Cenník služieb
Platný od 1.2.2014
Programy za pripojenie mesančné služby
Koncová cena s DPH
Aktivačný poplatok - Lan - (router, konfigurácia, inštalácia)
Aktivačný poplatok - Wifi - (wifi zariadenie, konfigurácia, inštalácia kábel)
Aktivačný poplatok - samoinštalácia - (Zriadenie služby)
Dáta pre seniorov - (wifi, lan, download 5 Mb/s mesačný objem 2 GB po prekročení zníženie rýchlosti na 128 kb/s)
Dátova služba LAN BASIC - (Lan, optika, download 5 Mbit/s upload 1 Mbit/s)
Dátova služba MAX - (Lan, WiFi, optika, download 10 Mbit/s upload 1 Mbit/s)
Dátova služba WiFi 5GHz BASIC - (WiFi 5GHz, download 5 Mbit/s upload 1 Mbit/s)
25,00 EUR
55,00 EUR
1,20 EUR
8,50 EUR
11,62 EUR
15,50 EUR
11,62 EUR
Doplnkové programy:
VPN TUNEL - Mesačný poplatok - vytvorenie zabezpečeného tunelu medzi dvomi LAN
Verejná IP - Mesačný poplatok za verejnú IP - route ip
Verejná IP NAT - Mesačný poplatok za NAT službu - – presmerovanie na verejnú IP
4,97 EUR
8,30 EUR
3,31 EUR
Servisné služby a iné poplatky:
Inštalácia dátových a telefónnych rozvodov - (cena za hod)
Konfigurácia koncového zariadenia - (wifi, router a pod...) - (cena za kus)
Montážne práce - montáž rozvodov - (cena za hod)
Odvírenie počítača u zákazníka - (trojan, virus a pod.) - (cena za hod)
Paušálny poplatok za výjazd - (výjazd technika ku klientovi v pracovných dňoch počas pracovnej doby)
Poplatok za znovupripojenie do siete - (po odpojení klienta z dôvodu neuhradenia si záväzkov)
Poštovné - (zasielanie poštou)
Softvérové služby - (inštalácie OS, konfigurácia a pod.) - (cena za hod)
Upomienka - (Poplatok za písomné zaslanie upomienky)
pri viazanosti 1 rok poskytujeme zľavu z mesačného paušálu
pri predplatení služby na 6 mesiacov poskytujeme zľavu z celkovej platby
pri predplatení služby na 1 rok poskytujeme zľavu z celkovej platby
10,20 EUR
15,00 EUR
10,20 EUR
13,27 EUR
12,00 EUR
15,00 EUR
1,50 EUR
20,00 EUR
2,00 EUR
5%
5%
10%
Agregácia pre každú dátovú službu je 1:20. Cenová kalkulácia sa dohodne na základe technickej obhliadky u klienta.
Samozrejme je v našom záujme náklady spojené s pripojením klienta minimalizovať. Zariadenia sa stávajú majetkom
účastníka
zaplatením faktúry za inštaláciu prípojky na účet poskytovateľa. V prípade ukončenia zmluvy skôr,ako bola dohodnutá
zmluvná viazanosť, poskytovateľ bude účtovať užívateľovi zmluvnú pokutu. Zľavy sa navzájom nekombinujú ani
nesčítavajú.Všetky typy pripojenia, uvedené v tomto cenníku, umožnujú pripojiť maximálne jedno zariadenie do siete
(PC, notebook, PDA, router atd.).
V prípade väčšieho počtu PC je nutný súhlas prevádzkovateľa siete a každé daľšie zariadenie je účtované podľa
aktuálneho cenníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Aktivačný poplatok zahŕňa obhliadku a zriadenie užívateľskej
prípojky v byte užívateľa, prvotnu konfiguráciu PC (konfigurácia sieťovej karty).
/inštaláciu sharewarovej verzie antiviru na požiadanie/ Pripojenie na sieťovú infraštruktúru spoločnosti /panelákové
domy/. Cena zahŕňa privedenie TP kábla do bytu zákazníka,ukončenie zásuvkou RJ45, v prvej miestnosti prestupu
kábla do bytu, alebo 5 m kábla,
ukončenie koncovkou RJ45. Cena nezahŕňa umiestňovanie kábla po priestoroch zákazníka, ani premiestňnovanie
nábytku, príp. vŕtanie otvorov !!! Tieto práce je možné vykonať ako samostatnú službu.
Upozornenie:
Užívateľ je povinný zabezpečiť si instalačné CD alebo iné médium, na ktorom sa nachádza jeho operačný systém.
Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené pri prvotnej inštalácií sieťovej karty a softwaru, ako aj
zodpovednosť za prípadnú stratu dát pri inštalácií, konfigurácií a používaní internetu zákaznikom. Odporúčame vytvoriť
zálohu dát pred zásahom do konfigurácie PC.
Ceny uvedené v cenníku majú informatívny charakter.
(c) 2011 Wibic, s.r.o.
mobil:+421 911 463309, e-mail: [email protected], www.wibic.net
Stránka 1
Download

Cenník služieb