CENNÍK SLUŽIEB
Kategória
Názov služby
Inštalácia TV
Montáž TV na stenu
TV a
AUDIO
Inštalácia domáceho
kina
Popis služby
• vybalenie a montáž TV na
stojan
• pripojenie základných
zariadení (DVD prehrávača,
set-top boxu)
• základné naladenie staníc
• obhliadka a návrh vhodného
miesta montáže
• montáž TV na stenu
• pripojenie základných
zariadení (DVD prehrávač,
set-top box)
• základné naladenie staníc
• vyčistenie pracovného
miesta
• pripojenie domáceho kina
k TV
• zapojenie všetkých
reproduktorov (s káblami,
ktoré sú súčasťou balenia)
• základné nastavenie
domáceho kina
• rozmiestnenie
reproduktorov, prípadná
montáž na stenu (ak to
podmienky dovoľujú)
• vyčistenie pracovného miesta
•
Montáž a inštalácia TV
a domáceho kina
•
•
Prepojenie
AUDIO/VIDEO
komponentov
•
kombinácia služieb Inštalácia
TV + Inštalácia domáceho
kina
Cena v
servise
Cena u
zákazníka
35,- €
58,- €
48,- €
70,- €
kombinácia služieb Montáž
TV na stenu + Inštalácia
domáceho kina
85,- €
prepojenie TV-domáce kino,
TV-DVD prehrávač, TVzosilňovač
prepojenie rôznych
komponentov v závislosti od
požiadaviek zákazníka
35,- €
CENNÍK SLUŽIEB
Kategória
Názov služby
Popis služby
•
Montáž a inštalácia
projektoru
TV a
AUDIO
•
•
•
Montáž a inštalácia
projektoru a plátna
•
•
•
•
Inštalácia a montáž
satelitu
SATELIT
•
•
•
•
Nastavenie a naladenie
satelitu
•
obhliadka a návrh vhodného
miesta montáže
montáž projektoru na stenu
pripojenie základných
zariadení (DVD prehrávač,
set-top box), ak to
podmienky dovoľujú
obhliadka a návrh vhodného
miesta montáže
montáž projektoru a plátna
na stenu
pripojenie základných
zariadení (DVD prehrávač,
set-top box), ak to
podmienky dovoľujú
obhliadka a návrh miesta
montáže
montáž satelitu (ľahko
prístupné miesto)
pripojenie SET-TOP boxu,
prípadne inštalácia CA
modulu do TV
základne naladenie staníc
vyčistenie pracovného miesta
nastavenie satelitného
prijímača, základné naladenie
staníc
v prípade integrovaného
DVB-S tuneru v TV nastavenie
a naladenie TV prijímača
Cena v
servise
Cena u
zákazníka
65,- €
100,- €
65,- €
35,- €
CENNÍK SLUŽIEB
Kategória
Názov služby
Popis služby
•
Inštalácia operačného
systému
•
•
Inštalácia hardwaru do
PC alebo notebooku
Diagnostika
PC/notebooku
PC
Pripojenie a inštalácia
externého zariadenia
•
identifikácia chyby a následný
návrh riešenia
•
pripojenie externého
zariadenia (tlačiareň, mobilný
telefón, skener a pod.)
inštalácia potrebných
ovládačov a softwaru
predvedenie základných
funkcií zariadenia
inštalácia a nastavenie
zákazníkom zakúpeného
softvéru
odstránenie vírusov
a nežiadúceho softwaru
z počítača
inštalácia antivírového
programu
dôkladné vyčistenie vnútra
PC/notebooku od prachu
zaškolenie a vysvetlenie ako
používať PC, notebook,
základný software (Office,
Internet a pod. )
služba je realizovaná
výhradne u zákazníka
pridanie a inštalácia
sieťového prvku (napr. wifi
router) alebo sieťového
zariadenia (PC, tlačiareň)
•
•
Inštalácia softvéru
•
Čistenie PC/notebooku
•
•
•
Práca s PC
•
•
Počítačové siete
Iné práce
inštalácia zákazníkom
zakúpeného hardwaru (
pamäťe RAM, grafické karty,
DVD mechaniky... )
inštalácia ovládačov a
nastavenie
•
•
Odvírenie
inštalácia zákazníkom
zakúpeného operačného
systému
inštalácia všetkých ovládačov
a aktualizácií
•
výroba kabeláže a tvorba
káblových trás, montážne
práce
Cena v
servise
Cena u
zákazníka
25,- €
25,- €
38,- €
20,- €
20,- €
35,- €
10,- €
25,- €
18,- €
15,- €
25,- €/hod
35,- €
25,- €/hod
CENNÍK SLUŽIEB
Všetky uvedené ceny sú za prácu , nezahŕňajú montážny a inštalačný materiál, tvorbu kabeláže
a káblových trás.
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.
Doprava sa neúčtuje.
Download

CENNÍK SLUŽIEB - tomselektro.sk