Výrazné kvalita•vne zlepšenie: nižšia spotreba, vyššia rovnomernosť, lepšie farebné podanie
Pôvodný stav - sodíkové VO
Obnovený stav - LED VO
Pôvodný stav - sodíkové VO
LED osvetlenie
q Celkový príkon 1 svietidla : 84W, 101 VA, cos φ= 0,83
q Celkový príkon 1 svietidla : 27,2W, 28 VA, cos φ= 0,96
q Celkový príkon sústavy: 1 010 VA
q Celkový príkon sústavy: 280 VA
q Celková úspora: 72% elektrickej energie
Komplexné riešenie verejného osvetlenia na mieru
Obnova verejného osvetlenia
q Analýza aktuálneho stavu
» Súlad s technickými normami a kategorizácia ulíc
» Technický stav infraštruktúry (stĺpy, vedenie, rozvádzače, ...)
» Reálna energetická náročnosť sústavy VO
q Projektová dokumentácia nového VO
» Návrh technického riešenia splňujúceho požiadavky noriem
q Zostavenie finančného modelu (vrátane výpočtu energetických úspor)
q Zabezpečenie financovania na obnovu VO
q Nákup svietidiel VO
q Inštalácia svietidiel VO (vrátane demontáže starých svietidiel)
q Údržba
q Manažment prevádzky VO
Spoločnosť EcoLED Solu#ons
q Komplexné riešenie osvetlenia so zameraním sa na:
» Úsporu nákladov
» Zlepšenie parametrov kvality osvetlenia
» Financovanie projektov osvetlenia
Slovenský výrobca LED
osvetlenia svetovej kvality:
Projekcia a realizácia svetelných
riešení,dlhoročná skúsenosť:
q Pevné zázemie – skúsené firmy s dlhou históriou v spojení s finančnými partnermi
q Široké možnosti aplikácie (verejné a architektonické osvetlenie, priemysel a iné)
q Možnosť dodatočných úspor vďaka partnerstvu s najväčším alternatívnym dodávateľom energie v SR
Kvalitnejšie osvetlenie bez nutnos# inves•cie
a s nižšími prevádzkovými nákladmi
Kontakt:
EcoLED Solutions, Zámocká 32, 811 01 Bratislava
[email protected], Tel: +421910673285
Výmena verejného osvetlenia bez inves•cie
A) Prenájom verejného osvetlenia (VO) na dobu 10 až 20 rokov
LL STREET 07/14
q Výmena VO v réžii nájomcu, všetky náklady a problémy znáša nájomca EcoLED Solutions
q Manažment projektu obnovy a následná prevádzka v zodpovednosti nájomcu EcoLED Solutions
q Okamžité zníženie nákladov na VO napriek celkovej obnove a nulovej investícií
B) Bezodplatná inštalácia a následné zdieľanie úspor
IP67+ *
100-260V AC
*Zvýšená IP ochrana
LEADER LIGHT ohlásený
technologický patent
q Výmena VO na náklady dodávateľa (alebo s minimálnou investíciou mesta)
q Dĺžka obdobia pre zdieľanie úspor závislá na výsledkoch finančného modelu
q Zníženie celkových nákladov na VO napriek celkovej obnove
Možnosť okamžitej realizácie úspor
Rozmery v milimetroch:
Technická špecifikácia
Reálny príklad – simulácia nákladov a úspor za obdobie 15 rokov
620
120
q Charakter cesty: vedľajšia ulica mesta, rozostupy stĺpov verejného osvetlenia 20 m, výška stĺpov 5 m
q Typ sústavy: pôvodný - 10ks vysokotlakových sodíkových svietidiel, nová náhrada - 10ks LED svietidiel
920
q Porovnávané sú údaje na celú ulicu (10ks svietidiel) v EUR; ročne
NÁKLADY STARÉHO VO
Pôvodné riešenie - vysokotlaková sodíková výbojka
ÚSPORA NOVÉHO VO
A) Nové LED svie!dlá + VO dané do prenájmu
B) Nové LED svie!dlá + zdieľanie úspor
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok
6. rok
7. rok
8. rok
9. rok
10. rok
11. rok
12. rok
13. rok
14. rok
15.rok
566
566
583
601
619
638
657
676
697
718
739
761
784
808
832
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok
6. rok
7. rok
8. rok
9. rok
10. rok
11. rok
12. rok
13. rok
14. rok
15.rok
57
62
84
106
129
153
177
201
226
252
278
305
332
360
389
-
-
-
-
-
143
196
253
313
537
553
569
586
604
622
7/14x LED
Max. príkon:
7xLED: 30W ,20W
14xLED: 60W, 45W
Optika:
Špeciálna LED street optika
Index farebného podania (CRI): > 75
LL STREET 07
q Riešenie: zohľadnené 2 alternatívy (A a B) – prenájom alebo zdieľanie úspor
Svetelný zdroj:
Životnosť:
50 000 hodín (70% pokles pri Ta =35ºC)
Napájacie napätie:
AC 100-260V, 50/60Hz
Teplota chromatickosti:
Štandard: 6.000°K
Voliteľné:3.200°K, 4.500°K, 5.600°K **
Teplota okolia (Ta):
Štandard: -30ºC<Ta< 40ºC
Variant COLD: -40ºC < Ta < 40ºC
Variant HOT: -30ºC < Ta < 55ºC
LL STREET 14
Hmotnosť:
LL STREET 07: 2,70kg
Chladenie:
Konvenčné
Materiál a vyhotovenie:
Prirodzene eloxovaný hliník
Inštalácia:
Bočný vstup s 5° sklonom: Ø 60 mm
Montáž zhora: s adaptérom
LL STREET 14: 3,60kg
VÝVOJ NÁKLADOV NA VO
900
** Tolerancia: +/- 250°K
800
700
600
500
400
LL STREET 07/14
Celkové náklady na VO pri pôvodnom riešení
Celkové náklady nového riešenia (prenájom)
Celkové náklady nového riešenia (zdieľanie úspor)
300
200
výkonné, vysokoúsporné LED svietidlo špeciálne navrhnuté na osvetlenie pozemných komunikácii vyhovujúce požiadavkám
100
normy STN EN 13201-2.
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
Rok 6
Rok 7
Rok 8
Rok 9
Rok 10
Rok 11
Rok 12
Rok 13
Rok 14
Rok 15
CHARAKTERISTIKA:
» kompaktné vysokoodolné LED svietidlo
Výrazné zvýšenie kvality osvetlenia verejných priestorov
» rovnomerná obdĺžniková vyžarovacia charakteristika bez nežiadúceho stratového svetla
» nízka spotreba elektrickej energie
q Efektívna LED technológia (úspora na príkone až do 80%)
q Minimálne náklady na údržbu
» vysoká celková účinnosť (vrátane elektroniky) > 90 lm/W
» dlhá životnosť 50.000 hodín (70% pokles, Ta =35ºC)
» okamžité zapnutie a vypnutie
q Dlhá životnosť (životnosť LED svetelného zdroja 50.000 hod. /cca. 13 rokov)
» vynikajúci index farebného podnia CRI > 75
q Možnosť tlmenia intenzity v nočných hodinách
» montáž na stĺp alebo výložník Φ 60 or 50mm
q Vysoká rovnomernosť osvetlenia cesty
» voliteľné stmievanie 0-100%
POUŽITIE:
q Vyšší jas
» osvetlenie pozemných komunikácii so strednou až vysokou jazdnou rýchlosťou, triedy osvetlenia ME2 - ME6, MEW2 - MEW5
q Vynikajúci index farebného podania
» osvetlenie veľkoplošných parkovísk nákupných centier, križovatiek, okružných križovatiek triedy osvetlenia CE0 - CE5
q Možnosť komplexného riešenia vrátane križovatiek a námestí
» osvetlenie chodníkov, cyklistických komunikácii a iných verejných priestorov, ... triedy osvetlenia S, A, ES a EV
Download

Obnova verejného osvetlenia