SK
CZ
SK: Návod na použitie
CZ: Návod na použití
Bezpečnostné upozornenia a rady
3
10
Údržba
Zákaznícky servis spoločnosti JML – T + 421 249101802
Toto je zariadenie spotrebič triedy II, čo znamená, že je
chránené dvojitou izoláciou pre vašu ochranu.
VŽDY pri manipulácii so zariadením buďte opatrní. Akékoľvek
náhle alebo silné pôsobenie môže poškodiť žiarovku alebo
vysávač.
Ak je zariadenie poškodené, NEROZOBERAJTE HO a
nepokúšajte sa ho opraviť. Servis musí vykonávať iba
kvalifikovaný technik.
Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE bez nádoby na odpad a/
alebo filtra.
NEVYSÁVAJTE predmety, ktoré horia alebo dymia, akými
sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE na vysávanie horľavých
alebo prchavých tekutín, napr. benzínu alebo petroleja a
nepoužívajte ho v prítomnosti takýchto látok.
UDRŽIAVAJTE vlasy, voľné oblečenie, prsty a akékoľvek iné
časti tela mimo akýchkoľvek otvorov a UV žiarenia.
NEDOVOĽTE , aby predmety blokovali akékoľvek otvory
alebo vetrania: udržiavajte bez chlpov, prachu, vlasov alebo
čohokoľvek iného, čo môže znížiť prietok vzduchu alebo
prevádzku zariadenia.
NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je sieťová šnúra alebo
zástrčka mokrá.
NEDOVOĽTE, aby UV Ultra Vac prišiel do kontaktu s
akýmkoľvek ostrým predmetom alebo tekutinou.
Filter HEPA dodávaný s UV Ultra Vac je pravý HEPA H11 filter a jeho účinnosť pri zachytávaní
alergénových častíc je 99,97%.
HEPA filtre sú zložené z podložky a z náhodne usporiadaných vlákien a sú veľmi dôležité v
prevencii šírenia alergií, vzdušných, bakteriálnych a vírusových organizmov.
Čo je HEPA filter?
HEPA je skratka pre “vysoko účinné vzduchové častice”. HEPA je typ filtra, ktorý dokáže
zachytiť veľké množstvo veľmi malých častíc, ktoré iné vysávače jednoducho recirkulujú späť
do ovzdušia vášho domova.
Ako to funguje?
UV-C preniká cez vonkajšiu bunkovú štruktúru a mení molekuly DNA, bráni replikácii a
spôsobí ich zničenie. Tento proces sa ukázal byť veľmi účinný proti roztočom a plošticiam,
rovnako ako plesniam a baktériám, ako je E-coli a Staphylococcus.
UV-C je krátkovlnné ultrafialové svetlo neviditeľné voľným okom a pohybuje sa v rozmedzí
200/280 nm. Používa sa v nemocniciach na sterilizáciu dlhšie ako 100 rokov. UV-C (UVC) sa
tiež označuje ako UVGI (ultrafialové baktericídne žiarenie).
AK odovzdáte zariadenie inej osobe, odovzdajte jej aj
tento návod na použitie. Neručíme za škody spôsobené
nevhodným použitím alebo nedodržaním našich
bezpečnostných upozornení a varovaní.
ZAISTITE, aby bol napájací kábel bez prekážok.
Čo je UV-C?
UV je skratka pre ultrafialové
C je skratka pre konkrétnu frekvenciu UV žiarenia, ktorá zabíja baktérie.
Čo je UV ULTRA VAC?
JML UV Ultra Vac bol navrhnutý tak, aby pomáhal čistiť a dezinfikovať postele, posteľnú
bielizeň a jemné čalúnenie pomocou kombinácie sacieho výkonu, HEPA filtra a UV
technológie.
Používanie vášho UV Ultra
3-9
Používanie vášho UV Ultra Vac
NEDOVOĽTE, aby zariadenie spadlo, pretože by sa mohlo
poškodiť samotné zariadenie a UV lampa.
POZNÁMKA* Ak máte problémy s citlivou pokožkou, pred použitím prístroja sa poraďte
so svojím lekárom. Toto zariadenie bolo navrhnuté iba na použitie v DOMÁCNOSTIACH.
NEODPÁJAJTE zariadenie ťahaním za sieťový kábel.
VYPNITE zariadenie pred odpojením od elektrickej siete.
NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je poškodená elektrická
šnúra alebo zástrčka. Ak zariadenie nefunguje, spadlo, je
poškodené, zostalo vonku alebo bolo vystavené pôsobeniu
vody, kontaktujte nas na adrese/telefónnom čísle uvedenom
na www.jmldirect.sk
Používajte IBA príslušenstvo, ktoré je odporúčané v tomto
návode na použitie.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie žiadnym iným spôsobom
ako je popísane v tomto návode.
NEPOUŽÍVAJTE vo vonkajšom prostredí a na vlhkých
povrchoch.
NENECHÁVAJTE zariadenie pripojené k elektrickej sieti
bez dozoru – keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho od
elektrickej siete a udržiavajte ho mimo dosahu detí.
VŽDY PRED zapnutím zariadenia skontrolujte, či nie sú
bezpečnostné snímače zaprášené resp. nie sú pokryté
niečim čo môže ovplyvniť ich prevádzku.
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ nezakrývajte ani neblokujte
žiadne bezpečnostné snímače UV-C lampy.
AK sa z nejakého dôvodu pozriete na svetlo, alebo sa
dotknete žiarovky a spozorujete nepríjemné pocity - okamžite
sa obráťte na svojho lekára alebo nemocnicu a požiadajte
o radu.
NIKDY nevkladajte ruku pod zariadenie, kým je ešte v
prevádzke. Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do
UV lampy.
NEDOTÝKAJTE sa UV-C lampy, ani po použití, pretože
môže byť stále horúca a môže spôsobiť popálenie pokožky.
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ sa nepozerajte a nedotýkajte
UV-C lampy, keď je zapnutá. Silné odrazy germicídnych
ultrafialových lúčov sú škodlivé pre oči a pokožku ľudí i
zvierat.
DÔLEŽITÉ
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna
neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, ak na ne nebude
dozerané alebo ak neboli inštruované ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Tento výrobok obsahuje a používa vysokú intenzitu ultrafialového žiarenia • UV žiarenie je silné a môže spôsobiť
zmenu farby na látky a/alebo podlahy ak je zapnuté na jednom mieste dlhšie ako 5 sekúnd.
Toto zariadenie bolo navrhnuté iba na použitie v
Pomocou tohto zariadenia sa NEPOKÚŠAJTE vysávať
DOMÁCNOSTIACH.
zvieratá, ľudí ani rastliny.
2
Bezpečnostné upozornenia a rady
Obsah
Pred použitím zariadenia si prečítajte informácie v tomto návode na použitie a odložte si
ho pre prípadné budúce použitie.
Vďaka UV Ultravac od spoločnosti JML budete môcť znova pokojne odpočívať. UV
žiarenie sa používa už viac ako 100 rokov na sterilizáciu základných nemocničných
zariadení. Teraz si môžete vychutnať rovnaký čistiaci výkon vo vašej domácnosti a zničiť
nepríjemný hmyz a roztoče a jednoducho odstrániť ich škodlivé účinky.
Horšie ako roztoče sú ploštice. Aj keď to nie je každodenný problém, napadnutia
plošticami sú čoraz viac bežné. Ploštice obvykle vo vašej domácnosti vystopujú veci, ako
je batožina, nábytok alebo domácich miláčikov. K vašej posteli ich priťahuje váš dych a
telesné teplo, ktoré vytvárate počas spánku. Uhryznutie plošticou môže zanechať stopy
na pokožke a môže viesť od uhryznutia až k závažným kožným reakciám a infekciám.
Najbežnejšie sú roztoče. Darí sa im vo vlhkom prostredí pod našimi prikrývkamii a
rýchlo sa množia. Odhaduje sa, že každú noc zdieľame naše postele s asi 1,5/2 miliónmi
roztočov. Roztoče predstavujú množstvo škodlivých alergénov, ktoré môžu spôsobiť
množstvo alergických reakcií a môžu vyvolať problémy s dýchaním, ako je astma.
Naše postele sa môžu stať domovom pre milióny nepozvaných hostí ...
SK
4
2
7
14
15
15. Nadstavec na hadicu so štrbinovým nástrojom
14. Úložný háčik
13. Vyberateľná mriežka (na pripevnenie hadice)
12. Bezpečnostné kolieska s mikro-pohybom
11. UV žiarenie
10. Vypúšťacia doska
9. Tlačidlo na uvoľnenie
teleskopickej rukoväti
8. Háčik na napájací kábel
6
3 mikro kolieska sú bezpečnostným prvkom Ultra Vac a slúžia na zabezpečenie, že sa UV
žiarovka náhodne neaktivuje používateľom. Nikdy sa nedotýkajte ani sa nepozerajte priamo
na UV žiarenie, keď je aktivované.
Na každej strane hlavy Ultra Vac sa nachádzajú 2 indikátory UV; rozsvietia sa namodro, keď
je zariadenie zapnuté a všetky 3 bezpečnostné mikro kolieska sú správne stlačené.
Zapnite Ultra Vac pomocou prepínača On/Off (Zap./Vyp) - nachádza sa v ľavom hornom rohu
Ultra Vac.
Umiestnite Ultra Vac na zvolený povrch, zabezpečte, aby všetky tri bezpečnostné mikro
kolesá boli v kontakte s povrchom.
Integrovaná mriežka vysávača bola navrhnutá tak, aby zabránila blokovaniu prestieradiel a
ďalších materiálov do sacieho otvoru na základni Ultra Vac. V prípade potreby vám to umožní
ľahké čistenie postelnej bielizne.
UV Ultra Vac možno použiť s posteľnou bielizňou na svojom mieste, ale odporúča sa
odstrániť posteľnú bielizeň pri čistení matracov, pomôžete tým pri odstraňovaní všetkých
prachových roztočov, ploštíc a ich odpadov.
Začíname
V prípade starších matracov, vankúšov a látok sa odporúča čistiť aspoň 2-3 krát týždenne.
V prípade novších matracov, vankúšov a látok sa odporúča čistiť aspoň raz týždenne.
ALEBO
8
Rovnakú metódu použite na obliečky a prikrývky. Na menšie predmety sa odporúča pohyb
dopredu a dozadu. Vysávač môžete použiť na rôzne predmety v domácnosti. Medzi ne patria
koberce, rohožky, podložky, psie koše a prikrývky.
Čistenie iných predmetov
Ak používate zariadenie na manželskom matraci, pomocou teleskopickej rukoväti bude môcť
jednoduchšie dosiahnuť na celú dĺžku matraca.
Pomalé posúvanie Ultra Vac zaistí, že bude vystavených žiareniu UV-C a odsatých
vysávačom viac roztočov, ploštíc, ich odpadu a baktérií.
Nenechávajte UV Ultra Vac na jednom mieste dlhšie ako 5 SEKÚND, pretože to môže viesť k
zmene farby vášho matraca kvôli vysokej intenzite UV žiarovky.
Ultra Vac udržujte vo vodorovnej polohe na povrchu matraca a začnite ním pohybovať hladko
a plynule po matraci (pozri názorné schémy uvedené nižšie).
Rukoväť na tomto zariadení sa môže zdať príliš
flexibilná, ale bola špeciálne navrhnutá tak, aby
uniesla celú váhu jednotky.
POZNÁMKA
Ak chcete zatvoriť rukoväť, stlačte tlačidlo
teleskopickej rukoväti umiestnené na ľavej strane
rukoväti. Zatlačte rukoväť tak, aby sa zasunula
späť k hlavnej jednotke, potom ju zacvaknite späť
na miesto. Pred zdvihnutím jednotky sa uistite, že
rukoväť pripevnená.
Ak chcete uvoľniť rukoväť, najskôr sa uistite,
že je zariadenie na rovnom povrchu. Stlačte
Uvoľňovacie uvoľňovacie tlačidlo, ktoré je umiestnené na
zadnej strane v strede. Na uvoľnenie môžete
tlačidlo
použiť váš prst alebo háčik napájacieho kábla.
Teraz posuňte rukoväť smerom von, kým nie je
úplne rozložená a nezapadne na miesto.
Teleskopická rukoväť
Vek matraca, vankúšov a látok určuje, ako často budete musieť použiť váš Ultra Vac.
1.
Čistenie matracov
Teleskopická
rukoväť
Háčik na napájací
kábel
2.
Frekvencia používania
Obalové materiály ZLIKVIDUJTE správnym
spôsobom.
UISTITE SA, že boli VŠETKY obalové materiály
odstránené z výrobku a príslušenstva.
Pred použitím zariadenia sa OBOZNÁMTE s
výrobkom a príslušenstvom.
13
12
Kefka dodávaná so
zariadením
7. Nádoba na prach
6. Tlačidlo nádoby na prach
5. Tlačidlo na teleskopickej rukoväti
4. Teleskopická rukoväť (cca 90 cm)
Ak chcete uvoľniť napájací kábel najskôr
potiahnite a nadvihnite spodný háčik
napájacieho kábla do vzpriamenej polohy. Teraz
vysuňte napájací kábel z puzdra a odviňte ho.
Po skončení používania zariadenia, znížte háčik
napájacieho kábla do svojej pôvodnej polohy,
zacvaknite ho späť na miesto a potom naviňte
napájací kábel okolo obidvoch častí.
Napájací kábel
Používanie vášho UV Ultra Vac
11
1
2
3
3. Napájací kábel (cca 5 m)
2. Vypínač napájania
1. Indikátor UV žiarenia
Používanie vášho UV Ultra Vac
Používanie vášho UV Ultra Vac
5
8
10
Teleskopická rukoväť
9
7
6
5
4
Používanie vášho UV Ultra Vac
11
9
K dispozícii je tiež háčik na šetrenie miesta, ktorý sa
nachádza medzi zadnými kolesami. Môžete ho použiť na
jednoduché skladovanie.
Hadicu zatlačte do sacieho otvoru umiestneného
na základni zariadenia. Najprv odstráňte mriežku
(potiahnutím) a zatlačte hadicu do otvoru. Vezmite na
vedomie, že UV-C žiarovka nebude aktívna, keď bude
pripojená hadica, pretože bezpečnostné kolesá nebudú
stlačené - je to bezpečnostný prvok. Ak sa z nejakého
dôvodu aktivuje, zariadenie okamžite vypnite a obráťte sa
na zákaznícky servis spoločnosti JML.
Jednotka je dodávaná s nadstavcom na hadicu; môžete
ho použiť na ťažko dostupné miesta.
Nadstavec na hadicu / štrbinový nástroj
Pre opätovné zloženie, umiestnite čistý, suchý filter späť
do nádoby na prach, potom zatlačte prachovú nádobu
späť do zariadenia, až kým sa nezacvakne.
NEPOUŽÍVAJTE PRÁČKU
(Filter môžete umyť ručne vo vode. Pred opätovným
nasadením do nádoby na prach ho nechajte úplne
vyschnúť.)
Odporúča sa, aby ste vyprázdnili obsah do vonkajšieho
koša alebo do utesneného koša potom vykefujte filter
pomocou dodávaného nástroja a odstráňte všetky
nečistoty.
Ak chcete vybrať filter, uistite sa, že je nádoba na prach
otočená nadol (tým zabránite vypadávaniu obsahu). 2
prstami uchopte filter a potiahnite.
T + 421 2 49101802
Kontaktujte zákaznícke stredisko na:
Ak žiarovka z akéhokoľvek dôvodu
nefunguje, NEPOKÚŠAJTE sa ju opraviť
alebo vymeniť.
DÔLEŽITÉ
10
13
14-19
20
Bezpečnostní varování a rady
Použití zařízení UV Ultra Vac
Údržba
Obsah
12
Před použitím zařízení si prosím pečlivě prostudujte tyto pokyny a uchovejte je, abyste do
nich v případě potřeby mohli v budoucnu nahlédnout.
Díky zařízení UV Ultra Vac od společnosti JML však budete moci opět spát v klidu.
Ultrafialové záření se již více než 100 let používá ke sterilizaci důležitého nemocničního
vybavení. Nyní si můžete užívat stejné čisticí síly i v teple domova, snadno likvidovat
odporné štěnice a roztoče a bez problémů vyčistit nebezpečnou spoušť, kterou
napáchali.
Ještě horší než roztoči jsou štěnice. Přestože se nejedná o každodenní problém,
zamoření štěnicemi se vyskytuje stále častěji. Štěnice si většinou přinesete domů
například na zavazadlech, nábytku či domácích mazlíčcích. Do postele je poté láká váš
dech a teplo, které vaše tělo vyzařuje během spánku. Pokousání od štěnic vám může
velmi poškodit pleť a kromě běžných stop po kousnutích se mohou dostavit také vážné
kožní vyrážky a infekce.
Těmi nejběžnějšími jsou roztoči. Milují vlhká prostředí pod prostěradly, kde se rychle
množí. Odhaduje se, že noc co noc sdílíme lůžko přibližně s 1,5 až 2 miliony roztočů.
Odpadní látky roztočů obsahují celou řadu škodlivých alergenů, které mohou způsobovat
mnoho alergických reakcí a respiračních potíží, jako je astma.
Naše postele se mohou stát domovem milionů nezvaných hostů…
CZ
NIKDY sa priamo nepozerajte a nedotýkajte
sa UV žiarovky, keď je zariadenie zapnuté.
Na utretie žiarovky POUŽÍVAJTE IBA
jemnú, čistú a suchú handričku.
Odporúčame vám, aby ste žiarovku v
prípade potreby vyčistili.
UV žiarovka je veľmi krehká a nikdy nesmie
prísť do styku s pokožkou.
UV ŽIAROVKA
Zariadenie disponuje aj bočným filtrom. Odporúčame vám, aby ste filter čistili každých 12 až
18 mesiacov; pomôžete tak zachovaniu optimálneho výkonu.
Bočný filter
Filter môžete umývať vo vode. Ak chcete odstrániť HEPA filter, najskôr skontrolujte, či je
zariadenie vypnuté a odpojené od elektrickej siete. Vyberte nádobu na prach a vytiahnite
filter. Uvidíte sponu na jednej strane filtra: stlačte sponu a potiahnite. Filter sa teraz odstráni z
krytu. Po vyčistení sa uistite, že filter je úplne suchý.
Ak ju chcete uvoľniť, stlačte tlačidlo umiestnené na hornej
strane nádoby na prach a zdvihnite nádobu na prach.
Odporúčame vám, aby ste pravidelne čistili HEPA filter.
Pred odobratím prachovej nádoby alebo filtra sa uistite, že
je zariadenie vypnuté a odpojte napájací napájací kábel.
Údržba
Nádoba na prach a filter
Používanie vášho UV Ultra Vac
8
7
10
14
6
5
11
1
4
15
15. Hadice se štěrbinovým nástavcem
14. Háček pro uskladnění
13. Odnímatelná mřížka (pro připojení hadice)
12. Mikropohybová bezpečnostní kolečka
11. UV záření
10. Deska výpusti
9. Tlačítko uvolnění teleskopické rukojeti
8. Háček na napájecí kabel
Kartáček dodávaný s
jednotkou
7. Nádoba na nečistoty
6. Tlačítko nádoby na nečistoty
5. Tlačítko teleskopické rukojeti
90 cm)
4. Teleskopická rukojeť (přibl.
3. Napájecí kabel (přibl. 5 m)
PROSÍM, obalový materiál zlikvidujte řádným
způsobem.
PROSÍM, ujistěte se, že byl ze zařízení a
příslušenství odstraněn VŠECHEN obalový
materiál.
PROSÍM, před použitím zařízení se seznamte s
produktem a příslušenstvím.
13
12
2
3
2. Hlavní vypínač
1. Okénko kontrolky UV záření
Použití zařízení UV Ultra Vac
Teleskopická rukojeť
9
Tým služeb pro zákazníky společnosti JML – +420
777 740 677
Jedná se o zařízení Třídy II, což znamená, že je v rámci
vaší ochrany dvojitě odizolováno.
VŽDY buďte při používání zařízení opatrní. Jakýkoli náhlý či
velký náraz může poškodit žárovku a/nebo vysavač.
NEPOKOUŠEJTE se zařízení v případě poruchy rozebírat či
opravovat. Servis musí provádět pouze školený technik.
NEPOUŽÍVEJTE zařízení bez připojené odpadní nádoby
a/nebo filtrů.
NEVYSÁVEJTE cokoli hořícího či doutnajícího, jako jsou
cigarety, zápalky či žhavý popel.
NEPOUŽÍVEJTE zařízení k zachycování jakýchkoli
hořlavých či zápalných tekutin, jako je benzín či parafín, ani jej
nepoužívejte v oblastech, kde se mohou vyskytovat.
NEPŘIBLIŽUJTE vlasy, volné oblečení, prsty a jakékoli jiné
části těla k otvorům na zařízení či k UV-C lampě.
ZAJISTĚTE, aby žádné předměty neblokovaly otvory či
větrací průduchy: odstraňte žmolky, nečistoty, vlasy či cokoli
jiného, co by mohlo snížit proudění vzduchu nebo správné
fungování zařízení.
NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud jsou zástrčka či napájecí
kabel mokré.
NENECHEJTE zařízení UV Ultra Vac přijít do styku s čímkoli
ostrým nebo s tekutinami.
UJISTĚTE SE, že napájecí kabel nemá v cestě žádné
překážky.
POKUD zařízení zapůjčíte třetí straně, nezapomeňte jí
poskytnout také tyto pokyny k používání. Neneseme žádnou
odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či
nedodržením bezpečnostních pokynů a varování.
NEPOUŠTĚJTE produkt z výšky na zem, protože by mohlo
dojít k poškození produktu a UV-C lampy.
NEPOKOUŠEJTE se tímto zařízením čistit zvířata, osoby
či rostliny.
POZNÁMKA* Pokud máte citlivou pokožku, konzultujte použití zařízení nejprve se svým
lékařem. Tento produkt je určen výhradně pro DOMÁCÍ použití.
NEODPOJUJTE zařízení ze zásuvky tím, že budete tahat
VYPNĚTE zařízení a teprve poté jej odpojte z elektrické
zásuvky.
NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud má poškozený přívodní
kabel elektrické energie nebo koncovou zástrčku. Pokud
zařízení nefunguje, spadlo, bylo poškozeno, zapomenuto
venku či vystaveno vodě, kontaktujte společnost JML na
zákaznické lince +420 777 740 677 nebo e-mailem na
[email protected]
VŽDY používejte POUZE doplňky doporučené v této
příručce.
NEPOUŽÍVEJTE zařízení jiným způsobem, než je popsáno
v této příručce.
NEPOUŽÍVEJTE zařízení venku nebo na mokrých površích.
NENECHÁVEJTE zařízení zapojené do zásuvky v době,
kdy je bez dozoru – když jej nepoužíváte, odpojte jej od
přívodu elektřiny a bezpečně jej uschovejte mimo dosah dětí.
PŘED zapnutím jednotky VŽDY zkontrolujte, zda
bezpečnostní senzory lampy neblokují předměty/žmolky
nebo cokoliv jiného, co by mohlo ovlivnit jejich funkci.
NIKDY za žádných okolností nezakrývejte ani neblokujte
kterýkoli z bezpečnostních senzorů UV-C lampy.
POKUD se z nějakého důvodu podíváte do světla nebo se
dotknete žárovky a nebudete se cítit dobře, okamžitě svůj
stav konzultujte se svým lékařem nebo nejbližší nemocnicí.
NIKDY nevkládejte ruku pod zařízení, dokud je ještě v
provozu. Během používání se nedívejte přímo do UV-C
lampy.
NEDOTÝKEJTE se UV-C lampy, dokonce ani po použití,
protože by pořád ještě mohla být horká a popálit vám
pokožku.
NIKDY se z žádného důvodu nedívejte na aktivovanou
UV-C lampu, ani se jí nedotýkejte. Silně zrcadlené
germicidní ultrafialové paprsky škodí očím a pokožce
lidí i zvířat.
13
15
Bezpečnostní varování a rady
DŮLEŽITÉ
• • Použití tohoto zařízení není určeno osobám (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud u nich neproběhlo školení či instruktáž týkající se
použití zařízení ze strany osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
• Tento produkt obsahuje a využívá ultrafialové světlo s vysokou intenzitou. • UV záření je silné, a pokud je zapnuto a
ponecháno na jednom místě déle než 5 sekund, může způsobit změnu barvy látek a/nebo podlahové krytiny.
Tento produkt je určen pouze pro DOMÁCÍ použití.
za napájecí kabel.
Teleskopická
rukojeť
Háček na napájecí
kabel
1.
Tlačítko
uvolnění
2.
14
Rukojeť zařízení se může zdát až příliš pružná,
ale byla speciálně navržena, aby unesla celou
váhu jednotky.
POZNÁMKA
.
Chcete-li rukojeť zasunout, stiskněte tlačítko
na teleskopické rukojeti umístěné v její levé
části. Zatlačte na rukojeť tak, aby se zasunula
zpět do hlavní jednotky a následně ji zacvakněte
na místo. Před zvednutím jednotky se prosím
ujistěte, že je rukojeť zajištěna na místě.
16
Chcete-li rukojeť vysunout, nejprve se
ujistěte, že je zařízení na rovném povrchu.
Stiskněte tlačítko uvolnění, které se nachází ve
středu zadní části. K uvolnění můžete použít buď
prst, nebo háček na napájecí kabel. Poté rukojeť
vysuňte ven, dokud nebude plně roztažena a
neuzamkne se na místě.
Teleskopická rukojeť
Chcete-li uvolnit napájecí kabel, nejprve
zatáhněte za spodní háček na napájecí kabel a
zvedněte jej do vzpřímené polohy. Nyní stáhněte
napájecí kabel z jeho pozice a odmotejte jej.
Jakmile s použitím zařízení skončíte, sklopte
háček do původní polohy, zacvakněte jej zpět
na místo a následně napájecí kabel namotejte
kolem obou částí.
Napájecí kabel
Použití zařízení UV Ultra Vac
HEPA filtr v zařízení UV Ultra Vac je filtr True HEPA H11 a dokáže efektivně zachytit 99,97 %
alergenních částic.
HEPA filtry se skládají z podložky z náhodně uspořádaných vláken a jsou klíčové v oblasti
prevence šíření alergií či vzduchem přenášených bakterií a virů.
HEPA je akronym pro „High Efficiency Particulate Air“ (vysoce ucinny filtr vzduchových částic).
HEPA je typ filtru, který dokáže zachycovat velké množství velmi malých částeček, které by
ostatní vysavače jednoduše vypustily zpět do ovzduší vašeho domova.
Co je to HEPA filtr?
Záření UV-C proniká vnější buněčnou strukturou a pozměňuje molekuly DNA, čímž zabraňuje
replikaci a způsobuje úhyn mikroorganizmů. Tento proces se ukázal jako extrémně účinný v
boji proti domácím roztočům a štěnicím, stejně jako proti plísním a bakteriím, jako jsou E-coli
a stafylokok.
Jak to funguje?
UV-C je krátkovlnné ultrafialové záření, které je neviditelné pouhým okem a jehož rozsah je
mezi 200 a 280 nanometry. Již více než 100 let se používá v nemocnicích ke sterilizaci.
UV-C (UVC) je někdy rovněž nazýváno jako UVGI (ultrafialové germicidní ozařování).
UV je zkratka pro ultrafialové záření a
C značí konkrétní frekvenci UV záření likvidující mikroby.
Co je to UV-C?
Zařízení UV Ultra Vac od společnosti JML bylo navrženo tak, aby pomohlo s čištěním a
dezinfekcí postelí, lůžkovin a čalounění. K tomu využívá kombinaci vysávání, HEPA filtru a UV
technologie.
Co je to UV ULTRA VAC?
Použití zařízení UV Ultra Vac
Pokud používáte matraci velkých rozměrů, dosáhnete po celé délce matrace snadněji
pomocí teleskopické rukojeti.
Jak začít
19
Mezi zadními kolečky rovněž naleznete háček na zavěšení.
Ten slouží ke snadnému uskladnění zařízení.
Hadice se zasouvá do sacího otvoru na těle zařízení.
Nejprve sejměte mřížku (vytáhněte ji) a poté vsuňte
hadici do otvoru. Pamatujte, že UV-C žárovka nebude
při nasazené hadici aktivní, protože nedojde ke stlačení
bezpečnostních koleček – jedná se o bezpečnostní
opatření. Pokud se žárovka z nějakého důvodu přeci jen
aktivuje, okamžitě zařízení vypněte a kontaktujte službu
pro zákazníky společnosti JML na čísle +420 777 740 677
Jednotka je dodávána s hadicí, kterou lze použít k čištění
těžko dosažitelných míst.
Hadice / štěrbinový nástavec
Chcete-li jednotku opět složit dohromady, umístěte čistý,
suchý filtr zpět do nádoby na nečistoty a poté celou
nádobu zatlačte zpět do zařízení, dokud nezacvakne.
NEPRAT V PRAČCE
(Filtr lze ručně opláchnout pod vodou. Než jej vrátíte zpět
do nádoby na nečistoty, nechte jej úplně vyschnout.)
Doporučujeme vyprázdnit obsah do venkovního koše
nebo uzavřeného koše a následně vyčistit filtr nástrojem
dodaným k odstraňování nečistot.
Chcete-li odebrat filtr, ujistěte se, že nádoba na nečistoty
míří dolů (díky tomu se obsah nevysype ven). Chyťte filtr
dvěma prsty a vytáhněte jej.
NIKDY se při zapnutém zařízení nedívejte
přímo do UV žárovky, ani na ni nesahejte.
VŽDY k čištění žárovky používejte POUZE
měkký, čistý a suchý hadřík.
+420 777 740 677 nebo e-mailem:
[email protected]
Kontaktujte službu pro zákazníky společnosti
JML na čísle:
Pokud z nějakého důvodu žárovka
nefunguje, NEPOKOUŠEJTE se ji opravit
či vyměnit.
UV žárovka je velmi křehká a nikdy by
neměla přijít do styku s pokožkou.
Jakmile bude potřeba, doporučujeme
žárovku vyčistit.
DŮLEŽITÉ
UV ŽÁROVKA
Zařízení je vybaveno také bočním filtrem. Doporučujeme čištění filtru každých 12–18 měsíců.
Díky tomu zaručíte optimální výkon zařízení.
Boční filtr
Chcete-li vyjmout HEPA filtr, nejprve se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno od
elektrické sítě. Sejměte nádobu na nečistoty a vytáhněte filtr. Na jedné straně filtru uvidíte
úchyt: stlačte jej a zatáhněte. Filtr vyklouzne ze svojí pozice. Po omytí se ujistěte, že je filtr
úplně suchý a teprve poté jej vraťte zpět na místo.
Nádobu uvolníte stiskem tlačítka umístěného v horní části
nádoby na nečistoty a následným vytažením nádoby
směrem ven.
Doporučuje se pravidelné čištění HEPA filtru. Filtr lze omývat ve vodě.
Před odebráním nádoby na nečistoty a filtru nejprve
vypněte zařízení a odpojte jej od elektrické sítě.
Údržba
NEBO
Nádoba na nečistoty a filtr
Použití zařízení UV Ultra Vac
17
Trojice mikrokoleček představuje bezpečnostní funkci zařízení Ultra Vac a slouží k tomu, aby
nedošlo k náhodné aktivaci UV žárovky. Když je UV žárovka aktivována, nesahejte na ni, ani
se do ní přímo nedívejte.
Na každé straně hlavy zařízení Ultra Vac jsou umístěny 2 kontrolky UV záření. Tyto kontrolky
se rozsvítí modře, když je jednotka zapnuta a všechna 3 bezpečnostní mikrokolečka jsou
správně přitisknuta k povrchu.
Zapněte zařízení Ultra Vac pomocí tlačítka Zapnuto/Vypnuto – to je umístěno v levé horní
části zařízení Ultra Vac.
Položte zařízení Ultra Vac na vybraný povrch a ujistěte se, že jsou všechna 3 bezpečnostní
mikrokolečka v kontaktu s povrchem.
Integrovaná mřížka vysavače byla navržena tak, aby zabránila prostěradlům a jiným
materiálům v zablokování vysávacího otvoru v základně zařízení Ultra Vac – díky tomu lze v
případě potřeby postel snadno čistit i s nataženými prostěradly.
Čištění jiných věcí
Stejnou metodu použijte i při čištění prostěradel a prošívaných přikrývek. U menších věcí
doporučujeme používat pohyb dopředu a dozadu. Vysavač lze použít na různé věci v
domácnosti, jako například koberce, koberečky, rohožky, psí koše a deky.
Pokud budete zařízením Ultra Vac pohybovat pomalu, vystavíte paprskům UV-C záření více
roztočů, štěnic a jejich odpadu, jež budou následně vysáty vysavačem.
U starších matrací, polštářů a čalounění doporučujeme čištění alespoň dvakrát až třikrát
týdně.
Zařízení UV Ultra Vac lze použít i ve chvíli, kdy je na posteli povlečení, ale přesto
doporučujeme před čištěním matrace povlečení sundat, protože díky tomu dojde k lepšímu
odstranění roztočů, štěnic a jejich odpadních látek.
Nenechávejte zařízení UV Ultra Vac na jednom místě déle než 5 SEKUND, protože by z
důvodu vysoké intenzity UV záření mohlo dojít ke změně barvy matrace.
U novějších matrací, polštářů a čalounění doporučujeme čištění alespoň jednou týdně.
Udržujte zařízení Ultra Vac rovně na povrchu matrace a začněte s ním plynule pohybovat
napříč matrací (viz níže uvedený obrázek).
Čištění matrace
Frekvence použití
O tom, jak často je potřeba zařízení Ultra Vac používat, rozhoduje stáří vašich matrací,
polštářů a čalounění.
Použití zařízení UV Ultra Vac
Použití zařízení UV Ultra Vac
20
18
SK: Záruka
Na tento produkt sa vzťahuje dvojročná neobmedzená záruka na akékoľvek chyby spracovania a materiálu. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva.
V prípade problémov alebo otázok ohľadom tohto výrobku, obráťte sa na spoločnosť JML.
Likvidácia a životné prostredie
Na tento výrobok sa vzťahujú predpisy pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nesmie sa likvidovať spolu s bežným domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať miestnym zberniam na recykláciu. Ďalšie informácie sa obráťte na miestne úrady alebo schválené strediská pre likvidáciu.
CZ: Záruka
Na tento produkt se vztahuje dvouletá bezpodmínečná záruka na všechny závady související se zpracováním zařízení či použitými materiály. Tato záruka neovlivňuje vaše zákonná práva.
Máte-li jakékoli problémy či dotazy týkající se tohoto produktu, kontaktujte prosím společnost JML.
Likvidace a životní prostředí
Tento produkt podléhá nařízením WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) o likvidaci elektrického a elektronického vybavení. Nesmí být proto vyhozen do běžného komunálního odpadu, ale je třeba jej dopravit do místního sběrného dvora za účelem recyklace. Další informace se dozvíte od místního úřadu či oprávněné společnosti zabývající se likvidací odpadu.
SK: Model – SVC-201-1
Napájanie 400 W, 220-240 V, ~50 Hz
CZ: Model – SVC-201-1
Napájení 400 W, 220–240 V ~ 50 Hz
JML
JML House, Regis Road, London NW5 3EG
Tel: 020 7691 3800, Fax: 020 7691 3801
E-mail: [email protected]
Web: www.jmldirect.com
SK: www.jmldirect.sk
SK: Kód produktu: V2115
CZ: Kód produktu: V2115
CZ: www.jmldirect.cz
Download

SK: Návod na použitie CZ: Návod na použití