SPRIEVODNÝ LIST K REKLAMÁCII NESPRÁVNE ZASLANÉHO TOVARU
A) VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE
meno a priezvisko : ………………………………………………………………………………
Kontaktná adresa:
ulica: …………………………………………………………………...… číslo domu: ………………..
mesto: …………………………………………………………………….. PSČ: ………………………
telefón (v prac. dobe): ……………………………… e-mail: …….….…...…………………………….
Adresa pre spätné zaslanie správneho tovaru (ak je odlišná od uvedenej):
ulica: …………………………………………………...………………… číslo domu: ………………..
mesto: …………………………………………………….……..……..…. PSČ: ………………………
B) ÚDAJE O REKLAMOVANEJ ZÁSIELKE:
číslo faktúry: …………………………… dátum vystavenia faktúry: ……………………………..........
spôsob dopravy zásielky:
F poštou
F obchodný balík
F prepravná služba GLS
Dátum odoslania zásielky (viď.údaj na štítku ceny zásielky, samolepke obch.balíka, samolepke
prepravných údajov GLS): ………………………………………………………………………...........
čo malo byť zaslané názov výrobku (podľa faktúry): ………………………………………..................
počet kusov koľko malo byľ zaslané: …………………….………..........................................................
čo bolo zaslané (podľa popisu na krabici): .……………………………………………………..............
čo v tovare chýbalo (pokiaľ nebol tovar úplný): ……………………………………………..................
počet kusov nesprávne zaslaných: …..………………………………
DÁTUM: ……………………… PODPIS: ……………………………….…………………………….
C) POSTUP PREVEDENIA REKLAMÁCIE
1) Pri zistení, že vám bol zaslaný iný, než objednaný tovar, nesprávny počet kusov tovaru, alebo
neúplný tovar (pozor: laserové zameriavače zobrazené na krabiciach výrobkov nie sú súčasťou zbraní
predávaných v SR) nás okamžite kontaktujte: tel.: 0915 043 301, e-mail: [email protected]
2) Nesprávne zaslaný tovar v žiadnom prípade nevybaľujte z obalu, neskúšajte ho a nepoužívajte ho.
V prípade jeho poškodenia zodpovedáte za spôsobenú škodu!!!
3) Vyplňte tento sprievodný list, ak máte možnosť urobte si fotodokumentáciu zásielky.
4) Nesprávne zaslaný tovar spolu s originálom jeho záručného listu a kópiou faktúry nám pošlite späť
v bezpečnom obale (v originálnom obale od výrobcu). Pred odoslaním zabaľte balíček do krabice či
baliaceho papiera. Nepíšte žiadne adresy priamo na obal výrobku. Zásielku vždy poistite na hodnotu
jej obsahu. Tovar nezasielajte „na dobierku“. Zásielky „na dobierku“ nepreberáme. Vami zaplatené
poštovné za spätné poslanie tovaru vám obratom navrátime spolu so správnym tovarom.
D) ADRESA PRE SPÄTNÉ ZASLANIE:
Ján Pecho – WENA SLOVENSKO, K.Kalocsaya 3209, 038 61 Vrútky
Download

SPRIEVODNÝ LIST K REKLAMÁCII NESPRÁVNE