Prípravky na ochranu rastlín
www.sumiagro.sk
Prípravky na ochranu rastlín 2011
Obsah
Prehľad prípravkov podľa plodín ........................................ 4–9
Prípravky na ochranu rastlín
Leopard 5 EC .......................................................................... 11
Protugan 50 SC ...................................................................... 11
Torinka .................................................................................... 15
FUNGICÍDY
Topsin 500 SC ......................................................................... 18
Version ................................................................................... 22
TOPoVER ................................................................................. 25
INSEKTICÍDY
Mospilan 20 SP ....................................................................... 26
Nissorun 10 WP ...................................................................... 31
Ortus 5 SC .............................................................................. 33
MORIDLÁ
Panoctine 35 LS ...................................................................... 35
POZNÁMKY
OBSAH
HERBICÍDY
2
Prerastené
buriny
Protugan 50 SC 1,5−2 l/ha
+ Arrat 0,2 kg/ha
Mustang Forte 1 l/ha
Sekator OD 0,15 l/ha
Metlička obyčajná
Lipkavec obyčajný
Dvojklíčnolistové buriny
Braničnatky
DTR
Múčnatka
Hrdze
Braničnatky
Hrdze
TOPoVER
Topsin 500 SC 0,6 l/ha
+ Version 0,6 l/ha
+ TM reg. rastu + TM insekticídy
+ TM listové hnojivá
Topsin 500 SC 0,7 l/ha
+ Talius 0,1 l/ha / Atlas 0,1 l/ha
+ TM reg. rastu + TM insekticídy + TM listové hnojivá
Choroby päty stebiel
Fusarium spp.
Múčnatka trávová - PRE
Braničnatky
Protugan 50 SC 2 l/ha
+ Starane / Tomigan 0,5–0,7 l/ha
+ MCPA + TM reg. rastu
+ TM insekticídy + TM listové hnojivá
+ DAM 390 + TM reg. rastu + TM listové hnojivá + TM insekticídy
Topsin 500 SC 0,7 l/ha
Choroby päty stebiel
Fusarium spp.
Múčnatka trávová
Braničnatky
Version
0,6–0,8 l/ha
Predzberová
aplikácia
Torinka
2–3 l/ha
Pšenica jar
Panoctine 35 LS
2 l/t
Sneť mazľavá
Pleseň snežná
Braničnatky
Protugan 50 SC 1,5−2 l/ha
+ TM Glean 75 WG 10 g/ha alebo TM Logran 20 WG 18,5−37 g/ha
+ TM fungicídy + TM insekticídy + TM reg. rastu
Topsin 500 SC 0,7 l/ha
+ TM herbcídy + TM insekticídy + TM reg. rastu
PREHĹAD PRÍPRAVKOV
Metlička obyčajná
Dvojklíčnolistové buriny
Výdrv repky
Pleseň snežná
Braničnatky
Múčnatky - preventívne
Fusarium spp.
Pšenica jeseň
3
4
Torinka
1,5–2 l/ha
Pred sejbou
na vzídené buriny
* Registráciu pripravujeme
Mospilan 20 SP 150–180 g/ha*
+ zmáčadlo
Aplikácia na základe signalizácie
Vijačka kukuričná
Kukuričiar koreňový
Kukurica
Leopard 5 EC 0,75 l/ha výdrv obilnín,
1–1,5 l/ha jednoročné trávy,
2,5–3 l/ha pýr plazivý
Phomová hniloba
Regulácia rastu
Version
0,6–0,8 l/ha
+ CCC 1–2 l/ha
Krytonos repkový
Krytonos štvorzubý
Mospilan 20 SP
120 g/ha
+ pyretroid
+ TM2 + TM3 + TM4
Blýskáčik repkový
Mospilan 20 SP 100 g/ha
+ pyretroid
+ TM2 + TM3 + TM4
Torinka
2–3 l/ha
PREHĹAD PRÍPRAVKOV
Predzberová
aplikácia
Byľomor kelový
Krytonos šešulový
Mospilan 20 SP
150 g/ha
+ zmáčadlo + TM3 + TM4
+ TM1 - Insekticídy
+ TM2 - DAM 390
+ TM3 - Fungicídy
+ TM4 - Regulátory rastu
Repka ozimná
5
Leopard 5 EC 0,75 l/ha
1–1,5 l/ha jednoročné trávy,
2,5–3 l/ha pýr plazivý
Predzberová
aplikácia
Torinka
3–4 l/ha
Slnečnica
6
+ TM herbicídy
Torinka
1,5–2 l/ha
Leopard 5 EC 0,75 l/ha
1–1,5 l/ha jednoročné trávy,
2,5–3 l/ha pýr plazivý
Pýr, buriny, trávce
Mospilan 20 SP
60 g/ha
+ fungicídy
+ listové hnojivá
PREHĹAD PRÍPRAVKOV
Pásavka zemiaková
Prenášači viróz
Zemiaky
7
8
Vzchádzenie
Pravý počiatok
tvorby výhonov
1/4 až 1/3
potencionálnej výšky
Cez 3/4 výšky
Roztočec chmeľový
Nissorun 10 WP
1 kg/ha
Kvet
Voška chmelová
Mospilan 20 SP
160 g/ha
Tvorba šištičiek
Roztočec chmeľový
Ortus 5 SC
2–2,5 l/ha
Zrelosť šištičiek
Chmeľ
00
01
01
08
13–15
19
11
13
začiatok pučania
pučanie
3–5 rozvinutý list
9 a viac listov rozvinutých,
výhonky 60–80 cm
09
57
61
55
61
65–69
73
65
68
71
jasne viditeľné a naliaté zárodky súkvetí
začiatok kvitnutia
plné kvitnutie až konec kvitnutia
bobule veľkosti brokov
63
73
75
81
89
bobule veľkosti hrášku
začiatok uzatvárania strapcov
strapce uzatvorené - mäknutie bobúľ
dozrievanie
77
93
PREHĹAD PRÍPRAVKOV
75
77
79–85
89
Roztočce
Roztočce
05
Ortus 5 SC
1 l/ha
Nissorun 10 WP
0,7 kg/ha
Trváce a jednoročné buriny
Torinka
2–6 l/ha
Múčnatka, botrytída
Topsin 500 SC
1,2 l/ha
Vinič
9
10
štádium
zelenej
špičky
štádium
zeleného
púčika
Roztočce
Nissorun 10 WP
0,7 kg/ha
ružový
púčik
Roztočce
Ortus 5 SC
0,5 l/ha
kvitnutie
30 % kvetov
je otvorených
Trváce a jednoročné buriny
Torinka
2–6 l/ha
konec
kvitnutia
Voška skorocelová,
voška jabloňová,
obaľovač jablčný
Mospilan 20 SP
100–250 g/ha
veľkosť
lieskového
orieška
veľkosť
plodov 90 %
po sbere
opadávanie
listov
Jadroviny
Leopard® 5 EC
Selektívny postrekový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na postemergentné ničenie trávových burín v širokolistových poľnohospodárskych plodinách.
Balenie: 1 l, 5 l HDPE kanister
Doba použitia: 3 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku:
Leopard 5 EC je listový herbicíd s translokačným účinkom, ktorý selektívne ničí trávové buriny.
Herbicídny účinok je pozorovateľný asi po 7–14 dňoch, v prípade nepriaznivých podmienok pre
rast (sucho, chlad) aj neskôr.
Spektrum účinnosti prípravku:
Pýr plazivý, ježatka kuria noha, metlička obyčajná, moháre, cirok alepský, výdrv obilnín, ovos
hluchý, psiarka roľná, mätonoh trváci a mnohokvetý, prstovka krvavá, prstnatec obyčajný, bary,
proso.
Výhody použitia:
• výborný účinok na jednoročné aj viacročné trávové buriny, so spoľahlivým účinkom nielen na
nadzemné časti burín, ale aj na podzemné pupene a podzemky viacročných burín (pýr plazivý)
• použiteľný v mnohých širokolistových plodinách
• použiteľný v PHO
• jediná účinná látka povolená na jarnú aplikáciu v repke ozimnej
Použitie a dávkovanie prípravku
plodina
škodlivý činiteľ
dávka (l/ha)
repka olejná
jednoročné trávy
výdrv obilnín
pýr
1–1,5 l
0,75 l
2,5–3 l
2l
repa cukrová, krmna
zemiaky, slnečnica,ľan,
bôb, hrach, fazuľa, sója,
šošovica, cibuľa siata, cibuľa
zo sadzačky, cesnak, lucerna,
ďatelina lúčna, ďatelina
plazivá, ďatelina purpurová,
jadroviny, kôstkoviny, vinič,
mak, jahoda, kapustová
zelenina, rajčiak, paprika
jednoročné trávy
OL
(dni)
AT
AT
poznámka
jeseň, jar
skorá jeseň
jeseň
jar
1–1,5 l
2,5–3 l
1,5 l dvakrát
AT
delená aplikácia
1–1,5 l
AT
výsevy i výsadby
11
HERBICÍDY
Účinná látka: 50 g/l quizalofop–P–etyl
Leopard® 5 EC
plodina
škodlivý činiteľ
dávka (l/ha)
OL
(dni)
poznámka
mrkva,
petržlen
jednoročné trávy
1–1,5 l
AT
osivové porasty
zemiaky, slnečnica, ľan,
bôb, hrach, fazuľa, sója,
šošovica, cibuľa siata, cibuľa
zo sadzačky, cesnak, lucerna,
ďatelina lúčna, ďatelina
plazivá, ďatelina purpurová,
jahoda, ľadenec
pýr
2,5–3 l
AT
paprika, rajčiak
pýr
2,5–3 l
AT
osivové porasty
lucerna
pýr
2,5–3 l
AT
osivové porasty
osivové porasty
mrkva, petržlen, cibuľa
pýr
3–4 l
AT
jadroviny, kôstkoviny, vinič
pýr
3–4 l
AT
kostrava červená
trávové buriny
1l
AT
osivové porasty
Aplikačné poznámky:
Prípravok aplikujte v období rastového optima trávových burín, kedy väčšina z nich je v štádiu
od 2. listu do konca odnožovania. Podmienkou úspešnej aplikácie je dokonalá pokryvnosť. Proti
pýru plazivému aplikujte prípravok až po vzídení, pri výške 10–15 cm. Delenú aplikáciu použite
na pozemkoch, kde bola urobená dokonalá príprava pôdy a podzemné časti pýru sú čo najkratšie (2–3 očká). Prvú aplikáciu robte od 2–3 listov pýru, druhú na novovzídené poplazy.
Dokonalá pokryvnosť je podmienkou úspešnej aplikácie. Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej
fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania.
Pri postreku zabráňte úletu na susedné plodiny, zvlášť do obilnín. Náhradné plodiny vysievajte
najskôr po 6–8 týždňoch po aplikácii a po orbe.
Dávka vody: 400–600 l
Príprava postrekovej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou
a za stáleho miešania doplňte vodou. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, oba
prípravky do nádrže postrekovača vlievajte oddelene.
12
Protugan® 50 SC
Herbicídny prípravok vo forme koncentrátu k ničeniu metličky obyčajnej, psiarky roľnej
a odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách.
Balenie: 20 l kanister
Doba použitia: 2 roky od dátumu výroby
Spektrum účinnosti prípravku
Preemergentná aplikácia
Citlivé buriny:
Trávy
psinčeky, psiarka roľná, metlička obyčajná, mätonoh mnohokvetý, lipnica ročná, lipnica pospolitá
Širokolisté buriny
láskavec ohnutý, ruman, kapsička pastierska obyčajná, konopnica, kolenec roľný, mrlíky, mlieč,
zemedým lekársky, rumančeky, mak vlčí, horčica roľná, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, vydrv repky, hviezdica prostredná, alchemilka
POSTemergentná aplikácia
účinok vedľa vyššie uvedených druhov burín taktiež na stoklas strechový, iskriernik roľný, lesknica menšia, kolenec roľný, mohár zelený, chryzantémovka siatinová
Odolné buriny:
hluchavky, pichliač roľný, nezábudka roľná, stavikrv, lipkavec obyčajný, fialka roľná, veronika
brečtanolistá
Použitie a dávkovanie prípravku
Jesenná aplikácia:
Protugan 50 SC aplikujte PREemergentne do 2 dní po zasiatí obilovín. POSTemergentne od
3. listu obiloviny do konca odnožovania. Neošetrujte v dobe, keď sa očakávajú silnejšie mrazy.
Jednoklíčne buriny sú najcitlivejšie do štádia 4–6 listu.
Jarná aplikácia:
POSTemergentne od 3. listu obiloviny do konca odnožovania.
Dávka vody 200–400 l/ha.
plodina
škodlivý činiteľ
dávka (l/ha)
OL
(dni)
poznámka
pšenica ozimná, raž
metlička obyčajná, psiarka roľná,
dvojklíčnolistové buriny
1,5–2,0 l
AT
TM
jačmeň ozimný
psiarka roľná dvojklíčnolistové
odolné buriny
1,5–2 l
AT
13
HERBICÍDY
Účinná látka: isoproturon 500 g/l
Protugan® 50 SC
Aplikačné poznámky
Pšenica ozimná
TM - POSTemergentne
- fungicídy + Topsin 500 SC 0,7 l/ha (choroby päty stebiel)
- hnojiva + DAM 390
- reg. rastu + Retacel extra R68, CCC-Stefes, Stabilan 750, Cycocel 750 SL
POSTemergentná aplikácia na jar
Protugan 50 SC 1,5–2 l
+ 1,0–1,5 l Agritox 50 SL
+ 0,75–1,0 l Agroxone 750
+ 2,0–2,3 l Aminex Pur
+ 0,175–0,2 l Banvel 480 S
+ 0,75–1,0 l Dicopur M 750
+ 7–10 g Glean 75 WG
+ 33 g Kantor Plus
+ 20–30 g Grodyl 75 WG
+ 1 l Mustang Forte
+ 0,15 l Sekator OD
+ 0,4–0,6 l Starane, Tomigan
POSTemergentná aplikácia od 3. listu obiloviny do konca odnožovania. Dávkovanie stanoviť
podľa vývojovej fázymetličky obyčajnej od 1,5 do 2 l/ha.
U jarných jačmeňov možno použiť od 3.–4. listu znovu podľa vývojovej fázy metličky obyčajnej
1,5–2 l/ha.
Mak
Jednorazovo: max. 2,5 l/ha od 6. pravých listov maku. Je nutná prítomnosť voskovej vrstvičky
na listoch maku.
Po daždi (zmytá voskové vrstvička) aplikujte cca za 5–7 dní, až sa krycia vrstvička obnoví.
Delená aplikácia: od 3. listu maku 1–1,1 l a za 5-10 dní zvýšiť dávku na 1,2–1,3 l/ha
od 4. listu maku 1–1,25 l a za 5–10 dní opakovať 1–1,25 l/ha
Odporúčaná dávka vody: 200–600 l/ha
14
Torinka®
Účinná látka: 480 g/ha glyphosate - IPA
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie:
TORINKA je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výlučne
zelenými častmi, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto
translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémou odolných trvácich burin.
Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich
hlboko koreniacich burin je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejší sú ošetrenija v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú:
postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10–14 dní. Za
chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje.
Všetky kultivačné práce sa môžu robit až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku.
Rozsah použitia:
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka na 1 ha
Ochr. doba
Poznámka
Orná pôda, strnisko
Pýr a iné trváce buriny
3l
AT
1)
Obilniny - predzberová aplikácia
Pýr a iné trváce buriny
3l
14 dní
2)
Hrach, peluška, sója,
repka ozimná, slnečnica
Prerastené buriny
3–4 l
14 dní
3)
Ľan-predzberová aplikácia
Pýr a iné trváce buriny
3–4 l
10 dní
4)
Repa cukrová, repa krmná,
zemiaky
Prerastené buriny
2l
30 dní
5)
Kukurica, zemiaky, sója
Trváce buriny, pýr
1,5–2 l
AT
6)
Jahody
Prerastené buriny
2l
AT
5), 7)
Tabak
Zárazovec konáristý
0,1 l + (0,1–0,15 l)
AT
14)
Turanec kanadský
2–2,5 l
AT
4)
Jadroviny, kôstkoviny, vinič
Pýr, pichliače, mlieče
3l
AT
4)
pupenec
6l
AT
4)
Lúky a pasienky
Obnova TTP
3–6 l
21 dní
15)
Nepoľnohospodárska pôda
Nežiaduca vegetácia
3–5 l
AT
9)
Železnice
Nežiaduca vegetácia
3–5 l
AT
4)
Lesné škôlky a kultúry
Buriny, nežiaduce
dreviny a kry
1,5–2% (3–6 l)
AT
10)
5)
Celoplošné ošetrenie kultúr:
smreku, borovice a jedle
Jednoročné a trváce
buriny
2–4 l
AT
11)
15
HERBICÍDY
Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných kultúrach a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v lesnom hospodárstve.
Torinka®
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka na 1 ha
Ochr. doba
Poznámka
Potláčanie pňovej a koreňovej
výmladnosti
Nežiaduce dreviny
5–10%
AT
12)
Zavlažovacie a odvodňovacie
kanále
Neziaduce dreviny
pobrežné buriny
5l
AT
13)
1. Postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3–4 listy(15–20
cm), pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni
po aplikácii, aj keď buriny budú eště zelené.diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24
hod. po aplikácii.
2. Max. 200 l vody, predzberová aplikácia, polahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi
10–14 dní pred zberom - vosková zrelosť.
3. Hrach, peluška, sója, repka, slnečnica–aplikujte asi 7–14 dní pred zberom na prerastené buriny.
Aplikovat možno len pozemne.
4. V max. 200 l vody
5. Knotovým rámom, herbicídnymi palicami–nátěr na listovú plochu burin pomocou herbicídnych
palíc 33–50% roztok.
6. Postemergentne na vzídené buriny 10–14 dní pred sejbou, výsadbou, alebo vzídením plodiny.
7. Len po zbere.
8. Max. 100 l vody opakovane po znížení retardačného účinku.
9. Ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách.
10. Na produkčních plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným škôlkovaním, na zaburinený úhor
pred sejbou. Chrbtové postrekovače 1,5–2% roztok, traktorové postrekovače 3–6 l/ha v 200 l
vody. Manipulačné plochy a komposty ošetrujeme, keď je burina dobre vyvinutá, pred alebo
v čase jej kvitnitia - chrbtové postrekovače 1,5–2% roztok, traktorové postrekovače 3–6 l/ha v
150–300 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujeme len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek 1,5–2% roztokom. Príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených
plochách, chrbtové postrekovače s 1,5–2% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovace s 1,5–2% roztokom. Na ničenie nežiaducich
listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadně pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do
výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na
ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použijte 1,5–2% roztok.
Odporúčame pridať značkovacie farbivo. Na potlačenie rastu predrastlíkov použijte do zásekov(v jednej rovině na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku
do každého záseku.
11. Ošetrenie cez vrcholy po vyzretí letorastov, vyzretie skontrolujte prípravkom Ekotest.
12. Na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hodín po ťažbe), okrem doby
silného miazgotoku na jar, nástrekom alebo nátěrom, použijte 5% roztok, u odolných drevím
primerane koncentráciu zvýšte.
13. Max. v 200–300 l vody.
14. Delená aplikácia–ošetrujte bázy rastlín tabaku a pôdu okolo nich. Prvý postrek 70 dní po výsadbe (0,1 l) a druhý postrek 2–3 týždne po prvom ošetrení (0,1–0,15 l). Týmto spôsobom potlačíme rast zárazovca konáristého.
15. Kontrola rastu kulturných rastlín a burin na hospodársky nevyužívaných plochách. Pri tomto
spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť aspoň 1 krát ročne.
Letecká aplikácia je zakázaná !
16
Torinka®
Opatrenia proti vzniku rezistencie:
Vznik rezistentných biotypov burin k účinnej látke glyphosate nebol na Slovensku doposial zistený.
Za účelom minimalizovania rizika vzniku rezistencie je treba aplikovať prípravok v súlade s návodom na použitie. Predovšetkým je treba vyvarovať sa postrekom v takých podmienkach, ktoré by
mohli ohroziť účinnosť prípravku a zvýšit pravdepodobnosť prežitia burin(neznižovat dávkovanie,
postrekovať v správnych vývojových fázach buriny, nepostrekovať pred dažďom a pod.). Ďalej odporúčame kombinovať postrek s vhodnými agrotechnickými opatreniami, ktoré pomáhajú obmedziť
samotný výskyt a šírenie burin(striedanie plodín, kultivačné zásahy, striedanie a kombinácie s herbicídmi s iným spôsobom účinku a pod.)
Vplyv na úrodu a technologické procesy spracovania:
Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu a technologické procesy
spracovania.
Vplyv na následné a náhradné plodiny:
Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.
Vplyv na susediace plodiny:
Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobu použitia prípravku silně poškodené postrekom, alebo úletom postrekovej hmloviny. Je treba sa predovšetkým vyvarovať postreku za nevhodných poveternostných podmienok.
Vplyv na užitočné a necielené organizmy:
Přípravok nemá žiaden negatívny vplyv na necielené a užitočné organizmy.
Čistenie postrekovača:
Aby nedošlo k poškodeniu iných plodín zvyškami kvapaliny postrekovača, je treba ich dôsledne odstrániť ihneď po ukončeniu postrekovania podľa nasledovného postupu: Dokonale vypráznite zvyšky postrekovej kvapaliny z postrekovača. Po vyprázdneniu postrekovej kvapaliny vypláchnite nádrž,
ramená a trysky postrekovača čistou vodou, s prípadným prídavkom čistiaceho prostriedku alebo
sódy (3% roztok). Postup podľa bodu 2. Zopakujte ešte dvakrát.
Upozorenie:
1. Torinka neskladujte v kovových nádržiach a nepoužívajte ani postrekovače s kovovými nádržmi s
pozinkovaným vnútrajškom, či z ľahkých kovov, prípadne bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. TORINKA môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn.
V blízkosti nádrže je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.
2. Nenechajte nikdy zvyšky postrekovej kvapaliny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí
nechajte vyvetrať.
3. Zabráňte zasiahnutiu zelených častí kulturných plodín, buď priamo postrekom alebo niepramo
úletom postrekovej hmloviny.
4. Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii.
17
HERBICÍDY
Príprava postrekovej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača, naplneného do poloviny vodou a za
stáleho miešania doplňte vodou na stanovený objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty a oba prípravky sa do nádrže vlievajú oddelene.
Topsin® 500 SC
Fungicidný systémový prípravok vo forme suspenzného koncentrátu k ochrane rastlín
proti širokému spektru hubových chorôb poľnohospodárskych plodín, okrasných rastlín,
tabaku, jahôd, rasce a uhoriek.
Účinná látka: thiophanate-methyl 500 g/l
Baleni: 1 l HDPE fľaše, 5 l, 10 l kanister
Doba použitia přípravku: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku:
Topsin 500 SC je systémový fungicíd zo skupiny benzimidazolov s kuratívnou a protektívnou
účinnosťou. Účinná látka je prijímaná listami aj koreňmi. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým
reziduálnym účinkom. Má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výnosovú úroveň. Pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb v obilninách, olejninách, cukrovej repe
a ďalších plodinách. Doba pôsobenia je 3–4 týždne.
Najdôležitejšie hubové choroby citlivé na Topsin 500 SC
Obilniny:
Pravý steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides) - 0,4–0,7 l/ha, pleseň snežná (Microdochium nivale) - 0,4–0,7 l/ha, fuzariózy bázy stebiel: nepravý steblolam (Fusarium spp.) - 0,4–
0,7 l/ha, fuzariózy listov a klasov (Fusarium spp.) - 0,6–0,7 l/ha, palušková hniloba (Typhula incarnata) - 0,6–0,7 l/ha, múčnatka trávová (Erysiphe graminis) - 0,7–1 l/ha, braničnatky (Septorium
spp.) - 1–1,4 l/ha, rynchospóriová škvrnitosť (Rhynchosporium secalis) - 0,4–0,7 l/ha.
Olejniny:
Fomová hniloba phomová hniloba (Phoma lingam) - 1,4–2,1 l/ha, biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum) - 1,4–2,1 l/ha, pleseň sivá (Botrytis cinerea) - 1,4–2,1 l/ha, alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp.) - 1,4–2,1 l/ha, červenohnedá škvrnitosť (Phomopsis spp.) - 1,4–2,1 l/ha.
Vinič:
Múčnatka viniča (Uncinula necator) - 1,2 l/ha, pleseň sivá (Botrytis cinerea) - 1,2 l/ha
Použitie a dávkovanie prípravku
18
plodina
škodlivý činiteľ
dávka (l/ha)
ochranná lhůta
pšenica ozimná
stéblolam
0,7
AT
vinič
múčnatka, botrytída
1,2
35 dní muštové hrozno
7 dní stolové hrozno
Topsin® 500 SC
Doporučenie pre použitie TOPSINU 500 SC v plodinách
Obilniny:
FUNGICÍDY
Aplikačné programy (pšenica)
Program jedného ošetrenia
termín aplikácie
choroby jačmeňa
dávka (l/ha)
T2 - steblovanie až metanie
(BBCH 32–59)
choroby báz stebiel
septoriózy
múčnatka
hrdze (prev.)
TOPoVER
0,6 l/ha Topsin 500 SC
+ 0,6 l/ha Version
termín aplikácie
choroby jačmeňa
dávka (l/ha)
T1 - steblovanie
(BBCH 30–37)
choroby báz stebiel
septoriózy
múčnatka
hrdze (prev.)
0,7 l/ha Topsin 500 SC
T3 - metanie až kvitnutie
(BBCH 51–69)
septoriózy
múčnatka
hrdze (prev.)
0,8 l/ha Version
Program dvoch ošetrení
Jesenné ošetrenie
Jesenné ošetrenie ozimných obilnín nie je bežným agronomickým zásahom, napriek tomu
môže mať opodstatnenie v týchto prípadoch:
Skoršie zasiatie ozimných obilnín po obilnine (kukurica) v kombinácii s plytkým spracovaním
pôdy môže spôsobiť už na jeseň významný výskyt fuzarióz, škvrnitosti, poprípade braničnatky.
Aj keď priamy význam týchto chorôb na jeseň nieje tak veľký, vytvára sa potenciál pre rýchle
jarné šírenie choroby. Aplikácia 0,6 l/ha Topsin 500 SC od 4. listu obilniny významne obmedzuje
výskyt týchto chorôb.
Skoršie sejby ozimných obilnín v oblastiach s dlhodobou snehovou pokrývkou sú v predjarí napadnuté skupinou tzv. pôvodcov vyzimovania ozimín. V prípade jačmeňa ozimného sa jedná
o paluškovú hnilobu v prípade žita a pšenice o pleseň snežnú.
Jesenná aplikácia fungicídu Topsin 500 SC od 4. listu obilniny v dávke 0,6 l/ha preukázateľne
znižuje napadnutie ozimných obilnín hnilobou a plesňou snežnou v predjarí.
Poznámka: Topsin 500 SC možno kombinovať s väčšinou herbicídov (sulfonyl močoviny, Protugan, atď.) a regulátormi rastu na báze CCC, kvapalné hnojivo DAM 390.
Jarné ošetrenie
Hlavným termínom ošetrenia ozimnej pšenice fungicídom Topsin 500 SC je obdobie od začiatku stľpkovania (fáza BBCH 30) až do vyvinutého druhého kolienka (fáza BBCH 32). Odporúčaná
dávka Topsinu 500 SC je 0,7 l/ha poprípade 0,4–0,7 l/ha v kombináciách. Podľa požadovanej
dĺžky a stupňa účinnosti môžeme použiť fungicíd v troch variantoch ošetrenia. V prípade nutnosti je možno Topsin 500 SC kombinovať s hnojivom DAM (ale nepoužívať „DAMové“ trysky),
s regulátormi rastu na báze CCC, s väčšinou herbicídov (Protugan, sulfonyl močoviny, atď.)
19
Topsin® 500 SC
1. variant: 0,7 l/ha Topsin 500 SC
Vynikajúca účinnosť proti fuzáriózam a pravému steblolamu. Kuratívny účinok proti múčnatke,
doba pôsobenia proti múčnatke po dobu 3 týždňov. Čiastočný (tlmiaci) účinok proti braničnatkám. V prípade jačmeňa vynikajúci účinok proti rhynchosporiovej škvrnitosti.
2. variant - tank mix: 0,4–0,7 l/ha Topsin 500 SC + 0,1–0,15 l/ha Talius
0,4–0,7 l/ha Topsin 500 SC + 0,1 l/ha Atlas
Vynikajúca účinnosť proti fuzáriózam a pravému steblolamu. Kuratívny účinok proti múčnatke, doba účinnosti proti múčnatke presahuje 6 týždňov. Výrazne tlmí nástup braničnatiek a to
z dvoch dôvodov. Po prvé má Topsin v dávke 0,6–0,7 l čiastočný účinok proti braničnatkám, za
druhé spôsobuje dokonalá ochrana proti múčnatke i pomalší rozvoj braničnatiek. Tie sa často
šíria pletivom, ktoré bolo pôvodne napadnuté múčnatkou. V prípade jačmeňa má aplikácia
vyššie uvedených fungicídov vynikajúci účinok proti rhynchosporiovej škvrnitosti.
3. variant - tank mix: 0,6 l/ha Topsin 500 SC + 0,6 l/ha Version
Optimálny termín pre použitie tohto TM je obdobie od 2. kolienka (fáza BBCH 32) až do fázy
vytvorenia posledného listu (fáza BBCH 39). Zásah má veľmi dobrú účinnosť proti chorobám
päty stebiel, fuzáriózam, braničnatkám, DTR, hrdziam a múčnatke, v prípade jačmeňa aj proti
rhynchosporiovej, hnedej a ramulariovej škvrnitosti.
Vinič:
Aplikácia proti múčnatke na viniči a plesni sivej od konca kvitnutia až do začiatku augusta:
5–6 aplikácií doporučujeme striedať prípravky na báze síry, azolov alebo strobilurínu
Ďalšie možnosti ošetrenia
Cukrová repa:
V prípade fungicídnej ochrany cukrovej repy proti cercospore repovej (Cercospora beticola)
a múčnatke (Erysiphe betae) možno použiť Topsin 500 SC buď samostatne alebo v TM s fungicídom IMPACT. Ošetrovanie proti cercospore doporučujeme na začiatku výskytu choroby (t.j. 5 %
všetkých listov je napadnutých). Prvý termín ošetrenia spadá do obdobia cca polovice júla, ale
podľa priebehu počasia a tlaku cercospory je nutné sledovať stav porastu a signalizáciu nástupu
tejto významnej choroby v cukrovej repe.
Po 3–4 týždňoch postrek opakovať, samozrejme podľa vývoja počasia a tlaku cercospory.
1. variant: 0,4–0,7 l/ha Topsin 500 SC
Pri nižšom, alebo strednom tlaku cercospory a nízkom tlaku múčnatky. Doba účinnosti je
3 týždne.
2. variant: 0,4–0,7 l/ha Topsin 500 SC + triazol
Pri vysokom tlaku cercospory použiť Topsin 500 SC pri hornej hranici dávkovania. Triazol predlžuje dobu účinnosti TM postreku na 4–5 týždňov a výrazne zvyšuje účinnosť proti múčnatke
repovej. Zároveň pôsobí aj proti hrdzi repovej a Ramulurii beticola.
20
Jahody:
Aplikácia proti múčnatke jahodovej (Sphaerotheca macularis) pred rozkvitnutím a prípadne po
zbere.
Tabak:
Aplikácia proti múčnatke (Erysiphe cichoracearum) pri prvých výskytoch.
Ruža:
Aplikácia proti múčnatke (Sphaerotheca pannosa var. rosae) pri prvých výskytoch, opakovať
podľa potreby.
Rasca:
1. ošetrenie proti cercosporióze (Cercospora carvi) začiatkom tvorby kvetnej osi, 2. ošetrenie
pred kvetom.
Uhorky:
Zálievka proti múčnatke (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) pri prvých príznakoch,
opakovať podľa potreby.
21
FUNGICÍDY
Topsin® 500 SC
Version®
Postrekový systémový fungicíd vo forme emulzie olej:voda na ochranu protihubovým chorobám obilnín a repky ozimnej s rastovo-regulačným účinkom.
Účinná látka: 250 g/l flusilazole
Registračné číslo: 06-02-0754
Balenie: 10 l HDPE kanister
Doba použitia: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku:
Flusilazole je triazol zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Version pôsobí systémovo
proti širokému spektru hubových chorôb obilnín, repky ozimnej a niektorých technických plodín. Prípravok úcinkuje pocas 4–6 týždnov. Flusilazole je najúčinnejší pokial sa aplikuje preventívne v časných fázach infekcie.
Version možno použiť v tank - mixoch s ostatnými fungicídmi, regulátormi rastu, špeciálnymi listovými hnojivami a insekticídmi.
Prednosti použitia
- vysoká účinnosť na septoriózu pšeničnú a plevovú
- vysoká účinnosť na hnedú a rynchospóriovú škvrnitosť v jačmeni
- preventívna aplikácia na múčnatku a hrdzu
- pozitívny vplyv na kvalitatívne ukazovatele zrna obilnín alebo semien repky
- skorá jesenná aplikácia v repke prináša vysokú účinnosť na fómu a pozitívny vplyv na prezimovanie repky
- dávkovanie podľa intenzity výskytu choroby - od 0,6 do 0,8 l/ha
- miešateľnosť s CCC alebo s insekticídmi
Použitie a dávkovanie prípravku
plodina
škodlivý činiteľ
dávka (l/ha)
ochranná doba
pšenice
múcnatka trávová,
septorióza pšenice,
hrdza pšenicná
0,6–0,8 l/ha
42 dní
jacmen
múcnatka trávová,
hrdza jacmenná,
hnedá škvrnitost jacmena,
rynchospóriová škvrnitost
0,6–0,8 l/ha
42 dní
repka ozimná
fómová hniloba
(Leptosphaeria maculans,
syn. Phoma lingam)
jesen/jar:
0,6 l/ha + 2 l/ha CCC
0,8 l/ha
42 dní
22
Version®
FUNGICÍDY
Obilniny
Version v pšenici a jačmeni používajte v aplikačnom intervale od odnožovania jarného jačmena
/ stlpkovania pšenice ozimnej až do začiatku kvitnutia v závislosti na intenzite infekcie jednotlivých hubových chorôb.
Aplikačné programy pšenica
Program jedného ošetrenia
termín aplikácie
choroby pšenice
dávka (l/ha)
T2 - steblovanie až metanie
(BBCH 32–59)
choroby báz stebiel
septoriózy
múčnatka
hrdze (prev.)
TOPoVER
0,6 l/ha Topsin 500 SC
+ 0,6 l/ha Version
termín aplikácie
choroby pšenice
dávka (l/ha)
T1 - steblovanie
(BBCH 30–37)
choroby báz stebiel
septoriózy
múčnatka
hrdze (prev.)
0,7 l/ha Topsin 500 SC
T3 - metanie až kvitnutie
(BBCH 51–69)
septoriózy
múčnatka
hrdze (prev.)
0,8 l/ha Version
Program dvoch ošetrení
Odporučenia pre aplikáciu v jačmeni
Ošetrenie prípravkom Version sa uskutočňuje od odnožovania do kvitnutia (BBCH 25–59) podľa
výskytu chorôb v sólo aplikáciách alebo v zmesiach s inými fungicídmi. Možno využiť sólo aplikácie alebo tank-mixy.
Účinnosť fungicídu version jačmeň
choroby jačmeňa
účinnosť
hnedá škvrnitosť
++++
rynchospóriová škvrnitosť
++++
múčnatka trávová
+++
hrdza jačmenná
+++
Aplikačné programy jačmeň
termín aplikácie
choroby jačmeňa
dávka (l/ha)
T2 - steblovanie až metanie
(BBCH 32–59)
hnedá škvrnitosť,
rynchospóriová škvrnitosť, hrdza
múčnatka (prev.)
0,8 l/ha
23
Version®
Repka
Version v repke proti fómovej hnilobe (Leptosphaeria maculans syn. Phoma lingam) aplikujte
z ohladom na dlhé infekčné obdobie choroby na jesen vo fáze 4–8 listov (listovej ružice), prípadne na počiatku jarnej vegetácie repky. V prípade velmi silnej jesennej infekcie (okrúhle koncentrické škvrny s žltavým okrajom a sivým stredom s jasne viditelnými pyknidami, korkovatiace
praskliny na korenovom krčku) ošetrujte znovu na jar.
Použitie Version v repke má významný pozitívny vplyv na rast a vývoj rastliny (rastovo-regulačný účinok).
Včasná jesenná aplikácia vo fáze 4–8 listov (listovej ružice) zabranuje prerastaniu repky a optimalizuje porast na prezimovanie (zvyšuje priemer korenového krcku a hmotnost korenov).
termín aplikácie
choroby repky
dávka (l/ha)
fómova hniloba
rastovo-regulačný účinok
Repka 4–8 list
(BBCH 14–18)
• zabranuje prerastaniu
• zvyšuje priemer korenového krcku
• optimalizuje porast na prezimovanie
Version
0,6–0,8 l/ha
Jarná aplikácia vo faze predlžovacieho rastu ovplyvnuje pozitívne počet nasadených plodných
vetví a znižuje riziko poliehania repky.
termín aplikácie
choroby repky
dávka (l/ha)
fómova hniloba
rastovo-regulačný účinok
Repka
predlžovací rast (BBCH 39–51)
• zvyšuje počet nasadených plodných vetví
• kráti výšku rastliny
• znižuje riziko poliehania
Version
0,6–0,8 l/ha
Príprava postrekovej kvapaliny
Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej
do polovice vodou a doplnte na stanovený objem. Pri príprave zmesí je zákazané miešat koncentráty, jednotlivé prípravky dávajte do nádrže jednotlivo. Postrekovú kvapalinu použite ihned
po príprave.
Pozor!
Max. počet ošetrení za vegetáciu: 2
Min interval: 14 dní
Dávka vody: 200–400 l/ha pri pozemnom ošetrení.
Neošetrujte vo vzdialenosti menšej ako 15 m od studni, kanalizácie, prirodzených aj umelých
recipientov povrchových vôd ako aj od miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného
pola vlieva do trvácich alebo docasných vodných tokov. Zabránte dopadu priameho postreku
vo vzdialenosti menšej ako 5 m od brehov vodotecí ako ajlebo umelých recipientov povrchových vôd.
24
TOPoVER
Topsin®500 SC + Version®
(250g flusilazol)
Topsin 500 SC a Version sú fungicídy so systémovým pôsobením, ktoré majú preventívnu
a kuratívnu účinnosť proti širokému spektru chorôb pšenice a jačmeňa - choroby päty stebiel, fusárií, múčnatky, braničnatky, rynchosporiovej a hnedej škvrnitosti.
Balenie: 10 + 10 l
Doba použitia: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku:
Kombinácie týchto dvoch fungicídov do obilnín Vám umožňujú byť flexibilní a cielene riešiť
ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám na základe ich aktuálneho výskytu.
Plodiny: Pšenica ozimá a jačmeň ozimý (jačmeň jarný len Version)
Možnosti použitia
PROGRAM JEDNÉHO OŠETRENIA: V SPOJENÍ JE VEĽKÁ SILA!
Topsin 500 SC 0,6 l/ha + Version 0,6 l/ha
Termín aplikácie:
Spoločná aplikácia v tank mixe v období objavenia sa praporcového listu až začiatku metania je
optimálnym termínom pre dlhodobú a intenzívnu ochranu praporcového listu a klasu, ktoré sa
až zo 60 % podieľajú na celkovej úrode.
Výhody aplikácie:
• Veľmi dobrá účinnosť na steblolam, múčnatky, braničnatky, hnedú a rynchosporiovú škvrnitosť jačmeňa
• Rýchle a dlhodobé pôsobenie
• Ochrana klasu a praporcového listu
PROGRAM DVOCH OŠETRENÍ: DVE OŠETRENIA ZA CENU JEDNÉHO!
Topsin 500 SC 0,7 l/ha
Termín aplikácie:
• Na začiatku steblovania - vytvorí pevný základ pre vysokú úrodu pšenice a jačmeňa !
• Na choroby päty stebiel, fusárií, múčnatky, braničnatky, rynchosporiovej a hnedej škvrnitosti
• Možnosti kombinácie s DAM 390, CCC, herbicídov
Version 0,6–0,8 l/ha
Termín aplikácie:
• Na začiatku metania - najdôležitejšie fungicídne ošetrenia behom vegetácie
• Na braničnatky, DTR (helmintosporióza), múčnatky, hrdze
• Zvyšuje úrodu a ekonomický prínos
25
FUNGICÍDY
(500g thiophanate-methyl)
Mospilan® 20 SP
Postrekový systémovo účinný insekticíd vo forme vodou rozpustného prášku určeného
k ničeniu širokého spektra živočíšnych škodcov v ochrane rastlín, obzvlášť na škodcov spôsobujúcich škody cicaním a požerovo, voška chmeľová, pásavka zemiaková, obaľovač jabloňový, molice, puklice, strapky, blyskáčik repkový a krytonosci.
Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg
Balenie: 50g (15 x 50 g = 0,75 kg) Al - folie s potiskem, 250 g a 500 g
Doba použitia přípravku: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku:
Mospilan 20 SP je systémovo pôsobiaci insekticíd zo skupiny neonikotinoidov. Pôsobí ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí systémovo aj translaminačne, prechádza celým
profilom listu. Účinkuje ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych dávkach, má relatívne
rýchle počiatočné pôsobenie v poraste. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov rozhodujúcich poľnohospodárskych plodín.
Mospilan 20 SP je veľmi flexibilný k vyššej teplote v priebehu aplikácie, v rastline je rozvádzaný akropetálne (nahor, do novo narastajúcich listov), nie bazipetálne ku koreňom. Pre lepšiu
penetráciu do porastu je doporučované podľa podmienok a plodiny použitie so zmáčadlom
(zelenina, strukoviny).
Spektrum živočíšnych škodcov citlivých na Mospilan 20 SP
Repka olejná
krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šešulový, byľomor kelový,
skočka čierna/čiernonohá, krytonos kapustový, siatica oziminová, piliarka repková.
Jadroviny
voška jabloňová/skorocelová , vlnatka krvavá, obaľovač jabloňový, piliarka jabloňová, nosánik
jabloňový/ovocný, kvetovka jabloňová.
Kôstkoviny
piliarka slivková/žltá, vrtivka čerešňová
Zemiaky
pásavka zemiaková, voška broskyňová, voška rešetliaková
Obiloviny
voška ovsená, voška trávová, voška čremchová
Kukurica
vijačka kukuričná, kukuričiar koreňový
26
Mospilan® 20 SP
Slnečnica
voška čremchová
INSEKTICÍDY
Mak
voška maková, krytonos makovicový
Cukrová repa
voška broskyňová, voška maková, skočka horčiaková/repová
Strukoviny
voška hrachová, voška maková, voška broskyňová, strapka hrachová
Chmeľ
voška chmeľová
Zeleniny
voška kapustová, mlynárik kapustový/repový/repkový, kvetárka kapustová/cibuľová/repová,
strapka záhradná/západná, molica skleníková, voška broskyňová/voška bavlníková
Okrasné rastliny
molica skleníková, voška broskyňová/bavlníková, strapka záhradná/západná, puklica slivková,
vlnatka krvavá
Použitie a dávkovanie prípravku:
plodina
škodlivý činiteľ
dávkovanie
OL (dni)
zemiaky
pásavka zemiaková
0,06 kg/ha
14
jabloň
voška skorocelová
voška jabloňová
obaľovač jablčný
0,125 kg /ha
0,1 kg/ha
0,25 kg/ha
14
chmeľ
voška chmeľová
0,008 %
AT
rajčiak
molica skleníková
0,25 kg/ha
10
paprika
voška broskyňová
0,1 kg/ha
7
slivka
obaľovač slivkový
0,25 kg/ha
14
krytonos repkový,
krytonos štvorzubý
0,12 kg/ha
AT
blýskáčik repkový
0,08–0,1 kg/ha
AT
byľomor kelový,
krytonos šešulový
0,15 kg/ha
AT
čerešňa
vrtivka čerešňová
0,15–0,2 kg/ha
14
mak
voška maková
krytonos makovicový
0,125 kg/ha
AT
repka olejka
poznámka
OL = ochranná lehota (dni)
27
Mospilan® 20 SP
Aplikačné poznámky a doporučenia k jednotlivým použitiam
Repka olejná - jarná aplikácia:
Krytonos repkový, štvorzubý
1. postrek 3–5 dní po nálete pred kladením vajíčok (od polovice do konca marca). Dávka 120 g/
ha. Možno miešať s DAM 390, herbicídmi, fungicídmi, listovými hnojivami, regulátormi rastu.
Táto aplikácia je vynikajúca hlavne na mladé vyliahnuté larvy (skrátenie požerového kanálika),
kde sa plne prejaví systémový účinok prípravku, naviac táto aplikácia vzhľadom k 2–3 týždňovému reziduálnemu efektu zasiahne i prvé nálety blyskáčika repkového even. šešuľových škodcov.
Blyskáčik repkový
Odporúčaná aplikácia podľa signalizácie od zakladania kvetenstva repky do fázy BBCH 59–60
(vetvy 1. rady/začiatok kvitnutia). Odporúčaná dávka je 80–100 g/ha podľa tlaku škodcov
a ďalších uvažovaných insekticídnych aplikácii v poraste. Všeobecne vyššia dávka má dlhší
reziduálny účinok a nepatrne rýchlejšie počiatočne pôsobenie. Prípravok má trochu pomalší
nástup účinnosti 1–3 deň po aplikácii, od 5–7 dňa sa plne prejavuje systémový účinok. Vyššia
dávka znovu výraznejšie ovplyvní účinok na šešulových škodcov, hlavne krytonosa šešulového,
ktorý napadá porasty takmer súčasne s blyskáčikom.
Šešuloví škodcovia
Odporúčanie optimálneho termínu aplikácie závisí od mnohých faktorov. Proti krytonosovi šešulovému, ktorý môže byť v poraste už pred kvitnutím, postačuje vykonaný zásah proti blyskáčikovi. Pri nadmernom výskyte prevládajúcom nad blyskáčikom je nutné aplikovať samostatne
v dávke 150 g/ha.
Byľomor kelový
Odporúčaná aplikácia hlavne v rámci minimalizačných technológií spracovania pôdy je od fázy
žltého púčika do konca plného kvetu, preferenčne potom v období plného kvetu. Odporúčaná
dávka je 150 g/ha podľa tlaku škodcov, vyššia dávka predlžuje reziduálny účinok, zväčšuje účinok na larvy byľomoru v šešuliach; pre urýchlenie účinku možno doporučiť TM Mospilan 20 SP
150 g/ha + pyretroid v pol. - plnej dávke. Sólo aplikácie aj TM sú relatívne neškodné pre včely.
Tieto aplikácie je možné výhodne - po vyskúšaní - kombinovať s ošetrením proti sclerotínii.
Repka olejná - jesenná aplikácia:
Ak bolo použité insekticídne morené osivo repky, tak v prípade teplého a suchého počasia je
nutné ošetriťvzchádzajúce porasty 3–5 týždňov po zasiati proti skočkam. Odporúčaná dávka
je 120 g/ha a má cca 2–3 týždňovú reziduálnu účinnosť. V prípade nemoreného osiva a vhodných klimatických podmienok je potrebné ošetriť všetky porasty veľmi rýchlo v období 1–2 dní
po nálete škodcov dávkou 120 g/ha. Prípravok možno v rovnakej dávke použiť proti siatici (výhoda systémového účinku v príp. že nie sú priamo zasiahnuté húsenice aktívne vo večerných
hodinách) a proti piliarke (polovica septembra - nástup mrazov) pri prvých výskytoch.
Jadroviny:
Proti kvetovke jabloňovej sa odporúča vyššia dávka 250 g/ha na základe zisteného počtu chrobákov po poklepnutí vetiev podľa sumy teplôt, možný termín ošetrenia je od rašenia do fázy
ruž. púčiku (BBCH 51–59, najoptimálnejšie v BBCH 54 myšie uško), vždy do začiatku kvitnutia.
Proti voškám sa doporučuje dávka 120 g/ha pred kvetom, optimálne v BBCH 56–57 zelený/ružový púčik. Možno kombinovať s ošetrením proti kvetovke. V prípade vlnatky krvavej postačuje
120 g/ha pre jarný postrek, kedy nymfy vyliezajú do korún, pre neskorší postrek v priebehu
vegetácie dávku zvýšiť na 150–200 g/ha + kvalitné pokrytie porastu.
28
Mospilan® 20 SP
Piliarky
Aplikácia prípravku všeobecne po opadnutí kvetných lístkov podľa zisteného počtu vajíčok
nakladených na mladé plody. Najoptimálnejší termín v dávke 120 g/ha je pri zistení dvoch
červených škvrniek (očiek zárodku) u polovice hodnotených vajíčok. Za 1–2 dni po dosiahnutí
čiernych očiek sa larva zavrtáva do plodov a potom sa doporučuje dávka 250 g/ha alebo hĺbkovo pôsobiaci prípravok.
Nosániky
Odporúčaná dávka je 250 g/ha. Možno kombinovať s ošetrením proti obaľovačovi jabloňovému alebo piliarkam. Pri nižšom tlaku nosánikov postačuje 1 ošetrenie (lepšie proti piliarke,
možno aj obaľovač), pri vyššom tlaku nosánikov možné využiť 2 aplikáciu proti piliarke (1. proti
piliarke, 2. za 7–10 dní proti nosánikovi) alebo kombinácia cieleného zásahu proti obaľovačovi
+ organofosfát pred odkvetom/po odkvete.
Kôstkoviny:
Ošetrenie proti dospelým jedincom vrtivky čerešňovej v dávke 250 g/ha sa doporučuje prevádzať podľa signalizácie kontrolou dospelých jedincov na žltých lepových doskách, proti mladým
larvám v dobe max. nakladenia vajíčok. Pri väčšom tlaku škodcov a u neskorších odrôd sa doporučuje postrek v rovnakej dávke po 10–14 dňoch opakovať. Proti piliarke slivkovej sa odporúča
dávka 120 g/ha na konci kvitnutia sliviek, v dobe opadávania korunných lístkov.
Zemiaky:
Odporúčaná dávka vody je 400–600 l/ha. Na pásavku zemiakovú je doporučená dávka 80 g/ha
podľa tlaku škodcov. Prípravok je vysoko účinný na najviac škodlivé larvy III. a IV. instaru L3/L4, súčasne účinkuje na chrobáky. V teplejších a nižších polohách s možnosťou 2 (3) generácií škodcov
za rok je výhodnejšia dávka 80 g/ha, kedy sa súčasne predlžuje reziduálny účinok na cca 3 týždne.
Vo vyššej dávke 100–120 g/ha možno použiť v množiteľských porastoch proti prenášačom viróz,
voške broskyňovej a rešetliakovej. Výhodou je systémové pôsobenie v novo narastaných častiach,
reziduálne pôsobenie 2–3 týždne podľa podmienok, možnosť kombinácie s fungicídami proti
plesni, selektivita voči prirodzeným nepriateľom oboch skupín - Carabus olympiae (nosatčíci), lienky, pavúkovité a i.), využitie pri vyšších teplotách nad 25 °C.
Obilniny:
Proti listovým voškám je odporúčaný postrek v dávke 120 g/ha (v dobe kvitnutia u pšenice
ozimnej, v priebehu stÍpkovania u jačmeňa jarného) hlavne za suchého a teplého počasia.
Ochrana klasov v dávke 120 g/ha v dobe od konca kvitnutia do začiatku tvorby klasu. Flexibilné
použitie podľa tlaku vošiek - okraje, celoplošne, opakovane.
Slnečnica:
Proti voške čremchovej sa odporúča aplikácia v dávke 120 g/ha na základe monitoringu po
ukončení preletu zo zimných hostiteľov (5% napadnutia), pri sekundárnych výskytoch (jún) pri
napadnutí 15–20 % rastlín v rovnakej dávke 100–120 g/ha.
29
INSEKTICÍDY
Obaľovač jabloňový
Odporúčaný termín ochrany je v dávke 250 g/ha po vrchole letovej vlny škodcov, vždy do obdobia začiatku liahnutia lariev. Optimálna fáza vajíčka červený prstenec - čierna hlavička.
Mospilan® 20 SP
Cukrová repa:
Proti voškám sa odporúča aplikácia v dávke 100–120 g/ha na základe monitoringu po ukončení
preletu zo zimných hostiteľov (5 % napadnutia), pri sekundárnych výskytoch (jún) pri napadnutí 15–20 % rastlín v rovnakej dávke 100–120 g/ha. Prípravok je vysoko účinný proti skočkam
v dávke 120 g/ha vo fáze klíčnych listov vzchádzajúcej cukrovky (do 2 pravých listov), hlavne
v suchších a teplejších podmienkach.
Strukoviny:
Proti voške hrachovej sa odporúča dávka 120 g/ha flexibilne behom vegetačného obdobia podľa
zisteného výskytu 3–5 vošiek/rastlina. Proti voškám možno u semenných porastov strukovín
použiť v suchších a teplejších podmienkach prípravok v dávke 120 g/ha pre obmedzenie prenosu viróz. Do začiatku kvetu možno použiť prípravok(hlavne u množiteľských porastov, za
sucha a tepla) proti strapke hrachovej vo vyššej dávke 200 g/ha. Vzhľadom k tvorbe voskového
povlaku na listoch hrachu doporučujeme použiť zmáčadlo (Silwet L 77 0,1–0,15 l).
Mak:
Možno využiť ošetrenie proti voške makovej v dávke 120 g/ha v období po sekundárnom prelete pri napadnutí 5 % a viac rastlín na pozemku. Hodnotenie by malo zahrňovať 5x20 rastlín.
Významné škody môže spôsobiť krytonos makovicový, škodí dospelým jedincom okusovaním listov a stoniek, ale hlavne larvy, ktoré sa liahnu v tobolkách a vyžierajú základy semien.
Ošetrenie v dávke 120 g/ha by malo smerovať do fázy háčkovania (BBCH 47–49) pri prvých
zistených požeroch na kvetných stvoloch a pokiaľ možno na začiatku liahnutia mladých larievv
makoviciach, kedy sa najlepšie prejaví systémový účinok prípravku.
Chmeľ:
Podľa intenzity výskytu a signalizácie vošky chmeľovej je optimálnym termínom aplikácie záver
vegetačnej listovej fázy, teda cca obdobie 2. dekáda júna - 1. dekáda júla, ale vždy len do kvetu.
1. aplikácia počas vegetácie.
Odporúčaná dávka je 0,008 %, t.j. 160 g/ha pri dávke vody 2000 l/ha.
Zeleniny:
Ochrana proti voškám len v prípade silného tlaku. Výhodou je systémové pôsobenie prípravku
v ťažko dostupných miestach napadnutia (záhyby, úžľabie listov a i.) Dávka 120 g/ha, 600 l
vody/ha, max. 2 aplikácie/veget. obdobie. Najúčinnejšia ochrana proti mlynárikovi v období
liahnutí mladých lariev v dávke 120 g/ha. Proti kvetárkam je účinný len postrek (event. opakovaný) v dobe hromadného náletu škodcov, najneskôr však pri zistení nakladených vajíčok či
prvých min na listoch (nepoužívať ako pôdnu aplikáciu, zálievku a i.) Proti molici skleníkovej
a strapke záhradnej je odporúčaná dávka 250 g/ha, nutné striedanie s prípravkami s odlišným
mechanizmom pôsobenia, v prípade veľmi odolného prenášača viróz - strapka západná - je
odporúčaná dávka 300–350 g/ha.
Okrasné rastliny:
Dávka prípravku je 120 g/ha (vošky), 250 g/ha (molice, puklice), v prípade strapiek možno
použiť až dávku 300 g/ha. Odporúčané množstvo vody je 600 l/ha. Aplikácia pri prvých
zistených výskytoch. Doporučené striedanie s prípravkami s iných mechanizmom účinku.
30
Nissorun® 10 WP
Účinná látka: hexythiazox 10 %
Balenie: 0,5 kg krabica s vloženým AL sáčkom
Doba použitia: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku:
Nissorun 10 WP je kontaktný akaricíd, ktorý sa vyznačuje dlhodobým špecifickým účinkom na
vajíčka, larvy a nymfy roztočcov. Na dospelých jedincov pôsobí nepriamo, neničí ich, ale sterilizuje. Zasiahnuté roztočce kladú sterilné vajíčka, z ktorých sa už neliahne ďalšia generácia.
Prípravok sa vyznačuje silným translaminačným účinkom, tzn. preniká veľmi rýchlo listami a ničí
uvedené vývojové štádia škodcov na horných i spodných stranách. Prípravok má dlhodobý účinok v poraste 50–70 dní, kedy je schopný udržať výskyt roztočcov pod ekonomickým prahom
škodlivosti. Prípravok neničí dravé roztoče Phytoseidae, je preto veľmi vhodný k použitiu v systéme integrovanej ochrany rastlín.
Návod k použití:
plodina
škodlivý činiteľ
koncentrácia (%)
OL (dni)
poznámka
jádroviny, kôstkoviny
roztočec ovocný
0,07
30
voda 1000 l
vinič
roztočce
0,07
42
voda 1000 l
chmeľ
roztočec chmelový
0,05
ošetrenie pred kvetom
voda 1000 l
okrasné rastliny
roztočce
0,07
1
voda 1000 l
Aplikačné údaje
Chmeľ:
Odporúčaný pre preventívnu aplikáciu na lokalitách s každoročným vysokým výskytom roztočca
(aj možnosť ošetrenia len okrajových a kotviacich radov) alebo kuratívne pri prvom zistenom
výskyte roztočca na spodných chmeľových listoch (zvyčajne od konca mája do polovice júna),
z hľadiska dlhodobej reziduálnej účinnosti 50–70 dní a pomalšieho odbúravania z ošetreného
porastu však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu. V závislosti na výške chmeľu sa používa 1500–2000 l postrekovej kvapaliny/ha, v každom prípade je nutné dodržať koncentráciu
0,05 %, t.j. 0,75–1 kg prípravku/ha. Zhruba o 7–10 dní po aplikácii je možný výskyt dospelých
jedincov roztočca, ktorí sú však po zásahu Nissorunu sterilní, tzn. že z vajíčok nakladených zasiahnutými dospelými jedincami sa neliahnu larvy. Chmeľ ošetrený Nissorunom nemá vývozné
obmedzenia, importné tolerancie sú stanovené pre USA, Nemecko i Japonsko.
31
INSEKTICÍDY
Selektívny kontaktný akaricíd vo forme dispergovateľného prášku k ničeniu roztočcov
v chmeli, viniči, okrasných rastlinách, okrasných drevinách, jadrovinách a kôstkovinách.
Nissorun® 10 WP
Vinič:
Pri silnom výskyte zimných vajíčok roztočca ovocného je najefektívnejšie skoré jarné ošetrenie
tesne pred alebo na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok v koncentrácii 0,07 %. Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny je 1 000 l/ha, t.j. dávka 0,7 kg/ha. Prípravok možno veľmi
dobre použiť pre kontrolu populačnej hustoty roztočca ovocného alebo chmeľového aj v neskoršom termíne rašenia/4–5 listov koncom apríla/začiatkom mája v rovnakej dávke 0,7 kg/ha
(1000 l vody). Prípravok je použiteľný v rámci integrovanej ochrany rastlín, je plne selektívny
k dravým roztočom Typhlodromus pyri - polulácia Mikulov.
Jadroviny, kôstkoviny:
Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztočca. Najvhodnejší termín pre
aplikáciu vo fáze BBCH 56 „zelený púčik“ u jadrovín, eventuálne BBCH 57 „biely púčik“ u kôstkovin. Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny: 1000 l/ha, t.j. 0,7 kg prípravku/ha. Prípravok je použiteľný s dravým roztočom Typhlodromus pyri - populácia Chelčice. Neskoršie
termíny aplikácie je nutné zohľadniť vo vzťahu k populačnej hustote roztočca v dobe predpokladanej aplikácie (len včasné ošetrenie je účinné) a dlhodobej ochrannej lehoty 30 dní
nevhodné pre skoro zbierané odrody. Pulace Chelčice.
32
Ortus® 5 SC
Účinná látka: Fenpyroximate 50g/l
Balenie: 1 l HDPE fľaše
Doba použitia: 3 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Účinná látka fenpyroximate inhibuje NADH koenzym a mitochondriálny NADH-Co Q reduktázu
a znižuje výskyt morfologických zmien v mitochondriách. Fenpyroximate je účinná látka zo
skupiny fenylpyrazolov, ktorá výhradne pôsobí ako kontaktný jed na všetky vývojové štádia
roztočcov, t.j. vajíčka, larvy, nymfy a dospelé jedince.
Ovicidná účinnosť je najslabšia. Pretože prípravok neúčinkuje systémovo ani nevykazuje fumigačný alebo translaminačný efekt, je treba k dosiahnutiu požadovanej účinnosti zaistiť plné
pokrytie ošetrovanej plochy postrekovou kvapalinou. Reziduálny účinok je minimálne 30 dní.
Veľmi dobrá účinnosť je pri aplikácii do +25 °C.
Použitie a dávkovanie
plodina
škodlivý činiteľ
koncentrácia (%)
OL (dni)
poznámka
jádroviny
roztočce
0,05 %
21
1000 l vody
chmeľ
roztočec chmeľový
0,125 %
21
1500 l vody
vinič
vlnovník viničový
hálkovec viničový
1 l/ha
21
jahody
roztočík jahodový
roztočec chmeľový
2 l/ha
21
Aplikačné údaje
Jadroviny:
Najvhodnejším termínom použitia je obdobie, kedy je 50–60 % lariev vyliahnutých zo zimných
vajíčok, t.j. v priebehu mesiaca mája, veľmi účinná je aj neskoršia aplikácia na dospelé jedince
letnej generácie, kedy sa pozitívne prejavuje larvicidný a adulticidný účinok, reziduálna účinnosť cca 3 týždne a vysoká flexibilita k vyšším letným teplotám. Odporúčaná dávka vody je
1000 l/ha, z dôvodu pôsobenia prípravku je nutné kvalitné pokrytie porastu. Hlavne pre tieto
letné postreky je doporučená vyššia koncentrácie 0,1 %, t.j. 1 l/ha v 1000 l vody. Pozor v prípade
použitia biologickej ochrany, prípravok je len čiastočne selektívny voči Typhlodromus pyri.
33
INSEKTICÍDY
Selektívny kontaktný akaricíd vo forme suspenzného koncentrátu určený k ochrane ovocných drevín proti roztočcom (Tetranynchidae) a k ochrane chmeľu proti roztočcovi chmeľovému (Tetranychus urticae koch).
Ortus® 5 SC
Chmeľ:
Prípravok je všeobecne použiteľný proti roztočcom behom celého vegetačného obdobia,
s ohľadom na ochrannú lehotu potom v závislosti na začiatku zberu až do konca júla. Z praktického hľadiska je Ortus doporučovaný pre 1. postrek (v prípade, že nebol použitý ovicidný Nissorun z dôvodu nižšieho / žiadneho výskytu pred kvetom) alebo pre 2. postrek v najkritickejšom
období výskytu roztočca pol.–koniec júla, ktorý vzhľadom k reziduálnemu účinku prípravku cca
30 dní plne chráni porast až do zberu. Odporúčaná dávka vody zodpovedá termínu aplikácie
(pri dodržaní koncentrácie 0,125 %), t.j. od 1500 l/ha (1,88 l/ha prípravku) v priebehu júna do
2000 l/ha (2,5 l/ha prípravku) v priebehu júna, rozhodujúcim kritériom pre stanovenie najvhodnejšieho objemu postrekovej kvapaliny je rastová fáza / výška porastu v dobe predpokladanej
aplikácie.
Aplikujte samostatne - nepoužívať do TM zmesí, mohlo by dôjsť k zníženiu účinnosti prípravku.
Ortus má nižšiu iniciačnú účinnosť, maximálnu úroveň dosahuje 14–21 dní po aplikácii. Ortus je
selektívny proti akarofágnym predátorom z čeľade Coccinelidae (Stethorus punctillum), dravým
drabčíkom rodu Oligota a dravým plošticiam rodu Orius.
Ortus je kontaktný prípravok bez translaminačnej a fumigačnej účinnosti, preto je nutná čo
najlepšia pokryvnosťošetrovaného porastu! Neznižovať dávky vody.
Chmeľ ošetrený Ortusom nemá vývozné obmedzenia, má stanovenú importnú toleranciu pre
všetky rozhodujúcevývozné štáty (USA, Nemecko, Japonsko).
Vinič:
Roztoč viničový (Colomerus vitis), hálkovec viničový (Epitrimerus vitis). Ortus možno použiť kedykoľvek v priebehu sezóny (nie pred / na začiatku rašenia - síra), je účinný v širokom teplotnom
rozmedzí 15–25 °C. Z praktického hľadiska je najvhodnejší tzv. neskorý letný postrek v dávke
1,0 l/ha koncom júla–začiatkom augusta pred mäknutím bobulí, kedy sa dospelé jedince premiestňujú na vyššie poschodia a začínajú vyhľadávať zimovisko a postrek tak silne obmedzí
prezimovanie škodcov. Ortus je len čiastočne selektívny proti Typhlodromus pyri.
34
Panoctine® 35 LS
Kompletné fungicidné moridlo k moreniu osív pšenice, žita a tritikale.
Účinná látka: 350 g guazatine
Doba použitia: 3 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Panoctine 35 LS je kvapalné moridlo pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek
adhezívnych látok. Obsahuje etylénglykol, nemrzne ani netuhne pri teplotách do cca -10 °C.
Jediné moridlo, s ktorým je možné pracovať aj za veľmi nízkych teplôt. Má vynikajúcu priľnavosť
k osivu, osivo sa nelepí, nepráši a má výbornú sypkosť.
Spektrum účinnosti prípravku
Najúčinnejšie moridlo proti plesni snežnej a ďalším fuzariózam (Fusarium nivale, Fusarium roseum, Fusariumculmorum, Fusarium gramineum).
Výborný účinok na: braničnatky (Septoria nodorum), sneť mazľavá (Tilletia caries).
Použitie a dávkovanie prípravku:
plodina
škodlivý činitel
dávka / t
poznámka
pšenica
sněť mazľavá, pleseň snežná, braničnatky
2l
morenie osív
raž ozimná, triticale
pleseň snežná
2l
morenie osív
Doporučenie pre použitie
Používajú sa moriace zariadenia pre morenie osív mokrou cestou.
V prípade potreby je možné k registrovanej dávke 2 l/t osiva pridať 2 l vody. Morenie sa môže prevádzať len na zariadeniach, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie a pokryvnosť osiva
moridlom. Osivo má mať dokonalú klíčivosť a vzchádzavosť a nesmie byť mechanicky poškodené.
Namorené osivo musí byť vysiate a zahrnuté zeminou, zvyšné osivo potom spotrebujte napr.
vysiatím do zmesiek na zelené hnojenie.
Zvyšky namoreného osiva nesmú byť používane na kŕmenie zvierat a vtákov!
Namorené osivo doporučujeme skladovať v suchých, dobre vetraných a chladných priestoroch.
Osivo vysievať čo najskôr. Pokiaľ je namorené osivo skladované do ďalšej sezóny, doporučujeme
pred výsevom znovu vykonať skúšku klíčivosti.
Pozor!
Nemiešať Panoctine 35 LS s inými prípravkami! Pri zmene moridla a moriaceho režimu je nutnézariadenie dôkladne vyčistiť!
Panoctine 35 LS nemá žiadne obmedzenia použitia v PHO vôd.
Panoctine 35 LS má výrazný repelentný účinok proti zrnožravým vtákom
35
MORIDLÁ
Balenie: 25 l, 50 l, 200 l, 1000 l kanister, sudy, kontejnery
poznámky
POZNÁMKY
poznámky
poznámky
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
TECHNICKO-PORADENSKÝ SERVIS:
Peter Herchel
Ján Kanda
Mobil: 0905 818 320
Fax: 0259 324 265
e-mail: [email protected]
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Organizačná zložka
Krupinská 4
851 01 Bratislava
www.sumiagro.sk
Mobil: 0903 584 567
Fax: 0557 287 073
e-mail: [email protected]
Download

Mospilan® 20 SP