STRUČNÝ PREHĽAD
VÝROBKOV ATLAS
vydanie 1/2011
LEPIACE TMELY NA OBKLADY A DLAŽBY
1
2
ELASTICKÝ LEPIACI TMEL ATLAS
Univerzálny lepiaci tmel typ C1TE
- ľahký a príjemný v použití na každej etape práce
- po premiešaní vytvára homogénnu hmotu
- optimálna vnútorná lepkavosť znížuje straty lepidla pri
prenášaní z nádoby na podklad
- výborne sa rozotiera po povrchu
- ľahká korekcia polohy prilepenej obkladačky
- ideálny výber zrna zaručuje vrstve lepidlá vysokú pevnosť
- na obklady, dlažbu a cementové dosky
- na omietky, steny, cementové a anhydritové potery
ATLAS INTER
Lepiaci tmel pre interiéry
- na obklady, dlažby, cementové dosky
- na omietky, steny, cementové
a anhydritové potery
- lepenie obkladov v interiéroch budov
- priaznivý pomer kvalita/cena
- je možné použiť ako maltu pre tenkovrstvové
murovanie
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 5 mm
Balenie: 25 kg
- po pridaní ELASTICKÉJ EMULZIE ATLAS – flexibilný
- lepenie obkladov a dlažieb v kúpelňach, kuchyňach
- lepenie obkladov a dlažieb na balkónoch
- je možné použiť ako maltu pre tenkovrstvové ložné
a výplňové murovacie špáry
- pre vyrovnávanie plošných nerovností u minerálnych podkladov
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 5 kg, 10 kg, 25 kg
typ C1TE
3
typ C1T
4
6
www.atlas.com.pl
5
ATLAS PLUS
Vysoce flexibilný lepiaci tmel
- na obklady, dlažby, cementové a kameninové dosky
- na terasy, fasády, podlahové vykúrovanie,
sádrokartónové dosky
- na kozuby, do bazénov
- na problematické podklady: teracco, OSB, staré obklady
- na omietky, steny, cementové a anhydritové potery
- na pružné hydroizolácie typu ATLAS WODER E
- vysoká priľnavosť
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 5 kg, 10 kg, 25 kg
PN-EN 12004
TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ PODL’A
EURÓPSKEJ NORMY PN-EN 12004
NOVINKA
ATLAS PLUS BIELY
Biely vysoce flexibilný lepiaci tmel
- na kameninové a iné nasiakavé obklady a dlažby
- na mozaiku
- na špárovanie luxferov
- na kozuby, do bazénov
- na problematické podklady: teracco, OSB, staré obklady
- na terasy, fasády, podlahové vykúrovanie,
sádrokartónové dosky
PN-EN 12004
TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ PODL’A
EURÓPSKEJ NORMY PN-EN 12004
2
typ C1TE
ATLAS ELASTYK
Flexibilný lepiaci tmel 2-10 mm
- vysoká priľnavosť
- veľká pružnosť
- na obklady, dlažby a gres
- na podlahové a nástenné vykurovanie
- na problematické podklady vrátane
sádrokartonových dosák
Spotreba: priemerná spotreba pre celkové
vyplnenie priestoru pod obkladom alebo dlažbou:
cca. 1,5 kg suchej zmesi / 1 m² / na 1 mm hrúbky lepidla.
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 25 kg
typ C2T
ATLAS MIG
Rýchloschnúci lepiaci tmel
- pre rýchle lepenie obkladov a dlažieb
- pochôdznosť a špárovanie už po 4 hod.
- na cementové a kameninové dosky
- na omietky, steny, cementové
a anhydritové potery
- po pridaní ELASTICKEJ EMULZIE ATLAS
je flexibilný
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 5 mm
Balenie: 25 kg
typ C2TES1
- na omietky, steny, cementové a anhydritové potery
- na pružné hydroizolácie typu ATLAS WODER E
- vysoká priľnavosť
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 25 kg
typ C2TES1
LEPIACE TMELY NA OBKLADY A DLAŽBY
7
ATLAS PLUS MEGA
Flexibilný lepiaci tmel
na veľkoplošnú dlažbu
- pre lepenie bežnej veľkoplošnej dlažby
do tekutého maltového lože
- samonivelačný, hrubovrstvový, vysoko flexibilný
- 2 v 1 - lepí dlaždice a tiež vyrovnáva
nerovný podklad
- na terasy, podlahové vykúrovanie, drevené stropy
- na cementové a anhydritové potery
- na problematické podklady: teracco, OSB,
staré obklady
- na pružné hydroizolácie typu ATLAS WODER
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 4 – 20 mm
Balenie: 25 kg
8
typ C2ES1
NOVINKA
9
C2TES1
NOVINKA
PN-EN 12004
TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ PODL’A
EURÓPSKEJ NORMY PN-EN 12002
ATLAS PROGRES STANDARD
Klasický lepiaci tmel na kameninové
a slinuté obkłady a dlažby
- na kameninové a iné málo nasiakavé slinuté
obklady a dlažby
- doporučuje sa pre kúpelne, kuchyne,
na balkóny a pod.
- na omietky, steny, cementové
a anhydritové potery
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 25 kg
10
ATLAS PROGRES EXPRESS
Rýchloschnúci lepiaci tmel na kameninové
a slinuté obklady a dlažby
- na kameninové a iné málo nasiakavé
slinuté obklady a dlažby
- pre rýchle lepenie slinutých
obkladov a dlažieb
- pochôdznosť a špárovanie už po 4 hod.
- na omietky, steny, cementové
a anhydritové potery
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 5 mm
Balenie: 25 kg
typ C1FTE
PN-EN 12004
TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ PODL’A
EURÓPSKEJ NORMY PN-EN 12004
ATLAS PROGRES STANDARD BIELY
Klasický lepiaci tmel na kameninové
a slinuté obklady a dlažby s bielym cementom
- na leštené, veľmi nasiakavé slinuté
obklady a dlažby
- vhodný pre podlahové vykúrovanie
- na omietky, steny, cementové
a anhydritové potery
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 25 kg
typ C1T
typ C1TE
11
ATLAS PLUS EXPRESS
Rýchloschnúci flexibilný
lepiaci tmel S1
- pre miesta, ktoré je potrebné rýchlo uvesť do prevádzky
- pochôdznosť a špárovanie po 4 hodinách
- vysoká priľnavosť a pružnosť
- na obklady, dlažby, cementové dosky
- na terasy, fasády, podlahové vykurovanie,
sádrokartonové dosky
- na problematické podklady: teracco, OSB dosky,
staré obklady
- na omietky, steny, cementové a anhydritové podklady
- na hydroizolácie typu ATLAS WODER
Spotreba: cca 1,5 kg/1m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 25 kg
12
ATLAS PROGRES ELASTYK
Flexibilný lepiaci tmel na kameninové a slinuté
obklady a dlažby
- na kameninové a iné málo nasiakavé
slinuté obklady a dlažby
- na terasy, podlahové vykúrovanie
- na fasády, slabé deliace priečky
- na problematické podklady: teracco, OSB,
staré obklady
- na omietky, steny, cementové a anhydritové potery
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 25 kg
typ C2T
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
3
LEPIACE TMELY NA OBKLADY A DLAŽBY
13
ATLAS PROGRES MEGA
Lepiaci tmel na veľkoplošné kameninové
a slinuté dlažby
- na veľkoplošné kameninové a slinuté dlažby
do tekutého maltového lože
- samonivelačný, hrubovrstvový, flexibilný
- 2 v 1 – lepí dlažbu a vyrovnáva
nerovnosť podkladu
- na terasy, podlahové vykúrovanie
- na cementové a anhydritové potery
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 4 – 20 mm
Balenie: 25 kg
14
ATLAS PROGRES MEGA BIELY
Biely lepiaci tmel na leštené kameninové
a veľkoplošné slinuté dlažby
- na veľkoplošné leštené kameninové a slinuté
dlažby do tekutého maltového lože
- samonivelačný, hrubovrstvový, flexibilný
- 2 v 1 - lepí dlažbu a vyrovnáva nerovnosť
podkladu
- na terasy, podlahové vykúrovanie
- na cementové a anhydritové potery
Spotreba: cca. 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 4 – 20 mm
Balenie: 25 kg
PN-EN 12004
TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ PODL’A
EURÓPSKEJ NORMY PN-EN 12002
typ C2ES1
PN-EN 12004
TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ PODL’A
EURÓPSKEJ NORMY PN-EN 12002
typ C2ES1
ŠPÁROVACIE TMELY, SILIKÓNY, LIŠTY
ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS, 1- 6 mm
Jemnozrná cementová špárovací malta
- na keramické a slinuté obklady
a dlažby, kameninu
- na terasy, fasády, podlahové vykúrovanie,
sádrokartónové dosky
- je možné docíliť perfektne
hladkú špáru
- flexibilná, oteruvzdorná
- malá nasiakavosť vody
Spotreba: cca 1 kg/2 m²/3 pre obklad 15 x 15 cm
Balenie: 2 kg, 5 kg, 10 kg
15
VINK
NOSNÍ A RI A
M YKO
BA RI ÉR A
17
4
LE
A
M
SÁ
STOP P
A
M
SÁ
STOP P
VINK
NOSNÍ A RI A
LE
ATLAS SILTON S
Farebný sanitárny silikón
- na špárovanie keramických obkladov a dlažieb
- na utesňovanie a dilatácie
- na keramické a slinuté obklady a dlažby,
prírodnú kameninu
- na keramiku, sklo, porcelán, fajáns a smalt
- odolný vôči pôsobení hub a pliesni
- obsahuje UV filtr
- 31 farebných odtieňov
Spotreba: cca. 300 ml/18 bm/špára 4 x 4 mm
Balenie: 300 ml
16
M YKO
BA RI ÉR A
ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS - ŠIROKÝ 4 -16 mm
Cementová špárovacia malta
- na keramické a slinuté obklady a dlažby,
prírodnú kameninu
- umožňuje špárovanie tehál a sklenených blokov
- je možné dosiahnuť flexibilitu po pridaní
ELASTICKEJ EMULZIE ATLAS
- 7 farebných odtieňov
- odporúča sa na veľkoplošné obklady obklady
na sokloch budov, oplocení, chodníkoch
Spotreba: cca. 1,0 kg/1 m²/6 mm pre obklad 30 x 30 cm
Balenie: 5 kg, 25 kg
www.atlas.com.pl
18
SAMONIVELAČNÝ ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS 2 - 50 mm
Cementová špárovacia malta
- na špárovanie dlažby
- odporúča sa na veľké plochy v halách,
čekárnách, obchodoch, chodbách
- odporúča sa na prvky s nerovnomernou hrúbkou
- na keramickú a slinutú dlažbu, prírodnú kameninu
- na terasy, podlahové vykúrovanie
- je možné získať flexibilitu po pridaní
ELASTICKEJ EMULZIE ATLAS
Spotreba: cca. 0,6 kg/1 m²/6 mm pre obklad 30 x 30 cm
Balenie: 10 kg
ŠPÁROVACIE TMELY, SILIKÓNY, LIŠTY
SNÍ A RIA
LE
MYKO
BA RI ÉR A
ATLAS FUGERO
Renovátor špár
- vrací cementovým špáram farbu
- na poskvrnené, špinavé špáry
- na vybledlé špáry
- pre zmenu odtieňov nových alebo starých špár
- na keramické obklady
- na cementové a kameninové obklady
- obsahuje spevňujúci mikrovlákna
- 3 farby - biela, svetlo šedá a svetlo béžová
Spotreba:
cca. 250 ml/15 m²/3 mm šírky. pre obklad 30 x 30 cm
Balenie: 250 ml
24
STOP P
EPOXIDOVÝ ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS ARTIS 1 - 10 mm
Dvousložková epoxidová špárovacia hmota
- COLOR PROTECT – trvale a pestré farebné
odtieňe na dlouhé roky
- MYKO BARIÉRA - ochrana proti porostom a hubám
- 0% NASIAKAVOSTI – absolutná vodotesnosť
- vyjímečná tvrdosť, mechanická a chemická odolnosť
- na keramické a slinuté obklady, dlažby,
prírodnú kameninu
- pre kuchyne, garáže, laboratória, na terasy
- do bazénov, na podlahové vykúrovanie
Spotreba: cca. 0,6 kg/1 m²/5 mm pre obklad 30 x 30 cm
Balenie: 2 kg, 5 kg
NTENZÍV
AI
SNÍ A RIA
LE
CO LO R
PROT EC T
MYKO
BA RI ÉR A
STOP P
STOP P
Ý
PE RĽOV
EFE KT
NIMÁLNE
MI
CO LO R
PROT EC T
ANLIV
TRV
É
SAHUJE
N
OB
MYKO
BA RI ÉR A
M
SÁ
ÍŽENA NAS
ZN
22
M
SÁ
VÝ
K ÁTO
B ROEF
EK T
NTENZÍV
AI
OS
KAV Ť
IA
TERIÁLNA
ANTIBAK
OCHR ANA
CO LO R
PROT EC T
FARBY
NE
E
SNÍ A RIA
LE
ANLIV
TRV
É
MYKO
BA RI ÉR A
FARBY
NE
A
RIEBRA
ST
NOVINKA
VINK
NONOČASTIC A
NTENZÍV
AI
ANLIV
TRV
É
NIMÁLNE
MI
ANLIV
TRV
É
Ý
PE RĽOV
EFE KT
SILIKÓN ATLAS ARTIS
Farebný sanitárny silikón
- COLOR PROTECT – trvale a pestré farby
na dlouhé roky
- MYKO BARIÉRA - fungicidné vlastnosti
- pre špárovanie obkladov a dlažieb
- na keramiku, sklo, porcelán, fajáns a smalt
- na utesňovanie a dilatácie
- na keramické, cementové a kameninové obklady a dlažby
- 32 farebných odtieňov vrátane transparentného
Spotreba: cca. 300 ml/12 bm/priemer špáry 4 x 6 mm
Balenie: 300 ml
M
SÁ
CO LO R
PROT EC T
SNÍ A RIA
LE
ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS ARTIS STYLE 2 - 25 mm
Dekoračná špárovacia malta
- BROKÁTOVÝ EFEKT – neopakovatelný vzhľad
- COLOR PROTECT – trvale a pestré farebné
odtieňe na dlouhé roky
- MYKO BARIERA – fungicidné vlastnosti
- PERLOVÝ EFEKT – max. znížená nasiakavosť
- flexibilná, oteruvzdorná
- rýchloschnúci – pochôdznosť po 3 hodinách
- 10 farebných odtieňov
Spotreba:
cca. 0,3 kg/1 m²/3 mm pre obklad 30 x 30 cm
Balenie: 2 kg
21
23
ÍŽENA NAS
ZN
M
SÁ
TERIÁLNA
ANTIBAK
OCHR ANA
NTENZÍV
AI
OS
KAV Ť
IA
SAHUJE
N
OB
E
FARBY
NE
A
RIEBRA
ST
NOVINKA
20
FARBY
NE
VINK
NONOČASTIC A
STOP P
ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS ARTIS 1- 25 mm
Jemnozrná špárovacia malta
- COLOR PROTECT – trvale a pestré farebné
odtieňe na dlouhé roky
- MYKO BARIÉRA – fungicidné vlastnosti
- PERLOVÝ EFEKT – max. znížená nasiakavosť
- rýchloschnúci – pochôdznosť po 3 hodinách
- vysoko flexibilná, oteruvzdorná
- umožňuje získať ideálne hladkú špáru
- 31 farebných odtieňov
Spotreba: cca. 0,3 kg/1 m²/3 mm pre obklad 30 x 30 cm
Balenie: 2 kg, 5 kg
19
Ť
0%
AVOS
NA SI AK
UKONČOVACIE LIŠTY ATLAS
- chrání okraje obkladov
- 18 farebných odtieňov
Lišty z PVC
- 2 druhy lišt o délke 2500 mm
- vnútorné a vonkajšie
- dve výšky lišt 7 mm a 9 mm
Hliníkové a eloxované lišty
- na prahy alebo nárožia sten
- délka 2050 mm a 2500 mm
- výška 8 a 10 mm.
Lišty na obklady a dlažby
- eloxované a prírodné
- délka 2000 mm a 3000 mm
- výška 8 mm a 10 mm
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
5
HYDROIZOLÁCIE
25
ATLAS WODER S
Cementový vodotesný tmel
- na utesňovanie sklepov a základov
- na utesňovanie vodných nádrží
- na betonové a železobetonové podklady
- na omietky a podlahové podklady
- odolává tlaku do 5 m stlpca vody
Spotreba: cca. 2 kg/1 m² na 1,5 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 1 – 3 mm
Balenie: 25 kg
26
ATLAS WODER E
Vodotesná elastická fólia
- utesnenie pred beztlakovou vodou
- ako izolácia proti vlhkosti balkónov a teras
- základný prvok utesňovacího systému WODER E
- na cementové a sádrové omietky
- na betón, OSB dosky a sádrokartónové dosky
Spotreba: cca 1 kg / m² /1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 1 – 5 mm
Balenie: 5 kg, 25 kg
27
ATLAS WODER DUO
Dvojzložková hydroizolácia
- na ľahkú, strednú a ťažkú izoláciu
- chráni pred tlakovou vodou
- pružná, likviduje vrypy a praskliny
- obsahuje spevňujúce mikrovlákna
- pod dlažby na balkónoch, terasách a v bazénoch
Spotreba: cca 1,5 kg / m²
Hrúbka vrstvy: 2 – 3 mm
Balenie: sada 24 kg (vreco) + 8 kg (plastová nádoba)
28
UTESŇOVACÍ PÁSKY A PRSTENCE ATLAS
Príslušenstvo systému WODER E
UTESŇOVACIA PÁSKA
- šírka 120 mm, hrúbka 0,75 mm
- na utesňovanie hran a dilatácií
VONKAJŠÍ ROH
- vytvarovaný z utesňovacej pásky
- na utesňovanie vonkajšich rohov
VNÚTORNÝ ROH
- vytvarovaný z utesňovacej pásky
- na utesňovanie vnútorných rohov
NOVINKA
STENOVÝ PRSTENEC 120 x 120 mm
- flexibilná manžeta
- pre utesňovanie trubkového prechodu v stene
PODLAHOVÝ PRSTENEC 425 x 425 mm
- flexibilná manžeta
- pre utesňovanie odtokovej mriežky v podlaze
PENETRAČNÉ PROSTRIEDKY
29
6
ATLAS UNI-GRUNT
Rýchloschnúca penetračná emulzia
- upravuje rozdielnú alebo prílišnú savosť podkladu
- zpevňuje povrch podkladu
- na omietky, steny, cementové a anhydritové potery
- pod lepiace tmely, stierky, omietky, potery a farby
- možnosť riediť vodou 1 : 1
- doba schnutia: 2 h
Spotreba: 0,05 - 0,2 kg/1 m²
Balenie: 1 kg, 5 kg
www.atlas.com.pl
30
ATLAS UNI-GRUNT PLUS
Hloubková penetračná emulzia
- zpevňuje štruktúru poteru
- vnika hlboko do povrchovej vrstvy podkladu
- upravuje savosť podkladu
- na cementové a anhydritové potery
- pod lepiace tmely
- doba schnutia: 6 h
Spotreba: 0,05 - 0,2 kg/1 m²
Balenie: 1 kg, 5 kg
PENETRAČNÉ PROSTRIEDKY
31
ATLAS GRUNTO – PLAST
Penetračná hmota na problematické podklady
- 4 krát zvýšuje prídržnosť
- spevňuje podklad
- na staré obklady, teracco, hladký betón,
OSB dosky, drevotriesku
- pod lepidlá, omietky, hydroizolácie, vyrovnávacie Malty
- na steny a podlahy (vrátane zatepľovacích systémov)
- pre interiéry a exteriéry budov
- k priamému použití
Spotreba: cca 0,3 kg/1 m²
NOVINKA
Balenie: 5 kg
POTERY A PODLAHOVÉ PODKLADY
32
ATLAS SAM 55
Samonivelačná anhydritová stierka
- pevnosť v tlaku: ≥ 30 N/mm²
- pre suché miestnosti
- pod dlažby, kobercové krytiny a parkety
- spojená s podkladom
- vyrovnávacia vrstva na podlahovom vykúrovaní
- nesmrštiteľná
- pre ručné alebo strojné vylévanie
Spotreba: cca. 2,0 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 25 kg
33
ATLAS SAM 100
Samonivelační anhydritový poter
- pevnosť v tlaku: ≥ 35 N/mm²
- pre suché miestnosti
- pod dlažbu, kobercové krytiny a parkety
- spojený s podkladom
- vyrovnávacia vrstva na podlahovom vykúrovaní
- nesmrštitelný
- pre ručné alebo strojné vylévanie
Spotreba: cca. 2,0 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 5 – 30 mm
Balenie: 25 kg
34
ATLAS SAM 150
Samonivelačný anhydritový podlahový podklad
- pevnosť v tlaku: ≥ 20 N/mm²
- pre suché miestnosti
- pod dlažbu, kobercové krytiny a parkety
- spojený s podkladom, na deliacej vrstve, plávajúci
- je možné použiť pre podlahové vykúrovanie
- nesmrštitelný
- pre ručné alebo strojné vylievanie
Spotreba: cca. 2,0 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 15 – 60 mm
Balenie: 25 kg
35
ATLAS SAM 200
Samonivelačný anhydritový podlahový podklad
- pevnosť v tlaku: ≥ 16 N/mm²
- pre suché miestnosti
- pod dlažbu, kobercové krytiny a parkety
- spojený s podkladom, na deliacej vrstve, plávajúci
- je možné použiť pre podlahové vykúrovanie
- nesmrštitelný
- pre ručné alebo strojné vylievanie
Spotreba: cca. 2,0 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 25 – 60 mm
Balenie: 25 kg
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
7
POTERY A PODLAHOVÉ PODKLADY
36
ATLAS TERPLAN N
Samonivelačný cementový poter
- pevnosť v tlaku: ≥ 16 N/mm²
- pod dlažbu, kobercové krytiny
a parkety
- spojený s podkladom
- pre ručné vylievanie
Spotreba: cca. 2,0 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 25 kg
37
ATLAS TERPLAN R
Samonivelačný cementový poter
- pevnosť v tlaku: ≥ 35 N/mm²
- pod dlažbu, kobercové krytiny a parkety
- spojený s podkladom, na deliacej vrstve
- vystužený mikrovláknami
- pre ručné alebo strojné vylievanie
Spotreba: cca. 2,0 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 5 – 30 mm
Balenie: 25 kg
38
ATLAS POSTAR 100
Samonivelačný cementový poter
- pevnosť v tlaku: ≥ 50 N/mm²
- vykonanie poteru s vysokou pevnosťou
- vyrovnávanie podkladu pod dlažbu,
kobercové krytiny a parkety
- spojený s podkladom, na deliacej vrstve, plávajúci
- je možné použiť pre podlahové vykúrovanie
- pre ručné alebo strojné vykúrovanie
Spotreba: cca. 2,0 kg/1 m²/1 mm hrúbky vrstvy
Hrúbka vrstvy: 10 – 50 mm
Balenie: 25 kg
39
ATLAS POSTAR 20
Rýchloschnúci cementový poter (10 – 80)
- pokládka podlahovej krytiny po 24 hodinách
- pochôdznosť po 3 hodinách
- obmedzené lineárne zmrštenie
- vysoká pevnosť v tlaku ≥20 N/mm²
- pod podlahové vykurovanie
Spotreba: cca 2 kg/1 m²/1 mm hrúbky vrstvy
Balenie: 25 kg
ATLAS POSTAR 80
Rýchloschnúci cementový poter (10 – 80)
- rýchloschnúci – ďalšie práce po 24 hodinách
- rýchlotvrdnúci – pochôdznosť po 3 hodinách
- obmedzené lineárne zmrštenie
- vysoká pevnosť v tlaku ≥40 N/mm²
- pod parkety a epoxidové podlahy
Spotreba: cca 20 kg/1 m²/10 mm hrúbky vrstvy
Hrúbka vrstvy: 10 – 80 mm
Balenie: 25 kg
41
CEMENTOVÝ POTER ATLAS
Klasický cementový poter
- pevnosť v tlaku: ≥ 30 N/mm²
- vykonanie podkladu s vysokou pevnosťou
- pod dlažbu, kobercové krytiny a parkety
- spojený s podkladom, na deliacej vrstve, plávajúci
- je možné použiť pre podlahové vykúrovanie
Spotreba: cca. 20 kg/1 m²/1 cm hrúbky
Hrúbka vrstvy: od 20 mm
Balenie: 25 kg
43
DILATAČNÁ PÁSKA SO SIEŤKOU
Samolepiacia dilatačná páska
- pre vykonanie okrajových dilatácií,
- na podlahové vykurovanie a plávajúce podlahy
Balenie: 50 bm
40
NOVINKA
NOVINKA
42
8
DILATAČNÁ PÁSKA
Samolepiacia dilatačná páska
- pre vykonanie plošných dilatácií,
- na podlahové vykurovanie a na deliacu vrstvu
Balenie: 50 bm
www.atlas.com.pl
MUROVACIE MALTY
44
ATLAS ADHER
Kontaktná vrstva systému ATLAS BETONER
- súčasť systému pre opravy betónu
a železobetónu
- vytvára kontaktnú vrstvu
- zvýšuje priľnavosť k podkladu
- zvlášte vhodný pre opravy balkónov,
železobetónových stropov a stlpcov
Spotreba: cca 1,2 kg /1 m²
Balenie: 25 kg
45
ATLAS FILER
Vyrovnávacia vrstva systému ATLAS BETONER
- súčasť systému pre opravy betónu a železobetónu
- vytvára vyrovnávaciu a nosnú vrstvu
- zvlášte vhodný pre opravy balkónov,
železobetónových stropov a stlpcov
- je možné použiť k miestnému vyrovnávaniu
plošných nerovností
Spotreba: cca 20 kg/1 m² / 10 mm
Hrúbka vrstvy: 10 – 50 mm
Balenie: 25 kg
46
ATLAS ENDER
Stierková vrstva systému ATLAS BETONER
- súčasť systému pre opravy betónu a železobetónu
- vytvára finálnu stierkovú vrstvu
- zvlášte vhodný pre opravy balkónov,
železobetónových stropov a stlpcov
- finálna nášlapná vrstva
- podklad pod dekoračné a ochranné
odlahoviny a krytiny
Spotreba: cca 2 kg/1 m² / 1 mm
Hrúbka vrstvy: 3 – 10 mm
Balenie: 25 kg
47
ATLAS TEN 10
Rýchloshnúci renovačný poter
- pre rýchle opravy betónových
a železobetónových povrchov
- pre extrémne namáhané podlahové povrchy
- pochôdznosť po 4 hodinách
- krátká doba viazania
- rýchly nástup mechanickej pevností
Spotreba: cca 20 kg/1 m²/ 1 cm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 5 – 30 mm
Balenie: 25 kg
48
ATLAS MONTER
Rýchloschnúca montážna malta
- pre expresné (cca 15 min) kotvenie
stavebných prvkov
- montáž zábradlí a stlpcov
- montáž podstavcov pre reklamné tabule
- vylievanie kotevných miest pre stroje
- malá lineárna smrštiteľnosť
Spotreba: cca 2 kg suchej zmesi / 1 l hmoty
Hrúbka vrstvy: 20 – 50 mm
Balenie: 5 kg, 25 kg
49
VYROVNÁVACIA ZMES ATLAS
Univerzálna stavebná malta
- rýchle vyrovnávanie stavebných podkladov
- obklady je možné lepiť po 5 hod. (u vrstvy s hr.1 cm)
- pre vyrovnávanie plošných nerovností,
stierkovanie a murovanie
- je možné aplikovať na omietky, steny,
cementové a anhydritové potery
- pod keramické obklady a dlažby, omietky a stierky
Spotreba: cca 1,6 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 2 – 15 mm
Balenie: 10 kg, 25 kg
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
9
OMÍETKOVÉ ZMESI
50
OMIETKOVÁ ZMES ATLAS (ZT/ZTM)
Klasická jádrová omietka, III kat.
- pre omietanie tehlových
a tvárnicových sten
- je možné zahladiť nahrubo i najemno
- pre ručné a strojné nanášanie
Spotreba: 25 kg/1,3 – 1,4 m²/ hrúbka 1 cm
Hrúbka vrstvy: 6 – 30 mm
Balenie: ZT – 25 kg, ZTM – 30 kg
51
ĽAHKÁ STROJNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ
OMIETKA ATLAS
Štuk
- pre vnútorné omietky
- na pórobetón a plynosilikát
- obsahuje ľahkú perlitovú drť
- pre steny zo stavebných prvkov so zvýšenou
tepelnou izolačnou vlastnosťou
- je možné zatierať nahladko i nahrubo
Spotreba: cca 11 kg/ 1 m²/ hrúbka 10 mm
Hrúbka vrstvy: 5 – 30 mm
Balenie: 30 kg
52
ATLAS REKORD
Biela cementová stierka
- pre hladké a estetické stierkovanie
sten a stropov
- na betónové povrchy a cementové omietky
- obsahuje mikrovlákna, ktoré zabraňujú
vzniku prasklín
Spotreba: 1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: 1 – 10 mm
Balenie: 10 kg, 25 kg
53
ATLAS KB-TYNK
Perlitová omietka na pórobetón
- vhodná na pórobetón a plynosilikát
- obsahuje ľahkú perlitovú drť
- pre steny zo stavebných prvkov so zvýšenou
tepelnou izolačnou vlastnosťou
- je možné zatierať nahladko i nahrubo
Spotreba:
cca 30 kg/ 1,8 m² – 2,0 m² omietky / hrúbky 8 mm
Hrúbka vrstvy: 2 – 8 mm
Balenie: 30 kg
54
JEMNOZRNÁ OMIETKOVÁ ZMES ATLAS
Štuk
- vytvára hladký povrch – vhodný pre nátery
- pre omietanie tehlových a tvárnicových sten
- pre ručné a strojné nanášanie
Spotreba:
cca 30 kg /1,5 m² omietky / hrúbka 10 mm
Hrúbka vrstvy: 2 - 10 mm
Balenie: 30 kg
NOVINKA
10
www.atlas.com.pl
MUROVACIE MALTY
55
MUROVACIA ZMES ATLAS
Klasická murovacia malta
- pre ložné a výplňové špáry v základoch,
sklepných a nadzemných stenách
- pre keramické, betónové a plynosilikátové
stavebné prvky
- pevnosť v tlaku - trieda M5
Spotreba: cca 75 kg/m² pre stenu s hr. 1/2 tehly
Hrúbka vrstvy: 6 – 40 mm
Balenie: 25 kg
57
ATLAS SILMUR
Murovacia malta na silikátové prvky
- pre ložné a výplňové špáry u murovania
z pórobetónu a plynosilikátu
- je možné murovať nosné steny, skelety a priečky
- používa sa na tenké špárovanie
- používa sa na stierkovanie a vyrovnávanie povrchov
- k dostání na báze bieleho alebo šedého cementu
- 4 pevnosti v tlaku:
ATLAS SILMUR M5 ≥ 5 N/mm²
ATLAS SILMUR M7,5 ≥ 7,5 N/mm²
ATLAS SILMUR M10 ≥ 10 N/mm²
ATLAS SILMUR M15 ≥ 15 N/mm²
Spotreba: cca 4 kg/ 1 m² steny/ hrúbka 24 mm
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm (optimálna hr. 2 – 3 mm)
Balenie: 25 kg
56
58
MUROVACIA ZMES ATLAS S RÝNSKÝM
TRASOM PRE KLINKER
Trasová murovacia malta pre klinkerové tehly
- obsahuje rýnský tras, ktorý omedzuje
výskyt výkvetov
- v 6-ti farebných odtieňoch
- pevnosť v tlaku - trieda M5
Spotreba: od 34 kg/1 m² pre stenu s hr. 12 cm
Hrúbka vrstvy: 6 – 40 mm
Balenie: 25 kg
ATLAS KB-15
Tenkovrstvová murovacia malta
- pre silne zaťažené ložné a výplňové špáry
u murovania z pórobetónu a plynosilikátu
- pre ložné a výplňové špáry do 2 mm
- vyrovnávanie plošných nerovností
a stierkovanie povrchov
- nevytvára tepelné mosty
- pevnosť v tlaku - trieda M5
Spotreba: cca 8 kg/1 m² steny o hr. 24 cm
Hrúbka vrstvy: 2 – 10 mm
Balenie: 25 kg
ZATEPĽOVACÍE SYSTÉMY
59
ATLAS XPS
Kontaktný zatepľovací systém
s extrudovaným polystyrénom
- pre soklovú a základovú čásť budovy
(sokly, sklepy a základy), na štíty budov, atiky,
pozdĺž nároží, u vchodov do budovy
- má vysokú mechanickú pevnosť – pevnosť
v tlaku - 700 kPa s 10% deformáciou
- odoláva vlivu vlhkostí, spodnej a dešťovej vody
- odoláva škodlivým vlivom spôsobeným
mikroorganizmami
- dlhú dobu si udržuje kvalitné termoizolačné vlastnosti
- dovoluje plynuly prechod na polystyrén
typu EPS (v súlade s ETA-06/0081)
Vysoká kvalita je doložená Evropským Technickým
schváleniem ETA-07/0316
60
ATLAS ETICS
Kontaktný zatepľovací systém so štandardnými
polystyrénovými izolanty
(systémy ATLAS STOPTER, STOPTER K-10, HOTER),
a izolanty z elastifikovaného polystyrénu
- kontaktný zatepľovací systém s elastifikovaným
polystyrénem (umožňuje dosiahnuť výraznú termickú
a akustickú izoláciu obvodových sten – odporúča
sa pre budovy v zónach s extrémnym hlukom – mestské
ulice, letiska, priemyselné zóny
- aako jediný poľský systém má povolenie k aplikácii
v Nemecku – Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung Z-33.84-963
Vysoká kvalita je doložená Evropským Technickým
schváleniem ETA-06/0081
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
11
SUCHÉ MIESTNOSTI
POVRCHY STIEN
29 31 49 50 51 52 53 54 71 72 73 74
MOKRÉ MIESTNOSTI
KERAMICKÉ OBKLADY
1
2
3
4
5
6
8
9 10 11 12
75 76 77 78 79 80 81 83 90 91
15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
92 93 94 95 96 97
26 27 28 29 31 49 99 100 101 103
MOKRÉ MIESTNOSTI
KERAMICKÉ DLAŽBY
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 49 99 100 101 103
MOKRÉ MIESTNOSTI
POVRCHY STIEN
29 31 49 50 51 52
53 54 58
OPLOTENIE
MUROVACIE MALTY
50 54 55 56 57
FASÁDA
TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83
STENY
55 56 57
MOKRÉ MIESTNOSTI
PODLAHOVÉ PODKLADY
29 30 31 36 37 38 39
40 41 42 43 104
12
www.atlas.com.pl
SUCHÉ MIESTNOSTI
PODLAHOVÉ PODKLADY
29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 104
SUCHÉ MIESTNOSTI
PODLAHOVÉ PODKLADY
29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 104
UPOZORNENIE!
Číselné označenie jednotlivých skupín
výrobkov je rovnaké, ako u položiek
zoznamu výrobkov v tejto ponuke.
FASÁDA – FARBY
29 84 85 86 87 88 89
FASÁDA – IMPREGNÁTY
98 102
FASÁDA – ZATEPLENIE BUDOVY
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
69 70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
TERASA A BALKÓN
1
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 99 100 101 103 104
FASÁDA
KLASICKÉ OMIETKY
31 50 51 52 53 54
SUTERÉN – STENY
27 50 51 54 55
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
13
ZATEPĽOVACÍE SYSTÉMY
61
ATLAS ROKER
Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou
vlnou so zvýšenou protipožárnou ochranou
a zlepšenou zvukoizolácíou
- aplikuje sa na budovách vo výške nad 25 metrov
- zvýšuje protipožárnu ochranu konstrukčných
stavebných prvkov
- dovoluje zatepľovať plošně tvarované fasády
- má vysoký stupeň páropriepustnosti
- má optimálne tepelno-vlhkostné parametry
- odolává stárnutiu a chemicko-biologickej degradácii
- je možné použití v Nemecku na základe – Allgemeine
Bauaufsichtliche Zulassung Z-33.84-964
62
Vysoká kvalita je doložená Evropským Technickým
schváleniem ETA-06/0173
ATLAS ROKER G
Kontaktný vrstvený stropný zatepľovací systém
- nad garáže, sklepy a podzemné prechody, podzemné
parkoviska, pre zábavné centra, obchodné galerie
a kancelárské budovy a pod.
- zlepšuje protipožárnu ochranu budovy
- tepelne izoluje stropy
- je zvukotesný
- odoláva teplotným a vlhkostným výkyvom
- použití lamelovej minerálnej vlny umožňuje
v niektorých prípadoch iba lepenie izolantu,
bez nutnosti kotvenia
- má dve varianty finálnej vrstvy – náter na armovaciej
stierce alebo venkovná tenkovrstvová omietka
LEPIACE TMELY PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
14
63
ATLAS STOPTER K-20
2 v 1 – lepidlo na polystyrén a XPS
a stierka v jednom
- lepenie termoizolantov
- stierkovanie armovaciej vrstvy
- je súčasťou vrstvených kontaktných
zatepľovacích systémov
- sanace starých omietoik – vrátane perlinky
- je možné nanášať i pri nízkých teplotách
- vysoká flexibilita
- veľmi dobrá prídržnosť k problematickým podkladom
- nepraská – obsahuje výstužné vlákna
- na neomítnuté tehlové a tvárnicové steny a pod.
- na betón, plynobetón a cementové omietky
Spotreba v kg/m²:
4 – 5 (lepenie)
3 – 3,5 (stierkovanie)
Balenie: 25 kg
64
ATLAS STOPTER K-10
Lepidlo na polystyrén a XPS
- lepenie termoizolantov
- je súčasťou vrstvených kontaktných
zatepľovacích systémov
- páropriepustnosť
- veľmi dobrá prídržnosť k problematickým
podkladom
- rýchly prírastok pevnosti
-n
a neomietnuté tehlové a tvárnicové
steny a pod.
- na betón, plynobetón a cementové omietky
Spotreba v kg/m²: 4 – 5 (lepenie izolantov)
Balenie: 25 kg
65
ATLAS HOTER U
2 v 1 – lepidlo na polystyrén a XPS
a stierka v jednom
- lepenie termoizolantov
- stierkovanie armovaciej vrstvy
- je súčasťou vrstvených kontaktných
zatepľovacích systémov
- veľmi dobrá prídržnosť
- nepraská – obsahuje výstužné vlákna
- na neomietnuté tehlové a tvárnicové steny a pod.
- na betón, plynobetón a cementové omietky
Spotreba v kg/m²:
4 - 5 (lepenie izolantov)
3 - 3,5 kg/m² (stierkovanie)
Balenie: 25 kg
66
ATLAS HOTER S
Lepidlo na polystyrén a XPS
- lepenie termoizolantov
- je súčasťou vrstvených kontaktných
zatepľovacích systémov
- páropriepustnosť
- veľmi dobrá prídržnosť
- rýchly prírastok pevnosti
- na neomietnuté tehlové a tvárnicové
steny a pod.
- na betón, plynobetón a cementové omietky
Spotreba v kg/m²: 4 - 5 (lepenie izolantov)
Balenie: 25 kg
www.atlas.com.pl
LEPIACE TMELY PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
67 HMOŽDINKY
Hmoždinky je potrebné vybrať v závislosti od druhu a hrúbky tepelnej izolácie a tiež od druhu podkladu. Druhy podkladu: typ A – betón, typ B – betónové tvárnice,
plná a silikátová tehla, kameň, typ C – dierovaná tehla, mriežkovaná tehla, silikátové a keramické bloky, typ D – bloky z ľahkého betónu, typ E – plynobetón.
Označenie
Hmoždinka TERMO
na polystyrén,
s umelohmotným vrutom,
priemer 10 mm
Hmoždinka KI-1ON
na polystyrén a minerálnu vlnu,
s nerezovým vrutom,
priemer 10 mm
Dostupná dĺžka
hmoždinky
(mm)
Hrúbka izolácie
na podkladoch
typu A a B (mm)
Hrúbka izolácie
na podkladoch
typu C, D a E
(mm)
Hĺbka upevnenia
v podkladoch
typu C, D a E (mm)
Množstvo kusov
v baleniu
A - TERMO-090
90
25
50
50
30
250
A - TERMO-120
120
25
80
50
60
250
A - TERMO-140
140
25
100
50
80
250
A - TERMO-160
160
25
120
50
100
250
A - TERMO-180
180
25
140
50
120
250
A - TERMO-200
200
25
160
50
Označenie
Dostupná dĺžka
hmoždinky (mm)
A - KI-120-N
120
Hĺbka upevnenia v podkladoch
typu B, C, D a E (mm)
60
140
Hrúbka izolácie
(mm)
250
Množstvo kusov
v baleniu
50
250
A - KI-140-N
140
60
70
250
A - KI-160-N
160
60
90
250
A - KI-180-N
180
60
110
250
A - KI-200-N
200
60
130
250
A - KI-220-N
220
60
150
250
A - KI-260-N
260
60
190
200
A - KI-300-N
300
60
230
200
Hrúbka izolácie
(mm)
Množstvo kusov
v baleniu
Označenie
Hmoždinka TFIX-8M
na polystyrén
a minerálnu vlnu,
s nerezovým vrutom,
priemer 8 mm
Hĺbka upevnenia
v podkladoch
typu A a B (mm)
Dostupná dĺžka
hmoždinky (mm)
Hĺbka upevnenia v podkladoch
typu A, B a C (mm)
A - TFIX-8M-095
95
25
60
200
A - TFIX-8M-115
115
25
80
200
A - TFIX-8M-135
135
25
100
200
A - TFIX-8M-155
155
25
120
200
A - TFIX-8M-175
175
25
140
200
A - TFIX-8M-195
195
25
160
200
A - TFIX-8M-215
215
25
180
100
A - TFIX-8M-235
235
25
200
100
A - TFIX-8M-255
255
25
220
100
A - TFIX-8M-275
275
25
240
100
A - TFIX-8M-295
295
25
260
100
Dodatočné príslušenstvo
Označenie
Množstvo kusov v baleniu
KWL-140
Tanier pre kotvenie dosák z lamelovej minerálnej vlny. Priemer 140 mm
Používa sa spolu s hmoždinkou KI-10N
KFS (fréza)
Náradie pre vykonanie otvoru v tepelnej izolácií
KES (zátka)
Zátka pre prikrytie otvorov v tepelnej izolácií
200
1
250
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
15
LEPIACE TMELY PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
68
70
ATLAS ROKER W-20
2 v 1 – lepidlo na minerálnu vlnu a stierka v jednom
- lepenie termoizolantov z minerálnej vlny
- stierkovanie armovaciej vrstvy
- je súčasťou vrstvených kontaktných
zatepľovacích systémov
- sanace starých omietok – vrátane perlinky
- vysoká flexibilita
- veľmi dobrá prídržnosť k problematickým podkladom
- na neomietnuté tehlové a tvárnicové steny a pod.
- na betón, plynobetón a cementové omietky
Spotreba v kg/m²:
4,5 - 5,5 (lepenie)
5,5 - 6,5 (stierkovanie)
Balenie: 25 kg
2
1
3
4
69
PERLINKY
Sklotextilná perlinka SSA 1363 SM (100) alebo
VERTEX 145A/AKE 145/A/R117A101,
ako výstuž armovaciej vrstvy sú súčasťou
vrstvených kontaktných zatepľovacích systémov
OCHRANNÉ LIŠTY A DILATAČNÉ PROFILY
1. O
chranná okapová lišta so síťovinou – odvádza dešťovú vodu z fasády a chrání
pred mechanickým poškodzením (spevnenie)
2. O
chranná rohová lišta so síťovinou – chrání rohy, ktoré sa možu ľahko poškodit
3. Dilatačná okenná lišta so síťovinou – brání preníkaní vody, špíny, hmyzu a zlepšuje zvukovú a tepelnú izoláciu.
4. F asádna dilatačná lišta – brání preníkaní vody, špíny, hmyzu, eliminuje vliv tepelnej roztažnosti
navadzajúcich zatepľovacích vrstiev z inej alebo stejnej části budovy
5. D
ilatačné podparapetné lišty so síťovinou – plní dilatačné funkcie medzi vrstvami zatepľovacího
systému, brání preníkaní vody, špíny, hmyzu a spevňuje parapetnú dosku
5
TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
71
16
ATLAS CERMIT SN a DR
Minerálne tenkovrstvové
omietky - 41 farebných odtieňov
- „čím je staršia, tím je pevnejšia”
- omietka nieje náchylná k tvorbe
mikroprakslin - obsahuje mikrovlákna
- má vysokú páropriepustnosť
- pre omietanie pórobetónových stien
- pre omietanie stien z keramických
stavebných prvkov
- vhodná na rodinné domky i bytovky
- vhodná na verejné budovy
- vhodná na steny náchylné k výskytu pliesní a rias
- 2 povrchové štruktúry – zrnitá (N) a rýhovaná (R)
Hrúbka: 1,5 mm (iba SN), 2 mm, 3 mm
Spotreba v kg/m²:
cca 2,5 – SN 15
cca 3,0 – SN 20 a DR 20
cca 4,0 – SN 30 a DR 30
Balenie: 25 kg
www.atlas.com.pl
72
ATLAS CERMIT MN
Tenkovrstvová nástreková minerálna omietka
- aplikácia výlučne nástrekovou metódou
- omietanie hladkých i nerovných povrchov
- unikátna štruktúra barančeka v bielej farbe
- dvojnásobne skrátený čas nanášania
- znížená spotreba - do cca 1,5 kg/m²
- na rodinné domčeky i bytovky
- na verejné budovy
Hrúbka: 1,5 – 2 mm
Spotreba v kg/m²: cca 1,5
Balenie: 25 kg
TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
73
ATLAS CERMIT SN-MAL
Minerálna tenkovrstvová omietka pre nátery
fasádnou farbou
- tenkovrstvová omietka určená
pre nátery fasádnymi farbami
- „čím je staršia, tím je pevnejšia”
- omietka nieje náchylná k tvorbe
mikroprakslin - obsahuje mikrovlákna
- má vysokú páropriepustnosť
- k omietaniu pórobetónových sten
- k omietaní sten z keramických stavebných prvkov
- vhodná na rodinné domky i bytovky
- vhodná na verejné budovy
- vhodná na steny náchylné k výskytu pliesní a rias
- povrch – (zenit štruktúra) beránok
Hrúbka: 1,5 mm i 2,5 mm
Spotreba v kg/m²:
cca 2,5 – SN-MAL 15
cca 3,5 – SN-MAL 25
Balenie: 25 kg
74
ATLAS CERMIT PS
Minerálna tenkovrstvová omietka
so štruktúrou pieskovca
- štruktúrou a odtieňom napodobuje pieskovec
- „čím je staršia, tím je pevnejšia”
- omietka nieje náchylná k tvorbe
mikroprakslin - obsahuje mikrovlákna
- má vysokú páropriepustnosť
- k omietaní pórobetónových stien
- k omietaní stien z keramických stavebných prvkov
- vhodná na rodinné domky i bytovky
- vhodná na verejné budovy
- vhodná na steny náchylne k výskytu pliesní a rias
Hrúbka: cca 1,5 mm
Spotreba v kg/m²: cca 2,0 – 2,5
Balenie: 25 kg
75
ATLAS CERMIT N a R
Akrylátové tenkovrstvové
omietky - 655 farebných odtieňov
- vysoko flexibilné
- odolávajú štrukturálnemu zašpinení
- MYKO BARIÉRA – má fungicidné vlastnosti
- na omietnuté steny z keramických stavebných prvkov
- vhodné na rodinné domky i bytovky
- vhodné na verejné a priemyselné budovy
- 2 povrchové štruktúry – zrnitá (N) a rýhovaná (R)
Hrúbka: 1,5 mm (iba N), 2 mm, 3 mm
Spotreba v kg/m²:
cca 2,5 – N-150
cca 3,0 – N-200 a R-200
cca 4,0 – 4,5 - N-300 a R-300
Balenie: 25 kg
76
ATLAS DEKO M
Dekoračná mozaiková omietka - 60 vzorov
- na reprezentačné povrchy stien
- odporúča sa hlavne na sokly a podmurovky
- odolná na štrukturálne zašpinenie
- na omietnuté steny z keramických stavebných prvkov
- na armovacie vrstvy kontaktných
zatepľovacích systémov
- povrchová štruktúra – drobné kamienky (jemná
kremičitá drť)
Hrúbka: 1-2 mm
Spotreba v kg/m²: od 3 – 5,5
Balenie: 15 kg, 25 kg
77
ATLAS DEKO DIM
Dekoračná mozaiková omietka s lámanou
dolomitovou drťou
- efekt prírodného kameňa
- ideálna pre ochranu miest vystavených na poškodenia
- trvanlivá a jednoduchá v používaní
- na steny schodísk, výstavných salónov, kancelárií
- na fasády, balkóny, sokle, oplotenia a stĺpy
Hrúbka: 1,5 – 2 mm
Spotreba: cca 5,5 kg/m²
Balenie: 25 kg
78
ATLAS CERPLAST
Penetračná podkladová omietka
- pod minerálne a akrylátové omietky ATLAS CERMIT
- pod mozaikové omietky DEKO M
- univerzálny podklad na problematické povrchy
- zdrsňuje povrch a tím zlepšuje prídržnosť
lepidiel a stierok
- na hladké podklady: betón, OSB desky, teracco
- na problematické povrchy so slabou priľnavosťou
- dodáva sa v 4 farebných odtieňoch (biely, klinkerový,
hnedý, černý (grafitový)
Spotreba v kg/m²: cca 0,3
Balenie: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
17
TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
18
79
ATLAS SILKAT N a R
Silikátové tenkovrstvové
omietky – 352 farebných odtieňov
- má vysokú páropriepustnosť
- MYKO BARIÉRA – má fungicidne vlastnosti
- na omietnuté steny z pórobetónu
- na omietnuté steny z keramických stavebných prvkov
- vhodné na rodinné domky i bytovky
- vhodné na verejné a priemyselné budovy
- 2 povrchové štruktúry – zrnitá (N) a rýhovaná (R)
Hrúbka: 1,5 mm (N-150), 2 mm (N-200 i R-200)
Spotreba v kg/m²:
cca 2,5 – N-150
cca 3,0 – N-200 i R-200
Balenie: 25 kg
80
ATLAS SILKAT ASX
Podkladová penetračná hmota
pod silikátové omietky
- pod silikátové omietky ATLAS SILKAT
- univerzálna podkladová hmota
na problematické povrchy
- zlepšuje povrchovú prídržnosť lepidiel a stierok
- na hladké podklady: betón, OSB dosky, teracco
- na problematické povrchy
so slabou priľnavosťou
Spotreba v kg/m²: cca 0,3
Balenie: 5 kg, 15 kg
81
ATLAS SILKON ANX
Podkladová penetračná hmota
pod silikónové omietky
- pod silikátové omietky ATLAS SILKON
- univerzálna podkladová hmota
na problematické povrchy
- zlepšuje povrchovú prídržnosť lepidiel a stierok
- na hladké podklady: betón, OSB dosky, teracco
- na problematické povrchy
so slabou priľnavosťou
Spotreba: cca 0,3 kg/m²
Balenie: 5 kg, 15 kg
82
ATLAS ESKIMO
Urychlovač tuhnutia omietok a schnutia
disperzných farieb
- umožňuje omietať a natierať fasádnymi
farbami už od 0° C.
- umožňuje omietať a natierať fasádnymi
farbami pri vhkosti do 80%
- urychluje proces odparování vody z omietok a farieb
- neovlivňuje mechanicko-chemické vlastností
omietok a fasádnych farieb
Spotreba:
0,25 kg výrobku /25 kg omietky
0,15 kg výrobku /10 litrov fasádnej farby
Balenie: 250 ml
83
ATLAS SILKON N a R
Silikónové tenkovrstvové omietky – 655 farieb
- má samočistiace schopnosti
- je veľmi flexibiný
- má vysokú páropriepustnosť a je málo nasiakavá
- MYKO BARIÉRA – má fungicidné vlastnosti
- na omietnuté steny z keramických stavebných prvkov
- vhodná na budovy vystavené extrémnym
atmosferickým vlivom
- vhodná na rodinné domky i bytovky
www.atlas.com.pl
- vhodná na verejné a priemyselné budovy
- 2 povrchové štruktúry – zrnitá (N) a rýhovaná (R)
Hrúbka: 1,5 mm (N-150), 2 mm (N-200 i R-200)
Spotreba v kg/m²:
cca 2,5 – N-150
cca 3,0 – N-200 a R-200
Balenie: 25 kg
FASÁDNE FARBY
84
ATLAS ARKOL E
Akrylátová fasádna farba – 695 farebných odtieňov
- flexibilná, oteruvzdorná
- vynikajúce krycie vlastnosti
- MYKO BARIÉRA – má fungicidné vlastnosti
- na tenkovrstvové minerálne a akrylátové omietky
- na klasické cementové omietky
- na betón, sádru, sádrokartón
- vhodná na rodinné domky i bytovky
- vhodná na verejné a priemyselné budovy
Spotreba v litroch/m²:
od 1 l/7 – 8 pre omietky s hladkým povrchom
Balenie: 10 l
85
ATLAS ARKOL S
Silikátová fasádna farba – 392 farebných odtieňov
- minerálnu omietku je možné natierať
už po 3 dňoch od nanesenia
- má výbornú páropriepustnosť
- vhodné na budovy vystavené extrémnym
atmosferickým vlivom
- na steny z nejkvalitnejších pórobetónových stavebných
prvkov s vysokou páropriepustnosťou
- penetruje a zpevňuje podklad
86
ATLAS ARKOL SX
Penetračný preparát pod silikátovú fasádnu farbu
- spevňuje a niveluje savosť podkladu
- zvyšuje prídržnosť silikátovej farby
Spotreba v kg/m²: cca 0,2
87
ATLAS ARKOL NX
Penetračný preparát pod silikónovú fasádnu farbu
- zpevňuje a niveluje savosť podkladu
- zvýšuje prídržnosť silikónovej farby
Spotreba v kg/m²: cca 0,2
88
ATLAS ARKOL N
Silikónová fasádna farba - 695 farebných odtieňov
- má samočistiace schopnosti
- má vysokú páropriepustnosť a je málo nasiakavá
- MYKO BARIÉRA – má fungicidné vlastnosti
- na omietnuté steny z keramických
stavebných prvkov
- vhodná na budovy vystavené extrémnym
atmosferickým vlivom
- vhodná na rodinné domky a bytovky
- vhodná na verejné a priemyselné budovy
- na historické budovy
- na tenkovrstvové minerálne
a disperzné omietky
- na klasické cementové omietky a betón
Spotreba v litroch/m²: cca 7- 8 (hladké povrchy)
89
ATLAS FASTEL NOVA
Modifikovaná silikónová fasádna farba – 695
farebných odtieňov
- je možné natierať tenkovrstvové minerálne
omietky už 5 den po nanesení
- má samočistiace schopnosti
- vhodná na budovy vystavené extrémnym
atmosferickým vlivom
- odolává štrukturálnemu zašpinení
- MYKO BARIÉRA – má fungicidné vlastnosti
- vhodná na rodinné domky i bytovky
- vhodná na verejné a priemyselné budovy
- na historické budovy
- na tenkovrstvové minerálne a disperzné omietky
- na klasické cementové omietky a betón
Spotreba v litroch/m: cca 7 - 8 (hladké povrchy)
NOVINKA
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
19
GIPSAR – SÁDROVÉ STIERKY A LEPIDLÁ NA SÁDROKARTÓN
90
GIPSAR UNI – NOVÁ FORMULA
Biela, sádrová, stierková zmes
- pre stierkovanie hladkých, sádrových
povrchov stropov a stien
- pre vyrovnávanie plošných nerovností
- dokonalý podklad pre náter alebo tapetovanie
- so zvýšenou tvrdosťou
- dokonale sa nanáša na podklad
- farba ľahko priľne k povrchu stierky
Spotreba: cca. 1 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: cca. 2 mm
Balenie: 5 kg, 10 kg, 25 kg
91
GIPSAR MAX
Biela sádrová stierka 3 v 1
- na stierkovanie stien a stropov v miestnosťach
- na stierkovanie spojov sádrokartónových
dosák (vrátane bandážovania)
- vyrovnávanie plošných nerovností
- výrobok na báze prírodnej sádry
- zvýšená pevnosť
- vytvára ideálny povrch pod náter alebo tapetovanie
Spotreba: cca 1 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Hrúbka vrstvy: cca 2 mm
Balenie: 5 kg, 10 kg, 25 kg
92
GIPSAR MOCAR T
Sádrový lepiaci tmel
- na lepenie sádrokartónových dosák na stenu
- na lepenie sádrovej štukatérii
a iných sádrových výrobkov
- na lepenie sádrových prefabrikátov
- flexibilný, ľahká príprava zmesi
Spotreba: 1,5 – 5 kg/1 m² hrúbka cca 2 mm
Balenie: 25 kg
93
ATLAS GIPS FORTIS
Sádrová stierka
- 2 v 1 (podklad + finiš)
- vysoká pevnosť
- snehovo biela farba
- možnosť štrukturovania povrchu
Hrúbka vrstvy: max do 5 mm
Spotreba: cca 1,0 kg/1 m²/1 mm hrúbky vrstvy
Balenie: 5 kg, 10 kg, 20 kg
NOVINKA
94
ATLAS GIPS SOLARIS
Ručná sádrová omietka
- ručné omietanie stien a stropov
- optimálna spracovateľnosť – 120 minút
- široký rozsah použití
- vysoká vydatnost
Hrúbka vrstvy: 8 – 30 mm
Spotreba: cca 0,85 kg/1 m²/1 mm hrúbky vrstvy
Balenie: 25 kg
95
NOVINKA
96
ATLAS GIPS ADHER
Kontaktná vrstva
- pod stierky a omietky
- zvýšuje prídržnosť k podkladu
- na nízko nasiakavé podklady, OSB dosky,
betón, olejové nátery
- na sádrokartonové dosky
- krátka doba schnutia
Spotreba: cca 0,3 kg/1 m²
Balenie: 5 kg,
NOVINKA
20
www.atlas.com.pl
ATLAS GIPS RAPID
Hotová polymerová hmota
- k priamému použití
- optimálna tvrdosť
- pre ručnú a strojnú aplikáciu
- snehovo biela farba
Hrúbka vrstvy: do 3 mm
Spotreba: cca 1 kg/1 m²
Balenie: 2 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg
NOVINKA
97
ATLAS GIPS BONDER
Sádrový lepiaci tmel na sádrokartonové dosky
- veľmi dobrá priľnavosť k podkladu
a povrchu sádrokartonových dosák
- vysoká pružnosť v priebehu lepenia dosák
- optimálna doba spracovania
- vysoká pevnosť spoja
Hrúbka vrstvy: 5 – 20 mm
Spotreba: cca 2,5 – 5,0 kg/1 m²
Balenie: 25 kg
NOVINKA
IMPREGNÁTY, ČISTIACE PROSTRIEDKY
98
ATLAS SILSTOP
Silikónový hydrofobný prostriedok
- brání príliš veľkej nasiakavosti
- chrání kameninu pred štrukturálnym zašpineniem
- fasáde dáva samočistiace schopnosti
- neovlivňuje páropriepustnosť
- transparentný
- vytvára ochrannú vrstvu na bežných
i tenkovrstvových omietkach
- vytvára ochrannú vrstvu na neomietnutých
stenách a betónu
- je možné ho použiť ako penetračnú a podkladovú
vrstvu pod silikónové fasádne farby
Spotreba: 0,1 – 0,3 l/1 m²
100
ATLAS SZOP
Prostriedok na odstraňovanie zbytkov
minerálnych stavebných zmesí
- odstraňuje lpiace sádrové, vápenné a cementové zbytky
- odstraňuje minerálne usazeniny, hrdzu
- čistí obklady, sanitárne zariadenie
- čistí chromované, lakované a nerezové povrchy
- reditelný vodou – max 1 : 15
Balenie: 1 kg
102
ATLAS MYKOS
Fungicídny prostriedok
- ničí pliesne, huby, mechové vrstvy a riasy
- vrací pôvodny vzhľad fasádam
- chrání stavebné prvky
- penetruje minerálne podklady do hlbky niekoľkich mm
- čistenie je možné vykonať svépomocou
Spotreba: cca 0,1 kg preparátu na 1 m² povrchu
Balenie: 0,5 kg, 1 kg, 5 kg
99
101
ATLAS DELFIN
Ochranný prostriedok na špáry, obklady a dlažby
- zabraňuje vzniku vodných a mastných škvrn
- chrání pórovité povrchy
- usnadňuje udržovanie čistoty
- vrací pôvodny vzhľad starým obkladom
- neglazovaným obkladom a dlažbám
dává jemný lesk
- čirý
Spotreba: 1,0 kg/15 – 20 m²
Balenie: 0,25 kg, 1 kg, 5 kg
ATLAS SZOP 2000
Čistiaci prostriedok na zbytky
polymérových disperzií
- odstraňuje zbytky polymérových disperzií
- odstraňuje škvrny po penetračných prostriedkoch
a emulzných farbách
- čistí obklady, dlažby, sanitárnu keramiku
- čistí chróm, lakované a oceľové povrchy
- riedi sa vodou – max. 1:5
Spotreba: v závislosti od znečistenia
S T R U Č N Ý P R E H Ľ A D V Ý R O B KO V AT L A S
21
MODIFIKAČNÉ PRÍSADY
103
ELASTICKÁ EMULZIA ATLAS
Modifikuje parametre niektorých mált
- zvyšuje elasticitu mált
- umožňuje použitie na terasách a podlahovom
vykurovaní
- zvyšuje prídržnosť mált
- je možné jú pridať do LEPIACEHO TMELU ATLAS
a ATLAS MIG
- do ŠPÁROVACIEHO TMELU ATLAS – ŠIROKÉHO
- do kontaktnej vrstvy pod zmes ATLAS TEN-10
Spotreba: 1,0 kg/10 kg modifikovanej malty
104
STAVEBNÁ EMULZIA ATLAS
Zmäkčovacia emulzia pre betón a stavebné malty
- zvyšuje tvárnosť a roztekavosť betónu
- umožňuje rýchly prírastok pevnosti
- znižuje zmraštiteľnosť a náchylnosť na praskanie
- zvyšuje chemickú odolnosť
- zvyšuje mrazuvzdornosť a vodovzdornosť
Dávkovanie: od 0,5% do 2,5% váhy cementu.
Piktogramy:
na podlahy
22
www.atlas.com.pl
na steny
pre interiéry
pre exteriéry
STABILNÁ
EURÓPSKA KVALITA
www.atlas.com.pl
ODDELENIE EXPORTU
Ul. Szczawińska 52 A, 95-100 ZGIERZ
Tel. +48 42 714 07 92, fax +48 42 714 08 07
e-mail: [email protected]
ODDELENIE PODPORY PREDAJA
Ul. Lema 21, 80-126 GDAŃSK
Tel. +48 58 522 08 18, fax +48 58 522 08 22
e-mail: [email protected]
TECHNICKÉ PORADENSTVO
Ul. Lema 21, 80-126 GDAŃSK
Tel. +48 58 522 08 20, fax +48 58 522 08 22
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA V SR
Mob. 911 630 470
e-mail: [email protected]
www.atlas.com.pl
Download

lepiace tmely na obklady a dlažby