Cenník doplnkových a servisných služieb
spoločnosti DSi DATA Obsah cenníka 1 Doplnkové služby k internetu ........................................................................................ 2 1.1 Registrácia domén ................................................................................................................ 2 1.2 Antispamová a antivírusová ochrana ................................................................................ 2 1.3 Servisné služby ...................................................................................................................... 3 1.4 Webhostingové služby ......................................................................................................... 4 1.5 Ostatné poplatky .................................................................................................................. 4 Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Strana 1 z 4 Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o.
Cenník doplnkových a servisných služieb v.1.1 platný od 12.2.2015 1 Doplnkové služby k internetu 1.1 Registrácia domén Registrácia domény 2. úrovne .sk (poplatok SK-­‐NIC ) Registrácia domény 2. úrovne .sk – existujúci zákazník DSi DATA ( poplatok SK-­‐NIC ) Manipulačný poplatok za zmenu registrátora a iné administratívne poplatky (poplatok SK-­‐NIC) Registrácia domény 2. úrovne .com .org .net .info .biz Cena bez DPH ročne 21,58 € 25,90 € ročne 18,26 € 21,91 € jednorazovo 6,64 € 7,97 € ročne 9,96 € 11,95 € Registrácia domény 2. úrovne .co .me .mobi ročne 14,83 € 17,80 € Registrácia domény 2. úrovne .eu ročne 15,46 € 18,55 € Registrácia domény 2. úrovne .eu -­‐ existujúci zákazník DSi DATA ročne 13,44 € 16,13 € SSL certifikát pre 1 doménu ročne 66,00 € 79,20 € trojročne 171 ,00 € 205,20 € SSL certifikát pre 5 domén UCC na 1 rok ročne 69,00 € 82,80 € SSL certifikát pre 5 domén UCC na 3 roky trojročne 207,00 € 248,40 € SSL certifikát pre 1 doménu na 3 roky 1
Cena s DPH Pod certifikátom pre 5 domén UCC sa rozumie certifikát pre max. 5 subdomén tretej úrovne v tvare subdomena.domena.tld. 1.2 Antispamová a antivírusová ochrana Antivírusová kontrola; SpamAssassin; Bayesian; Challenge Response; HTML filters; DNSBL; archivácia pošty Cena bez DPH Cena s DPH Antispamová a antivírusová ochrana 1-­‐5 mailboxov mesačne 3,32 € 3,98 € Antispamová a antivírusová ochrana 6-­‐15 mailboxov mesačne 8,96 € 10,75 € Antispamová a antivírusová ochrana 16-­‐30 mailboxov mesačne 14,94 € 17,93 € Antispamová a antivírusová ochrana bez obmedzenia mesačne 49,79 € 59,75 € Antispamová a antivírusová ochrana SMTP komunikácie ( SMTP gateway ) mesačne 49,79 € 59,75 € Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Strana 2 z 4 Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o.
Cenník doplnkových a servisných služieb v.1.1 platný od 12.2.2015 1.3 Servisné služby 1 Diagnostika v rámci inej servisnej služby/úkonu Cena bez DPH Cena s DPH jednorazovo 0, 00 € 0, 00 € Diagnostika nad rámec inej servisnej služby/úkonu jednorazovo Inštalácia a konfigurácia sieťovej karty, bezdrôtovej jednorazovo 3
karty Inštalácia a konfigurácia koncového zariadenia (WBR, 4
jednorazovo BR, WISP), IP telefónu, VoIP brány 8,33 € 10,00 € 8,33 € 10,00 € 12,50 € 15,00 € Konfigurácia základných sieťových nastavení (PPPoE, jednorazovo DHCP, IP...) 4,16 € 5,00 € Výroba ethernetového kábla 5 jednorazovo 5,83 € 7,00 € jednorazovo 4,16 € 5,00 € jednorazovo 3,33 € 4,00 € Inštalácia dátovej zásuvky pod omietku Ostatné práce vykonávané v rámci servisov (hodinová sadzba / jedného pracovníka, zaokrúhľuje sa na polhodiny smerom nahor) Doprava v rámci výkonu platených servisov (jednotný poplatok na území okresov NO, PD) Doprava v rámci výkonu platených servisov (jednotný poplatok na území okresu ZA) Doprava v rámci výkonu platených servisov (jednotný popl. na území okresov MT, KNM, TS, DK) Doprava v rámci výkonu platených servisov (jednotný poplatok na území okresu RK) jednorazovo 2,50 € 3,00 € jednorazovo 16,66 € 20,00 € jednorazovo 1,66 € 2,00 € jednorazovo 2,50 € 3,00 € jednorazovo 3,33 € 4,00 € jednorazovo 5,00 € 6,00 € V prípade individuálnych cenových ponúk sa ráta cena podľa: -­‐ preprava osôb a materiálu osobným autom -­‐ preprava osôb a materiálu osob. autom s vozíkom 0,25 € 0,38 € 0,30 € 0,45 € Výmena STB na žiadosť zákazníka 8
Zaslanie diaľkového ovládača (DO) k STB poštou za kilometer za kilometer jednorazovo jednorazovo 20,83 € 2,50 € 25,00 € 3,00 € Zaslanie objednaného tovaru poštou (do 2kg) jednorazovo 5,00 € 6,00 € 2
Inštalácia double dátovej zásuvky na omietku 6 6
Inštalácia single dátovej zásuvky na omietku 6
7 1 V prípade, že sa diagnostikou určí ako príčina nefunkčnosti závada na strane zákazníka a aj sa odstránenie závady na mieste po dohode medzi technikom a zákazníkom ihneď realizuje, bude diagnostika bezplatná. Spoplatnený bude úkon odstránenia závady. Predpokladom je, že diagnostika a realizácia opravy spolu nepresiahnu čas 30 minút. 2
V prípade, že sa diagnostikou určí ako príčina nefunkčnosti závada na strane zákazníka a závada sa na mieste neodstraňuje, spoplatneným úkonom je doprava + diagnostika. Prepokladom je, že čas trvania úkonu diagnostika nepresiahne 30 minút. 3
Úkon je možné vykonať len za predpokladu, že nedôjde k porušeniu záručných podmienok zariadenia zákazníka, porušeniu plomby. Úkon pozostáva z výmeny/osadenia sieťovej a bezdrôtovej karty, konfigurácie základných sieťových nastavení (PPPoE, DHCP, IP ...). 4
Predpokladom je, že zariadenie je dodávané spol. DSi DATA s.r.o., alebo ak ide o zariadenie dodávané treťou stranou, nepresiahne jeho konfigurácia 30 minút. Ak je zariadenie dodávané treťou stranou a čas konfigurácie presiahne 30 minút, je pre takýto úkon cena určená hodinovou sadzbou Ostatné práce. Úkon zahŕňa dodanie HW na dohodnutú adresu, nakonfigurovanie zariadenia, prípadnú rekonfiguráciu prijímacieho zariadenia, zapojenie do existujúcej siete v dome/byte, nastavenie a otestovanie wifi pripojenia na jednom zákazníkovom notebooku alebo tablete, vysvetlenie a odovzdanie hesla pre pripojenie ostatných zákazníkových wifi zariadení. Pri inštalácii internet. pripojenia je nami dodávaný Wifi router konfigurovaný zadarmo. 5
Úkon zahŕňa výrobu kábla u zákazníka, zapojenie do existujúcej siete, do routra, switchu, PC zásuvky, otestovanie funkčnosti kábla, konfiguráciu základných sieťových nastavení (PPPoE, DHCP, IP ...). 6
Úkon pozostáva z osadenia, montáže a pripojenia zásuvky, vrátane spotrebného materiálu (hmoždinky, skrutky, sadra). 7
Poplatok v sebe zahŕňa výmenu STB zariadenia, prácu technika, administratívne úkony. Výmena je podmienená novou 24 mesačnou viazanosťou a podpisom zmluvy o nájme STB. 8 Uvedená cena je vrátane administratívnych nákladov a balného. Diaľkové ovládanie k nami predávaným STB sa dodáva v cene za konkrétny model DO, ktorá je uvedená v príslušnom cenníku. Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Strana 3 z 4 Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o.
Cenník doplnkových a servisných služieb v.1.1 platný od 12.2.2015 1.4 Webhostingové služby Cena bez DPH Cena s DPH mesačne 1,29 € 1,55 € mesačne 2,62 € 3,14 € mesačne 4,95 € 5,94 € mesačne 6,61 € 7,92 € Cena bez DPH Cena s DPH jednorazovo 4,20 € 5,04 € mesačne 0,84 € 1,01 € Poštovné -­‐ zaslanie faktúry / šeku poštou jednorazovo 0,60 € 0,72 € Poštovné -­‐ opätovné preposlanie dokladov jednorazovo 0,60 € 0,72 € Zaslanie upomienky jednorazovo 1,66 € 1,66 € Okamžité odpojenie pripojenia jednorazovo 20,75 € 24,90 € Opätovná aktivácia z dôvodu neuhradenia faktúr jednorazovo 13,28 € 15,94 € jednorazovo 6,64 € 7,97 € Prekládka služby jednorazovo 21,85 € 26,22 € Zmena obsahu zmluvy, prevod zmluvy jednorazovo 4,20 € 5,04 € Alfa -­‐ 100MB, php5, 1x e-­‐mail, neobmedzené aliasy, antispam + antivír. ochrana + doména 3. úrovne Beta -­‐ 500MB, php5, asp, 1x Mysql, Mssql, 10x e-­‐mail, neobmedzené aliasy, antispam + antivír. ochrana + 2 domény 3. úrovne, neobmedzený počet subdomén 3. úrovne Gama -­‐ 1500MB, php5, asp, asp.net, perl, 3x Mysql, Mssql, neobmedzené e-­‐mailové kontá, neobmedzené aliasy, antispam + antivír. ochrana, neobmedzený počet subdomén 3. úrovne Delta -­‐ 3000MB, php5, asp, asp.net, perl, 10x Mysql, Mssql, neobmedzené e-­‐mailové kontá, neobmedzené aliasy, antispam + antivír. ochrana, neobmedzený počet subdomén 3. úrovne 1.5 Ostatné poplatky Pridelenie / zmena / zrušenie verejnej statickej IP adresy Prevádzka verejnej statickej IP adresy 1
Opätovná aktivácia z iného dôvodu 2
3
10 % hodnoty platby 10 % hodnoty platby (minimálne 4,20 €) (minimálne 5,04 €) Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o splátky jednorazovo Hotovostná úhrada faktúry na pobočke jednorazovo 0,83 € 1,00 € Prevádzka mailboxu mimo rámca služieb DSi NET mesačne 0,63 € 0,76 € Rozšírenie kapacity mailboxu o 10 GB mesačne 4,17 € 5,00 € mesačne 4,17 € 5,00 € Rozšírenie diskového priestoru pre web a databázu o 10 GB 1 Poplatok sa platí pri opätovnej aktivácii služby z iného dôvodu, ako z dôvodu neuhradenia faktúr. Môže ísť napr. o dôvod znovupripojenia po dohodnutom termíne dočasne odpojenej prípojky. 2 Poplatok zahŕňa náklady na prácu potrebnú na vykonanie a realizáciu prekládky. Nie je v ňom zahrnutý poplatok za materiál, zariadenia. 3 Akékoľvek jednorazové platby účtované podľa tohto cenníka, je možné rozdeliť na základe žiadosti zákazníka na rovnomerné mesačné splátky. Platbu je možné rozdeliť maximálne na 12 mesačných splátok. Rozloženie na splátky nie je nárokovateľné a je predmetom individuálneho schválenia a posúdenia zo strany spol. DSi DATA s r.o. Cenník spoločnosti DSi DATA s.r.o.. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01, IČO: 36 399 493. Zapísaná OR OS Žilina, oddiel Sro, Vložka č.: 12967/L. Strana 4 z 4 Ceny sú uvádzané s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník je výhradným majetkom spoločnosti DSiDATA, s.r.o.
Cenník doplnkových a servisných služieb v.1.1 platný od 12.2.2015 
Download

Cenník dopln. a servis. služieb