JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS 2/
2013
YPS 2010
NAZARETH
Dan McCafferty
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Ján “BOBO” Hangoni
Page
3
4
5 - 31
32 34
35 - 44
45 - 61
62
63 - 76
JOZEF MYTNY
Contents - Obsah
WHAT IS PHOTO NEWS? ČO JE TO PHOTO NEWS?
Address - Príhovor
NAZARETH &YPS 2010, Trenčín 2013
Ján “BOBO” Hangoni YPS 2010
SMOLENICE CASTLE 2012
Peter Leginský CANNES Fotograf a hviezdy
Flood in Bratislava 2013. Záplavy v Bratislave 2013.
RANCINAN CAROLINE GAUDRIAULT
TRILOGY OF THE MODERNS + CHAOS
PHOTO NEWS
Partneri Partners
Redakcia - Edition
Jozef Mýtny
+421 915 888 771
www.mpl.sk
[email protected]
www.chinarestaurantgarden.sk
Photo: title -page
©photo: Jozef Mýtny
77 - 88
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
89
JOZEF MÝTNY BEST PHOTO FOR SALE (original negativ)
Mediálny Partneri
90 - 91 “FREE PHOTOGRAPHY”
VOĽNÉ FOTOGRAFIE
Media Partners
92 - 93
Modern KOMMUNISTS or HYENAS in Slovak photography
94 - 95
WANTED BORIS JAVOREK
96
JOZEF SABOVČÍK
97 Prices for advertisements Cenník inzercie na stránkach JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS
www.kanadskyslovak.ca
98
Models PHOTO NEWS
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS nesmie byť znova tlačená alebo reprodukovaná, či použitá v akejkoľvek forme, či už elektonickými, mechanickými
alebo inými v súčasnosti známymi alebo neskôr vynájdenými prostriedkami, vrátane kopírovania či videozáznamu, ani nemôže byť zahrnuté do nijakého informačného či rešeršového
systému bez písomného povolenia vydavateľa ako aj autora fotografií.
All rights reserved. No part of JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known
or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.
[email protected] www.photomytny.eu www.photomytny.sk www.photomytny.com JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
JOZEF MÝTNY ?
WHAT IS PHOTO NEWS?
? PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS - internetové fotografické spravodajstvo, JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS – Internet photo reporting, many
veľa FOTO málo slov, ktoré Vám bude približovať udalosti doma a vo svete, nie
slovom, ale fotografiou, ktorá neklame a zodpovedá skutočnosti, obohatené popismi
fotografií. Zameriame sa predovšetkým na hudobnú fotografiu, ale samozrejme našu
pozornosť sústredíme aj na iné. V niektorých prípadoch budeme siahať aj do archívov.
Ostatné fotografie si môžete pozerať na stránkach www.photomytny.eu s možnosťou
ich zakúpenia, po zmluvnej dohode s autorom fotografií. V prvom čisle 1/2011
(vianočnom ) sme Vám priblížili krst knihy autora Jozefa Mýtneho z vydavaťeľstva
Borovica s.r.o. (možno vidieť vo vianočnom čisle PHOTO NEWS 1/2011).
Jozef Mýtny pripravuje knižné tituly:
PHOTOS and few words, that brings you close to events at home or in the world,
not using words but using photographs that offer a true, undeceiving image along
with descriptions. We focus primarily on music photography but also include other
themes. We will occasionally dig into the archives. You can view other photos at
www.photomytny.eu and purchase them upon agreement with their authors. In the
first issue, No 1/2011 (Christmas issue), we reported on the christening ceremony
of the book by Jozef Mýtny from Borovica s.r.o. publishers (this can be viewed in
the Christmas issue of PHOTO NEWS 1/2011).
Jozef Mýtny is preparing the following book titles:
JAZZ OF THE WORLD
JAZZ OF THE WORLD
ROCK AND POP OF THE WORLD
ROCK AND POP OF THE WORLD
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
3
JOZEF MÝTNY
Príhovor - Address
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Vážení čitatelia,
milovníci dobrej muziky si prišli na svoje v Trenčíne 19. apríla
2013, kde vystupovala svetoznáma kapela Nazareth a po nej
vystúpila skupina YPS 2010 (Ján “BOBO” Hangoni), ktorá
tohto roku oslávila svoje tretie narodeniny (17. mája 2013).
V tomto čísle Vám predstavujeme aj fotografa Petra Leginského, ktorý krstil svoju knihu CANNES - Fotograf a hviezdy.
Zaspievala mu Marcella Molnárová, ktorú Vám predstavíme
v ďalších číslach.
Po narodeninovej párty skupiny YPS 2010 sme si čo-to pospali
(aj keď len v aute) a išli sme na výstavu do Danubiany
(Slovensko), svetoznámeho fotografa Gérarda Rancinana
(Francúzsko), ktorá potrvá do 1. septembra 2013 a na ktorú
Vám odporúčame ísť sa pozrieť.
V ďalších číslach Vám predstavíme Simonku Hangoni
zo skupiny YPS 2010 ako aj svetoznámych karatistov
Klaudia Farmadína a Michala Šlachtovského.
PHOTO NEWS
Dear Readers,
Lovers of good music were extremely pleased in Trenčín on
19 April 2013 at the concert of the famous group Nazareth
and the follow-up performance by YPS 2010 (Ján “BOBO”
Hangoni), which celebrated its third birthday this year
(17 May 2013).
Photographer Peter Leginsky, who baptized his book
CANNES - Photographer and Stars, is introduced in this
issue. Marcella Molnárová, who sang at the ceremony, will
be introduced in the following issues.
After the birthday party for the group YPS 2010 we had
a nap (though just in a car) and went to the Danubiana
Gallery (Slovakia) to the exhibition of works by world acclaimed photographer Gérard Rancinan (France) that runs
until 1 September 2013 that we highly recommended all to
see.
In the following issues we will also introduce Simonka
Hangoni of the group YPS 2010 and famous karate athletes
Klaudio Farmadín and Michal Šlachtovsky.
4
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Dan McCafferty
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
NAZARETH
5
PHOTO NEWS
Dan McCafferty
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
6
Dan McCafferty
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
7
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
„Hrad rock Trenčín“ Nazareth a YPS 2010
"Trencin Castle Rock" Nazareth and YPS 2010
Piatok 19.4.2013 v Amfiteátri na Trenčianskom hrade sa uskutočnil charitatívny
a benefičný koncert pre onkologické deti a starých ľudí s názvom „Hrad rock“ ktorý
zorganizoval pán Miloš Radosa.
Na „Hrad rock“ účinkovali rockové skupiny Nazareth a YPS 2010. Na koncerte
„Hrad rock“ sa zúčastnilo 1500 pozvaných hostí.
Nazareth je rocková skupina, ktorá vznikla v škótskom Dunfermline na konci roku
1968.
O tri roky skupina debutovala rovnomenným albumom. Prvé výraznejšie úspechy
kapela dosiahla po vydaní tretieho albumu Razamanaz, ktorý obsahoval single "
Broken Down Angel" a „Bad Bad Boy“. Tento album a nasledujúce dva albumy
produkoval Roger Glover, člen skupiny Deep Purple.
Medzinárodne uznávanou skupinou sa Nazareth stali až po vydaní albumu Hair of
the Dog, ktorý vyšiel v apríli 1977. Len v USA sa z tohto albumu s ojedinelým
chrapľavým hlasom Dana McCaffertyho predalo viac ako dva milióny kópií. Zásluhu
na tom mala prepracovaná verzia skladby skupiny Everly Brothers „Love Hurts“
(vydaná na americkej verzii namiesto balady "Guilty) a titulná vypaľovačka „Hair
of the Dog“.
Svoj úspech podporili Nazareth aj koncertnými šnúrami po USA, Kanade
a Nemecku.
Osadenstvo skupiny sa niekoľkokrát menilo. Nakoniec dostatočne zohraná pätica
v roku 1998 vydala k svojmu tridsaťročnému jubileu úspešný album Boogaloo so
singlom „Light Comes Down“ a začala sa aspoň čiastočne vracať na stránky
hudobných časopisov a do playlistov rockovo zameraných rádií.
Terajšie obsadenie skupiny Nazareth: • Dan McCafferty- spevák • Pete Agnew basová gitara • Jimmy Murison - gitara • Lee Agnew - bicie
Ján Hangoni
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Friday 04/19/2013 at the Trencin castle in the amphitheater was a charity
benefit concert for cancer children and old people. Event organizer Mr Miloš
Radosa gave the name of action "Castle Rock" On the show "Castle Rock"
played rock band Nazareth and YPS 2010 and attended by 1,500 invited
guests.
Nazareth is a rock band formed in Dunfermline, Scotland at the end of
1968. Three years group eponymous debut album. The first band achieved
greater success after the release of the third album Razamanaz, which
included single "Broken Down Angel" and "Bad Bad Boy". This album and
the next two albums produced by Roger Glover, a member of Deep Purple.
Internationally recognized group to become Nazareth until after the album
Hair of the Dog, which was released in April 1977th . Only in the USA from
the album with a unique hoarse voice Dana McCaffertyho sold over two
million copies. The credit for this should be revamped version of the Everly
Brothers song "Love Hurts" (released on the U.S. version instead ballad
"Guilty) and title burner" Hair of the Dog ". Their success to support
Nazareth and toured the U.S., Canada and Germany. Staff group was
changed several times. Finally sufficiently well coordinated base in 1998
issued a thirty-year anniversary of its successful album Boogaloo with the
single "Light Comes Down" and began at least partially return to the page
of music magazines and in rock-oriented radio playlists. The current cast of
the Nazareth • Dan McCafferty singer- • Pete Agnew - bass guitar • Jimmy
Murison - Guitar • Lee Agnew – drums
Ján Hangoni
8
Dan McCafferty
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
9
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Dan McCafferty
10
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Dan McCafferty
11
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
12
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Dan McCafferty
13
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Pete Agnew
14
Pete Agnew
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
15
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
PHOTO NEWS
Pete Agnew
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
16
17
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
PHOTO NEWS
Pete Agnew
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
18
Dan McCafferty
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
19
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Lee Agnew
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
20
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Lee Agnew
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
21
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Jimmy Murison
22
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Jimmy Murison
23
PHOTO NEWS
Jimmy Murison
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
24
PHOTO NEWS
Jimmy Murison
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
25
Simonka Hangoni
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
YPS
2010
Ján “BOBO” Hangoni
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
26
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
www.kanadskyslovak.ca
27
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
www.mpl.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Ján “BOBO” Hangoni
28
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Ján “BOBO” Hangoni
29
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
www.chinarestaurantgarden.sk
www.mpl.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
www.kanadskyslovak.ca
30
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
THE END
YPS 2010 JAN "BOBO" HANGONI, Trencin, Slovakia, April 19, 2013 (JOZEF MYTNY PHOTO NEWS)
CLICK
HERE
https://www.youtube.com/watch?v=eVQrtA9rtZU
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
31
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
YPS 2010 JAN "BOBO" HANGONI (JOZEF MYTNY) 2013
CLICK
HERE
https://www.youtube.com/watch?v=eVQrtA9rtZU
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
YPS 2010
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Ján “BOBO” Hangoni
32
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Ahojte priatelia ja sa volám Ján „Bobo“ Hangoni .
Skupinu YPS sme založili koncom rokov sedemdesiatych.
Keď začali osemdesiate roky začali sme spolupracovať
s Milanom Lasicom, Julom Satinským, Jarom Filipom,
Darou Rolins, Janou Kirshner a Marikou Gombitovou...
a s mnoho ďalšícmi.
Skupina YPS skončila svoje účinkovanie v roku 1994.
My sme znova začali účinkovať v roku 2010. Na začiatok
to bol koncert po sedemnástych rokoch v Bratislave Petržalke. Bolo to veľmi krásne hrať pred 5000 ľuďmi.
Nový hráči skupiny „YPS 2010“ sú: Bohuš Dobal bicie
nástroje, Etiene Hric klavír a spev, Simona Hangoni klavir
a spev a samozrejme ja Ján „ Bobo“ Hangoni gitara a spev.
Majte sa!
Hello my friends, I am Jan Bobo Hangoni we were bilding
band YPS nearly 70th, When was begining 80th, we were
worked together with Lasica , Satinsky , Jaro Filip,. Dara
Rolins, Jana Kirshner, and Marika Gobitova...and many
odthers,
YPS band was finish 1994,
We were begining again to play in 2010, That was the first
big concert after 17 years... That was in BratislavaPetrzalka, That was realy nice because was 5000 people
there and that was realy successful.
The new members of band YPS 2010 are Bohuš Dobal
Drums, Ethene Hric keybord and vocal, Simina Hangoni
keybord and vocal, and of cause thas me Jan Bobo Hangoni
Guitar and vocal.
Take care
Ján Hangoni
Ján Hangoni
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
33
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Ján “BOBO” Hangoni
Third birthday YPS 2010, May 17, 2013 (JOZEF MYTNY)
CLICK
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
HERE
http://www.youtube.com/watch?v=3Rdbk8QYNYY&feature=c4-overview&list=UUtr1p7uhn44gv7wYKkIyknA
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
YPS 2010
34
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
PHOTO NEWS
SMOLENICE CASTLE
2012
August 18 - 19
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
35
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
36
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
37
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
38
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
39
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
40
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
41
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
42
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
43
PHOTO NEWS
THE END
SMOLENICE CASTLE 2012 Slovakia (JOZEF MYTNY)
CLICK HERE
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
http://www.youtube.com/watch?v=krqHdYOKTTM&feature=c4-overview&list=UUtr1p7uhn44gv7wYKkIyknA
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
44
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Peter Leginský
Christening book
CANNES
Fotograf a hviezdy
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013 45
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Peter Leginský
Peter Leginský
Graduate of Academy of Performing
Arts in Bratislava, he worked as
a phtographer for all significant
Slovak and Czech print media. He
presented his photographs at
fourteen author‘s exhibitions.
As the first and the only Slovak
photographer has taken photographs
of film stars at the prestigious festival
in French Cannes.
Absolvent bratislavskej VŠMU,
pracoval ako fotoreportér pre všetky
významné slovenské a české printové
média.
Svoje fotografie prezentoval na
štrnástich autorských výstavách.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Ako prvý a jediný
slovenský
fotoreportér roky fotografoval
filmové hviezdy na prestížnom
festivale vo francúzskom Cannes.
46
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Jack Nicholson
©photo: Mgr. art Peter Leginský
©photo: Mgr. art Peter Leginský
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey player
TITTEL Dušan
Nicole Kidman
47
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey player
TITTEL Dušan
Slovo autora
Word from the author
História svetoznámeho festivalu v Cannes sa začala roku 1946. Toho roku oslávi svoje
66-ročné jubileum. Najstarším svetovým festivalom sú síce Benátky, ale Medzinárodný
filmový festival v Cannes, ktorý pred niekoľkými rokmi nazvali jednoducho Festival de
Cannes, si vydobyl také prvenstvo, že ho už nikto nemôže ohroziť. Kto niečo vo svetovom
filme znamená, nemôže v Cannes chýbať. Prívlastky najväčší, najprestížnejší,
najdôležitejší nie sú skutočne nie nadsadené. Festival v Cannes je na svete len jeden.
Nedalo mi, aby som to na vlastné oči nevidel. Veľkosť festivalu ma napriek správam
o jeho mohutnosti ohromila. O túto skúsenosť sa nemám s kým podeliť, lebo som tam bol
zo Slovenska jediný, kto riskoval rozbitý fotoaparát a šťuchance, a šťastne sa vyhol aj
bitke fotoreportérov. O unikátne zábery je taký boj, že mnohí prídu aj s rebríkom, aby
odfotili slávnu hviezdu a nepreháňam, hodiny pred jej príchodom stoja na pridelených
miestach. Verte – neverte, každý záber je vydretý a zaslúžený. Našinec si taký
organizovaný chaos nevie ani predstaviť. Odfotiť sa totiž chcú všetci. Veľkí herci a hviezdy
svetových mól to majú za povinnosť a robia to radi, ale sem chodia aj vychádzajúce
hviezdy a hviezdičky, ktoré sa priam vnucujú pred objektív. A nikdy neviete, či sa
o niekoľko rokov vy nebudete musieť uchádzať o ich priazeň. Okrem toho sa okolo
festivalu, ktorý má najväčší filmový trh na svete (všetci svetoví producenti tu predávajú
a nakupujú), motajú rôzne výstredné osobnosti, ktorí patria neodmysliteľne k festivalu,
dodávajú mu punc originality a atmosféru, ktorú nezažijete na nijakom inom festivale na
svete. Zíde sa tam celý filmový svet. Odhodlal som sa na toto dobrodružstvo roku 1993,
v máji je to presne 20 rokov.
Vážení milovníci filmu! Pozývam vás na exkurziu do trblietavého sveta filmových hviezd
a zároveň na ukážku „ťažkého života“ fotoreportéra v honbe za každým záberom. Každý
z nich má svoj vlastný príbeh. Publikácia vychádza k môjmu životnému jubileu.
History of the world´s famous festival in Cannes started in 1946 and this year it is celebrating its 66-year jubilee. The oldest world´s festival is else Venice but The International
Film Festival in Cannes, named simply Festival de Cannes some years ago, gained primacy
and nothing may endanger it. He, who means something in the world´s film, cannot be
absent in Cannes. The attributes –the greatest, the most prestigious, the most significant
are really not exaggerated. Cannes is the only one in the world.
I could not do so not to see it by own eyeball. In spite of reports of its magnificence I was
impressed by it. I have nobody to share this experience because I was the only one from
Slovakia during the whole three years who took the risk of broken camera, nudging, and
luckily avoided the fight of photographers. To gain unique shots may provoke such a battle
that numerous of photographers come with a ladder to take photos of a famous star and
I am not exaggerating when I say, they stand in allocated places for hours before arrival of
a star. Believe - or do not believe, each shot is carved out and deserved. One of us cannot
imagine such an organized chaos. Each of them wants to be snapped, great actors and stars
of world´s mole, they are obliged to do so and they do it with pleasure but you can find
rising stars and starlets there who exceedingly court popularity standing in front of
object-glass. You never know whether you will not have to make an interest with them
some years later. Well, various oddballs potter around the festival, which has the greatest
film market in the world (all world´s producers sell and purchase). The eccentric people
inherently belonging to festival cater for its hallmark of originality and atmosphere, which
cannot be experienced at any other world´s festival. That´s why the whole film world
comes together there. I took courage to experience this adventure in 1993, in May it will
be exactly 20 years.
Dear film adorers, I am inviting you to participate in excursion into the fulgent world of
film stars and at the same time to demonstration of “hard lines“ of a photographer
scrambling for every shot. Namely each of them has its own story.
Peter Leginský
Peter Leginský
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
48
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Mgr. art Peter Leginský
MUDr. Adriana Tomeková
49
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
February 28, 2012
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Milan Lasica
Mgr. art Peter Leginský
50
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE
www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey
player
TITTEL Dušan
PHOTO NEWS
www.chinarestaurantgarden.sk
www.mpl.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
www.kanadskyslovak.ca
51
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
52
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey player
TITTEL Dušan
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
www.mpl.sk
53
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
54
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
55
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
56
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
57
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Marcella Molnárová
Mgr. art Peter Leginský
58
www.mpl.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
59
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
60
JOZEF MÝTNY
Family
Peter Leginský
PHOTO NEWS
THE END
Christening book Peter Leginsky 2013 (JOZEF MYTNY)
CLICK HERE
http://www.youtube.com/watch?v=I07u7kG_Clk&feature=c4-overview&list=UUtr1p7uhn44gv7wYKkIyknA
Mgr. art Peter Leginský
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
61
JOZEF MÝTNY
Flood in Bratislava 2013
Záplavy v Bratislave 2013
PHOTO NEWS
Vo PHOTO NEWS 3/2013, ktoré vyjde v októbri 2013 porovnáme
fotografie aj zo záplav z pred jedenástich rokov.
Zaplavy v Bratislave. Flood in Bratislava 2013 (JOZEF MYTNY)
CLICK
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
HERE
https://www.youtube.com/watch?v=_2LWVTJOudM&feature=c4-overview&list=UUtr1p7uhn44gv7wYKkIyknA
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
We will compare this year’s flood with the flood eleven years ago in
PHOTO NEWS 3/2013 that will be published in October 2013.
62
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
RANCINAN
CAROLINE GAUDRIAULT
TRILOGY OF THE MODERNS + CHAOS
63
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Gérard Rancinan
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
64
JOZEF
MÝTNY
Výstava, ktorá stojí za to.
V Danubiane (Slovensko) otvorili výstavu francúzskeho
svetoznámeho fotografa:
GÉRARDA RANCINANA & CAROLINE GAUDRIAULT
TRILOGY OF THE MODERNS + CHAOS
GÉRARD RANCINAN: rodák z Bordeaux, cestuje po svete
a je očitým svedkom historických udalostí zásadného
významu.
Diela Gérarda Rancinana sú známe na celom svete a sú
vystavované v najprestížnejších svetových galériách
a múzeách a zastúpené v popredných zbierkach súčastného
umenia. Rancinan je držiteľom radu Rytiera umenia
a literatúry.
CAROLINE GAUDRIAULT: nezávislá novinárka, už roky
publikuje články a editoriály v medzinárodných časopisoch
vrátane Paris Match, The Sunday Times a pracuje na
veľkých projektoch na celom svete.
Výstava potrvá do 1. septembra 2013.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
PHOTO NEWS
An exhibition worth seeing
Danubiana (Cunovo, Slovakia) houses an exhibition of works
by the world acclaimed French photographer and journalist:
GÉRARD RANCINAN & CAROLINE GAUDRIAULT:
TRILOGY OF THE MODERNS + CHAOS
GÉRARD RANCINAN: Born in Bordeaux, has travelled the
world and witnessed historical events of significant
importance.
Photographs by Gérard Rancinan are known all over the
world and have been exhibited in the most prestigious world
galleries and museums and are also included in leading
collections of contemporary art. Rancinan was awarded the
Order of the Knight of Art and Literature.
CAROLINE GAUDRIAULT: An independent journalist who
has had her articles and editorials published in international
magazines such as Paris Match and The Sunday Times and
has worked on large projects all over the world.
The exhibition is open until 1 September 2013.
65
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Gérard Rancinan
66
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Gérard Rancinan
67
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
68
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
69
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Gérard Rancinan
70
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
CAROLINE GAUDRIAULT
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
71
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
CAROLINE GAUDRIAULT
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
72
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
73
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
71
CAROLINE GAUDRIAULT
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
74
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
75
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
GERARD RANCINAN CAROLINE GAUDRIAULT, TRILOGY OF THE MODERNS+CHAOS, Slovakia,(JOZEF MYTNY)
CLICK
HERE
https://www.youtube.com/watch?v=b6nDr4SiOIs
Gérard Rancinan
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
THE END
www.mpl.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
76
1
700.- Eur
2
1900.- Eur
7
8
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
700.- Eur
3
700.- Eur
4
700.- Eur
5
1.100.- Eur
9
700.- Eur
10
700.- Eur
11
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
1.100.- Eur
700.- Eur
6
700.- Eur
12
700.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
77
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
NY
MMÝÝTTNY
F
E
JOZZEF
TOTO: : JO
O
H
©©PPHO
13
700.- Eur
14
700.- Eur
15
900.- Eur
16
700.- Eur
18
1.300.- Eur
19
1.500.- Eur
20
700.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
700.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
Y
ÝTN
FM
E
Z
JO
TO:
O
H
©P
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
900.- Eur
1.300.- Eur
22
21
23
1.300.- Eur
24
Y
ÝTN
1.100.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
17
25
900.- Eur
26
1.100.- Eur
27
1.300.- Eur
78
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
Y
ÝTN
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
28
700.- Eur
29
900.- Eur
34
35
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Y
ÝTN
1900.- Eur
30
800.- Eur
31
700.- Eur
32
1.100.- Eur
33
700.- Eur
900.- Eur
36
700.- Eur
37
900.- Eur
38
700.- Eur
39
700.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
79
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
40
700.- Eur
41
Y
ÝTN
900.- Eur
42
800.- Eur
43
700.- Eur
44
700.- Eur
45
700.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
O:
HOT
P
©
46
700.- Eur
47
900.- Eur
48
700.- Eur
700.- Eur
49
700.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
EF M
JOZ
Y
ÝTN
50
80
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
51
1.700.- Eur
52
1.900.- Eur
57
58
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Y
ÝTN
1.700.- Eur
53
1.700.- Eur
54
1.700.- Eur
55
1.700.- Eur
56
900.- Eur
59
700.- Eur
60
700.- Eur
61
700.- Eur
62
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
1.700.- Eur
700.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
81
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
63
500.- Eur
64
1.100.- Eur
69
70
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
Y
ÝTN
500.- Eur
65
700.- Eur
66
700.- Eur
67
700.- Eur
68
700.- Eur
900.- Eur
71
900.- Eur
72
1.700.- Eur
73
1.700.- Eur
74
900.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©
M
ZEF
O
J
TO:
PHO
82
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
900.- Eur
76
77
900.- Eur
500.- Eur
78
1100.- Eur
79
500.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
80
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
900.- Eur
81
700.- Eur
82
700.- Eur
83
900.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
75
83
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
Y
ÝTN
85
1.100.- Eur
86
900.- Eur
87
700.- Eur
88
700.- Eur
89
700.- Eur
1.100.- Eur
90
91
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
900.- Eur
92
1.100.- Eur
93
1.100.- Eur
94
900.- Eur
95
900.- Eur
84
900.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
84
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
O:
HOT
P
©
96
700.- Eur
97
900.- Eur
98
EF M
JOZ
Y
ÝTN
900.- Eur
99
1100.- Eur
100
1.100.- Eur
101
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
1.100.- Eur
102
900.- Eur
103
700.- Eur
104
900.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
85
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
105
700.- Eur
106
700.- Eur
107
900.- Eur
108
1100.- Eur
109
1.100.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
110
700.- Eur 111
111
900.- Eur
112
900.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
86
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
113
900.- Eur
114
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
900.- Eur
115
700.- Eur
116
700.- Eur
117
700.- Eur
123
700.- Eur
Y
ÝTN
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
O:
HOT
P
©
NY
MÝT
F
E
JOZ
O:
HOT
©P
EF M
JOZ
Y
ÝTN
O:
HOT
P
©
1.100.- Eur 119
118
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
900.- Eur
120
1.100.- Eur
121
1.100.- Eur
122
EF M
JOZ
Y
ÝTN
700.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Y
ÝTN
FM
E
Z
JO
TO:
O
H
©P
NY
MÝT
87
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
Fotoobrazy sa vyhotovujú len ako kusovky
na objednávku, zarámované a s podpisom
autora, na fotopapier, fotoplátno a pod.
bežne do formátu cca 60 cm x 80 cm podľa
uhlopriečky (s možnosťou aj väčších
rozmerov)
The pictures are made only as one time
piece order, framed and signed by an author
on photopaper,etc by the format 23,6 inch
x 31,4 inch, based on the screen dimenzions,
with the option of biger dimenzions
h
c
a
l
s
í
č
h
c
i
c
ú
d
u
b
v
e
s
i
e
n
u
a
s
v
s
o
i
č
t
a
x
r
e
k
n
o
n
P
i
d
e
u
n
i
t
n
o
c
e
b
o
T
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 6/2012
88
JOZEF MÝTNY BEST PHOTO FOR SALE
original negativ
35.000.- Eur
1. piece -sold
1. piece - stolen
original negativ
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
35.000.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
13.000.- Eur
©
O
HOT
©P
1. ks - predaný
1. ks - ukradnutý
ONLY 10 pcs.
ONLY 10 pcs.
Y NY
ÝTN
F M MÝT
E
Z
JO ZEF
TO:
O
PHO : J
100 cm x 130 cm
As the only Slovak person he was listed in the
book “150 Years of Photography”
published by Kodak
Ako jediný Slovák bol uvedený v knihe „150
rokov svetovej fotografie”, vydanej firmou Kodak
original negativ
13.000.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
ONLY 10 pcs.
Academy Award (for the first time in history the
Award was given to the photograph – front page of
the book) for the picture from the Velvet Revolution
named “Girl with the Bell”.
Ocenenie Award Academy (po prvý krát v histórii
bola udelená za fotografiu - titulná strana knihy)
za fotografiu z obdobia Nežnej revolúcie
„Dievča so zvončekom”.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
89
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
FREE PHOTOGRAPHY
90
PHOTO NEWS
BON APPETIT DOBRU CHUT (JUNY 9, 2013 ) JOZEF MYTNY)
CLICK
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
HERE
https://www.youtube.com/watch?v=5MD_3ATmVUs
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
FREE PHOTOGRAPHY
91
pri nj
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
DISGRACED
PHOTO NEWS
Na túto stránku patria tí, čo nedodržujú autorský zákon - jednoducho firmy, This page is for those who violate copyright rules, in other words, companies
ktoré kradnú fotografie..., zasahujú ľubovoľne do autorských diel, zlodeji that steal photographs, arbitrarily infringing on copyright-protected items –
fotografií a neplatiči: (postupne budeme zverejňovať podrobnejšie informácie thieves who steal photographs and do not pay for them. More detailed information
o každom - až do vysporiadania si autorských práv a podlžností)
will be published about every one of them, pending settlement of their copyrightrelated violations and debts.
1. Martinus.sk, s.r.o. internetové kníhkupectvo
Prevádzkovateľ: M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
1. Martinus.sk, s.r.o. Internet bookstore
2. Partner Technik s.r.o ( Marek Řepka aj tak Vám nezaplatím...)
Operated by: M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin
3. Fedor Nemec - komunistický fotograf: dozviete sa ako sa podpisoval pod moje 2. Partner Technik, s.r.o ( Marek Řepka – I won’t pay, no matter what!)
fotografie za komunizmu a aj teraz, ako venoval moje fotografie cez prezidenta 3. Fedor Nemec – Communist photographer: you will learn how he signed his
Slovenskej republiky Rudolfa Schustera princovi Albertovi z Monaka pri návšteve name on photos that I made and dedicated them to Prince Albert of Monaco (now
Slovenska (terajší Monacký kráľ)
the King of Monaco) through the hands of then-president Rudolf Schuster of
4. TV noviny.sk (TV Markíza)
Slovakia.
5. SNG (Slovenská národná galéria)
4. TV Noviny.sk (TV Markíza)
6. Vyd. Ikar (vybavuje p. Malíková)
5. SNG (Slovenská národná galéria, the Slovak National Gallery)
7. Denník SME a vydavateľstvo PETIT PRESS (ironické úsmevy Alexeja 6. Ikar publishing house (handled by Ms. Malíková)
Fulmeka...do kedy...?... takúto pravicu už nikdy viac...
7. SME daily and PETIT PRESS publishers (ironically, a grinning Alexej
8. Slovenský zväz karate WKF (predseda Daniel Liška) najmä za projekt Štaffa Fulmek ...for how much longer...? Never again that kind of right ...)
ME 2007, pod záštitou Tibora Mikuša poslanca NR SR , predsedu Trnavského 8. Slovak Karate Association WKF (chair Daniel Liška) in particular for the
samosprávneho kraja a 30 rokov úspechov Slovenského karate 2010.
project Štaffa ME 2007, under the auspices of Tibor Mikuš, deputy of the Slovak
Parliament, head of the Trnava self-government region and 30 years of successful
Slovak karate 2010.
Sledujte JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2013/2014 dozviete sa postupne viac, Come back to JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2013/2014 to learn more. The
najbližšie číslo vyjde na prelome mesiacov september, október 2013 a pribudnú next issue will be released at the turn of September/October 2013 and there will
ďalší....
be more about this.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
92
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
PHOTO NEWS
DISGRACED
Modern KOMMUNISTS
NOVODOBÍ KOMUNISTI
or
ALEBO
HYENIZMUS VO FOTOGRAFII
NA SLOVENSKU
HYENAS
in Slovak photography
Prečo im máme veriť?
Why believe them?
Denník SME a vydavateľstvo PETIT PRESS ,
(samozrejme, že aj vydavateľstvo Ikar, ktoré tiež nemá
vysporiadané autorské práva patria na túto stránku),
zavádzajú a klamú dokonca aj archívy pre ďalšie
generácie. Ako má potom volič veriť, čo píšu…?
V budúcom čísle pred voľbami viac.
The SME daily and PETIT PRESS publisher (Ikar
publisher, with unsettled copyrights, also belongs to
this site) mislead and lie, including in archives for
future generations. How can a voter believe what they
write? More will come in the next, pre-election issue.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Pokračovanie v budúcich číslach
To be continued in next issues
93
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
DISGRACED
PHOTO NEWS
WANTED BORIS JAVOREK
Cheater or businessman?
Boris Javorek, son of futbaler Trainer Justin Javorek (1932) and father Justin Javorek (1988), living in Canada, father DOMINIK
JAVOREK (1996), hockey player SVK (HC Slovan Bratislava), DEPTOR 165.860,71.- Eur from justice result, more information
on PHOTO NEWS JOZEF MYTNY 2013/2014
Podvodník alebo podnikateľ?
Boris Javorek, syn futbalového trénera Justina Javorka (1932) a otec Justina Javorka (1988) pôsobiaceho v Kanade, otec
DOMINIKA JAVORKA (1996), hokejového hráča SVK (HC Slovan Bratislava), dlžník 165.860,71.- EUR podla súdneho
rozhodnutia....viac sa dozviete postupne vo PHOTO NEWS JOZEF MYTNY 2013/2014
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
Pokračovanie v budúcich číslach
To be continued in next issues 94
JOZEF MÝTNY
30. 01. 2012
PHOTO NEWS
Boris Javorek
DEPTOR
STRÁNKA HANBY
DISGRACED
Pokračovanie v budúcich číslach
To be continued in next issues
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
165.860,71.- Euro
Boris Javorek
dlžník
95
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
JOZEF SABOVČÍK
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
96
Cenník inzercie na stránkach
Prices for advertisements
JOZEF MÝTNY - PHOTO MYTNY JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY - PHOTO MYTNY JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS
ČASOPIS vychádza ako štvrťročník (70 – 84 strán).
The journal is a quarterly (70 – 84 pages).
1. úvodná stránka - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 1.700,- Euro/ rok
v cene súčasne propagácia v internom časopise 3 - 4 x v čísle
2. úvodná stránka - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 1.000,- Euro/ 6 mesiacov
v cene súčasne propagácia v internom časopise 3 - 4 x v čísle
3. reklama - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 200,- Euro
4. reklama - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 500,- Euro/ 7x logo
5. fotografie z akcií - na stránkach časopisu
cena: 200,- Euro/ fotostrana
(pri viacerých stranách možnosť dohody)
6. titulná strana - logo firmy
cena: 1 500,- Euro
Uvedené sumy sú bez DPH.
V cene nie sú zahrnuté réžijné náklady (cestovné, ubytovanie atď.)
VIDEO
Produkcia: písanie námetu, scenára, réžia, kamera, zvuk, osvetlenie
Postprodukcia: hudba, strih, kolorovanie, titulkovanie, export
Cena v závislosti od náročnosti projektu a režijných nákladov.
VIĎ VZOR
Shihan TAKEJI OGAWA - 40 years of karate in Slovakia (JOZEF MYTNY)
1. Introductory page – company logo with a link to your company website
Price: € 1,700/year
(the price includes promotion in internal journal, 3 - 4 times in an issue)
2. Introductory page – company logo with a link to your company website
Price: € 1,000/6 months
(the price includes promotion in internal journal, 3 - 4 times in an issue)
3. Advertisement – company logo with a link to your company website
Price: € 200
4. Advertisement – company logo with a link to your company website
Price: € 500 for publication of the logo 7 times
5. Photographs of events – in pages of the journal
Price: € 200/photo-page
(price is negotiable for several pages)
6. Front page – company logo
Price: € 1,500
These prices do not include VAT.
These prices do not include any overhead costs (travel, accommodation, etc.)
VIDEO
Production: Drafting the idea/story, scripting, directing, camera, sound, light
Postproduction: music, cut, color, subtitles, export
Actual prices depend on the size of project and overhead costs.
EXAMPLE
Shihan TAKEJI OGAWA – 40 Years of Karate in Slovakia (JOZEF MYTNY)
CLICK
HERE
https://www.youtube.com/watch?v=ADceXqfRfKw
CLICK
HERE
97
PHOTO NEWS
for more photos...
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2013
www.photomytny.com
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
MODELS
akty/nudes
98
Download

JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS