SPRIEVODNÝ LIST K REKLAMÁCII TOVARU
A) VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE
meno a priezvisko: …………………………………………………………………………...................
Kontaktná adresa:
ulica: …………………………………………………………………...… číslo domu: ………………..
mesto: …………………………………………………………………….. PSČ: ………………………
telefón (v prac. dobe): ……………………………… e-mail: …….….…...…………………………….
bankový účet (pre prípadné peňažné vyrovnanie): .......………………………..…………..………........
Adresa pre spätné zaslanie tovaru zo servisu (ak je odlišná od uvedenej):
ulica: …………………………………………………...………………… číslo domu: ………………..
mesto: …………………………………………………….……..……..…. PSČ: ………………………
B) ÚDAJE O ZASIELANOM VÝROBKU
názov výrobku (podľa faktúry): ……………………………………………………………....................
výrobné číslo: ……………………………………... dátum predaja: ………………..………………….
číslo záručného listu: ………..……………. číslo faktúry (paragonu): ………………………………....
zoznam príslušenstva a iných dielov zasielaných spolu s výrobkom na servis:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
pôvod tovaru (kde zakúpený): ……………………………………………..………………....................
údaje o predchádzajúcich opravách (úpravách): ……………………..………………………….…........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
C) POPIS REKLAMOVANEJ ZÁVADY
detailný popis závady (kedy, kde a ako vznikla, ako sa prejavuje, čo jej predchádzalo):
……………...……………………………………………………………………………….……………
……………...……………………………………………………………………………….……………
……………...……………………………………………………………………………….……………
……………...……………………………………………………………………………….……………
informácie o predchádzajúcom používaní výrobku (odhad počtu nastrieľaných rán, používané guličky
/značka, váha/, batérie, plyn,….): …………………………………………………..…………...............
………………………………………………………………...………………………………………….
DÁTUM: ……………………… PODPIS: ……………………………….…………………………….
D) SKONTROLUJTE SI PRED ODOSLÁNÍM TOVARU NA REKLAMÁCIU
1) Či sa na závadu vzťahuje záruka – viď. záručné a reklamačné podmienky (záručný list a
www.airsoftarmy.sk ). Preštudujte i sekciu časté otázky , či tam nie je návod na odstránenie závady.
2) Pokiaľ uplatňujete reklamáciu výrobku v rámci záruky, musíte ju uplatniť vždy u vášho predajcu
(viď pečiatka na záručnom liste). U nás teda pokiaľ ste si tovar zakúpili z www.airsoftarmy.sk alebo
priamo na našej vzorkovej predajni.
3) Reklamáciu nemožno uznať, ak nie je preukázaný pôvod tovaru, preto vždy priložte originál
záručného listu (pokiaľ k výrobku nie je vystavený, nahradzuje ho originál dokladu o zakúpení
tovaru) a originál, alebo kópia dokladu o zakúpení tovaru.
4) Z tovaru odstráňte všetko príslušenstvo, ktoré nebolo jeho súčasťou pri zakúpení. Pri elektrických
zbraniach odporúčame posielať do servisu vždy i vami používanú batériu a nabíjačku pre plné
overenie funkčnosti zostavy pred odoslaním späť k vám.
5) Tovar zasielajte v bezpečnom obale, najlepšie v originálnom obale od výrobcu. Pred odoslaním
zabaľte balíček do baliaceho papiera (zlepšíte ochranu tovaru pred odcudzením a poškodením
originálnych krabíc). Zásielku vždy poistite na hodnotu jej obsahu. Tovar na reklamáciu nezasielajte
„na dobierku“. Zásielky „na dobierku“ servis nepreberá.
E) SKONTROLUJTE SI PRED ODOSLANÍM OBSAH ZÁSIELKY
Čo musí obsahovať zásielka do servisu:
- tento vyplnený sprievodný list
- výrobok predávaný k reklamácii
- originál záručného listu
- originál (ak nie je záručný list) alebo kópiu dokladu o zakúpení
- prípadné vaše ďalšie písomné vyjadrenie, ak nie je tento formulár dostatočný
F) ADRESA SERVISU
Adresa nášho servisu:
Ján Pecho – WENA Slovensko,
K.Kalocsaya 3209
038 61, Vrútky
Download

SPRIEVODNÝ LIST K REKLAMÁCII TOVARU A