
na oceľových, kamenných alebo z tehál typu klinker, do nového alebo
aj do existujúceho oplotenia. Pohodlne, bez zbytočnej námahy.
MÁŠ MENEJ POVINNOSTÍ
$ Dokonca aj počas neprítomnosti obyvateľov môžu komunálne služby
bez problémov vykonať svoje povinnosti bez vchádzania na Tvoj
pozemok. Bránkou môžeš jednoduchým spôsobom uzavrieť
ohraničený priestor so smetnými košmi tak zo strany ulice, ako aj zo
strany záhrady.
vzor: AW.10.53
vzor: AW.10.61, pohľad zo strany pozemku
15
PLOTOVÉ SEGMENTY A STĹPIKY
Každý architektonický štýl si vyžaduje určitú konečnú úpravu Výberom spomedzi niekoľkých desiatok vzorov oplotení firmy WIŚNIOWSKI získavaš možnosť
prispôsobenia oplotenia štýlu Tvojho domu.
16
VÝHODY
DEKORUJEŠ SVOJE PROSTREDIE
$ Rôznorodosť vzorov, tvarov a farieb oplotení WIŚNIOWSKI
poskytuje neobmedzené možnosti pri tovrení okolia. Môžeš si
vybrať spomedzi veľkého množstva variantov: rovná, dohora alebo
nadol ohýbaná horná línia oplotenia, segmenty s kompaktnou
konštrukciou, hroty zaujímavého tvaru, stĺpiky zakončené pyramídou
alebo guľou.
ŠETRÍŠ ČAS AJ PENIAZE
$ Nemusíš sa báť, že montáž oplotenia bude drahá a zdĺhavá.
Univerzálne montážne súpravy sú prispôsobené rôznym typom
stĺpikov: oceľovým, kamenným, z tehál typu klinker a sú zárukou
správnej a rýchlej montáže.
$ Naklonený terén nie je žiadnym problémom. Modulová konštrukcia
systému umožňuje oplotiť terén z každej strany, bez ohľadu na jeho
tvar.
$ Pri výmene starého oplotenia za nové nehradíš opätovne náklady
betonárskych prác. Môžeš využiť existujúci múr a priskrutkovať na ňom
stĺpiky na oceľových pätkách.
$ Oplotenie WIŚNIOWSKI je odolné a súčasne pekne vyzerá. Všetky
jeho komponenty sú chránené pred koróziou, dokonca aj drobné
montážne prvky: držiaky, skrutky a matice.
$ Striešky na stĺpikoch sú montované bez použitia nitov. Takéto riešenie
eliminuje eventuálne ohniská korózie. Nehradíš náklady za údržbu.
POHODLNE PREVEZMEŠ POŠTU
$ Poštová schránka, vkomponovaná do segmentu oplotenia, je
praktickým riešením a zároveň zaručuje dokonalý vizuálny efekt.
Tvoja korešpondencia bude bezpečná, nenamokne, nedostane sa
do nepovolaných rúk a môžeš ju prevziať priamo zo svojho pozemku.
vzor: AW.10.56
vzor: AW.10.52, pohľad zo strany pozemku
17
VZORY PLOTOVÝCH SYSTÉMOV
SYSTÉM
vzor: AW.10.39
Systém
Nekonvenčný prístup k projektovaniu oplotenia, bohaté vzory a vkusná forma. Takéto oplotenie je zárukou luxusného charakteru a prestíže každého elegantného
pozemku. Vynikajúco sa hodí ako oplotenie exkluzívnych víl a rezidencií, starožitných a sakrálnych objektov, štátnych budov a úradov.
18
SYSTÉM
vzorr
AW.10.31
vzor
AW.10.33
vzor
AW.10.34
vzor
AW.10.39
vzor
AW.10.45
vzor
AW.10.46
vzor
AW.10.48
vzor
AW.10.52
vzor
AW.10.53
vzor
AW.10.56
vzor
AW.10.57
vzor
AW.10.58
vzor
AW.10.59
vzor
AW.10.60
vzor
AW.10.61
vzor
AW.10.62
Možnosti vyhotovenia oplotenia:
- rovné/P
- vyhnuté dohora/Wp
- vyhnuté nadol/Wk
DRUHY HROTOV
Hroty typu SP
Hrot - A
Hroty typu TOP
Hrot - E
Hrot - K
Hrot - O
Hrot - W
Hrot - TOP 3
Hrot - TOP 4
Hrot - TOP 5
19
VZORY PLOTOVÝCH SYSTÉMOV
SYSTÉM
vzor: AW.10.14
Systém
Modernosť v štýlovej forme. Originálne vzory, ktoré sú zárukou neobyčajného individuálneho charakteru každého pozemku, jemne zdôrazňujú jeho výnimočný
charakter. Široká ponuka štandardných aj špeciálnych farieb, typizovaných rozmerov a taktiež vyhotovenie „na mieru“.
20
SYSTÉM
vzor
AW.10.07
vzor
AW.10.08
vzor
AW.10.09
vzor
AW.10.12
vzor
AW.10.14
vzor
AW.10.15
vzor
AW.10.22
vzor
AW.10.23
vzor
AW.10.24
Možnosti vyhotovenia oplotenia:
- rovné/P
- vyhnuté dohora/Wp
- vyhnuté nadol/Wk
DRUHY HROTOV
Hroty typu TOP
Hrot - TOP 1
Hrot - TOP 3
Hrot - TOP 4
21
VZORY PLOTOVÝCH SYSTÉMOV
SYSTÉM Classic
vzor: AW.10.06
Systém Classic
Klasická forma a tvar, rovné línie a zároveň veľké množstvo možností. Tieto modelové riešenia ideálne ladia s jednoduchými architektonickými formami ako
aj s modernou architektúrou.
22
SYSTÉM Classic
vzor
AW.10.01
vzor
AW.10.02
vzor
AW.10.03
vzor
AW.10.05
vzor
AW.10.06
vzor
AW.10.16
vzor
AW.10.17
vzor
AW.10.30
vzor
AW.10.37
Možnosti vyhotovenia oplotenia:
- rovné/P
- vyhnuté dohora/Wp
- vyhnuté nadol/Wk
ŠTANDARDIZOVANÉ ZAKONČENIA
AW.10.01
AW.10.02
AW.10.03
AW.10.05
AW.10.06
AW.10.16
AW.10.17
AW.10.30
AW.10.37
23
SVET FARIEB
Široké spektrum farieb a vzorov poskytuje možnosť zladenia oplotenia s fasádou, stolárskymi výrobkami či inými prvkami konečnej úpravy objektu. Okrem toho,
maľovanie metódou práškovania zaručuje jedinečný estetický vzhľad: na povrchu sa nenachádzajú stopy po zaschnutej stekajúcej farbe, môžeme získať rôzne
dekoračné efekty a stupne lesku.
24
ŠTANDARDNÉ FARBY - MATNÉ
Modrá, RAL 5010, matná
Zelená, RAL 6005, matná
Grafitová, RAL 7016, matná
Hnedá, RAL 8014, matná
Hnedá, RAL 8019
Čierna, RAL 9005 matná
a matná so štruktúrou
Šedá, RAL 7030, matná
NEŠTANDARDNÉ FARBY - MATNÉ
Červená, RAL 3005
Šedá, RAL 7040
Hnedá, RAL 8017
Biela, RAL 9016
ŠPECIÁLNÉ FARBY
Antracit
Železo
INÉ FARBY RAL - LESKLÉ
RAL
RAL 3011
RAL 3003
RAL
3016
Brown red
Ruby red
ite
r wh
ste
Oy
ry
R
R A AL
R AL L
wn
bro
ive
24
Ol
RA
L 80
L
RA L
R AAL
R
yel
low
Ivo
RA
L 10
13
beig
e Honey
RA
L 10
14
RA
L 10
05
Gre
en
RA
L 10
06
100
0
RAL
SI C
100
1
RAL
RAL
RAL 7044
RA
800
L
1
800
RAL 7038
RA
Agate grey
Silk grey Och 8
L 80
Cement grey
re brow
16
RAL 7033
n Oli
ite grey
ve
Graph
bro
wn
RAL 7024Slate grey
RA
RAL
L 801
800
RA
RAL 7045
y
2
L 80
1
gre
5
RAL 7039
en
701
17
Quartz grey Telegre Sign
RAL
Gre
y 1 al
Yellow grey
brow
RAL 7034
n Nu
y
e grey
t bro
Granit
9 ss gre
wn Nu
e grey
L 700 Mo
t bro
RA
RAL 7026 racit
RA
RA
RAL
L 801
L 80
Anth
wn
y
800
RAL 7046
2
3
gre
19
6
lin
701 pau
RAL 7040
RAL
03
Telegre Clay
Tar
Window
y
grey
y 2 browRed
L 70
Light grey
l gre
n bro
RA
RAL 7035
grey
na
0
wnRed
Stone
Sig
bro
RA
L 701
RA
k grey
RA
wn
L 801 L 80
Blac
RAL 7030
RAL
y
22
800
4
gre
4
RAL 7047
Iron
1
04
y
702
Cop
L 70
RAL
gre
Sep Se
RAL 7042
Telegreper brow
RA
Traffic grey
use
A y 4 ianbropia
grey
1
Mo
Platinum
wn bro
RA
RAL 7036
L 80
Blue grey
L 701
wn
RAgrey
RA
23
ra
y L 801
Umb
RAL
gre
5
RAL 7031
05
alty 8007
Bas
L 70
2
RAL
gre8000
Che Chest
702
RA
ige
RAL
Faw stnu nu
Be
Green n brow
t t bro
RAL 7043
brownbro
2
Traffic grey
n wn wn
grey B
Dusty
L 701
grey
RA
RAL 7037
Pebble
grey
y
06
cretey
Conwn gre
L 70
RAL 7032
Bro i gre
ak
3
Kh
702
RAL
3
L 701
RA
08
L 70
RA
R AL
R
R A AL
RALL
RAL
RAL
RAL
RAL
RALL
RA L
RA
Beig Ma
e ize
yel
low
RA
RAL
RA
L 10
ck
100
L 10
07
2
te bla
15
phi
Gra
ck
San Da
d yell ffo
l bla
1
na
ow dil
901 Sig
yel
lowLig
RA
n
RAL
RA
ht
L 10
L 10
ow
RAL
ivo
te
br
16
11
100
ry
whi
le
3
04 Pa
ffic
Track
L 90
bla
RA
Sign Bro
Jet
al yell wn Su
6
n
RA
lfu
ow
bei
901
ow
L 10
ger ye
25
RA
br
RAL
llo
L 10
17
ra
L 80
w
RAL
12
ck
Ter
RA
05
bla 100
ffic
4
L 90
Tranium
RA
Sa
mi
Gol Lem ffr
m
den on on
ea
e alu
28
7
hit Cr
yell yel ye
owlowllo
W
901
L 80
w
RAL
RA
te
06
m
s whi
L 90
yru niu
RA
Pap mi ite
01
alu wh
ey ey
L 90
Gr Gr
8
RA
901
RAL
07
L 90
RA
02
L 90
RA
RA
L 60
33
n
en
ow
RA
L 60
26
olive Chr
om
e gre
br
0
Black
602
03
L 90 Beige
RA
RAL
green
RA
CL AS
Grass
6015
te
RAL
Moss green
RAL 6010
Patina green
RAL 6005
e whi
blue
Op
al
RAL
RAL
gre
RA
6016
602
RAL 6011
en Mi
L 60
1
RA
nt
27
Reseda Turqu
L 60
tur
Grey olive
green oise
qu
gree
34
ois
n Pale
e
gre
en Lig
ht
gre Pa
RA
RAL
en ste
RA
RAL
L 60
602
l tur
6017
L 70
2
28
qu
00
ois
Black
May
e
Bottle green green
greeOli
n ve dra
Leaf green
Pin
blue
b e
RA
gre Sq
RA
en ur
L 70
RAL
L 60
rel
602
29
RAL
01
gr
4
6018
ey
Emerald green
blue
RAL 6006
Water
L 10
RAL 6000
blue
Ocean
RAL 5020 on
Pige
e
RAL 6001
ReedYellow Traf
Mi
Brown
green green greeficn gre
RA
nt Sil
green
en
Olive
gre ve
L
RA
t blue
en r
L 60 7002
Distan
gr
RAL
32
e blue
ey
e 602
RAL 6012
RAL 6013
Night
fic blue
RAL 6007
RAL 6008
Traf
e
blu
blue
Pur
blu
4
ure
Az
el
RAL 6003
Sky
Ste
e
RAL 6002
l blu
e
na
l blu
Sig
7
RAL 5022
ntia
501
Ge
e
1
RAL 5021
blu
5
RAL
ite
l wh
na
Sig
e
501
blu
RAL
ck
L 501
501
05
Bla
RA
L 50
0
let
RAL
L 50
RAL 5024
9
501
3
L 501
RA
RAL 6004
RAL
RA
901
ste
l vio
0
RA
07
uois
RAL
5
blu R
Turq
RAL 5023
ht 6019
Lig e
AL
blu R
8
RAL
Sig
nt 6014
501
PasteFern na Ol
lla
RAL
ive
l gre
Yellow l gree
R ALAL
Bri
RAL 6009
olive gre
n en engr
Fir green
2
green
ey
Blueblue
RAL Pastel
e
ri blue
e
t blu
RAL Cap
balblu
RAL CoGrey
RAL
L
08
RA
RALL
RA L
RA
L 501
L 50
RA
R
R AL
R ALAL
RAL
RAL
RAL
RAL
33
L
23
RA
L 10
RA R AL
L
R AAL
R
RA
RAL
Pa
e
9
hir
L 500 pp
Sa
3018
RAL 3013
RAL 3005
RA
RA
RA
RAL
L 501
RAL
RA
2004 Sun yello
rry
Cu
RA
303
1
Beige red
04
7
RAL
3017
Purple red
orange
L 50
RAL
103
Salmon
e
orang
RA
18
Pure
w
03
L 10
RAL
RAL 3012
RAL 3004
RAL 2012
L 50
24 c ye
L 10 Zin
2003 yello
el
Past
low
4
103 hre yel
Oc
w
llo
RA
RA
302
RA
7
L 40
04
Cora
l red Ras
pbe
rry
RA
L 40
09
red
Cla
ret
vio
let
L 40
RA
05
L 40
10
Rose Ori
ent
red
Blu
e lila
RA
RA
c Telem
L 40
400
L 50
1
06
ag
en
00
ta
Straw
Tomato
berry
red
Wine red
red Red Tra
RAL
Flame red
lilacffic
ige
e
be
pu
RAL 3000
RA
red orang
rpl Vi
RA
27 Grey
Bright ge
e ole
L 50
L 40
RAL
oran
t
L 10
400
w
07
blu
01
2008
RAL
RA
RAL
2
Yello
3020
e
low
yel
RAL 3014
lon
0
19
Me w
200
Antique Traffi Red Pur
llo
RAL 3007
RAL
red pink c red violple Gr
L 10
ye
RA Black
red
et vio en
RA
ive
e L 50
RASignal
let n
Ol
orang
28
L
RAL 3001
blu
02
Traffic
RAL ge 40
L 10
e
oran 400 08
RA
Red
3
2009
RALlow
RAL
yel 3022
Ul
w
20
om
tra
llo
1
Hea Sig ma
BroRAL
L 10
ye 3015
200
Salm ther na rin
RA
pe
RAL
on red
violl vioe
Light pink
Ra
RAL 3009
et letblu
Oxide red
32
e
Carmine ered
L 10
l orang
RAL 3002
RA
Signa ilion
low
Verm
21
yelw
2010
hlia llo
RAL
L 10
Da ye
RA
2
ffic
200
Tra
RAL
Deep orange
e
RAL 2011
orang
Pastel
w
RAL
RAL
POZOR: Farby a stupne lesku predstavené v týchto materiáloch by mali byť chápané len ako príklad.
vzor: AW.10.56
25
GALÉRIA
SYSTÉM
vzor: AW.10.31/Wp
vzor: AW.10.31/P
vzor: AW.10.34/P
26
vzor: AW.10.48/Wp
vzor: AW.10.53/P
vzor: AW.10.56/Wp
27
GALÉRIA
SYSTÉM
vzor: AW.10.08/P
vzor: AW.10.12/Wp
vzor: AW.10.15/P
28
vzor: AW.10.24/Wp
vzor: AW.10.14/P
vzor: AW.10.07/P
29
GALÉRIA
SYSTÉM Classic
vzor: AW.10.02/P
vzor: AW.10.06 EKO/P
vzor: AW.10.30/P
30
vzor: AW.10.06/P
vzor: AW.10.17/Wk
vzor: AW.10.16/Wp
31
FIRMA
TECHNOLÓGIE
Skupina WIŚNIOWSKI je najväčším výrobcom garážových
a priemyselných brán a systémov oplotenia v strednej Európe. Sme
súkromnou firmou s výlučne poľským kapitálom. V súčasnosti
zamestnávame takmer 1000 osôb.
Našim heslom je kvalita bez kompromisov. Výroba produktov na
svetovej úrovni si vyžaduje využitie inovačných technológií:
automatizácia výrobného procesu zaisťuje opakovateľnosť
a precíznosť; efektívne procesy zaručujú udržanie konkurencieschopných
cien; najlepšie suroviny sa podieľajú na tvorbe najlepších výrobkov.
Pri výrobe už niekoľko rokov využívame systém kontroly kvality potvrdený
certifikátom ISO 9001:2000. Všetky naše výrobky spĺňajú platné
technické normy týkajúce sa kvality a bezpečnosti. Výrobný proces
prebieha s maximálnym dôrazom na kvalitu životného prostredia.
Väčšinu dielov a komponentov vyvíjame vo vlastnom konštrukčnom
oddelení a v iných pomocných oddeleniach. Vďaka tomu sme schopní
udržať úplnú kontrolu nad celým produktom.
Našu predajnú sieť tvorí viac ako 800 predajných miest
nachádzajúcich sa na území celého štátu ako aj v zahraničí. Tieto
predajné miesta zaručujú rýchlu realizáciu objednávok a odborné
poradenstvo s podporou obchodných zástupcov našej firmy.
Naša ponuka je určená predovšetkým individuálnym odberateľom ako
aj firmám a organizáciám.
Kúpou produktov firmy WIŚNIOWSKI máte istotu, že investujete do
dobrej poľskej značky.
WIŚNIOWSKI
Garážové brány
Priemyselné brány
Plotové systémy
Priemyselné plotové systémy
Ponuka
Segmentové, roletové, výklopné, dvojkrídlové, automatika
Segmentové, roletové, závesné, posuvné, automatika
Posuvné a dvojkrídlové brány, bránky, segmenty, stĺpy, automatika
Posuvné a dvojkrídlové brány, bránky, segmenty, stĺpy, mrežové panelové
ploty, automatika
Stolárske výrobky z hliníka
Dvere, okná, hliníkové priečelia a fasády, automatické dvere, hliníkové
protipožiarne dvere, priečelia a fasády
Stolárske výrobky z ocele
Oceľové profilované dvere, okná a steny, protipožiarne oceľové
profilované dvere, okná a steny, protipožiarne oceľové plášťové dvere
a dvere bez ohňovzdornosti
Výrobky zobrazené na fotografiách sú často vybavené špecializovaným príslušenstvom a nie sú vždy zhodné so štandardným vyhotovením. Reklamné materiály nepredstavujú záväznú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.
POZOR: Všetky práva vyhradené. Farby predstavené v reklamných materiáloch by mali byť chápané len ako príklad. Tieto materiály môžu byť úplne alebo čiastočne rozmnožované a využívané len so súhlasom spoločnosti WIŚNIOWSKI.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu informácií.
NIP: 734-28-45-939 P Regon: 492690029 P District Court for Krakow - Srodmiescie in Krakow, 12th Commercial Department of National Court Register KRS 0000174699 Initial Capital 1 100 000PLN
WIŚNIOWSKI Group
PL / 33-311 Wielogłowy 153
Tel. (+48 18) 44 77 270
Fax (+48 18) 44 77 277
www.wisniowski.pl
N = 49o 40' 10"
E = 20 o 41' 12"
Vydanie 01/02.10/SK
Download

BRÁNY a PLOTOVÉ SYSTÉMY PRE POZEMKY