www.svetpokladni.sk, zákaznícka linka: 0948 575 800, prevádzka: Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava - otváracie hodiny PO-PIA: 9.00 - 17.00
Ponuka registračných pokladníc
MODEL
Počet PLU
Počet tovarových skupín
Datecs MP 55BP/F
Euro 50TE Cash
Datecs MP 55B/F
Sam4s ER-230
Quorion CR21
Datecs MP 50 F/R
Euro 50T Mini
Euro 50TE Mini
10
2
10
2
1000 - 3000
10
4000
12
10000
100
1000 - 3000
4
2000
20
2000
20
Približne 500 -600
Približne 100.000
Približne 500 -600
VEĽKOSŤ PAMAŤE
Uvedená v počte bločkov
Odhadovaná frekvencia ako
často je nutné pokladňu pripojiť
k PC a stiahnuť žurnál
možnosť dokúpiť
možnosť dokúpiť
zálohovač pamäťe za 30 Vstavaná SD karta, nie zálohovač pamäťe za 30
Eur bez DPH (nie je
je nutné sťahovať údaje
Eur bez DPH (nie je
nutné sťahovať údaje do
do PC!
nutné sťahovať údaje
PC !)
do PC !)
Približne 100.000
Vstavaná SD karta/zálohovacie zariadenie pamäte, nie je nutné sťahovať údaje do PC !
PRIPOJITEĽNÉ ZARIADENIA
Pokladničná váha
Pripojenie k PC
Pokladničná zasuvka
Snímač čiarových kódov
Akumulátor
Šírka pásky (mm)
Cena bez DPH
Cena s DPH
nie
áno
nie
nie
možné dokúpiť za 20Eur
bez DPH
57
po úprave
áno
nie
po úprave
209
250.8
239
286.8
vstavaný
57
nie
áno
áno
áno
nie
áno
nie
áno
možné dokúpiť za 20Eur možné si dokupiť za 26
bez DPH
Eur s DPH
57
57
249
298.8
249.17
299
áno
áno
áno
áno
nie
áno
nie
nie
po úprave
áno
nie
po úprave
po úprave
áno
nie
po úprave
vstavaný
vstavaný
vstavaný
vstavaný
57
57
28
57
277.5
333
307.5
369
319
382.80
336
403.20
Ku každej pokladni pokladničná kniha v hodnote 3,-EUR zdarma.
Popis
Vhodné do typu prevádzok
Najmenšia pokladňa na
Mobilná, ľahko prenosná Mobilná, ľahko prenosná
trhu
pokladňa s jednoduchím
pokladňa s jednoduchím
alfanumerický display
ovládaním, má 2000
ovládaním, má 2000
pokladňa má interný
zálohovač elektronického tovarových položiek PLU, v tovarových položiek PLU, v
cene nie je zahrnutá SD
cene nie je zahrnutá SD
žurnálu a preto nie je
karta
karta
nutné sťahovať údaje do
PC !
Malé stánky, bufety,
Vhodná pre menšie
Vhodná pre náročnejšie
Stredne náročné
Stredne náročné prevádzky
Malé stánky, bufety,
Malé stánky, bufety,
prevádzky s úhradov Fa v
prevádzky, alebo ako
prevádzky, rýchla tlač a
prevádzky, vhodná aj pre prevádzky, vhodná aj pre
prevádzky, bufety a menšie ktoré vyžadujú pripojenie
hotovosti, vhodná aj pre
prenosná na mobilný
široké možnosti pripojenia,
obchody
mobilný predaj
mobilný predaj
skenera EAN kódov a váhy
mobilný predaj
naj.pomer cena/výkon
predaj
Pokladňa umožňuje úhradu
Alfanumberický display
Pokladňa umožňuje úhradu
faktúr v hotovosti,
faktúr v hotovosti, prípadne
elektronický žurnál je
prípadne je vhodná do
je vhodná do prevádzky
potrebné priebežne
prevádzky ktoré
ktoré nepotrebujú viac ako
sťahovať do PC,
nepotrebujú viac ako 10
10 PLU položiek, možnosť
možnosť dokúpiť interný
PLU položiek, v cene nie je
zálohovač
dokúpiť interný zálohovač
zahrnutá SD karta
Malé stánky, bufety,
prevádzky s úhradov Fa v
hotovosti
2 GB SD karta ktorá
zabezpúčí výdrží pamäte
bez sťahovania, v cene nie
je zahrnutá SD karta, dlhší
čas potrebný na načítanie
údajov z ERP
Alfanumerický display,
2 GB elektronický žurnál
vydrží bez sťahovania 5
rokov,
v cene nie je zahrnutá SD
karta
Klient môže využiť vždy iba jednu akciovú ponuku, jednotlivé akciové ponuky sa nedajú kombinovať.
www.svetpokladni.sk, zákaznícka linka: 0948 575 800, prevádzka: Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava - otváracie hodiny PO-PIA: 9.00 - 17.00
Ponuka registračných pokladníc našej spoločnosti
MODEL
Počet PLU
Počet oddelení
Euro 150 Flexy
Euro 100T
Euro 200TX/TE
Euro 500TX/TE
Euro 2100TE
2000
20
100 - 500
10
140 - 2400
30
140 - 2400
30
100 - 6500
30
Datecs MP-55 BFR Datecs MP-55 BFR Datecs MP-55 LFR
1000 - 3000
4
1000 - 3000
4
1000 - 3000
8
VEĽKOSŤ PAMATE
Uvedená v počte bločkov
Odhadovaná frekvencia ako
často je nutné pokladňu pripojiť
k PC a stiahnuť žurnál
Približne 100.000 ks
Vstavaná SD karta, nie je
nutné sťahovať údaje do
PC !
Individuálne podľa typu pokladňe a nastaveného počtu PLU
Približne 100.000 ks
Individuálne, podľa vyťaženosti prevádzky
Vstavaná SD karta/zálohovacie zariadenie pamäte, nie je nutné
sťahovať údaje do PC !
PRIPOJITEĽNÉ ZARIADENIA
Pokladničná váha
Pripojenie k PC
Pokladničná zasuvka
Snímač čiarových kódov
Akumulátor
Šírka pásky (mm)
Cena bez DPH
Cena s DPH
áno
áno
áno
áno
možnosť dokúpiť
57
áno
áno
áno
áno
áno
28
áno
áno
áno
áno
áno
38/57
áno
áno
áno
áno
áno
38/57
áno
áno
áno
áno
áno
57
nie
áno
nie
nie
možnosť dokúpiť
57
nie
áno
nie
nie
áno
57
áno
áno
áno
áno
možnosť dokúpiť
57
449
538.8
369
442.8
479
574.8
464
556.8
624
748.8
356
427.2
380
456
383
459.6
Najnižšia cena na trhu!
Popis
alfanumerický display,
2 GB elektronický žurnál
vydrží bez sťahovania 5
rokov,
v cene nie je zahrnutá SD
karta
Vhodné do typu prevádzok
Vhodná pre náročnejšie
prevádzky, doplnkové
funkcie, podsvietený displej
zabudovaný UV LED
kontrolér bankoviek
elektronický žurnál je
potrebné priebežne
sťahovať do PC
alfanumerický display,
zabudovaný UV LED
kontrolér bankoviek
elektronický žurnál je
potrebné priebežne
sťahovať do PC
334,80 Eur s DPH! 358,80 Eur s DPH!
alfanumerický display, alfanumberický display
alfanumerický display, zabudovaná kalkulačka a elektronický žurnál je
elektronický žurnál je
tester bankoviek
potrebné priebežne
potrebné priebežne
elektronický žurnál je
zálohovať na interný
sťahovať do PC
potrebné priebežne
zálohovač (je súčasťou
sťahovať do PC
pokladne)
alfanum. display
elektronický žurnál je
potrebné priebežne
zálohovať na interný
zálohovač (je súčasťou
pokladne spolu s
akumulátorom)
429 Eur s DPH!
alfanumberický display
elektronický žurnál je
potrebné priebežne
zálohovať na interný
zálohovač (je súčasťou
pokladne)
Stredne náročné prevádzky Stredne náročné prevádzky Stredne náročné prevádzky
Náročné prevádzky kde je
Stredne náročné
Stredne náročné
Náročné prevádzky kde je
kde je vyžadovaná
kde je vyžadovaná
kde je vyžadovaná
vyžadovaná pripojiteľnosť prevádzky, bufety a menšie prevádzky, bufety a menšie vyžadovaná pripojiteľnosť
pripojiteľnosť ďaľších
pripojiteľnosť ďaľších
pripojiteľnosť ďaľších
ďaľších zariadení
obchody
obchody
ďaľších zariadení
zariadení
zariadení
zariadení
Klient môže využiť vždy iba jednu akciovú ponuku, jednotlivé akciové ponuky sa nedajú kombinovať.
Download

cenník všetkých pokladníc s porovnaním parametrov