RUPKKI
Adresa kontaktného miesta:
Kamenárska 5, č.d. 108, 052 01 Spišská Nová Ves
s.r.o.
Internet a digitálna televízia za bezkonkurenčné ceny.
Digitálna televízia už aj vo Vašich domácnostiach
od RUPKKI s.r.o. v spolupráci s Dsi Data s.r.o.
Cenník tovaru, služieb a taríf RUPKKI s.r.o.
popis
názov tovaru alebo služby
Korešpondenčná a adresa sídla:
Iliašovská 33, 053 11 Smižany
IČO: 36580392
IČ DPH: SK2021832142
Kontakt:
Internet: 053 / 23 999 00
Televízia: 053 / 23 999 09
e-mail:
[email protected]
[email protected]
PO – PIA: 08:00 – 17:00 hod, SO-NE: servisný technik k dispozícii
Cena bez dph
Cena s dph
INTERNET
9.87
11.85
FIRMA
najobľúbenejší mesačný paušál za pripojenie na internet do siete RUPKKI Max. šírka 100 000 kbit/s v prípade
optického pripojenia, max. šírka pripojenia pre ostatné časti v závislosti od priepustnosti trás.
prioritizácia prijímaných a odosielaných dát, verejná IP adresa v cene, max. rýchlosť 100 000 kbit/s na
optickom pripojení alebo v závislosti od priepustnosti trás
29.63
35.55
VEREJNÁ IP
unikátna IP adresa (fakturácia ceny raz ročne) (mesačný náklad € 1.15 s dph)
11.50
13.80
Router drôtový
20.83
25,-
32.50
39,-
UTP kábel / 1m
klasický NAT ethernetový router , 4 LAN porty, 1 WAN port. Pre pripojenie na internet pomocou UTP kablu pre
viac počítačov.
WiFi router pre bezdrôtové pripojenie počítačov, notebookov s wifi kartou, zároveň so 4 vstupmi pre priponie
na kábel (UTP). Surfovanie z pohodlia sedačky.
Sieťová karta s prenosom 10/100 Mbps, full duplex, RJ 45 konektor osadzovaná do PCI slotu na základnej
doste PC.
UTP kábel pre pripojenie na internet.
Držiak na anténu
Konektor / 1ks
Zásuvka pre pripojenie na internet
WiFi USB
KLASIK
Router bezdrôtový WIFI
Sieťová karta
AVG Antivírus CD
Mikrovlnný set pre pripojenie
rodinného domu – zriadenie
6.66
8,-
0.27
0.33
držiak na anténu
10.50
12.60
konektor na RJ45 (koncovka na UTP kabel).
0.27
8.33
14.16
0.33
10,17,-
41.67
50,-
55,-
66,-
0,-
0,-
zásuvka na RJ45 pre pripojenie na internet montovaná na stenu, cena vrátane montáže.
bezdrôtový USB kľúč v pásme 2,4 GHz.
Osvedčený antivírový program pre systém Windows pre bezpečné použitie v domácnostiach a malých kanceláriách. Poskytuje
ochranu pred vírusmi, spyware, adware, červami, trójskymi koňmi a hrozbami z webových stránoch. Kompatibilné s Winodows
Vista, XP, 2000. Licencia na 24 mesiacov.
Mikrovlnný set pre pripojenie jedného rodinného domu obsahuje: 1ks mikrovlnné zariadenie vrátane antény, 1ks pigtail v max.
dĺžke 2m. Cena je vrátane montáže antény.(Kábel, koncovky a držiak na anténu nie je súčasťou Mikrovlnného setu, zakupujú sa
osobitne). V prípade uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb siete RUPKKI s.r.o. s dobou viazanosti 12 mesiacov sa vzťahuje
100% zľava na mikrovlnný set pre pripojenie rodinného domu -zriadenie pre určité lokality (tieto lokality budú určené až po
obhliadke miesta pripojenia a určujú sa individuálne, zľava je uvedená na faktúre).
Konfigurácia routra
nastavenie potrebných parametrov, otestovanie funkčnosti routra zakúpeného od RUPKKI s.r.o.. Cenu je
možné uplatniť len raz, a to pri zakúpení routra od RUPKKI s.r.o..
Konfigurácia routra
nastavenie potrebných parametrov, otestovanie funkčnosti routra, ktorý nie je zakúpený od RUPKKI s.r.o.
6.66
8,-
Inštalácia sieťovej karty
Inštalácia ovládacích prvkov sieťovej karty zakúpenej od RUPKKI s.r.o.. Cenu je možné uplatniť len raz, a to
pri zakúpení sieťovej karty od RUPKKI s.r.o.
0,-
0,-
Inštalácia sieťovej karty
Inštalácia ovládacích prvkov sieťovej karty, ktorá nie je zakúpená od RUPKKI s.r.o.
Inštalácia antivírového programu AVG Antivirus zakúpeného od RUPKKI s.r.o.. (Prvá inštalácia
zakúpeného antivírového programu AVG od RUPKKI s.r.o. je zahrnutá v cene antivírového
programu.)
6.66
8,-
6.66
8,-
Inštalácia antivírového programu AVG Antivirus, ktorý nie je zakúpený od RUPKKI s.r.o.
6.66
8,-
6.66
16.67
8,20,-
14.08
16.90
17.42
20.90
24.92
29.90
6.88
8.25
4.62
5.55
10.67
12.80
8.40
10.09
19,-
22.80
16.75
20.10
2.5
3.00
16.67
75,4.17
16.67
10,6.66
20,90,5,20,12,8,-
500,-
500,-
1.67
2,-
Inštalácia AVG - antivírového
programu
Inštalácia AVG - antivírového
programu
Servisný zásah
Premiestnenie internet. Zásuvky
Servisný zásah za neoprávnenú reklamáciu.
Montáž – premiestnenie zásuvky pre pripojenie na internet
TELEVÍZIA
Kompletná ponuka Variant II.
Služba internet a ponuka cca 30 televíznych kanálov, viazanosť 24 mesiacov, zriaďovací náklad € 0,- s dph
podľa Objednávky služby IPTV / Preberacieho protokolu
Služba internet a ponuka cca 60 televíznych kanálov, viazanosť 24 mesiacov, zriaďovací náklad € 0,- s dph
podľa Objednávky služby IPTV / Preberacieho protokolu
Služba internet a ponuka cca 90 televíznych kanálov, viazanosť 24 mesiacov, zriaďovací náklad € 0,- s dph
podľa Objednávky služby IPTV / Preberacieho protokolu
Ponuka cca 30 televíznych kanálov, viazanosť 24 mesiacov, zriaďovací náklad € 25,- s dph podľa Objednávky
služby IPTV / Preberacieho protokolu
Ponuka cca 30 televíznych kanálov, viazanosť 0 mesiacov, zriaďovací náklad € 90,- s dph podľa Objednávky
služby IPTV / Preberacieho protokolu
Ponuka cca 60 televíznych kanálov, viazanosť 24 mesiacov, zriaďovací náklad € 25,- s dph podľa Objednávky
služby IPTV / Preberacieho protokolu
Ponuka cca 60 televíznych kanálov, viazanosť 0 mesiacov, zriaďovací náklad € 90,- s dph podľa Objednávky
služby IPTV / Preberacieho protokolu
Ponuka cca 90 televíznych kanálov, viazanosť 24 mesiacov, zriaďovací náklad € 25,- s dph podľa Objednávky
služby IPTV / Preberacieho protokolu
Ponuka cca 90 televíznych kanálov, viazanosť 0 mesiacov, zriaďovací náklad € 90,- s dph podľa Objednávky
služby IPTV / Preberacieho protokolu
Doplnkový balík Šport Extra
Doplnk. balík Šport Extra obsahuje 5 šport. kanálov. Doplnkový balík Šport Extra nie je samostatnou službou IPTV a je možné ho
vybrať len k zvolenému balíku z Variantu I. alebo Variantu II. alebo Variantu III.. Cena je za mesačný paušál.
Internet + IPTV Základná ponuka
Internet + IPTV Rozšírená ponuka
Internet + IPTV Kompletná ponuka
Základná ponuka Variant I.
Základná ponuka Variant II.
Rozšírená ponuka Variant I.
Rozšírená ponuka Variant II.
Kompletná ponuka Variant I.
Dočasná deaktivácia služby IPTV
Set-Top-Box
Aktivačný poplatok
Okamžité odpojenie služby
HDMI kábel
Servisný zásah
Zmluvná pokuta
Upomienka
Dočasná deaktivácia služby IPTV na dobu max. 3 mesiacov, pričom doba viazanosti sa predlžuje o dobu
dočasného odpojenia služby IPTV. Pri službe IPTV bez viazanosti sa deaktivácia nespoplatňuje.
Set-Top-Box Motorola
Aktivácia dočasne odpojenej služby IPTV
okamžité odpojenie služby IPTV. Nie je možné využiť v prípade viazanosti.
HDMI kábel 1.8 m
Servisný zásah za neoprávnenú reklamáciu.
Zmluvná pokuta pri neuhradení celkovej ceny vyplývajúcej z mesačných poplatkov za mesačné služby,
zriadenia služby, aktivácie služby, nákladov na licenčné poplatky, montáže a použitia hardwaru, ceny práce a
podobne z titulu nedodržania doby viazanosti a porušení zmluvných podmienok
Poplatok za upomienku
Právo na zmenu cien a skladby a počtu televíznych kanálov vyhradené. Ceny sú platné od 15. 11. 2014. V platnosti Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej
komunikačnej sluzby, Tarifa a zmluvne dohodnuté ceny a podmienky.
Download

Cenník (platný od 1.1.2015)